Kamer steunt minister: geen subsidie Proloog televisie PZC/radio-tv en kunst Nieuwsblad in cassatie tegen NOS EXCELLENTIE PANDA EN DE NIEUWE IJSTIJD VRIJDAG 4 MAART 1983 NEDERLAND-1 09.30 10 00 10 30 11.00 11.30 13.00 16.00 17.00 18.25 18.40 18.55 19.20 19.4; 20.28 21,10 21.58 22.13 22.43 23.48 23.53 NOS Nieuws voor slechthorenden Schooltelevisie: Huisdieren. Italië; School-TV-Weekjournaal; Kindertheater. Nieuws voor slechthorenden NCRV Speel's met licht klassiek. Kwisprogramma Bijbels prentenboek. Kinderserie TELEAC Open School: Ik heb u lief mijn Nederlands; Werken aan werk VARA Niels Holgersson. Tekenfilmreeks, Vijf tegen vijf. Familiespelprogramma Consumententips NOS Journaal VARA Achter het Nieuws Fame. Serie. Pisa De Ombudsman Sonja op vrijdag. Praatprogramma NOS Journaal VARA Suddenly, last summer. Speelfilm. NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slechtho renden 18.20 Paspoort 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal AVRO 19.12 Rien Poortvliet en zijn honden 19.25 Babbelonïé. Spelprogramma. 20.00 Avro's wie-kent-kwis. Kwisprogramma. 21.10 Mensen zoals jij en ik (2). Serie. 22.10 Gesprek met de minister-presi dent NOS 22.30 Journaal IKON 22.45 Vuurland (4). Documentaireserie. NOS 23.25 Nieuws voor slechthorenden 14.00 - 16.00 Schooltelevisie: Dieren op de boerderij; Engels; Natuurbehoud; Geïntegreerde wetenschappen. 17.00 Schooltelevisie: Leefgemeenschap; Technolo gie. 18.00 Tik Tak 18.05 Klein, klein kleutertje. Carolientje en Kapitein Snorre- baard: De eenzame zeerover. 18.20 Er was een keer... „De gulzige zakenman". Ver haaltje voor kleuters verteld door Jef Burm. 18.30 Open School. Leven met suikerziekte: Zelf controle. 19.00 Vrije tijd vrijdag. Valencia. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini Micro Macro. Spelprogramma gepresen teerd door Armand Pien. 20.20 Wie doodde de kat? „II Gatto". Italiaanse komedie (1978) van Luigi Comencini. Met: UgoTognazzi, Mariangela Melato, Michel Galabru e.a.: Ofelia en Amedeo, broer en zus, zijn eigenaars van een tot huurkazerne omgebouwd Ro meins paleis. Zij hebben maar één doel: de huurders zo vlug mogelijk uit het gebouw te krij gen om het tegen een goede prijs te verkopen aan een pro jectontwikkelaar. Een kans om het beoogde doel te verwezen lijken doet zich voor wanneer een kat in het huis wordt dood geschoten. Ofelia eist van de politie dat de dader wcrdt ont maskerd- Het politie-onderzoek vordert traag. Broer en zus gaan zelf op onderzoek uit en komen tot de ontdekking dat de kleine wereld van huurders een samenraapsel blijkt te zijn van alles wat maar rot is in de Ita liaanse maatschappij: corrup tie, immoraliteit en maffia praktijken. Redenen genoeg om alle huurders eruit te gooi en... 22 10 Première - Extra. Filmnieuws gepresenteerd door Jo Ropcke. Fragmenten uit: The Verdict, Zaman, First Blood, Rocky III, Le Lit, The Tempest en Le Ruffian. Inter views met Sidney Lumet, Paul Newman, James Mason, Char lotte Rampling, Patric le Bon,. Ted Kotcheff, Sylvester Stallo ne, Marion Hansel, Paul Ma- zwisky, José Giovanni en Ber nard Giraudeau. 23 10 Journaal. Aansluitend- Coda. 19.00 Elektron. Gevarieerd jongerenmagazine met popmuziek en wetenschap gepresenteerd door Bart Pee- ters. 19.40 Mededelingen en programma overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 De Forsyte Saga. „Zwanenzang". Laatste afleve ring uit de Britse serie naar de trilogie van John Galsworthy. Met. Eric Porter, Susan Hamps hire, Nicholas Pensell e.v.a. 21.05 Het geheime leven van de die ren. „De centrale trekroute". Afleve ring uit de natuurserie „Survi val". 