Omroepen moeten blijven bestaan Restaurateurs PZC/ radio-tv en kunst televisie VERDIEN UW ABONNEMENT OPDEPZCSNELTERUG: DEZE MAAND HONDERDEN GULDENS EXTRA VOORDEEL MET Neel wint Grote Prijs Ti to Edo de Waart dirigent Opera radio VRIJDAG 13 MEI 1983 |!JD' NEDERLAND-1 NOS 09.30 en 13.00 Nieuws voor slech thorenden NCRV 16.00 Showroom. Herhaling van 12 NOS 18 25 Pensioen in zicht (1). VARA 18.55 Pippi Langkous. Jeugdserie. 19.20 De natuur en de mens. Spaan se natuurserie. 19.48 Consumententips NOS 20.00 Journaal VARA 20.28 Achter het Nieuws 21.10 Vijf dagen in december. Serie. 21.50 De Ombudsman 22.20 Sonja op vrijdag. Praatshow. NOS 23.25 Journaal 23.30 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slech thorenden 18.20 Paspoort. Voor Spanjaarden. 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19 00 Journaal KRO 19.12 Tom en Jerry. Tekenfilm. 19 20 Klassewerk, Scholierenspel- programma. 20.35 Lou Grant. Serie. 21.25 Spreeuwenwerk. Documen taire 22.10 Praten met de minister president NOS 22.30 Journaal IKON 22.45 De overlevenden. Documen taire. KRO 23.45 She's dressed to kill. Thriller 18.00 Tik Tak. 18.05 Klein, klein kleutertje. Caro- lientje en Kapitein Snorre- baard: Een knotsgekke ont dekkingsreis (4). 18.20 Er was een keer.... Verhaaltje van Guido Staes verteld door Jef Burm. 18.20 Rode Zora. ..Branco". Eerste aflevering uit de dertiendelige Duits-Zwitserse jeugdserie: De 13-jarige Branco wordt ver dacht van diefstal en in de gevangenis opgesloten. Hij wordt echter bevrijd door de 15-jarige roodharige Zora. Ze brengt Branco naar de schuil plaats van haar jeugdbende in een oude vesting, kasteel Us- koken. 19.00 Vrije tijd vrijdag. Vizier (2). Magazine voor smalfilm en video. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19 45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini Micro Macro. Spelpro- gramma gepresenteerd door Armand Pien. 20.20 The Goodbye Girl. Amerikaan se speelfilm (1977) van Her- bert Ross naar een scenario van Neil Simon. Met. Richard Dreyfuss, Marsha Mason, Quinn Cummings, Paul Bene dict e.a.: Paula McFadden is niet gelukkig in de liefde Wan neer Paula's partner Tony, een acteur, haar verlaat omdat hi) in Italië een aantrekkelijke rol kreeg aangeboden, blijft ze met haar tienjarige dochtertje Lucy alleen achter Tony heeft echter zijn flat verhuurd en op een dag biedt de acteur Elliot Garfield zich aan als dè nieu we bewoner. Paula laat zich echter niet zomaar haar huis uitzetten en gooit het met El liot op een akkoordie. hij krijgt een kamer in bruikleen. In het begin botert het niet tussen Elliot en Paula, maar geleide lijk groeit er een zekere toena dering en zelfs een begin van liefde Wanneer ook Elliot een belangrijke filmrol krijgt aan geboden, schijnt het noodlot weer toe te slaan. Dit keer blijft Paula niet bij de pakken neer zitten... 22.10 Première. Filmnieuws gepre senteerd door Jo Ropcke. 23,10 Journaal Aansluitend: Coda 19.00 Pop Elektron. Gevarieerd pop magazine gepresenteerd door Bart Peeters. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Allemaal beestjes. „De adder, een stille vennoot". Natuurse rie gepresenteerd door Roland Demarcke over het belang van de houtwal (hagen en strui ken) voor het voortbestaan van de adder 20.45 Verover d^ aarde. „Diamant' Programma waarin de dia mant wordt gevolgd van ruwe grondstof naar de bewerkte steen. 21.35 Uitzending door derden Pro gramma van de Liberale Ra dio- en TV-Omroep. 22 15-22 50 Festival van Vlaande ren. Flandria Illustrate: Maria- Theresia. Programmaserie rond vier regerende vrouwen die hun stempel hebben ge drukt op de kunstbeoefening. 