Voor Hilbert van der Duim is het schaatsplezier er af geen Zeeuwse ploeg naar eerste klas 'Toch weer HOOFDKLAS ZAALVOETBAL ZEEUWSCH-VLAANDEREN Vriesekoop eerste op Europese ranglijst 'Stichting VN-jaar' wil boycot KNMV GP in Zuid-Afrika tegei MOTIVATIE IN TURBULENTE DAGEN KWIJTGERAAKT Akkoord tussen NOS en KNVB Ket beste in races Inzeil Timman elfde op elo- -lijst Twee Belgen in 3e wielerploeg VAN MARIS EN WURTH: DONDERDAG 6 JANUARI 1983 AMSTERDAM - Hilbert van der Duim zal het komend weekeinde in Deventer zonder veel plezier deelnemen aan het toernooi om het Nederlands kampioenschap schaatsen voor allrounders. Ondanks het feit dat de wereldkampioen er in de reclame-affaire met een berisping afkwam, heeft hij de lol in het schaatsen voorlopig verloren. Woensdag heeft de tuchtcommissie van de KNSB, onder voorzitterschap van mr. J. van Slooten, de schorsing van Van der Duim opgeheven en omgezet in een berisping. Op oudejaarsdag was de Fries door de KNSB voorlopig geschorst wegens het dragen van ongeoorloofde reclame tijdens een televisie-uitzending op 29 december. Van der Duim zegt dat hij zijn motivatie voor de schaatssport gedurende de af gelopen turbulente week is kwijt ge raakt. Deels door eigen schuld, deels door de schaatsbond, die de zaak erg hoog speelde. Dat Van der Duim in overleg met zijn zaakwaarnemer, de oud-Ajacied Piet Keizer, heeft getracht in een betere financiële positie te gera ken, was zijn zaak. De wijze waarop hij dat deed, was op zijn zachtst gezegd niet verstandig. De 25-jarige Heerenve- ner verscheen o'p 29 december op de te levisie met reclame op de trui van zijn privé-sponsor. De KNSB. ingeseind door ploegsponsor Kaasunie, legde Van der Duim daarop een ordemaatregel op: voorlopige schorsing voor wedstrij den. Daarmee barstte de bom, waarvan de lont al maanden geleden was aange stoken. Immers. Van der Duim had de contac ten met zijn privé-sponsor al vanaf mei. Jan Graas, de vice-voorzitter van de KNSB, verklaarde woensdag, dat het dagelijks bestuur een en ander pas op een veel later tijdstip (in december) uit de krant had moeten vernemen. Van der Duim werd geschorst omdat hij „de belangen van de KNSB en de schaats sport in het algemeen had geschaad", althans, volgens de schaatsbond was dat het geval. Met de voor Van der Duim gunstige uit spraak van de tuchtcommissie is de af faire voorlopig gesust. De wereldkam pioen heeft toegezegd zich te confor meren aan de sponsorovereenkomst van de KNSB met de Kaasunie. Boven dien heeft de geldschieter van de bond zich genegen getoond een nieuwe ge- BOEDAPEST - Bettine Vriesekoop' voert bij de dames de ranglijst aan, die de Europese tafeltennisunie woensdag in Boedapest heeft vrijgegeven. Ook in 1982 stond de Europese kampioene uit Hazerswoude het hoogst genoteerd in Europa. De Britse Jill Hammersley is opnieuw tweede, voor Valentina Popo- va (Sov.), die haar positie eveneens niet gewijzigd zag. Een grote sprong maakte Flioera Boelatova, die van de zeventiende naar de zevende plaats steeg. De ranglijsten zien er als volgt uit: (tus sen haakjes de plaats op de vorige Euro pese ranglijst). Dames: 1 Bettine Vriesekoop (Ned.) (li; 2 Jill Hammersley (G.Br.) (2); 3 Valentina Popova (Sow.) <3i: 4 Marie Hrachova (Tsj.) (5), 5 Zsuz- sa Olaii (Hon.) (8); 6 Gabriëlle Szabo (Hon.) (7), 7 Flioera Boelatova (Sow.) (17); 8 Edit Ur ban (Hon.) (11); 9 Branka Batinic Jsi.) (16); 10 Marie Lindblad (Zwe.) (12); 11 Olga Nemes (Roe.) (9); 12 Ann-Christin Hellman (Zwe (6); 13 InnaKovalenko(Sow. (--1; 14 Kirsten Knl- ger (W.