'Diamanten-seizoen' PUZZELEN POSTZEGELS Sb"I: SCHAKEN DAMMEN BRIDGE RECORD DEELNAME fuiven W4 m m m m m m m 3 m 3 m m m 'ëk B m 3 m m m m m s m m m m w B m m B m m m fÉ| !Jj Éf& A m pp A A A i E ra 3 r SS 31 B B B s 5? B Het komend seizoen van de Zeeuwse zaterdagrvliegerij staat in het teken van het zestig jarig bestaan van de Nederlandse bond van zaterdagvliegers. Ondanks de geografisch vaak ongunstige ligging, blijkt het toch een succesformule te zijn om op vrijwillige basis, alle vluchten in provinciaal verband te spelen. Vanaf Orleans is provinciaal spel verplicht en het lijkt ons een goede zaak dit zo te houden, al zijn er mensen die dit met de NPO reglementen in de hand willen gaan bestrijden. Om de kansen gelijk te verdelen speelt men in zes rayons. A. Schou wen; B, Tholen en Sint-Philipsland; C. Walcheren en West-Zeeuwsch- Vlaanderen; D. Noord-Beveland. E. Zuid-Beveland en F, Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen. Totalal 22 verenigingen met een ledenbestand van ruim 850. Een tegemoetkoming tegenover het gezin is. dat men de punten van de twee slechtste vluchten, zogenaamde vakantievluchten, voor de generaal en hokkampioenschappen in minde ring mag brengen. Het vluchtseizoen vindt jaarlijks zijn ontknoping in de feestelijke prijsuitreiking. Tientallen luxe prijzen in natura zoals radio's, dekens, verrekijkers, horloges, scheer- apparaten, tuinstoelen, koffers enz. enz. vinden daar gelukkige eigenaars. Hoogtepunten voor het vliegseizoen zijn: 28 mei, Melun, vlucht in verband met viering 60-jarig bestaan. Gratis in iedere vereniging voor de winnaar een Delftsblauw bord. Daarnaast verdeelt over rayonaal en provinciaal één hoofdprijs en gratis 1250.- aan waar devolle prijzen. Evenals bij de zon dagsvliegers worden vele provinciale vluchten gesponserd met smaakvolle hoofdprijzen. Serie 2. Een schitterend spel, met gelijke kansen voor ieder, prijzen om van te watertanden. Ie prijs, dui- venklok; 2e en 3e prijs, fiets naar keuze; 4e prijs, 100,-; 5e prijs, 50,- plus de vele wieltjes van ƒ25,-. Als dagprijs op iedere vlucht een workma te voor de winnaar. Tot 1 mei kunt u tien gulden per serie nog inschrijven. PZC-bokaal op de vluchten St.-Denis en Orleans (oud) op dezelfde vluchten voor de jonge. Wie het 'vroegst' op deze vier vluchten zijn eerst geteken de pakt. wordt winnaar van deze waardevolle trofee. Het vluchtpro- gramma ziet er als volgt uit 23-4 Beaumetz, 30-4 Noyon. 7-5 Compiègne en Soignies, 14-5 St.-Denis, 21-5 Com piègne. 28-5 Moulins en Melun, 4-6 Orleans, 11-6 Bourges en Troyes, 17-6 St.-Vincent, 18-6 St.-Denis, 25-6 Cha- teauroux en Troyes. 2-7 Orleans, 9-7 Beaumetz. 15-7 La Souteraine. 23-7 Compiègne, 29-7 Bergerac. Natoer Soignies (27-8), St-Ghislain (3-9), St,- Quentin (10-9). St.-Ghislain )17-9). Jonge duiven. 15-6 Duffel, 23-6 Strom- beek, 2-7 Soignies, 9-7 Beaumetz, 16-7 Noyon. 23-7 Compiègne, 30-7 St.- Quentin, 6-8 St.-Denis, 13-8 Melun, 20-8 Compiedgne. 27-8 Orleans. 