21.30 Uitzending door derden. Een programma van de Socialisti sche Omroep. 22.00 - 23.05 Tussen hemel en af grond. „Heimwee en herinnering" (5). 19.30 Journaal 20.00 Contacts. Verkeerstips. 20,05 Magazine met Simenon 20.10 Les Anneaux de Bic'tre. Franse tv-film van Louis Gros- pierre naar de gelijknamige ro man van Georges Simenon met Michel Bouquet, Claude Jade, Gérard Buhr e.a.: Een zwaar zieke man, één van de grote persmagnaten van Parijs, overschouwt op het einde van zijn dagen zijn leven. Gevolgd door een studiodebat. Aanslui tend: kunstmagazine. 10.00 Journaal 10.03 Car-Napping. TV-film 11.30 Uberleben. Reportage over de avontuurlij ke mars van Rudiger Nehberg door Duitsland. 12.10 Schaukasten. Filmmagazine. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotext fur alle 16.15 Journaal 16,20 Der Ruhm verblasst. 17,05 Teletechnikum. Natuurwetenschappelijk ma gazine 17.50 Journaal NDR 18.00 Die Nordschau - heute 18.15 Die Camerons. Serie. 19.05 Zandmannetje 19.15 Berichte vom Tage 19.25 Das Nordschau-Magazin 19.59 Programma-overzicht 20.00 Journaal. Aansluitend: „Die Parteien zur Wahl". - 20.15 Ein Mann vergisst die Lie- be. Duitse film (1955, z-w) van Volker von Collande met Willy Birgel, Maria Holst, Annemarie Duringer e.a. 21.45 Kasse mit Kassetten. Reportage over de video-indus trie. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Die Sportschau 23.25 Sonderdezernat K 1. Duitse politièserie met Gert Gunther Hoffman, Hubert Suschka e.a. 00.40 Journaal 14.00 Schooltelevisie: Huiduitslag; Seksuele opvoe ding; De rechten van de mens. 17.15 Onem-mededelingen 17.25 Plein Jeu. Gevarieerd jeugdprogramma. 19.08 Ce Soir. Regionaal magazine. 19.25 Flash minute papillon. Consumententips. 19.30 Journaal 19.55 A Suivre. Informatiemagazine. 21.05 Mafu Cage. Amerikaanse dramatische thril ler (1978) van Karen Arthur met Lee Grant, Carol Kane, James Olsen e.a.: Twee zussen bewo nen een exotisch Afrikaans in gericht huis. Na de dood van hun vader, anlhropoloog en ge specialiseerd in mensapen (mafu's), is Cissy een afgezon derd leven gaan leiden: met haar tekeningen tracht ze de studie van haar vader voort te zetten. Ze eist ook alle aandacht van haar oudere zus voor haar op. Als deze verliefd wordt op een collega, begint het drama... 22.50 Journaal 18.10 La vie de Shakespeare (4). Serie met Tim Curry, Meg Wynn Owen, Nicholas Clay e.a.: William keert terug naar Stratford om zijn familie en zijn vrouw Anne terug te zien. Zijn zoon Hannet is broodmager en zegt geen woord. William be sluit hem zelf eten te geven en hem mee te nemen naar Lon den. 19.00 Vendredi Sport 10.00- 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.40 Videotext fur alle 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Pinnwand. Activiteitenkalender voor kin deren. 16.20 Pfïff. Sportstudio voor jonge kijkers. 17.00 Journaal 17.08 Tele-lllustrierte. Gevarieerd middagprogram ma met als gasten: Robert Payer en Mayflower. Aanslui tend: Journaal. 18.00 Meisterszenen der Klamotte. Kluchtfilmpjes met Billy Bevan, Vernon Dent e.a. 18.20 Western von gestern. Western uit de oude doos met Gene Autry, Smiley Burnette e.a. 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal. Aansluitend: „Parteien zur Wahl". 19.30 Auslandsjournal. Buitenlandse actualiteiten. 