15.15 Ecran des vacances. Vakantie programma. 17.15 Onem-mededelingen 17.25 Plein Jeu. Gevarieerd jeugd programma. 19.08 Ce Soir. Regionaal nieuws 19 25 Flash minute papillon. Consu mententips 19.30 Journaal 20.00 A Suivre. Informatiemagazine. 21.10 Belle de Jour Franse speelfilm (1967) van Luis Bunuel met Catherine Deneuve, Jean So- rel, Michel Piccoli e a Film over een jonge doktersvrouw die een pijnlijke jeugdervaring niet heeft kunnen verwerken en met in staat is zich te verzoenen met haar fysieke drang, die zij als prostituée in een bordeel afreageert. 22.50 Journaal 10.00 Journaal 10 03 Der grosse Preis 11.25Tiere vor der Kamera. Docu mentaire over de Australische dierenwereld. 12.10 Kennzeichen D 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext fur alle 13.20 ARD-Sport-Extra. Tennis: De internationale tenniskam pioenschappen van Duitsland. 16.15 Journaal 16.20 ...damit kein Gras druber- wachst. Documentaire over de vredesbeweging en de Evan gelische Kerk. 17.05 Alles klar?! Rechtstreekse jeugduitzending vauit Keulen. 17.50 Journaal WDR 18.00 Hier und Heute. Regionale ac tualiteiten. 18 25 Unsere Nachbarn, die Baltas Duitse serie Met een groep illegale Turken komt een fami lielid van de Baltas, Kamil. naar Duitsland. Als Habib hem wil aannemen in zijn pas ge opende restaurant, stuit hij op het verzet van Monika. 19.00 WWF-Club. Muziek en ge sprekken live vanuit de studio. NDR 18 00 Die Nordschau heute 18.15 Die Leute von Korsbaek. „De schilder" Serie 19.05 Zandmannetje 19.15 Berichte vom Tage 19.25 Das Nordschau-Magazin 19.59 Programma-overzicht 20.00 Journaal 20.15 Madchen in Uniform. Duitse speelfilm (1958) van Geza Rad- vanyi met Lilli Palmer, Romy Schneider, Therese Giehse e.a.: Potsdam 1910. Manuela von Meinhardis heeft haar ge liefde moeder verloren. Haar tante brengt haar onder in een tehuis voor meisjes van adel lijke afkomst. Daar zwaait een uiterst conservatieve directri ce de scepter, die tucht en orde belangrijker vindt dan menselijke gevoelens. 21.45 Pladoyer fur das Getto? Docu mentaire van Christian Her- rendorfer over de toeneming van buitenlanders in de Duitse steden en het gevaar van get tovorming. 22 30 Thema's van de dag 23.00 Die Sportschau. Met o.m. in ternationale tenniskampioen schappen en EK-boksen voor amateurs te Varna. 23.45 Die Spezialisten. Aflevering uit de Britse misdaadreeks met George Sewell en Roger Rowland. Hoofdinspecteur Craven van de Special Branch wordt ervan verdacht, 300 pond aan steekpenning te hebben aangenomen. Twee collega's stellen een onder zoek in en vinden zoveel belas tend materiaal, dat Craven zich voor de commissie zal moeten verantwoorden... 00.30 Journaal 10.00-13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.25 Enorm in Form. Aerobic dan sen. 15.40 Videotext fur alle 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16 04 Die Schlumpfe. Tekenfilmse- 16.15 PfiffSportstudio voor jonge kijkers. 17.00Journaal 17 15 Tele-lllustrierte. Gevarieerd programma. Aansluitend: Journaal 18.00 Brigitte und ihr Koch. „Gevo- geltesalade". Culinaire tips. 18.20 Western von gestern. „Roy onder verdenking". Western uit de oude doos met Roy Rogers en Smiley Burnette. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Auslandsjournal 20.15 Aktenzeichen: XY... ungelost. Programma van Eduard Zim- mermann waarin de politie de hulp van kijkers inroept voor onopgeloste misdaden. 