stormachtig begin viering liervliet 800 jaar stad Derde Klomppopfestival bood kleurrijk geheel Marijkeschool Axel kampioen WISSEL BEVELANDER WISSEL SCHOUWEN \TAD INGENOMEN DOOR VLIEGENDE HOLLANDER agenda Zestig jaar getrouwd VERDIEN UW ABONNEMENT OPDEPZCSNELTERUG: DEZE MAAND HONDERDEN GULDENS EXTRA VOORDEEL MET bijdag 13 mei 1983 [ERVLIET De 1700 Geuzen, inwoners van Biervliet, lagen dondergochtend nog lang en [eed op één oor, toen 'de vijand' z'n slag sloeg en de stad innam. Op de kerk wapperde lotsklaps de vlag van Terneuzen en op de stadspoorten en verschillende andere plaatsen erden mededelingen opgeplakt. Was getekend, kapitein Willem van der Decken, alias 'De liegende Hollander' uit Terneuzen. De aangeplakte tekst loog er niet om: „Heden bij de -5 lorgenstond namen wij deze stad en grond en lijfden de hier wonende Geuzen in bij het bijna 1 W-jarig Neusen". [pergeus Goossens werd door de liegende Hollander' en zijn tien man trte gevolg wreed uit z'n slaap eett De varensgezellen onder lei- ig van Van der Decken eisten twee lenwijn. En ze kregen ze. Niet lang stadje geselden „Je denkt dat het regen is, proef maar. het is bier", riep een optimistische Geus 's morgens uit. Maar z'n buurman monkelde: „Als er in Biervliet iets gebeurt, re gent of stormt het. Je zult het zien en una klonk kanongebulder. Het he- beleven, straks gaat het nog sneeu- dorp was direct klaarwakker actie van Van der Decken en zijn i'Aats was een gevolg van het wel erg dtale optreden van de Geuzen, eer- rdeze week, toen ze een honderden tn oud kanon van de Markt van meuzen 'stalen'. Het wordt dezer ren terugbezorgd, omdat de wet- beJnder J van Rooijen donderdagoch- na ad bij den aanvang van de viering wen. De feestelijkheden, die tot en met zaterdag voortduren, werden geopend met een oecumenische viering in de Nederlandse hervormde kerk. Daar sprak onder anderen burgemeester C. Ockeloen van Terneuzen Buiten he- sen Geuzenvrouwen - klein maar dap per - zich in het lichtgele regenjack, •800 jaar stad' beterschap beloof- £°kk£n >aarzen aan fn begeleidden Hoor moe Ho merCi,-etono. hun kinderen naar de Markt waar ballons werden opgelaten. Niemand klaagde. Ook niet toen in de stromen- ervliet ontwaakte verschrikt, maar de regen op het plein van de rooms- *zich met in het nauw dringen Ook katholieke basisschool 'De Komme' door storm en wind. die het jarige de fraaie tentoonstelling 'Biervliet en daar was het de Biervlietena om begonnen ia Amusementstent optreden Dar.ièl ERVLIET jeclwel, 19,30 ui ini, ihuleka. DES-Zeelandhallen, 13.30-17.30en dj 10-22 uur: Expo-Goes; estpoort, 21 uur: optreden jazzband cHENDRIKSKINDEREN Heer-Hendrikskinderenhuis, 20.30 li' optreden Bob Paily and the mthern Grass. ILST St. Liduinaziekenhuis, 20- uur uitzending radio Nightingale. IIDDELBURG Molenwater. 9.30- uur: Miniatuur Walcheren, merican, 21 uur: optreden hardrock- «p White Heat. OSTKAPELLE Ontmoetingscen- 120 uur: jubileumconcert brass- i Crescendo IRNEUZEN Zuidlandtheater, 30 uur optreden Ramses Shaffy en 'Amitabh Band' ÏERE—Grote Kerk. 20 uur; concert mi de Zeeuwse Koorschool. USSINGEN St. Jacobskerk. 