20.15 Derrick. „Het lijk in de Isar". Duitse poli tieserie met Horst Tapped, Fritz Wepper e.a 21.15 Die RettungderWanderfaiken. Documentaire over de met uit sterving bedreigde slechtvalk. 2.00 Journaal. Aansluitend: „Parteien zur Wahl". 22.20 Aspekte. Cultureel magazine. 23 05 The Seventh Cross. „Das siebte Kreuz". Ameri kaanse speelfilm (1944, z-w) van Fred Zinnemann. Met: Spencer Tracy, Signe Hasso, Hume Cronyn e.a. 00.50 Journaal Achter het nieuws Ned. 1, 20.28 uur In VAR A's actualiteitenrubriek „Achter het nieuws" een voorbe schouwing op de verkiezingen in West Duitsland aan de hand van een interview met de burgemeester van Berlijn, Von Weiszacker; beeU den van een verkiezingsbijeen komst in Koblenz; en tegen de ach tergrond van de verkiezingen aan dacht voor werkloosheid in West- Duitsland. Voorts in „Achter het nieuws" een interview met de pre mier van de Nederlandse Antillen Don Martina in verband met de rondetafelconferentie die volgende week in Den Haag word t gehouden. Ombudsman NED. 1, 22.13 uur Frits Bom gaat in zijn programma „De Ombudsman" voor het laatst in op de affaire Leo Derksen en de rol die mevrouw Smit-Kroes in dit verband heeft gespeeld. Sonja op vrijdag Ned. 1, 22.43 uur In het VAR A-programma „Sonja op vrijdag" ontvangt Sonja Barend vanavond onder andere de zanger gitarist-componist Georges Mous- taki. die op het ogenblik in Neder land op tournee is. Georges Mous- taki, in 1934 in Egypte geboren uit Griekse ouders, kreeg indertijd in ternationale bekendheid met het door hem geschreven en door Edith Piaff vertolkte .Milord" en behaal de met „Le Métèque" een wereld succes. Mensen zoals jijen ik Ned 2, 2110 urn- De AVRO zendt vanavond weer drie korte verhalen uit van de schrijver Herbert Reinecker. In ie der verhaal wordt de hoofdrol ver tolkt door Kees Brusse. Zo is hij in „De toneelspeler'' te zien als een Amsterdamse taxichauffeur, die een eigenaardig verzoek krijgt. In „Droomt u dan nooit" als een man die liever in het verleden leeft en het leven van vandaag de dag maar moeilijk kan accepteren. In het der de verhaal „Een avond met Johan na". speelt Kees Brusse de rol van een vrijgezel, op wiens hulp nooit tevergeefs een beroep wordt ge daan. 17 EIND VOOR TONEELGROEP DEN HAAG Een meerderheid van de tweede kamer steunt de beslissing van minister Brinkman, (welzijn, volksgezondheid en cultuur) om de subsidie aan het Eindhovense toneel gezelschap Proloog per 1 september te beëindigen. De regeringspartijen CDA en WD steunen die beslissing en de argumenten van de minister. Ook D'66 en PvdA hebben zich er bij neergelegd, zo bleek donderdag tijdens een debat over het besluit. De CDA-fractie, die tot donderdag geen oordeel heeft gegeven over het voortbestaan van de toneelgroep, be tuigde nu bfj monde van het kamerlid mevrouw Evenhuis dat zij de artistieke kwaliteiten van de Haagse toneelgroep Nieuwe Komedie belangrijker vindt. De minister heeft gekozen voor de Nieuwe Komedie (Den Haag) en tegen Proloog, waarmee hij naar zijn oordeel het advies van de Raad van Kunst gevolgd heeft. De raad maakt al enige jaren melding van een te logge organi satiestructuur bij Proloog en zet vraag tekens bij de artistieke kwaliteit van de vdorstellingen van de groep. CDA en WD bleken geen bezwaar tegen het besluit van Brinkman te hebben. Ook D'66 noemde het onver mijdelijk dat Proloog weg moet De PvdA had bij monde van Kosto welis waar liever een andere oplossing ge zien, maar vond tegelijkertijd aanne melijk