Breskens verdedigt 'kop' in uitwedstrijd tegen RCS SPORT TUSSEN SCHELDE EN GRENS Hoofdklas zaalvoetbal D VRIJDAG 4 MAART 1983 Heden overleed na een langdurig lijden, tot onze droefheid, mijn geliefde man. onze lieve zorgzame vader en opa JAN DE KLERK op de leeftijd van 75 jaar. C. P. de Klerk-Pleyte G. J. Leijdekkers-de Klerk L. K Leijdekkers Jacky J. P. de Klerk N. de Ridder 4332 AE Middelburg. 2 maart 1983. Puntpoortstraat 4 De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het Gasthuis te Middelburg. Bezoek dagelijks tus sen 17.30 en 18.30 uur. De crematie zal plaatsvinden maandag 7 maart a.s.oml4.00uur in hetcrematorium te Middelburg Vertrek van Puntpoortstraat 4 om 13.30 uur Na de plechtigheid gelegenheid de familie te con doleren in de aula van het crematorium. Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, delen wij u me de. dat heden van ons is heengegaan mijn lieve man. vader en opa ABRAHAM SALOMÉ echtgenoot van C. de Hnllu in de ouderdom van 83 jaar. Oostburg: C. Salomé-de Hullu De Bilt: A.I.Salomé F. J. H. Salomé-van Pinxteren Bram Harderwijk: I.A.Salomé J. J. J. Salomé-Luteijn Adry Sjaak Rene Frank 4501 AR Oostburg. 3 maart 1983, Zuldzandsestraat 44 De crematie zal plaatshebben op maandag. 7 maart, om 13.00 uur in het crematorium te Middel burg, Westelijke Oude Havendijk 3. Zij die de crematieplechtigheid willen bijwonen, worden verzocht om 12.45 uur aanwezig te zijn. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in de ontvangkamer. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde zuster, schoonzuster en tante MARIA DE VISSER weduwe van Jacobus de Bruijn op de leeftijd van 81 jaar. Serooskerke: M. de Visser-Simonse Serooskerke: Vorstrde Visser J. van der Vorst Middelburg: E. Baaijens-de Visser Chr. Baaijens Neven en nichten Middelburg, 2 maart 1983. Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde schoonzuster en tante MARIA DE VISSER weduwe van Jacobus de Bruijn Serooskerke: M. Meyers-de Bruijn Vrouwenpolder: S. de Bruijn T. S. de Bruijn-Besuijen Neven en nichten Voor de grote belangstelling tijdens zijn ziekte en de vele blijken van deelneming ons betoond na het overlijden van onze geliefde zorgzame man. vader en opa LOL'RUS LOUWERSE betuieen wii onze hartelijke dank. .Inzonderheid aan dokter Van Eede, voor de liefdevolle lbehandeling aan hem bewezen. K. Louwerse-Huibregtse Kinderen en klemkinderen Westkapelle, maart 1983 SMEDERIJ SANDERSE SCHORE schoorsteenkappen zwart of koper snelle levertijd vakkundige plaatsing tevens alle open haarden rookkappen en alle voorkomende siersmeedwerken (hekken) enz. TEL. 01102-1419 Heden is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve vader, behuwd-, groot- en overgrootvader JACOBUS ADRIAAN JANSE weduwnaar van J. Heijstek in de ouderdom van bijna 89 jaar. Kamperland: J. M. Versluis-Janse M. C Versluis Schagen: P.A Fieman Klein- en achterkleinkinderen Colijnsplaat, 3 maart 1983 Bejaardencentrum 'Rustoord' Correspondentieadres Veerweg 113. 