10-9 Chateauroux. Zaterdagvliegers Alvorens een klein overzicht te geven over de eerste vlucht vanuit Doornik, een mededeling. PV Herleving te Hulst bestaat 60 jaar. Receptie zater dag 30 april a.s. van 16.30-17.30 uur in de Stadsherberg, Schuttershof 2, Hulst. Ruim twaalfduizend duiven. Waar schijnlijk nog nooit tevoren zo'n aan tal op de eerste vlucht. Kring Cen trum loste om 10.00 ujur. Z.-Beveland Zierikzee om 12.45 uur. Kring West en Walcheren om 13.00 uur. Op lossingen geven we niet gaarne kritiek. Ieder convoyeur handelt met het 'thuis front' naar beste vermogen. Jl. zondag hadden de latere lossers het beste verloop. Voorbeeld hiervan. PV De Zwaluw, St.-Jansteen staat het con cours 1 uur en 20 minuten open en bij PV Zeelandia, Middelburg waren 107 prijzen binnen 10 minuten verdiend. De uitslagen: Eede/Aardenburg 146 duiven, 13.40 uur, 1781 meter. 1 M. Verhulst, 2 A. Dezutter. 3 V. de Vreeze. Biervliet 209,13.45,1796,1P Dingemanse, 2 en 3 C. v. Beloois. Breskens 436. 13.49,1762.1 W. Fenijn. 2 Iz. de Jong M.. 3 Gebr. Pi)cke. Cadzand 301.13 46.1776,1 Jac Visser. 2 J Kools. 3 J. v. d Plasse Goes 571. 13 45 1738. 1 Sj Koks. 2 J Verhagen. 3 R Krijger Groede 372. 13 48. 1754. 1 en 2 G. Schaut- teet. 3 J v Hove. Hansweert 227, 13.46. 1730. 1 De Keyzer en Zn.. 2 C Lepoeter jr., 3 De Leeuw en Zn 's-Heerenhoek 200.13 38,1777.1 P. Rijk. 2 J v Moonen. 3 P. v. d. Kerkhove. Hoofdplaat 437.13.50,1730,1 en 2 H. Calon. 3 P. de Pooter Hulst HLB 72.11.11,1431.1 E v d Walle 2 Aadriaanse. 3 mevr. J. de Waard; Vit. 98. 11.12.1431.1J. Valckx, 2 P. Antheunis. 3 E v. d. Walle. Kapelle, 274.13.44.17.50.1W. Commee. 2 J Almekinders, 3 M. Hengsdljk. Kloosterzande 249, -. 1503.1 F. v. Kruijsen. 2 B. v Hulst, 3 P. Verschueren; 149. -- 1472. 1 G Pauwels. 2 P. Derweduwe, 3 Verschue- ren-An driesen. Krulningen 376.13 46. 1 en 2 J v Schild, 3 J en M Vooys. Lewedorp 190. 13.44. 1760, 1 en 2 G v Strien, 3 P Driedijk Hz. Middelburg 427. 13 54. 1844. 1 M Jaspers. 2 A. Schipper, 3 A. Hooftman Oostburg 205.13.43,1835, 1 J. de Smet, 2 A Rabout. 3 D. de Ruvter Schoondijke262.13.46.1800.1H. de Bliek. 2 en 3 J. de Poorter, St.-Jansteen 234. -. 1471.1 en 3 W. Timmer man. 2 Pr. Verstraeten Souburg -. 1850,1 en 2 A v. Merrienboer. 3 M. Hibels. Terenuzen 512,10.49.1733, 1 M. A. de Roo. 2 F. Mollet, 3 J. den Exter. Verseke 231, --, 1641, 1 R. Pekaar IJzendljke 277,13.44,1822,1 en 2 P. Neve, 3 Joh. Claeijs. Zondagsvliegers Het goede weer was dit weekeinde beslist voor de zaterdagvliegers. Pro bleemloze lossing om 9.45 uur in Strombeek. In de boxen bevonden zich 8256 duiven. Niet allemaal voor de prijs, omdat het een opleervlucht betrof. De prijsvliegers werden als volgt geklokt: 717 SAmemuiden 420 duiven. 10.43 uur. 1389 meter. 1 M. Schroevers, 2 en 3 J. v. Belzen en Zn. Borssele 284, 10.40. 1361, 1 en 2 8. Tilroe. 2 F. Nieuwenhuij§e. Breskens 70. 10.44,1293.1 J. Buijze, 2 en 3 J. Reijnoudt. Goes 226. 10.35, 1474. 1 en 3 I. J. v. d. Sande, 2 K. Verhage. Kortgene 319. 10.42. 1420. 1 P Ver burg. 2 S. Branderhorst. 3 Gebr. Kesteloo. Krabbendijke 446, 10.24, 1522. 