-Dl.) (14). Heren: 1 Mikael Appelgren (Zwe.Hl); 2 Jan-Ove Waldner (Zwe.) (6); 3Zo- ran Kalinic (Jsl.) (11); 4 Desmond Douglas (G.Br, i (4); 5 Istvan Jonyer (Hon.) (8), 6 Dragu- tin Surbek (Jsl.) (3); 7 Milan Orlowski (Tsj (7), 8 Stellan Bengtsson (Zwe (5). 9 Erik Lindh (Zwe.) (16); 10 Jindrich Pansky (Tsj (14); 11 Andrzej Gruba (Pol) (12). 12 Ulf Bengtsson (Zwe.) (16). 13 Jacques Secretin (Pra.i (9). 14 Janos Molnar (Hon.) (25). spreksronde te openen met Keizer en Van der Duim. De KNSB ziet voor de toekomst mogelijkheden tot co-spon- sorïng, maar alle contacten dienen dan ook wel via de bond te lopen. Het feit dat Van der Duim deze week met recla me van zijn privésponsor paginagroot in een weekblad staat afgebeeld, deed volgens Graas niet meer ter zake. Het toont echter wel aan. dat de affaire nog lang niet uit de wereld is. Feit blijft dat Van der Duim zich be hoorlijk in de vingers heeft gesneden. Twee rondjes heeft de Fries, die woens dag een hulpeloze indruk maakte, deze week op de schaatsen gestaan. „Vorig jaar reed ik elke dag mijn rondjes ach ter elkaar door. Ik zal het weekeinde mijn best doen, maar voorlopig is het plezier er voor mij af', verduidelijkte de aangeslagen nationale kampioen in Amsterdam. Hij heeft wel bereikt dat de ploegspon sor van de KNSB bereid is tot een nieu we gespreksronde. Waar dat toe leidt, ZEIST - De NOS en de KNVB zijn het woensdagavond in Zeist eens gewor den over het uitzenden van voetbalsa menvattingen op tv en -flitsen op ra dio. De NOS zal 3,5 miljoen gulden betalen voor het nieuwe contract, dat met te rugwerkende kracht op 14 augustus van het vorig jaar ingaat en twee jaar geldt. Voor dat bedrag mag de NOS op de tele visie per speeldag drie samenvattingen van ieder maximaal vijftien minuten uitzenden (op zijn vroegst drie kwartier na afloop van de wedstrijden), terwijl de radioflitsen pas in de tweede helft van de wedstrijd mogen beginnen. Die si tuatie was al een feit vanaf het begin van de lopende competitie, maar is nu officieel bekrachtigd. Een aangeslagen Van der Duim. (links) praat na de behandeling van zijn zaak voor de tuchtcommissie met journalis ten. GRIEPAANVAL VELT VAN DER SMISSEN ENSCHEDE - Christ van der Smissen kan dit weekeinde niet deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap band stoten in Schagen. De Nederlandse en Europese kampioen is geveld door een griepaanval. De plaats van Van der Smissen wordt nu ingenomen door Ben Velthuis. De Oldenzaler was aan gewezen ais eerste reserve. Velthuis, die zich nauwelijks heeft kunnen voor bereiden op deze nationale titelstrijd, kan ongeacht zijn prestaties in Scha gen niet degraderen. Voor Van der Smissen kan de absentie bij het Nederlands Kampioenschap na delige gevolgen hebben. De biljarter uit St.