Elk doel mag!I Onze Kleintjes. TALENTENFESTIVAL FORUMAVOND VAN KLEINE SCHOOL KLEINE BASISSCHOOL ISRAËL AVOND Rode Kruis stopt lectuurvoorziening in Vlissingen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 22 APRIL 1983 MINI KRANT Advertentieopdrachten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woensdags om 12.00 uur in ons bezit te zijn. Verschijnt elke vrijdag De Pinkstergemeente heet u hartelijk welkom in de Johanneskerk te Vlissingen Adres; Bonedijkestraat 163 Diensten; iedere zondag 14,30 uur Gemeentedienst Iedere woensdagavond 19,30 uur Opwekkingssamenkomst Vrijdag 22 april organiseert winkelcentrum Oauwendaele i.s.m. John de Mol producties een aanvang 19.00 uur. De presentatie is in handen van Jan Rietman (NRCV Losvast). die tijdens het programma ook de populaire kwis "alles op één kaart' speelt. Zaterdag 23 april zullen er tal van oude ambachten te zien zijn in het winkelcentrum. Kortom: 10 jaar Dauwendaela. Dauwendaele bete kent gezelligheid want wij vragen geen entree. De krisis en hoe die te bestrijden? Sprekers uit voedingsbond, vrouwen bond. 2e kamer, de Schelde, FNV- dis- trikt Woensdag 27 april, 20.15 uur. Kantine Streekschool, Zuidsingel, M'burg. Toegang gratis. Voetbalvereniging 'Oostkapelle' vraagt voor het vol gende seizoen een jeugdtrainer Sollicitaties te richten aan de voorzitter van da jeugdcommissie: F. van Os. Halve Maanstraet 53, 1356 BN Oostkapelle. tel. 01188-2344, alwaar ook nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn. Zet 't in de minikrant Koorkerk zondag 24 april 19.00 uur met Ds. Brummelkamp Thema: hoop doet overleven m.m.v. muziekgroep uit de Nieuwe kerkwijk.. Zaterdag 23 april a.s. ROMMEL MARKT in de Burcht te Kwadendamme t.b.v. de Speeltuinvereniging aanvang 10.00 uur, SilBP-Tfi^ LANDELIJKE KLEINE SCHOLEN MANIFEST0TIE van 11.00 u.-16.00 u. Zaterdag 23 april 1983 naar Aanwezig: Kleine Scholen Project Friesland Coördinatiepunt Kleine Basisscholen Zeeland Project Ondersteuning 8esturen Kleine Scholen Gronin gen Diverse Zeeuwse kleine scholen. Kleine Kernen Experiment Schouwen-Duiveland Een groep Drentse kleine scholen Ouderorganisatie V.O.O./Rijn-Schelde Instituut Onderwijsvakorganisaties: A.B.O P., K.O.V. en P.C O Belangengroepering Kleine en Kleiner wordende School. 12.25 uur: officiële opening door gedeputeerde mr. J. P Boersma Toespraak staatssecretaris drs. G. van Leijenhorst. Videofilms - informatiemarkt - dia's - expositie - dorpen- films. Muziek WANNES RAPS. cabaret OE TREKWAGEN 0SBW ucmm DESTENGE HEINKENSZAND De PZC 'n dijk van een krant Elk doel mag. elke tekst mag mits met strijdig met de geschreven of ongeschreven regels van het in onze democratie geldende fatsoen Bekendmaking De oudercommissie van de openbare lagere school te Waarde, maakt bekend, dat het hoofd de school, de heer C. van Leeuwen aan het eind van dit schooljaar van vervroegde pensionering gaat genieten. De oudercommissie wil dit feit niet ongemerkt voorbij laten gaan Op de festiviteiten op zaterdag 25 juni zal nog nader worden teruggekomen Oudercommissie o.l.s "Waarde" Degenen, die willen bijdragen in een aan te bieden cadeau kunnen dit door storting op bankrekemngnr.: 333628713 bij Rabobank Krab- bendyke (gironr. bank 390262) tn.v. jubileum hr C. v. Leeuwen. Dg gezamenlijke kerken van Scharendijke zoeken op korte termijn een tiental GEMOTIVEERDE JONGEREN die in twee recreatieteams willen meedraaien. 