Gala van vedettes Zwaarste verlies in de loopbaan van Kessler Campinghouders tege naaktstrand Cadzand Huldiging van 'Breskens' Zeilwedstrijden in de Braakman Jeugdige biljarters met tien te mms in toernooi Vervolg toernooien AZVV VRIJDAG 13 MEI 1983 PZC/streek HULST/SINT-JANSTEEN De jeugdbiljartvereniging Hulsl (JBH) houdt zaterdag en zondag een toer nooi voor jeugdspelers van alle Zeeuws-Vlaamse biljartverenigin gen. Dit propagandatoernooi, met Frank de Rijk als groot stimulator, brengt op die dagen tien teams van twee deelnemers in actie. Het jeugdi ge gezelschap, dat in de Hulslerse Stadsherberg en Den Ouden Arend in Sint-.lansteen in twee poules van vijf is ingedeeld, geeft een goed overzicht Het aantal biljartclubs dat vooral in het voorbije seizoen een jeugdafdeling heeft opgericht kan op dit marathon- toernooi constateren hoe de krachts verhoudingen liggen. Tevens vormt deze tweedaagse zeker een stimulans om de opleiding voort te zetten. Vier bij de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) aangesloten clubs hebben voor dit toernooi deel nemers afgevaardigd. De jeugdbiljart vereniging Temeuzen (JBT) zit met J de Kraker en W. van Cleemputte (eerste team) en J. Verhage en E Zwanink (JBT II) in de stijd. 't Turp Hoofdplaat neemt deel met F. Corne lls en M Alblas (eerste team) en P. Martens en R van Kampen (tweede team) JBH I is samengesteld uit P Hemelaar en G Smet, JBH II wordt gevormd door J P Vermeulen en P. Weesepoel. De Hulsterse club zet ook nog een derde team in. Dat bestaat uit P Smits en E de Bruyn. Laatstge noemde is het enige meisje in het gezelschap van twintig deelnemers. Ze is het zusje van het grote Hulsterse talent Jean Paul de Bruyn. De on langs opgerichte biljartclub BCD Draaiburg heeft direct na oprichting ook een jeugdafdeling op stapel gezet, Van genoemde West Zeeuws-Vlaamse vereniging komen BCD I met N. Ver- meye en P. Schumacher. BCD II zet P. Blondeel en K. Verstraete in. In beide toernooiplaatsen begint men zaterdag om 12.30 uur en wordt de eerste dag omstreeks 20.30 afgesloten. Dan heeft men inmiddels al een wed strijd uit de winnaars- en verliezers ronde achter de rug Op zondag wordt vanaf 12.30 uur de rest van de win naarsronde afgewerkt in Den Ouden Arend, de verliezersronde wordt afge speeld in De Stadsherberg, Zondag omstreeks 18.00 uur sluit het toernooi af. OOK 'VOSSEKAAI' ONGESCHIKT CRITERIUM KLOOSTERZANDE KLOOSTERZANDE De volledige Nederlandse wielertop, die in de voorjaarsklassiekers de nationale wielrennerij een berg successen bezorgde, komt Pinksterzaterdag (21 mei) aan de start in het criterium van Kloosterzande. Alle Nederlandse klassieke winnaars onder aanvoering van uiteraard Jan Raas, zijn dan present in de Klorianenplaats. Voeg daarbij ook nog eens de komst van andere gelauwerde coureurs als de Fransman Gilbert Duclos-Lasalle en de Australiër Phil Anderson (winnaar van de Amstel Gold Race van dit jaar); een rennersveld, waarin de nodige kwaliteit zit opgeborgen. Voorzitter Frans Serrarens van de Stichting Wielerpromotion Zeeuwsch- Vlaanderen vindt dan ook ,,dat Kloos terzande beslist met elke beroepswie lerwedstrijd in Nederland kan wedij veren qua deelnemersveld" En daar heeft hij uiteraard alle gelijk van de wereld mee. want ook dit jaar is er niet op een paai- c,enten gekeken dooi de mannen uit Kloosterzande. want weet tweede secretaris Jan Baart te melden: ,,De volledige koers kost ons dit jaar toch weer om en nabij de zestig mill. We hebben niet op het deelnemersveld beknibbeld, wij