tVjax breekt lefinitief net Cruijff Jeugdig Aberdeen wint ook van Real Madrid Stielike hekelt medespelers EUROPACUPBESLISSING IN VERLENGING Aberdeenfan overleden Post: 3Ik breng weer wereidploeg op de been' Van Vlieten Oosterbosch in Hansweert Twee titels Wim Wegman Turkije gelijk E| IJDAG 13 MEI 1983 fERSPELER VROEG VOOR EEN EIZOEN ANDERHALF MILJOEN MUNDIALITO' Super-aanbod ISTERDAM Ajax zal niet deel- aan het toernooi, dat van 22 "itol 2 juli in Milaan wordt geliou- De Amsterdamse club ontving 'nsdag een telegram met de mede- mg dat op zijn komst geen prijs fdt gesteld. In plaats van Ajax zal "Milan, weer teruggekeerd in de tste Italiaanse voetbalklasse, len in het toernooi van een aantal Zuidamerikaanse top- t Harmsen zei dat Ajax deze Botbreuk niet over zijn kant zal De club zal zowel bij de e voetbal unie (UEFA) als bij irgerrechter een klacht indienen [uitbetaling eisen van het contrac- itl overeengekomen bedrag. „Feyenoord begint bovendien het sei zoen met het Rotterdam-toernooi en als je daar met Cruijff in het veld gaat, komen er heel wat extra men sen op af. Het is namelijk niet te ontkennen dat hij publiek trekt. Dat hebben wij het hele seizoen ervaren. Keer op keer een volle bak bij onze uitwedstrijden, maar in Amsterdam liepen de toeschouwers, na het eerste halve seizoen, niet meer zo hard. Wij zijn niet meer in staat een super aanbod te doen. Ieder artikel heeft voor ons zijn prijs. Een fles goed water is in de woestijn nu eenmaal meer waard dan in Amsterdam." Zij aan zij stonden Johan Cruyff ilinksen voorzitter Ton Harmsen vorig jaar mei te kijken bij de thuis wedstrijd van Ajax legen Roda JC <*K MSTERDAM Ajax zal de rvanger van Johan Cruijff, rt wie de banden aan het nde van zijn contractperio- 30 juni worden verbro- n, in eigen kring zoeken, fij zullen", zei voorzitten Harmsen, „het vertrek inCruijff moeten compense- nmet onze eigen groep van nge spelers. Bij Ajax moet lt mogelijk zijn. Wij zijn ar namelijk ook in ge- aagd na het vertrek van rol, Tahamata en Ling." ■jarige oud-international H opnieuw een contract aan te idtn heeft Ajax, of liever Harmsen, D kop in de strop gestoken. De dissing zal door een deel van het ijlieke Amsterdamse publiek niet dank worden afgenomen. „Best ijk", was de reactie van de r, „maar laat die mensen eens bedenken dat zij stuk stuk vrijwel zeker in dertig jaar •cel zullen verdienen als ijff in eén seizoen." en dat zijn niet alleen de ters - denkt nog aan het verle- Nlaar dat is voorbij, die gouden komen nooit meer terug. Vol- mij zal geen club meer die supe- jntett bezitten die Real Madrid, jix en Bayem Munchen gekend heb- tWat daarvoor nodig zou zijn, kan cc tegenwoordige situatie vrijwel jgensmeer opgebracht worden. Eu- ipêse top is leuk, maar niet meer te anderen, tenzij je. zoals Bayem indien of Manchester United, je tot ■Kkin de schulden wilt steken. Dit Eöi heeft trouwens aangetoond 6; a] zich daarmee nationaal niet een toppositie hebben kun nen razekeren." ft ftld heeft een belangrijke rol Kijttid bij het niet verlengen van de tnaskomst, die ruim anderhalf jciiiKft geduurd. Het salaris is echteniet het enige, wel een van de irofe droppels in een toch al boorde ree emmer In feite botsten bij Ajax Ie rat bonkige voorzitter met de te.'jpeler. Harmsen kan wijzen op lekampioenschappen in vijfjaar en gezonde financiële huishouding. Klaatste weegt voor de zakenman (zwaarst. lijffis nog altijd de voetballer, die (alleen denkt veel dingen beter te lm, maar