1o Team draait van 16 juli t/m 30 juli. 2e Team draait van 30 juli t/m 13 aug. Teamleden krijgen alle kpsten vergoed. Aanmelding de heer J. v.d. Panne, Scharendijke. Tel: 01117-2041. Een hartelijke uitnodiging voor een unieke en informatieve Ter gelegenheid van 35 jaar onafhankelijk- Maandag 25 april Schouwburg Middelburg, 20.00 u. Open vanaf 19.00 u. met de sprekers: - J. Nechustan, ambassadeur van Israel - P A Wolters, burgemeester van Middelburg - F P Derics. oud K.N V B. scheidsrechter - H. Eversdijk, C.D.A. 2e kamerlid met het Zeeuwse volksdanstheeter Vranje. In de ha! verkoopstands met veel Israëlische produkten ten bate van gezondheidsinstellingen in Israël. Inf.: tel. 01180-27676 of 01102-2307 Organisatie: I.C.N. Postbus 5047 Vlissingen TOEGANG VRIJ Vlissingen - Met ingang van I januari 1983 heeft het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis mede om financiële redenen, besloten te stoppen met de lectuur voorziening als landelijke Rode Kruis-activiteit. Dit bete kent dat men het lectuurhuisje in Vlissingen, waar men jarenlang boeken en tijdschriften kwijt kon, daarvoor met meer kan gebruiken. Deze beslissing wordt mede ge rechtvaardigd door de huidige mogelijkheden voor zieken, bejaarden en gehandicapten om thuis boeken te leen te ontvangen van de openbare bibliotheken. Het lectuurhuisje blijft echter bestaan en wordt nu beheerd door de mission te seamen voor haar lectuur voorziening. De afdeling Vlissingen van het Nederlandse Rode Kruis wil langs deze weg iedereen bedanken die in de loop der jaren het Rode Kruis van lectuur heeft voorziening. De afdeling Zuid Beveland West van het Nederlandse Rode Kruis organiseert de jaarlijkse bloedafname-avond op 2 mei 1983 van 19.00 tot 21.00 uur in de Ambachtsschool, Bergweg 14 te Goes U kunt u opgeven bij mw. de Regt-Lintvelt, tel. 01100-15973, maar u mag ook direkt komen! kil983 herdenkt showband 'Juliana Middelburg' haar 50-jarig bestaan Zij gaat dit o.a. vieren met een REÜNIE VOOR OUD-LEDEN OP 4 JUNI A.S. Alle oud-leden die sich nog niet hiervoor hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen bij: J. Eversen, Seissingel 88, Middelburg, tel. 01180-37834. Paul Krugergroep Middelburg houdt op zaterdag 23 april a.s. in het groepsgebouw 'de Oly- phant'. Kinderdijk 86 ROMMELMARKT aanvang 9 uur. Ter ere van St. Jorisdag 's middags om 2 uur feestelijke heropening van het 'wachtschip Dokhave- n'lachter de Kinderdijk) RODE KRUIS-JAARVERGADERING De algemene jaarvergadering van de afdeling Vlissin gen van het Nederlandse Rode Kruis wordt gehouden op 25 april 1983 om 19.30 uur in het Rode Kruis-gebouw aan de Julianalaan 4 te Vlissingen Jaarstukken en agenda liggen ter inzage bij de penningmeester de heer G. F Karstanje. Tobagolaan 7, Vlissingen Een complete inrichting voor uw zomer huisje of caravan, u vindt het op de GROOTSTE ROMMELMARKT VAN MIDDELBURG morgen 23 april op het Vlissingse Bolwerk in Middelburg bij de molen van 'Juliana' en 'Johan Friso'. Aanvang verkoop 8.00 uur. Er zijn ook oliebollen en wafels! 