zijn nu eenmaal van mening dat wij het publiek wat te bieden moeten hebben en dat kan enkel maar door de komst van enkele vedetten. Ik ben van me ning dat we daar volledig in zijn Pussycat in Kloosterzande KLOOSTERZANDE Niet al leen de wielersupporters komen Pinksterzaterdag aan hun trek ken in Kloosterzande, ook de liefhebbers van popmuziek zijn niet vergeten door de organisa tie. In de middaguren is er vanaf 15.00 uur een drive-in show, terwijl 's avonds om 19.30 uur de bekende formatie Pussycat een optreden zal verzorgen. „We hopen op die manier ook meer jeugdigen naar Klooster zande te halen op die dag. We zijn op het aanbod van een plaatselijke caféhouder graag in gegaan en hebben dit erbij geor ganiseerd", meldt Frans Serra rens van de organiserende Stich ting Wielerpromotion Zeeuwsch- Vlaanderen. Speciaal voor deze optredens is er een wijziging in het parkoers van de wielerwed strijd doorgevoerd; de coureurs zullen nu rondom het Marijke- plein rijden en precies daar zal eerst de drive-in show plaatsvin den en zal ook Pussycat optre den. „Verder staan er daar een paar kraampjes opgesteld om het geheel nog wat verder aan te kleden", weet Serrarens óók nog. En inderdaad, er komen toch niet minder dan zes winnaars van een voorjaarsklassieker van dit jaar aan de start in Kloosterzande. TI Raleigh is present met Jan Raas (winnaar Ronde van Vlaanderen) en Leo van Vliet (Gent-Wevelgem, Ronde van Amerika en Vierdaagse van Duinker ken); de Belgische formatie van Jacky Aernoudt komt met Heimie Kuiper (Parijs-Roubaix) en Adne van der Poel (Rundum Henninger Turm en de Ronde van Europa). Verder is er nog de verrassing van het seizoen Steven Rooks (winnaar Luik-Bastenaken- Luik) en natuurlijk niet te vergeten Phil Anderson, die de enige Neder landse klassieker op zijn naam wist te schrijven. Onder de deelnemers verder ook nog onder meer Joop Zoetemelk en alle Zeeuwen als Kees Priem, Jos Schip per, Sylvester Aarts. Wil van Helvoirt. Ad Polak en Heddie Nieuwdorp. Ver der is het overigens opvallend dat er maar weinig Belgische coureurs op de deelnemerslijst pronken, ondanks dat er momenteel toch wel een paar, voornamelijk jeugdige, renners van zich doen spreken zoals bijvoorbeeld een Eric Vanderaerden. „Ja, daar maar die vroeg voor een eerste jaars- beroepsrenner toch wel veel geld. Hij moet eerst maar eens bewijzen wat hij kan", aldus Jan Baart ook nog. Ondanks dat de begroting dan rond de zestig mille bedraagt, is de organi satie er toch weer opnieuw in ge slaagd om de zaak financieel rond te krijgen. „Daarbij hebben we enorm veel medewerking gekregen van de plaatselijke middenstand", weet Frans Serrarens, die verder ook nog heeft te melden dat het parkoers opnieuw is gewijzigd Aan het parkoers zoals dat gebruike lijk was, is een lus rondom het Marij- keplein toegevoegd, maar omdat de afstand van dat plein tot de aan komst nogal kort was, zal de 2700 meter lange ronde nu in tegenoverge stelde richting worden gereden. De beroepsrenners starten Pinksterza terdag om 18.30 uur; in het voorpro gramma rijden eerst de junioren (aanvang 14.00 uur) en de amateurs (15.45 uur). BRESKENS Twee jaar geleden werd het eerste elftal van de voetbalvereniging Breskens kampioen van de vierde klasse. De viering van die titel werd besloten met de 'Night of the champions', die bij vele Rressiaanders goed in de smaak viel. Nu, twee seizoenen later, is Breskens kampioen geworden van de derde klasse. Er komt op veler verzoek een tweede 'Night of the champions'. Het