dat ook inderdaad doet. moeilijkheid is dat daarmee een wm van eigenzinnigheid gepaard ut, die een spanningsveld binnen club heeft geschapen. Ajax aan- ardt dat de ster het recht heeft tornaarden te stellen, maar niet tot dere prijs. Daarmee heeft de club stilde lijn getrokken als bonds- oachRijvers, die aan het einde van Kig jaar ook nog eens ondervond tCruijff moeilijk inpasbaar is. itz(jn afwijzing van Cruijff stelt het stuur van Ajax zich op tegenover ir.er Aad de Mos. die in de slotfase de competitie geregeld heeft ge ut op de onmisbaarheid van Jo- n Cruijff. Heeft de trainer dan geen min het technische beleid van de „Wel degelijk", stelde nnsen. „maar hij heeft geen door- Revende stem als het over een anspost van anderhalf miljoen iJAX NIET NAAR voor één jaar gaat. want dat was het garantiecontract. De andere spelers weten natuurlijk ook wat er wordt betaald. Van hen wordt echter wel verwacht dat zij lopen en werken voor die ene De bereidheid daartoe houdt een keer op. Ook al zal het nooit met zo veel woorden worden gezegd, je merkt het wel „Het vorig seizoen, met Cruijff spe lend op recette-basis, is voorbeide partijen profijtelijk geweest. Dit jaar was dat niet zo voor ons. De inkom sten zijn tegengevallen. Dan ga je je afvragen is één speler een dergelijke uitgave waard. Ik ben bereid „ja" te zeggen als hij kan zorgen voor de knallers. „Nee", wanneer hij bij twaalf competitiewedstrijden, meer dan een derde deel dus. ontbreekt." Niet rendabel ..Ajax heeft dit seizoen tien belangrij ke wedstrijden gespeeld. Tegen Celtic i2-2. 1-2). tegen Feyenoord (2-2. 3-3). tegen Groningen 1-2. 5-5) en tegen PSV (0-4. 3-3. 2-0. 1-3) Daar had hij dus zijn waarde kunnen afdwingen (Cruijff ontbrak bij de 1-2 van Gronin gen en de 0-4 van Eindhoven). In de topwedstrijden hebben wij duidelijk minder dan vijftig procent gescoord. Dat houdt dus automatisch in dat wij het dit seizoen gemaakt hebben door ons gemiddelde Een dergelijk gege ven rechtvaardigt onze conclusie, dat de grote investering in één speler niet werkelijk rendabel is geweest en dat het beter voor Ajax zal zijn het geld op een andere manier uit te geven." Volgens Harmsen beseft Cruijff niet, dat zijn waarde verminderd is. Juist daarom heeft Ajax, als eerste club, hem bedankt voor de bewezen dienst. „Cruijff is niet meer in de positie dat hij, zoals bij Barcelona Weissweiler, een trainer kan wegsturen. Hij is 36. Hij had al lang op het punt moeten zijn dat hij het voetballen niet meer nodig heeft. En als dat toevallig nog wel zo is, dan vind ik dat hij daar voor niet alle lasten bij Ajax moet leggen." Ajax heeft zich ook geérgerd aan wat de club heeft ervaren als manipulaties door de zaakwaarnemer van de speler Harmsen: „Men heeft achter onze rug om onze sponsors benaderd en men heeft de indruk gewekt dat de clubs in de rij stonden om hem aan te trekken. Laten zij nu maar waarmaken dat er van alle kanten belangstelling is". „Wij hadden de afspraak gemaakt de beslissing voorlopig nog binnenska mers tehouden. Wij hebben ons woord gehouden, de andere partij niet. Ik vind dat dom, je verzwakt je onderhandelingspositie, wanneer je niets achter ue hand hebt." De voor zitter van de landskampioen acht het niet onwaarschijnlijk dat Cruijff zijn volgende - en laatste - jaar bij Feye noord zal uitdienen, zeker nadat PSV door manager Kees Ploegsma heeft laten weten niet het geld te kunnen uitgeven dat voor de vroegere 'num mer 14' nodig is. Doet dat Ajax geen