1 A Paauwe. 2 M Minnaard. 3 Jac Cle ment. Middelburg 661. 10 44. 1403, 1 A. de Boer. 2 Ko Sturm, 3 C Adriaanse Oud-Vossemeer 10.32,15§8,1 en 2 J. Vaders. Terneuzen 140, 10.26, 1340, 1 en 3 De Bruijne-Zeegers, 2 P. Zegers. Tholen 326,10.30,1543,1 J. Kegge. 2 J. M. v. Dijke. 3 W. Theunisse en Zn. Vlissingen 280.10.46.1353.1. 2 en 3 G. v. Boven. Wemeldinge 178, 10.33, 1502, 1 A. Klap. 2 J. Feytel, 3 J. Wilderom. Westkapelle 531. 10.51, 1416. 1 J. Tou- tenhoofd, 2 Th. v. Alphen, 3 J. Jansen. Zaamslag-Veer 187, --. 1388, 1 J. de Feijter Pzn. 2 Bruggeman en Zn., 3 H. de Feyter. Zierikzee 372, 10.45, 1440, 1 C. v. d. Hoek, 2" J. de Hengst, 3 C v. 't Veer. Provinciaal winnaar: 1934 duiven, 10.32'41" uur, 1558 meter: 1 en 2 J. Vader. Oud-Vosseméer; 3 M. Min naard, Krabbendijke; 4 Theunissen en Zn., Tholen; 5 A. Klap, Wemeldin ge; 6 G. Neels, Krabbendijke; 7 en 8 A. Neve. Krabbendijke; 9 Meijer en Zn., Sint-Philipsland; 10 J. Hol. Tholen. Het concours sluit op 1101 meters .4 van Riel Horizontaal: 1. lijst; 6. misdaad; 9 arglist/kuiperij; 10. strelen; 12. kort schrift; 14. het aanhoudend herstellen; 18, deel v. d. voet; 20. vals/gemeen; 22. begripsbepaling; 23. insektenlarve; 24. rij; 25. gezellig; 20. uitgedorste halmen; 27. gazen balletrokje; 29. plek/plaats; 30. trappende breken; 31. houtsoort; 33. Nederl. munt; 36. heliograaf; 41. kie zels; 42. het aanwezig zijn, elders; 43. serieus; 44. bloem; 45. larve v. d. lang- potenmug. Verticaal: 1. gebak; 2. kleur; 3. riskant (volkst.); 4. dierenverblijf; 5. aardig; 6. vruchtbaarmakende stof; 7. gezongen toneelspel: 8. dor; 11. jong dier; 13. telefoonhokje; 15. sportterm; 16. zwem vogel: 17. soort v. cliché (raster); 19. door ontruiming (rampen-oorl.geweld) weggezonden persoon; 21. beweegbaar onderdeel v. e. vliegtuigvleugel; 28. stoom/wasem; 31. platte tegel; 32. toe vluchtsoord, 34. uitgelezen gedeelte; 35. gelaatskleur; 37. inval/gedachte; 38. heilige; 39. een weinig; 40 loon. Oplossing vorige puzzel: h. wit NEDERLAND Als Jaap Drupsteen voor een ontwerp tekent dan is het, althans in onze ogen, in tien van de tien gevallen geslaagd. Alle zegels, die tot nu toe van zijn hand zijn verschenen spreken bij zonder aan. Dat begon met een al in 1974 toen hij als zegelontwerper debuteerde met zijn zegels gewijd aan: 100 jaar 'Nederlandse Rundvee Stamboek' (de bekende koeie n-doorloper). 25 jaar Koningin Wilhelmina-Fonds en 150 jaar reddingswezen (NZHRM en KZHMRS) Maar ook zijn volgende ont werpen mochten er steeds ajn: 50 jaar Vereniging tot Rheumabestrijding (1976), 50 jaar Arbeidszorgbureau voor gehandicapten (1977, de inva lide in zijn wagen, hulpeloos staande voor een doolhof van trappen), de 45 cent-zegel uit de gezondheidszorgserie (1978 'Omlaag met hoge bloed druk"! en de Europa-CEPT- zegels van 1979 (filatelie en berichtenverkeer op zee). H* WW Nu vier jaar later komt Jaap Drupsteen weer aan bod. en weer met Europa-CEPT- zegels, die dit jaar als gemeen schappelijk thema hebben "grote werken van de mense