1948 25 april 1983 VOETBAL VERENIGING VEERE Ter gelegenheid van de viering van het 35-jarig bestaan van onze vereniging, nodigen wij alle leden en sympathi santen uk voor een FEESTAVOND op 23 april a.s. bij onze sponsor 'T Waepen van Veere', Markt 23 te Veere Programma: 19.30-20.30 uur receptie 21.00 uur: historische Veerse voetbalfilm. 21.30 ur: feestavond Het bestuur Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen LENINGEN GELD LENEN? Snelle discrete afwerking. Kwijtschelding bij overlijden KONTINU-KREDIET Maandelijks lage terugbetaling. Bel eerst: W. M. ROELSE Uw assurantieadviseur en kredietbemiddelaar. Blauwedvjk 1 Middelburg. TeL 01180-14287. zk26 Geldleningen Alle kredietvormen; vervroeg de aflos, mogelijk; lopende le ningen hoeven geen bezwaar te zijn; zeer snelle afwikkeling mogelijk- Eventueel kwijt schelding bij overL Bel 01184-64455 Dick Schinkel Assurantiën. zk26 Leningen continukredieten le en 2e hypotheken Gewoon De Graaf Financieringen hellen. Spec, ambt.- tarief. Tel. 01180- 33035. zk26 Intermediair voor alle geldle ningen. Tel.: 01102-1977 zk26 Snel krediet Snel een lening nodig? Bel Snelkrediet 01180-15956. zk26 TE HUUR GEVRAAGD Te huur gevraagd: pakhuis of autobox met aansluiting op Uchtneh Aanb. Here. Seghers- laan 5. VLissingen. teL 01184- 79850. k6 Te huur gevraagd: door echt- paar (58 jr.. 52 jr.) oud huis in Vlissingen, Middelburg of omg. Tel. 05434-484. k6 Gevraagd: etage of grote ka mer in Middelburg met eigen voorziening en tuin, tot 500.- lncl Tel 01185-1404, tussen 18 00-20.00 uur. k6 Te huur gevraagd: bovenwo ning of kamers in Middelburg. Tel. 01184-68094 k6 Te huur gevraagd kamer. Tel 01179-1680 k6 TE KOOP Te koop: nieuwste autogeen draagbare lasset, snijdend tot 20 mm. v a. 378.-: haakse slij pers 155.-. D NUssen. Delta farm. Yerseke, 6x24 uur be reikbaar. tel 01131-1979 zkl 'BOUWSHOP' 'Serooskerke' Torenstr. 25, tel. 01189-1297 Multiplex watervast meranti w.b.p afin. 244x122 cm, dik 15 mm Hardboard dik 3.2 mm. afin. 244x122 cm 'Sas van Gent' Oostdam 6. tel 01158-2123 afin. 600x80x6cm. Isover hobbyrol Beamix beton per zak van 50 kg- UITNODIGING!!! Onze WONINGTEXTIELHOEK heeft een grondige REORGANISATIE achter de rug. Heeft u interesse voor: NIEUWE GORDIJNEN, GLOEDNIEUW TAPIJT. Echt GRATIS gelegd, echt GRATIS ge naaid. MEUBELHUIS DE SCHIPPER Middelburg Nieuwdorp GLASSCHADES! Door een eigen reparatiedienst kunnen wfi uw kapotte ruit snel weer repareren/vernieuwen. Indien technisch uitvoerbaar wordt de reparatie nog dezelfde dag ven .cht. Ook 's avonds en in 't weekend. Versluis Willeboer Glas B.V., Kuipersweg 11, Middelburg (Amesteln) 01180-29056 zkl Aluminium horren als bouwpakket gratis op maat gezaagd, ook compleet gemon teerd en geplaatst. Rolgordijnen met koord of kettingbediening, ook lichtdicht. 150 dessins Passenier Serooskerke Wilgenhoekweg 2, tel. 01189-1473. Vrij parkeren naast de deur Te koop Occasions Philips ktv 66 cm. tiptoets 500,-, 3 mnd. garantie. Siemens 56 cm. ktv 375,- 3 mnd. garantie. Korting ktv 56 cm 275.-; 1 mnd. garantie; Indesit zwart-wit tv. 85,-, Philips zwart-wit tv 75.-, Nieuw: Seleco ktv 66 cm 16 kan. zenderzoeker en afst.bed. 1465,- Seleco ktv 42 cm van 1048,- voor ,f 998,- Inruil mogelijk! Elektro Technisch Buro 'Zeeland' B.V. Dorpsstr. 