20 r concert door de Nachtegalen van man ERIKZEE Rodekruisziekenhuis, '(45-16.45 uur uitzending Nomen ^VOORSTELLINGEN ERGEN OP ZOOM Roxy I, 21.15 f De gendarme in paniek, a 123 30 De sexavonturen van twee mon- 18 jr. KJ'II, 21 30 uur: Ilsa, meesteres van 'mannenkamp. 16 jr oem'Actueel I, 2130 uur: Forced ngeance 16 jr «m'Actueel II. 21 30 uur: Dne Tiro- rin Saint Tropez. 16 jr Efm'Actueel III, 21.30 uur: Cat lie. 16 jr '•S Grand. 20 uur Young doc- Hlove. 16 jr.; 23 uur: kostschool- les. 18 jr. 11ST De Koning van Engeland. en 21 30 uur De gendarme in Bek. a l 19 15 uur: Puberty blues. '915 uur Caddy Shack, al 19 15 2130 uur The excorcist. 16 jr 8 uur The road warrior 16 jr.; uur Lieve meisjes, 18 jr |IDDEI.BI'RG Midgard, 20 30 uur Preundin Ledel. 20 uur: De van de mummie. 16 jr. «NEUZEN Luxor. 19 30 en 21 45 De gendarme in paniek, al19.30 101 Dalmatièrs. a l 21 45 uur: La Wnte du Sans Souci. a l. ISSINGEN Alhambra I. 20 uur: DU 16 jr 23 uur Meisjes met de «hobby. 18 jr. ambra II, 20 uur Still of the night. r 23 uur: Die bleierne Zeit, 16 jr TOONSTELLINGEN EL Galerie Bellemans. 10-18 batiks van Yvonne van den Ak- 'tm 31 5). rtergalerij Illustraties van The «g King ibm 30'6». jekmuseum. 13 30-17 en 19-21 uur: «n van Cees Jansen itm 4 6» vINlSSE Visserij- en oorlogs- kum geopend van 14-16 uur, «eentehuis. 9-12 en 14-17 uur «n van Addie Kubbinga (tm 6 7). at tTeunc 'stbur het water' «met een schat aan infor matie over het Biervliet van toen en nul werd 'opengeschoten' door wet houder Van Rooyen. Het 'gekaapte' kanon van Terneuzen kwam daarbij goed van pas Spinazie In de ochtenduren van de dag moest de historische optocht worden, waar aan door bijna dertig groepen zou worden deelgenomen. Bij de geza menlijke maaltijd in 'De Landbouw' was die optocht het gesprek. Burge meester Ockeloen van Terneuzen kreeg tijdens die maaltijd trouwens een verrassing voorgeschoteld: een bord spinazie. „Een koekje van eigen deeg", grinnikten de organisatoren. Want had die zelfde burgervader eer der deze week, toen het stelen van het kanon in Terneuzen niet al te vlotjes verliep, niet honend een blik spinazie aan de Geuzen overhandigd? Terwijl de Geuzen het middagmaal nuttigden werd het droog. Maar tege lijkertijd stak de storm op. En daar had niemand op gerekend. De wind kracht nam zo in omvang toe dat de organisatoren besloten de kassa's te sluiten en iedere bezoeker vrij toe gang te verlenen. „Uit voorzorg", zei Geuzenvoorman Piet Hamelmck later op de dag, „want we vreesden dat we de mensen door het slechte wepr weinig of niets konden bieden. Het slechte weer kost ons veel geld, want in de begroting hadden we toch wel rekening gehouden met een op brengst van zo'n 25.000 gulden. Maar we blijven optimistisch. Als de zaak verder volgens plan verloopt, valt het allemaal nog wel te behappen". De wind was zo krachtig dat de organisatoren het raadzaam vonden een aantal praalwagens in de schuur te laten Niemand van de 10.000 toe schouwers. die er erg in had. toen de optocht met een uur vertraging toch nog voorbij trok 's Avonds verzorg den de muziekkorpsen van Oostende. Biervliet en Assenede een muziek- show In de feesttent trad het Geuzen- orkest op Vandaag (vrijdag) zijn er kinderspe len. trimkoersen, demonstraties