festijn staat voor morgen (zaterdag) op het programma van Breskens. De organisatoren. Lucien van de Broecke en Rinus van den Dries, hebben er alles aan gedaan om het feest nóg grootser op te zetten dan twee jaar geleden. Zaterdag begint 'The night' al om hall" negen 's morgens. De spelers, bestuursleden en dames gaan vissen op de Westerschelde. Dat uitstapje neemt de hele morgen in beslag. Rond de klok van twee uur wet gezelschap verwacht in bowlingcentrum Schoneveld. Om vijf uur gaat Breskens naar de Kombuis, waar het vierde elftal, dat ook kampioen is geworden, eveneens van de partij zal zijn, De spelers van dit elftal worden daar in de bloemetjes gezet door de eerste elftalspelers. Daarna wordt er een maaltijd aangeboden Beide elftallen nemen om half acht plaats op twee versierde boerenkarren, waarna onder begeleiding van muziek een rondrit door Breskens zal volgen. De kampioenen worden onmiddellijk na hun aankomst gehuldigd door Adrie Koster (ex-PSV en ex-Roda). Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de oudste supporter van de vereniging. Jan Vermeulen, te huldigen. Na de huldiging volgt nog een groots bal met medewerking van de Veronica's, terwijl om onge veer half elf een optreden volgt van Jacques Herb. CADZAND/BAÜ De Vereniging van Campinghouders in WestZeeuw- seh-Vlaanderen wil in géén geval een naaktstrand bij Het Zwin of ter hoog te van Cadzan-Bad. Ook het Vosse- kaai-terrein bij Hoofdplaat komt vol gens de campinghouders nauwelijks in aanmerking omdat daar geen echt strand is. Bovendien zou het aanwij zen van Vossekaai voor naturisme de problemen langs dc kust niet wegne men, vinden de West-Zeeuws- Vlaamse recreatie-ondernemers. De vereniging vindt het kustgedeelte tussen Nieuwvliet en Breskens het meest geschikt voor naaktlopers, maar dat gebied staat op de nomina tie voor verbeteringen in het kader van de Deltawerken Daarom vinden de campingbazen het evenmin toe passelijk als lokatie voor naakt strand In de algemene ledenvergadering be sloot de vereniging dat voorlopig nog geen standpunt ingenomen zal wor- Tandemtocht blinden en slechtzienden vanuit Sluis SLUIS De stichting 'Ons Zeeland', organisatie van blinden en slechtzien den. houdt zaterdag een tandemtocht vanuit Sluis, Tussen 10 en 11 uur verzamelen de deelnemers zich bij gemeenschapscentrum 'Het Zoute Vestje'. Om 11 uur worden ze rondge leid in het Sluise stadhuis en om 12 uur is het vertrek naar Belgie. Via de Brugse Vaart gaat de tocht naar plaatsjes als Oostkerke en Damme en via Middelburg en Heille keren de deelnemers naar Sluis terug. 'Ons Zeeland' houdt de tandemtocht voor de vierde maal. Eindstand bridge Luctor Temeuzen TERNEUZEN Het bestuur van de bridgeclub 'Luctor' uit Temeuzen heeft tijdens een feestelijke bijeen komst in hotel 'De Post' in Temeuzen de eindstand bekend gemaakt van de onlangs geeindigde wintercompetitie. Voor de winnende paren is er tijdens de algemene jaarvergadering een tin nen bord. De eindstanden, A-lijn; 1 de heer Koopman - de heer Vergouwen, 2 mevrouw Bies- broeck - de heer Van der Hoodt, 3 de heer Sandrini - de heer Visser, 4 de heer Meeuw- se - de heer Risseeuw, 5 de heer en mevrouw Lichteveld. B-lijn: 1 mevrouw Bruyns - de heer Bies- broeck, 2 de heer en mevrouw Bode, 3 de heer De Jong - de heer Meulenborg, 4 mevrouw Kint - mevrouw Van der Peyl, 5 mevrouw De Jong - mevrouw Willemstijn. C-lijn: 1 mevrouw Botter - mevrouw Jur- riens, 2 mevrouw Reedijk - mevrouw Schilt- man, 3 de heer Pel - de heer Dourleyn, 4 de heer Hamelinck - de heer Verschelling, 5 Kaan - mevrouw Mattens. ;26 den over de vraag waar in <j komst een naturistenstrand in Zeeuwsch-Vlaanderen moetve!