4493 AP Kamperland De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het bejaardencentrum 'Rustoord'. Bezoek dagelijks van 18.00 tot 19.00 uur. De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 7 maart om 14.00 uur te Colijnsplaat Vertrek vanuit het bejaardencentrum 'Rustoord' Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het bejaardencentrum 'Rustoord'. Op 2 maart 1983 is overleden in Hoek van Holland onze geliefde zuster, schoonzuster en tante, me vrouw E. BLIEK-HOEK op de leeftijd van bijna 90 jaar. Uit aller naam: mevr. L. van Leeuwen-Hoek Heden ging. na een langdurig, geduldig gedragen ziekte, van ons heen onze lieve, zorgzame vader, behuwdvader. groot-, overgrootvader en broer JAN BERNARD BIONDINA sedert 1942 weduwnaar van Jacoba Anna Martijn in de ouderdom van ruim 97 jaar. E. J. Biondina J. B. A. Biondina C. Biondina-Dorleijn J. C. C. Biondina J. A. Vermeulen-Biondina G. J. Vermeulen E. E. J. Ayadi-Biondina A. Ayadi Karima en Hassan J. B. Biondina J. B. A. Biondina Jr. J. M. Biondina-Louwerse Esther en Rosali A, Biondina 's-Gravenhage: M de Winter-Biondina Middelburg, 3 maart 1983. Zusterstraat 44. Correspondentieadres: F. G. Alemanstraat44. 4336 BM Middelburg. De begrafenis zal in stilte plaatsvinden. Geen bloemen - geen bezoek - geen telefoon Enige kennisgeving Heden heeft de Heere tot Zich genomen, na een ja renlange hefde volle verzorging in het bejaardente huis 'Eben-Haëzer', onze geliefde zuster, schoon zuster en tante JACOMINA DE RIDDER in de ouderdom van 90 jaar. Vlissingen: S- Tabak-de Ridder H. W. Tabak Koudekerke: J. de Ridder Neven en nichten Middelburg. 3 maart 1983. Bejaardentehuis 'Eben-Haëzer'. Briandlaan 2. Correspondentieadres: B. J. C. Schot, Noordbeekseweg 25,4386 NB Vlissingen. De rouwdienst zal worden gehouden maandag 7 maart 1983 om 10.45 uur in 'Eben-Haëzer', waarna de teraardebestelling zal plaatshebben om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Vlissingen. Er is gelegenheid tot condoleren na afloop van de plechtigheid in het rouwcentrum Overtoom- Groen. Van Dishoeckstraat 620 te Vlissingen. Voor de vele blijken van medeleven ons betoond na het overlijden van mijn geliefde man. onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader WILLEM STURM echtgenoot van Maria Dekker betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam: M. Sturm-Dekker Aagtekerke. maart 1983 TERNEUZEN Vorig jaar nog had Breskens alle moeite met het niveau van de zondag derde klas en streed de ploeg onder leiding van Wies van Avermaete bijna het gehele seizoen tegen de degradatie. Dat was min of meer een tegenvaller, omdat Breskens na het formidabele seizoen in de vierde klas meteen ook tot de titelkan didaten in de derde klas werd gere kend. De spelers waren t aanvallend ingesteld, heette het toen. En: de niet van risico's gespeende speelwijze móest wel tot puntenverlies leiden. Het blijft achteraf uiteraard gissen naar de oorzaken, maar een feit is, dat Breskens dit seizoen alsnog de' ver verwachtingen inlost: acht wed strijden voor het slot van de competi tie is de ploeg van Piet de Winde nog altijd de meest serieuze kampioens kandidaat. Breskens heeft zich de lessen van verleden jaar goed in de oren geknoopt, vindt bijvoorbeeld ook Camile van Rattingen, die als linkshalf een vooral dienende taak in het elftal heeft ..Natrlijk is een hoge positie van veel factoren afhankelijk", weet hij. „maar de belangrijkste verandering in verge lijking met vorig jaar is dat we minder blind de aanval zoeken. Ik denk dat we tactisch rijper zijn geworden en dat er meer evenwicht in de ploeg is" Dat laatste bleek vooral afgelopen zondag toen Breskens de uitwedstrijd