poli- tiehondendressuur, schietingen, touwtrekwedstrijden en optredens van onder meer de Belgische popfor matie 'The Kids' en Daniél Sahuleka. In de avonduren is er bovendien een heksenverbranding (er worden nog liefhebbers gezocht). Zaterdag trekt de optocht andermaal door de stra ten. Bovendien is er dan een kleindie- renshow en een reünie van de familie Van Biervliet. Verkoping GOES De vrouwengilde Tryfosa van de gereformeerde gemente in Goes zal op woensdag 18 mei een verkoping houden van zelf gemaakte goederen. Deze voorjaarsverkoping vindt plaats in de grote zal van de Sionkerk aan de Graaf Adolfstraat in Goes, van 19.00 tot 21.00 uur Gaslek bij maken tuinhek in Kortgene KORTGENE - Een inwoner van Kort gene, J. S. L„ heeft donderdagmiddag bij het fabriceren van een tuinhekje bij zijn woning aan de Kersenlaan, een gasleidinkje lek gestoten. Het ging slechts om een zijleiding zodat de schade beperkt bleef. De brandweer van Kortgene en de rijkspolitie rukte uit maar er bleek geen gevaar voor de omgeving De PZEM heeft het lek snel kunnen repa reren L was bezig een tuinhekje te maken en is met het in de grond slaan van een paaltje op de gasleiding ge stoten. By het begin van het festival was het nog niet zo druk in De Stenge Heme Geusjes hadden zich tegen de regen gewapend met een n\i<Maagse paraplu. BÜRGH HAAMSTEDE - De Burght. 13.30-16 uui welken Arie Boers en Herman Gast (t/m 1'6). DOMBURG Biologisch museum, 10-17 uur: 'De natuur in Zeeland'. GOES Museum, 10-12 en 13.30-17 uur: 'De middeleeuwse dorpskernen van Zuid-Beveland' (Urn 30/10). HEILLE Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur. oude landbouwwerktui gen. HULST Streekmuseum, 14-17 uur: 'Goed gemutst m Zeeland' (t m 30/7). Galerie van Geyt, 9-12 en 14-17 uur: werken van Jan van Heel. KATTENDIJKE Galerie Ilona Schmitt, 14-18 uur werken van diver se kunstenaars. MIDDELBURG Zeeuws museum. 10-17 uur: werken over Hercules Seg- her.% (Urn 16/6); De Vleeshal, 13-17 uur: werken van Oswald Oberhuber (t/m 22/5); Zeeuws Kunstenaarscentrum 13.30- 17 30 en 19-21 uur: tekeningen van Joke Noest (t/m 26 5 Galerie De Wijnstock: werken van diverse kunstenaars (tm 26/6); Galerie 'De witte swaen'. 11-17.30 uur: werken van Lambère (tm 28-5), St. Janstraat 41 14-17 uur: touwplas- tieken van Anneke Ruimschotel: Ambachtencentrum Demerary. 9-17 uur. diverse ambachten en exposities. SAS VAN GENT Bibliotheek. 13.30- 17 30 en 18 30-20 uur: werken van diverse kunstenaars itm 2/6). TERNEUZEN Hal Stadhuis. 8.30-12 en 13-16.30 uur: oude culturen (tm 29.5). Museum. 9-12 en 13-17 uur: werken van Gerrit van Engelenhoven en An neke Ruimschotel (tm 31/5). VEERE Grote Kerk, 10-17 uur. 'Het landschap in de Delta' (tm 30/5): De Schotse Huizen. 10-12.30 en 13.30- 17 uur werken van Mies Callenfels- Carsten (tm 19 6). VLISSINGEN Museum, 10-12.30 en 13.30-17 uur 'Te kijk zetten' (tm 18 51; Gevangentoren, vanaf 17 uur: werken van Kees Roovers (tm 13 51 Galerie Marquis. 13.30-17.30 uur: werken Gerrit van der Ven it/m 5'6i. Reptielenzoo 'Iguana'. 10-12 30 en 14- 17 30 uur levende reptielen, amfi bieën en msekten YERSEKE Atelier Dam Twee. 10- 18 uur: schaal- en schelpdieren en werken diverse kunstenaars IJZKNOIJKE Museum. 