HARM HEEFT KNALPRIJZEN *4 HARM AFHAALCENTRUM B.V. 498,- WANDMEUBEL ƒ39,- ƒ119,- ƒ149,- ƒ99,- 69,50 fill Jij Tl 11 ƒ49,- 179,- ƒ695,- ƒ359,- WISSEL BEVELANDEN SUPERSTOEL KUSSEN SUPERKAST STOEL RELAXSTOEL HARMPRIJS vanaf 39," HARMPRIJS OPKLAPBED EIKEN SECRE TAIRE BUR0 KAST SCHOMMELBANK SCHUIFKASTEN MATRAS HARM- PRIJS ƒ98,- HOEKBANK jü§y. Igtieemr VRIJDAG 22 APRIL 1983 X 4! Normaal 89,- nu met schoonheids foutje OP OP Normaal 199,- lichte schade nu /I OP OP Normaal per stuk 119,- nu (lichte schade) PER 4 STUKS OP OP Normaal 69.- v.a. Grenen en wit Normaal 99,50 (met klein foutje) OP OP BARKRUK bruin Normaal 99,- nu lichte schade i Normaal 699,- nu lichte schade Normaal 695,- nu 349,— (nog 3 stuks) OP OP grenen of eiken v.a. 190X140 Normaal 199,- OP OP (grenen) Normaal 1.195,- (lichte schade) OP OP Wijngaardstraat 24, Goes telefoon 01100-30749 Openingstijden - 13.00-17.30 uur maandag, dinsdag, woensdag - 13.00-21.00 uur donderdag - 13.00-17.30 uur ...het restaurant waar P?—1"1 u echt UIT bent. 4-gangen menu incl. een aperitief, 2 glazen wijn en een kopje koffie voor 2 personen 97,50 Beestenmarkt Goes tel.: 01100- 20818 Geopend: di. t/m vr. v.a. 12.00 u. Za. en zo. v.a. 16.00 u. Maandag gesloten. Je huis in de krant brengt mensen over de vloer. En de makelaar weet van wanten en kranten. de weg naar het rijbewijs voor alle rijopleidingen Opleiding voor: VRACHTAUTO-ri|bewijs en chauffeursdiploma TEL. 01103-1804 01106-2896 Rommelmarkt SINT-ANNALAND - De koninklijke fanfare 'Accelerando' in Sint-Annaland houdt op koninginnedag, zaterdag 30 april, de jaarlijkse rommelmarkt in het dorpshuis aan de Kloosterstraat in Sint-Annaland. Deze rommelmarkt be gint om 9.30 uur. De fanfare maakt deze dag ook een muzikale rondgang door het dorp. Oud-Vossemeerse jeugdvereniging bijeen OUD-VOSSEMEER - De jeugdvereni ging 'Jong Vosmaer' ln Oud-Vossemeer hield in het hervormd verenigingsge bouw aan de Ring een spelavond. waaraan twintig leden deelnamen. De onderdelen waren ballons opblazen, blaasvoetbal, Mens erger je niet, dam men, mastermind en Vier op een rij, Ronnie Lindhout verzamelde de mees te punten. Men is van plan komende winter er een competitie van te maken. De volgende bijeenkomst is vrijdag 29 april, om half acht. in het hervormd verenigingsgebouw M uziekveretiigingen geven concert in Tholen THOLEN - De Thoolse muziekvereni ging Concordia en de Klundertse ver eniging Determinate geven morgen vrijdag - een gezamenlijk concert in het repetitielokaal van Concordia in Tho len. Concordia staat daarbij onder lei ding van dirigent Piet Steens en Deter minate wordt geleid door Loes van Mechelen, tot voor kort mede-dirigente van Concordia. Beide korpsen zullen afzonderlijk en gezamenlijk optreden. De aanvang ls om 19.30 uur. Muziekuitwisseling Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK - Muzlekver- eniging Euterpe hield een uitwisse lingsconcert in samenwerking met OVM uit Oud-Vossemeer. Bij dit evene ment in Haestinge in Sint-Maartens dijk waren 100 belangstellenden. Euter- pe-voorzitter M. van Damme bedankte na afloop medewerkers en dirigenten B. van Os (Euterpe) en K. van Driel (OVM). Medische diensten Sch.