Stormachtig begin viering biervliet 800 jaar stad Derde Klomppopfestival bood kleurrijk geheel Marijkeschool Axel kampioen Wissel Zeeuws- Vlaanderen UD INGENOMEN DOOR VLIEGENDE HOLLANDER VERDIEN UW ABONNEMENT OPDEPZCSNELTERUG: DEZE MAAND HONDERDEN GULDENS EXTRA VOORDEEL MET jag 13 mei 1983 jende Hollander' en zijn tien rVLIET De 1700 Geuzen, inwoners van Biervliet, lagen dondergochtend nog lang en d op één oor, toen 'de vijand' z'n slag sloeg en de stad innam. Op de kerk wapperde sklaps de vlag van Terneuzen en op de stadspoorten en verschillende andere plaatsen den mededelingen opgeplakt. Was getekend, kapitein Willem van der Decken, alias 'De ?ende Hollander' uit Terneuzen. De aangeplakte tekst loog er niet om: „Heden bij de genstond namen wij deze stad en grond en lijfden de hier wonende Geuzen in bij het bijna jarig Neusen". neus Goossens werd door de gent of stormt het. Je zult het zien en de regen op het plein van de rooms- ..,.«„11)„-• beleven, straks gaat het nog sneeu- katholieke basisschool 'De Komme' de fraaie tentoonstelling 'Biervliet en t gevolg wreed uit z'n slaap wen. k; De varensgezellen onder lei tan Van der Decken eisten twee ;*ijn. En ze kregen ze Niet Tang klonk kanongebulder. Het he lp was direct klaarwakker [tie van Van der Decken en zijn a was een gevolg van het wel erg lie optreden van de Geuzen, eer- eze week, toen ze een honderden oud kanon van de Markt van De feestelijkheden, die tot en met het water' imet een schat aan infor- zaterdag voortduren, werden geopend matie over het Biervliet van toen en met een oecumenische viering in de nu) werd 'opengeschoten' door wet- Nederlandse hervormde kerk. Daar houder Van Rooyen Het 'gekaapte' sprak onder anderen burgemeester C. kanon van Terneuzen kwam daarbij Ockeloen van Terneuzen. Buiten he- goed van pas. sen Geuzenvrouwen - klein maar dap- ri per - zich in het lichtgele regenjack. &pillQ.Z\£ trokken laarzen aan en begeleidden jn de ochtenduren van de dag moest hun kinderen naar de Markt waar de historische optocht worden. Schip aan de grond mzen 'stalen'. Het wordt dezer ballons werden opgelaten. Niemand aan door bijna dertig groepen zou i terugbezorgd, omdat de wet- klaagde. Ook niet toen in de stromen- - - - - er J. van Rooijen donderdagoch- bij den aanvang van de viering UöO jaar stad' beterschap beloof- jn daar was het de Biervlietena- om begonnen. diet ontwaakte verschrikt, maar kh met in het nauw dringen Ook doorstorm en wind, die het jarige |e geselden. ,,Je denkt dat het «Is, proef maar, het is bier", riep stische Geus 's morgens z'n buurman monkelde: Biervliet iets gebeurt, re- worden deelgenomen. Bij de geza menlijke maaltijd in 'De Landbouw' was die optocht het gesprek. Burge meester Ockeloen van Terneuzen kreeg tijdens die maaltijd trouwens TERNEUZEN ANTWERPEN Dins- een verrassing voorgeschoteld: een (lagmiddag omstreeks dr.e uur is op „ord 8pinazie. iiEen koekje van eigen Schelde, nab.j de Knusschansslui- de gri„nikten de organisatoren, zen bu Antwerpen, het motorschip Wan, had die 2elfde burgervader eer- Tivat aan de grond gelopen. Dat der de2e week, toen het stelen van het gebeurde kort na hoog uater. De in kanon in Ter„euzen niet ai te vlotjes ballast varende, bijna 11.000 ton me- vcrUep „iet honend een blik spinazie tende bulkcarrier was op weg van a„ de Geuzen overhandigd? Algiers naar Antwerpen. Terwijl de Geuzen het middagmaal nuttigden werd het droog. Maar tege- Om half vijf zat het schip