Graauw-trainer Leenhouts: Wij missen vooral routine MMÉÉhÈtittM HW blijft hopen op een grote verrassing Drie Zeeuws-Vlaamse ploegen kansrijk in eerste afdelingsklas RENE VAN DER GIJP UIT DE GRATIE VAN WASEIGE PZC/streek Toerclub De Griek houdt toertocht Aan'nPeugeot Maar wat we doen, doen we goed of beter. AUTOBEDRIJF CAPPENDIJKOi NA GELIJKSPEL VAN CLINGE NOG TTTELKANSEN [DAIHATSU] Zevac houdt trainingsrit VRIJDAG 22 APRIL 1983 NOG EEN PUNT VER WIJDERD VAN HET KAMPIOENSCHAP rrrs~ T-^7n7 GRAAUW Met nog twee uitwedstrijden voor de boeg en de zekerheid dat één enkel puntje voldoende is om de champagnefles te ontkurken, kan afdelings-tweedeklasser Graauw de titel bijna niet meer ontgaan. Desondanks blijft trainer Ko Leenhouts uiterst realistisch in zijn prognose. „Voetballogica bestaat niet", is zijn stellige overtuiging. „Concurrent Terhole laat geen punten meer liggen. We zullen dus zelf dat ene puntje moeten pakken". Niettemin is de Graauw-coach ervan overtuigd dat zijn formatie zonder meer terecht die reiante positie in neemt. „Het gehele seizoen overziend vind ik dat we er recht op hebben. We hebben dan niet altijd met overtuiging gewonnen, maar Terhole hebben we in de twee onderlinge duels twee keer geklopt. Verdere concurrentie is er eigenlijk niet geweest, gezien de kloof die er na Terhole gaapt. Daarnaast beschikken wij over het beste doelge- middelde, hoewel dat ook weer niet is om over naar huis te schrijven. Met 39 voor en dertien tegen in achttien wed strijden is vooral de produktie voor een kampioensploeg mager te noemen. „Trek daar een forse 7-0 overwinning vanaf en dan hou je helemaal mets meer over". De besnorde oefenmeester zoekt de oorzaken van die geringe produktivi- teit onder meer in het gebrek aan routine dat Graauw uitstraalt.Jk mis gewoon een paar jongens die een wed strijd naar hun hand kunnen zetten en die op beslissende momenten het hoofd koel kunnen houden. Dat is ook niet verbazingwekkend als je nagaat dat na de degradatie vorig seizoen het elftal grondig is doorgelicht. Van de oude kem bleven alleen Eric de Block. Paul Taelman. Luc Willems en Theo Leeraert over. Voor de overige spelers kwam verversing in de vorm van zeer jeugdige talenten, die bij gebrek aan A- en B-jeugd dit seizoen de overgang naar de senioren moesten maken. Tot de vaste kem behoren nu bijvoorbeeld 'twee 15-jarigen en vijf spelers die A- junior zouden kunnen zijn". Door die Ingrijpende veranderingen ging de gemiddelde leeftijd evenredig omlaag. Met een gemiddelde van ne gentien jaar behoort de eerste selectie van Graauw dan ook ongetwijfeld tot een van de jongste standaard-elftallen van de provincie. De overgang naar het seniorenvoetbal is volgens Leenhouts behoorlijk groot. „Naast de routine die gemist wordt, komen ze ook fysiek natuurlijk nog wel eens het een en ander tekort. Je moet niet vergeten dat we spelen tegen Hontenisse 3 en Vogel waarde 3, om maar eens een paar ploegen te noemen. Daar lopen gerou tineerde speler rond. die heel wat uit kunnen delen en dan is het voor die jonge gastjes van ons wel eens moeilijk. Je kunt zoiets echter niet afdwingen. Geduld lijkt dan ook de enige manier Oud Zeeuws elftal tegen Terneuzen TERNEUZEN Naar goed gebruik van de laatste jaren speelt het Oud- Zeeuws elftal, samengesteld uit (oud- jspelers afkomstig uit Zeeuwsch- Vlanderen, de komende weken weer een aantal wedstrijden, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Stichting Sport Steunt Zonneveld. Morgen, speelt de selectie in het Zuidersportpark in Terneuzen tegen vierde klasser Terneuzen (aanvang 18.30 uur) de eerste wedstrijd in een serie van zeven. Daarna volgen nog AZW (28 april). Axel <3 mei), IJzendij- ke (10 mei), Hontenisse (14 mei). Hoek (17 