nieuwe automodellen vol technische hoogstandjes de toekomst te kijk in klanten blij met duurzaamheid, maar verkopers niet ondanks recessie veel nieuws op personenauto-rai uno tegen veel japanners verplichte autokeuring brengt meer veiligheid 28,7 kilometer op één liter ,QENSDAG 2 FEBRUARI 1983 PZC/rai 21 rrd Sierra in een van de vele variaties, de coupé. Nissan Prairierechtop zitten achter schuifdeuren Toekomst Nu' is het motto van de personenautotentoonstelling die van morgen, donderdag, tot en met 13 februari wordt gehouden in de Amsterdamse RAI. Het motto slaat in de meest irect zin op de nieuwe modellen waarin geavanceerde techniek feitelijk is toegepast. Ze zijn anzelfsprekend verspreid over de RAI en staan opgesteld bij de stands van de afzonderlijke lerken. De elementen die in deze auto's vooral de aandacht hebben gekregen bij brandstofver- ruik, onderhoud, levensduur, comfort en veiligheid. een zeer gering brandstofgebrulk door dat het rendement van de motor sterk is opgevoerd alsook doordat een ge- wichtsbesparende constructie en wei nig luchtweerstand veroorzakende vormgeving is toegepast. Op de stand zal dit op bijzondere wijze worden toe gelicht i alfabetische volgorde zijn verspreid rer de acht hallen van de RAI de vol- •nde Toekomst Nu-auto's te bezichti- !n, zelfs te bestellen. I udi udi (Westhal stand 608) toont een ,euw type 100. waarvan de carrosserie iet zijn bijzondere lage luchtweer- and veel weg heeft van de Audi For- •hungsauto die op de stand met toe- Dmstauto's staat (Europahal stand 16). IMW MW (Hollandhal stand 118). die altijd erk het accent op de motoren heeft elegd en daarbij veel elektronica heeft >egepast, toont enkele modellen met lektronische besturing van de motor- incties. Daarbij behoort de boordcom- uter. Recentelijk heeft BMW voor de -serie een nieuwe automatische trans- ilssie met vier trappen en elektroni- ihe regeling Ingevoerd, waarvan een ingewerkt model wordt getoond. F,itroën itroen Amstelhal stand 503) toont het leuwe model, de BX, die speciaal is htworpen om het brandstofverbruik laag mogelijk te houden en de onder- oudsintervallen te verminderen. De linten van vooruitgang worden zicht- aai gemaakt op panelen. 7iat lat Europahal stand 206laat de meu- -e Ritmo zien, de auto waarvan alleen et freem gehandhaafd zou zijn en al et andere vernieuwd. De Ritmo is zui- iger in het benzineverbruik. Ook ■ordt aandacht gevraagd voor het leuwe ontstekingssysteem, de stan- aard-vijfversnellingsbak, de brand- tofverbruiksmeter en het lampje dat angeeft of de rijder in de goede (zuini- e) versnelling rijdt. ord en bijzondere auto is de Ford Sierra ünstelhal stand 502). al enige tijd ver- rijgbaar maar een auto met zoveel technologische pluspunten dat het te ver zou voeren ze hier allemaal op te sommen. Ford doet het trouwens zelf. Een nagekomen wereldprimeur, even eens op de stand van Ford. is de ver nieuwde Thunderbird. Honda Honda (Europahal stand 202) presen teert een vernieuwde Prelude (muzi kaal woord voor voorspel) met een mo tor waarvan het rendement is verhoogd door toepassing van een derde klep. Voorts heeft de Prelude voor zijn voor- remmen een nieuw anti-blokkeersys- teem, British Leyland Ook Jaguars kunnen met minder brandstof toe. Op stand 107 (Randstad hal) toont Jaguar hoe door toepassing van het May-Fireballbeginsel het ren dement van de V-12-motor kan worden verhoogd. Lancia Lancia (Europahal stand 207) zou op de RAI de Beta HPE Volumex tonen, maar dat gaat niet door. In plaats daar van komt Lancia met de Prisma. Mazda Mazda (Amstelhal stand 504) toont een verkleind model windtunnel waarin het schaalmodel van een RX-7 is geplaatst. Voorts heeft