muurvast. De sleepboten Waasland' en 'Water- „.fanUM stak de storm op. En daar land' van Willem Muller uit Terneu zen maakten vast en slaagden er woensdagochtend rond drie uur in het schip weer vlot te trekken. Direct daarna assisteerden ze de carrier op z'n tocht via de Boudewijnsluis naar de Antwerpse haven. Daar meerde het schip om half acht 's morgens af Het schip liep geen noemenswaardige schade op en blijft gewoon in de vaart. Lichte schade bij botsing Lamswaarde LAMSWAARDE - Bij een aanrijding in de Jac. de Waalstraat in Lamswaar de raakten in de nacht van woensdag op donderdag twee personenauto's beschadigd. De aanrijding werd ver oorzaakt toen de bestuurder van een auto, M. D. uit Westdorpe achteruit vanaf een parkeerplaats reed en daar bij in botsing kwam met een perso nenauto bestuurd door J. S. uit West dorpe had niemand op gerekend. De wind kracht nam zo in omvang toe dat de organisatoren besloten de kassa's te sluiten en iedere bezoeker vrij toe gang te verlenen ,.Uit voorzorgzei Geuzenvoorman Piet Hamelinck later op de dag. „want we vreesden dat we de mensen door het slechte weer weinig of mets konden bieden. Het slechte weer kost ons veel geld. want in de begroting hadden we toch wel rekening gehouden met een op brengst van zo n 25.000 gulden. Maar we blijven optimistisch Als de zaak verder volgens plan verloopt, valt het allemaal nog wel te behappen". De wind was zo krachtig dat de organisatoren het faadzaam vonden een aantal praalwagens in de schuur te laten Niemand van de 10.000 toe schouwers, die er erg in had. toen de optocht met een uur vertraging toch nog voorbij trok. 's Avonds verzorg den de muziekkorpsen van Oostende. Biervliet en Assenede een muziek- show. In de feesttent trad het Geuzen- orkest op. Vandaag (vrijdag) zijn er kinderspe len. trimkoersen. demonstraties poli- tiehondendressuur. schietingen, touwtrekwedstrijden en optredens van onder meer de Belgische popfor matie 'The Kids' en Daniel Sahuleka. In de avonduren is er bovendien een heksenverbranding ter worden nog liefhebbers gezocht), Zaterdag trekt de optocht andermaal door de stra ten. Bovendien is er dan een kleindie- renshow en een reünie van de familie Van Biervliet. Bij het begin van hel festival was het nog niet zo druk tn De Stenge. Van der Decken lmaakt Geuzenvoorman Goossens een doos wijn afhandig. ADVERTENTIEI BVLIET Amusementstent Slwei, 19.30 uur: optreden Daniël lüleka ES-Zeelandhallen, 13.30-17.30 en Expo-Goes, Itpoort, 21 uur: optreden jazzband Floss. ieer-hendrikskinderen leer-Hendrikskinderenhuis, 20.30 optreden Bob Paily and the Ithem Grass. HST - St. Liduinaziekenhuis, 20- uitzending radio Nightingale. IDELBURG Molenwater, 9.30- Kin Miniatuur Walcheren; Herican, 21 uur: optreden hardrock- epWhite Heat. 5TKAPELLE Ontmoetingscen- d, 20 uur jubileumconcert brass- Crescendo. INEUZEN Zuidlandtheater, Duur optreden Ramses Shaffy en 'Amitabh Band'. 1RE—Grote Kerk, 20 uur: concert tde Zeeuwse Koorschool. 5SINGEN St. Jacobskerk, 20 :concert door de Nachtegalen van jan RIKZEE Rodekruisziekenhuis. 51645 uur. uitzending Nomen 10 «VOORSTELLINGEN RGEN OP ZOOM Roxy I. 21 15 De gendarme in paniek, al. 23 30 De sexavonturen van twee mon- s. 13 jr UI, 21.30 uur Ilsa. meesteres van mannenkamp. 16 jr. im'Actueel I. 21 30 uur Forced pnee, 16 jr. ffl'Actueel II, 21 30 uur: Drie Tiro- Saint Tropez, 16 jr m'Actueel III, 2130 uur Cat Ie. 16 jr S— Grand 20 uur: Young doc- Inlove. 