VARA komt met jongerenprogramma Stenen leger PZC/radio -tv en kunst mooEi IK -z televisie PANDA EN DE NIEUWE IJSTIJD radio 9 EXCELLENTIE APPIE HAPPIE en DE BARON VAN BAYERN MUNCHHAUSEN WOENSDAG 2 FEBRUARI 1983 MAAK DE PERS TRIJFEL Nico Scheepmaker WOENSDAG 12.02 Will wil wel. 14.03 De Jukebox. 15.03 Toeters en bellen. EO: 17.02 EO- Onderweg. NOS: Ieder heel uur nws. EOA: 18.06 Tijdsein. 18.30 EO-Metterdaad. 18.40 Hou'en Jongens 18.50 De Wolkenwa gen. 19.02 Van U wil ik zingen. 19.25 De bijbel open. 19.45 A tenne 2. NOS: 20.03 Langs de lijn, sport en muz. 23.02 Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 Volg spot, 1,02 Metropolis. 2.02 Nachexpress 1. 3.02 Nachtexpress 2. 6.02 Eerlijk ge zegd. 6.09 Vandaag... donderdag DONDERDAG NCRV: 7.02 Het levende woord en ver volg Vandaag. donderdag. (7.45 Over- kopen gesproken). 8.06 Hier en nu. 8.54 In 't voorbijgaan. 9.03 Wie weet waar Willem Wever woont? 10 03 Muziek bij de koffie. 11.30 Twaalf-uurtje. (11.50 Cu linaire tips). HILVERSUM-2 MG 402m. 746 kHz. FM (na 17.00 uur): 99.8 MHz. kanaal 43 WOENSDAG Overheidsvoorlichting: 12.16 Gesprek ken met vrouwen. NOS: 12.26 Meded. t.b.v. Land- en Tuinbouw. 12.30 Nws. VARA 12.36 Dingen van de Dag. 13.00 Nws, 13:10 Kinderen een kwartje. 13.30 Nws. 13.33 Kinderen een kwartje, (verv.). 13.50 Reactietelefoon, 14.00 De Schuurpapier. 14.29 N.ws. Nws. RVU- NOS 14.33 Zo kan het ook. NOS: 15.30 Nws. 15.32 NOS-Wereldwijzer. 16.00 Wat een taal. NCRV: 16.32 Studio 55. 17.30 Nws. 17.36 Hier en nu. NOS: 18.00 Nws. P.P.: 18.20 Uitz. van de Partij van de Arbeid. HUM. VERB. 18.30 Het voordeel van deTwijfel. NCRV: 19.00 Steen in de vijver. 20.00 Nws 20.03 Leger des Heilskwartier. 20.18 De wereld zingt Gods lof. 21.00 Bij de tijd. 21.30 Onder de dekop. Open Schooi: 21.40 Onderwijs. 21.55 Ik heb u lief mijn Nederlands RVU: 22.10 Con versation time. NCRV: 22.30 Nws.. 22.40 Nederland en z'n buren. 23.00 Literama woensdag. 23.55 Nws. DONDERDAG AVRO: 7.00 Nws 7.1 Q Ochtendgymn. 7.20 De AVROklok. (7.35 Per saldo. 7.30 Nws. 8.00 Nws. 7.35 Radiojourn. 7.52 Over economie gesproken). 8.15 De vi sie van NOS: 9.05 Gymn. v.d H1LVERSUM-3 MG 445 m. 674 kHz. FM 95.0 MHz. kanaal 27 WOENSDAG 12.34 Vraag en aanbod. 13.30 Weeshuis van de hits. 14.34 K-rock. 16.34 Nws.- Box. NOS: Ieder heel uur nws. 18.04 De Avondspits. KRO: 19.02 Krachtvoer. 21.02 Demo. 22.02 Rocktempel. DONDERDAG TROS: 7.02 De Havermoutshow. 9.03 De Hugo van Gelderen Show. 11.03 De Polderpopparade. HILVERSUM-4 FM 99.8 MHz. kanaal 43 WOENSDAG 12.00 Divertimento: Licht klass. muz. 13.00 Nws. 13.05 De grote orgelmis van Bach (IV). AVRO: 13.30 Licht klass. concert. 14.05 Alred Reed, muzikaal portret. 15.05 Een uur painomuz. 16.00 Historische opname van Mengelberg en Stokowski. AVRO: 20.00 Klass. pianorecital. 20.15 Orlando kwartet: Klass- en moderne muz. (20.55 Portret van Leos Janacek). 22.15 Moderne engelse orkestmuz. DONDERDAG VARA: 7.00 Nws. 7.02 Morgenrood. (8.00 Nws.L9.00 Klass. pianomuz. 9.55 Klass. orkestmuz. 10,30 Moderne kamermuz. EVEN PUZZELEN TELEAC 23.00 Ergonomie. NOS 23.30 Journaal 23.35 Nieuws voor slechthorenden. NEDERLAND-2 NOS 13.00 en 18.15 Nieuws voor slechthorenden. 18.30 Sesamstraat 18.45 Jeugdjournaal 19.00 Journaal 19.12 Zendtijd politieke partijen De Centrum Partij, 19.22 Van gewest tot gewest Regionale informatie. Vanavond o.a/ Ad de Laat, een Brabantse liedjeszanger; De psalm- en hazeu- zangers Zwolle en omstreken; De Winschoter jour naal-filmgroep. 