lijke geest", waarbij in Neder land de nadruk op communi catie wordt gelegd. En op nieuw zijn het twee zegels geworden die zeker in de smaak zullen vallen. De uitgifte van de zegels in waarden van 50 cent en 70 cent is gepland op 17 mei (ook nu is men er in Nederland dus weer niet in geslaagd de vorig jaar op CEPT-niveau gemaak te afspraken peildatum voor Europa-CEPT-emissies: 4 mei na te komen) en ze zullen worden uitgevoerd in rood, geel, blauw en zwart. Van belde zegels zullen 16 miljoen exemplaren worden aangemaakt en ze zullen te koop zijn zolang de voorraad strekt, maar uiterlijk tot 31 mei 1984. Nu de voorstellingen. Op de zegels van 50 cent is een deel te zien van een krantepagina met koppen, die betrekking hebben op het 75-jarig jubi leum van de Vereniging De Nederlandse Dagblad Pers en het ECS-satellieten- programma: 'NDP viert zorge lijk jubileum' en 'Nederland krijgt ook tv-kanaal op ECS- satelliet". De NDP, die op 21 december haar 75-jarig bestaan viert, is de bedrijfstakorganisatie van de dagbladuitgevers. Als sa menwerkingsverband zet zij zich in voor de continuïteit en verscheidenheid van de dag bladbedrijven, die onmisbaar zijn voor de informatievoor ziening en opinievorming van de burgers. In het kader van de jubileumviering zal in het najaar een symposium wor den gehouden over het thema 'uitgeversverantwoordelijk heid". De zegel van 70 cent toont de Europese Communicatie Sa telliet ECS in een geo stationaire baan om de aarde en de vlaggen van de Europe se PTT-administraties die deelnemen aan de Europese telecommunicatie satellieten organisatie Eutelsat. de tien jaar zullen vijf satellie ten van het type ECS worden gelanceerd. NEDERLANDSE ANTILLEN De Nederlandse Antillen zijn op 12 april met drie zegels gekomen die in het teken staan van de toerisme op de eilanden. Op een zegel van 35 cent zien we in de letter A het eiland Aruba met op de ach tergrond haar natuurlijke brug. Het eiland Bonaire met op de achtergrond de Lac- baai komen in een B voor op een zegel van 45 cent. Tot slot worden in een C op een zegel van 100 cent het eiland Cura cao met op de achtergrond de hoofdstad Willemstad ver beeld. Op 3 juni zal de eerste Europe se operationele telecommuni- catiesatelliet, de ECS F-l. met de Europese Ariane L6-raket vanaf de lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana worden ge lanceerd en in een baan om de aarde gebracht. Een tweede satelliet volgt begin 1984. De satellieten zullen worden ge bruikt voor het Europese tele foonverkeer (10.000 gesprek ken gelijktijdig), voor het transporteren van televisie programma's en voor een aan tal speciale diensten zoals vi deoconferentie. In de komen- GRIEKENLAND De Griek se post heeft op 14 maart het uitgiftejaar geopend met twee emissies. Een serie van zes zegels werd gewijd aan het 25-jarig bestaan van de Inter nationale Maritieme Organi satie (OMIi Op de zegels boegbeelden van schepen met op de achtergrond de desbe treffende schepen: ll drach me (oplage8 mihoen1.15dr *5 miljoen). 