10-12 en 13.30-17 uur Kantklossen en bode bussen' it/m 15 8» Z1ERIKZEE Galerie Borsboom. 9 30-17 30 uur werken Anton Beijens «t/m 14'9). HULPCENTRA Noord- on Midden-Zeeland Goes, tel 01100-14444 (ook voor milieuklachtenI. Zeeuwsch-Vlaanderen Alarmnummer 01150-12200 (brandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. lel 01180-36251. van 10 00-24 00 uur weekends van 20.00-24 00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel 01184-14645, dag en nacht bereikbaar Nederlandse Hartstichting, tel 070-600555 Te bereiken op kantoordagen van 12-17 KORTGENE Het echtpaar Kra mer-De Waard uit Kortgene heeft woensdag zijn diamanten huwe lijk gevierd. In pension-tehuis Noord-Beveland in Kortgene wa ren voor deze gelegenheid familie leden, bewoners van het tehuis en andere belangstellenden verza meld. De echtelieden kregen toe spraken te horen en cadeau's uit gereikt. Marinus Kramer (89) zag 10 augus tus 1893 het levenslicht in Wissen- kerke. Zijn brood verdiende hij altijd als landarbeider. Kramer werkte onder meer met varkens. Daarnaast hield hij zich geruime tijd bezig met bomen kappen. An na de Waard (87) kwam 25 novem ber 1895 ter wereld in Colijnsplaat De Noord-Bevelanders traden 11 mei 1923 in het huwelijk te Colijns plaat Het echtpaar heeft één doch ter, vier kleinkinderen en drie ach terkleinkinderen. (ADVERTENTIE i Popminnend Zeeland verzamelde zich donderdag weer verwach tingsvol in de Stenge in Heinkens- zand. Voor de derde keer kon het publiek zich tegoed doen aan het Klompenfestival, een onvervalst Zeeuws muziekgebeuren. Dat wil zeggen: met uitzondering van hoofd act Herman Brood his Wild Ro mance, die van buiten de provincie naar Heinkenszand werd gehaald. Het was voor het eerst dat de Klomp- poporganisatie een niet-Zeeuwse band contracteerde. Naast Brood presenteerden zich zeven muziekge zelschappen uit het Zeeuwse en het Rotterdamse acoustisch spelende duo the Amazing Stroopwafels. Duidelijk bleek dat behalve voor de muziek ook een groot deel van de aanwezigen voor het festival-sfeertje was komen opdraven. Ongedwongen werd gebabbeld, drank en hapjes ge consumeerd en geluisterd, naar wat de muzikanten presteerden Niet alle groepen vielen evenzeer in de smaak Maar de wetenschap, dat het aanbod uitgebreid en afwisselend was. maak te veel goed. De belangstelling was dit jaar gedurende de middag iets minder dan de voorgande twee jaar, ongeveer 600 aanwezigen. Publiekstrekker Brood zorgde er 's avonds evenwel voor dat De Stenge vrijwel vol zat. De spits werd afgebeten door H. B. Square, een jonge Zeeuwse band. De muzikanten hadden het moeilijk. Niet alleen liet het publiek in de Stenge toen nog op zich wachten, maar bo vendien trad de groep voor dit optre den nog maar enkele keren op. Deze nog niet helemaal hecht spelende formatie, opende in ieder geval de oren voor de volgende bands. Het rasta-gezelschap The Gideons kreeg alle aandacht en droeg zorg voor een gezellige reggae-sfeer. Het Vlissingse kleurrijke tiental zette bovendien de Schip aan de grond bij Antwerpen TERNEUZEN/ANTWERPEN Dins dagmiddag omstreeks drie uur is op de Schelde, nabij de Kruisschansslui- zen bij Antwerpen, het motorschip 'Tivat' aan de