-Duivenland, Tholen. St.-Phiiipsland 23-24 april. Alarmnummer Sch.-Duiveland 01100 -14444 Alarmnummer Tholen en St.- Philipsland 0011 Artsen Zierikzee: v. v. a. vt. 19.00 uur tot ma 8.00 uur H.J.M. Sleegers, Noordgou- we. tel. 01112-1480, spreekuur voor spoedgev. 11.00-11.30 u. Westhoek en Brouwershaven: v a. vr. 18.00 uur tot ma. 8.00 uur J. L. Flach. J. van Renesseweg 6, Renesse tel. 01116- 1280. Woord en Daad' bijeen in Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK - De interker kelijke 'Stichting Woord en Daad' houdt vrijdag 22 april een bijeenkomst in 'Haestinge' in SinVMaartensdijk. Met deze bijeenkomst, die om 19.30 uur begint, wordt de voorjaarsactie beslo ten. De nette-opbrengst van deze actie za] vrijdagavond worden overhandigd aan Woord en Daad-medewerker Van 't Lam. Smash '76 kampioen tafeltenniscompetitie SINT-ANNALAND - Smash 76 uit Sint-Annaland is kampioen geworden in de tafeltenniscompetitie door in de vijfde klas Markiezaat 6 te verslaan met 9-1. Voor de tweede keer in haar geschiedenis speelt de club nu met een team in de vierde klas. Het reserve team kon geen winst boeken. Het tweede seniorenteam verloor met 4-6 van Markiezaat 5 en bleef daardoqr op de laatste plaats. Koppeltijdrit SINT-ANNALAND Toerclub 'De Hoop' hield een koppeltijdrit over 28 km door de polders tussen Sint- Annaland en Oud-Vossemeer. In club huis 'De Hoop' werden de prijzen uitge reikt Uitslag: 1 Hans Gardeniers/Frans Stols -/- 1.04 minuut; 2 Wim de Haan/Wim Deurloo 1.38 minuut; 3 Cor Rijnberg/Jan v. d. Burg +1+ 2.06 minuut; 4 Jan v. Leeuwen/ Harold de VogcKPcct Bockstcin V- 2.37 mi nuut. Zaterdag 14 mei neemt toerclub deel aan een tocht vanuit Steenbergen over 80 km. 'De Poedelaars' in Oud-Vossemeer verdeelde de bekers OUD-VOSSEMEER - D« blDartvereni- ging 'De Poedelaars' in Oud- Vossemeer heeft tijdens een bingo avond de in het afgelopen seizoen verdiende bekers verdeeld. René van Poortvliet werd kampioen van de com petitie en de clubbeker werd gewonnen door Johan Konings, met op de tweede plaats Rien Pipping Jzn. De eindstand van de competitie, die over twintig wedstrijden ging, zag er verder als volgt uit; 2. Jan van Gorsel, 3. Leen Klippel, 4. Jan 8mit, 5. Adriaan van de Houten, 6. Rien Pipping Wzn, 7. Ko Plandsoen, 8. Bram van Poortvliet, 9. Johan Konings, 10. Rien Pipping. Gespreksmiddag van ANBO in Tholen THOLEN - De leden van de ANBO in Tholen hielden een gespreksmiddag ln het jeugdhonk van Meulvliet Mevrouw M. Verhoef-Theuns maakte als secreta resse het programma voor de komende tijd bekend. Er werden handtekenin gen verzameld voor de landelijke peti tie tegen de bijdrage van een rijksdaal der voor medicijnen en men sprak over de ziekenfondspremie. 