18 dr. (7 miljoen). 25 dr (8 miljoen). 40 dr <2.2 mil joen) en 50 dr. (800.000 stuks). Verder vragen twee zegels aandacht voor de verbetering van de postcode in Grieken land. 11 dr. toplage 6 miljoen) en 25 dr. (2 miljoen). SURINAME Van 13 april tot en met 7 juni zijn in Suri name zes zegels te koop die herinneren aan de Italiaanse schilder Rafaêl. die vijf eeu wen geleden werd geboren. Op de zegels in waarden van 5. 10. 40. 65, 70 en 80 cent fragmenten van tekeningen van Rafael. Hero Wit Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Zeeuwse Schaak bond is een jubileumnummer van 'Zeeland Schaakt' uitgekomen. Het is een bijzonder aardige uitgave gewor den, waarbij vooral de bijdrage van de Middelburgse schaakspeler Ad van der Weel, die een uitgebreid overzicht geeft van het wel en wee van het Zeeuwse schaak in de afgelo pen halve eeuw, vermelding ver dient. Een belangrijke plaats in het Zeeuwse schaakleven hebben de persoonlijke kampioenschappen gespeeld. De eer ste officiële kampioen was J. J van de Ende, die in 1938 de titelstrijd won en dat nog vele keren zou herhalen. De enige kampioen, die nog niet in Van der Weels statistiek opgenomen kon worden is de laatste kampioen, Kees Nieuwelink uit Sluiskil. Van hem in deze rubnek een partij die hij speelde voor zfjn club Het Witte Paard uit Sas van Gent Mevr. C. Vreeken-K. Nieuwelink (uit de wedstrijd Volmac II-HWP I, 1983) 1.e4 e5 Nieuwelink is een aanhanger van het open spel. Slechts bij hoge uitzonde ring beantwoordt hij e4 met een ande re zet dan l f6 2.Pf3 Pc6: 3.Lb5.... Spaans. In Angelsaksische en Spaan s-sprekende landen Ruy Lopez ge noemd naar de 'uitvinder' uit de 17e eeuw. de Spaanse priester Ruy Lopez. 3.„..a6 In het moderne schaak bijna uitslui tend gespeeld De klassieke voortzet- ting 3....Pf6, die in Laskers dagen (wereldkampioen van 1894 tot 1921) veel werd toegepast, is in de heden daagse toemooipraktijk een zeldzame vogel. 4.Lxc 6 De ruilvariant door Lasker indertijd tot zo'n sterk wapen omgesmeed, dat zijn tegenstanders van 3....a6 gingen afzien. 4....dxc6 Het beste, hoewel bxc6 ook speelbaar is. 5.0-0 Dit is de moderne manier om deze variant te spelen. Lasker speelde 5.d4 en probeerde de dames te rullen om in het eindspel, waarin wit virtueel een pion meer heeft, gezien de zwarte dubbelpion, zijn meerderheid op de koningsvleugel tot gelding te bren- 1 i 1 mu. 4 hp lP i WW iffi 1 s® B 8 16.f4?._ Dit kost een pion en verliest kansloos. Hardnekkige tegenstand was nog mo gelijk met 16.g3! Zwart kan dan wel 16....h4 spelen, maar aangezien 17.g4 tot een onduidelijke stelling leidt, moet hij voorzichtiger te werk gaan, b.v. met 16....The8 (dreiging 17....f5!). 