§t< „We laten het even rusten", zitter F. Dees van de verenigfa dag. „Het is zelfs nog niet zeken de zomer van 1984 wél een i strand zal zijn. Dat hangt af; mogelijkheden". Het Oostburgse gemeentebes J onlangs, na een maandenlanjT cussie over dit onderwerp, wetl er deze zomer in ieder gevajfl naaktstrand langs de WestZ| Vlaamse kust aangewezen zal«J Op z'n vroegst in de zomer vi_ kan dat het geval zijn, als alleïl kenen hun zegje hebben mogeijf De West-Zeeuws-Vlaamse houders weten wél duidelijk wJ naaktstrand in ieder geval nltl komen. Unaniem vinden de oi mers Het Zwin en het strai Cadzand-Bad volledig ongeschi i Dees: „Het Zwin is een prachtli natuurgebied, een toeristische pleister van formaat. Dat moet! afpalen voor naturisme Daar) n we ons met hand en tand tegem i ten als dat nodig mocht zijn i campinghouders staan wat ditb op één lijn. Ook Cadzand-Bad komt volgej kampeerbazen - als typische, ai zochte familiebadplaats - met ij merking. Clingelaar-toernooi CLINGE Het afgelopen weel werd op de terreinen van de vereniging Clinge het eerste laar-toernooi gehouden pupillen, D-pupillen en C-ji Dit toernooi heette voorheen textoernooi, maar vanaf dit jas den de sporttrofeeën beschikt® steld door de Clingse middens verenigd in De Clingelaar. B E-pupillen ging de overwinning Graauw en de D-pupillen naai 1-pupillen van de organiseren® eniging Clinge. De eerste prijs'; C-juruoren, verdeeld in twee [i (er van elk 4 teams, ging naar Voeili Ho Do n.Mi.i™... vnn EN de. De C-junioren van Vogels; versloegen in de finale de C-jiffi van SDO uit Lamswaarde. De volledige uitslag van het eerswct j laar-toernooi is als volgt: E-pnpi: Graauw, 2 Corn Boys, 3 Clinge 4Sj I SDO; D-pupillen: 1 Clinge, 2 Coiai Graauw. 4 SDO; C-junioren: 1 V«a I® de, 2 SDO, 3 Clinge C-l, 4 Axel, 5£ loo, 6 Terhole, 7 Clinge C-2, SteenS SCHIETINGEN EUROPEES VOETBAL IN GEVAAR VOOR CLUB BRUGGE Kaarting ZANDSTRAAT In het wijkgebouw 'De Straete' in de Sasse woonkern Zandstraat werd de laatste kaarting van het seizoen gehouden. Er waren 46 deelnemers De uitslag: 1. R. Dobbelaar Westdor- pe; 2. F Engels Westdorpe; 3. E. Compiet Sas van Gent, 4, mevrouw Compiet De Straete en 5. mevrouw De Geus Sas van Gent. Bridge Terneuzen TERNEUZEN De Terneuzense bridgeclub 'Emergo' speelde een wed strijd in het kader van de clubcompe titie. De uitslag: 1 dames Speelman- Vreugdenhil; 2 echtpaar Den Haan, 3 heren Koek-Van de Casleel, 4 mevrouw Hofman- de heer Burm, 5 mevrouw Bruijns-deheer Romson; 6 heren Sandrini-Visser; 7 dames Pel-Kock. 8 dames Visser-Borm. 9 echtpaar Ysebaert, 10 heren Kramer-Ysebaert Anjercomité opgericht in Terneuzen TERNEUZEN In Terneuzen is een Anjercomité opgericht, dat de organi satie van de jaarlijkse Anjercollecte op zich neemt Deze inzameling is van maandag 20 tot en met zaterdag 25 juni. De opbrengst gaat naar instellin gen als koren, toneelgezelschappen en padvindersgroepen. Van het bedrag dat in Temeuzen wordt opgehaald, komt 25 procent rechtstreeks ten goede aan verenigin gen, die meewerken aan de collecte. De rest gaat naar het landelijke Prins Bernhardfbnds en wordt toegewezen aan organisaties, die daartoe subsi dieverzoeken indienen. Verenigingen, die hun financiële posi tie willen verbeteren door collectan ten te levéren, kunnen zich in verbin ding stellen met het Anjercomité Ter- neuzen. Hengel wedstrijd VOGELWAARDE De