Mazda panelen waarop uiteen wordt gezet welke maatregelen de fabriek neemt om carrosserieën te beschermen tegen roest. Mercedes-Benz De nieuwe modellen van Mercedes- Benz (Hollandhal stand 121) worden ge kenmerkt door verscheidene techni sche verbeteringen. De nieuwe 190 en 190E staan in het middelpunt. Opel meerd op welke manier dit resultaat is bereikt. Porsche Porsche (Westhal stand 608) heeft mo dellen waarvan de prestaties ruim schoots bekend zijn. Minder bekend is de zorg waarmee Porsche zijn produk- ten bouwt om een lange levensduur te bereiken. Op de stand wordt dit uiteen- In de Deltahal (stand 102) gaat Opel ga rnet audiovisuele presentaties in een Rprtnult speciaal hiervoor ingerichte filmzaal duidelijk maken op welke punten de be staande Opeis zijn verbeterd. Nissan Nissan (Oosthal stand 311), die dit jaar Peugeot Peugeot (Zuidhal stand, 601) laat zien hoe het mogelijk is een carrosserie volop in de slag is de oude naam Datsun ogenschijnlijk ongewijzigd te laten, de deur uit te doen, presenteert niet al leen de Prairie met zijn lage opbouw en schuifdeur voor de achterpassagiers, maar ook de Micra. Een kleine auto met maar toch zo te veranderen dat de luchtweerstand sterk wordt vermin derd. Het duidelijkst wordt dit getoond met de 305. Op de stand wordt geinfor- Mitsubishi Mitsubishi (Hollandhal stand 111) laat zien dat alle modellen thans leverbaar zijn met turbo-oplading, waardoor bij een betrekkelijk gunstig brandstofge brulk hoge prestaties verkregen kun nen worden. Dit effect wordt nog ver sterkt door de combinatie van de 2x4- versnellmgsbak Zowel van deze bak als van de turbocompressor worden opengewerkte modellen getoond. Een ongelooflijk laag benzineverbruik heeft British Leyland weten te berei ken met een 1,1 liter motor, drie cilinders, in een lichtgewicht vijfpersoons- auto genaamd EVC 3. Bij een constante snelheid van 90 km per uur is gemeten: eén liter voor de 28,7 km; bij constant 120 km per uur wordt het één op 21,6 en bij gesimuleerd stadsverkeer één op 17,3 km. De EVC 3 is een experimentele auto die vrijwel alleen gericht is op brandstofbespa ring. en met zoals bij andere fabrikanten vaak. op b.v veiligheid. Die veiligheid is bij de ECV al ingebouwd, want er mocht niets van het goede van de serie-auto's pr(js worden gegeven om een uiterst zuinige auto te ontwikkelen Er zijn drie hoofdelementen aan te wijzen waardoor het benzineverbruik zo dras tisch kon worden verlaagd. Dat is de carrosserieconstructie, de aërodynamica en de motor. Het lage eigen gewicht van de auto (664 kg) hebben de constructeurs bereikt door kunststofpanelen en aluminium bij de constructie van de carrosserie toe te passen. Die 664 kg is ongeveer twee derde van het gewicht dat de auto's uit de middenklasse (ECV-3 hoort daartoe) hebben Het tweede hoofdelement is de aërodynamica: een windontwijkende carrosserie- vorm met vloeiende contouren, een vlakke voorruit, achterspoiler en gladde bod emplaat Daarbij zijn de motor, versnellingsbak, uitlaat en andere componenten weggewerkt uit de luchtstroom onder de wagen. BL heeft er een luchtweerstand- coëfficiènt mee bereikt van 0.25. Dat ligt ver beneden de Cw van de tegenwoordige serie-auto's. Tenslotte als derde hoofdelement, de motor. Een 1,1 liter driecilinder krachtbron, geheel van licht metaal. Het gewicht ervan is slechts 84 kg. Ondanks de 1,1 liter levert deze motor 62 kW (80 pk). Een laag brandstofgebruik zoals 1 op 28,7) en toch hoge prestaties, want de maximum snelheid met deze ECV-3 is 185 km per uur met een acceleratie van elf seconden om van 0 tot 100 km per uur te komen. Overigens met een handgeschakelde 5-speed-bak. Renault (Europahal