16Dxe4 Dank u! 26-jarige Auke Scholma uit I 9Groningen vestigde reeds in de halve finale voor het nationaal kam pioenschap de aandacht op zich door deze met een opmerkelijke over macht te winnen. Maar dat hij zijn meesterschap in het nog selecter ge zelschap van de finalegroep zo na drukkelijk zou demonstreren had toch vrijwel niemand verwacht. Door een overrompelende start verza melde hij in de eerste vijf ronden niet minder dan negen punten door over winningen op Bronstring, Bies, v. d. Wal en Vermin; Luteyn wist hem met een remise voorlopig een halt toe te roepen. Zijn twee punten voorsprong bleven echter tot de tiende ronde bestendigd; maar in deze ronde keer de het getij. De regerende kampioen Rob Clerc bezorgde de Groninger diens eerste nederlaag en kwam daar door op gelijke hoogte, evenals Jos Stokkel, die Bronstnng versloeg. In de elfde en laatste ronde verloor de toch wel aangeslagen Scholma van Stokkel, waardoor hij zich op de fi nishlijn gepasseerd wist door zowel Clerc als Stokkel. De partij uit de eerste ronde tegen Bronstring gaf feitelijk al meteen de instelling aan, waarmee Scholma dit toernooi tegemoet trad. Fris, onbe vangen aan valss pel. niet bevreesd om waar nodig het risico van een wat gedurfde voortzetting te aanvaarden. Scholma - Bronstring 2-0. 1. 32-28 18-23; 2. 38-32 12-18; 3. 31-27 7-12; 4. 43-38 20-24; 5. 49-43 14-20; 6. 37-31 10-14; 7. 34-29 23x34. 8. 40x29 20-25; 9.29x20 15x24; 10.45^0 5-10; 11. 40-34 10-15; 12. 41-37 14-20; 13. 44-40 9-L*; 14. 46-41 3-9; 15. 27-22 18x27; 16. 31x22 24-30; 17. 35x24 19x30; 18. 37-31 30-35; 19. 50-44 20-24; 20. 41-37 24-30; 21.33-29 17-21; 22.31-27 21-26; 23.38-33 13-19; 24. 43-38 8-13; 25. 37-31 26x37; 26. 42x31 11-17; 27. 22x11 16x7; 28. 29-24 12-18; 29. 27-22 18x27; 30. 31x22 7-12; 31. 47-42 12-18; 32. 42-37 18x27; 33. 32x21 2-8; 34. 36-31 8-12; 35. 21-16 12-18; 36. 37-32 18-23; 37. 48-42 1-7; 38 31-27 7-12; 39. 27-22 23-29; 40. 34x23 13-18; 41. 24x13 18x27; 42. 32x21 9x29; 43. 33x24 30x19; 44. 28-22 4-9; 45. 21-17 12x21; 46. 16x27 9-13; 47. 27-21 15x20; 48. 40-34 19-23; 49. 21-16 13-19; 50. 22-17 19-24; 51. 38-33 14-19; 52. 42-38 24-30; 53.16-11 20-24; 54.11-7 24-29; 55. 33x13 9 A «2 a S 11 Si m SI i Si fa Cor Jansen gen. De 'stumperzet' 5 Pxe5 wordt met 5...Dd4 of 5.Dg5 ontkracht. 5....f6 Nu werd de zwarte e-pion wel be dreigd. 6.d4.... Deze vertraagde centrumopmars is een van de vele mogelijkheden. Een komisch variantje is 6.Pa3 b5; 7.Pbl?i 6exd4; 7,Pxd4 Ld6 Deze loper oefent krachtige druk uit in de richting van de witte koning. In de onderhavige partij krijgt wit daar zelfs onoverkomelijke moeilijkheden mee 8.Pc3 Ld7! 9,Le3 De7; 10.0-0-0! De zwarte opstelling is veelbelovend. De witte pionnenopmars aan de lin kerkant. de enige manier om bij de zwarte koning te komen, komt veel langzamer op gang dan zwarts iden tieke actie aan de andere kant. 11.a3 h5: 12.b4 Ph6 De opstelling van de zwarte stukken is heel harmonisch 13.f3 g5 De witte openingsstrategie is mislukt. Zwart kan zijn aanval zonder een schim van gevaar uitbouwen. 14.Dd2... Een zwakke, doelloze zet. Beter was in elk geval meteen 14 Pa4 om te trach ten met c4 en b4-b5 tegendreigingen te creëren. 14....Pf7; 15-Pa4 De5 17.Pc5 Dd5! Slaan op c5 geeft wit kansen langs de b-lijn. 18.Dd3.... Met de dreiging c4. Wellicht heeft de witspeelster deze stelling voor ogen gehad toen ze 16.f4? speelde. 