Zeehengel- vereniging 'de Puit' uit Vogelwaarde hield de 3e viswedstrijd van dit sei zoen meetellend voor het clubkam pioenschap. Er waren in Baalhoek 26 deelnemers. De vangst was zeer matig en in totaal werden slechts 24 vissen gevangen. De uitslag; 1 E Duerinck; 2 A. de Kort-v. d. Veeken, 3 Th. de Korl, 4 Th. van Goethem, 5 B Kints Na 3 wedstrijden is de stand voor het clubkampioenschap: 1 A Gelder land 2630 punten, 2 J. de Poorter 2475; 3 G Mangnus 2155 Zaterdag 11 juni is de volgende wed strijd om 14.00 uur nabij het oude gemaal te Ossenisse. VLISSINGEN Dc Belgische voetbalcompetitie heeft sinds zondag een nieuwe leider en gaat een spannend slot tegemoet. Door de 0-0 van Anderlecht in de uitwedstrijd tegen Beveren is Standard Luik opgerukt naar de koppositie. Gelijk met Anderlecht weliswaar, maar in dat geval tellen in België de gewonnen wedstrijden. Standard liet in 31 wedstrijden 20 keer winst noteren, tegen Anderlecht 19 keer. Met die stand, op drie wedstrijden van het einde, is Standard Luik dan ook in het voordeel. Het vertrouwen groeit bij de Luikenaars, zo liet Raymond Goethals zaterdagavond na de wedstrijd bij Lierse (1-0 winst voor Standard) weten. „Voila, we hebben het weer gedaan", sprak de Luikse trainer zelfverzekerd. „We waren de besten, we scoorden, we moesten winnen, we hebben dat ge daan en we staan op kop" Eêm dag later kon Anderlecht de leiderspositie terugwinnen, maar de 0-0 bij Beveren was niet genoeg. De Brusselaars speelden voor het eerst sinds weken zeer verdedigend en verdienden het ook niet om te winnen, Maar Pol van Himst toonde zich ook voor het eerst sinds zijn start als hoofdtrainer een slecht 'verliezer'. Scheidsrechter Schoeters heeft na af loop van Beveren-Ander lecht zelfs rapport opgemaakt, omdat hij door Van Himst tijdens de gang naar de TERNEUZEN De watersportvereniging Vremdïjck houdt zondag zeilwedstrijden op De Braakman. Van alle Zeeuws-Vlaamse verenigin gen verwacht de organisatie deelname in de klassen Spanker, Laser, 420 en Optimist. De start aan de Braakman-jachthaven wordt om 10.30 uur gegeven. In de voormiddag gaan de boten twee keer het water op, de derde en laatste start vindt plaats om 14 30 uur. De prij prijsuitreiking geschiedt een half uur na afloop van de wedstrijden in het clubhuis van de organiserende vereniging. kleedkamers werd uitgescholden. De Brusselse trainer kon zich ook nader hand nog maar moeilijk beheersen. Hij had het over „Raymond Goethals, die de spelers van Beveren is komen stimuleren". En met ingetogen woe de: „Als Anderlecht over drie weken geen kampioen wordt, dan wordt de tweede beste ploeg van dit land kam pioen". Club Brugge Voor de drie nog resterende wedstrij den rekent Anderlecht vooral op de laatste speeldag. Standard gaal in die beslissende fase bij AA Gent op bezoek, de ploeg die nog volop in de slag zit voor Europees voetbal. Gent won in het algelopen weekeinde zelf van Waterschei (4-2) en nam in de rangschikking afstand van het te leurstellende Club Brugge, De selec tie van George Kesseler incasseerde bij Antwerp de zwaarste nederlaag staat nu gelijk met Beveren en het is lang met zeker meer dat Kessler vol gend jaar met zijn ploeg Europees mag spelen. Het zou voor de eerzuch tige trainer ongetwijfeld een teleur stelling zijn. Vanaf het begin van het seizoen heeft hij er immers geen ge heim van gemaakt dat hij Brugge i het 6-0. Kessler trok het zich ook aan als een persoonlijke nederlaag. Hij zei na de blamage voor Club Brugge „Mijne heren, ik heb in mijn loopbaan nog nooit de pers te woord moeten staan na een 6-0 nederlaag. Ik heb zelfs nog nooit met 5-0 verlpren. De grootste tot nu toe was de 4-0 met Brugge bij Beveren en met die cijfers verloor ik ook eens op Standard toen ik nog trainer van Anderlecht was". Club Brugge verloor de vierde plaats, Bingo en kaarting HENGSTDIJK In de kantine op camping 'De Vogel' in Hengstdijk werd een bingo en een kaarting ge houden. Aan de bingowedstrijd na men 175 personen deel. De uitslag: 1 mevrouw Frayser uit Hulst. 