20.10 De geschiedenis van de SS. De SS, opgericht in 1920 door Himmler en bestaan de uit vrijwillige „edelgermanen", kreeg tot taak de vijanden van Het Duizendjarige Rijk te elimineren, Als die vijanden werden voornamelijk joden en communisten gezien. In deze documentaire, ge maakt door de militaire historicus Andrew Mollo, gesprekken met voormalige SS'ers, geschiedkun digen en slachtoffers. 21.30 Cinevisie. Programma over films en filmmakers, gepresen teerd door Cees van Ede, vanavond onder meer een gesprek met regisseur Rob Houwer naar aan leiding van zijn eerste Bommel-film „Als je begrijpt wat ik bedoel" van Marten Toonder. Verder wordt aandacht besteed aan de Braziliaanse film „Pixote" van regisseur Hector Babanco; de Amerikaanse film „The plague dogs" van Martin Ropsen en „Cutters way" van regisseur Ivan Passer. 22.00 Studio Sport 22.30 Journaal 22.45 Den Haag vandaag Politieke actualiteiten 23.00 Studio Sport-Extra EK kunstrijden te Dortmund, 23.35 Nieuws voor slechthorenden BELGIE-NEDERLAND-1 16.30 Open school. Peuters en kleuters. 18.00 Tik Tak. Voor de kleintjes. 18.05 Denken en doen. Spel- en sportprogramma voor de jeugd. 18.30 Waard om te weten. Niki Demeyere vertelt over de komende TV-pro- gramma's, theatervoorstellingen, nieuwe boeken, platen enz. 19.40 Mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Mini micro macro. Spelgprogramma gepresenteerd door Armand Pien. 20.20 Home sweet home. Australische serie met John Bluthal, Arianthe Gala- ni, Christopher Bell, Mike Buchanan en Carmen Tanti. „Wie eerst komt, eerst maalt". Enzo heeft het in zijn hoofd gehaald een piano te kopen. Hij gaat naar een uitverkoop, maar is tot zijn verbazing niet de enige kandidaat... 20.45 Kurt en Co. Praatshow met Kurt van Eeghem. Gasten. Jef Gee- raerts (foto), Eva Maria, Mare Sleen, ingrid Berghmans en Johan Vermin nen. 21.40 Het gerucht. Kunstmagazine waarin o.m.: Reportage over de toneelgroep „Baal" uit Nederland en een interview met de kunstschilder Carel Willink. 22.25 Tiercé, Nationale Loterij en Journaal Aansluitend Coda: „Achterhaald symbool", Hans Andreus (1926-1977). BELGIE-NEDERLAND-2 19.00 Juke Box. Eddy Grant, Hall and Cates, Blondie en Vangelis. 19.15 De avonturen van Niko. Britse avonturenserie voor de jeugd. Afl. 5: „Oor log tussen de dorpen". Moe van het harde werk in de wijngaard van zijn oom, neemt Niko een dagje vrij om te gaan visen. Hij krijgt ruzie met twee jon gens uit een naburig dorp om een visplek. De ruzie loopt zo hoog op, dat op een gegeven moment niet alleen de jongens, maar ook hun familie en zelfs de twee dorpen tegenover elkaar staan 19.40 Mededelingen en programma-overzicht 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 -22.15 Kunstrïjden Europese Kampioenschappen kunstrijden op de schaats te Dortmund. Vrije figuren (paren). Recht streekse reportage Commentaar: Alain Coninx. FRANSTALIGE PROGRAMMA'S BELGIE FRANS 1 14.15 Schooltelevisie: Tiny Troll, een konijntje 14.30 De dag van de dierenarts. 15.00 15.30 Van de schapevacht naar de draad. 16.00 Cine bede et cie, Jongerenmagazine. 17.25 Plein jeu. Gevarieerd namiddagprogramma. 19,08 Ce Soir. Regionaal magazine. 19.25 Flash minutes papillon. Consumententips 19.30 Journaal 19.55 Risquons tout. Historisch spelprogramma. 