"PC-topman G.A.J. Geursen officier van Oranje-Nassau Een beetje winter Industriebond wil uitstel reorganisatie bij de Glasfabriek Speel-o-theek 'De Schatkist' in Kapelle officieel geopend Medisch transport Polen geslaagd Nieuwe actie van Belgisch redepersoneel TERNEUZENS RAADSLID OVERLEDEN Eis vijf weken voor poging 'ontvoering' KANDAG 20 DECEMBER 1982 PZC/streek 5 0gS - Met open armen zijn vorige ttk de vertegenwoordigers van het uuté 'Goes helpt Polen' in het stads- (kenhuis van de Poolse stad Plock Hangen. Het gezelschap had voor gtveer 25.000 gulden medische arti- elen en medicijnen uit Nederland ttgenomen. Daar bleek enorm veel jiöefte aan te bestaan. Volgens de Kt Goese artsen die naar Plock wa- eineegereisd. was de toestand in het tkenhuis onvoorstelbaar armoedig. I&nacht van zondag 12 op maandag jdecember vertrokken de zeven Po- jgangers met de medische attribu ten die van de opbrengst van de in de gemeente Goes gehouden collecte wa ren aangeschaft. De lading kon in drie personenauto's met aanhanger worden meegenomen. Dinsdagmiddag arri veerde de groep in Plock en de dag daarna werden de meegenomen spullen aan de ziekenhuisdirectie overhandigd. De Poolse artsen bleken er dolblij mee te zijn. Door de medicijnen en het ande re medische materiaal niet aan een of andere autoriteit af te geven maar rechtstreeks in het ziekenhuis te bezor gen. bestaat de zekerheid dat de op- ibeer Geursen had en heeft een groot 2tal functies in en buiten het bedrijfs- sn in ons land en Indonesië. Bij de ?C was hij marketing-manager van de iustriële divisie, divisie-directeur Ne- riand en lid van de raad van bestuur, feursen is voorzitter van de Federatie li Glucosefabrikanten in Europa en corzitter van de Vereniging van Ne- iriandse Glucosefabrikanten. In In- icesiê stichtte hij een aantal bedrij- en was mede-oprichter en docent a de Economische Hogeschool van rabaja. Als commissaris en adviseur a de raad van bestuur van CPC Ne- dand is hij speciaal belast met het nierhouden van externe contacten •t onder meer overheidsinstellingen bedrijfsverenigingen, b de bijeenkomst in het sociaal ge- n de CPC sprak dr Th. Gauer, luntry-manager van CPC Benelux, brengst van de collecte op de juiste plaats ls terecht gekomen De vertegenwoordigers van 'Goes helpt Polen' waren zaterdag tegen het eind van de middag weer terug in Goes. In het stadhuis werden ze ontvangen door het college van burgemeester en wet houders. In maart is al een transport vanuit Goes naar Polen gegaan. De co mité-leden. die daar toen ook bij waren, vertelden na hun tweede Poolse reis dat de bevolking nog net zo armoedig is. Wel hadden ze minder militair vertoon gezien en gemerkt dat de Polen wat ge makkelijker over de situatie in hun land praatten. zijn bezorgdheid uit over de economi sche situatie en het toegenomen aantal jonge werklozen. haalde met instemming werkgevers voorzitter Van Veen van het VNO aan, die in augustus aandacht vroeg voor het scheefgroeien van de economie. De Merexpositie heuwse Kunstkring Middelburg geopend BDDELBURG - Mr A. PeeckT oud- torzitter van de Zeeuwse Kunst- iring, opende zaterdagmiddag de tra- iilloneie wintertentoonstelling van tZKK in de Middelburgse Vleeshal. Sj deed dat met een korte toespraak urin hij het beleid van de regionale n ten opzichte van diverse kunst- loifestaties in Zeeland, bekritiseer- ecfc „De pers besteedt veel te weinig indacht aan de exposities met name is beeldende kunstenaars en aan [«stellingen die door amateurgezel- happen worden gegeven. Peeck vond li juist de pers de taak heeft om de and tussen de kunstenaars en het pu- öek, nauwer aan te halen, ((tentoonstelling van de ZKK bestaat r. het werk van zestien leden van de [astkring. Er zijn diverse schilderij- l etsen, beeldhouwwerken en kerami- Je objecten te zien. De