veel oplossingen pzc-kerstpuzzel CHA TEAU MIGRAINE overproduktie wijn bezorgt eg hoofdpijn DONDERDAG 6 JANUARI 1983 PZC/varia 14 Het weerpraatje in het NOS-journaal krijgt weer een gezicht. Sterker: twee gezichten. Na het vijftien jaar zonder speciale weerman te hebben gedaan, beschikt het televisienieuws er met ingang van 7 januari over maar liefst twee. De ene maand zal Harry Otten de kijkers op de vrijdagavonden vertellen wat voor weer zij in het weekeinde kunnen verwachten, de andere maand is het Han Meilink die regen dan wel zonneschijn aankondigt. journaal en daaraan moet je je aanpas sen. Op het gebied van tv-presentatie ben ik een volslagen leek en dus laat ik dat over aan de professionele journaal redactie. Als die zegt dat een bepaalde manier goed is. geloof ik dat". Otten vult aan: „Je valt uit de toon als je pre sentatie niet past bij die van het jour naal". armand pien De NOS is teruggekomen op haar be sluit van 1968 om de weerman af te schaffen. Uit onderzoeken is de laatste jaren gebleken dat de Nederlandse be volking hem miste. Vrijwel iedereen die ouder is dan een jaar of twintig, herin nert zich nog dat handje met die lippes- tift. En zo af en toe - op hoogtijdagen als de veijaardag van de Sint - verscheen de weerman - in dat geval al rijmend - geheel op het scherm. Fred Emmer en zijn collega's hebben dat beeld niet kunnen vervangen. In het nieuwe uitgebreide journaal van half elf is op vrijdagavond weer ruimte voor een heuse weerman. En dan niet alleen voor zijn hand, zoals vroeger, maar voor een héle weerman. Han Me- link en Harry Otten krijgen twee minu ten de tijd om de kijkers met behulp van vier manshoge weerkaarten, mag netische zonnetjes, wolken en regen buien van de weersverwachting in ken nis te stellen. Otten (34) en Meilink (36) zijn meteoro logen op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). In plaats van normaal op vrijdag naar de weerkamer in De Bilt te gaan, zullen zij zich in het vervolg in de richting van de NOS-studio's in Hilversum moeten be geven. Zenuwachtig? Harry Otten: „Nee, daar heb ik geen last van". En gekscherend: „Sonja zit op het andere net, dus kijkt er toch niemand". Het doet Han Meilink meer: „Natuurlijk geeft het spanningen. Maar zodra je voor de camera staat is dat weg denk ik". De twee ressorteren onder de zoge naamde operationele dienst van het KNMI. Meilink houdt zich daar bezig met het opmaken van de weersver wachting, Otten is meer gericht op het wetenschappelijk onderzoek dat wordt gedaan om korte-termijn-weerberich ten te verbeteren. Hun afdeling telt 30 meteorologen, van wie er vijf belang stelling hadden voor het tv-werk. „Waarom wij zijn gekozen? Ik weet het niet", zegt Otten. bekendste Tussen 1953 en 1968 waren Cor van den Ham, Jan van Raalte, Herman Bud- dingh en Joop den Tonkelaar in wisse lende dienst NTS- - zo heette de NOS toen nog -weerman. De bekendste was Den Tonkelaar. Hij is evenals de drie anderen nog steeds bij het KNMI, maar zegt er weinig voor te hebben gevoeld om weer „van stal" te worden gehaald. Jonge mensen met elan en geestdrift die dit als een uitdaging zien, moeten nu een kans krijgen", vindt de inmid dels 57-jarige Den Tonkelaar. In zijn tijd lag hij nogal eens overhoop met de joumaalredactie. Hij herinnert zich: „Ze hadden geen vat op mij. Ik deed altijd overwachte dingen. De ac tualiteit vond ik heel belangrijk. Als het Nederlands elftal in Schotland speelde, haalde ik het weer in Glasgow erbij. Er was altijd wel iets te verzinnen". Ooit vertelde hij, dat is zeker 20 jaar geleden, dat er een depressie op komst was die vermoedelijk bij IJmuiden ons land zou binnenkomen om daarna via de hoofdweg naar Amersfoort, het pon tje bij Eemnes en de Veluwe weer bij Gronau de grens over te gaan. Den Ton kelaar: „Naar mijn overtuiging is dat soort dingen de uiteindelijke reden ge weest dat ze bij het journaal op het on persoonlijke weerbericht zijn overge stapt". - Hoe gaan Melling en Otten hun weer bericht presenteren? Otten: „Bij de NOS zijn ze tegenwoor dig gecharmeerd van de zogenaamde Britse aanpak, die van de BBC-televi- sie: degelijk en sober. Geen rare toe standen. We zullen proberen als des kundigen over te komen. Het jokerige van Pelleboer die met Kerstmis met een piek in zjjn hand depressies aan wijst, zal er niet bij zijn. Het weer is een ernstige zaak". Hij gniffelt achter zijn hand. Meilink: „Je bent onderdeel van het Otten zal zijn „liefde" voor de Belgi sche weerman Armand Pien - die zijn weerbericht op een speelse wijze aan de man brengt - en de „snelle Ameri kaanse aanpak" danig moeten tempe ren. De NOS is geen fan van de manier waarop die weersverwachtingen wor den gegeven. „Toch blijf ik dat prachtig vinden", zegt Harry Otten. „Wat Pien doet is schitte rend. En wat ze in Amerika in twee mi nuten weten te vertellen, daar hebben we hier vijf minuten voor nodig. Verge lijk het maar met het veschii tussen Freek de Jonge en Wim kan". lipstick Werkten de oud-weermannen met lip- pestift- Den Tonkelaar: „Boldoot-gra- naat, kleur nummer 36, in al mijn pak ken had ik wel een lipstick" - de nieu we zullen dat niet doen. Meilink: „Je hebt maar 120 seconden en zo'n stift werkt dan vertragend. Wij gebruiken magnetische wolken die je zo op de kaarten kunt plakken". De NOS zou het lietst zien dat de weer mannen hun tekst voor het begin van het journaal op papier hebben staan. „Maar dat is niet mogelijk, beweert Han Meilink. „Vlak voor de uitzending krij gen we nog allerlei nieuwe gegevens .door en het kan zijn dat het hele praatje 'daardoor moet worden omgegooid". Otten: „Bovendien bestaat het gevaar dat je met een vastliggende tekst gaat stotteren en hakkelen. We zullen werken met een lijstje met punten waarover we het moeten hebben". - Otten is een vlugge binnensmondse prater, moet daar niets aan verande ren? „Ik denk dat ik voor de camera wel langzamer zal praten dan nu. Bij proef- presentaties heb ik gemerkt dat ik voor de camera een heel ander mens wordt. Je lichaam staat op zo'n moment bol van de adrenaline (een hhormoon dat de hartslag versneld, red.)". Meilink „Het is trouwens toch helemaal niet zo makkelijk om in twee minuten je praatje af te steken. Daarbij komt nog dat je niet met je rug naar de camera mag staan en moet doorpraten als je van het ene naar het andere bord loopt. Dat vereist heel wat van je". Hoge- en lagedruk gebieden en depres sies zijn „wel het maximale" wat de twee aan vaktaal zullen gebruiken. Ot ten: „Begrippen als koude putten, trog gen en vores zullen we vermijden. Om elf uur 's avonds