tegen Zierikzee met een knappe 2-0 winst afsloot. De Bressiaanders legden in dat duel het accent vooral op de defensie, omdat eerder dit seizoen Zierikzee teveel ruimte was geboden en de tactiek van de eerste confrontatie in een 5-1 nederlaag resulteerde. „Zondag hebben we vaak met dr rug tegen de muur gestaan, maar we hebben ge counterd zoals Zierikzee dat bij ons deed". Breskens ontbrak het bovendien niet aan mazzel, vond ook Van Rattingen. „Robbie Faas en Willy de Jaeger hebben de bal van de doellijn moeten halen en Marcel van Grunsven heeft nog een keer tegen de lat geschoten Maar wij sloegen toe op belangrijke momenten. Daarom was de overwin ning niet eens onverdiend Groei De 'groei' van Breskens laat zich overigens ook afmeten aan het aantal tegendoelpunten in de laatste vier wedstrijden. In de eerste tien competi tie-duels moest de formatie van Piet de Winde 21 tegentreffers incasseren, meer dan twee gemiddeld dus. Maar in de laatste vier wedstrijden scoorden de tegenstanders in totaal slechts tweemaal. „Vergeet niet dat van de verdediging van vorig jaar alleen nog Willy de Jaeger op zijn plaats staat. Want niet alleen Rob Gruben is nieuw, maar ook Ronnie de Ruijsscher, Ton- nie van Vooren en Robbie Faas. Dat heeft toch enige aanpassing gevergd, zeker omdat de laatste drie nog geen twintig jaar oud zijn". Het heeft Breskens na die gewennings periode met tegengezeten Uit de laat ste vijf wedstrijden werden bijvoor beeld acht winstpunten geboekt, winstpunten die voldoende bleken voor een voorlopige? eerste positie. Zondag verdedigt Breskens die koppo sitie in Souburg tegen het bescheiden geklasseerde RCS. Op papier heeft Breskens een beste kans om aan de leiding te blijven. „Maar wat zegt: op papier?", vraagt Van Rattingen zich af. „Het is en blijft een uitwedstrijd. Ik denk daarom dat we vooraf uit moeten gaan van één punt. Halen we er twee. dan is dat mooi meegenomen". In het kielzog van Breskens volgt Steen omenteel op de tweede plaats. Slechts één punt scheidt de twee Zeeuws-Vlaamse titelkandidaten. Zon dag speelt de formatie van Walter van Duysse uit tegen Ria, waarvan het eerder dit seizoen op eigen veld afgete kend met 4-0 won. Nadien is Ria van slag geraakt en pas afgelopen zondag werd in de uitwedstrijd tegen SC Gastel het eerste winstpuntje in tien wedstrijden binnengehaald via een 0-0 gelijkspel. Omdat Ria nu wellicht over het dode punt heen is. wacht Steen vermoedelijk een redelijk zware wed strijd. Maar de Oost Zeeuws- Vlamingen blijven natuurlijk wel favo riet voor de zege. Vierde klas Ria-Steen is zondag niet de enige regionale 'topontmoeting'. Meer dan 'zomaar een wedstrijd' is uiteraard ook HW-Hoofdplaat, de confrontatie tus sen de huidige nummers één en twee in de zondag vierde klas. Inzet is dus de eerste plaats, die momenteel nog aan HVV ten deel valt: HVV heeft met 25 punten één punt voorsprong op Hoofd plaat. dat na een voortvarende start naar een lager niveau leek terug te vallen maar zich nadien toch knap hersteld heeft. In de eerste wedstrijd werd het 1-1 met HVV toen als de best voetballende ploeg. Maar niemand zal durven beweren dat het duel van komende zondag zonder meer door de thuisclub beheerst zal worden. Hoofd plaat heeft immers dit seizoen bewezen ook in uitwedstrijden goed voor de dag te kunnen komen. HW heeft op de opponent