20.55 Chansons a la carte. Amusementsprogramma met Carré d'As, Doro- thée, Didier Barbelivien, Carlos, Madleen Kane, Da ve, Richard Clayderman en Guys and Dolls. 21.35 Trekking Nationale Loterij 21.40 Ecritures. Literaire rubriek. 22.30 Journaal BELGIE FRANS 2 18.05 Romance. Serie. 19.00 La pensee et les hommes. Een interview van Georges Van Hout met Hervé Hasquin over het werk „Historiographie et politi que". 19,30 Journaal 19.55 -23.00 Sports 2. Sportmagazine met o.a. kunstrijden, Toto en Tier cé. NEDERLAND-1 NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie: Kijk mij nou. 10.30 Keuren, kiezen, kopen. 11.00 Alle stemmen gelden. 11.30 Huisdieren 13.00 Nieuws voor slechthorenden 15.00 Open School. Leren voor de WW. AVRO 15.30 -17.30 Kindërbios. Gevarieerd kinderfilmprogramma. IKON 18.55 Pubertijd. In de eerste van negen wekelijkse programma's praat Ivo de Wijs met pubers over onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen. Vanavond: Buiten landse kinderen in Nederland en de popgroep Polle Eduard Band (foto). n 19.21 Kenmerk. Actualiteitenrubriek. SOCUTERA 19.46 De Nederlandse stichting voor leprabestrijding. NOS 20.00 Journaal VPRO 20.28 BGTV. Actualiteiten 21.00 Sfeervol bulshitten met Kamagurka. On-orthodox amusement met Kamagurka, Herr Seele, Jean Mongare. Laatste aflevering „Ais jij omvalt" 21.30 Tijdverschijnselen. Vanavond: „Vrouwen en carrière" Hebben man nen en vrouwen dezelfde mogelijkheden en kansen om carrière te maken? 22.30 Schillen. Film van het Nederlands theaterinstituut: „Schil len" is een project voor volwassenen, waarin een man centraal staat die kampt met psychische pro blemen. Door middel van zijn eigen verbeelding tracht hij hiervoor een oplossing te vinden. Asso ciatief roept hij beelden op, waaraan hij zich pro beert vast te houden, om zodoende voor zichzelf duidelijk te krijgen wie hij nu eigenlijk is. Foto: Scè ne uit 'Schillen'. INFORMA TIE EN AMUSEMENT CVan onze rtv-redactiei HILVERSUM - De VAR A-televisie be gint nog dit seizoen met. een maande lijks jongerenprogramma, dat naast amusement in de vorm van popmuziek ook informatie over specifieke jonge- renproblemen zal bevatten. Het eerste van de drie programma's die nog dit seizoen onder de naam 'Je ziet maar' worden uitgezonden, is op maandag 21 maart om 19.34 uur op Nederland 2. Het programma draagt dezelfde naam als een jongerenprogramma dat aan het begin van het winterseizoen bij wij ze van proef werd uitgezonden. Die for mule - gefilmde onderwerpen en stu- Kabeltelevisie - Minister Brinkman (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur) is van plan op korte termijn de toegang van buitenlandse televisieprogram- ma's tot de Nederlandse kabeltelevisie netten te verruimen, in de lijn van het regeerakkoord. In een maandag aan de Tweede Kamer gestuurde brief schrijft de bewindsman dat uitvoering van dit voornemen, wijziging van de bestaande regelgeving vergt. Daarbij moet ook het probleem van de eventueel speciaal op Nederland gerichte reclame-uitzendin gen aandacht krijgen. dio-opnamen waarbij informatie en amusement elkaar afwisselen - is zo goed bevallen dat er nu een regelmatig vervolg op komt. De opzet is daarbij slechts in zoverre gewijzigd dat de infor matie een wat breder karakter zal krij gen naast de service-onderdelen, zoals een contactenrubriek, die in het eerste programma zaten. Wat de muziek betreft zal het