mei) en Sluiskil (19 mei). Voor de wedstrijd tegen Terneuzen zijn uitge nodigd Jan Roose, Sjaak Lijbaart, Jan Doorns, Loet van Dixhoom, Jan Kiel, Piet de Koeyer, Alf Usebaert en Eddy van der Hooft. DE GRIETE Voor de eerste maal in het bestaan houdt de toerclub De Griete uit het gelijknamige gehucht aan de boorden van de Westerschelde tussen Terneuzen en Zaamslag, mor gen (zaterdag) De Griete-tocht, een toertocht over een afstand van zestig kilometer. Reeds vorig jaar organiseerde De Grie te een toertocht (de Scheldetocht), maar omdat de vereniging meer naar buiten wil treden, is besloten dit jaar twee toertochten te houden. In de maand augustus volgt dan De Schelde tocht, waarvan de lengte honderd kilo meter zal zijn. Morgen is er eerst De Griete-tocht, die de deelnemers vanuit startplaats De Griete onderlangs de Scheldedijk via Campen naar Hengstdijk en Terhole brengt om dan via Vogelwaarde terug te keren naar De Griete. Om 09.00 uur zal het gezelschap trim mers op weg worden 'geschoten' nadat vanaf 08.00 uur de inschrijftafel in cafe De Griete is opgesteld geweest. ADVERTENTIE TERNEUZEN s om het tekort aan ervaring en fysiek op te vangen". Moeilijk jaar Ko Leenhouts is ervan overtuigd dat Graauw volgend seizoen bij een moge lijke promotie een moeilijk jaar in de eerste klas tegemoet gaat. Het geringe krachtsverschil dat elk jaar blijkt. maakt een prognose wel erg voorba rig. Toch ziet hij wel mogelijkheden. „In het verleden heeft Graauw een beetje faam opgebouwd als een ploeg die snel de teruggang naar de tweede klas weer moest aanvaarden. Langer dan drie jaar achtereen heeft men het nooit vol kunnen houden en dat voor spelt niet veel goeds. Toch is er nu met die jonge snuiters een begin tot een opbouw gegeven en als iedereen blijft en dat is nog maar de vraag dan zie ik met de aanwezige voetbaltalen ten wel kansen op langer lijfsbehoud. Technisch ziet het er beter uit dan ooit en dat geeft hoop voor de toekomst". Overigens is hij er zeker van dat het klasseverschil in die eerste klas zo gering is, dat Je de ene week voor promotie en de andere week voor de gradatie in aanmerking kunt komen. Gesteund door de goede resultaten in oefenwedstrijden tegen hoger spelende teams ziet hij het nieuwe eersteklas avontuur met enig vertrouwen tege moet .Hovendien kan het een erg interessante competitie worden, om dat er vijf nieuwe ploegen in uit zullen komen". De periode van opbouw zou het beste gestalte kunnen krijgen in een langere handhaving dan ooit achtereen heeft plaatsgevonden. Leenhouts is zich er van bewust dat een scherper vizier daarbij van groot belang kan zijn. Een beetje slagvaardiger optreden moet aan de basis liggen van de punten- winst Met de wetenschap dat vorig seizoen degradatie bezegeld werd met een puntentotaal van achttien, zal vooral op de jeugdige aanvallers een groot beroep worden gedaan. „Blijven we echter blessure vrij, dan moet het kunnen lukken". TERNEUZEN In de vierde klas van het zondagvoetbal is na de wedstrijden van het afgelopen weekeinde bovenaan de ranglijst toch nog iets van spanning weergekeerd. Het eigenlijk niet verwachte gelijke spel van Clinge bij het bijna gedegradeerde Hontenisse (0-0) en de 1-0 zege van HW '24 op Zeeland Sport hebben het verschil tussen Clinge enerzijds en HW '24 anderzijds terugge bracht tot twee punten. Met nog slechts twee wedstrijden te gaan is die marge weliswaar nog altijd vrij geruststellend voor de leidende formatie van Rob Haak, maar niet langer onoverbrugbaar voor HW. Eén misstap van Clinge kan al verstrekkende gevolgen hebben. (ADVERTENTIE) OFFICIËLE DEALER verkoper: Bedrand Vael GARAGE DU PONT TERNEUZEN CV Industrieweg 37, Terneuzen 4538 AG, tel. 01150-13451. Ko Leenhouts Het is daarom interessant