2 A, de Potter uit Sint-Jansteen, 3 mevrouw Pruit uit Vrouwenpolder, 4 L. van Woerden uit Terneuzen. Aan de kaarting namen 23 personen deel De uitslag. 1 P. Jonkers uit Kloosterzande, 2 J. van der Hoodt uit Terneuzen, 3 F Duvivier uit Hengstdijk, 4 C Samen uit Sint-Jansteen, 5 A van Genk uit Beveren Hengel wedstrijd KLOOSTERZANDE De zeehengel- vereniging 'De Vogel' uit Kloosterzan de houdt zaterdag 14 mei zijn derde clubwedstrijd van het seizoen '83 in de Westerschelde bij de Wilhelmuspolder te Ossenisse. De wedstrijd begint om 15.45'uur en duurt tot i8.45 uur. De inschrijving en de prijsuitreiking vin den plaats in zaal 'De Kastanje' in de Cloosterstraat te Kloosterzande. terug bij de top wou brengen, „Terug bij de top vijf', verzekerde hij altijd, „en terug in het Europese voetbal". Standard Luik 31 20 6 5 46 72-31 Anderlecht 31 19 8 4 46 71-31 Antwerp 31 19 5 7 43 53-29 AA Gent 31 1 5 10 6 40 51-39 Club Brugge 31 15 8 8 38 50-46 SK Beveren 31 14 10 7 38 64-33 Waterschei 31 14 8 9 36 47-44 Lokeren 31 12 8 11 32 38-32 RWD Molenbeek 31 9 13 9 31 30-29 FC Luik 31 9 10 12 28 32-49 KV Kortrijk 31 9 9 13 27 38-48 Cercle Brugge 31 7 12 12 26 37-48 Lierse 31 9 7 15 25 30-46 Beerschot 31 8 9 14 25 41-54 Seraing 31 6 11 14 25 41-54 Waregem 31 6 9 16 21 32-47 Winterslag 31 4 10 17 18 30-54 Tongeren 31 4 7 20 15 29-60 De stand is na 31 wedstrijden: Het programma voor dit weekeinde: Zater dag. Beerschot-Lierse, Club Brugge-Cercle Brugge, Anderlecht-FC Luik; Seraing- Antwerp, Waterschei-Beveren; Lokeren- Winterslag, Tongeren-RWDM, Kortrijk-AA Gent en Standard-Waregem. KOEWACHT In café 1 Molen te Koewacht werd eenjj Uw densehieting gehouden waanil fetó schutters deelnamen. W Uitslag: hogevogel A. v.d. Poel Ka. Fi Eerste zij vogel: E. VerhaegM* Jansteen. Tweede zij vogel: A, vVfJ/f10 Sint-Jansteen Grootste aantal obfa gels (5) P. van Remortere Sint JtU loet (II BOSCHKAPELLE In call! >n Schaik in Boschkapelle werd es H jaardenschieting gehouden wl 1111 43 schutters deelnamen. Uitslag: eerste hogevogel: F Reurj: Jansteen Tweede hogevogel: E Vei. 131 Sint-Jansteen. Beide zij vogels werft loor (niet afgeschoten); grootste aan ne vogels (4) C. Blommaert Sint-Ja Bridge Hulst HULST De bridgeclub Hulsl! de in het kader van het tweedeg te van een wintercompetitie de tiende wedstrijd in het schapscentrum 'Den DuUaefl Hulst. dei AARDENBURG De Aardenburgse ficlsliefhebbers kunnen volgende week weer hun stalen ros beklimmen. De toerclub Aardenburg organiseert van maandag 16 tot en met donderdag 19 mei inmiddels weer al voor de vijfde maal de avondfietsvierdaagse. In die vier jaar dat dit enement nu reeds heeft plaatsgevonden, heeft het zijn plaats in de Aardenburgse sportwereld al nadrukkelijk ingenomen, want weet secretaris Albert Galle: „Vorig jaar bijvoorbeeld hadden we ruim honderd deelnemers. Als we dat aantal dit jaar weer weten te halen, dan zijn we als bestuur meer dan tevreden, Het weer zal dan echter wel behoorlijk mee aioéten werken, dat bleek afgelopen weekeinde wel