program ma zich bewegen op het terrein van de 'betere commerciële popmuziek' en dus het midden houden tussen het hitge- weld van Toppop en de avant-garde- pop van Hotel Suburbia. De uitzendingen van dit seizoen en de voorgenomen serie in het volgende win- terprogramma, waarvan de regelmaat nog onderwerp van discussie is, worden gemaakt door hetzelfde team als van de eerste uitzending: Harry de Winter en Michiel Praal stellen het programma samen, Frans Meiland doet de produk- tie en Cesco Ringrose voert de regie. Voor de presentatie zal opnieuw Han- neke Kappen worden aangezocht. De twee volgende uitzendingen van het nieuwe programma zijn respectievelijk op 25 april en 16 mei. HILVERSUM-1 MG 298 m. 1007 kHz. FM 87.85 MHz. kanaal 3 vrouw. 9 15 Werkbank. 9.24 Waterst. 9.30 Nws. OPEN SCHOOL: 9.33 Leren met minder moeite. AVRO: 10.03 De AVRO-klok "Buiten". (10.04 Radio journ. 10.30 Nws.). 11.00 Radiojourn. 11.03 Duimeland. 11.10 De Nederlandse Schoolradio. 11.30 Nws. 11.33 Kijk op kunst, ER 16 EEN 0N6ELUK 6EBEURD Hel verbazende China" in de Bijenkorf is een verkoop tentoonstellingdie maandagmid dag, na de officiële opening, meteen al zoveel gretige kopers trok dat in die enkele uren een even grote om zet iverd. bereikt als op de zaterdag voor Sinterklaas op de speelgoed afdeling. In Amsterdam is als on derdeel van deze China-manifesta- tie een tentoonstelling ingericht waar beelden te zien zijn van het Stenen Leger van Keizer Qin, dat in 1974 ontdekt werd. Van de 7000 ter racotta beelden van levensgrote krijgers en paarden werden er tot nu toe zo'n 600 opgegraven, en daarvan werden een jaar geleden 113 objecten in Brussel geëxpo seerd. Ik heb daar toen al over ge schreven. De Bijenkorf-tentoon stelling is beduidend kleiner, om vat enkele paarden en staande en knielende krijgers maar mist het kleinere stukiverk, en ook de strin gente elektronische bewaking die de tentoonstelling in het Brusselse Paleis voor Schone Kunsten zo lu diek maakte iedere keer als een bezoeker per ongeluk met zijn jas pand een elektronische straal doorbrak begonnen er luidruchtige schellen te rinkelen). Twijfel Omdat mij, bij mijn rondgang langs de beelden na de officiële opening, het verschil tussen de Brusselse en de Amsterdamse bewaking opviel Ien misschien toch ook omdat de beelden in Brussel meer indruk op mij hadden gemaakt dan deze in Amsterdam, al verbeeldde ik mij dat misschienvroeg ik aan de heer en beide dames bij de verkoop- stand aan de uitgang van de ten- toostelling of de beelden eigenlijk wel echt waren. Blijkbaar reisden zij alle drie met de tentoonstelling mee, zoals men vroeger met een op gezette walvis door heel Europa trok, want geen van drieën bleek Nederlands te verstaan. Engels wel, en de beelden waren echt echt, zeiden ze. Maar wat las ik, thuisge komen, in de persmap? Een stencil met LAATSTE NIEUWS, MAAN DAG 31 JANUARI, 11.55 UUR (dat was dus 5 minuten voor de opening en 5 minuten nadat ik de persmap had gepakt). „Niettegenstaande het feit dat pre cies dezelfde expositie van de ste nen krijgers in Parijs en Londen is getoond als originele kunstschat ten, zijn er bij de Bijenkorf te elfder ure enige twijfels gerezen omtrent de echtheid van de beelden. Het bureau van de Chinese zaakge lastigde in Nederland laat ons we ten dat de exploitant, de Chinese Art Treasures Company, niet de be schikking heeft gekregen over ori ginelen, maar over wat heet „au thentieke, door officiële Cinese in stanties goedgekeurde replica's". „Een onderzoek is in gang gesteld" Authentiek Nu begreep ik ook wat prof. dr. H. A van Oort, die een inleiding had HORIZONTAAL: 1 zijde; 5 kreupel: 9 voorbijgaan. 