PANNEVIS UIEN VOOR EXTRA ZEKERHEID IN UW TEELT uit in zeewnd u hoeft niet alleen voor onze mrnm naar skandia rest0 o s2^ GEMEENTE WESTKAPELLE TANDTECHNISCH LABORATORIUM ZEELAND ^kandia HV5 to ZADEN ^yliS pan Straks met pensioen? Leef er naar toe. 16 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT D.V. 10 Jan. '83 hopen onze ouders en grootouders D. COPPOOLSE en C. COPPOOLSE-DE BUCK hun 60-jarlg huweUjksfeest te vieren. X; Receptie van 16.00-17.30 uur ln het ver.gebouw, Oudestraat 9 te Veere. g "Nw. Sandenburgh' 4351 RL Veere. BLAAS VAN BELZEN en GRIETJE SCHROEVERS hun 40-jarig huwelijksfeest te vieren. Hun kinderen en kleinkind J:|: Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot 18.00 uur ln cafetaria 'De Krab', Langstraat 87, Amemui- S Hierbij danken wfj iedereen hartelijk voor de kado's, bloemen en belangstelling in welke vorm dan ook, spe ciaal de klanten van de Flying Dutchman voor de fantas tische reis ter gelegenheid van onze huwelijksdag. Mirjam en Anne Kamstra Vlissingen, januari 1983. Gevestigd met ingang van 22 december J. fl. ZIJLMANS, dierenarts Noordweg 39A Krabbendijke tel. 01134-2140 (b.g.g. 01134-2359) SPREEKUREN: ma. Vm vr. 13.00-14.00 uur; 18.30-19.30 uur; zaterdag 10.00-11.00 uur en volgens afspraak Langs deze weg willen wij ieder bedanken voor de blijken van medeleven, betoond na het overlijden van onze moe der, groot- en overgrootmoeder JOHANNA VAN HOUTE In het bijzonder willen wij het personeel van verpleeg huis Ter Valcke bedanken voor de goede zorg tijdens baar verblijf in dat tehuis. Namens de familie: J. Krijger In plaats van kaarten Voor de vele blijken van medeleven tijdens haar ziekte CORNELIA MEERMAN-BRUINOOGE betuigen wij onze hartelijke dank. Biezelinge, januari 1 Lingestraat 25 Voor de vele blijken van medeleven ontvangen na het overlijden van mijn geliefde man, en onze lieve zorgzame vader en opa JAN MOERDIJK e oprechte dank. Uit aller naam: M. Moerdijk-Westveer Kapelle, januari 1 Hiermee willen we iedereen bedanken voor de kaarten, brieven, persoonlijke condoleances en belangstelling bij Ml overlijden van PETER NAGELKERKE Het medeleven van zo velen heeft ons goed gedaan. Fam. Nagelkerke Januari 1983, Krabbendijke. Wilhelmin astraat 62. De vele bewijzen van deelneming tijdens het verblijf in het ziekenhuis en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder en oma KLAZINA CORNELIA HAGE hebben ons zeer getroffen. Allen hiervoor onze oprechte dank. Wemeldinge, januari 1983. Molenstraat 33. De griffier van de arrondis sementsrechtbank te Mid delburg maakt bekend dat in de onteigeningsprocedu re rolnummer 1160/82 van de gemeente Tholen, pro cureur mr. J. J. van der Weel, tegen C. H. van Vliet, wonende te Poortvliet, ge meente Tholen, procureur mr. K. P. T. G. Flos, de op neming door de deskundi gen van de ligging en de ge steldheid van het te ontei genen goed zal plaatsvin den op woensdag 26 janua ri 1983 te 10.30 uur. Plaats van samenkomst: het gemeentehuis van Tho len te SintrMaartensdijk, Markt 1. Middelburg. 5 januari 1983. Bij vonnis van de arrondis sementsrechtbank te Mid delburg d.d. 15 december 1982 is het faillissement uitgesproken van E. A. R. van Schooneveld. h.o.d.n. H.R.C. Benelux, wonende te Scherpenisse aan de Ho ge Markt no. 22, met benoe ming van mr. J. D. C. J. Jan zen-van Oosten tot rechter commissaris en met aan stelling van ondergeteken de tot curator. Mr. J. C. van der Tak Antwerpsestr. 