16 jr 23 uur kostschool- es. 18 jr. £T De Koning van Engeland. i en 21 30 uur De gendarme m *Wk. a.l.. 19.15 uur Puberty blues. 1915 uur Caddy Shack, a l19 15 2130 uur The excorcist. 16 jr uur The road warrior. 16 jr 1 uur Lieve meisjes, 18 jr IDELBl'RG Midgard. 20.30 uur: Hindin BURG Ledel, 20 uur De van de mummie. 16 jr JZEN Luxor. 19 30 en 21 45 'gendarme in paniek, al. 19 30 101 Dalmatiers. a 1 21 45 uur: La ite du Sans Souci. a.l ilNGEN Alhambra I. 20 uur 16 jr 23 uur: Meisjes met de hobby18 jr "Va II, 20 uur Still of the night. uur Die bleieme Zeit. 16 jr. 'ONSTELLINGEN •D Galerie Bellemans, 10-18 oatiks van Yvonne van den Ak- 3: 5); 'Tgalenj Illustraties van The «King (t/m 30/61; faiuseum. 13 30-17 en 19-21 uur. ®n van Cees Jansen (trn 4 6) 1NISSE Visserij- en oorlogs- ium geopend van 14-16 uur «ntehuis. 9-12 en 14-17 uur van Addle Kubbinga it m 6'7) BURGH-HAAMSTEDE De Burght, 13.30-16 uur: werken Arie Boers en Herman Gast (t/m 1/6). DOMBURG Biologisch museum. 10-17 uur 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum. 10-12 en 13.30-17 uur: 'De middeleeuwse dorpskernen van Zuid-Beveland' (t/m 30/10) HEILLE Landbouwmuseum, 10-12 en 13-17 uur: oude landbouwwerktui gen. HULST Streekmuseum. 14-17 uur: 'Goed gemutst in Zeeland' (t/m 30/7). Galerie van Geyt, 9-12 en 14-17 uur: werken van Jan van Heel KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmitt. 14-18 uur: werken van diver se kunstenaars MIDDELBURG Zeeuws museum, 10-17 uur' werken over Hercules Seg- hers (t/m 16 6). De Vleeshal, 13-17 uur: werken van Oswald Oberhuber (t/m 22/5); Zeeuws Kunstenaarscentrum 13.30- 17.30 en 19-21 uur: tekeningen van Joke Noest (t'm 26/5); Galerie De Wijnstock: werken van diverse kunstenaars (t/m 26/6); Galerie 'De witte swaen'. 11-17.30 uur: werken van Lambère (t'm 28 5), St. Janstraat 41. 14-17 uur: touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel. Ambachtencentrum Demerary, 9-17 uur: diverse ambachten en exposities. SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 17 30 en 18.30-20 uur. werken van diverse kunstenaars (t'm 2/6). TERNEUZEN Hal Stadhuis. 8 30-12 en 13-16.30 uur: oude culturen (t'm 29 5»; Museum. 9-12 en 13-17 uur. werken van Gerrit van Engelenhoven en An neke Ruimschotel (t'm 31 5) V'EERE Grote Kerk. 10-17 uur 'Het landschap in de Delta' it'm 30/5); De Schotse Huizen. 10-12 30 en 13 30- 17 uur: werken van Mies Callenfels- Carsten (tm 19 6) VLISSINGEN Museum. 10-12.30 en 13.30-17 uur 'Te kijk zetten' (tm 18 5), Gevangentoren, vanaf 17 uur werken van Kees Roovers (tm 13 5). Galerie Marquis. 13 30-17.30 uur werken Gerrit van der Ven itm 5 6», Reptielenzoo 'Iguana', 10-12 30 en 14- 17.30 uur levende reptielen, amfi bieën en insekten. YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur. schaal en schelpdieren en werken diverse kunstenaars. IJZENDIJKE Museum. 10-12 en 13 30-17 uur 'Kantklossen en bode bussen' (tm 15/8). ZIERIKZEE Galerie Borsboom, 9 30-17 30 uur werken Anton Beijens (tm 14/9) HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland Goes, tel 01100 14444 look voor mllieuklachtem Zeeuw seh-Vlaandcren Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr hulpdienst Zeeland \oor mensen in nood. tel 01180-36251 van 10.00-24 00 uur weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645. dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kantoordagen van 12-17 Popminnend Zeeland verzamelde zich donderdag weer verwach tingsvol in de Stenge