wel voor. dat het niet pers se moet winnen om aan de leiding te blijven. Clinge. de derde titelkandidaat in de vierde klas, kan zondag van het rechtstreekse duel tussen HVV en Hoofdplaat profiteren door IJzendljke in Clinge achter zicht te houden. Dat lijkt geen pro bleem te worden, omdat IJzendijke met een groot aantal invallers zondag door Axel vrij simpel naar een 8-2 nederlaag werd gespeeld. Temeuzen. zo goed als uitgeschakeld voor de eerste plaats, speelt thuis tegen Bier vliet en Vogelwaarde (vijfde op de ranglijst) ontvangt Axel. Koewacht-Hontenlsse is van belang voor de bezetting van de laatste plaatsen, evenals trouwens Zeeland Sport-Aardenburg. TERNEUZEN In de Zeeuws- Vlaamse hoofdklas zaalvoetbal werden deze week de laatste wedstrijden gespeeld. Geen van de vijf nog resterende duels had echter enige betekenis, omdat De Ster vorige week de titel had binnengehaald en in nog eerder stadium de degradatie van Dow al bekend was geworden. Overigens sloot De Ster dat zich nu gaat voorbereiden op de wed strijden voor het Zeeuwse kam pioenschap het seizoen waardig af. In eigen huis won de kampioen met 5-2 van Oude Raedhuis. Winst was er verder ook voor De Smickel, de nummer twee die met 9-0 de baas bleef over Racing White, en De Pooter, dat moeizaam Dow met 2-3 achter zich hield. Fabricom verloor min of meer verrassend met, 2-1 van Vermeire/NMB (maar behield toch de derde plaats) en Pierrot was met 8-3 te sterk voor Tem Boys. De laatste uitslagen Dow-de Pooter 2-3, Racing White- De Smickel 0-9. Pierrot-Tem Boys 8-3. Vermeire/NMB-Fabricom 2-1 en De Ster-Oude Raedhuis 5-2. De eindstand Dester 20 16- 3- 1 35 82-34 De Smickel 20 14- 4- 2 32 98-35 Fabricom 20 13- 2- 5 28 73-35 De Pooter 20 13- 1- 6 27 53-51 De Tol 19 8- 5- 6 21 59-39 Vermeire/NMB 20 8- 2-10 18 57-42 Pierrot 20 6- 4-10 16 50-56 Oude Raedhuis 20 5- 4-11 14 40-45 Racing White 20 4- 4-12 12 42-63 Tem Boys 19 5- 1-13 11 41-79 Dow 20 2- 0-18 4 30-121 Sluiskil, de enige Zeeuws-Vlaamse re presentant in de zondag tweede klas, speelt dit weekeinde uit tegen NOAD zijn vierde achtereenvolgende uitwed-, strijd. Een niet onbelangrijke wed strijd. omdat zowel NOAO (dat zondag een goede slag sloeg door Haarsteeg met 2-0 te kloppen) als Sluiskil zich nog altijd in de omgeving van de twee degradatieplaatsen weet. De brigade van Han van der Hooft hoopt in Tilburg het niveau van de laatste wedstrijden op Brabantse bodem te kunnen benaderen, omdat die wedstrij den het gewenste succes brachten. Maar Sluiskil is dit seizoen dat bleek nog maar eens in de oefenduels met Breskens en Steen zo wisselvallig als het weer, zodat vooraf over het eindre sultaat weinig te zeggen valt. Zaterdagvoetbal Van de vier Zeeuws-Vlaamse zaterdag clubs (AZW, Hoek, Temeuzense Boys en Zaamslag) speelt dit weekeinde alleen Zaamslag een thuiswedstrijd, Tegenstander van de ploeg van Gerrit Emans is Wemeldinge, dat mét Zaam slag en Dinteloord tot de degradatie kandidaten behoort. Een unieke gele genheid wordt Zaamslag dus geboden om na de puntenwinst in de laatste drie wedstrijden meer afstand van de onderste plaats te nemen. Hoek, nog altijd lijstaanvoerder in de derde klas, gaat op bezoek bij Tholense Boys, dat in theorie slechts twee punten achterstand telt. De diclpelen van Jan Doorns wacht dus in dubbel opzicht een belangrijke wedstrijd: niet