'Huiswerk zonder muziek is zo saai' Zelf gekweekt het lekkerst Droom-poëzie Lees je eigen verhaaltje voor de radio Mode: van cola-blik tot walkman Voor kinderen Een omroep alleen voor de Zeeuwen Koekje van eigen deeg DE BELEVENISSEN VAN KEES KRUL STRIP •y\ li Br, I saï^i XL i2s s*«Ji*1UHgmgg«irrf* Kinderen die willen meedoen aan een radio-uitzending heb ben nu een kans. Er is een wedstrijd verhaaltjes schrijven van de AVRO-radio. Het gaat om zelf bedachte si tuaties. als hel kan een beetje grappig Het verhaal moet echt bij Zeeland horen. Wie wint mag als prijs zijn stukje zelf voorlezen. Wie Hol lands praat in het Hollands, wie Zeeuws spreekt in het Zeeuws. Het wordt dan uitgezonden in het muziekprogramma 'Op een klein stationnetjeelke zater dagmorgen van 8 tot 9 uur. op Hilversum 4. Het programma is bedoeld voor kinderen van 9 tot 14 jaar Het heeft altijd een thema Zoals feest, kleur, wa ter Met muziek die bij het onderwerp past. Tournee Omdat de AVRO 60 jaar be staat gaan ze nu met hun 'sta tionnetje op tournee. Ze ma ken elke maand een uitzending vanaf steeds weer een ander NS-stauOn Op 4 juni is het station Vlissin- gen aan de beurt. Het verhaal en de muziek gaan dan over 'techniek' Maar dat geldt niet voor kinderen die aan de wed strijd meedoen Onder de verhaaltjesschrijvers worden 25 toegangskaarten voor die rechtstreekse uitzen ding verloot. Verder zijn ze voor 1.- bij de Zeeuwse Muziek school m Vlisslngen te koop zolang de voorraad strekt. De stukjes mogen niet langei zijn dan twee geschreven vel letjes Voor 14 mei opsturen naar de AVRO-radio. postbus 2, 120» JA. Hilversum. Als je soms dacht dat mode alleen bij kleding voorkwam, dan heb je het mis. Heel veel dingen om je heen zijn 'in' of 'uit de mode'. Bepaalde kleuren, schoolspullen, meubels, zelfs voeding en jawel: ook radio's. Nadat het een poos alleen maar een duidelijk herkenbaar kastje was. bedacht iemand dat het best leuk was zo'n zendertje ergens anders in te stoppen. Zeker toen die steeds kleiner gemaakt konden worden. Je kon het zo gek niet bedenken ol het was er: cola-blikjes, armbanden, teddyberen, pennen met muziek, galmend fruit. Tegenwoordig Is het 'in' muziek bij je te hebben: Walkman's, radio's in de vorm van een horloge. Een van de nieuwste modellen is een kopte lefoon met sprietantenne. Echt ste reo. Wie weet kun je binnenkort de top 40 wel via je broeksknoop horen? Tien jaar lang heeft Radio Veronica als etherpiraat uitzendingen verzorgd. Dat gebeurde vanaf de Norderneij een schip dat nu is omgebouwd tot bar-dancing. Het schip ligt momenteel aan de Loskadc in Middelburg. Hilvci i 1 Zaterdag Sport na sport (TROSi Zondag: De Huts (KROi Maandag: 10-OM (TROSi Woensdag. Apekool iVeronicai Hilversum 3 Zaterdag Rabarbara (NCRV)" Zaterdag Tussensehuur (NCRV) Zondag: Ko de Boswachter iAVROi Zondag: Dubbelicious (VARA)' Hilversum 4 zaterdag: Op een klein stationnetje (AVRO) gepresenteerd door kinderen. Terwijl de tandarts het derde gaatje in je kies tot een keurig holletje boort, kondigt oji de achtergrond een disk-jockey van Hilversum 3 de steunplaat van de week aan. In duizenden winkels en -bedrijven, huiskamers en auto's klinkt op dat moment dezelfde stem Soms worden bezigheden plezieri ger als de radio erbij aan mag. Toch