in Heinkens- zand. Voor de derde keer kon het publiek zich tegoed doen aan het Klompenfestival. een onvervalst Zeeuws muziekgebeuren. Dat wil zeggen: met uitzondering van hoofd act Herman Brood his Wild Ro mance, die van buiten de provincie naar Heinkenszand werd gehaald. Het was voor het eerst dat de Klomp- poporganisatie een niet-Zeeuwse band contracteerde. Naast Brood presenteerden zich zeven muziekge zelschappen uit het Zeeuwse en het Rotterdamse acoustisch spelende duo the Amazing Stroopwafels. Duidelijk bleek dat behalve voor de muziek ook een groot deel van de aanwezigen voor het festival-sfeertje was komen opdraven. Ongedwongen werd gebabbeld, drank en hapjes ge consumeerd en geluisterd, naar wat de muzikanten presteerden. Niet alle groepen vielen evenzeer in de smaak Maar de wetenschap, dat het aanbod uitgebreid en afwisselend was, maak te veel goed. De belangstelling was dit jaar gedurende de middag iets minder dan de voorgande twee jaar, ongeveer 600 aanwezigen. Publiekstrekker Brood zorgde er 's avonds evenwel voor dat De Stenge vrijwel vol zat De spits werd afgebeten door H B Square, een jonge Zeeuwse band. De muzikanten hadden het moeilijk. Niet alleen liet het publiek in de Stenge toen nog op zich wachten, maar bo vendien trad de groep voor dit optre den nog maar enkele keren op. Deze nog niet helemaal hecht spelende formatie, opende in ieder geval de oren voor de volgende bands. Het rasta-gezelschap The Gideons kreeg alle aandacht en droeg zorg voor een gezellige reggae-sfeer. Het Vlissingse kleurrijke tiental zette bovendien de A. Duerinck weg bij brandweer KLOOSTERZANDE Ondercom mandant A Duerinck van het Honte- nisser brandweerkorps neemt van daag. vrijdag, afscheid als brandweer man Hij gaat met functioneel leeftijd sontslag Duerinck. die tevens post- commandant is van het korps Vogel waarde. is 55 Jaar. De afscheidsreceptie wordt gehouden in de brandweerkazerne in Vogel waarde. Het officiële gedeelte daarvan begint om 18 30 uur De recepiie zelf duurt van 19.30 tot 20.30 uur. Het team van de Prinses Marijkeschool uit Axel dat schoolvoetbalkampioen van Zeeland werd YERSEKE Hel eirial san de Prinses Marijkeschool uit Axel kan zich schoolvoetbalkampioen van Zeeland noemen. Na eerst succes vol de voorronde doorgekomen te zijn, versloegen de jeugdige scho lieren het elftal van de openbare lagere school Ter Tolne uit Tholen met 4-0. De in totaal zeven teams voetbalden woensdag op de klets natte velden van het gemeentelijk voetbalterrein in Yerseke. Om de derde en de vierde plaats werd gestreden door de elftallen van de openbare lagere school 't Kofschip uit Zierikzee. Na het nemen van strafschoppen ging het team van Arnemuiden met de derde plaats naar huis. Het schoolvoetbalkampioenschap van Zeeland voor lagere scholen is een jaarlijks terugkerend gebeuren. De organisatie ligt in de handen van de KNVB De rayons (in Zeeland waren dat er aanvankelijk negen) vaardigen elk een elftal af door middel van selectiewedstrijden die voorafgaan aan de uiteindelijke strijd om het kampioenschap De rayons Goes en West-Zeeuwsch- Vlaanderen waren woensdag tij dens de finalewedstrijden niet ver tegenwoordigd Dit kwam omdat deze rayons wegens de slechte weersomstandigheden van de laat ste tijd niet in de gelegenheid waren om voorronden te houden. E. A Kousemaker. lid van de schoolvoet balcommissie, conclu deerde dat er behoorlijk goed ge voetbald werd ..De scholen waren onderling eigenlijk m gelijken Het ene elftal voetbalde op een duidelijk hoger niveau dan het andere Ze hebben allemaal hun best gedaan aldus Kousemaker Hij vond overigens wel dat de jeugd, in vergelijking met voorgaande ja ren. mondiger wordt .Het commen taar op scheidsrechterlijke beslis singen neemt elk jaar toe stelde hij vast. De uitslag luidt 1 Prinses Marijkeschool uit Axel. 2 openbare lagere school Ter Tolne uit Tholen. 