hangen de kijkers on deruit in de stoel en hebben na een avondje amusement niet zo bar veel in teresse meer in meteorologie". Finan cieel worden Otten en Meilink er niet wijzer van. Het wordt als gewoon werk beschouwd. Oud-weerman Den Tonke laar wordt nog steeds herkend. Zijn wat zangerige nasale stem kennen velen nog. Han Meilink ziet op tegen een der gelijke populariteit. Harry Otten: „Ik denk dat het wel zal meevallen. Een keer in de week twee minuten op tv en dan ook nog de helft van het jaar niet, wat stelt dat nou voor, Zijn noemen me bij mij in de buurt toch al de weerman, er verandert mets". ..A^dwoordt de nieuwe weerman van het NOS-journaal Harry Otten op de vraag waar de winter blijft. Het zou me niet verbazen als we aan een hele zachte winter bezig zijn", zegt Otten. Otten is meteoroloog bij het KNMI in De Bilt en samen met zijn collega Han Nellink zal hij vanaf vrijdag 7 januari in wisseldiensten in het nieuwe uitgebreide journaal van half elf de weersverwachting geven. Na 15 jaar schafte de NOS de weerman tn 1968 af, maarzij is nu van dat Sesluit teruggeko- Harry Otten geeft toe dat een uitspraak over het uitblijven van de winter 'gevaarlijk'is. ,Jn 1956 was het tot eind januari niet echt koud. Maar februari was toen de koudste februari- maand die we ooit hebben gehad. Gemiddeld was het zo'n 6 graden onder nul". Dat de winter nu nog niet is verschenen heeft te maken met een laag drukgebied in de hogere luchtlagen tussen Groen land en IJsland. „Om een strenge winter te hebben is dat helemaal verkeerd", meent Otten. „Tot 11 januari gaat het zeker niet vriezen". Voor de grote kerstpuzzel die we in de PZC-bijlage van 24 december 1982 presenteerden, bestond grote be langstelling. Er kwamen meer dan 1500 inzendingen binnen, waarvan ze ventig procent foutief was. Het grote struikelblok bleek nr 22 horizontaal, waar de naam van een soort dadel boom werd gevraagd. Het juiste ant woord was zuurdadelboom. We kozen uit de goede oplossingen de volgende prijswinnaars: HOOFDPRIJS 100,-: M Verplanken-Meesen. Statenstraat 18. 4551 VS Sas van Gent. PRIJS 75,-: W. van Duijvenbode, Bramestraat 27, 4462 CV Goes. PRIJS 50,-: Mevrouw Laurens-Wehnes, Gortstraat 53, 4331 LB Middelburg. PRIJZEN 4 x 25,-: A. v. d. Ban, Muyeweg 17,4306 AT Nieu- werkerk, A. Meesen, Kotkastraat 12, 4501KK Oostburg: M. Dijl, Havenoord- seweg 5, 4414 RK Waarde; J. Geense, Cromvlietstraat 18, 4411 AE Rilland- Bath. BOEKEN: 5 exemplaren van het watersportboek Met de Anna onder zeil': G. J. de Jonge-de Vreese, Langeweg 10. 4311 RB Bruinisse; Marcel Caljouw, Breestraat 40, 4331 ED Middelburg; F. Wondergem. Bonedijkestraat 192, Vissingen; J. Ploegaert, Doomenburg 15. 4385 EJ Vlissingen; P. Jasperse-den Haan. Bloemenlaan 2, 4695 EG Sint- Maartensdijk Vijftig exemplaren van het boek 'Zee land op jaren': L. F. Hamelink. Spindermolen 6. 3371 RN Hardinxveld-Giessendam; N T. v.d. Velde-Melis. J M. Schuurman straat 25, 4357 EG Domburg; K. P Ba- rendregt. Olzendedijk 3,4416 RK Krui- ningen; J. Koster, Burg. Geillstraat 14, 4531 EB Temeuzen; A. C. Oudshoom, Nieuwstraat 86, 4493 BG Kamperland; J. C. Billius, Binnenhof 49. 4481 BV Kloetinge; J. Herman-Lauret, Norber tijnenstraat 24.4584 AG Hengstdijk, M. L. G. R aamsdonk, Doormanstraat 25. 