na te gaan hoe het resterende programma van beide kampioenskandidaten er uit ziet. Zondag speelt Clinge thuis tegen Koe wacht en volgende week wacht de lijstaanvoerder de uitwedstrijd naar Vogelwaarde. En HW '24 ontmoet zondag op eigen veld Biervliet, om een I week later in Koewacht aan te treden tegen de club van die naam. Clinge noch HW mag verwachten dat het de punten zonder meer in de schoot geworpen krijgt. Want waar bijvoor beeld Biervliet er nog alles aan gelegen zal zijn het ene nog resterende puntje te bemachtigen om zich definitief in veiligheid te spelen, daar zal Vogel waarde zich tot het uiterste inspannen om het Clinge zo moeilijk mogelijk te maken. Daarom ook beseft HW-trainer Geor ge Pauwels. dat zyn ploeg nog slechts TÈRNEUZEN Met nog vijf kandidaten voor de twee op promotie recht gevende bovenste plaatsen gaat de eerste klas van het zondag- afdelingsvoetbal een beslissende fase in. Lewc- dorpse Boys, Corn Boys, Philippine, Robur en Sluis gaan daarbij uitmaken wie er uiteinde lijk de langste adem zal hebben. Van de drie Zeeuws-Vlaamse kandidaten lijken Philippine en Corn Boys het op papier het zwaarst te hebben. Iedereen is er echter van overtuigd dat een prognose welhaast niet te geven is, „maar", zo klinkt het ook eensluidend, „een misstap is fataal". Wellicht dat na zondag de kaarten wat duidelij ker liggen. Het programma vermeldt de onbe twiste topper Lewedorpse Boys-Corn Boys, Volharding-Philippine en Renesse-Sluis. „Er valt gewoon erg weinig van te zeggen", oordeelt Com Boys-trainer Hans Radt, ,Jn dit stadium zal blijken wie de beste instelling toont van de eerste tot de laatste minuut. Daar komt uiter aard bij dat Vrouwe Fortuna een woordje mee zal spreken en dat voorts het in bedwang hebben van de zenuwen een niet geringe rol zal spelen, staat voor mij als een paal boven water". Over het sleutel-duel tegen 'Lebo' durft hij geen voorspelling te doen. „Het zal een wedstrijd worden tussen twee ploegen met volledig ver schillende speltypes. Lebo is fysiek erg sterk, met een ongelooflijk goede spits (Ad Menheere). Kunnen wjj het opbrengen om van de eerste tot cfe laatste minuut er tegenaan te gaan, dan zijn er mogelijkheden. Ik hoop echter wel dat de scheidsrechter de wedstrijd in de hand kan houden". Radt stuurt zijn formatie met een aanvallend concept het veld in. „We gaan ons niet ingraven In de hoop de nul te handhaven, want dan krijg je angstvoetbal", is het oordeel van de Com Boys-trainer, die ervan overtuigd is dat zijn ploeg voor tachtig procent vierdeklas ser zal zijn indien men het duel zondag in winst om kan zetten. Philippine gaat zondag naar Volharding uit, krijgt vervolgens Noormannen en Lewedorpse Boys thuis en besluit de competitie met een uitwedstrijd tegen Sluis. „Het wordt dan ook alles of niets", aldus trainer Ruud Luteijn, die vorig seizoen Piet de Winde opvolgde. Luteijn wijzigde Philippine op zeven a acht plaatsen, „en die wissels hebben gepakt", aldus de Philippine-trainer. „Niettemin begonnen we het seizoen met de gedachte om in de midden moot mee te spelen. Na de winterstop hebben we min of meer besloten om volop mee te gaan spelen in de race om het kampioenschap, omdat we toen al ver van boven stonden. Het zal wel ontzettend moeilijk worden", voorspelt hij, „maar als we in staat zijn om vóór de wedstrijd tegen Lewedorpse Boys vier punten te pakken, dan geef ik ons een goede kans". Terugblikkend op de laatste weken constateert de Philippine-trainer dat zijn équipe een wat mindere periode heeft doorgemaakt, „maar afgelopen zondag hebben we een goede start van het competitieslot gemaakt". Luteijn blijft echter koel onder de spanning: „Aan de meet worden de punten verdeeld en dan moet Je er zijn", is zijn