12 voormiddag; 14 gebak. 15 noot, 16 soort; 18 voorkeur; 19 bitter vocht; 20 meisjesnaam; 22 met rede be gaafd wezen; 23 garneersel; 24 getrof fen; 25 vrucht; 27 halm; 28 vod; 30 dicht; 31 meisjesnaam; 32 tuin; 34 noot; 35 vis net; 37 hond; 38 vuur. VERTICAAL: 2 als volgt; 3 keurig; 4 leer; 5 tijding; 6 wilde haver; 7 de onbe kende; 8 omroepvereniging; 10 kleerka- mer; 11 gemeen; 13 bros-blauwachtig metaal; 15 konijn; 17 deel v.e, viool; 19 genieting; 21 woonboot; 22 laag; 24 ven ster; 26 deel v. d. voet; 28 Europ. taal; 29 kledingstuk; 32 huisdier; 33 troefkaart; 35 voorzetsel; 36 noot. Oplossing vorige puzzel: gehouden over dat Stenen Legl van keizer Qin, bedoelde toen J ons voorhield dat replica's nm mooier konden zijn dan de origin len omdat alle bakfoutjes en b schadigingen daarin konden wel den weggewerkt. De Venus van tf lo met. beide armen dus, en mi schien nog een mandje in hen rechterhand. Ik belde EmileCrini le Roy, de man die China voor Bijenkorf heeft „afgestroopt", o, hem te vragen of het onderzoek dj in gang was gesteld al resultatT had opgeleverd? Hij vertelde dl de onderhavige beelden, die eerdf al in Le Printemps in Parijs, in S£ 'fridge's in Londen, in enkele Zw^ serse warenhuizen en in een m seum in Nantes tentoongesteld «f ren geweest, daar allemaal als tn echte beelden waren gepresel. teerdmaar dat ze bij de Bijenko\ toen ze op de vrijdag voor de op2 ning de bijbehorend papieren /laL den gekregen, waren gaan twijf len aan de authenticiteit. L Hoe het nu pecies zat wist hij gist ren, dinsdag, nog niet, maar zodr het zeker was dat het authentiek door officiële Chinese instantr goedgekeurde replica's" ware. aE BBSRI3PT ME VERKEERD... zou dat bekend worden gemaaiij (Hebt u eigenlijk een authentiek door officiële Nederlandse instaal ties goedgekeurde reproduktie vtp Vincent van Gogh's Zonnebloemxt. aan de wand hangen?). [e el Curieus ei Een curieus geval. De huurpr^ van de beeldenwas inclusief de v zekering, maar Emile Crince le Ü4, meende te weten dat de krijgeL voor ongeveer 4 miljoen, en paarden voor ongeveer 5 miljo gulden verzekerd waren. Is dat wat aan de hoge kant voor rep0( ca's oftewëlnamaak? Aan de an^t re kant: er zijn 7000 originele waarvan zo'n 10 procent inmiddK, is opgegraven, er zijn dus ongetvL feld meer originelen dan replica Dat bezorgt die replica's een zelL zaamheidswaarde die zij gemefo hebben met de Venus van Milo! JLj echte beelden hoeven bovendienJe leen maar opgegraven, schoon maakt en hier en daar gerest.%' reerd te worden, maar die replica.x moesten met pijnlijke nauwgezfe heid weer helemaal in klei gevorm^ en gebakken worden! js Alle reden dus, om met meer do^ gewone belanstelling naar de Big] enkorf-tentoonstelling te gaan foji, ken, want echt of onecht zijn in dyt geval betrekkelijke begrippen. I:a „echte" werden 2000 jaar getedM volgens een assemblagemethotai door een heel legertje keramici aqm de lopende band gemaakt, de „ojtj echte" zijn. vooralsnog, waq0i schijnlijk unieke exemplaren, is maar waar je de voorkeur aifen geeft... Tjj Btl |e liMpsl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16