'Kom en Kieke' houdt songfestival-avond THOLEN - In bet gereformeerd vereni gingsgebouw is zaterdagavond een speciale Instuif van 'Kom en Kieke'. In het verenigingsgebouw 'Het Visnet' wordt rondom het songfestival een aantal activiteiten ontplooid. Er staan twee tv-toestellen opgesteld. De avond begint om 20.00 uur. Burgerlijke stand THOLEN Geboren; Cornelia M. dv C. W. Droog- ers en W. de Groen; Benjamin, zv P. A. van der Harst en A. H. C. de Bruin; Marijke, dv P. M. de Kuncfer en C. van 't Hoff; Lena W. dv C. Wesdorp en W. w. de Vos; Benny, zv A. C. van Bragt en E. C. A. Verschuuren; Daisy, dv V. J. Pieters en R. G. Roos; Roelof, zv K. van Duijn en M. Kersbergen; Adriana Chr. J. dv J. A. van Houdt en M. M. Bolijn;nHomine, zv J. Polderman en C. Bruijnzeel;nWiIlem. zv A M. M. Keij en J. J. Snoep.nGerritje H. N. Snoei en M. Bultje; Pieter, zv A. J. van Dijke en C. M. van den Bergh; Jacobus M. zv A. Klippel en K. C. Lindhout;nKrü, zv C. M- de Regt en P. C. D. Goedegebuure; Neeltje J. dv N. Rijstenbil en J. H. van Gorsel; Mariska, dv G. A. Schot en L. Holland; Niels, zv M. de Graaf en A. P. van Schetsen; Marloes A. dv P. H. J. van der Sterren en A. van Tiggele; Adriana M. dv W. C. Pleune en B. van den Hoek;nJohannis, zv P. M. Pollie en A. M. Kleljn; Jacobus C P. zv M. Polderman en J. C. Jartse; Geesje R. dv J. Scherpenisse en M. E. Lammerts. Getrouwd: A van Gorsel, 20 Jr. en M. van den Broek. 19 jr.; H. van der Klooster. 21 jr. en P. A. Heijboer. 21 jr.; J. Vlerenhalm. 30 jr. en A. H. Reversma, 26 jr.; G. H. Bos, 24 jr. en K. M. M. David. 21 jr.; M. C. Vroegop. 25 Jr. en J. Letzer, 27 jr.; M. L. Pleune, 27 Jr. en J. Polderman. 23 jr.;nF. C. Ketting, 24 jr. en D. Hartog, 24 jr.; A. Visser. 23 jr. en N. C. Uijl. 19 jr.; J. J. A. Versluijs, 31 jr. en C. T. Steketee, 24 jr.; M. J. Koppen- hol. 23 jr. en J. M. J. Koevoets, 20 jr.; P. J. Nonner. 26 jr. en IJ. Holtrop. 26 Jr.; A. P. C. M. Perdaems, 23 jr. en J. M. Burgers. 23 jr.; M. J. Nagelkerke, 62 jr. en H. T. Berg. 61 jr.;nJ. J. van de Zande. 75 Jr. en N. M. van Peursen, 61 Jr. Spreekuur voor spoedgevallen u 12.00 uur en 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland en Nleq, kerk: v. a. vr. 18.00 uur tot ma. 73 M. M. v. d. Berg, Nieuwerkerk 01114-1810. Stavenisse, St-Maartensdijk, Annaland, Scherpenisse: patièaï dokter v. d. Bei): A. C. J. Nooteboi St.-Annaland, tel. 01665-2400. SL-Philipsland en Nw.-Vossemetr H. M. de Groot Nw.-Vossemeer, 01676-2545. Poortvliet, Oud-Vossemeer, Tholti Scherpenisse: (patiënten dokter Pt E. N. Mellema. Hertenkamp 7. Thd tel. 01660-2377.2 Dierenartsen: Zierikzee: S. Bergsma, tel. 01110-j; v. a. zat 9.00 uur. St-Maartensdijk: A. Rinses. teLolS 2596; spreekuur vrijdag 18.30-19.00 s en zat 9.00-9.30 uur. Tandartsdiensten: L. Lekkerkerk. Nwe. Boogerdstr. Zierikzee tel. 01110-6066. Spreefc voor spoedgevallen zat. en zo. n. 17.30 uur. Apotheek: Apotheek 'Zierikzee' Dam 18, 01110-2906, geopend zat. 9.00-12.30» en 16.30-17.30 uur zondag 12.00-12 uur en 18.00-18.30 uur, zondag 1! 