-Willebrord had zich eigenlijk via de ze titelstrijd willen plaatsen voor het •wereldkampioenschap, dat van 24 tot en met 27 maart in het Brabantse Ruc- phen wordt gehouden. Nu moet hij kwa lificatie zien af te dwingen door zijn prestaties bij het Europees Kampioen schap in het Spaanse Vigo. TERNEUZEN - In de Zeeuws-Vlaamse hoofdklas zaalvoetbal is De Ster er als nog in geslaagd alleen de leiding te ne men. Vorige week, in het inhaalduel tegen Oude Raedhuis (2-2), strandden de eerste pogingen nog, maar deze week deed de,Hulsterse formatie wèl de geplande greep naar de macht door zijn belangrijkste concurrent, De Smickel, in de rechtstreekse confron tatie met 4-2 te verslaan. De Ster leidt nu met twee punten voorsprong op da telfde De Smickel en drie punten op Fabricom en De Pooter, die met 2-1 en 5-2 de baas bleven over Racing White en Pierrot. De karakteristieken van de gespeelde wedstrijden; De Smickel - De Ster 2-4. In de drukbe zochte topper was De Ster bijna steeds de betere ploeg, hoewel het niet de be schikking had over Hans Picavet en Ed de Nijs. Vnj vlot liep De Ster ook uit naar 2-0 door twee doelpunten van Lu cas van de Voorde en zelfs was het nog voor de pauze 3-0 kunnen worden als Peter Picavet een strafschop niet onbe nut had gelaten. Kort na de hervatting werd het alsnog 3-0 door een doelpunt van Paul Seghers. maar de spanning keerde volledig weer toen Walter Mor tier kort na elkaar tweemaal raak schoot: 3-2. De Ster kreeg het nadien moeilijk, maar hield toch stand. Vijf mi nuten voor het slotsignaal stelde Lucas van de Voorde de zege tenslotte veilig: 2-4. Fabricom - Racing White 2-1. Het Sluiskilse Fabricom was onmis kenbaar de meerdere van Racing Whi te, maar had niettemin moeite om na de snel verkregen 1-0 voorsprong (een doelpunt van Frans Lensen) meer af stand te nemen. En toen Johnny Schelf hout kort na de rust hands maakte in het strafschopgebied, benutte Hans van de Boom zelfs de kans om 1-1 te doen aantekenen. Op dat moment zag het er somber uit voor Fabricom dat vij f minuten met drie man moest spelen, omdat Leo van Steenpaal weggezon den was. Maar ondanks de numerieke meerderheid trok Fabricom toch de ze ge naar zich toe middels een doelpunt van Jaap Lensen: 2-1. De Pooter - Pierrot 5-2. Na de zware afstraffing tegen De Tol herstelde De Pooter zich door het de laatste weken zo succesvolle Pierrot naar een 5-2 nederlaag te spelen Kort na elkaar scoorden in de beginfase al Jan van de Velde en Tonnie Hendrikse en werkte de Pierrot-doelman de bal in eigen doel: 3-0. In de tweede helft was het scoreverloop vervolgens als volgt: 3-1. Jaap de Regt, 4-1 Jan van de Velde. 4-2 Gaston Franse (eigen doel) en 5-2 Tonnie Hendrikse. Oude Raedhuis - Vermeire (NMS 0-2. Het hoopvolle resultaat tegen De Ster De Ster De Smickel De Pooter Fabricom De Tol Pierrot Tem Boys Vermeire'NMB Oude Raedhuis Racing White Dow moet worden afgewacht. Tot nu toe hebben de sponsorperikelen Van der Duim weinig opgebracht. De KNSB is onvermurwbaar gebleken. Zijn actie is alleen maar ten koste van zijn eigen gemoedsrust gegaan en naar te vrezen valt ten koste van zijn eigen prestaties. Daar is Van der Duim zeker niet op uit geweest. INZELL - Ron Ket is woensdag op de eerste dag tijdens internationale schaatswedstrijden in Inzeil als twee de geëndigd in het algemeen klasse ment na de Rus Igor Widjakin. Dames, sprint: 500 meter: 1 Monika Hol2ner (W.-Dl42,51 seconden, 2 Marzia Peretti (Ita 42.55. 3 Emese Hunyadi (Hon.) 42,97 Heren sprint: 500 meter: Igor Widjakin (Sow 38.62 seconden, 2 Ron Ket. (Ned 38,70; 3 Jou- ko Westerlund (Fin.) 38.76; 4 Lieuwe de Boer Ned38,92.5 G eert Kuiper (Ned 38.946 Jan Ykema iNed.) 39.05 Dames, sprint. 1.000 me ter: 1 Holzner 1.26,97; 2 Flieri iW.-Dl.i 1.28,04. 