4371 BH Koudekerke. O. Pieters, Crijnssenlaan 14, Breskens, D M. Dek- Dijl, Gouweveerseweg 5. 4301 RP Zie- rikzee, J Louisse. Veerweg 8, 4433 AX Hoedekenskerke. M. Wattel, Henri Du- nantlaan 214,4334 BI Middelburg, J. A Hullu, Casembrootstraat 26, 4503 AN Groede; L. J. van de Zande, Boomdijk 4. 4691 RM Tholen; H. Spruyt, Burg. Ade laarstraat 18,4365 AH Meliskerke; E. S. Komelis-Van Hanegem, Braamdijk 6, 4525 LG Retranchement: C. J. v.d. Kre- ke-Geschiere, Oude Bosstraat 23, 4421 AN Kapelle; W. Syaranamual, Waal straat 73,4335 KN Middelburg; J. Meeu- wissen, Nieuwe Rijksweg 17, 4472 AA 's-Heer Hendrikskinderen; A. Polder man. Prins Bemhardlaan 7. 4354 BJ Vrouwenpolder; Daniël Dekker. Bak kerstraat 61. 4501 RB Oostburg: A. L. L. van Opstal. V.d Spiegelstraat 39. 4461 LK Goes; F. Ambachtsheer, Molstraat 15,4331 SM Middelburg; M. de Nooyer- De Visser. Van Cittersstraat 7,4333 KT Middelburg; J. Francke, Vroonstraat 23. 4321 AE Kerkwerve; S. W de Hul- ster-Luteijn, Everaarslaan 18, 5403 AB Groede. W. van de Kop, Paul Kruger- straat 2 flat 33, 4381 WB Vlissingen; P. A. van Strien-Van Dam, Doelstraat 51, 4413 BG Krabbendijke; M. Provoost, Zuiddijk 12. 4317 NC Schuddebeurs, E. H. de Hon. Kloosterstraat 5. 4521 AP Biervliet: J. P Jonker-Van der Meulen, Troelstraweg 414384 AC VlissingenR v.d. Zande. Schipperswegeling 23, 4461 RP Goes, J. Th. H. Kling, Mariaweg 44, 6861 DT Oosterbeek, S Neuféglise-De Kraker, Th. F. Blankenstraat 11, 4511 BW Breskens; Mevrouw Lodewijk-De Witte. U N A. straat 3. 4306 AX Nieu- werkerk; A. Ie Due, Burgerweidestraat 6. 4335 GR Middelburg; A. de Zeeuw, Azaleastraat 132, 4537 RD Temeuzen; J. van Unen, Eikenstraat 5. 4388 PD Oost-Souburg; C. de Jonge, Coudorp 41. 4455 AH Nieuwdorp; M. Meyering- Post, Singel 273,4381VK Vlissingen; M. Schooff, Lindenlaan 12, 4537 TM Ter- neuzen; IJ. S. Oudshoom. Kastanje straat 9, 4462 VA Goes: J. Faas, Elisa- bethpolder 6, 4521 PM Biervliet, G J. Kloet. Henry Dunantstraat 19.4471 BT Wolphaartsdijk; J. J. van Moorten. Pa- pegeulestraat 3,4551 HZ Sas van Gent; C. Buren, Paauwenburgweg 127, 4384 JD Vlissingen; W. Wolfaart. Tuinstraat 11, 4521 BR Biervliet; Joh. de Jonge- Olree, Dr De Kockstraat 66. 4311 EN Bruinisse, C. de Best, Gouwestraat 45, 4388 RB Oost-Souburg; C. Wisse, San- deeweg 5, 4416 NJ Kruiningen. NIEUWJAARSPUZZEL Wij vestigen er uw aandacht op dat de inzendtermijn voor oplossingen van on ze oud-nieuwjaarsfotopuzzel iPZC van vrijdag 31 december 1982) woensdag 12 januari verloopt. Tot die datum kunt u nog terecht op ons Redactiesecretariaat, Wolstraat 56-60, 4381 EG Vlissingen Zuid-Frankrijk is een paradijs voor toeristen. Hele horden trekken zomers langs de Route du Soleü naar het zuiden, op weg naar Nice. Cannes of naar Spanje. In deze prachtige, maar arme streek, heerst echter sinds jaar en dag een economische malaise, die door de huidi ge recessie wordt versterkt. De problemen in de Cote d'Azur, de Provence en de Lan- guedoc-Rousillon zullen nog groter worden, wanneer Spanje en Portugal toetreden tot de Europese Gemeen schap. Want het „drama van de Middellandse Zee" vindt met name zijn oorsprong in het feit dat alle landen in die streek dezelfde produkten verbouwen. Overproduktie is daarvan het gevolg. Nu Spanje en Portugal waarschijnlijk in 1985 tot de Ge meenschap zullen