alleen moet de eerste plaats verdedigd worden, maar ook kan een concurrent teruggeworpen worden. Temeuzense Boys gaat op bezoek by sub-topper Kapelle en AZW, midden moter in de landelijke zaterdag tweede klas, reist af naar Altena, dat practise!) gelijkop gaat met de Axelse ploeg. Zowel Temeuzense Boys als AZW zal zich gelukkig prijzen met een gelijk spel. De Ster in actie voor titel HULST De Zeeuws-Vlaamse zaal voetbalkampioen, het Hulsterse De Ster, komt deze maand driemaal in actie voor de Zeeuwse titel. De Ster opent de halve competitie met de kampioenen van Walcheren, Goes en Zierikzee, 14 maart aanstaande thuis tegen Sport Styl Sinke (Walcheren). Daarna speelt de Zeeuws-Vlaamse ti telhouder 21 maart in Goes tegen AKF en wacht negen dagen later (30 maart) de uitwedstrijd tegen Country Club uit Zierikzee. Hartelijk dank voor de enorme belangstelling, bloemen, cadeaus, brieven en telefoontjes die we op 25 febr. 1983 mochten ontvan gen. Fam. De Visser Meliskerke. maart 1983 Molenweg 2 J. P. NEETESON huisarts WAARNEMING: M Jongsma. arts Hoek, tel. 01154-1356 H. G. v. Haelst, arts Sluiskil tel. 01157-1955 Spreekuur te Philippine van 11.30-12.00 uur (zonder afspraak) Apotheek geopend als voorheen Met Pirelax kunt u uzelf elke morgen gelukwensen. A PRODUCT OF Als ]e uitgerust wakker woidl. ziel hel leven er een stuk vroliiker uil Ie knigt ?.in om eruit te vliegen Uitgerust opstaan verandert de dag Met Irisse moed en een helder hoold kunt u desnoods bergen verzetten Rust ts de basis voor een aktiel leven En echte rust begint met een goede lattcnverina PireUx. het bed van Pirelli, laat :n dat zelfs het beste idee nog ontwikkeling voor 'n optimale ondersteuning van uw lichaam tiidens uw slaap Gezien op de WOONBEURS AGENDA VOOS HET WEEKEND Ere divisie: Groningen - Willem n; FC Utrecht- AZ'67Feyenoord - Roda JC. Helmond Sp. - PEC Zwolle Iza.); Fortune S - FC Twente; GA Eagles - NEC (za); AJax - PSV: Haarlem - Sparta (za t. NAC - Excelsior (za.) Eerste divisie: Heracles - Vitesse. SW-Volendam; Eindhoven - Heerenveen (za.); Den Bosch - Veendam (za Graaf schap - Den Haag; Cambuur - FC VW <za.). Wa'geningen - DS'79; Telstar -MW. Tweede klas A Jong Ambon 3-Vlissingen 4 (12.30), Helnkens- zand Noormannen 2 14 00), Lewedorpse B°ys 2-Zeeland Sport 3. Drelschor-Cortgene. Kwadendamme-Domburg. RCS 3-Walche- ren 2 (12.30). Tweede klas B. Walcheren-Schoondljke, Oostburg 2-Hansweertse Boys (12 00). Hontenisse 3-Koewacht 2. Ria 2- Terhole (12.301, Hoofdplaat 2-Graauw. Tweede klasse B: Dosko - Vlissingen. NOAD - S, s- kil; Vlrtus- WVO. Madese B. - Alliance. Internos - BerkdijkMid 1- burg - Haarfsteeg Derde klasse D: Steenbergen - Jong Ambon. ï- rikzee DIVO. Goes- Roosendaal, SC Gastel - BSCRIA i W) - SU RCS - Breskens Vierde klasse G: Oudemolen - Hoeven. Cluzo..a - NoordhoekSprundel - Patrijzen, RSV - DIOZ, Schutters - MOC'l 7 Kruisland - Nw Borgvl. Vierde klasse H: HW'24 -Hoofdplaat: Clin ge - Uzendvjke, Koewacht- Hontenisse, Vogelw. - Axel. Temeuzen - Biervliet. Zeeland Sp. - Aardenburg. Hetprogramma van het KNVB zondagamateurvoetbal luidt, twee de klas B Dosko - Vlissingen. NOAD - Sluiskil Virtus - WVO. Made- se Boys - Alliance. Internos- Berkdijk. Middelburg- Haarsteeg, der de klas D 8teenbergen - Jong Ambon - Zierikzee - Divo. Goes - Roo sendaal. Gastel - BSC. Ria -Steen. RCS - Breskens. vierde klas G Oude Molen - Hoeven, Cluzona - Noordhoek, Sprundel Patrijzen, RSV - DIOZ, Schutters - MOC, Kruisland - Nieuw Borgvliet. vierde klasH:HW-Hooldplaat.Clinge-Uzendljke.Koewacht-Hontenis- se. Vogelwaarde - Axel, Temeuzen - Biervliet, Zeeland Sport - Aar denburg, reserve tweede klas Sarto 2 - Middelburg 2. Vlissingen 2 - Temeuzen 2 11.30), Rood Wit 2 - VOAB 2, Zeeland Sport 2 - Madese Boys 2 (10 30), Internos 2 - Veerse Boys 2. RKTW 2 - Roosendaal 2. reserve derde klas; Steen 2 - RCS 2. Aardenburg 2 - HW 2, Axel 2 - Vogelwaarde 2, Dosko 2 - Goes 2, Sluiskil 2 - J ong Ambon 2, Vlissin gen 3 - Middelburg 3 (11.00). Afdeling Zeeland, eerste klas. Sluis Hulsterloo, Oostburg - Com Boys. Renesse - Lewedorpse Boys, Noormannen - Volharding. Ro- bur - SDO. Indien met anders vermeld, aanvang 14.30 uur. Het programma van het landelijk zaterdagvoetbal is als volgt. Tweede klas A: SSC55-ASWH. Altena-AZW' Oostkapelle-WHS. Good Luck - NEO'25, SHO-Bruse Boys. OrapjeWlt-Everstem. Der de klas B BWR-Krabbendfjke. Kloetinge-NTW. Kapelle- Temeuzense Boys, Zaamslag-Wemeldinge, Dinteloord- Serooskerke. Tholense Boys-Hoek. Vierde klas A: Mevo - SNS, Vee- re-Klundert, Smerdlek-Nieuwland (15.00), SKNWK-SPS, Yerseke- Wolfaartsdljk, Nieuwdorp-Meeuwen. Reserve 2e klas: Amemuiden 2-Nieuwdorp 2, GDC 2-Yerseke 2, NEO 2-Good Luck 2' Beatrix 2 - Good Luck 2. AZW 2-Temeuzense Boys2' Altena 2-Zwaluwe 2. Re- server 3e klas: Serooskerke 2 - Tholense Boys 2. Wemeldinge 2- Zaamslag 2' WHS 2-Smerdiek 2115 301. JPS 2-Kapelie 2. Dinteloord 2-Kloetlnge 2 Afdeling Zeeland, eerste klas: Duiveland-Kruimngen. VCK-DFS. SVBD-Middelburg. 's-Heer Arendskerke-Hemkenszand. WIK- GPC. Apollo-Brouwershaven. Bevelanders-Cadzand, Dauwendae- le-Borssele, RUlandia-ZSC Tweede klas B. Hoedekenskerke-SSV, Waarde-Brouwershaven, Bevelanders-Cadzand, Dauwendaele-Brossele. RUlandla-ZSC. Indien niet anders vermeld, aanvang 14.30 uur. OostkapeUe 2-SVD 10.00). Dauwendaele-Meeuwen 10.30), 2e klas C: Philipplne-Biervliet (6 maart, 10.30 uur). Indien met anders ver meld, aanvang 11.00 uur. Het handbalprogramma voor de eerste klas in de afdeling ziet als volgt uit; dames Marathon-Sluiskil (Vlissingen. 12 20. Wal cheren II-Hontenisse Souburg 12.30EMM II- EMM III Middel burg 10 001. Hontenisse Il-Olympus II i Hulst 12 50). heren Mara thon-Walcheren (Vlissingen, 15.10). Walcheren U-Operatie (Sou burg 11.20), Volharding-EMM m (Goes 14.10). en Utopia-GSC (Temeuzen 13.10). Savok, WC 2-Soetelleve. Ledub-Brevok 2. 3F heren: WC 2- Ekspalvo, Van ZandvoorUEWC. Atak-Minenco, Karanoi-Voko, Morres-Blauw (17.00), Sig Pugno-Set Up. Districtsbeker dames EWC-Sc Morres (17 00), PZEM-pZeelMytilus-Kikkers 1 (15.00)' IJVC-Marathon 2( 13.30), Morres2-Marathon 3(14.30)'EvenKijken- Dynarno 1 (15.00). Districtsbeker heren: EWC-Verdegem2(17.30), PZEM-Zeel., Even Kijken-Dynamo (13.00), Mytllus 1-CVC (18.00). Promotieklas dames: Athanatos-Mytilus 2 (15.30). Eerste klas da mes Athar.atos 2-Sluvoc. Sterre SVA. Eerste klas heren: Even Kij ken 2-Bok. Savok-EWC 3. Mytllus 3-SterTe 2, Ardito-Wiska BILJARTEN In de Zeeuwse juniorenhoofdklassen luidt het programma. A- jumoren: RCS-Yerseke.Kloetinge-Robur. Middelburg-Vlissingen. Temeuzen-Zierikzee. Hontenisse-HW, B-junloren. regio I. Ter- neuzense Boys- Hontenisse 112 45), HW-RCS, Clinge-Temeuzen. Aardenburg-Axel,Hoek-Vlissingen'regio2 Kloetlnge-Middelburg (12 45).Zlerikzee-'s-Heer-Arendskerke,Robur-Goes,Helnkenszan- d-Amemuiden (12 45), VCZK-Yerseke (12.45) Indien niet anders vermeld, aanvang 14.30 uur. I DAMESVOETBAL Het programma van het Zeeuws damesvoetbal ls als volgt, eerste klas Patrijzen-Hoek (14 30>. SKNWK-VCK. Oostkapelle- Vlissingen, Zeelandia-GDVV. Veere-Yerseke. 