82, Heinkenszand, tel 01106-1232/2088 of 01100-16585 Kan het eigenlijk nog mooier dan een winkel binnen te stapjjen, daar een unieke verzameling ambachtelijk werk te kunnen kopen en bovendien in staat te z(jn de makers ervan persoonlijk aan het werk te zien. Kortom een winkeltje te kennen waar je gewoon weet wat Je koopt? Demerary winkel Oostkerkplein 5. Middelburg. Open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur TeL 01180-37234. Voor uw complete woninginrichting tapijten, bedden, gordijnen, grenen en eiken meubelen Aanbieding. kamerhoge gordijnen, v a ƒ39.- p mtr Gratis gemaakt Tapijtcentrum Zeeland - Pine Shop Couwervestraat 51. Goes, tel. 01100-13525; Korendijk 34. Mid delburg. tel 01180-23632. Burg Elenbaasstraat 29. Kruimngen. tel.01130-2626. Donderdagavond koopavond zkl SPIN- en WOLHUIS 'DE VLUCHT' Grote keus in WEEFWOL voor zeer scherpe prijzen. Alle goede merken SPINNEWIELEN. Nu alles in één huis. DE SCHIPPER. Havenweg 30, Nieuwdorp. 1 kg mooie magere runderlappen 17,90 1 kg malse riblappen16,90 SLAGERIJ H. COENEN, KOUDEKERKE Extra goedkoop 9-pers wit porseleinen theeser vies van ƒ60.- voor 35.-. 3- delig kasstel van ƒ65.- voor 30.-. huiskamerlamp van f 235.- voor 97,-; houten pe permolen en zoutstrooler van 22.- nu 10.-; 4-dellg pannen- set van 60.- voor 39.-; kope ren bloempot van 24,- nu 10.-: porseleinen borden nor maal 6.- nu 1 diep 1 plat en 1 ontbijtbord voor ƒ6 - beeldje van 12.- nu 5.-. antiekmodel revolver, geweren zwaarden, kruisbogen Handelshuis Nleu- wendijk 18. hoek Zeilmarkt met grote parkeerplaats Vlis singen. zkl Te koop: kinde-w. boog model. Frans. Donkerblauw, lakentje en deken ƒ250.-. Tel. 01100- Te koop: Zündapp. Rijksweg 15. Nieuw en Joosland. Te koop: 100 stuks visgraat betontegels 30x30 cm. Tel. 01189-2877. dkl Te koop damesbromfiets Ba- tavus i prst Pnjs ƒ275.-. Tel 01100-11206 kl Te koop: prachtige, blanke grenen stapelbedden fabrieksnleuw. in doos. Halve nieuwprijs, op is op! Tel. 01131- 1979 zkl Nieuw, nu ook in Nederland Luxueuze Amerikaanse plas tic opbergset voor de Atari of IntelUvislon spelcomputer en meer dan 20 cartridges ƒ99,-. Bel voor verkoopadressen no. 010-127025. zkl Te koop: 1 koelkast 160 1 met aparl, diepvriesvak. Philips, gasfornuis. Pelgrim, eettafel bankjes (grenen) 01100-11989. Aquaria vissen en planten vogels en kooien Dierenspeciaalzaak J. H. Heijnsdijk Buteuxstraat 11-13, Oost- Souburg, tel. 01184-62843. zkl Adri v. d. Broeke motoren Yamaha- generatoren Het adres Veerseweg 40, Mie delburg, tel. 01180-35757 zk Te koop: bankstel. 3-1-1-zits 60.- Oosterscheldest.r. 48. M-'burg, tussen 16-19 uur. kl Grote sortering vijvervissen en -planten! Hengelsport en zeeaas Dierenspeciaalzaak J. H. Heijnsdijk Buteuxstraat 11-13, Oost- Souburg, tel. 01184-62843. zkl Leesportefeuilles vlet 15 unieke tijdschriften v a '2.75 p.w„ 6 stripboeken Jechts ƒ2,50 p w Interesse? Jel de Walcherse leescentrale. 11184-13051 En wfj bezorgen u •en gratis proefmap. Te koop: Batavus fietsen ioge mruilpnjs voor uw oude iets Leen Boone, Noordweg 17. Serooskerke. tel. 01 1591 Haarproblemen??? Hom dan naar kapsalon Nic Je Smit. de speciaalzaak voor ren deskundig advies. Nleu- wendjjk 19. tel. 13327 te VUs- ringen. (Ook op maandag ge opend). zkl Schaarhekken 60 cm hoog, 2,5 m lang 20,-. 