dat de bewindsman zijn conclu sies op grond van het 'evidente' advies van de Raad van de Kunst op deze manier getrokken had „Niet om te bezuinigingen maar om de politieke inhoud is Proloog de nek omgedraaid. Dat past in de lijn van dit kabinet". Zo reageert woordvoerder Cornells Nooteboom van Proloog op de definitieve dood van het gezelschap. Hij noemt dit de afsluiting van de aanvallen die bijna voortdurend op de groep zijn gedaan tijdens het 12-jarige bestaan van Proloog. Ongeveer 38 mensen worden de dupe van de kamerbeslissing. Het voorstel van CDA-kamerlid Evenhuis om de spelers als werklozen door te laten gaan met behoud van uitkering, noemt Nooteboom immoreel. „Zo geef je een vrijbrief om gezelschappen met een fooi het bos in te sturen en hun werk te behouden. Proloog is niet van plan de politieke beslissing juridisch aan te vechten. BKR Een CDA-motie inzake de Beeldende Kunstenaars Regeling is donderdag door de Tweede Kamer aangenomen. Alleen de kleine rechtse fracties stem den tegen. In de motie wordt staatsse cretaris De Graaf van sociale zaken verzocht in augustus na te gaan hoeveel het door hem beoogde bezuini gingsbedrag op de BKR (7.6 miljoen) in 1983 overschreden wordt. Is er inder daad sprake van een 'meeropbrengst', dan dienen een aantal inmiddels aan gebrachte wijzigingen in de kunste naarsregeling te worden terugge draaid. Brinkman Vertaalprijs De Aleida G. Schot- prijs 1982 van de gelijknamige stich ting in Amsterdam is toegekend aan de vertaler Jan Robert Braat voor zijn vertalingen van het werk van de Russische schrijver Joeri Trifonov. De stichting heeft dit donderdag meege deeld. De prijs, die vijfduizend gulden bedraagt, zal Braat in april worden uitgereikt. EVEN PUZZELEN DEN HAAG - Het Nieuwsblad van het Noorden heeft beroep in cassatie inge steld bij de Hoge Raad tegen het arrest van het Leeuwarder Gerechtshof in het geschil met de NOS over de pro grammagegevens. In dat arrest ver bood het Leeuwarder hof de krant uit gebreide rtv-programmagegevens te publiceren. De advocaat van het Nieuwsblad vindt dat de Leeuwarder rechters hun uit spraak onvoldoende hebben gemoti veerd en niet zijn ingegaan op een aan tal argumenten die de krant had aange voerd. Daarom moet de Hoge Raad het arrest van het Leeuwarder hof vernieti gen en daarmee het verbod op publica tie van programmagegevens in feite op heffen. meent advocaat T. Schaper. TToofdstuk 1 van Het Duitse on- 11 behagen" door Ben Knapen begint met een rondleiding door het huis van wijlen bondskanselier Konrad Adenauer aan de dr. Kon rad Adenauerstrasse in Rhoendorf - dicht bij Bonn en nog dichter bij Koemgswinter. zoals Knapen schrijft. Ik citeer Adenauer, soms hardop, meestal in gedachten, va ker dan Goethe, Heine en Schiller bij elkaar. „Keine Experimente!" heeft hij eens als verkiezingsleuze gelanceerd, en dat roep ik regelma tig tegen mijzelf, of Legen de kinde ren, als zij bijvoorbeeld unllen uit proberen of je ook melk uit een be ker kan opzuigen door drie ineen geschoven rietjes. Ik citeer nu even uit dat eerste hoofdstuk van dit heel leesbaar geschreven boek: ..Met honderdduizenden zijn de af gelopen jaren de mensen door het huis van de eerste naoorlogse West- duitse staatsman gevoerd op zoek naar... Ja, op zoek waarnaar9 'Hier is de eenvoud, meneer', zegt een gepensioneerde dame, die er al eens eerder is geweest. Adenauer heeft het huis in 1937 in elk geval niet laten bouwen met het oog op groepsbezoekers. Boven