toen we voor de eerste maal in Aardenburg en Sluis mee deden aan de landelijke fietsdag. Er waren hier in totaal toch een kleine honderd deelnemers" Andermaal een bewijs, dat het werk van de tc Aardenburg de laatste jaren niet voor niets is geweest Vanaf maandag kan er dus weer vier dagen achtereen worden gefietst door de liefhebbers; elke avond liggen er dan dertig kilometer voor de wielen. Inschrijving Is iedere avond mogelijk vanaf 18.15 uur in café De Zwaan in Aardenburg, waai' telkens om 18.45 uur gestart zal worden. AXEL Morgen (zaterdag) ver volgt de jeugdafdeling van de Axelse voetbalvereniging AZVV de gedurende de maand mei te houden toernooien met die van de F-pupillen en de BI en B2-junioren. Reeds om 08.30 uur zal de bal de eerste omwen teling maken, want dan begin nen de B2-junioren aan hun toernooi. Even na half één zal de prijsuitreiking van deze cate- goie plaatsvinden. De Bl-junioren beginnen hun wedstrijden om 10.30 uur en daar zal de laatste wedstrijd om 15.30 uur beëindigd zijn. Vanaf 08.40 uur komen de jongsten (de F- pupillen) in actie en zij weten om 12.00 uur wie als winnaar gehul digd kan worden. De volgende clubs zijn zaterdag van de partij op de terreinen van AZVV Bl-junioren: Burse Boys, Corn Boys, Oostkapelle, Arnemuiden en AZVV. B2-junioren: Terneuzense Boys, Vlissingen, Middelburg, HVV '24 en AZVV. F-pupillen- AZVV, Com Boys, Spui, Sluiskil en Axel. In de A-lljn werd gespeeld met era! acht met acht paren De uitslag. ID lal en mevrouw Kint met 63.10 procis: uit heer en mevrouw Borm met 55,3® vrouw Snuyverink-mevrouw Bern n met. 52,38, 4 mevrouw Mast-mevrro |f|. met 50,00; 5 de heer Biesbroeck-d: Beuzenberg met 46,43. In de B-fijn werd gespeeld met een! ;r twaalf met twaalf paren. De uitdij im mevrouw Biesbroeck-de heer Reuci [li 56,67 procent; 2 mevrouw Van de Bh de heer Melchers met 55,19; 31 Hermans-de heer van de Dries met: de heer Gljs-de heer van-Laeremetï Jj. mevrouw Bruyns-de heer 52,96. In de c-fijn werd gespeeld met een! acht met acht paren De uitsl&s mevrouw Voet-de heer d'Hondt md procent; 2 mevrouw Wendels-mev:; et Booy met 53,47, mevrouw Seydlitz met 53.47, 4 Deti mevrouw van Cauteren met 31,39: vrouw Beaart-mevrouw van Damn 48.61, en mevrouw HilUge-mevrou»'' - Velde met 48,61. Topbiljart In café Wilton te Koewacht werd finalewedstrijden gespeeld vofl Zeeuws-Vlaamse kampioensclill d biljarten. Na een spannend (et van deze wedstrijden tussen 136 ten werd diep in de nacht de bekend gemaakt. 1 Zeeuws-Vlaams kampioenschap 1 Thijs (Staande Toep); 2 F. Romlffi vak); 3L Roodhuijzen (StaandeTo6 v.d, Goes (het oude Raedhuys), 5' mans (KOT). 6 P de Smet (Het Raedhuys), 7 B Bonte (Tovak); l Vliegere (Tovak). 9 R Boelens (KOU de Jonge (De Ruige Toepers). Schaakcompetitie HULST De schaakvereniging speelde een aantal coinpeUU l, strijden. De uitslag is: H. Dun» i j v. Groenensteyn 1-0; H. Franc! a Bareman 1-0. P v. Ginnekenf® Schepper 1-0: E d Ryck -A» 0-1; J. Schillemans - W. Schil! 6 1-0; W v. Denderen - C. v GasS P d'Hondt - N. Freyhoff 0,5-Üj Ruilbeurs Kieldrecht KIELDRECHT De Kieldrt Verzamelaarsvrienden houden dag 15 mei een ruilbeurs voor meiaars van postzegels, oudemt stickers, oude ansicht- en preni kaarten, lucifersdoosjes, sigaren jes en doodsprentjes in zaal 'Hel trum' te Kieldrecht De rui: wordt omlijst met een tentoonstelling van enkele duia Verder is er een speciale stand a artispunten en soubrypunten p 'I kunnen worden. De ruilbeurs l om 9.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 40