zorgen de omroepen niet al leen voor ontspanning. Het nieuws en de verkeersinformatie kunnen voor veel mensen erg belangrijk zijn. Een vertegenwoordiger luistert bijvoorbeeld of hij moet omrijden om een lange file uit de weg te gaan. Tuinders weten 's morgens om 5.45 uur u al of het weer gunstig zal zijn om te zaaien Soms worden gewone programma's onderbroken voor een bericht over een spookrijder Bij mist wordt elk uur gemeld welke veerboten 'uit de vaart zijn geno men'. Tijdens de vakantie kunnen kampeerders worden opgespoord door alarmberichten uit te zenden. In de oorlog was de radio voor veel mensen de enige mogelijkheid om de 'werkelijkheid' over de Duitsers te horen. Daar had men toen heel wat voor over. want het was streng verboden naar 'Radio Oranje' te luisteren. Nederlanders, die langere of kortere tijd in het buitenland zijn, kunnen elke dag Nederlands nieuws horen. Daarvoor zorgt de Wereldomroep, die overal te ontvangen is De uitzendingen gaan dag en nacht door. De tijd is immers in elk deel van de wereld anders. De programma's worden in negen talen uitgezonden en behandelen allerlei onderwerpen. Ziektes Voor ontwikkelingslanden is deze omroep ook belangrijk omdat de mensen op deze manier van alles te weten kunnen komen. Zo worden er uitzendingen gemaakt over ziektes, het bemesten van hel, land. goede voeding en het goed gebruik van water, Ook horen de mensen daar berich ten over nieuwe uitvindingen in het westen, die bij hen ook gebruikt kunnen worden. Een klein transistortje kan in een ver dorp, waar veel mensen niet kunnen lezen en schrijven heel be langrijk zijn, gedicht gedicht gedicht gedicht gedicht Kan het niet wat zachter! schreeuwt iemand benee. Nógal zachter'' roept Renee. Hij staat al bijna niet meer an zo hoor ik er zeker niks meer van,.. Bah verdorie' dat gezeur daarvan krijgt zij nou een rothumeur. Waarom mag zij geen popmuziek en ouders wel heel hard klassiek! Zeg nou zelf: 't Is oneerlijk en loeihard Doe Maar klinkt toch heerlijk? Hoor maar Renee!Voor de laatste keer en anders voorlopig geen radio meer' Oei, da's nou ook met ideaal „Oké dan maar, hoewel ik baal!". Nou. als zij het hier voor 't zeggen had, dan mocht ie heel wat harder dan dat. Manna van den Boogaart Als ze moesten kiezen, werd het tv. Maar zonder radio: nee, dat toch liever niet. Ze hebben er alle vier een en luisteren elke dag. Aan het woord zijn Jan (12). Wendy (11). Robbie (12) en Linda (11) van de lagere school 'Het Stelleplankter' in Colli nsplaat. Waar luister je naar? Linda: „Vooral naar de hitparades op Hilversum 3. Eigenlijk alleen maar naar popmuziek Andere pro gramma's vind ik niks aan" „Naar de avondspits en het nieuws luister ik ook altijd" zegt Jon. „En naar de politiezender. Soms hoor je lets over files, ongelukken ol een spookrijder. Erover horen is leuker dan er één tegenkomen". „Vooral spelletjes vind ik leuk", zegt Robbie. „Ik denk altijd mee". Probeer je dan ook me te doen? Jon „Ik heb wel eens naar het VIP-spel gebeld. Maar jammer ge noeg kwam ik er niet tussen. Anders had ik wel 600 gulden gewonnen". En schrijven? „Hoeft niet, want ik heb toch nooit geluk", zucht Wendy „Je zit met zoveel anderen in die PTT-zak. Wanneer luister je het liefst? „Als ik me verveel of als ik door