pijn? Harmsen „Niet meer pijn dan wij zouden voelen, wanneer hij bij ons zou zijn gebleven, al zou dat dan andere pijn zijn geweest. Ik zeg dat zonder rancune. Wij konden hem. na zijn inkomsten van de afgelopen ander half jaar. geen aanbieding doen op basis van wat wy hem nu nog waard vinden. Indien hij dan - om welke reden ook - bij ons zou zijn gebleven, had hij vermoedelijk met de pest in zijn lijf lopen voetballen. Voor Feye noord ligt dat anders, dacht ik. Zij staan voor een nieuwe overeen komst Na 120 loodzware minuten werd het feest dus gevierd door de ploeg, die daar recht op had. Als stralend mid delpunt fungeerde invaller John He witt. die acht minuten voor tijd de winnende treffer van Aberdeen maak te. Rechterspits Hewitt werd door coach Ferguson vlak voor het eind van de reglementaire speeltijd ingezet voor Eric Black, die zich na zijn openingstreffer in de zevende minuut leeggevochten had. Hewitt maakte zijn bijnaam van 'superjoker' weder om waar In de kwartfinale tegen Bayem München had hij voor eigen publiek al een heldenrol vertolkt door de Zuidduitse ploeg persoonlijk te elimineren (3-21. Tegen Real herhaal de Hewitt dat kunststukje. De plaats op de wisselbank zal de jeugdige aanvaller straks met meer bevallen Geen pardon Aberdeen, dat zijn tegenstanders in het bekerwinnaarstoernooi (Tirana, Poznan. Bayem en Waterschei) voor al via de aanval met succes had bestreden, paste die taktiek ook te gen Real toe. De kansen voor de Schotten kwamen al snel. Black schoot na vier minuten op de lat. Drie minuten later liet Black zich zo'n tweede mogelijkheid niet ontglip pen. Een hoekschop van Strachan werd door McLeish ingekopt. Slecht stompwerk van Augustin deed de bal belanden voor de voeten van Black, die geen pardon kende: 1-0. Gek genoeg stoomde Aberdeen met door. maar liet het de kans aan Real Madrid om terug te vechten. De egel stelling bleek de Schotten niet te passen. Kilometervreter Gallego en de pas herstelde Stielike stuurden de technisch vaardige aanvallers San- tillana en Juanito naar voren en spoe dig was het Aberdeen, dat van het kastje naar de muur liep. Op de stip Het Spaanse succes kwam na veertien minuten McLeish zag een terugspeel bal smoren in de plassen, de snel GOTHENBURG Een suppor ter van Aberdeen is woensdag avond in het 'Ullevi-stadion' in Gothenburg tijdens de finale wedstrijd tussen zijn club en Real Madrid in het toernooi om de Europese beker voor beker winnaars overleden. De 22-jarige Philip Goodbrand kreeg een hartinfarct toen Eric Black in de zevende minuut Aberdeen op voorsprong zette. De in allerijl aangerukte medische hulp mocht niet meer baten. PZC/sp°rt Door Peter de Jonge) AMSTERDAM Hoewel hij volgend jaar bijna de helft van zijn huidige formatie kwij traakt gaat Peter Post toch door met een professionele wieler ploeg. Dat heeft hij woensdag tijdens een persconferentie in Amsterdam nog eens bena drukt. Post wilde met die bij eenkomst eventuele twijfels over een contract met een nog anonieme, grote Amerikaanse sponsor, die bereid is vier jaar een beroepsrennersploeg op de been te houden, uit de wereld helpen. „Die sponsor is er en wie dat niet gelooft heeft mij de afgelopen tien jaar niet goed gewaardeerd", aldus de soms geëmotioneerde ploegleider. Ook zonder Jan Raas en de sterke kern die de Zeeuw naar een nieuwe ploeg zal volgen, zegt Post een wereidploeg op de been te zullen brengen van tien Nederlanders en vijf buitenlan ders. „Die ploeg is al rond", liet