grond' gelopen. Dat gebeurde kort na hoog water. De in ballast varende, bijna 11.000 ton me tende bulkcarrier was op weg van Algiers naar Antwerpen. Om half vijf zat het schip muurvast De sleepboten 'Waasland' en 'Water land' van Willem Muller uit Terneu zen maakten vast en slaagden er woensdagochtend rond drie uur in het schip weer vlot te trekken. Direct daarna assisteerden ze de carrier op z'n tocht via de Boudewijnsluis naar de Antwerpse haven. Daar meerde het schip om half acht 's morgens af. Het schip liep geen noemenswaardige schade op en blijft gewoon in de vaart. Bezoek Engelsen aan sportschool Heinkenszand HEINKENSZAND - In hei «i, nd van 20 tot en met 23 mei ontvangt sportschool Hara uit Heinkenszand een 40-tal Engelse sporters uit de plaats Great Veldman. Naast de uitwisseling van sportivitei- ten zal er ook gelegenheid zijn de omgeving te verkennen. Aan het be gin van het programma ontvangt wet houder P J Vollaard de Engelse gasten in het gemeentehuis, vrijdag 20 mei om 20.00 uur. Nadat een kopje koffie is gedronken worden er wat toespraken gehouden en bestaat de mogelijkheid over en weer van gedachten te wisselen eerste mensen aan het swingen. Als enige new wave-vertegenwoordiger kwam daarna the View ten tonele. Snelle strakke muziek, sterke compo sities en goed spelende Bevelandse muzikanten. Een originele bijdrage bovendien aan het festival. De Walcherse rockgroep Feed Back vormde qua kwaliteit een hoogtepunt. Het jazzy-gezelschap had de nummers tot in de puntjes verzorgd. Het Molukse gezelschap H-Gang uit Vlissingen maakte zijn reputatie, in korte tijd opgebouwd, volledig waar. De groep kwam op een groot podium goed tot uiting. H- Gang treedt al regelmatig op buiten Zeeland. De muzikanten kenmerkten zich ook donderdag weer als een kwaliteitsgroep met sterke kritische Nederlandstalige teksten. Oorverdo vend stelde daarna Surrender uit Heinkenszand zich aan het publiek voor. De ruige stevige rock deed menigeen in de oren wrijven. Herman Brood his wild romance, bijgestaan door Bertus Borgers, steunde op een jarenlange ervaring. Routinematig waren de muzikanten in staat de zaak goed op gang te krijgen. Toch lijkt Brood zich nog altijd staande te houden met zijn oude succesnummers. Tot slot sloot Coldsteel and Friends, •een Schouwse band, het festival waar dig af. Met elf personen maakte de groep van klomppop toch nog een Zeeuwse aangelegenheid. Soul, jazz- rock en funk-klassiekers werden knap uitgevoerd door de formatie. Grote deelname aan Zeeuwse Driedaagse KRUININGEN De wandelaars, die donderdagmorgen aan de twintigste Zeeuwse driedaagse begonnen, heb ben de weergoden zeker niet mee gehad. Gedurende dc dag moesten dc lopers stormwind, regen en rondvlie gende boomtakken trotseren. On danks dit slechte weer bleek het aantal deelnemers hoger dan vorig jaar. Aanvankelijk hadden zich 365 personen ingeschreven, maar 20 van hen meldden zich af zodat 345 deelne mers aan de tocht begonnen. Burge meester H. Boer van Reimerswaal gaf om 8.00 uur bij het Dorpshuis in Kruiningen het startsein. H. G. Geil- liet, de voorzitter van de Zeeuwse Wandelbond, hield een korte toe spraak bij de start. Geilliet gaf een compliment aan de