2e klas A Krabben- dljke-Smerdiek.Wemeldinge-Waarde.Kruiningen-WlK.Dreischo- r-Hansweertse Boys (12.45), 2e klas: B Nieuwland-Nieuwdorp. Voor de vierde en laatste wedstrijd voor de Zeeuwse competitie voor niet-startvergunninghouders komen de teams van de Schelde, de Bruinvis, de Braakman en de zwemclub Koewacht in Temeuzen tegen elkaar uit De Scheldeploeg heeft nog goede kansen om zich te plaatsen voor de finale om de Zeeland-cup maar dan moet het wel volledig aan de start verschijnen. Programma weekend 4 maart basketbal Dames le divisie: (Mid delburgzaterdag 16.30 uur) Dynamo Cheetah. Heren hoofdklas: (zaterdag 19.15 uur) Octopus Volharding. Heren le klas: Dames le klas: (Vlissingen 21.30 uur) Marathon 1 BV Souburg 2, (Middel burg 20 00) Valkenlsse J. Crabs 1, (Souburg, zaterdag 17 00 uur) BV Souburg 2—Marathon2,(Rozendaal, zaterdag 14,OOuurlBlauw Wit— Smokkelhoek. Heren 2e klas: (Temeuzen zaterdag 18.30 uur) Scheldesport HTS; (O'bosch zaterdag 13.00 uur) Vossenberg 1 Dynamo; (Kapelle 5 mrt.) Smokkelhoek Blauw Wit. Junioren hoofdklas: (Breda, zaterdag 13.45 uur) Breda Pioneers Mara thon. Junioren rayon klas: (Vlissingen.20 00uur)Marathon2—Ma rathon 3; (Temeuzen. 20 30 uur) Scheldesport BV Souburg Het tafeltennisprogramma luidt als volgt le divisie. MZ-Wilno (Slaghvaert, 17 00 Uur). 3e divisie 't FVT-'t Zand. 4e divisie: MZ II-Backhands, 't Zand II-MZ III (Vergulde Baars. 17.00 uuri. da mes ledivisie Hoonhorst-MZ 2C dames Sarto 2-DVO. Polans-B en S. VCH 3-Rapid. Sutherland- Torpedo, Morres-Concordia 117 OOi.Actlt ïa-Brevok 3F dames Ek- spalvol-Terra Nova' Zebra's-Marathon, AKS-Ericsson. Archlplan- Op het rugbyveld aan de Nadorstweg te Middelburg begint zaterdasg om 12.00 uur een wedstrijd tussen Pyle uit Wales en Oemoemenoe. Tegen elkaar komen uit vijftientallen tot en met 21 jaar. Daarvoor speelt de jongere jeugd van Oemoemenoe tegen RC Breda. De dames van Oemoemenoe ontvangen zondag in Middelburg 14.30 uur de dames van Fortuna Oemoemenoe II speelt zondag uit tegen REL II. MIDDELBURG Met zes (van de negeni finalisten nog kansrijke positie gaat het kampioenschap hoofdklas libre van het district Walcheren De Bevelanden morgen en zondag in Centrum de beslissende eindfase in De organisatie vai biljartvereniging 't Raedthuys (die ook de gewestelijke eindstrijd op 8, 9 en 10 april !n deze spelsoort organlseert.i verwacht, uitermate boeiende ontknoping. Die komt morgen en zondag telkens vanaf 12.00 uur in beeld, de finalepartij staat zondag omstreeks 16.00 uur. Sjaak Walhout, Cees Westdorp. Ton van Iwaarden, Johan Laarberg. Wim Sandee en Piet Raas zyn de kanshebbers HAAMSTEDE De titel van Schouwen Duiveland en plaatsing voor de eerdergenoemde gewestelijke eindstrijd zijn inzet van he'. toernooi hoofdklas libre dat vandaag, morgen en zondag (4.5 en 6 maart) door de biljartvereniging De Witte van Haemstede in clublokaal Bom te Haamstede gehouden wordt. Vier spelers hebben zich voor dit kampioenschap gemeld: Adri Geelhoed DOS (300 car.), Rlnus Lems Bommenede (330 car.), Ger Monster DOS (220 car en Hans Berrevoets OKK (220 car Berrevoets doet buiten mededinging mee. Vandaag wordt om 19 00 uur gestart met de partijen Le ma-Monster en Geelhoed-Berrevoets. Hei zaalkoribalprogTamma luidt.' Districts Zuid-West. le klas-A: TOP(S) - Excelsior. Vriendenschaar (Hi - Swift 2e klas-B. Regen boog - ONDO. Eureka - Snel. zo Kwiek (Hj - DKV. zo Olympiaan -Algemene. 