3 openbare lagere school Polder burcht uit Arnemuiden. 4 openbare lagere school 't Kofschip uit Zienk zee Niet geklasseerd werden: de openbare lagere school uit Wemel- dinge. de Seheldeschool uit Terneu zen en het elftal van de Viissingse scholenvereniging eerste mensen aan het swingen Als enige new wave-vertegenwoordiger kwam daarna the View ten tonele Snelle strakke muziek, sterke compo sities en goed spelende Bevelandse muzikanten. Een originele bijdrage bovendien aan het festival De Walcherse rockgroep Feed Back vormde qua kwaliteit een hoogtepunt. Het jazzy-gezelschap had de nummers tot in de puntjes verzorgd. Het Molukse gezelschap H-Gang uit Vlissingen maakte zijn reputatie, in korte tijd opgebouwd, volledig waar. De groep kwam op een groot podium goed tot uiting. H- Gang treedt al regelmatig op buiten Zeeland. De muzikanten kenmerkten zich ook donderdag weer als een kwaliteitsgroep met sterke kritische Nederlandstalige teksten. Oorverdo vend stelde daarna Surrender uit Heinkenszand zich aan het publiek voor. De ruige stevige rock deed menigeen in de oren wrijven. Herman Brood his wild romance, bijgestaan door Bertus Borgers, steunde op een jarenlange ervaring. Routinematig waren de muzikanten in staat de zaak goed op gang te krijgen. Toch lijkt Brood zich nog altijd staande te houden met zijn oude succesnummers Tot slot sloot Coldsteel and Friends, een Schouwse band, het festival waar dig af. Met elf personen maakte de groep van klomppop toch nog een Zeeuwse aangelegenheid. Soul, jazz- rock en funk-klassiekers werden knap uitgevoerd door de formatie. Gezinsbeurs in De Braakman werd zeer druk bezocht HOEK Meer dan zesduizend men sen hebben donderdag een bezoek gebracht aan 'Family '83', de gezins beurs die tot en met zondag 15 mei in de Ador-evenementenhal in de Braakman wordt gehouden, In de Adorhal presenteren zich een zestig tal, voornamelijk Zeeuws-Vlaamsc, middenstanders. De drukte, volgens een der Family-organisatoren was het op bepaalde momenten 'een waar gekkenhuis', heeft niet tot problemen geleid. Ton Djeleman van de Internationale Publiciteits Diensten te Terneuzen. het bureau dat verantwoordelijk is voor de organisatie „We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen geno men Zo hebben we met opzet de gangpaden breed gehouden We heb ben daar. zo is nu gebleken, verstan dig aan gedaan Ondanks dat hel druk was. konden de mensen zich gemakkelijk bewegen". De Family-beurs werd woensdagmid dag geopend door burgemeester C Ockeloen van Terneuzen De officiële openingshandeling bestond uit het oplaten van een tros ballons. Vervol gens werd het burgemeestersechtpaar in èén van de stands vereeuwigd in kledij anno 1900. In een kort toe spraakje wees burgemeester Ocke loen op het. belang van dergelijke beurzen Hij zei blij te zijn met zoveel ondernemingsgeest De voor donderdagmiddag geplande vliegerwedstrijd werd wegens de ster ke wind afgelast De wedstrijd is nu verplaatst naar vrijdagmiddag Wel ging de brei-modeshow van Digna Blaauw door Vanmiddag