21.15 Die Pyramide. Spelprogram- ma met woorden en begrip pen onder leiding van Thomas Heek 22.00 Journaal 22 20 Aspekte. Cultureel magazine 23 05 Aktenzeichen: XY... ungelost. Eerste reacties op de uitzen ding van 20.15 uur. 23 15 The great Northfield Minneso ta Raid. Amerikaanse western (1971) van Philip Kaufman met Cliff Robertson. Robert Duval, John Pearce e.a.. 1876. 00.40 Journaal Pensioen in zicht De overlevenden NED 1. 18.25 uur. De Avro brengt onder de titel ..Pen sioen in zicht" een uit vier delen bestaande serie over pensionering op het scherm. De sene biedt geen kant en klare oplossingen voor pro blemen en probleemsituaties bij het verlaten van het arbeidsproces maar is bedoeld om een actieve bezinning op een nieuwe levensfase te bevorderen. Het thema van deze eerste aflevering is „De ouder wor dende werknemer in het bedrijf' en wordt gepresenteerd door Hetty Hagens. Achter het Nieuws NED 1, 20.28 uur. De Vara-actualiteitenrubriek „Ach ter het Nieuws" staat geheel in het teken van de vredesbeweging de grote conferentie van de vredesbe weging die vrijdag in West-Berlijn wordt gehouden, het Belgische plaatsje Florennes, dat is uitverko ren voor de stationering van kern wapens; de Franse opvattingen om trent kernraketten, de vredesbewe ging in de VS en beelden van de monstraties die op 5 mei plaatsvon den in het Amsterdamse Vondel park en in Deurne. Sonja op vrijdag NED '2. 22.00 uur. In „Sonja op Vrijdag" wordt uitge breid aandacht besteed aan „de terugkeer van de goede manieren Verder een gesprek met Bert Sit ters, ex-zwemcoach van de KNZB en sportpsycholoog professor Joop Huting. verbonden aan de vrije uni versiteit van Brussel Deze laatste is van mening dat wetenschappelijke onderzoeken, die naar sportpresta ties zijn verricht, worden genegeerd. Muzikale gast: de Zuidamerikaanse zanger Gilberto Gil. NED 2. 22.45 uur. De IKON zendt vanavond de door Erwm Leiser vervaardigde docu mentaire „De Overlevenden" uit. Deze Duits-Zwitsers-Nederlandse co-produktie. die werd opgenomen in Zweden. Israël, de VS en Neder land handelt over dp vraag- hop leven nu de overlevenden van het concentratiekamp Auschwitz en hoe is het de kinderen vergaan van ouders, die dit kamp overleefden? „Overlevenden" zijn mensen, die naar ziel of lichaam met de dood in aanraking zijn gekomen en door deze ervaring getekend werden, vaak zonder het zich bewust te zijn. De mensen, die in deze documentai re aan het woord komen, zijn uit sluitend vervolgd op grond van hun jood-zijn. Kern van de gesprekken is in de eerste plaats de vraag, hoe het 35 jaar na het einde van de nazi-wandaden met hen gaat. Hoe staan ze nu tegenover het leven dat ze in tegenstelling met zoveel verwanten, vrienden, medegevan genen mochten behouden? Kun nen zij hun ervaringen aan hun kinderen vertellen? En hoe reage ren die daarop? Joost Tinbergen met de spreeuw Peter. Over spreeuwen gaat de film van Tijs Tinbergen en Jan Alusch Joost bestudeert de spreeuwen als zijn dagelijks werk. Geen gemakkelijk werk. zoals uit de film blijkt. Hard ploeteren, net als de spreeuwen zelf overigens, die er nooit met de pel naar gooien als hel gaal over kinderen opvoeden, eten zoeken of huizen bouwen. KRONed 2, 21.25 uur) i ADVERTENTIE i LOCHEM (GPD) De Amsterdamse popgroep Neel heeft donderdag de eerste Grote Prijs van Nederland in de wacht gesleept op het 16e en sterk gewijzigde Lochemfestival. Neel kreeg de prijs van de jury bestaande uit mensen van de VARA, muzickkrant Oor en de festivalleiding. Er traden gisteren voor ongeveer 3.000 bezoekers zes jonge groepen voor het voetlicht die zich via voorronden hadden geklasseerd. Neel bleek de beste papieren te hebben, er was