organisatie van de driedaagse, het Driedaagse Comité Ook wenste hij de lopers veel sterkte en succes toe De driedaagse - door velen gezien als een voorbereiding op de vierdaagse in Nijmegen kent afstanden van 30.40 en 50 kilometer per dag Het parcours op deze eerste dag voerde de wandelaars van Kruiningen naar Hansweert en via Wemeldinge. Yerseke, Oostdijk, Krabbendijke en Waarde weer terug naar Kruiningen. Twee deelnemers moesten opgeven vanwege astmati sche moeilijkheden. Het startsein voor de tegelijk gehou den wandeltochten werd ook bij het Dorpshuis gegeven Hier kon gekozen worden uit afstanden van 5, 10, 15 of 25 kilometer. In tegenstelling tot de driedaagse was de deelname hieraan, volgens J. van de Parel, lid van het Driedaagse Comité, ronduit bedroe vend 241 wandelaars hadden zich aangemeld, terwijl een aantal van 600 hiervoor gebruikelijk is Van de Parel vermoedde dat het slechte weer de oorzaak was van de geringe deelname. Vrijdag is de tweede van de drie dagen wandelen. De start is dan in Vlissin gen. het parcours is uitgezet op Wal cheren. Behalve de optredende bands, waren nog andere instellingen vertegen woordigd. De popvereniging Zeeland, die als zoete koekjes het nieuwe Zeeuwse popboek van de hand deed. Amnesty International, Stop Borssele en de Vereniging Informatie Winkel uit Middelburg. Ondertussen trok het duo The Amazing Stroopwafels veel publiek in de foyer tijdens drie sets. r.g; Plattelandsvrouwen Goes bijeen GOES - De afdeling Goes van dp Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen houdt dinsdag 17 mei een 'Engelse Middag' in de Prins van Oranje. De bijeenkomst begint om 14 00 uur met de vertoning van een film over Engelse tuinen. Vervolgens wordt de Engelse afternoon tea met bijbehorende hapjes geserveerd, waarbij mevrouw Legemate uitleg zal geven. Tenslotte wordt een film ge draaid over kastelen en kerken m Devon en Cornwall. Met deze middag wordt het seizoen besloten Wel wor den er nog fietstochten gehouden. 31 mei naar het Poelbos. 14 juni naar een fruitbedrijfin Nisse en 28 juni naar het Veerse Meer. Nieuwe Vliedberg Goes in gebruik GOES De stichting samenwer kingsscholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden in de provincie Zeeland neemt donderdag 2 juni de nieuwe huisvesting van de school 'De Vliedberg' in gebruik. De nieuwe school staat in het gebied Klein Frankrijk te Goes. De openings dag staat in het teken van 'de spil' en de festiviteiten beginnen om 15.30 uur. De afsluiting is voorzien om 17.30 uur. Veiling Bergen op Zoom Woensdag 11 mei Aardbeien glas per doos je 1.18-1 29. Golden Delicious 59-78, Jona gold 1,90-2,80. Winston 68-74 vroege aard appelen 2.90-3.80, late aardappelen 12-33. bloemkool 80-1.56, spitskool 1.00-1,70; an dijvie 91. rabarber 36-37: bospeen 1,62-1,81. bos kroten 1,14, peulen 17.00 per kilo, prei 26-83, sla 15-28, naluur-sla 28. komkommer per stuk 23-98; per kilo 48. tomaten 14.40- 15.60, bos uien 21-47, uien 9-30. radijs 20-46; asperges per ons 27-1.04. bosselder 88] selder per ons 36; witlof 1.10-3,90; lamsoren 2.20-2.40. COOP. VELL'WSE E1ERVEILING BARNE- VELD Barneveld - Aanvoer 2.368.426 stuks, stem ming redelijk Prijzen in gulden per 100 