C&A Middelburg is vrijdagavond 13 mei tot 21.00 uur open. AEROBIC c 11 imiekepetiet 1 En daarvoor rijdt u dan in eer heuse volautomaat. r> r>. fietspuxxeltocht Waterschap Schouwen-Duiveland Suzuki Alto/n Heleboel auto voor je goeie geld EEN GEZELLIGHEIDSTOCHT VOOR DE HELE FAMILIE SUBARU bewijst: zijn waarde... rij het: bewijs met de 5 deurs m*rtlUMBO v.a. f. 10 AUTOBEDRIJF H. J. RIJK HOOFDSTRAAT 93-95 OVEZANDE 01195-236-751 AUTOBEDRIJF C. VAN FRAASSEN HULSTERWEG 38a KLOOSTERZANDE 01148-1383 exclusieve kleding en O accessoires n instituut Lange Geere 20, Middelburg. Tel. 13649. De PZC organiseert in samenwerking met MAC Scheldegouwen op 2e pinksterdag 23 mei a.s. een Start: Markt Middelburg van 13-15 uur. Inschrijven v.a. 12.30 uur bij de PZC -caravan op de Markt te Middelburg, of via onderstaande bon. Volwassenen 5,p.p. Kinderen t/m 12 jaar ƒ2,p.p. Prijsuitreiking om plm. 18.00 uur in de foyer van de Schouwburq. Onderstaande personen nemen deei aan deze puzzeltocht Volwassenen: Kinderen t/m 12 jaar: Insturen aan: Fietspuzzeltocht, p.a. PZC, Markt 51, 4331 LK Middelburg. Inschrijfgeld te voldoen bij de start. Op zaterdag 14 mei start de N. R. C. Rotweilerwerkgroep Zeeland weer met nieuwe cursussen voor honden Puppie E.G., G.G. en V.H. Aanvang 9.30 uur op terrein Hellenburg- straat te Baarland. Tel. inl. 01192-2075 of 01104-208. 11399: Namens het dagelijks bestuur van het water schap Schouwen-Duiveland zal op 22 juni om 11.00 uur in 's Landskamer. Havenpark 40 te Zierikzee. openbaar worden aanbesteed overeen komstig het uniform aanbestedingsreglement: Het werk omschreven in bestek no. Zr. 45.1, voor het maken van een afvalwatertransportleiding van de R.W.Z.I. Zierikzee naar Prommelsiuis m de gemeente Middenschouwen. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: het maken excl. levering van ca. 4100 m afvalwatertransportleiding van p.v.c.-buizen 0 500 mm; het maken van een doorpersing van asbest- cementbuizen 0 700 mm inw. onder een provin ciale weg. het maken van een pompput: het maken van bijkomende werken; het onderhouden van het gehele weïk gedu rende zes maanden na de oplevering. De termijn van uitvoering bedraagt 65.werkbare werkdagen De prijs van bestek no. Zr. 45.1. bedraagt 150.-. Het bestek is vanaf 16 mei 1983 verkrijgbaar bij de direktie van het werk: Witteveen en Bos. raadgevend ingenieursbureau. postbus 233. 7400 AE Deventer. Telefoon 05700- 10835. Betaling per giro No. 197.54.57, waarbij het overschrijvmgsbiljet ingevuld en getekend aan de direktie moet worden gezonden of per postwis- Het inschrijvingsbiljet moet op 22 juni 1983 voor 11 00 uur zijn gedeponeerd in de daartoe bestem de bus in 's Landskamer. Havenpark 40, 4301 CE Zierikzee. De betaling van verricht werk is om de 4 weken. Suzuki's nieuwste aanwinst gunt uw linkervoet alle rust. Het is namelijk de goed koopste volautomaat in Nederland. Met een verrassend volwassen uitrusting bovendien En dat betekent: vele lusten. Zoals rolgordels vóór en heupgordels achter. Achterruit- verwarming en een kachelaanjager met 3 snelheden. Tegenover die lusten staan lasten die de zuinigste automobilist nog lachend zi dragen. Zo zal de wegenbelasting per kwartaal maximaal f 66,- bedragen. Terwijl de onderhoudsbeurten slechts om de 10.000 km plaatsvinden. De prijs hierboven geldt voor de 3-deurs-uitvoering.Schakelt u liever met de hand dan kunt u bij ons terecht voorde fameuze 3-deursAlto voor f9.999,-ofdeAlto FX voa f10.999,-. Kom ze eens bewonderen. En proberen. W.J. Sonke Autobedrijf. Dr A.F. Philipsstraat 18,4462 EW Goes. Tel. 01100-1541 Autosupermarkt Moret, Pierssenspolderstraat 24.4541EJ Sluiskil Tel. 01157 -1627 Autobedrijf Paauwenburg B.V., Gerbrandystraat 4,4384 NH Vlissmgen. Tel. 01184-65496. TRS-80 Model III microcomputer 16 K RAM geheugen, uit breidbaar tot 48 K, cassette interface met 2 snelheden. 30 cm beeldscherm met hoge resolutie. Ruime keus van gebruiksklare software. Zet ook die eenvoudige stap m de computerwereld' 260-1062 48 K. 1 disk drive 260-1065 Slechts 4995,- 48 K, 2 disk drives, seriële RS-232C interface 260-1066 Slechts 6395, Voor inl en demonstratie dhr. Joosse Koudekerke 01185-1205 Ind. 18 BTW (350.081 VLISSINGEN. Walstraat 50. tel (01184) 19055, TERNEUZEN, Axelsestraat 91 tel.(01150) 13134, MIDDELBURG, Achter de Houttuinen 50, tel.(01180) 35814 FRANCHISE Prtjl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16