een gedeelte tweede-derde plaats voor Technoville uit Eindhoven en Sammie America's Mam uit Tilburg. De groepen De Koffie Band uit Leeuwarden, Piu Piu uit Tilburg en Troeckener Kecks uit Amsterdam werden het minst door de jury op prijs gesteld. VARA-discjockey Willem van Beusekom reikte nadat de zes groepen ieder twintig minuten hadden gespeeld, een grote bokaal uit. Bovendien kreeg Neel tienduizend gulden en zal de groep voor de VARA-televisie verschijnen. Na de zes finalisten traden de Kreuners uit België, the Undertones uit Ierland en het Goede Doel uit Nederland op. MEERDERHEID NEDERLANDERS HILVERSUM iGPDl De meeste Nederlanders zijn er voorstander van dat verschillende omroepen naast elkaar blijven bestaan. Wanneer de vraag voorgelegd wordt welke om roepen beslist moeten blijven be staan, worden als antwoord gemid deld vijf omroeporganisaties ge noemd. Dit blijkt uit een onderzoek dat de afdeling studie en onderzoek van de KRO in samenwerking met het bureau Intomart heeft gedaan. De KRO wil met dit onderzoek tegen wicht bieden tegen eedere onderzoe kingen die onder meer in opdracht van de Vara-radio gedaan zijn. Daarin werd steeds naar de voorkeur voor een bepaalde omroep gevraagd. In het laatste onderzoek dat begin van dit jaar bekend werd gemaakt kregen de Tros en Veronica de meeste stemmen en eindigde de KRO op een een na laatste plaats voor de EO De KRO is van mening dat de vraag naar een voorkeursomroep geen recht doet aan het omroepbestel, dat im mers als kém het bestaan van meer dere omroepen naast elkaar heeft. Gedurende de jaren '79 tot en met '81 werd met een steekproef van rond de duizend Nederlanders gevraagd de omroepen in te delen in drie catego ries omroepen die beslist moeten blyven, omroepen die mogen blijven of verdwijnen en omroepen die mogen verdwijnen. Dit jaar is dezelfde vraag gesteld aan zo n 500 Nederlanders. In de eerste vier onderzoeksjaren werden gemiddeld vier omroepen genoemd die beslist moeten blijven bestaan, dit jaar waren het er zelfs vijf. Waardering De omroep die het meest genoemd wordt als een die beslist, moet blijven bestaan is in beide gevallen de TROS, de VPRO kon in 1981 wat 59 procent van de ondervraagden betrof wel ver dwijnen. In 1983 is dit percentage weliswaar gezakt naar 49 maar dat is nog altijd meer dan het aantal men sen. dat de EO wel zou willen zien verdwijnen. 46 procent. De verdere verdeling van waardering voor de verschillende omroepen vertoont door de jaren heen ongeveer hetzelfde beeld als de feitelijke ledenaanhang van de omroepen. In het algemeen is de waardering voor de omroepen in de periode '79 tot '83 over de hele linie gestegen .i J~\it is een historisch verhaal. I J Een restaurateur, die enkele tientallen jaren lang zijn zegenrij ke. maar weinig spectaculaire loerk in de kelder van een Neder lands museum had verricht, nodig de een week voor zijn pensionering de directeur, de conservator en al die andere dames en heren die in het zichtbaregedeelte van het museum functioneerden uit voor een bezoekje aan zijn atelier. Hij wilde hun iets bijzonders laten zien. Toen al die mensen, die in de loop der jaren op de foto hadden staan pronken met al die aanwinsten die hij weer in ooglijke staat had ge bracht, zich rond hem verzameld hadden, onthulde hij een fraai an tiek tegeltableau waarop hij ver volgens met een moker als een gek begon in te slaan' Iedereen deinsde verschrikt en ontzet achteruit. Toen het tegeltableau in tientallen stukken op de grond lag, zette de restaurateur de moker koeltjes te gen de muur en zei. „Zo, als u nu