stand 217) brengt vooral de zuinigheid tot uitdrukking bij de presentatie van de R 9-diesel. Saab Saab (Europahal stand 208) produceert turbomodellen, zoals bekend is. maar vertoont op de stand vooral dat deze turbo's zijn voorzien van detonatiesen sors waarmee het ontstekingstijdstip wordt geregeld. De presentatie hiervan is bijzonder, namelijk met behulp van een robot die tekeningen maakt, op een schaalmodel details aanwijst en bro chures uitreikt aan het publiek. Toyota Toyota (Europahal stand 214) presen teert opengewerkte modellen om te to nen op welke manier voorzieningen zijn getroffen om levensduur en rendement van de motor en de transmissie te ver groten. Volkswagen Voor Volkswagen (Westhal stand 608) is zuinigheid het thema. Het blijkt uit de Sparmobil, een experimenteel voer tuig Voorts is er een video-presentatie van de VW Auto 2000. Volvo Lange levensduur komt ook tot uit drukking bij Volvo (Amstelhal stand 501) Bij de 760 zijn bijzondere voorzie ningen getroffen voor de afvoer van wa ter. zodat vocht geen kans krijgt in be paalde hoeken te blijven hangen. Tekst: Siem Leeuwenkamp en Harry Kuiper Het zal inmiddels bekend zijn dat Fiat met de nieuwe Uno probeert de markt aan te boren die ze met de komst van de vele Japanse kleine auto's aan het verliezen was. Wat nog niet bekend is, de prijs van de Uno. De auto die in april op de Nederlandse markt komt. gaat tussen de 14.000 en 16.000 gulden kosten. Voor dat geld is er keuze uit een drietal motoren: 900cc 45 pk, llOOcc 55 pk en 1300cc 70 pk. De types hebben twee soorten uitrustingen: normaal en super. Verder is er keus uit vier- of vijfbak en binnenkort is er ook een diesel van te verwachten. De Uno biedt in zijn klasse tal van standaarduitrustingen die bij eerdere modellen vaak als extra tegen forse prijzen verkrijgbaar zijn. Onder andere: centrale deurvergrendeling, controlepaneel voor alle vitale functies (rem men, olie etc.) en elektrisch te bedienen ramen. Tijdens een testrit bleek de Uno geen vinnig vlot Italiaantje maar meer een rustig tot redelijke snelheid komende auto te zijn. En dat is tevens de keus die men moet maken: snel en hoog verbruik of rustig en laag verbruik Voor dat laatste is gekozen en de 900cc-motor kan dan ook 1 op 23,2 bij 90 km per uur constant halen. Dergelijke cijfers geven uiteraard geen betrouwbaar beeld, en het gemiddelde zal dan ook rond de 1 op 17 uitkomen. Met een zo'n geringe lengte (3,64 meter) is er geen plaats voor een kofferbak en dus zit er de overbekende derde afwijkende deur op de Uno. De ECV-3 van British Leyland: opmerkelijk zuinig. De auto van de toekomst slaat nu op de RAI is het motto. Diezelfde auto, zo is inmiddels gebleken, gaat ook aanzienlijk langer mee. En dat zal velen een deugd doen. Verder is een auto van vandaag veel economischer qua onderhoud geworden en de laatste jaren meestal 10 procent zuiniger geworden. Dat laatste was overigens een verplichting die de fabrikanten in Europa waren aangegaan met de Europese Com missie. Voor 1985 zouden ze minimaal 10 procent zuiniger zijn. Nu is het zonneklaar als je een pro- dukt maakt dat langer meegaat de fabrikant ook langer moet wachten eer er weer een nieuwe van gekocht wordt. Voeg daarbij de economi sche teruggang en je hebt een stag nerende verkoop. Uiteraard is er een basisaantal van auto's die er jaarlijks verkocht zullen worden. Dat ligt voor ons land op 400 000 voor dit jaar Want na 10 jaar. de gemiddelde levensduur van een au to hier. moet er vervangen worden. Dat is één redenatie, maar daarbij moet niet vergeten worden dat ve len na die tien jaar autorijden mo gelijk geen nieuwe meer willen of kunnen kopen en dan kan het