Als u de komende iaren een écht handgeknoopt taoiit wilt. moet u 't nü kopen. Het Bewijs s Bodemprijs Kreymborga lovooy mode gMchmtd' „—X H0ESlAKMSS\ VTL WASHANDJES SOKKEN KNIEKOUSEN SLOPEN SMYRNA LOPER 9f DEKBEDDEN 9f CROCHET-KLEEDJE TEPPY BEER VROOMS DREESMANN AUTOBEDRIJF MEDAMO-JOOSSE ZOMERSE KLEDING LICHTGEWICHT PAHTALONS OVERHEMDEN MET 1-persoont JceqccrJ Uni keren- Unlklndcr- Bedrukte itbtkt kit int 60170cm 35 x S0 cm 9.95 35x60 cm VERS VAN 0EPERS! Pehfetter 140x200 cm, Handjchaakt rechthoekij en anal, 30x45cm en 35x50cm laxans/root, 60 cm GEMEENTE DOMBURG Ï",T WIJKHUYS K Origineel Mf handgeknoopte Berbers uit Marokko 850.- 825 695.- Origineel handgeknoopte India-Perzians 8951 VRIJDAG 13 MEI 1983 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANF 'a éé"z0 5O*^V#k.35' '":°n1a«ne HÏr^réé"20 50*"„(s^ 350/0 ka1 MNO£ DELFT HIDDELDtlRG EEN VERTROUWDE NAAM Mercuriusweg 25, Vlissingen Tel. 01184-18351 Na 18.00 uur 01182-1318 Officiële vertegenwoordiging van Mercedes-Benz- personen wagens Vrijdag 20 mei, aanvang 19.00 uur Sportpark Irislaan voetbalwedstrijd VLISSINGS ELFTAL RODA J.C. Voorwedstrijd: GPC-pup. - Ritthem pup. (17.45 uur) Diplomahouders en scheidsrechters van de KNVB kunnen zich tot 18 mei schriftelijk melden voor een gratis bewijs van toe gang bij A. Dijkstra, Kalkoensprenk 3, 4386 DD Vlissingen. van toonaangevende merken volop in voorraad. Grote collectie in alle maten tot in de grootste maten '1 GORTSTRAAT 32-34 - MIDDELBURG TELEFOON 01180-12508 DONDERDAG... KOOPAVOND U UZ; n li 29 Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. Mn de makelaar weel v-~1 n en kranten. Burgemeester en Wethouders van Domburg ken bekend dat bij hun college een aan» bouwvergunning is binnengekomen van de ningstichting Walcheren, Burchtstraat 48 te( t- en West-Souburg voor de bouw en verbouv een aantal wooneenheden aan de Dorpsstra Oostkapelle Deze aanvraag is in strijd met de thans viger- voorschriften, doch in overeenstemming m» in voorbereiding herziening van het bes mingsplan Kom Oostkapelle". Op grond 1 overwegen zij vergunning te verlenen, overeenkomstig de artikelen 19 van de Weto Ruimtelijke Ordening en 50 lid 8 van de Won wet. nadat van het College van Gedepute Staten van Zeeland de benodigde verklaring geen bezwaar is ontvangen. Alvorens omt het verlenen van een vergunning een besl zal worden genomen, liggen bouw- en situi keningen ingaande 13 mei gedurende 14 l_ voor een ieder ter inzage ter gemeentesecret Gedurende bovengenoemde termijn heeft ieder de gelegenheid schriftelijk zijn bezwi tegen dit plan bij hun college in te dienen Domburg. 13 mei 1983. Burgemeester en Wethot voornoemd. w.g. W j de Korte wnd. secretaris. w.g. P. A. D. H. Diepenhorst burgemeester. 'n Gazelle y zo'n sterke, ,ir^ -J'/ AAA ri lichte, snelle! f' Sf bij de vakmanjV Badhuisstraat 19. Vlissingen. g hoge inruilwaardel Nü in uw warenhuis: Oosterse tapijten van absolute topkwaliteit. Origineel handgeknoopt, dus weergaloos mooi, biezonder sterk en duurzaam. Maar wees er snel bij, want de voorraden zijn beperkt! De Berbers en India- Perzians zijn verkrijgbaar in 3 afmetingen. Handgeknoopt leder tapijt is uiterst zorgvuldig met de hand geknoopt met als resultaat originele variaties in kleuren en dessins. Gegarandeerde herkomst Deze tapijten zijn rechtstreeks door Vroom Dreesmann geïmporteerd, dus gegarandeerd, echt van herkomst Interieur-Waarborg Vroom Dreesmann is aangesloten bij Interieur-Waarborg Informeer u over de 3-voudige zekerheid bij aankoop. INTERIEUR In traditionele natureltinten. 100% zuiver scheerwol: zacht lekker dik en. motwerend Knoopdichtheid 22.500 knopen (4,2 kg) per m^. Dus van een zeer hoogwaardige kwaliteit Ca 290x190 cm. 995^ Ca 240x200 cm, Gespreide betaling is mogelijk inïj maandelijkse termijnen, zonder renteberekening! Ook financiering kan. Informeer eens bij onze ver- I zekeringsbalie. Rijk geschakeerde motieven, gëbaseerd op o.m. de historisch beroemde Heris Bachtiari, Tabriesi Saruck-Mir dessins. 100% Wol in prachtige kleurstellingen. Knoop dichtheid 56.000 knopen per ml Ca. 290x200 cm. 1695^1295 Ca. 240x170 cm. Heden, vrijdagavond, koopavond.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 26