over een weekje weer terugkomt zal ik u duidelijk maken wat ik hier al die jaren nu eigenlijk heb uitgevoerd!". Toen ze een week later, op de dag van zijn pensionering, terugkwa men, stond dat tegeltableau daar weer in volle glorie te pronken, alsof het in de loop der eeuwen nooit een schrammetje had opgelo pen. Toen pas beseften de direc teur, de conservator, enzovoort en zovoort... Mooi vak Het klinkt als een sprookje, of als een „broodje aap", maar het schijnt echt zo gebeurd te zijn. Feit is in ieder geval dat er in de kunstwereld geen „onzichtbaar der" beroep is dan dat van de restaurateur, wiens vak het is de mankementen van een kunstwerk onzichtbaar te maken. Wie staat er ooit b\j stil dat al die eeuwenoude schilderijen, meubelen, serviesgoed en tapisserieën in het museum in de meeste gevallen niet zo wonder baarlijk goed de eeuwen getrot seerd hebben, maar via de handen van de restaurateur weer in hun oude staat zijn teruggebracht? De kans om daar nu eens wél bij stil te staan wordt u momenteel tot 2 juni geboden in het veilinggebouw van Christie's aan de Cornells Schuyt- Straat in Amsterdam (het voormali ge Scheepvaartmuseum), waar de studenten van de Opleiding Res tauratoren (die dit jaar vijf jaar bestaatvele tientallen werkstuk ken laten zien die zij gerestaureerd of geconserveerd hebben. Al hun „proefwerken"zogezegd, met de foto's en beschrijvingen van de meubels, schilderijen, oude boeken, kanten jurken etcetera zoals die waren voordat zij ze in handen kregen, en het vaak verbluffende resultaat als zij er, soms dagen lang. soms maandenlang, hun in middels verworven vakkennis op hebben uitgeleegd. Een mooi vak, denk je dan. als je dat ziet. Het zal mii niet mishagen als mijn dochter tjes zich daar te zijner tijd IRU aangetrokken voelen. Neem j gn h voorbeeld de restauratie van bi lages plattegrond „Uitbreidint I' jken plan Zuid der Gemeente Ams[fatLi dam" die beschadigd werd bij nielingen in het Bureau Voorlbf" ling. Blijkbaar een keer bezet da 's studenten of krakers of andersoe jbU tige aktievoerders, die de lijst i drie punten braken, waardoor h hardboard over de hele lengte scheurd was. Het linnen, het paptiag en de verflaag waren langs dn breuklijn ook gescheurd of andc m zins beschadigd. Door blootstellis, aan stof was de kaart vuil, en dos het gebruik van zure materiak (board) waren zuurpitten en i\ kleuringen in de kaart onlstae Aldus de restauratoren B. van\'t111 zen. A. Millenaar, E. Ntjhof Assen R. van Gulik Zuurpitten „Zuurpitten"... ik hou van dat soa |VÖ vakproza, dat soms zelfs de ware kennis van de Van Dale te bon 6VC gaat. Zo trof ik in het restaur, tieverslag van een antieke bora P® kast berichten aan over speun", „de deuvels „de fceeptaltol ten „de borstwering", „het bbp p«rai hout" en „de krasselijsf'. Het i*< slag van de restauratie v ges nooit gerealiseerde (en daorcj des te belangwekkender) uitbii dingsplan vergde tweeëneer getypte pagina's, daarom mcwi mij hier beperken tot de ver ding van het droogreinigen ran J oppervlakte van de kaart, hetwf wijderen van linnen en papierxa het board, het wegschuren vanfrl lijmresten, het herstel van scheuren met japans papier af stijfsel, de nieuwe flexibele maisT waarop de kaart werd opgezetxf. rek en krimp mogelijk te maicfl; met behulp van een multtflt spanraam, ronde stokken mettsl|i| grotere diameter dan de piaalifeJ te, een lap katoen, twee lagen aal vrij karton, metalen veren, jl«| lijmmengsel van stijfsel-celluil en Japans papier. Nylon touwnl H te vergeten. En ik citeer nu letle\ lijk: „Om te voorkomen dat het total