45-47 Postbus 4 4600 aa Bergen op Zoom Plaats uw familie berichten in de PZC Ontwerp 3e planverandering bestemmingsplan 'Buitengebied' De burgemeester van Westkapelle maakt bekend, dat vanaf 10 januari 1983 gedurende een maand voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inzage ligt het ontwerp van de 3e planverandering van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder tegen het ontwerp schrifte lijk bezwaren indienen bij de gemeenteraad. Westkapelle, 6 januari 1983 burgemeester voornoemd, H. A. van Maldegem. kunstgebitten Reparatie klaar tervyijl u wacht. Ook 's zaterdags g opend. Rijksweg 45, Kruiningen, tel.: 01130-3163. Uit de hand te koop mooie, ruime, zeer goed onderhouden, vrijstaande woning op eigen grond gelegen in het centrum van St.-Jansteen, Hoofdstraat 49. Totale grondoppervlakte 345 m2 met o.a. gasgestook te c.v., grote kelder, geheel ommuurde siertuin. Inlichtingen bij: T. Zwartelé Vylainlaan 39 4566 AV Heikant. Tel. 01140-11262 Per boot, bus of trein, laat de PZC uw reisgenoot zijn! Maandag gesloten Vrijdag koopavond. SPECIAAALZAAK IN HERENKLEDING VOOR GROTE EN LANGE MATEN. PASSAGE 18-ROOSENDAAL TELEFOON (01650) 3 78 89 THEATERLUN: (01180) 11511 dag en nacht bereikbaar vrijdag 7 januari 20.30 uur uit in vlissingen Vestzaktheater Vlissingen PURPER - kabaretgroep met comedy en close harmony Kaarten f 10.00 van 14-17 uur verkrijgbaar bij de Culturele Raad, Badhuisstraat 104, Vlissingen. tel. 01184 - 14928 ig 8 januari 20.00 uur zvu Concertzaal Zierikzee DE HORTENSIA - blijspel van Yves Jamiaque met o.a. Luc Lutz en Simone Rooskens Beperkt aantal kaarten f 16,50; CJP/Pas 65 f 9,50 tel. te bestel len op vrijdag 7-1 van 19-20 uur via 01110 -2192 dinsdag 11 januari 20.00 uur spm Schouwburg Middelburg DE GELAARSDE KAT van Ludwig Tieck gespeeld door de Haagse Comedie met o.a. Jules Royaards Kaarten f 17,50, CJP/Pas 65 f 10,00 verkrijgbaar van 8 12 en van 13-16 uur bij het Uit-verkooppunt, Stadhuisstr. 2, Middelburg; telefonisch reserveren van 14-16 uur via 01180 - 26251, toestel 410 donderdag 13 januari 20.00 uur nut noord-beveland Dorpshuis Kortgene TINE RUYSSCHAERT - vlaamse voordrachtskunstenares met 'Godfried Bomans: Sprookjesverteller' Kaarten f 7,50; leden f 5,50; CJP/Pas 65 f 4,00 verkrijg baar bij Stadhuis Kortgene, tel. 01108- 1553 Zwanenburgseweg 1 - Vlissingen - Tel 01184 - 72500/72393 Dagelijks geopend van 10 00 uur tot 20.00 uur 's Maandags gesloten 24 vestigingen in Nederland GRANDORAMA VLISSINGEN Bellamypark 6, Vlissingen, Tel. 01184-14 710 Openingstijden: dinsdag t/m vnjdag van 09 00-18.00 uur, vrijdag koopavond, zaterdag van 10.00-17.00 uur Rijnsburger* JUMBO® origineel. Voor een optimale combinatie van vroegheid, opbrengst en kwaliteit. Door de dikke huid is Jumbo het ideale ras voor de machinale oogst en verwerking. Jumbo, voor zekerheid in uw teelt. Rijnsburger* Circa één week vroeger oogstbaar dan Jumbo. Hoge opbrengst en goede bewaareigenschappen zijn met Karbo verzekerd. Karbo: door z'n vroegheid zeer geschikt voor de late teeltgebieden. SG 912. Een nieuw hybride uienras met een uniforme afrijping en hoge produktie. PANNEVIS BESCHIKBAAR VOLGENS NAKG PROEFZAADREGELLNG OeiiW Postbus 2,1600 AA Enkhuizen Telefoon (02280) 1 21 45. Nog "n jaar of wat en voor meneer van Wierden begint een heel nieuwe periode in z'n leven. Daar bereidt hij zich nu al op voor Als coach van de junioren Hij leeft toe naar zijn pensioen en is van plan die tijd straks goed te besteden. Als doorgewinterde sport man en als grootvader Bereidt u zich ook zo goed voor? Op uw pensioen of op het pensioen van uw man? Lees er al vast iets over in het boekje dat hier speciaal over gaaL Even de bon opsturen en u krijgt het gratis in huis. Bon Stuur op naar Postbus 259.1000 AG Amsterdam Graag ontvang ik het graus boekje "Straks met pensioen -1 Adres Postcode/Plaats J<

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 16