18....gxf4; 19,c4 Dg5! Mogelijk was ook 19..Pe5; 20.cxd5 Pxd3; 21.Pxd3 fxe3; 22.Txf6 cxd5 en zwart staat beter. De gespeelde zet heeft een fraaie pointe. 20,Pe4 Met het beoogde 20.Pce6 loopt wit in de val: 20...Lxe6; 21.Pxe6 De5! 22.Px- d8 fxe3ü en zwart krijgt beslissend materieel voordeel. Zoals het nu gaat blijft zwart een gezonde pion voor. 20....Dg7; 21.Pxd6 Pxd6; 22.Lxf4 Thg8; 23.Ta2 Dg6! 24.De2?_. Wit vermijdt om onnaspeurlijke rede nen dameruil Het resterende eindspel zou weliswaar zeer slecht voor haar staan, maar nu gaat het helemaal snel naar het einde. 24Lg4; 25.PI3 Tge8; 26-Dc2 Lf3 Ja. nu wil zwart niet meer.... 27.Df2 Ld3; 28-Lxd6 Ook niets meer is 28.Tdl Pxc4 enz. 28Lfl! 29.Ph4 Dbl! 30.Df5+ Dxf5; 31.Pxfo Lxc4! Wit gaf het op. Er gaat nog meer materiaal verloren. Probleem van de week. K. Junker (Die Schwalbe 1947) 23-29; 56. 34x23 30-34; 57.39x30 25x34; 58. 7-2 34-40; 59. 44-39 40-45; 60. 23-18 35-40; 61. 2-11 45-50; 62. 39-34 40x29; 63.11-16 50x11; 64.16x2 29-34; 65.13-9 Bronstring Scholma Stand na 28. 29-24! De zwartspeler - bekend door zijn voorkeur voor het omsingelingsspel - gaat vanaf dit moment zijn ondergang tegemoet. Weliswaar kan hij zich rond de 40e zet uit een soort tegen- omsingeling bevrijden, maar de bete re structuur van de witte stelling (de rente van het geavanceerder ope- ningsspel) laat zwart onvoldoende ruimte. Bij de 59e zet laat wit overi gens een directe winst glippen; hij had hier in plaats van 44-39 moeten spelen 17-12-7 enz. In de tweede ronde had Scholma weinig moeite met Bauke Bies, die bij de 11e zet vrije doortocht naar de damlijn verleende en dan is er - tenzij er toevallig nog een compensatiemo gelijkheid aanwezig is - weinig meer aan te doen. Na 48 zetten gaf Bies zich gewonnen. Het begin van deze partij verliep als volgt; Scholma - Bies 2-0 1. 32-28 17-21; 2. 31-26 11-17; 3. 37-32 18-22; 4.41-37 7-11; 5. 34-29 1-7; 6. 46-41 20-25; 7. 40-34 14-20; 8. 45-40 10-14; 9. 50-45 4-10; 10. 32-27 21x23; 11. 29x27 13-18; 12. 36-31 19-23; 13. 26-21 17x26; 14. 37-32 26x46; 15. 35-30 46-28; 16. 33x4 11-17; 17. 27-22 17x28; 18. 4-36 14-19. Mat in twee zetten. Wit: Kbl. Dc2, Te4, Tgl. Lg2, Pd2, pionnen op a4. b5, h4. Zwart: K£2, Lal. pionnen op b2, b6, h5. (14 stukken). Oplossing van de vorige week, Rinck. Wit: Kh5, Tel, Tdl. Zwart: Kh7, Td8, Tg8. Wit wint als volgt: l.Te7+ Kh8. 2.Kh6 Tge8; 3.Tdd7U Schitterend Leo Anderson Met de jongste deelnemer - de 21- jarige Haarlemmer Hans Vermin - had Scholma meer moeite. Maar ook deze moest toch na 50 zetten de vlag strijken. Overigens: het was wel het toernooi van de jeugd! Negen van de twaalf deelnemers waren jonger dan 30 jaar; de oudste deelnemer - Bron string - telt 40 jaren; de gemiddelde leeftijd was 28 jaar. Scholma - Vermin 2-0. 1. 33-28 19-23; 2. 28x19 14x23; 3. 39-33 10-14; 4. 44-39 14-19; 5. 32-28 23x32; 6. 37x28 16-21; 7. 31-26 18-22; 8. 41-37 11-16; 9. 34-30 12-18; 10. 39-34 20-25; 11. 50-44 7-12; 12. 37-31 21-27; 13. 46-41 15-20; 14. 