40 cm boog. 2.5 m lang 18,50 Graszoden a 3,25 per m2. Kwekerij Adrlaanse. Oude Vlissingse- weg 68. Middelburg, tel. 01180- 13413 zkl Aquaria alle maten te leveren. Ook vitrinebouw. Tevens uw adres voor vissen, planten, dieren- tvoeders, vogels, hengelsport artikelen enz Aquariumbw. Peter Ooststraat 58. Kapelle. tel. 01102-2306 zkl Glashandel Roegiers Brakstraat 18. Middelburg, tel. 01180-12052 en 16502 Zaterdags geopend van 9.00 tot 13.00 uur voor alle voorkomende glaswerken, kl Kom eens kijken nostalgie-markt Axel Noordstr. 39 (winkelcentrum). Ruime sortering in gebruikte goederen, antiek, zilver- en ko perwerk, oosterse tapijten, schilderijen en curiosa en goedkoper wordt het nooit meer!). Inkoop, verkoop, taxa tie (01155-4177). zkl Originele Deense voorzet opefihaarden met glazen deuren, lage prils. Uit voorraad leverbaar Sme derij Sanderse te Schore. Tel. 01102-1419 zkl Klassieke modellen openhaard/ allesbrander zkl Vonkengordijn en vonkenschermen, op maat gemaakt, vlot geleverd. Sme derij Sanderse te Schore. tel. 01102-1419. zkl Originele ouderwetse sierhekken met krullen, spijlen en Ijzeren punten Nieuw op maat te ma ken. Smederij Sanderse te Schore. tel. 01102-1419. zkl Te koop: enkele zeer goede ge bruikte dames-, heren en kinderrijwielen Fa M P Meijers, Kanaal straat 62. Oost-Souburg, tel. 01184- 61253. zkl Voor alle soorten metselstenen handvormstenen, dakpannen, steenstrippen, grinttegels. be- tonklinkers tegen scherpe prij zen Boone. Ds v d Wouw straat 16. Serooskerke IW zkl Grote collectie wand- en vloer tegels. 6 soorten vloert 25,- pm2. Alle merken te leveren. Wandt. vanaf 14.-. 40 soorten mozaïek vanaf ƒ3.- p vel. 100'* service, gratis zagen. GEBR. DÖMINICUS - WESTKAPELLE Tel. 1436. zkl Kinderkoppen straatklinkers Fa L Pekaar tel 01131-2069. 1432. opslag Kanaalweg Vla- >:e ook zaterdags 900-1200. :evenng volle vracht franco zkl Te koop 2 accordeons, pia- noklav 120 bas en 48 bas. gasfornuis, 4 pits gasstel. 3M 'sopieerapp orgeltje v. begin ners. oud dressoir Burgerwei- destr 24. Middelburg. Tel: 01180-16439 kl Te koop Zündapp voetversn. Tel: 01182-1351. zkl Wegens ontruiming van per ceel te koop: bomen populieren (abeel, 3-4 mtr. 3,75), wilgen en essen. 3-6 v a 5,-, zilverberken, es doorns, kastanjes, linden enz Boomkwekerij Jan Koole, Gol- steinweg 6. Sint-Laurens, tel' 01180-26227. zkl Te koop: fruit-, laanbomen en heesters, grote wilgen, popu lieren, kastanjes, berken, es sen en esdoorns, laurierkers 120 cm, Leylandii-conifeer, 90 cm. enz. broeiramen Verkoop: vrijdag en zaterdag Boomkwekerij Jan Koole Goudrenetten. Golden Deli cious 10 kilo, ƒ7,00 Fruitteeltbedrijf L Sener Zn., J van Beierenweg 2, Kou- dekerke. Geopend wo. en vrij van 13.00-17.00 uur; zat. van 1-12.00 en van 13 00-16.00 zkl Te koop: 500 gr. mooie magere hamlappen f6.48 Zaterdag biefstukdag. 100 gr malse biefstuk 3,20. Voor kwaliteit en servi- keurslager Davidse Oranjeplein. O-Souburg zkl Fietsvoordeel we en gebruikte fietsen tegen de laagste prijzen bij Jan Wagemakers, Noordweg 19, Oostkapelle. Tel 01188-1344 zkl 125,-, 2 Gazelle damesf 235.-; opafiets 250.