aan tal verkochte auto's flink onder de 400.000 uitkomen. Niettemin ver wachten de meeste importeurs voor dit jaar 420 000 tot 425.000 ver kochte auto's in Nederland En dat is hard nodig ook. want doordat die 'toekomstauto' zo lang meegaat is er de laatste drie jaren niet bijster goed verkocht. Die dalende verkoopcijfers vinden ook hun oorzaak in een dalend ge middeld jaarkilometrage In '75 was dat 15.000 km, '77-'80 kwam het op 14.000 en vorig jaar 13.500 km per jaar. Verder zal een ander, spaarzamer gebruik de daling te vens kunnen beinvloeden. Binnen twee jaar krijgen we de verplichte periodieke autokeuring zoals in België. Duitsland en Zweden. Zo'n keuring, is gebleken uit grafieken, heeft een extra levensduurverlen- gend effect. Nu al wordt rekening gehouden met een levensduur van gemiddeld 10 jaar. zonder het effect van de keuring. Voor Zweden was het effect van de keuring: in de ja ren '60 gemiddeld 10 jaar levens duur en in deze tijd is dat al 15 jaar Dat ligt niet alleen aan de keuring. Levensomstandigheden en techni sche betere auto's hebben ook hun invloed. Omdat moderne auto's niet zo snel verslijten loopt het onderhoud, dat al economischer is geworden, uitgedrukt in manuren tevens te rug. Dus zullen garage- en onder houdsbedrijven het minder druk krijgen door die technische voor uitgang. Duurzaamheid door techniek: in deze robotstraat is geen mens te zien. Als op 1 januari 1985 de Algemene Periodieke Veiligheidskeuring van start gaat zijn we twee jaar verder en hopelijk een groot aantal 'wrakken' minder rijk. Nu al is duidelijk dat zo'n verplichte keuring hard nodig is. Want zoals chef technische keuringen bij de ANWB J. D. Plaisier zegt: „Er is sprake van verwaarloosd onderhoud. Slechts een op de vijf auto's kunnen we het predicaat veilig meegeven. De rest moet doorver wezen worden naar de garage". Uiteraard is dit geen a-select gege ven omdat er enkel sprake is van ANWB-keuringen. Het is heel wel mogelijk dat na een representatie ve steekproef heel wat minder au to's de eindstreep veilig zouden ha len Nu al kunnen automobilisten bij de ANWB hun auto laten keuren vol gens de wettelijke eisen van 1-1- 1985 Dat is vooral van belang voor dc wat oudere auto's Die voldoen vaak niet aan alle veiligheidseisen van hel tegenwoordige verkeer De keuring kost f 75 en kleine afstellin gen kunnen meteen worden ver richt. Voor het overige volgt zono dig een reparatie-advies, waarna de garage bezocht moet worden. Momenteel is het vaak zo dat er langdurig getwijfeld wordt: wel of niet verder rijden. Want als puntje bij paaltje komt. is de reparatie waarschijnlijk met te betalen, laat staan nog verder te rijden Tot dat onverantwoord lang uitgestelde moment zijn er vaak vele risico's genomen, niet. in de laatste plaats ten koste van anderen. Op een ge geven ogenblik kiest men eieren voor z'n geld en gaat bijvoorbeeld bij de ANWB om advies. Dat advies is onpartijdig en dat zal in de toe komst ook gelden voor alle onaf hankelijke keuringsstations. Auto bedrijven en bedrijven die in eigen beheer auto's onderhouden mogen ln '85 ook gaan keuren. In totaal zijn er zeker 1000 stations nodig om de autokeuring soepel te laten ver lopen. De onafhankelijke stations zullen vooral auto's aantrekken die gara ges schuwen Die categorie is te vinden onder de doe-het-zelvers en degenen die ergens ..een mannetje hebben". Nu al is er sprake van eni ge naijver tussen ANWB en auto handel. ..De autohandel wil natuur lijk de eigen continuiteit gegaran deerd zien", zegt Plaisier ..Toen het hen evenwel voor de wind ging waren ze niet zo bang voor concur rentie. Daarbij komt dat een slager z'n eigen vlees ook niet keurt Er