op elkaar gedrongen staan we met zo 'n vijftien mensen in het halletje - en daar zien we volgens de gids een oude staande klok en een tele foontoestel, plus natuurlijk dat stamboomfantasietje in het trap gat. Meteen rechts ligt de muziekka mer, zo genoemd naar de piano die daar heeft gestahn lwaarop Ade nauer zelf overigens niet kon spe len)". Klok We lezen verder dat op een tafeltje in het slaapkamertje waar Ade nauer op 19 april 1967 stierf, twee platen liggen („kort voor zijn dood luisterde Adenauer nog naar Hay dn"), en dan citeer ik nog één alinea: „Wat trekt de mensen naar dit huis en deze fototentoonstelling? Mis schien is het inderdaad wel de een voud. Wat je verder merkt is de identificatie, onder en met Ade nauer is puin geruimd, de foto's be vestigen het. Puinruimen doe je met onder leiding van een pronk zuchtige grootvorst maar onder aansporing van een solidaire, toe gewijde grootvader. Juist zijn toe wijding en burgerlijkheid komen in zijn huis tot leven. Geen pleziertjes, geen curieuze (on)hebbelijkheden of exotische voorkeuren die er de verbeelding en nieuwsgierigheid prikkelen - kleine symbooltjes als een kruisbeeld, een madonna-met kind, een alledaags dressoir bepa len het interieur. Elke dag placht Adenauer deze klok zelf op te draaien", aldus de gids in de hal. Eigenlijk is het meer dan een de tail". Lengte Ik werd op deze passage met Ade nauer als klokopwinder attent ge maakt door Aad Nuis. politicus in ruste, die „Het Duitse onbehagen" als literair criticus gelezen had. Dat was tijdens „vers voor de pers", de uitgeversmarkt, waar ik ook de jonge, veelbelovende Volks krant-columnist Theodor Holman tegenkwam, die het feit dat hij thuis de klok liefderijk verzorgde toe schreef aan zijn lengte: „Een klok hangt of staat over hel algemeen hoog. want hij moet door iedereen gezien kunnen worden, en omdat mannen doorgaans het langst zijn, wordt de klok thuis doorgaans ook door de man opgewonden". Vrij lang Eerder al had Hanneke Westra uit Roden mij gewezen op het verband dat zou kunnen bestaan lussen de grotere lengte van de man en de hoogte van de staande of hangende klok die opgewonden moet worden. Konrad Adenauer was blijkens fo to's maar een halve kop kleiner dan Charles de Gaulle. Adenauer was dus ook een vrij lange man, vandaar misschien zijn preoccupa tie met die oude staande klok! Route Het klok opwinden werd in vroeger tijden echter ook wel aan de vak man overgelaten, alleen blijk ik vo rige keer die situatie ten onrechte in de vorige eeuw te hebben ge plaatst, zoals uit onderstaande brief van mevrouw C. C. J. Schippe- rijn-Alders uit Driehuis-V eisen blijkt: „Uw schrijven over de klokkenma ker van de vorige eeuw toil ik even rechtzetten. Mijn vader ging tot in het begin van de Tweede Wereldoorlog diverse landhuizen en ook mensen van de hogere stand af om de klokken op te draaien, iedere woensdag en za terdag had hij een route. Natuur lijk op de fiets en als klem kind mocht ik vaak mee, maar ik moest altijd buiten blijven staan. Ook had hij 11 torenuurwerken onder zijn beheer, waaronder de torenklok van de Engelmunduskerk te Oud- Velsen, Provinciaal ziekenhuis en ook de klokken in het raadhuis te Oud-Velsen. Denk nu niet dat hij rijk is geworden van deze klusjes. Het werd gedaan omdat zijn vader het deed en diens vader ook. Ik wil dus maar zeggen dat het niet alleen iets was van de vorige eeuw". Hermans: waar bemoeien ze zich mee... HILVERSUM - De mensen in