toetreden, vraagt men zich in Brussel Of hoe die overproduktie kan worden voorkomen. Er bestaan wel boeteclausules voor, maar die blijken niet toereikend te zijn. Bovendien biedt een verdrag, date rend uit 1970, Spanje nog extra voordelen boven het buurland Frankrijk. Sociale onrust is het gevolg. En daar wil Brussel nu juist voor waken: „Denk eraan dat het Middellandse-Zeege- bied de onvermijdelijke Noord-Zuid-as is voor betrek kingen tussen Europa en Afrika. We moeten ons afvra gen of de Gemeenschap een ernstige onrust in dit gebied kan overleven", waarschuwt Lorenzo Natali, vice-presi dent van de Europese Commissie, speciaal belast met de problemen van het Middellandse-Zeegebied. Maar hoe de Brusselse ambtenaren ook oplossingen trachten te verzinnen, er bestaat een grote kloof lussen ,J3russel en het Zuiden". Die kloof moet worden over brugd, voordat de bom in Zuid-Frankrijk helemaal barst. De aangewezen instantie lijkt de regering in Pa rijs. Maar het lijkt erop dat .Parijs" nauwelijks weet waar Jirusselligt. (Door Annemiek Ruijgrok) De wijnliefhebber die op een van die zeldzame warme zomeravonden in Nederland geniet van een koeltintelende Italiaanse Lambrusco of een ongecompliceerde Spaanse Rioja, heeft slechts een flauw besef van de ellen de die deze wijnen de Franse wijnboeren geven. Dat er wat borrelt en bruist in het zuiden van Frankrijk, komt via journaalbeelden tot ons: Franse wijnboeren die Italiaanse en Spaanse vrachtwagens blokkeren en hun wijn over straat laten lopen uit protest tegen de invoer van die wijnen. In de Provence en de Languedoc- Luxemburg. Ze produceren gemid- Roussillon was en is men voorname lijk op de produktie van wijn aange wezen. Een veel te smalle marge nu de concurrentie uit Italiè steeds hevi ger wordt en Spanje en Portugal ook op de markt komen. Door subsidies uit het Europees Re gionaal Fonds hoopt men de land bouw in dit gebied op te krikken, zo dat met andere en betere produkten de Europese markt kan worden ver overd. Niet alleen wijn, appels en pe ren, maar ook perziken, abrikozen, amandelen en meer soorten groen ten, moeten het risico spreiden. Ook de produktie van lavendel wordt bevorderd en schapenboeren worden via het fonds geholpen hun fokkerij en te moderniseren. Tegelijkertijd wordt de Zuidfranse boer bijgebracht hoe hij zichzelf de markt in moet prijzen. Want ook daar ontbreekt nog wel het een en ander aan. Zoals sommige boeren het zeg gen: „Overal in Europa is er reclame voor Franse kaas en Franse wijn (maar dan alleen de kwaliteitswijnen uit bijvoorbeeld de Bourgogne en Bordeaux), maar nooit zie je iets over Franse groente of fruit". En toch is het zuiden van Frankrijk de moes tuin van Europa. Zuid-Frankrijk kampt met nog een ander probleem: er is te weinig water. Vooral aan de monding van de Rho ne, waar het niveau laag is, hebben de boeren op de heuvelhellingen een tekort aan water. Sinds 1955 bestaat er een maatschappij tot Verbetering van de Bas Rhone-streek en de Lan guedoc. In samenwerking met de plaatselijke besturen probeert deze organisatie de kwaliteit van de grond te verbeteren en de boeren te helpen bij de modernisering van hun bedrijf. waterpompstation Een van de verworvenheden die me de dank zij deze organisatie tot stand is gekomen is het