hij weten. „Ik kom wel weer boven Jan". Post herhaalde in Amsterdam vooral eerdere verklaringen. Nieuw waren alleen de verhou ding (10-5) tussen Nederlandse en buitenlandse renners en het feit dat hij de Stichting Conti nuïteit Beroepswielersport in het leven heeft geroepen. Een unicum in deze tak van prof- sport „De renners die voor die stichting tekenen kunnen een bankgarantie krijgen, maar van diegenen die een contract heb ben gekregen heeft memand daar nog om gevraagd", aldus Post. Het daarbij om zeven man: Peter Winnen, Theo de Rooy, Gerrie Knetemann, Johan Lam- merts, Bert Oosterbosch. Ludo de Keulenaer en Henk Lubber- dlng Verder liet hij weten dat voor deze constructie is gekozen om „zekerheid te hebben voor 24 gezinnen" en omdat bij eventue le problemen met buitenlandse geldschieters coureurs in eigen land hun recht kunnen halen. Jan Raas Op de werkelijke problemen binnen zijn formatie op dit mo ment ging Post echter nauwe lijks in. Met betrekking tot hel vertrek van Raas beklemtoonde hij nog eens dat het naar zijn mening slechts een financiële kwestie is. „Raas is met eisen gekomen. Hij wilde in de toe komst een aangepast program ma gaan rijden met alleen klas siekers en wat kleine rondes. De rest wilde hij zelf bepalen. Ver der wilde hij zijn eigen publici teit voeren, dus afzonderlijke contracten kunnen afsluiten voor bijvoorbeeld schoenen". Post zei dat hij daar eventueel mee akkoord had kunnen gaan, maar dat hij op de vraag wat de kopman nu precies wilde ver dienen als antwoord had gekre gen: „Wat ik wil hebben, kun je me toch niet geven". Raas ont kende desgevraagd dat het daarbij om geld zou gaan. „Ik wilde wat anders van Post en hij weet donders goed wat ik daarmee bedoel". Van der Velde En over het vertrek van Johan van der Velde, die hoogstwaar schijnlijk in Italië gaat rijden, zei Post: ,,Ik heb begrip voor zijn situatie Wij hebben zelfs afge sproken om met elkaar te gaan praten als hij met die Italiaanse ploeg niet tot een overeenkomst kan komen" Maar hoewel er vrijwel geen woord van kritiek over zijn lippen kwam zei Post toch teleurgesteld te zijn in de 'mens' van verschillende ren ners Vooral de publiciteit zo vroeg m het seizoen had hem pijn gedaan. Op de vraag of hij door aan te kondigen al voor half mei alle contracten met de ren ners rond te willen hebben het zelf niet heeft uitgelokt, bleef hij het antwoord schuldig. Sponsor Post weigerde ook woensdag nog de naam van zijn sponsor bekend te maken. Dat zal pas na de Ronde \an Frankrijk gebeu ren. „Dal is het niveau van deze sponsor. Die wil geen ordinaire publiciteit. Het is te waarderen dat er nog firma's zijn die zo willen werken. Ook tegenover onze huidige sponsor, waar we nog een heel jaar voor moeten werken", aldus Post. Over dat laatste zei hij nog van de renners, die al bekend hebben gemaakt weg te zullen gaan aan het eind van dit seizoen, te eisen dat ze zich volledig aan hun contract zullen houden Overi gens twijfelt hij daar niet aan Vorige week namelijk tijdens de Vierdaagse van Duinkerken reed de 'groep-Raas' uiterst gedisci plineerd en haa.ve men via Leo van Vliet de eindoverwinning binnen En voor de manter waarop ze daar hebben gereden heb ik diep respect besloot Post. MADRID De Madrileensc aanhang en dc Spaan se sportpers likten gisteren gelaten de wonden na de nederlaag van Real Madrid tegen het Schotse Aberdeen (12). „De Poulidor van het voetbal", noemde EI Pais de Madrileensc equipe, die vorige week