variëteit op leidse jazzweek 495 f \led zeppelin UIT IN ZEEKIND [PRISMA Kenneth royce restanten komen niet meer van de grond eczeem de gelaarsde kat de hortensia butch cassidy theater concert film purper 5e laatste grote muzikale sensatie van e jaren zestig had zijn tijd gehad, toodgebloed. versleten, om de hoge op- it voortploeterend, kwam Led de laatste jaren door. Een goe- investering was gedaan in „Swan mg", hun eigen platenlabel. De groep id de allerbeste technische capacitei- i in huis, maar de combinatie daar- i met de in de groep aanwezige spon- ïe stuwende kracht had voor het pre laat „supergroep" gezorgd. PLATEN Ja bijna tien jaar verscheen van de 1 Gooise formatie 'Cheyenne' de eer- e langspeelplaat, 'Money' getiteld, kwel de lp een aantal minder sterke s bevat maakt 'Money' als ge il geen slechte indruk. De muziek, de groep zelf omschreven als y music', is heavy en funky. Uit- jónderingen daarop vormen 'Trust in pe', waarin de vocale kwaliteiten van angeres Julia Loko volledig tot hun jecht komen, 'No forgivin" en het meer ir de jazz-rock neigende 'What's in a n van de beste nummers van plaat, vooral dankzij de uitgekiende fitmische arrangering. Èeel swingend is ook 'Just carry on', de tekst er niet om liegt. De van de overige nummers zijn ak. Iedere zichzelf resepecterende 't zou zijn wenkbrauwen fronsen bij H horen ervan. Overigens is Cheyenne Wet de enige Nederlandse band waarbij lit euvel zich voordoet. Men kan dage- Bks op de radio horen hoe weinig Ne derlandse artiesten de Engelse taal écht (willen) beheersen, oney' bevat voorts de nummers 'Still kinda man' en 'Ev'ry time I see you', lie bekend mogen worden geacht aan- en beide eerder als single zijn uitge- kon worden. De verrassing kwam toch. De plaat heette gewoon „Led Zeppelin" en bevatte zeer on-orthodoxe rockmu ziek van een zeer zwaar kaliber In het conservatieve Engeland, waar de groep vandaan komt, ging hun muziek er niet in. Eigenlijk viel men daar pas een jaar of vier geleden op een dergelijk genre, dat inmiddels veertien jaar gele den door hun eigen Zeppelin werd ge lanceerd. Een Amerikaanse tournee die samen valt met het verschijnen van Led Zep pelin II, brengt de groep echter in één klap aan de absolute top. De bonkende drums van Bonham, Plants krijsende zang en Page's zeer lui de maar ook virtuoze bluesachtige gi taarspel zijn de karaktertrekken van de groep. Daarbij is van het echo-apparaat altjjd ruimschoots gebruik gemaakt. In de geschiedschrijving komt deze groep daarom voor als „de grondleg gers van de heavy metal" of „hard rock". zwart Tot de afgang met het laatste optreden van Led Zeppelin in Nederland was er echter méér aan de hand dan slechts keiharde muziek, die later onder de noemer „heavy metal" als op zichzelf staand genre door het leven zou gaan. Deze groep had wortels, die dieper gin gen dan de Yardbirds. Page was opge groeid met zwarte muziek, had veel met hen gemusiceerd en was boven dien een natuurtalent. Hij droeg de elementaire factor aan, die Zeppelin groot maakte. Daarnaast had hij letterlijk de mazzel gehad een goede zanger en ook drummer te vinden. Zeppelin ging dieper dan slechts de ba sis leggen voor gehoorbeschadigende muziek. Die zwarte emotie zat er in. Dat wist deze supergroep over te brengen en juist daarom is Led Zeppelin onvergete lijk. En het is best mogelijk dat Plant en Page grondleggers van de heavy metal zijn geweest, maar dan hebben hun mu zikale nakomelingen er toch meestal erg weinig van begrepen. (ADVERTENTIE) VAN