stuks eieren van 50-51 gram 9.10-8.90 van 55-56 gram 10,20. van 60-61 gram 10.55-11,25 en van 65-66 gram 11.00-12,50 Eiervelling Barneveld - Aanvoer 640.836 stuks, stem ming vast Prijzen in gulden per 100 stuks* eieren van 51-52 gram 9.25-9.25 van 56-57 gram 10.10-10.55. van 61-62 gram 10.65-11.75 en van 66-67 gram 11 30-12,15 Eiermarkt Barneveld - Aanvoer ca 600 000 stuks, stemming redelijk Prijzen Ln gulden eieren van 48-54 gram 9.00-10,75 per 100 stuks, kg-pnjs 1 88-1.89 van 57-61 gram 11.50-12,40 per 100 stuks, kg-prijs 2 02-2.03 en van 64-67 gram 12.70-13.00 per 100 stuks, kg-prijs 1.58-1.94 Marktbericht an de Centrale Tuinbouw veiling Zeeland d.d. 11-05-83. veilpunt Goes. Sla glas st kl 1 0.25-0.30; bloemkool glas st. kl 1 0.80-1 20. bloemkool st kl 1 0 30-1 40 kl 2 X 0.23-0.50 0.15-1.30 rabarber kl 1 0 44. radijs bos kl. 1 0.47, spinazie kg kl 1 0 54-0.80. prei kg kl 1B 0.18. A 0.22-0 40 kroten bos kl 1 1 40-1 49. aardbeien glas ds x 200 gr kl 1 1.30-1.50. late aardappelen kl 2 o 13. dr 0 20 ADVERTENTIE. YERSEKE Het elftal van de Prinses Marijkeschool uit Axel kan zich schoolvoetbalkampiocn van Zeeland noemen. Na eerst succes vol de voorronde doorgekomen te zijn. versloegen de jeugdige scho lieren het elftal van de openbare lagere school Ter Tolnc uit Tholen met 4-0. De in totaal zeven teams voetbalden woensdag op de klets natte velden van het gemeentelijk voetbalterrein in Yerseke. Om de derde en de vierde plaats werd gestreden door de elftallen van de openbare lagere school 't Kofschip uit Zicrikzec. Na het nemen van strafschoppen ging het team van Arncmuiden met de derde plaats naar huis. Het schoolvoetbalkampioenschap van Zeeland voor lagere scholen is een jaarlijks terugkerend gebeuren De organisatie ligt in de handen van de KNVB De rayons tin Zeeland waren dat er aanvankelijk negen» vaardigen elk een elftal af door middel van selectiewedstrijden die voorafgaan aan de uiteindelijke strijd y*n het kampioenschap De rayons Goes en West-Zeeuwsch- Vlaanderen waren woensdag tij dens de finalewedstrijden met ver tegenwoordigd Dit kwam omdat deze rayons wegens de slechte weersomstandigheden van de laat ste tijd niet in de gelegenheid waren om voorronden te houden. E A Kousemaker. lid van de schoolvoetbalcommissie. conclu deerde dat er behoorlijk goed ge voetbald werd ,,De scholen waren onderling eigenlijk uiuc»v.. gelijken Het ene elftal voetbalde op een duidelijk hoger niveau dan het andere Ze hebben allpmaal hun best gedaanaldus Kousemaker Hij vond overigens wel dat de jeugd, in vergelijking met voorgaande ja ren. mondiger wordt ..Het commen taar op scheidsrechterlijke beslis singen neemt elk jaar toe", stelde hij vast De uitslag luidt 1 Prinses Marijkeschool uit Axel 2 openbare lagere school Ter Tolne uit Tholen. 3 openbare lagere school Polder burcht uit Arnemuiden. 4 openbare lagere school 't Kofschip uit Zienk- zee Niet geklasseerd werden de openbare lagere school uit Wemel dinge. de Scheldeschool uit Terneu zen en het elftal van de Vlissingse scholenvereniging Copy Partners copieermachines met het Landaprocedé kun je vertrouwen als je beste vriend... 04166-2781

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 35