3 Peretti 1.28,12; 4 Sigrid Smuda (W-Dl.) 1 28,15: stand na twee afstanden: 1 Holzner 85905 punten, 2 PeretU 86 610; 3 Flieri 87.200.4, heren sprint, 1.000 meter: 1 Widja kin 1.18,30; 2 Ykema 1.18,60; 3 Ket 1 18,82; 4 Stefan Panzer (W -Dl 1 19,33; 5 Westerlund 1.19.34: 6 Mike Richmond (Aus.) 1 19,73 Stand na twee afstanden: 1 Widjakin 77.770; 2 Ket 78.110; 3 Ykema 78.350. 4 Westerlund 78.430; 5Kuiper 79.035,6DietmarSemler (W.- Dl.) 79.200. vorige week (2-2) ten spijt, leed Oude Raedhuis deze week tegen Vermeire/ NMS andermaal verlies. Zonder Robbie van den Hemel, Eiwin Duyserinck, Johnny Versluijs en Robert Boerjan was Oude Raedhuis niet opgewassen' tegen de Aardenburgers, die de bal vaak knap in bezit hielden en zo het spel van de opponent ontregelden. Via Rick Henry werd het in de eerste helft 0-1 en in de tweede helft verzekerde Rincky de Houck met een tweede doel punt de winst: 0-2. Het duel tussen De Tol en Tem Boys werd overigens uitgesteld, omdat Tem Boys door ziekte een (te) groot aantal vaste krachten moest missen. De stand I Boet van Duimen AMSTERDAM - Op de Fide-clo-rang- Iijst, die de penningmeester van de in ternationale schaakfederatie dr. Lim Kok Ann heeft gepubliceerd, neemt Jan Timman de gedeelde negende plaats in met 2605 punten. Vorig jaar stond Timman nog tweede. Wereldkampioen Karpov behield de eerste postitie met 2710 pnt. Zijn land genoot Kasparov is tweede met 2690 pnt., gevolgd door de Joegoslavische grootmeester Ljubojevic. met 2645 pnt., Anderson 2635 pnt., en Huebner en Po- loegakjevsky met elk 2625 pnt. Timman staat samen met Petrosjan en Spassky op de negende plaats. Viktor Kortsjnoj, die vorig jaar nog derde stond, zakte naar de met Seirawan gedeelde twaalf de plaats (2600 pnt.). Van de overige Ne derlanders bezet Sosönko met 2585 de gedeelde zestiende plaats en heeft Van der Wiel nog net een plaats bij de eerste vijftig met 2530 pnt. Bij de dames wordt de eerste plaats op de ranglijst gedeeld door wereldkampioene Sjiboerdanidze, haar landgenoten Alexandria en Ga- prindasjvili en de Schotse Cramling met 2355 pnt. DEN HAAG - De stichting VN-jaar voor de sancties tegen Zuid-Afrika- heeft opnieuw een oproep gedaan aan de koninklijke Nederlandse motorrij dersvereniging (KNMV) om Boet van Duimen niet deel te laten nemen aan de wegraces om de grote prijs van Zuid- Afrika, die eind maart op het circuit van Kyalami worden gehouden. De stichting vindt dat de KNMV na de be moeienissen eind vorig jaar met de aanschaf van twee Japanse topmoto- ren voor het duo Middelburg/Van Dui men voorlopig gezien kan worden als sponsor. Francesco Mascini van de stichting VN-jaar concludeert, dat de KNMV in die positie Van Duimen kan verbieden te starten. Van Duimen zei vorig jaar november: „Als de sponsor mij verbiedt, ga ik niet". KNMV-woordvoerder Jos Vaessen liet woensdag in een reactie weten, dat zijn bond niet als sponsor kan worden aan gemerkt. „Wij hebben slechts een bank garantie gesteld voor de bestelling van twee motoren in Japan. Dat gebeurde om de twee rijders voorlopig te helpen. Daarmee zijn wij nog geen sponsor. Als dat het geval was, zouden we alle mo torsportmensen van Nederland aan de deur krijgen. De betiteling van ons als sponsor is gewoon bedoeld om het vuurtje op te stoken. De stichting wil de publieke opinie zodanig beïnvloeden dat een rijder als Van Duimen zich te rugtrekt". De