DE MAAND JANUARI XYY MAN SPANNENDE MISDAADROMAN VAN ALLEEN CEZE^B IPRÏSMA) I misdaad! vrijdag 7 januari In jongerencentrum Midgard in Middelburg wordt een jam-session gehou den. De organisatie berust bij Midgard. Aanvang 21.00 uur. zaterdag 8 januari De Chris Latul-band speelt in het Zuiderbaken in Middelburg op een popconcert, georganiseerd door de voetbalvereniging SC Torna. Latul, ex- lid van Massada, begint zijn optreden om 20.15 uur. In het voorprogramma staat de Souburgse groep Lativa. Chris Latul-band Donderdag 6 januari LEIDEN - De Leidse jazzweek, die dit jaar wordt gehouden van woensdag 12 tot en met zondag 16 januari, wordt gekenmerkt door een grote variëteit. De jazzweek wordt geopend met een kroegentocht op 12 januari, waarbij dertig cafes worden aangedaan die allemaal een jazzformatie in huis hebben. De week wordt besloten op zondag 16 januari in de Pieterskerk met een gospelconcert met medewerking van onder andere Janice King en de Stanvaste Singers. Donderdag 13 januari wordt in het Waaggebouw een Big Band special georgani seerd. Vrijdag wordt in de Stadsgehoorzaal een dixielandconcours gehouden, waaraan wordt deelgenomen door acht Nederlandse amateurorkesten De Jazz Band Ball Orchestre uit Polen zal een gastoptreden verzorgen In het Waagge bouw wordt dan aandacht besteed aan de moderne jazz met medewerking van onder andere Ronald Snijders en Black Straight Music. Het Key Town Jazz Festi val op zaterdag in de Stadsgehoorzaal, het hoogtepunt van de Leidse jazzweek vermeldt als deelnemers onder andere Sammy Rimmington, Janice Kingen Toots Thielemans. 'oots Thielemans r ed Zeppelin bestaat al sinds 25 september 1980 niet meer. De sterfdag van John Bonham viel Ijsamen met het absolute einde van een legendarische formatie. De overleden slagwerker jepaalde voor een belangrijk deel het geluid van Led Zeppelin, maar zijn onvervangbaarheid is tonder twijfel om piëteitsredenen opgevoerd als oorzaak van de split. Er zijn echter meer facto- •en, waardoor de Zeppelin is neergehaald. Bonhams dood was slechts de aanleiding. otte een compliment voor bassist Peet en zangeres Julia Loko. laatste kan iedere vergelijking met estigde Amerikaanse soul-zange- moeiteloos doorstaan, oney' is geproduceerd door 'ever Eddie Conard. J. D. van S. e, 'Money' - Philips 6423 546 Nu is Led Zeppelin altijd al een groep met wisselende prestaties geweest. Toen de elpee „Led Zeppelin II" in de winkels kwam, was dat een regelrechte schok voor de moderne muziek; wie herinnert zich „Whole lotta love" niet als zodanig? Maar dieptepunten waren er ook, ten tijde van „Presence" (1976) bijvoorbeeld. En in de laatste jaren na tuurlijk. Onwaarschijnlijk succes werd echter weer geboekt met de plaat „In through the outdoor" (1979), een méér dan eervolle laatste langspeler. Terecht werd deze plaat in Amerika bij miljoe nen verkocht; met de Beatles (Sgt. Pep per) is Zeppelin nog altijd de meest po pulaire rockgroep in de Verenigde Sta ten. Dat „In through the outdoor" in Nederland zo onderschat werd, is een onbegrijpelijk, maar verder onbelang rijk feit. De plaat is nog steeds lever baar. Een tweederangs-plaat die in december is uitgebracht (suggererend dat de groep nog bestaat), geeft een overzicht van het fenomeen Zeppelin tussen 1969 en 1979. De plaat bevat niet eerder uit gebracht restmateriaal uit alle perio den van de tienjarige groep. Het is ge makkelijk op te maken, voor welke plaat de verschillende songs bedoeld waren. De platenmaatschappij beweert