realistische benadering. Teruggevallen Van de drie Zeeuws-Vlaamse kanshebbers heeft Sluis op papier de minste kans op promotie. Na een erg sterke start, waarbij de West-Zeeuws-Vlamingen drie punten los kwa men van de achtervolgers, is de voormalige zaterdagclub na de winterstop wat teruggeval len. Na het ecente verlies tegen Robur, schat rechtsbuiten Raoul du Fossé eventuele kansen erg' klein. „We moeten zondag uit naar Renesse en vervol gens thuis tegen Volharding en Philippine", weet Du Fossé te melden. „Als we die alle drie winnen hebben we nog mogelijkheden, maar anders kunnen we het wel vergeten", is zijn mening. „Zelfs als we ervan uitgaan dat we zondag winnen van het reeds gedegradeerde Renesse, dan moeten we nog maar afwachten wat de concurrentie doet, want we hebben het beslist niet meer in eigen hand", luidt zijn sombere voorspelling. De drie Zeeuws-Vlaamse kandidaten zijn er overigens van overtuigd dat Lewedorpse Boys en Robur een minstens net zo grote kans op een mogelijke promotie naar de vierde klas hebben. Dat belooft dus een spannende ontknoping. een geringe kans heeft om alsnog de titel te veroveren. Pauwels: „Biervliet en Koewacht, dèt zijn toch moeilijke wedstrijden. Zo eenvoudig ligt het alle maal niet, dat bleek zondag nog maar eens tegen Zeeland Sport, waarmee we toch alle moeite hadden. En bovendien kampen wij met nogal wat blessures en schorsingen. Zondag bijvoorbeeld mis ik Sies Steyaert, Tinus van Acker en Peter Tuin, omdat zij geschorst zijn en Paul Seghers, omdat die geblesseerd is". Pauwels schat overigens de kans op een succesvol slot voor zijn ploeg op 'hoogstens 25 procent'. De Hulsterse trainer weet dat zijn selectie nog slechts een klein kansje heeft, maar hoopt desondanks op een verrassing. „Als het verschil drie punten was gebleven, dan had ik er niet meer in geloofd. Maar nu, nü kan het nog een interessant sluitstuk worden. De uit slagen van afgelopen zondag maken het toch nog leuk". Clinge-Koewacht en HW-Biervliet zijn dus vooral wedstrijden, die voor de bezetting van de bovenste plaatsen van belang zijn, zoals Hontenisse- Zeeland Sport bepalend is voor de degradatie naar de afdeling. Zeeland Sport weet sinds afgelopen zondag dat het voor het tweede achtereenvolgende jaar een stapje terug moet doen. En Hontenisse kan die zekerheid komende zondag al verkrijgen. Want de formatie van Honoré Neefs is voor alles afhanke lijk van de concurrentie. Als die con currentie (Biervliet, IJzendijke, Aar denburg en Koewacht, allen in het bezit van twintig punten tegen zestien voor Hontenisse) zondag ook maar één puntje rijker wordt, is het lot van Hontenisse bezegeld. En uiteraard mag ook Hontenisse geen misstap meer maken. IJzendijke speelt thuis tegen Terneu zen, Aardenburg gaat op bezoek bij Axel. Koewacht is dus te gast bij Clinge en Biervliet maakt zoals bekend de reis naar Hulst Hoofdplaat tenslot te speelt voor eigen publiek tegen Vogelwaarde. Is de spanning in de vierde klas van het zondagvoetbal nog te snijden, in de tweede en derde klas is die zo goed als geweken. In de tweede klas is Alliance al kampioen en hebben de Zeeuwse ploegen zich in veiligheid gespeeld. En in de derde klas staat sedert zondag zowel het kampioen schap van Breskens als de degradatie van Ria vast Tweede klasser Sluiskil speelt zondag voor de laatste maal op eigen veld. Tegenstander is die dag het Etten- Leurse Internos, dat doelman Wim Verpoorte (ex-Temeuzen) In zijn gele deren heeft. Het programma voor de derde klas vermeldt de wedstrijden Steenbergen- Steen; BSC-Breskens en Divo-Ria. In alle gevallen betreft het dus uitwed strijden voor de Zeeuws-Vlaamse derde klassers. Zaterdagvoetbal De belangrijkste wedstrijd in de derde klas van het zaterdagveotbal