stichting VN-jaar voor de sancties tegen Zuid-Afrika benadrukt in de op* brief het eventuele meedoen van Vf Duimen strijdig te achten met het b leid van de Nederlandse regering en oo met dat van de Nederlandse sportfed ratie (NSF). De KNMV stelt echter d de deelneming van een lid aan een vo een WK-klassement meetellende w strijd in Zuid-Afrika niet strijdig is m de NSF-opvatting. Vaessen: „De Zu) afrikaanse grand prix is een uitvloei! van het lidmaatschap van Zuid-Afrii van de internationale motorsportfa ratie. Wij sturen voor die wedstrijd ge bondsafgevaardigde. maar rijders z len wij niet tegenhouden. Dat is onsij ziens conform de NSF-uitspraak" 14 10 3 1 23 62-29 14 9 3 2 21 69-27 1310 0 3 20 35-32 14 9 2 3 20 48-26 13 5 4 4 14 37-26 14 5 3 6 13 33-34 12 5 0 7 10 34-38 13 4 2 710 26-32 14 3 1 10 7 21-35 14 2 2 10 6 27-38 13 2 0 11 4 20-72 Het programma maandag 10 januari: Fabricom - Dow (20.45 uur. Sas van Gent), De Tol - Oude Raedhuis (20.00 uur, Oostburg). Vermeire/NMB - Tem Boys (20.45 uur. Oostburg). Pierrot - De Smickel (21.15 uur, Hulst). De Pooter - De Ster (20.00 uur. Axel). ZURICH - De internationale voetbalfcdcratie heeft de officiële aanmeldingen binnen van vier landen, die de eindronde van het toernooi om het wereldkam pioenschap van 1986 willen organiseren. Na Mexico, Brazilië en de Verenigde Staten diende Canada zich per telegram als laatste vervanger voor Columbia aan. De termijn van kandidaatstelling zou officieel op 10 januari sluiten, maar de FIFA zal nu de hele procedure iets versnellen. Volgens secretaris Josef Blatter zal de FIFA het eisenpakket nog deze week aan de vier voetbalbonden toesturen. „Het heeft geen zin te wachten tot de officiële sluitingsdatum. De bonden zullen heel wat te bestuderen hebben en het is gunstig dat, wij hen daarvoor een paar dagen extra kunnen aanbieden". De vier kandidaten zullen uiterlijk 11 maart de FIFA volledig moeten hebben ingelicht over hun mogelijkheden. In de derde week van april zal een inspectiegroep de landen bezoeken en op 20 mei zal het bestuur van de wereldvoetbalbond tijdens zijn vergadering in Stockholm een beslissing nemen over het land waar de eindronde van het wereldkampioenschap 1986 wordt gehou den. DEN HAAG - De door coördinat Henny Licbrcgts geformeerde der Nederlandse profwielerploeg (Eli Autobrabant/Mavic) heeft woensdi twee Belgische renners aangetrokki Het tweetal, Bennie Schepmans en R dy Bormans, is binnengehaald op voo spraak van een Belgische co-sponsi De ploegleiders Jos Elilen en Arth Herbers hebben nu de beschikki over dertien renners. Gezichtsbepalers in de profploeg z Theo Smit, Jos Schipper en Bern Schepmans. De laatste is een rem met een flitsend eindschot in de bem die in het verleden vele zeges boekte meerdaagse etappewedstrijden, ploeg, die in februari in training gaat Zuid-Frankrijk en aansluitend de re de van de Middellandse Zee of de roni van Valencia rijdt, heeft voor de laati twee plaatsen een Brabantse topair teur en het tweetal Gerrie van Gerwi Fons van Katwijk op het oog. De dertien tot nu toe gecontracteen renners zijn: Theo Smit, Jos Schipp Sylvester Aarts, Ad Tak, Co Moritz, f co van Hest, Ab Oprins, Fred van Da gen, Wil van Helvoirt, Peter Heeren,; Polak, Bennie Schepmans (Bel.) en R dy Bormans (Bel.). DUJTSE LOTTO HAMBURG - De winnende getal len in de Westduitse lotto zijn: 14- 