natuurlijk dat het niet om afgekeurd materiaal gaat. Maar waarom deze nummers dan indertijd niet en andere wél zijn uitgebracht, blijft duister. Maar aangezien bijna alles dat gitarist Page en zanger Plant gezamenlijk aanraak ten interessant is, is deze plaat dat ook. De titel luidt „Coda". yardbirds Eind 1968 vielen The Yardbirds uit el kaar. Vedetten als Jeff Beck en Eric Clapton waren al' veel eerder uit de groep verdwenen. Uiteindelijk was Jimmy Page eigenlijk het enige lid van de „groep". Dat stond nou eenmaal in zijn contract. Hij deed grote moeite om na te komen, waar hij zijn handtekening onder had gezet. Het lukt hem uiteindelijk ook wel om een live-band bij elkaar te har ken, al moest hij het met een vijfde keus zanger doen. Dat was Robert Plant, die achteraf niet eens zo slecht bleek te zijn. Page ging met zijn „New Yardbirds" op tournee. Nog voordat 1969 begint, heet de groep „Led Zeppelin" en een paar maanden later gaan Robert Plant, John Paul Jo nes (bas, toetsen), Jimmy Page en John Bonham de studio in om een plaat op te nemen. Een groep waarvan ruige, maar geen verrassende, rhythm&blues verwacht PZC/kunst/cultuur U Luc Lutz en Simone Rooskens Zuidelijk Toneel Globe geeft vanavond, donderdag in Den Dullaert Hulst een voorstelling van het toneelstuk 'Eczeem', geschreven door Gerard Jan Rijnders. (20.30 uur) Een homofiele zoon bezoekt samen met een vriend zijn ouders die een riante villa bewonen aan de Spaanse kust, een west-Europese kolonie met een fors overschot aan kapitaalkrachtige ex-nazi's. De belangrijkste motor achter de plot wordt gevormd door de roes tengevolge van uiteenlopend drank- en drugsmisbruik. Drie ver schillende generaties slingeren zich door het bestaan met een ontroerend applomb. Alle zekerheden worden categorisch ontmanteld, maar zelfs dan blijkt niets be stand tegen hun overlevingsdrift of hun doodsangst. 'Ec zeem' is een hartverscheurende komedie over het uni versele zoeken naar liefde en geluk. De noodlotsgedach te achter het stuk houdt zeker geen aanval in op één van de figuren van het stuk, maar toont (zelfispottend hun aller ellende, waarvoor de vermeende oplossingen (de kerk. de drank en de dope) varièren, maar hen geen steek verder helpen: eczeem zit in het bloed en dat 'bloed blijft!'. Spelers zijn Liesbeth Coops, Wim van der Grijn, Nora Kretz, Han Kerckhoffs, Gijs de Lange, Ton Selter, Bets van der Wal en Ton Zeegers. De regie is in handen van Paul Vermeulen Windsant. Jules Royaards De Haagse Comedie brengt dinsdagavond in de schouwburg te Middelburg de romantische satire 'De Gelaarsde Kat' van Ludwig Tieck op de planken met in de hoofdrol Jules Royaards. (20.00 uur). Op nieuwjaarsdag ging deze nieuwe produktie in de ge heel eigen en eigenzinnige bewerking van regisseur Gui- do de Moor en dramaturg Watze Tiesema in de Konink lijke Schouwburg te Den Haag in premiere. 'De Gelaars de Kat' is een sprookjesachtige satire op het toneelbe drijf, het toneel en haar publiek. Op verrassende wijze is het zo befaamde gelijknamige sprookje verwerkt. In de vorm van 'toneel op toneel' worden het theater als zoda nig en de maatschappij middelpunt van de satire. Een toneelgezelschap voert een nieuw stuk met de titel 'De Gelaarsde Kat' op. Toeschouwers en critici zijn argwa nend en leveren voortdurend commentaar, vooral daar waaf het stuk niet beantwoordt aan hun verwachtingen. De schrijver van het stuk hoort dit alles aan en poogt, aan de hevigste twijfels ten prooi, zijn schepping te ver dedigen. Zaterdag