is nu een compromisvoorstel dat de keunng al dan niet als onderdeel van een reparatie of onderhouds beurt kan geschieden". Elk station moet rekenen op een onverwachte controle van schou wers van de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Diezelfde dienst biedt nu al de gelegenheid tot aan melding als erkend keuringsbe- drijf. Er wordt alleen erkenning verleend als de keuringsplaats voldoet aan de eisen van het minis terie van verkeer en waterstaat. Dat betreft apparatuur, ruimte en vakbekwaamheid. Aanmelding kan geschieden bij de dienst in Den Haag. Wat het effect in de toekomst ook moge zijn, én ding is zeker: de vei ligheid is er zeer mee gebaat. titsubishi heeft een stadsauto voor de toekomst ontworpen. Naast toekomstauto's die op dit mo ment al geen toekomst meer zijn omdat ze in de showrooms staan, wor den op de RAI ook auto's getoond die dc fabrieken hebben ontworpen om nieuwe constructies te beproeven, car rosserieën nieuwe vorm te geven, om nieuwe vormen van voortbeweging te beproeven. Op de RAI staan tien van zulke auto's, allemaal in één stand (nr. 226 in de Europahal) samengebracht. Audi (Westhal stand 6081 toont zijn For- schungsauto, waarvan veel met dit pro totype opgedane ervaringen inmiddels zyn verwerkt in de Audi 100. Citroen komt met de Xenia. Twee jaar geleden had Citroén de Karin als toe komstauto, maar die is alweer achter haald. blijkbaar De Xenia is bedoeld als auto met vier zitplaatsen en veel ruimte voor bagage. Ford presenteert een Alternative Fuel Vehicle (AFV), zoals de naam aangeeft een voertuig voor alternatieve brand stof Het Amerikaanse prototype wordt gebruikt om er verschillende brandstof fen en mengsels mee te testen. De AFV is aan het testprogramma onttrokken om naar de RAI te kunnen worden ge bracht. Mazda bouwde eind 1981 de MX 81. waarmee Mazda verschillende nieuwe ontwikkelingen laat zien Luchtweer stand is een punt, wielophanging een ander. Mitsubishi presenteert een Concept Ve hicle. een toekomstmodel voor een nieuw type kleine auto die speciaal moet worden gebouwd voor het stads en woonverkeer. De auto is klein (2,7 meter lang. 1,4 meter breed) en heet ui terst zuinig te worden. Opel vertoont de Tech 1een studiemo del op basis van de Opel Kadett. met lage luchtweerstand en functioneel in terieur op basis van nieuwe electroni- sche ontwikkelingen. De auto is ook be doeld voor onderzoek naar nieuwe pro- duktietechnieken. Peugeot presenteert de Verq Plus als toekomst-auto. Renault komt met de Vesta. een proto type van een auto die omstreeks 1990 in produktie genomen zou moeten wor den. Veiligheid en comfort moeten ten minste op hedendaags peil staan, de au to moet goed zyn voor vier personen, en het brandstofgebrulk moet 1 op 33 wor den. Toyota heeft de FX-80. model van een zeer compacte maar compleet uitgerus te toekomst-auto. De geel-zwarte FX- 80 heeft een stuurwiel waarin de instru menten zijn opgesteld, ..hangmat"- stoelen, klapdeuren en automatische transmissie Voorts is er de Um-Car. een toekom stauto die met steun van de Duitse re gering, een groot èantal bedrijven en vier technische hogescholen is ontwik keld en waarin verschillende oorspron kelijke ideeën zijn verwerkt Voor de overbrenging hebben de ontwerpers echter op een Nederlands produkt ge grepen, de traploze automatische transmissie van TranSmattc uit Til burg. Ten slotte is er de Volkswagen Au 2000. prototype voor een voertuig met bij zonder weinig luchtweerstand en waarin verschillende diesel- en benzi nemotoren beproefd kunnen worden. De aandrijving geschiedt via een auto matische bak met vier trappen en overdrive.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 21