de regen niet buiten kan spelen" zegt Robbie. „Dan luister ik alleen of neem wat muziek op". „Heerlijk in bed liggen lezen met de radio aan", vindt Wendy. "Of als ik 's morgens weer eens vroeg wakker ben". "En natuurlijk als we huiswerk moeten maken", zeggen ze alle vier. Kun je dan wel leren? Linda. „Huiswerk zonder radio is zo saai. Dan kun je tenminste even stoppen om te luisteren". „Zonder dat gelijk een meester daar iets van zegt", vult Robbie aan. Iets leren van de radio"> „Voor mij hoeft het met", zegt Lin da. „Ko de Boswachter vind ik anders wel leuk", zegt Jon. „Die vertelt zo grappig over dieren en je leert er een hoop van". Luister je naar programma's die speciaal voor jullie worden ge maakt? Ze blijken alleen de programma's te kennen die op Hilversum 3 komen. „Als het zo uitkomt", zegt Jon. „Maar ik blijf er niet echt voor thuis. Zou je zelf voor de radio willen? „Natuurlijk!", zeggen ze alle vier. Wendy: „Iets met muziek en praten met mensen" „En spelletjes", vindt Robbie. Jon „Of een hoorspel maken". „Ik zou best een zieke discjockey willen vervangen", zegt Linda. Wanneer geen radio? Robbie: „Als ik tv kijk of in bed lig. Of als ik straf heb" Wendy „Soms ben ik het zo maar Ineens beu. Dan werkt dat ding gewoon op mijn zenuwen en moet hij uit, Dan wil ik alleen stilte. Gek hè?". „Twee jaar geleden hebben we een proefuitzending gemaakt. Na afloop kwam een man me vertellen dat hij een brok in zijn keel kreeg toen hij Souburg op de radio hoorde. Hij woonde daar Mensen willen graag iets over hun dorp of stad horen", zegt Henk Koch. De heer Koch is secretaris van de groep die al jaren een Zeeuws radioprogramma in de lucht probeert te krijgen. Tot nu toe is dat (op die ene uitzending na) niet gelukt. Te duur. vindt de regering. Maar er schijnt nu toch schot in de zaak te komen. Volgens het ministerie van welzijn, volksge zondheid en cultuur is er een goede kans dat Zeeland over een jaar of twee een eigen radio- omroep heeft: Omroep Zeeland. Uitzondering Zeeland is de enige provincie waar geen regionale radio te ontvangen is. Overal in het land kunnen de mensen al jaren luisteren naar programma's die over hun eigen streek gaan. „En dat. terwijl Zeeland ty pisch een provincie is voor een eigen omroep", zegt Henk Kocht. „De verbindingen hier zijn zo moeilijk dat de mensen gemak kelijker naar Belgie, Brabant of Rotterdam gaan dan van Tho- len naar Hulst. Daardoor weten ze vaak maar heel weinig van elkaar. Eigen streek Met programma's waarin men sen iets vertellen over wat er in hun streek gebeurt, wil Omroep Zeeland daar verandering in brengen 'gewone' radio heeft daar geen ruimte voor. Die moet programma's maken die voor heel Nederland interes sant zijn Ook de krant kan niet overal over schrijven. En ze kan zeker niet laten horen hoe mooi de dorpsfanfare speelt. Maar er zal nog veel meer te beluisteren zijn actuele ge beurtenissen. programma's over weggelopen huisdieren, over dialect, uitzendingen die voor scholen bedoeld zijn.. Succes Als het aan Henk Koch ligt, begint Omroep Zeeland mor gen al. „En het wordt vast een succes" zegt hij". Overal waar regionale omroep is zeggen de mensen dat ze nieuws uit hun eigen streek heel belangrijk vinden. Ze luisteren er zelfs liever naar dan naar