zou doorzakken en aan de drug?! vast zou plakken werd via een Km de hoeken voorzichtig persM\r onder hel katoen geblazen, lolijj kaart bijna droog was. O/rcdaidir laatste fase van het drogen meliiL snel mocht gaan in verband m het eventueel scheuren en losspn gen van het papier van het /ca/od door een te snelle krimping, w een „tent" van dun polyesterfé over de kaart gebouwd zodat to laatste vocht slechts langzaam ka verdampen". Fascinerend, nietwaar? Je khj>, iets gameer stuk dan weer 51 k1 maakt. Edo de Waart AMSTERDAM Edo de Waart is met ingang van het seizoen 1985 '86 benoemd tot chef-dirigent van de Nederlandse Opera. Dit heeft de Ne derlandse Operastichting woensdag bekend eemaakt. De Waart neemt dan de plaats in Hans Vonk die na een periode van negen jaar zijn funktie van chef dirigent bij de Nederlandse Operas tichting per 31 augustus 1985 neer wil leggen Hij zal na die datum wel regelmatig bij de Nederlandse Opera blijven dirigeren. Edo de Waart heeft het San Francisco Symphy Orchestra, waarvan hij nu artistiek directeur is. verzocht hem met ingang van die datum van zijn verplichtingen te ontslaan. De Waart heeft dit besluit genomen om zich totaal vrij te kunnen maken voor zijn nieuwe taak bij de opening van het nieuwe muziektheater in Amsterdam. Hij zal in zijn nieuwe functie nauw verbonden zijn met de opbouw en uitvoering van het artistieke beleid en per seizoen de vijf tot acht produkties van de Nederlandse Operastichting zelf dirigeren. ZATERDAG 14 MEI Nieuws: elk heel uur VARA: 7.02 Hallo hier Hilversum!; 10 30 Wie in 't Nederlands wil zingen; 11 03 Z.I.: HILVERSUM-1 HILVERSUM-2 12.03 Noenmaal. 13.06 Echo. 13.16 The Complet. 15.03 De werkers van het vijftiende uur. 15.30 Aarde der mensen (3). 16.02 Op de valreep 17.53 Markt-, berichten 17 55 Mededelingen. 18.06 Echo 18.15 Kruispunt-interview 1RKK1 18.20 Punt uit 19 30 Man en paard 20 03 Country Time 21.02 Nine O Clock Jazz 22 02 Goal NOS (vanaf 23.00»: 23 02 Met het oog op morgen. VPRO 1 vanaf 24.00>: 00.02-07.00 Vero nica's Oh wat een nacht. vrijdag 13 mei 12.00 Regio-Lokaal 12 26 Land- en tuinbouw iNOS) 12.36 Tussen het nieuws. 13.10 Meer over minder. TE- LEAC1 vanaf 14.30»: 14 33 Cursusplan- tenverzorgen i9i VARA ivanaf 15 00) 15.03 Radioweekblad 18 20 Zendtijd pol part. PSP 18.30 Overheidsvoor lichting 18.40 Luchtruim 19.00 Angst c.q spannend 19 27 Jazz in studie 20.03 Provinciale zaken. 21.00 Vrije tijd. blije tijd NOS. 21.40 NOS- service. 22.10 RVU. 22 40 Oost-West VARA: 23.00 Het zout in de pap. NOS. 23 55-24.00 Nieuws. ZATERDAG 14 mei Nieuws: 7.00. 7.30, 8.00. 8.30, 9.30, 10.30. 11.30, 12.30. 13.00. 13.30, 14.30, 15.30. 16.30, 17.30, 18.00, 20.00. 22.30, 23.55 5.41 KNMI TROS: 7.12 Gymnastiek; 7.20 Rollebolleradio: 7.35 Aktua; 8.11 Sport na sport; 8.33 Toeraktua. NOS: 9.05 Gymnastiek, 9 15 Voor blinden en slechtzienden: 9.24 Waterstanden. TROS: 9.33 Bosboom en Bekooy; HILVERSUM-3 vrijdag 13 mei VOO 1 vanaf 12.00) 12.03 Mono 13.03 Tipparade 15.03 Top 40 NOS 1 vanaf 18 00): 18.04 De Avondspits VOO (vanaf 19.00): 19.02 Erik 20.30 Bart van Leeuwen. Countdown Café. ZATERDAG 14 mei Nieuws: elk heel uur NCRV: 7.02 Pop non stop; 7 bara; 8.03 Popfrisser; 9.0 rock, 10.03 Popstation; 11.0 HILVERSUM-4 12.00 Strauss en Co. 13.05 Vero Klassiek. VPRO 14.30-17.00 MO «s op-vier NOS: 20.00 Europees Cor: podium. 22.00 NOS-Jazz. 22 30-^^ NOS-Cultuur. ZATERDAG 14 mei Nieuws: 7 00. 8 00 en 13.00 AVRO 7 02 Septiem; 8.05 Opt klein stationnetje. 9.05 In de i p-5 gespeeld; 10.30 Concerto Mattw

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 2