zondag op dc laatste competitiedag de bijna zekere landstitel verspeelde en woensdag naast de Europa Cup-II greep. De trieste historie van het Engelse Leeds van enkele jaren geleden, dat op de valreep de titel, de beker en de Europese Cup miste, dreigt zich nu voor dc Madrileensc witte brigade te herhalen. De enige kans die Real Madrid nu nog rest om anders dan via de UEFA Cup voor Europees voetbal in aanmerking te komen is de Spaanse beker, waarvoor ook Barce lona echter nog goede papieren heeft. De tweede teleurstelling binnen tien dagen tijd sorteerde na afloop van de nederlaag tegen Aber deen direct effect binnen de Madrileensc selectie die in minder dan twee weken tijd vorstelijke premies van in totaal ongeveer 40 000 gulden per speler aan zijn neus voorbij zag gaan Diverse spelers spuiden openlijk hun kritiek op medespe lers Verdediger Bonel hekelde met name het individualisme van zijn collega's Vooral op Juani to. wiens fout de inleiding vormde tot het beslis sende doelpunt, moest het ln de uitlatingen van Bonel ontgelden In zo'n wedstrijd Is het zinloos om kort tc voetballen en te proberen de bal tussen de benen van de tegenstanders door te spelen De Duitser l'li Stielike verweel enkele van zijn medespelers slechts voor het publick en de tv- camera's te hebben gespeeld, zonder zich in dienst van hel team of het resultaat te hebben opgesteld. Stielike plaatste bovendien vraagtekens bij de uitgevoerde tactiek, terwijl hij zelf bet bestuur, wat betreft het gevoerde beleid, niet spaarde. De felle reacties van Stielike na afloop van de wedstrijd vinden wellicht tevens een oorzaak in de gespannen relatie van de laatste tijd tussen de Duitse international en het Real Madrid-bestuur. Voorzitter Luis de Carlos wil pas na de Spaanse bekerfinale op 4 juni met Stielike over een eventue le verlenging van zijn contract praten dat op 30 juni afloopt Stielike wil nog drie jaar bijtekenen met een vast salaris van zes ton per jaar Zo met. dan keert hij definitief naar de Bundeshga terug Hel is niet uitgesloten, dat Stielike met zijn beschuldigende uitlatingen zelf de beslissing ge forceerd heeft. Discipline is nu eenmaal hij het autoritair ingestelde Real Madrid een heilig goed. En het zal zeker niet de eerste keer zijn, dat de Madrileense equipe een „recalcitrante" speler, die zich in hel openbaar tegen hel bestuur of de trainer keert, de laan uit stuurt. Aberdeen-spits Eric Black (liggendi scoort het eerste doelpunt voor zijn ploeg Doelman Agustm van Real Madnü kijkt de bal verslagen na. worden. Pas in de verlenging kwam de ploeg via Santillana weer eens tot een doelgericht schot Leighton pareerde de knal in een flits. Het betekende niet meer dan de aanhef voor de beslissende Schotse aanval. McGhee. behendig uitwijkend naar de linker vleugel. had na 112 minuten meer adem over dan zijn veelvuldig schop pende tegenstrever Bonet en trok de bal minutieus nauwkeurig voor. Au gustin. die na de openingsgoal geen fouten meer had gemaakt, kon de voorzet onmogelijk bereiken. Hewitt daarentegen wel (2-1) Het voorhoofd van deze invaller deed de tienduizend meegereisde Schotten 'Ullevi' een ouderwets feest beleven. Aberdeen trad in de voetsporen van illustere Schotse voorgangers als Celtic en Glasgow Rangers. Voor Real eindigde het voetbalseizoen in diepe droefenis. Twee weken geleden ging het landskampioenschap op de laatste dag van de competitie verlo ren. Enige troost voor dat leed mocht in Zweden niet gevonden