-. herenfietsen v a 175.- Gazelle herenf 3 versn 275.- z.ga.n Batavus racefiets. 57 t-m 300.-. racefietsen va 200.-, jongensracef v a 8 jr '225.-. meisjesfietsen v a. 8 jr v a 160.-, 2 stepfietsjes 75,- n 125.-. kinderfietsen v a 75.-: opknapfietsen v a ƒ25.- Inruil mogebjk Rijwielhandel S. Kluijfhout ICaapduinseweg 4. Dishoek. leL 01185-1392 Nog enkele overjarige merkfietsen met hoge korting. ook racefietsen). Hoge mruil pnjs bij aankoop van een nieu- Fonger of Spartafiets Wij zijn gesloten van 25 t/m 27 april zkl Te koop: i.g.stz. damesbrom mer. Spaamestr 63. O Souburg, 01184-61105. k' Te koop: rubber boot merk Metzier Markant, uitgerust met, 9 m2 toptuigage 1500,-, badgeiser 75,- en douchebak 30,-. Oude Polderdijk 5, Baar land, teL 01193-320. kl Te koop: bankstel 3-1-1, Ita liaans noten met losse kus sens. i prst, ƒ900,- Tel 01105- 1319. kl Te koop: 2-pers. bmnenve- ringsmatras, 1.40x2.00 m 50.-, ronde salontafel met rookglas en rieten mand 100,- en easy rider 30,- (nieuw). Tel. 01100- 30301 kl Te koop: autobrancard zonder papieren 750,-, Tomos 4 versn., 125,-. Burg, Ver- metstr, 15. Lewedorp kl Te koop: opafiets 125,-, da mesfiets 3 versn. 165,-. Burg. Vermetstr, 15, Lewedorp. kl Lasapparaten Nieuw 160 A vanaf ƒ249,- .haakse slijpmachines 500 W ƒ165,-. 1700 W. ƒ240.- com pressors vanaf 640,-. Garage Sjaak Sonke. Maalstede 4. Ka pelle, tel. 01102-3631. zkl Te koop: briketpersen om zelf briketten voor open haard en allesbrander te ma ken, eenmalig ƒ25,-. Tevens grootbeeld zw./w.-tv, Quick- start, z.g.a.n. Tel. 01130-301A zkl Loop- en jogging- schoenen vindt u bij Habee Recreatie Burgpromenade 29 Middelburg Te koop: luxaflex 3.15 m breed, bchtblauw. Tel. 01180- 12701. kl Te koop: z.g.aji 6-12 jr., merk Raleigh-Honey. vr.pr. f225,-. projectiescherm 100x130 ƒ25,-, dekenkist 45- x70xl20 cm 75.-. dekens, 1- jaers. draion en wol 30.- p st., salontafel wit 80x80 cm 25.-. Tel. 01180-12573 kl Te koop opoefiets. damesfiets met versnplattebuiskachel, compl zww Opemus-doka Tel. 01180-11918 kl Te koop Kreidler RMC S elektrbj '81. eiken eethoek i zg.st Tel 01184 12232 kl Verkoop van oude stenen IJssels teentjes. Utrechtse steen. Zeeuwse moppen, oude balken, oude dakpannen enz. Elke vrijdag van 8 tot 12 uur en van half 2 tot 6 uur 's Zater dagsmorgens van half 9 tot half 1 bij de fa S Kodde en Zonen. Zanddtjkseweg 12 te Veere Tel 01181-555. 's avonds 01181-295. zkl Te koop aluminium ladder 1x26 sport, uitgeschoven leng te plm 14 meter ƒ500.- Tel 01184-79255 kl Te koop: oud gelaagd blank ladenkastje, ladenkastje. Tel. 01184-12331. kl Te koop: fjordenmerrle, ver- keersmak, goed zadel en fjord- laarlinghengst Tel. 01188- 1232.kl Te koop: z.g.a.n. bagage wagentje met deksel en Imp. TeL 01180-29026. kl Te koop: naaimachine, i.pr.st., klok Regulator, salontafel en eiken, antieke stoel. Fr. Leen- houtsstraat, 16, O-Souburg, tel 78447 kl Te koop- 1 stalen bureautje 35,-. 2 stalen bureau stoelen a 7,50, 1 stalen boeken- of op- berprek 15,-, vogelkooi 15 -, radio box standaards 40,-, hangend telefoonrek Spaans ƒ25,-, special helm ƒ80,-. Tel. 01184-62126. Esdoornstr. 71, Oost-Souburg. kl Voor al uw tapijten, karpetten, vinyls naar de Tapijtschuur Noordweg 455, St-Laurens, tel. 01180-37005, 01185-2723 Geop do -av.