is dit weekeinde zonder twijfelHoek- Serooskerke, omdat daarin hoogst waarschijnlijk de beslissing over het kampioenschap zal vallen. Hoek lijkt in het voordeel, omdat het thuis speelt maar Serooskerke heeft de afgelopen weken (op het duel met Zaamslag na) van een voortreffelijke vorm blijk gege ven. Hoekse winst staat daarom niet bij voorbaat vast. Zaamslag, nog altijd gewikkeld in een heftige degradatiestrijd, speelt thuis tegen NTVV, dat dit seizoen lange tijd de leiding in handen gehad heeft, maar inmiddels uit de boot is gevalleu NTVV is definitief uitgeschakeld voor de eerste plaats en wellicht liggen daar de mogelijkheden voor Zaamslag. Temeuzense Boys kan trouwens Zaamslag een handje toesteken door de uitwedstrijd tegen Dtnteloord (laat ste met één punt achterstand op Zaam slag) in winst om te zetten. AZW, dat zaterdag schlemielig van koploper ASWH verloor (pas in de laatste minuut werd het winnende doelpunt gescoord) speelt morgen an dermaal voor eigen publiek. Tegen stander is SHO, dat nog in de race is voor een van de plaatsen, die recht geven (of kunnen geven) op promotie naar de eerste klas. In de vorm van de laatste weken zou AZW SHO wel eens in zijn streven om hogerop te geraken kunnen dwarsbomen. ZAAMSLAG Nog veertien dagen en dan staat voor de liefhebbers van de autorittensport bet jaarlijkse hoogte punt weer op het programma. De ZEVAC (Zeeuws-Vlaamse Automo bielclub) houdt dan voor de zestiende maal de populaire Nacht van Zaam slag. Ook dit jaar zal dit evenement meetellen voor het kaartleeskam- pioenschap van de RAC Zuid. Om de adspirant-deelnemers aan de 'Nacht' alvast kennis te laten maken met de ZAAMSLAG Niet zo zeer de opmerkelijke uitslagen bij Beveren-Club Brugge (4-0) en bij KV Kortrijk-Anderlecbt (1-5) waren de opvallendste zaken in de afgelopen competitieronde van het Belgisch voetbal, maar veel meer in het oog sprong de afwezigheid van René van der Gijp in de uitwedstrijd van Lokeren tegen Cercle Brugge. De in zijn tot nu loe nog niet bijster lange carrière al zo vaak verguisde Nederlandse spits was door trainer Robert Waseige buiten de ploeg gelaten na het debacle van vorige week in de thuiswedstrijd tegen FC Luik.He laatste weken speelde Van der Gijp steeds beneden zijn kunnen, maar wat hij vorige week tegen Luik presteerde trok nergens op", wilde Robert Waseige wel kwijt. Rene van der Gijp Vandaar ook dat de voormalige Spar- taspeler de wedstrijd tegen Cercle Brugge vanaf de tribunes kon volgen. Lokeren speelde nu met een erg jonge ploeg omdat er naast de afwezigheid van Van der Gijp ook nog een waslijst met geblesseerden was bij de Waaslan- ders. Zo mocht ex-HW- speler Angelo Nijskens nu een hele wedstrijd mee spelen. Ondanks dat er vrij goed werd geacteerd door de jeugdige Voetballers, werd er toch met 3-0 verloren, waar door Cercle Brugge zich toch wel zo goed als zeker veilig heeft gespeeld en nu vrij van alle zorgen aan de laatste vijf competitiewedstrijden kan gaan beginnen. Leek Club Brugge vorige week aan een wederopstanding te zijn begonnen, af gelopen zaterdag werden zowat alle Brugse illusies op deelname aan Euro pees voetbal door Beveren de grond ingeboord. De Wase formatie won met niet minder dan 4-0 met de Duitser Erwin Albert in de absolute hoofdrol. Desondanks wilde trainer Urbain Braems de zege toeschrijven aan het collectief: „Zoals de ploeg nu draait moeten we voor niemand onder doen. Tegen Brugge bijvoorbeeld moest ik spelers als Kusto en Weihrauch zelfs nog buiten de ploeg laten. Ik heb momenteel de beschikking over een groot aantal gelijkwaardige spelers, waardoor het toch wel moeilijk wordt om het team samen te stellen". Natuur lijk een wel erg gelukkige omstandig heid voor Beveren, dat zich