wordt in de concertzaal te Zierikzee een op voering gegeven van het blijspel 'De Hortensia' van Yves Jamiaque door Luc Lutz, Simone Rooskens, Hans Cornellssen, Caroline Brouwer en Nanny Cijs. De regie is van Lo van Hensbergen. (20.00 uur) De overbekende thema's van misverstanden en onbe holpen leugens, die weer nieuwe misverstanden oproe pen zijn nauwelijks verrassend. Nieuw is de bijna slordi ge achteloosheid van de tekst: minder burgerlijk en ver velend, gekruid met puntige grappen, die in de vertaling van Luc Lutz goed overkomen. 'De Hortensia' is het verhaal van een onwillige liefde tussen een ontwerpster met een volwassen zoon cn de dromerige leugenaar Da vid, die zijn kleurloze bestaan achter een tekentafel op siert met verhalen over grote opdrachten in exotische werelddelen en zelf nooit goed weet waar de waarheid ophoudt en de leugen begint. Het loopt natuurlijk alle maal goed af, ook met de zoon en diens Canadese Gelief de. Katherine Ross Het Alhambratheater te Vlissingen vertoont woens dagavond de film 'Butch Cassidy and the Sundance Kid' van George Roy Hill met in de hoofdrollen Robert Redford, Paul Newman en Katharine Ross. (20.00 uur) In deze film uit 1969 zien we Robert Redford en Paul Newman als twee outlaws rondtrekken in het Wilde Wes ten. Ze halen van alles uit op hvrn tochten en vinden tenslotte een heldendood in een vuurgevecht met de politiemacht, die hen voortdurendop de hielen zit. Ka tharine Ross moet voor het aantrekkelijke element zor gen in de film, maar wordt overschaduwd door de presta ties van Redford en Newman. Zaterdag vindt in VOC De Piek te Vlissingen het op treden plaats van Pigeon Drop, het 'fools-theater'. (21.00 uurT Het poppentheater Parcival te Middelburg heeft voor woensdagmiddag een voorstelling op het programma staan van 'Ik heet Sneeuwwitje', een poppenspel ge speeld door Willem Joppe. (14.30 uur). Het oude-stijl jazzorkest Dixieland Seven geeft zater dagavond in de Concert- en Gehoorzaal te Middelburg een concert van pure dixieland met leuke arrangemen ten en voortreffelijke soli. (21.00 uur) De band bestaat uit Wim van Zoeren, trompet: Jan 't Hart, trombone; Cor Langeweg, klarinet, sax; Bram Scharp, bas; Piet van der Straaten, banjo, gitaar; Rob Bordes, drums. Vanavond, donderdag, draait in het Zuidlandtheater te Temeuzen de film 'Passionvan Jean Luc Godard met Isabelle Huppert, Hanna Schygulla, Michel Piccoli, Jer- .zyRadziwttowicz enJean-Francois Stevenin. (20.00 uur). Cabaret-theatergroep Purper De Nederlandse cabaret'theatergroep Purper treedt vrijdagavond op in het Vestzaktheater te Vlissingen met haar programma 'Purper 2'. (20.30 uur) Op 'jong* theatergebied werd de groep Purper vorig Jaar als een grote verrassing binnengehaald: finalist in Came- retten, vaste gasten in radio-programma's, verscheidene tv-optredens (waaronder 'De lachende scheerkwast. Ivo Niehe's tv-show) 'Purper 2' is het nieuwe theaterpro gramma, waarin muziek en zang opnieuw de basis-lngre- diènten vormen van een cabareteske show. die zeer ge perfectioneerd is. Purper brengt niet alleen uitstekende closeharmony, maar ook absurde en ontroerende sket ches en cross-talks. Het wonderlijk gebruik maken van de stemmen en de eigen manier van bewegen maken de voorstelling tot een verrassende nieuwe vorm van caba ret/theater, gebouwd op 57 verschillende melodieën. De groep bestaat uit Toine van Benthem. Erik Brey, Willem Gulcher, Haye van der Heyden en Adelheid Roosen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 17