44-39 20-24; 15. 28-23 19x28; 16. 30x19 13x24; 17. 34-30 25x34; 18. 40x20 8-13; 19. 20-15 5-10; 20. 45-40 10-14; 21.40-34 14-19; 22. 34-29 9-14; 23. 29-23 18x29; 24. 33x24 19x30; 25. 35x24 12-18; 26. 41-37 18-23; 27. 38-32 27x38; 28. 43x32 14-20; 29. 32-27 20x29; 30. 27x9 3x14; 31. 31-27 14-19; 32. 39-33 28x39; 33. 27-21 16x27; 34. 37-32 27x38; 35. 42x13 23-29; 36. 13-9 4x13; 37. 15-10 6-11; 38. 10-4 13-19; 39. 4-31 11-16; 40. 31-18 29-34; 41. 18x45 19-23; 42. 45x21 16x27; 43. 47-42 2-8; 44. 42-37 8-13; 45. 37-31 13-19; 46. 31x22 19-23; 47. 22-17 1-7; 48. 26-21 23-29; 49. 21-16 29-34; 50. 17-11 Vermin O O Op bekwame wijze gaat wit voordeel halen uit de losse structuur van de zwarte stelling, ingeleid door 38- 32x32! Bij het spelen van een korte parenwedstrijd zal de speltactiek allicht anders zijn dan bij een wedstrijd over veel spellen met een integrale top, Bij de laatste speelsoort is het als regel beter 'met het veld mee te spelen' op een gemiddelde en te hopen dat de tegenpartij zo vriendelijk zal zijn een foutje te maken en daarmee voor u een goede score weg te geven. Bij een korte wedstrijd echter zal men sneller zelf iets moeten probe ren. De Amerikaanse topspelers volgen die tactiek onder alle omstandigheden. De concurrentie is daar zo groot dat de kanshebbers zonder uitzondering 'op toppen jagen', lukt het dan doe je mee voor de hoofdprijzen, lukt het niet dan een volgende keer beter. Billy Eisenberg en Eddy Kantar, Sch V 8 7 4 2 Ha 6 3 Ru A 10 9 7 KI V 2 Sch 10 9 6 3 Ha 4 Ru V 4 KI A H 7 6 5 3 Sch I Sch A H 5 Ha A H V B 9 Ru H B KI B 10 9 Ha 10 8 7 5 2 RU 8 6 5 3 2 KI 8 4 Ton Schipperheyn één van die Amerikaanse topparen, demonstreerden die opvatting op overtuigende wijze in het volgende speL ZIE DIAGRAM Oost gever. OW kwetsbaar. Zuid opende zijn geweldspel met een ouderwetse 2 KI. noord 3 KI. zuid 3 Ha. noord 4 KI. waarna zuid over het uiteindelijk bereikte 6K1 doelbewust koos voor 6 SA. omdat dat contract nu eenmaal beter betaalt 6 KI is een voortreffelijk contract, alleen de KI V moet tijdig vallen om deze onderneming met succes te bekro nen. Denk nu niet dat het weinig verschil maakt (schop- penstarti of 6 KI of 6 SA wordt gespeeld. Als het contract 6 SA heet valt onder KI A en KI H weliswaar de vrouw, maar hierna komt zuid met de derde klaveren aan slag en de resterende vrije klaverslagen in noord zijn onbereikbaar, tenminste als west alert reageert als er ruiten wordt gespeeld, probeert u het maar Om 6 SA te maken is er maar één kans: KI B voorspelen en snijden Billy Eisenberg was dat in de praktijk ook van plan, maar het liep anders. Hij nam Sch A en vervolgde met KI B, west dekte hetgeen goed is als oost KI 10 derde heeft of KI 10 tweede in welk geval zuid ook vast loopt. In dit geval maakte het allemaal niets uit, het slem rolde binnen en zuid had zijn felbegeerde top. Zou oost KI V sec of tweede hebben gehad dan zouden Kantar en Eisenberg een lieve bom duiten minder hebben geincas- seerd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 7