Hilversum I. II, III en IV samen" Uitgeverij Provinciale Zeeuwse Courant B.V. Redactie: Marina van den Boogaart, Anneke van den Doel, Leen van Duivendijk, Cor de Jonge, Mieke Lemmens, Sylvia Scheers, Jan Smeekens, Ineke Timmerman en Willem Verstuijf Adres. Walstraat 56-60, 4381 EG VLissingen. Tel, (maandag t/m vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur): 01184- 15144. Advertenties: (per brief) Admi: nistratie PZC, Postbus 18, 438Ó AA Vlissingen. Het benodigde bedrag aan LOSSE postzegels bijsluiten of afgeven aan de PZC-kantoren. Speel zelf af en toe voor groenteboer. Krijg jij met zonnig weer ook altijd zin om te gaan tuinieren? Dan tref je het. Deze keer gaat de rubriek 'Creatief over het maken van een eigen groentetuintje. Het is heel makkelijk. Je hoeft er echt geen boer of bioloog voor te zijn. Maar als je eenmaal de smaak te pakken hebt; als je voor het eerst eigen teelt kunt eten; dan is er geen houden meer aan. Als je ouders een tuin hebben kun je ze een stukje vragen". Kies een beschut en zonnig plekje. Aan één vierkante meter heb je al genoeg. En als je nu geen tuin hebt? Geen probleem. Je kun oude kistjes of oude wasteilen vullen met grond. Als je het maar even creatief be kijkt Zelfs op een balkon kun je een groentetuin beginnen. Begin Je moet de grond eerst gelijk har ken. Steentjes en onkruid eruit ha len. Als de grond glad is ga je het zacht aandrukken met je handen of met een plankje. Maak de grond vochtig en trek geultjes met een stokje van een paar centimeter diep. De geultjes moeten ongeveer 25 cm uit elkaar liggen. Nu kun je in de geultjes zaaien. Dat zaad kun je bijna overal kopen, ook in een supermarkt. Zaad is niet duur Op het zakje staat de gebruiksaanwijzing. Je zou eens kunnen beginnen met radijs, ui, sla of worteltjes. Voorbeeld Radijs gaat zo Je legt de zaadjes in de geultjes 2 cm uit elkaar. Strooi de geultjes dicht met grond. Even zacht aan drukken. Na een dag of 10 komen de blaadjes al boven de grond. Af en toe begle ten. Na nog 2 weken geduld kun je ze al eten. Zelf gekweekt: het lekkerst. „Atletiek is een sport voor iedereen". Miriam Antheunisse (10), René Goe man 12i en Margret Goeman (8) zijn het hier roerend over eens Ze zijn alle drie lid van de Goese atletiek vereniging A V '56. Vroeger werd atletiek ook wel hard lopen genoemd, maar onder atle tiek wordt veel meer verstaan. Bal- werpen, discuswerpen, hordenlo- Op een feestje, bij de televisie of zomaar als snoepje tussendoor, een zoutje gaat er wel in. In een halfuurtje kun je zelf heerlijke bladerhapjes maken, Wat heb ,ie nodig? 1 pakje diepvriesbladerdeeg 1 eierdooier 1 theelepel melk zout eventueel geraspte kaas halve amandelen maanzaad paprikapoeder Zo gaat het: Ontdooi het bladerdeeg vol gens de aanwijzingen op het pakje. Vraag of de oven op 225 graden verwarmd mag worden. Bestuif het aanrecht met een beetje bloem en leg de korst.