12.30 uur en 18.00-18.30 uur. Wijkverpleging: Tholen en Sint-Philipsland: zr. C. ketee, Badhuisstr. 3. Nieuwerkerki 01114-1228. Schouwen: zr. T. van Duren, tershofstr. 3. Zierikzee tel. 01110-53 Zierikzee: zr. G. H. du Croo, Kloon weg 30, Haamstede tel. 01115-1535 Burgerlijke stand BRUINISSE Geboren: Elizabeth J. Schot; Jana C. Bout Getrouwd: P. Olree en J. Ista; K Klink en W. Kik; Chr. G. C. Hekmai L. Dooge. Overleden: P. Hoogerwerf, 85jr.wv\' den Ouden; P. J. Muller. 78 jr.; J. Pan koek, 87 jr. wv Boogerd. Tocht toerclub Sint-Maartensdijk SINT-MAARTENSDIJK - De tort 'Tanijje Bij' in Sint-Maartent houdt zondag 24 april een zogenaa 'halve-dagtocht'. 's Morgens om uur vertrekt men dan vanaf clubi '8malstad' aan de Markt voor ets via Zijpe, Zierikzee. Goes, Woe drecht en Tholen over circa llSkilot ter. Men kan tijdens deze tocht, beroep doen op een volgauto met ra vemateriaal. Lezing chr geref kerk in Zierikzee ZIERIKZEE - In de zaal van de chili Lijk gereformeerde kerk in Zierib houdt de heer L 't Lam vanavoi (vrijdag) een lezing met dia's over derde wereld'. Aan deze bijeenkon wordt meegewerkt door het Christel gereformeerd koor 'De Lofstem'. aanvang is om half acht. Plattelandsvrouwen St.-Annaland bijeen SINT-ANNALAND - De afdeling 8: Annaland van de Nederlandse Bo van Plattelandsvrouwen vergad dinsdag 26 april in hotel 'De Goud Leeuw' aan de Voorstraat in Annaland. Tijdens deze bijeenkm die om 19.30 uur begint, zal het ra worden gevoerd door de heer Rooy uit Sint-Maartensdijk- Geslaagd ELLEWOUTSDIJK - M. J. BC uit Ellewoutsdijk is dinsdag aas technische hogeschool in Delft slaagd als werktuigbouwkundig is nieur. Collecte KORTGENE - De collecte voor het: tionaal Rheumafonds heeft in Kofi ne 1140,- opgebracht Wielerwedstrijden KAPELLE De tour- en trted Kapelle '79 houdt zaterdag 7 meU lerwedstrijden voor dames en A- B-trimmers. De start en finish is aas Vroonlandseweg. Het parkoers Itf via de Spaarlingstraat, de Brut straat en de Cederlaan. De wedstrijd beginnen om 17.00 uur. 'Nova Melodica' viert jubileum KAPELLE Het koor Nova uit Kap le viert zondag 24 april het twari neenhalfjarig bestaan van de ven ging. 's Morgens is er in de Nederlu hervormde kerk in Biezelinge t jeugd (zangj-dienst, verzorgd doo: den en oud-leden. Zondagmidi wordt het Jubileum in een feesté programma gevierd. Dijkentocht GOES De afdeling Goes vis Nederlandse Vereniging van Hó vrouwen houdt op woensdag 27 ip een zogenoemde 'dijkentocht'. Dit een fietstocht van ongeveer 35 kilo# ter door het dijkengebied van Zoi Beveland. Een bezoek aan de schaapskool Kwadendamme staat ook op het p gramma. De zusterverenigingen Middelburg, Vlissingen en 0°s!' West-Souburg helpen met het orga seren hiervan. Er wordt gefietst op< witte ANWB-fietsen en de baten g® naar de Hartstichting.] De start is 10J uur aan de achterkant van de oo Veilinggebouwen in Goes.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 30