inmiddels heeft opgewerkt naar de vierde plaats van de ranglijst vlak achter het 'Super trio' van deze competitie: Anderlecht, Standard Luik en Antwerp, die hun wedstrijd alle drie winnend wisten af te sluiten, waarbij met name de 1-5 zege van de Brusselaars bij Kortrijk in het oog sprong. Franky Vercauteren was overigens de grote man bij Anderlecht; de frêle middenvelder scoorde niet minder dan drie doelpunten. „Juist nu de belangrijkste fasen in zowel de competitie als de UEFA Cup aanbre ken gaat alles weer goed met mij, De laatste weken ging het steeds beter, maar het lukte mij steeds niet om te scoren. Nu zelfs drie keer in één wed strijd. Ja, we zijn klaar voor de afslui ting van het seizoen", meende Vercau teren na het duel met Kortrijk, waar Han Grijzenhout volgend jaar overi gens opvolger wordt van Henk Hou- waart als trainer. Ook AA Gent won weer; al ging het wel erg moeizaam tegen degradatiekandi daat Winterslag (2-1). „We missen mo menteel een leider in het veld, waar door er op het moment weinig rust is binnen de ploeg. Maar we hebben gewonnen en dat is het belangrijkste voor ons", wilde trainer Erwin van den Daele kwijt. Komend weekeinde is er geen compe titie in de eerste klasse in verband met de interland, die het Belgische elftal volgende woensdag speelt tegen Oost- Duitsland in de kwalificatieronden van het Europees kampioenschap voor landenploegen. De stand reglementen organiseert de ZEVAC overmorgen (zondag) een trainingsrit. Sinds enkele jaren houdt de Zeeuws- Vlaamse club een paai- weken vóór dat de Nacht van Zaamslag wordt vene den een dergelijke trainingsrit, waarbij telkens hetzelfde reglement werd ge hanteerd als voor de 'Nacht'. Veel deelnemers laten zich daar dan steeds zien om zich de systemen eigen te maken. Ook dit jaar zal niet van deze formule worden afgeweken; zondag staan er verkorte ritten op het pro gramma voor de A-. B- en Toerklasse, waarbij dezelfde systemen zullen gei den als bij de Nacht van Zaamslag Voor de A-klasse geld als systeem enkele pijlen; de B-categorie krijgt eenzelfde systeem voorgeschoteld, ter wijl de toerklassers een ingetekende lijn met herkenningspunten krijgen af te werken. Deze trainingsrit wordt verreden op het grondgebied van de gemeente Ter neuzen met als start en finishplaats De Griete aan de Scheldedijk tussen Zaamslag en Terneuzen. Vanaf 13.00 tot 13.30 uur kan er worden ingeschre ven in café De Griete. Anderlecht Standard Luik Antwerp Beveren Club Brugge AA Gent Waterschei Lokeren RWDM FC Luik KV Kortrijk Cercle Brugge Beerschot Lierse Lierse Seraing Waregem Winterslag Tongeren 29 18 29 18 29 18 29 14 29 14 20 13 29 13 29 12 29 9 29 8 7 4 43 69-30 6 5 42 68-31 5 6 41 46-27 9 6 37 63-30 8 7 36 47-39 10 6 36 45-36 8 8 34 42-39 7 10 31 37-30 11 9 29 29-28 10 11 26 29-45 9 12 25 34-44 10 12 24 35-46 7 14 23 38-51 7 14 23 38-51 7 14 23 28-44 11 13 21 33-58 8 15 20 31-45 9 16 17 30-51 6 19 14 28-58 Voetbaltoernooi teams bejaarden en verpleeghuizen AXEL Voetbalteams van zes bejaar dencentra en verpleegtehuizen in Zeeuwsch-Vlaanderen houden zater dag een voetbaltoernooi op het veld van de voetbalvereniging Axel. De organisatie is in handen van perso neelsleden van het bejaardencentrum 'De Vurssche' in Axel en wethouder van sportzaken P.T.A.M.R. Apers ver richt om 13.00 uur de aftrap. Aan de wedstrijd wordt meegedaan door elftallen van de bejaardencentra 'De Vurssche', 'De Lindenhof in Zuid- dorpe, 'St. Antonius in Groenendijk (Kloosterzande) en 'Vremdieke' in Hoek en de verpleegtehuizen 'De Blaauwe Hoeve' in Hulst en 'Ter Schor re' in Terneuzen. Mocht het toernooi slagen, dan willen de organisatoren er een jaarlijkse traditie van maken. I

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 32