waterpomp station Aristide Dumont in Piche- gue. Het iseensemi-staatsinstelling, die mede dankzij een „zachte" le ning van de Europese Investerings bank kon worden gerealiseerd. Via een ingewikkeld systeem pompt het water op naar de heuvels, waardoor de wijngaarden kunstmatig worden bevloeid. Vijf- a zesduizend boeren profiteren van deze irrigatiemetho de. Door het water wordt de grond ook geschikt voor andere produk ten. Er had dan ook min of meer een kleine revolutie plaats, toen Aristi de Dumont in werking trad. In plaats van wijn konden de boeren nu ook asperges verbouwen, of perzi ken en abrikozen. Bovendien hielp de maatschappij hen met het verbe teren van hun grond, gaf adviezen over bemesting en deed hun ideeën aan de hand om hun produkten op een doeltreffender manier af te zet ten. Nu neemt de wijn nog maar 50 pro cent van de totale produktie in be slag. De rest wordt ingenomen door groenten en fruit. Er wordt nog - in een experimenteel stadium op de proefboerderij van Mas d'Asport - gewerkt aan verbouw van andere produkten. Zoals een Japanse soort uien. die m deze streek beter lijkt te gedijen dan een 'gewone' ui. Ook in het wat verder gelegen Quis- sac is begonnen aan de modernise ring van de wijngaarden. De wijn stokken worden verder uit elkaar geplaatst, zodat ze mechanisch te bewerken zijn. Dat is kostenbespa rend en het verbetert de kwaliteit van de druif. Met de concurrentie van Spanje voor ogen is dat een be langrijke zaak. Spanje is nu al - met het oog op toetreding tot de EG - bezig met de verbetering van de wijnkwaliteit en uitbreiding van de wijngaarden. Een doorn in het oog van de boeren in de Languedoc- Roussillon, die echter de strijd niet uit de weg gaan. Ze zijn verenigd in de Union des Ca ves du Salaves, waarin negen wijn kelders samenwerken en waarbij 1000 wijnboeren zijn aangesloten. Het wijngebied beslaat 4500 hecta ren. een oppervlakte iets groter dan deld zo'n 350.000 hectoliter wijn per jaar. Behalve naar kwaliteitsverbete ring streven ze ook naar middelen om de wijn te verhandelen. En om - ook binnen Frankrijk - meer erkenning te krijgen voor hun produkt. Want termen als VDQS of Appellation Controlée komen op hun etiket nog niet voor. Mocht deze produktieverandering, die ook hun veel geld kost, nog niet baten, dan zijn zij bereid tot harde acties. In deze streek vallen per jaar twee of drie doden bij wijnopstanden, dus ze zijn wel iets gewend. marseille Zal het de industrie van de Langue- doc-Roussillon geen windeieren leg gen, wanneer Spanje toetreedt, ook de havenstad Marseille vreest de concurrentie niet al te zeer. Hulp van de EG in Brussel verwacht zij echter wel. Al was het alleen maar om haar havengebied Fos uit te brei den en te moderniseren. De eerste aanzetten daartoe zijn trouwens al gedaan. De petrochemische indus trie van de Etang de Berre begint al aardige 'Moerdijk'-vormen aan te nemen. En Fos zelf maakt de naam Europoort van het zuiden zeker waar. Marseille is de tweede havenstad van Europa (na Rotterdam) en doet ver woede pogingen op de eerste plaats te komen. Vooral de handel met de Afrikaanse landen bloeit - traditie getrouw - als een bellefleur. Europarlementariër Charles-Emile Loo hierover: „Afrika is de toekomst van morgen". Hij is van mening dat Frankrijk