brengt een groep Zonnebloem-gasten een bezoek aan de beurs, 's Avonds verzorgt Eddy's Fitness Centrum uit Terneu zen een krachtsportdemonstratie Behalve de optredende bands, waren nog andere instellingen vertegen woordigd. De popvereniging Zeeland, die als zoete koekjes het nieuwe Zeeuwse popboek van de hand deed. Amnesty International. Stop Borssele en de Vereniging Informatie Winkel uit Middelburg Ondertussen trok het duo The Amazing Stroopwafels veel publiek in de foyer tijdens drie sets. rg. Derde Clingse rollendriedaagse van start gegaan CLINGE De derde rollendriedaag-; se van Clinge is donderdagavond van start gegaan in het gemeenschaps centrum Malpertuus. Het wieler spektakel, dat wordt verreden door zestien Clingse verenigingen werd geopend door de ex-wethouder van de gemeente Hulst, de heer B. de Keijzcr. De rollendriedaagse kent niet alleen de wielerwedstrijden op de rollen, maar het muzikale amuse ment speelt ook een grote rol. De wedstrijden worden muzikaal afge wisseld door de Clingse fanfare Wel doen door Vermaak. De publieke belangstelling bij de eer ste dag van de rollendriedaagse was overweldigend De verschillende deel nemende verenigingen hadden grote, schare supporters meegebracht. Als bijzondere gast was de Belgische wie- Iervedette Roger de Vlaeminck aan wezig Bij de verkiezing van Miss Rollendrie daagse traden vier jonge dames naar! voren, die op sportieve wijze moesten uitvechten, wie zich de miss-titel mocht toeéigenen. Deze strijd speelde zich uiteraard af op de fiets en uitein delijk bleek Pascal Ferket over de langste adem te beschikken De stand na de eerste dag is als volgt 1 De opkloppers 24 punten, 2 Het Feestcomité. 23 pnt, 3 Clingse Volleybal Combinatie 22 pnt 4 De Krlekeputters en VV Clinge pnt, 6 Clingse Hengelaarsvereniging en De Bernhardklinkers 18 pnt. 8 Dansclub Fla mingo 17 pnt. 9. Het Zeegat 16 pnt; 10 EHBO en De Trosvrlenden 14 pnt. 12. Judovereniging 12 pnt. 13 Weldoen door Vermaakt, Stichting Kinderboerderij, De Nieuwe Steen en De Snelle Duif 10 pnt. Vandaag, vrijdag verleent Radio '77 mede werking Deze radio-omroep verzorgt optrel dens van enkele streekartlesten COOP. VELUWSE EIERVF.IL1NG BARNE VELD Barneveld Aanvoer 2,368.426 stuks, stem ming redelijk. Prijzen ln gulden per 100 stuks eieren van 50-51 gram 9.10-8.90 val) 55-56 gr3m 10,20 van 60-61 gram 10.55-11.25 en van 65-66 gram 11 00-12,50 EiervelUng Barneveld - Aanvoer 640.836 stuks, stem- ming vast. Prijzen in gulden per 100 stuks- eieren van 51-52 gram 9.25-9.25 van 56-57 gram 10,10-10.55 van 61-62 gram 10.65-11.7S en van 66-67 gram 11-30-12.15E)erniarkt Barneveld Aanvoer ca. 600.000 stuks, stemming redelijk Pnjzen m gulden eieren van 48-54 gram 9.00-10.75 per 100 stuks, kg-pr.js 3,88-1,89. van57-61 gram 11.50-12.40 per 100 stuks kg-prljs 2.02-2.03 en van 64-67 gram 12,70-13 00 per 100 stuks kg-prns 1.98 1 94 Marktbericht van de Centrale l'uinbouw- veiling Zeeland d.d. 11-05-83. vcilpunt Goes, Sla glas st kl 1 0.25-0.30 bloemkool gl&sst kl 0,30-1 20. bloemkool si. kl 1 0.30-1.40, kl. 2 X O.23-0.50 0.15-1,30, rabarber kl. 1 0.44 radijs bos kl 1 0.47 spinazie kg kl. 1 0.54-0.80. pie! kg kl 1B 0.18. A 0.22-0.40. kroten bos kl 1 1 40-1 49 aardbeien glas ds. x 200 gr kl 1 1.30-1.50: late aardappelen kt 2 0.13. dr 0.20 ADVERTENTIE Copy Partners copieermachines met het Landaprocedé kun je vertrouwen als je beste vriend. 04166-2781

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 37