-koopavond. Vr. -za. 09 00-17.00 uur zkl Te koop: kuipbanken 62 zitplaatsen (3, 4 of 5 orapje kuipstoeltjes op stalen framei. Chr Pedag Akademie. Kee- tenstr 2. Middelburg kl Te koop eethoek palissander, Hogeweg 193, Vlissingen, tel. 14327, na 1800 uur. Te koop: l.pr.st.v. wandmeubel grenen fineer 2 gaskachels Tevens te koop gevrronde zwarte gaskachel. Tel. 01189- 1471. kl Opgelet muisgrijs tapijt van 119.- nu voor 69.- p.m. meeneemprijs de Tapijtschuur Noordweg 455, St. Laurens, tel 01180-37005. 01189-2723 Geop do.-av-koopavond Vr -za. 09.00-17.00uur zkl Te koop: smeedhamer aambeeld, gulllotlneschaar, zetbank, vlizotrap, opdekdeu ren en alum, afvoerbuizen, dlv. restanten. Te bezichtigen: Ou de Rijksweg 27, Nw.- en St.- Joosland, zat. van 9.00-15.00 uur. zkl Te koop: Datsun 100A de luxe, bj. '73, i.z.g.st Tevens een Amerikaanse eethoek (ovaal met 5 stoelen). Tel. 01157-2178 Te koop: Bocal gashaard 60.- Lima treinenset w,o„ 2-loks 100,-. Tel. 01185-2099. kl Te koop: koelkast met vries vak, tafelmodel. Tel. 01180- 11560 kl Te koop KTV (trans) f380,-. Tel 01180-14649. Arnelaan 42, Middelburg dkl Heropeningsstunt. Alleen nog deze week. 10 kg le kwaliteit, slachl.kuikenpoten, nu ƒ39,50. D Nijssen. Snack- dtepvriesvoordeelcentrum. Nergens zo goedkoop. Molen dijk 40. Yerseke. teL 01131- 1979. zkl Te koop: Etna 4-plts gascom- foor grill-bakoven z.g.a.n„ tuinstoelen met tafel, droog- kap. sjoelbak en poppewagen. TeL 01184-79715. kl kl Te koop. IJsselsteentjes 850 st a 0,50 p.st., betonmo len 250,-; st kozijn en deur 40,-; roeiriemen 2.85 m. 60,- fietsmand 30: fleswarmer 25.-. Tel. 01106-2648. zkl Stalen wandstellingen Te koop: weegschaal, spiegel, prljstang, gasfornuis Tel 01192-1223 zkl Te koop zga.n. Thomos damesbrommer, kl zwart, bj Prima keus in tuinfrezen zowel bak als hak en gazon maaiers. Fa Bliek, Heinkens zand TeL 01106-1203. zkl JOGGING JOGGING JOGGING Joggingpakken, p st v a m 92, ƒ38,- per 2 st v a ƒ65. Ook losse joggmgjacks Renê Hebing Sportkleding op uw weekmarkt Middelburg. VI is singen.Axel. zkl africhtings- wedstrijd om de Delta Bokaal te Baar land. Aanvang 8.30 uur. Te koop tweelingwandelwa- gen, 2 autostoeltjes fïetsstoel- tje (voorop). 2 winri- schermpies, luxeflex 240 br.xl50 h. 153 brxll5 h Tel 01192-1978. kl Te koop: ong. scheepspatrhs- poort, i.z.g.st. Tel. 01184-14846. na 17.00 uur. kl Te koop; Elektr. gitaar met versterker. z.g.a.n. TeL 01134- 2126 kl Te koop. nieuwe eethoek. licht grenen met blauw met ƒ450.- Tel 01100-14187 kl Te koop meisjesfiets met handremmen 8-10 jaar. Karei Doormanstr 8, Goes kl Te koop oude Engelse laden- kast Mazzinllaan 4. M'burg Tel: 34482. kl Te koop: dubbeldeurs koel kast 4-sterren. merk Ignis. Vaste pnjs ƒ350.- Ed Veter- manstr. 10. Middelburg. Tel: 34529. kl Te koop: prachtige ponycar voor recreatie Geschikt voor strandritten. ouderwets mo del Tel. 01173-1905 zkl Te koop: Philips videorecor der N 1700 met meuwe koppen 11 banden 600.-. naaima chine. te a b Tel. 01184 70523 kl Dlepvrlerer30017/200.-. Moulï- nex grill 30.-. gasfornuis 75.- eiken balpoottafel rond 200,-; 4 stoelen, rundleren zit ting/ 200,-. Tel. 01192-1786. kl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 6