19-21-22-25-26-27, reservegfr tal: 16. Spiel 77: 2 0 4 2 7 3 7. VLISSINGEN-Van de vijf Zeeuwse zaterdagclubs in de landelijke tweede klas hebben er inmiddels drie de kans voor open doel gemist. Door de nieuwe indeling aan het eind van de competitie komen behalve de kampioen nog twee ploegen in aanmerking voor promotie. Het Zeeuwse voetbal kan dus eindelijk weer één. of zelfs twee vertegenwoordigers leveren voor de eerste klas. Het ziet er voorlopig echter naar uit dat alleen Arnemuiden een serieuze kanshebber zal worden. De debutant. Oostkapelle, staat weliswaar ook nog gunstig, maar is waarschijnlijk niet constant genoeg om mee te dingen naar de promoties. Voor Bruse Boys en WHS geldt halver wege de competitie al, dat ze volstrekt geen rol van betekenis meer kunnen spelen. Dat is vooral teleurstellend voor Bruse Boys. de ploeg die vorig jaar zo sterk uit de strijd kwam Met Jan Englebert als trainer is het voor alsnog niet gelukt om die prestatie te benaderen. Het Thoolse WHS handhaaft zich ach ter de middenmoot en AZW staat zelfs nog iets hoger dan aanvankelijk werd verwacht. Het was bekend dat het elftal van Ben Pauwels té veel ver zwakt was om net als vorig jaar boven in te spelen. Voor AZW. maar ook voor Bruse Boys en WHS is de positie ovengens met zorgwekkend Het nog zwakkere Neo zal ongetwijfeld de de gradant zijn aan het eind van de race. Volgens Jaap van Maris, de trainer van Arnemuiden. zullen de Zeeuwse ploe gen zelfs nu nog buiten de medailles vallen. Hij verwacht ASWH als de kampioen, met SHO en SSC op de vol gende plaatsen. „Het is goed gegaan met Arnemuiden", vond hij niettemin bij het ingaan van de winterstop. „Maar ik denk niet dat we het vol kun nen houden". Terugval De meestal niet al te optimistische Van Maris voorziet een terugval in het tweede deel. „Ik ken Arnemuiden namelijk maar al te goed. We hebben tot nu toe de verwachting een beetje overtroffen. Dat was de verdienste van de verdediging. Die is in staat om het niveau van de eerste klas te halen. De middelste vier van Arnemuiden kunnen dat nog niet. Daar ontbreekt het aan taktisch inzicht. En in de voorhoede worden er veel te veel kan sen gemist". „Ik weet al wat er over een paar weken met Arnemuiden gaat gebeuren", ver volgt Van Maris met een somber voor gevoel. „Dan gaat het ineens een week of vier helemaal verkeerd. Die mis kleun, dat is typisch Arnemuiden. En daarna begint het weer te draaien, maar dan is het seizoen verloren". Het schijnt dat vooral bij Jaap van Ma- ris de laatste nederlaag tegen AZW zijn sporen heeft nagelaten. De trainer vond zelf: „We waren weer beter dan AZW en toch ging het wéér mis. Dat was volgens mij al een heel angstig voorteken. Ik heb ervanng met Arne muiden en ik denk dat ik het kan we ten We zouden nu al naar die promotie toe moeten leven, maar dat gevoel heb ik veel te weinig. Het zal toch wel weer voor SHO of voor SSC zijn. omdat zul ke ploegen brutaler zijn dan wij". Zwakte De tekortkoming bij Arnemuiden is in aanvallend opzicht duidelijk ge bleken. Voor de start van het seizoen is Lieven van Belzen plotseling ge stopt, maar Van Maris had eigenlijk nog geen vervanger. Hij is noodge dwongen terug moeten vallen op een taktiek met twee spitsen. „Dat is voor Arnemuiden al een teken van zwak te", vindt Van Maris. „Ik heb hier al tijd nog met drie aanvallers gespeeld. Daar moest ik dit jaar