Neder land vervelen zich zo erg, dat ze zich steeds met andermans zaken bemoeien, aldus de schrijver W. F Hermans op de kritiek die zijn reis naar Zuid-Afnka uitlokte bij de Stichting VN-jaar sanc ties tegen Zuid-Afrika. „Ik woon al tien jaar niet meer in Nederland. Waar be moeien ze zich mee als ik ergens naar toe ga", zei de schrijver donderdag voor de NCRV-actualiteitenrubriek Hier en Nu. KWAM0A&ILAND 10 EEN HELE JONGE NATIE, EN HET lö VERSTANDIG Q4TUZICH HEEL DUIDELIJK UITDRUKT Door Carsten Graabak HORIZONTAAL: 1 breuk: 5 koudheid: 9 boom; 10 bijb. figuur; 11 voertuig. 12 inhoudsmaat; 13 voegwoord. 14 toe spraak: 17 lusthof; 19 pl. in België; 22 jongensnaam; 23 houding; 24 Europe aan; 25 deel van Vietnam; 27 schoollo kaal; 28 plaats; 30 in; 32 inhoudsmaat; 33 onder anderen; 35 strijdgewoel; 36 heden; 37 ziekte; 38 been. VERTICAAL: 1 roofdier; 2 spil; 3 bij een; 4 hoeveelheid; 5 huisdier, 6 in ont vangst nemen: 7 tantalium; 8 roemen; 15 hemelgeest; 16 ammoniak verbin ding; 18 beroep; 20 voorzetsel; 21 tijd perk; 25 ziekte. 26 maalinrichting; 27 uurwerk; 29 levendig; 31 edel; 32 scheepsvloer; 34 aangehaald werk: 36 nummer. Oplossing vorige puzzel: WIJ WEL VEEL GELD WILLEN LENENMAAR DAN WIJ OOK ECHTE VRIENDEN WORDEN. EEN EVENTUELE ECONOMISCHE SAMENWERKING KAN MIJNS IN ZIENS PAS VAN DE GROND KOMEN. WANNEER U ZICH WAT 6ENUAN- Toonder studio's ZATERDAG 5 MAART Nieuws: ieder heel uur. VARA: 7.02 Hallo hier Hilversum!; 10.30 Wie in het Nederlands wil zingen (1); 11.03 ZX: HILVEFSUM-1 VRIJDAG 12.03 Nu hoor ik het ook; 13.06 Echo; 13.16 Thé Compl't; 15.03 De wrekers van het vijftiende uur: 15.30 Kafka's te keningen; 16.02 Op de valreep; 17 53 Marktberichten; 17.55 Mededelingen, 18.06 Echo, 18.15 Kruispunt-interview (RKKi; 18.20 Punt uit; 19.30 Man en paard; 20.03 Country Time; 21.02 Nine O'clock Jazz; 22.02 Goal. NOS: 23.02 Met het oog op morgen. VOO: 00.02- 07.00 Veronica's Oh wat een nacht. HILVERSUM-2 VRIJDAG 12.00 Regio-Lokaal; 12.26 Land-en tuin bouw, 12 36 Tussen het nieuws; 13 10 Meer over minder. TELEAC: 14.33 Voorlichting: plantenverzorging. VA RA 15 03 Radioweekblaci, 18 20 Zend tijd politieke partijen: PSP; 18.30 Over heidsvoorlichting; 18.40 Luchtruim; 19.00 Breuklijn; 19.45 Grammofoonmu- ziek; 20 03 Provinciale zaken; 21.00 Vrije tijd. blije tijd. NOS: 21.40 Open School-VARA; 22.10 RVU; 22.40 Oost-" West. VARA: 23.00 Het zout in de pap. NOS: 23.55-24.00 Nieuws. ZATERDAG Nieuws: tot 18.00 elk halve uur en om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00. 20.00, 22.30 en 23.55. NOS: 7.10 Ochtendgymnastiek. TROS: 7.20 Rollebolleradio; 7.35 Aktua; 8.11 Sport na sport; 8,33 Toeraktua. NOS: 9.05 Gymnastiek voor de vrouw; 9.15 Voor blinden en slechtzienden; 9.24 Wa terstanden. TROS: 9 33 Bosboom en Bekooy; 11.33 Het jaar '33 (3); 11.56 Open School (RVU-TROS): ZATERDAG Nieuws: ieder heel uur. NCRV: 7.02 Pop non stop; 7.30 Rabar- bara; 8.03 Popfrisser; 9.03 Gospel-rock; 10.03 Popstation; 11.03 Popsjop; HILVERSUM-4 HILVERSUM-3 VOO: 12.03 Erik de Zwart; 13.30 Tippa- rade; 15.03 Top 40. NOS: 18.04 De. Avondspits. VOO: 19.02 Bart van Leeu- 12.00 Een uur met Hans Mondt; 13.05 Veronica Klassiek. VPRO: 14.30-17.00 Muziek-op-vler. NOS: 20.00-23.00 Euro pees Concertpodium. ZATERDAG Nieuws: 7.00, 8.00 en 13.00. AVRO: 7.02 Septiem; 8.05 Op een klein stationnetje 's morgens in de vroegte: 9.00 In de kaart gespeeld; 10.30 Concer to Mattinale;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17