- plakjes er op Snij de plakjes in vierkantjes van ongeveer drie bij drie centimeter, of in stro ken. Klop de eierdooier los met melk en zout. Dit mengseltje dun op het deeg strijken. Bestrooi de vierkantjes met maanzaad, geraspte kaas of pa prikapoeder. Je kunt ook halve amandelen op het deeg druk ken. Maak de bakplaat nat. met een beetje water en leg de vierkan tjes er op Bak de koekjes in 15 minuten goudbruin In een goed afgesloten trommel kun je de koekjes twee dagen bewaren. pen. hoogspringen, kogelstoten en speerwerpen zijn allemaal onderde len van deze sport. „Speerwerpen vind ik het aller leukst", vertelt Rene. Miriam en Margret mogen dit nog niet. Ze zijn nog te Jong. Trainer 's Winters wordt er In de zaal- ge traind. Vanaf'begin april gebeurt dit op het sportveld en de sintelbaan. Er wordt één uur per week getraind, maar de drie atleten uit 's-Heer Abtskerke gaan regelmatig op ei gen houtje ol' met hun ouders hard lopen. Miriam vindt dat 6én van de grote voordelen van deze sport. Je kunt alleen toch lekker sporten en door de verschillende onderdelen komen de spieren van je hele lichaam aan bod. Bovendien is de sport niet duur. Met een T-shirt. sportbroekje. trai ningspak en sportschoenen ben je goed uitgerust. „Spikes, dat zijn schoenen met een soort spijkertjes eronder, heb je met persé nodig", zegt René „Als je veel aan hardloopwedstrijden meedoet zijn ze wel hartdig. want je hebt veel meer grip op de sintelbaan". Wedstrijden Minstens tweemaal per maand is er iets te doen op het gebied van atletiek. Vaak zijn dat wedstrijden voor leden van de verschillende clubs. Kinderen en volwassenen die gëen lid zijn kunnen meedoen aan de zogenaamde prestatielopen. HierbijT gaat het niet om de tijd. Iedere deelnemer aan zo'n tocht krijgt na afloop een herinneringsvaantje. „Atletiek is gewoon een leuke sport", zegt Miriam, en ook erg gezellig. Voor gedichten lopen maar weinig mensen warm. Dat is bij volwasse nen zo en bij kinderen niet anders. Gedichten zijn moeilijk, fiauw. te kortonzin vinden velen Maar wat je ook van poézie vindt, het geldt in ieder geval niet voor 'DAT HAD JE GEDROOMD' dat geschreven werd door Frank Eer hart. Zo begint het GA NOU MAAR GAUW GA NOU MAAR GAUW Je ziet wel. iets dat m tal van gezinnen elke dag voorkomt. Ook de dingen die volgen zijn niet zo heel bijzonder. Enfin, je weet het zelf: de verveling op je kamer en dat wel het ijzingwekkende avontuur dat je met verzinnen kunt. alleen maar dro men. Maar over een alledaagse gebeurte nis een aardig én geraffineerd ge dicht lof verhaal, want dat is het ook) schrijven is nog iets anders Frank Eerhart lukt het Nu is dat ook weer niet zo vreemd Met zijn vorige gedichten ('Even blijven zitten') en vooral de posters die daar van gemaakt werden, liet hij zien dat kinderen wel degelijk geïnteresseerd zijn in poëzie. Als je maar weet hoe je ze er kennis mee kunt laten maken In veel scholen hangen die posters aan de muur En heel wat kinderen blijken zijn gedicht 'Beugel' van buiten te kennen. Tekeningen Als je 'Dat had je gedroomd' ergens ziet liggen, moet je het zeker in kijken. Ook al vanwege de prachti ge tekeningen die Phil Vermeer- Weterings er bij maakte En kopen kan natuurlijk ook. Het kost 14.90. Wil je meer weten over de posters (en gedichten op prentbriefkaar ten I, dan kun je het best even bellen naar Stichting Plint, telefoon 040- 510530. 'DAT HAD JE GEDROOMD' van Frank Eerhart. Uitg. Stichting Plint. Eindhoven. KM0El\ WEè.0l\' VA «AMIES- 0? '20> DFV0f?IG£ kEfi? heéfr h'j mijn NIEUWE DURg STOEL KAPOT GE sc HO PT 3 0A&EN LATER

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6