3e klas-A Zuidwesters - Valto, Vlissingen. aanvang 17 45 uur. Vitesse - Velocitas, Kwiek (R) - Dljkvogels. Vrienden schaar (B) - Maassluis 3e klas-B Ventura-Sport - TOP (A). NIO - Weidevogels, Tempo - Fluks, SEV - Avanti. 3e klas-C: Dubbel Zes - Stormvogels, zo USV - ELKV, zo ALO - Ons Huis, ODO (D) - Merwe- de, 3e klas-D. zo Vlaardmgen - WION, Harga - All Ready, zo Keep Fit- KNS. FIKS - Ter Gouw Res le klas-A; PKC-3 - VEO-2. VES-2 - Excelslor-2, Vriendenschaar (H)-2 - GKV-2, KVS-2 - Tjoba-2. Res, 2e klas-A Klnderdijk-2 - ADO-2. TOP(S)-2 - Pemix-2, PKC-5-Swift-2, KOAG-2 - KVS-3 Res. 3e klas A: ADO-3 - DES-2. GKV-4 - VES-3 Junioren-A: zo Fortuna - De Bermen. Snel -Swift Heren. 3e klasse D D de Waele-Barendrecht 4e klasse D Forcial- DeIJssel, Goes-HoekseWaard,De IJssel-Vlissingen Res.2eklas A. Push 4-Push 3, Tilburg 6-Tllburg5, Forward 3-Warande 3. Res 3e kl, A WereDi-Vbsslngen2.Afd.2TRaplde3-ZwartWit7 1D Cadetten 2-Middelburg 2 2 K ZwartWit 10-HSD 2, Goes 2-Push 11. Vet 10 Middelburg A-Den Dune A. Zevenbergen A-HSD A. Push C- VhssingenA Vet 11 MadeA-GoesA.Olympia A-HCGO A Dames. 2e klasse A Asvion-Dordrecht, Tempo 34-Vlissingen 4e klasse A Westland-Barendrecht.Forcial-Rapide Spijkenisse-Goes Res 4e kl A Prinsenbeek 2-Rapide 2. Afd U Vlissingen 2-Push 8. Zwart Wit5-HSD 1 Jongens DenDuncAl-MiddelburgAl.VlissingenAl- Breda A3. Oudenbosch Al-Middelburg A2 Dlstricts-Indoorcompetitie programma zondag 6-3-1983 13 30 16.00 uur Jarinohal Vlissingen de Schelde 1 Axel, de Schelde- Souburg iheren). 14.00 - 17 00 uur Den Dullaert Hulst Hulster Ambacht 2 Hontenisse 1Racketcentrum Ador Sport de Braak man: Hulster Ambacht 1 Ludo et Emergo 2Animo— Eegedimal (heren), 14 30-17.30 uur: Jarinohal Kapelle: Souburg2— Eegedima de Bongerd—Animo 1Jarinohal Temeuzen: Hulster Ambacht3- Drive. 15.00-18 00 uur Sportcentrum Schelde International Goes: MLTC 2de Stoof 1 (heren). Souburg 1 DOS 2. MLTC 3 DOS 1 VLISSINGEN Morgen moet het eerste tiental van Het Witte Paard uit Sas van Gent naar Rotterdam om het daar op t<? nemen tegen Volmac n. In de hoofdklas van de Zeeuwse competitie kan Middelburg morgen kampioen worden. Daartoe moet de ploeg dan thuis West-Zeeuwsch-Vlaanderen verslaan. Het programma voot morgen en volgende week ziet er als volgt uit: KNSB Volmac II WHP, Brunssum-SMB (Nijmegen); Gess (Sittard)-HMC (Den Bosch), De Variant (Bredai-Memo (Amsterdam). Den Haag- Charlois (Rotterdam) Hoofdklas Middelburg-Oostburg, ZieriK- zee-Terneuzen. Landau-HWP II. HWP II-VUssingen Promo tieklas: DZD-TOG. Landau II-VUssingen II. Goes-MiddelburgH Zuid I' Sluis II-Landau II. Temeuzen III-Oostburg II. Hu 1st-HWP IV Noordl Kamperland-Middelburgin.ZienkzeeI7-GoesII.Sou- burg-DZD. OostkapeUe-Koudekerke II Noord n Middelburg IV- Vlissingen III. Souburg II-Scheldeschaker. OostkapeUe D- Koudekerke in

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 28