moet streven naar han delsovereenkomsten met Afrikaanse landen. „Frankrijk wil de concurren tie kunnen aangaan met het noor den", aldus Loo Die concurrentiepo sitie zou, wat Marseille betreft, kun nen worden bevorderd door de aan leg van het Rijn-Rhone-kanaal. dat de Rijn bij Mulhouse verbindt met de Rhone bij Dijon. Zo zou Noord-Euro pa, vooral het Westduitse Roerge bied, een directe verbinding met de Middellandse Zee kunnen hebben. In plaats van nu over Rotterdam of Ant werpen te gaan, kunnen de schepen rechtstreeks afzakken naar Marseil le. Dat aan de totstandkoming van dit kanaal nog wat financiële haken en ogen zitten is duidelijk. Er moeten dan ook internationale overeenkom sten worden afgesproken, vindt Loo. Inmiddels groeit Marseille tegen de klippen op en uitbreiding is ook mo gelijk. De kale, brede vlakten van de Rhone bieden nog plaats genoeg. Vanzelfsprekend pikt ook de (mid delgrote) industrie in de omgeving een graantje mee. „Schepen moeten altijd worden gere pareerd, dus wij hebben niet zoveel problemen". Toch ligt er op dit mo ment geen schip in het droogdok. Maar dat kan elk moment verande ren, „je kunt in ons vak nooit van tevoren zeggen wanneer er iets bin nenkomt". Krijgen ze wel eens een financiële injectie van de Franse staat, in de vorm van reparatie van marineschepen bijvoorbeeld? Gui- chet zegt dat dergelijke orders een zeldzaamheid zijn, ook al omdat hij het zelf niet wil. „De Franse regering wil altijd beknibbelen. De kosten moeten zo laag mogelijk worden ge houden". In Zuid-Frankrijk wordt dus hard ge werkt om de klap van Spanje op te vangen. De industriëlen maken zich geen zorgen, de landbouwers doen dat wel. Aan Brussel de taak om deze controverse tussen landgenoten in goede banen te leiden. Een rapport van de EG voorziet die problemen wel: „Het is een drama voor de land bouw, wanneer Spanje en Portugal ërbij komen. De (dan) twaalf Europe se landen kunnen zich vanaf dat mo ment helemaal zelf bedruipen wat landbouwprodukten betreft". Er zal naar andere markten moeten worden uitgekeken om de wijn en groente en fruit af te zetten. Dat is duidelijk. Hoe, dat is nog maar de vraag. Brus sel breekt er zich het hoofd wel over, maar Parijs loopt nog niet zo hard. „De Franse regering doet haar werk in Brussel slecht", is de algemene overtuiging van de landbouwsector. Het lijkt erop dat de regering-Mitter- rand de zorgen van het zuiden maar nauwelijks beseft. Parijs ligt natuur lijk ver van Marseille. Maar de boeren van de Cote d'Azur en de Languedoc verwachten stappen van Parijs in Brussel. Er zullen best goedwillende ambtenaren zijn in het sombere EG- gebouw in Brussel, maar zolang Pa rijs niet harder aan de bel trek, is vrij blijvendheid troef. „Parijs heeft het spelletje in Brussel slecht gespeeld", zeggen sommigen dan ook. „Ze gingen wel om geld vra gen, maar weigerden antwoord te ge ven op vragen van de Brusselse Euro- craten". De Franse landbouwminis ter. mevrouw Cresson, zou er volgens hen goed aan doen meer in Brussel te gaan praten. Het budget van het Eu ropees Regionaal Fonds voor vol gend jaar is nog niet bepaald. Dat duurt nog wel een maand of drie. Tijd genoeg dus voor Cresson om haar lobby in Brussel wat te verhevigen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 14