vanaf stappen, omdat ik geen vleugelspelers heb". „Van die twee spitsen heeft Ad Poort vliet het redelijk gedaan. Hij is een knappe voetballer, maar helaas dit jaar geen afwerker. En over Jacco Oos terling heb ik weer mijn twijfels. Hij heeft nog steeds moeite om zich aan te passen. De laatste wedstrijden stond hij weer in de basis, maar ik weet nog niet wat ik in de komende weken ga doen. Misschien haal ik Ronald van Belzen wel weer terug". Zaterdag, in de eerste confrontatie na de winterstop, staat Arnemuiden ge lijk al voor een van de belangrijkste krachtmetingen. De uitwedstrijd bij ASWR kan volgens Van Maris kapita le gevolgen hebben. „Winnen we daar, dan doen we weer helemaal mee. Maal ais het gemis aan schutters zó duide lijk blijft, dan kan dat de promotie kos ten". Onvolwassen Met datzelfde gevoel gaat André Wurth zondag naar de thuiswedstrijd van Middelburg. Hij deelt de mening van Van Maris, dat de Zeeuwse ploe gen te schuchter zijn, maar vooral ook te weinig volwassenheid tonen. Wel licht ook daardoor heeft Wurth al eens voorspeld dat Middelburg de ti tel in de tweede klas wel kan verge ten. Hij deed dat onder meer na het duel met Alliance, toen de achter stand op de leiders tot vijf punten was opgelopen. De laatste weken, tijdens de winterstop, is André Wurth zich nog meer zorgen gaan maken. De reden is niet alleen dat Middelburg onmiddellijk al met een verzwakte ploeg moet aantreden. De spelmaker, Wim Dekker, is nog niet hersteld van een longontsteking en kon deze week nog niet voluit trainen. Bovendien is Tom Huiskens nog voor één wedstrijd geschorst en Nico Koster zal binnen kort waarschijnlijk aan een meniscus worden geopereerd. „Maar dat zou ik nog allemaal op kun nen vangen", denkt André Wurth. „Nee. waar het bij Middelburg vooral aan ontbreekt dat is de bezieling. Ik was woedend, toen ik hoorde dat we met 6-1 van Oostkapelle hadden verlo ren. Ik heb Oostkapelle al dikwijls zien spelen. Wij hebben zeker niet minder kwaliteit in het elftal. Het is toch een schande, dat je dan op die manier wordt afgedroogd" Mentaal De ambitieuze Wurth heeft bij Middel burg en bij Goes langzamerhand leren leven met de mentaliteit die ook hi; „zo typisch Zeeuws' noemt „Een Bra bantse voetballer is mentaal veel ster ker", vindt hij. „Dat heb ik destijds bij RBC wel meegemaakt. Daar had je wei eens problemen met spelers door de week Ze kwamen een keer niet op de training, of ze waren op een ongelukt kig moment wel eens doorgezakt, Maar op zondag, op de dag van de wed strijd, dan staan ze er. Ik heb het et onlangs nog met Cees Vermunt ove: gehad. Die zei ook: „Ik accepteer hei niet als RBC verliest van een klein clubje hier uit de buurt". En daar kan ik me bij Middelburg nou zo kwaad over maken". De laatste weken heeft André Wurtï zich ook wel afgevraagd of hij daar zeil iets aan kan veranderen. „Ik denk hei niet", is hij tot de conclusie gekomen „Er zijn hier. ook bij Middelburg en be Vlissingen al toptrainers geweest. Zo mag je Cees Vermunt en Cas Hubregt- se toch wel noemen. Maar ook zij heb ben het neit kunnen redden in hei Zeeuwse voetbal. Ik wil er mijn besl voor doen om Middelburg kampioei te maken. Dat probeer ik ook alle spe lers duidelijk te maken, maar ze zullen het uiteindelijk wel zelf moeten doen". André Wurth

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1983 | | pagina 12