worden. HANSWEERT De organisatie van de profronde van Hansweert (op tweede pinksterdag) is er in de afge lopen weken al in geslaagd om een groot aantal renners vast te leggen. Het is al zeker dat Leo van Vliet (winnaar van Gent-W'evelgem) en Bert Oosterbosch van start gaan. Verder heeft de wielerstichting Hans weert al de aanmelding van Jos Schipper. Heddie Nieuwdorp. Hans Langerijs en de gebroeders Van Kat wijk. De onderhandelingen met Cees Priem en Steven Rooks zijn in een vergevorderd stadium. HEEZE De jaarlijks door de ttv De Meppers in het Brabantse Heeze georganiseerde Zuid-Nederlandse kampioenschappen tafeltennis heeft voor Ie divisionist Wim Wegman (MZ) zowel bij de senioren AB als in de Senioren 1-klas een overwinning opgeleverd. Wegman trof daarbij m de eindstrijd ook tweemaal zijn teamgenoot Jan Henk Bomhof als tegenstander. Het dubbelspel in de hoogste herenklas was voor het MZ-duo Bomhof-De Vries die daarin Wegman-Peter van Iren naar de tweede plaats verwezen GOTHENBURG In zijn eerste Europa-cupfinale was Aberdeen de meerdere (2-1) van tegenstrever Real Madrid, dat in het Ullevi-stadion van Gothenburg voor de elfde keer in de eindstrijd van een Europees bekertoernooi stond. Het surplus aan routine van de 'koninklijke' uit Madrid kende zelfs in de verlenging geen doorslaggevende betekenis. Real was doodeenvoudig niet opgewassen tegen de moed, aanvalsdrift en pressie van het jeugdige Aberdeen, De talentvolle Schotten waren de tegenstanders vooral in de tweede helft en de verlenging steeds een stap te snel af op de doorweekte grasmat van Ullevi. TIRANA Het Turkse voetbalelftal heeft woensdag in Tirana zijn tweede zege in groep 6 van de Europese titelstrijd uit handen gegeven. De kwalificatiewedstrijd tegen Albanië eindigde gelijk (1-11. omdat de Turkse middenvelder Rashid een kwartier voor tijd in eigen doel schoot Na 34 minuten had de sterkere gastploeg de leiding genomen door Mehtin Stand in groep 6 Oostenrijk 4 3 1 0 7 11- 0 Noord-Ierland 5 3 1 1 7 4-3 W -Duitsland 4 2 1 1 5 5-2 Turkije 5 1 1 3 3 3-10 Albanié 6 0 2 4 2 2-10 In de verlenging kopt John newtU >L de bal langs Real Madriddoelman Aguslm en dat betekent de beslissende treffer voor Aberdeen toeschietende Santillana werd door doelman Leighton getorpedeerd. Me- negalli. de Spanjaarden in het vervolg van de strijd niet slecht gezind, legde geen partijdigheid aan de dag, toen hij de bal op de stip deponeerde. Juanito school' vanaf elf meter trefze ker raak: l-l Real dicteerde het ver volg van de eerste helft. In de tweede speelpart was Aberdeen zichzelf weer. De ploeg trok weer ten aanval, joeg op alles wat Real was, doch besliste wonderlijk genoeg de wedstrijd niet binnen de normale speeltijd. Strachan, het brein van het jeugdige elftal, vergooide in de 53ste en 55ste minuut twee uitgelezen mo gelijkheden. Eric Black had in de 63ste minuut zijn tweede doelpunt moeten maken. Een voorzet van de ouderwetse linkerspits Weir, die keer op keer Juan Jose uitspeelde, kwam boven op het hoofd van Black te recht. De Aberdeen-aanvaller had de rust niet om de uitglijdende Augus tin te kloppen. De bal ging hoog over. Dissonant Real Madrid, met een doorlopend uitglijdende John Metgod als disso nant, kwam eronder de Schotse 'pres sing' niet aan le pas. Real, al zeven keer succesvol in een Europa cupfinale, kreeg dezelfde ervaringen te verwerken als eerder dit seizoen Bayem en Waterschei weggespeeld

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21