opening van :tentoonsetlling werd muzikaal opge- isterd door het kamerkoor 'Pavane' Goes dat enkele Italiaanse en ipaanse madrigalen (wereldlijke liede ren een aantal Duits- en Engelstali- ekerstlledjes zong. kexpositie is tot en met 2 januari te eachtigen. De openingstijden zijn da- filjks van tien tot twaalf en van twee «zes uur. Op zondagen eveneens van tot zes uur. sten schrikbarend gedaald en tegen over een stijging van de consumptie staat een forse daling van de investerin gen. Collectieve uitgaven en financie ringstekorten van de overheid hebben een 'torenhoog' niveau bereikt. Zich beperkend tot zijn onderneming maakte hij melding van belangrijke in vesteringen in energiebesparende maatregelen en waterzuivering, die op hun beurt hielpen de kosten te druk ken. De CPC kreeg in '81 de energiebe sparingstrofee voor industriële onder- Loco-burgemeester L. Marquinie van Sas van Gent speldt commissaris en advi seur van de raad van bestuur van CPC Nederland drs G.A.J. Geursen dei selen van het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau op. Ziekenhuis De Bevelanden, li.30-16.3O uur: uitzending Nomen Nes- o. JDDELBURG - Gasthuis, 20-21.30 r uitzending Rawa. KNEUZEN - Zuidlandtheater. 20 e. optreden Urbanus. USSINGEN - Bethesda-St.-Joseph- Éenhuis, 20-21.30 uur: uitzending Ra- Filmvoorstellingen IERGEN OP ZOOM - Roxy 1,14,18.45 21-15 uur: E.T., a.l.: fltyll, 19 en 21.30 uur: Blade runner, i'iur De onvoorstelbare tocht, a.l.; öm'Actueel 1.20.30 uur: Coming ho- 16 jr. am'Actueel II. 14,19 en 21.30 uur: De «emvriend, aJ.; «m'Actueei III, 14, 19 en 21.30 uur: [«at the Hollywood bowl, a.l. 'OES - Grand. 20 uur: De boezem- Jfcnd, a.l. teT - De Koning van Engeland, 130 uur: Tussendoortjes, 18 jr.; ®uur: De boezemvriend, a.l.; »uur: Class of 1984. 16 jr.; 3 uur: De vloek van mummie. 16 jr.. 'iun Van de Koele meren des doods. ©DELBURG - City, 0 uur: De boe- fcvriend, al. ASTBURG - Ledel, 20 uur: Koningin het liefdesspel, 18 jr. ■ERNEUZEN - Luxor, 20 uur: De boe- ®nvriend, a.l.; ®Wir: Halleluja voor een paar vuisten, JUSSINGEN - Alhambra I, 20 uur: tT.. al.; üambra II. 20 uur: Live at the Holly- •'•'Xibowl. a.l. Tentoonstellingen EiEL - Galerie Bellemans. 10-18 uur: -«sneden van Hans de Ruy ter en illu sies van Anjo Mutsaars (tot 1/1 '83) 'RIINISSE - Visserij- en Oorlogsmu nt! geopend van 14-16 uur. amburg - Biologisch Museum, 10- 'lur: 'De natuur in Zeeland' en foto expositie 'Het avontuur van de natuur in 1982'. GOES - Lunchcafé Stadhuis, 9-17.30 uur: Olieverven Guusje Inkel (tot 1/1). HAAMSTEDE - De Bewaerschole. 14- 17 uur: "Van 5 tot 1' (over het samenvoe gen van vijf gemeenten). HEILLE - Landbouwmuseum. 10-12 en 13-17 uur: Oude landbouwwerktuigen. HEINKENSZAND-Bibliotheek, 13.30- 17 uur: Keramiek van Hans Westerweel (t/m 31/12). HULST - Galerie Van Geyt, 9-12 en 14- 18 uur: 'Feest der kleine formaatjes', <t/ m 9/1). KAPELLE - Bibliotheek. 14-17 uur: Grafiek en olieverven van Ton Lamper (t/m 29/12). MIDDELBURG - Zeeuws Museum. 10- 17 uur: Litho's van Odilon Redon (t/m 6/1). Vleeshal, 10-12 en 14-18 uur: Winterex- positie leden Zeeuwe Kunstkring (t/m 2/1). SAS VAN GENT - Bibliotheek, 13.30- 17,30 en 18.30-20 uur: 'Kunst van het moederschap' (affiches). TERNEUZEN - Museum, 13-17 uur: Werken van Zeeuws-Vlaamse kunste naars (t'm 4/1); Artikof, 9-18 uur: Werken van E Bec kers. VLISSINGEN - Reptielenzoo 'Iguana'. 14-17.30 uur: Expositie levende reptie len, amfibieën en insekten; Zaal Bellamy 19/Museum. 10-12.30 en 13.30-1/uur: Werken Hans Andringa (t/ m 7/1). IJZENDIJKE-Museum,'10-12 en 13.30- 17 uur: 'Stamboomonderzoek'. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel 01100- 1-1444 (ook voor milleuklachtem Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarmnummer 01150-12200 ibrandweer en ambulancei Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180- 15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251. van 10.00-24 00 uur - weekends van 20 00-24.00 uur Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, lel. 01184-14645, dag en nacht bereikbaar. Nederlandse Hartstichting, tel. 070-600555. Te bereiken op kantoordagen van 12-17 uur. Man (56) verdronken in jachthaven van Wolphaartsdijk WOLPHAARTSDIJK - De 56-jai;&-e Wolphaartsdijkenaar H. J. Everwijn is vermoedelijk zaterdagmorgen vroeg in de jachthaven van Wolphaartsdijk verdronken. De man was gewoon de nacht van vrij dag op zaterdag aan boord van zijn boot door te brengen, zodat hij na zijn weke lijkse biijartavond in het gebouw van de watersportvereniging niet meer met de auto naar huis hoefde te rijden. Aan genomen wordt dat hij zaterdagmorgen bij het van boord gaan is uitgegleden en in het water is beland Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. WOT AANTAL FUNCTIES BEDRIJFSLEVEN (S VAN GENT - Drs G. A. J. Geursen, commissaris en adviseur van de raad van bestuur van CPC Nederland bv is aoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd hem zaterdagmiddag in Sas van Gent gespeld door loco-burgemeester L. Marquinie tijdens de jaarlijkse personeelsbijeenkomst. nemingen, ingesteld door het ministe rie van economische zaken, en in juli dit jaar opende de toenmalige minister Terlouw een warmtekrachtinstallatie. De country-manager van CPC Benelux Industrial operations manager Bene- lux J. Aikes zei dat de zetmeelindustrie te maken heeft met een verhevigde con currentie. „De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Het gaat niet langer om Tussen de stormachtige ontwikkelingen van de laatste dagen door lijkt het stiekemweg ook een beetje winter te worden, getuige deze foto - een winters tafereeltje van jagers op een lichtbe- sneeuwde akker in de buurtschap Turkeije tussen Oostburg en IJzendijke. lonen zijn behoorlijk gestegen, de win- meer maar om beter", meende hij. Ai kes kondigde aan dat CPC (opnieuw) enkele miljoenen heeft geïnvesteerd in energiebesparing met aardgaswarmte. Loco-burgemeester Marquinie van Sas van Gent wees op de snelle stijging van de werkloosheid in Zeeuwsch-Vlaan deren: van ruim 1700 tot 4100 binnen een jaar, waarmee het gebied een per centage van 12 procent heeft bereikt. Een derde van deze werkzoekenden is jonger dan 23 jaar. Het zal volgen hem een 'gigantische klus' worden om ba nen en ontplooiingsmogelijkheden voor deze groep te vinden. SAS VAN GENT - De Industriebond FNV vindt dat de Glasfabriek in Sas van Gent de tweede fase van zijn reor ganisatieplan, waarbij twintig ontsla gen vallen, moet uitstellen tot er nader overleg met de vakorganisaties is ge voerd. De bond wil alleen praten over het inleveren van prijscompensatie wanneer daar acht tot tien arbeids plaatsen tegenover staan. President commissaris H. F. Kok van de Glasfa briek, die de herstructurering leidt, gaat op dit moment niet verder dan zes. De Industriebond heeft de sanerings plannen van het Sasse bedrijf, waar 94 personeelsleden op straat komen te staan, laten doorlichten door een eigen econoom. Volgens districtsbestuurder Peter Koning is de operatie uitsluitend ingegeven door de slechte bedrijfsresul taten van de afgelopen jaren en niet door een achteruitgang van de markt. „Op dit punt heeft het beleid van de VLISSINGEN - Het redepersoneel van het Belgische loodswezen in Vlissin- gen is zaterdag opnieuw in staking ge gaan. De actie duurde ruim twaalf uur. Zaterdagmorgen rond elf uur legde het redepersoneel het werk neer. Zater dagnacht tegen twaalf uur werd de sta kingsactie beëindigd. Zoals eerder ge meld, zal het redepersoneel van het Belgische loodswezen tot 28 januari re gelmatig dergelijke 'schokstakingen' houden. De aanleiding daartoe vormt het finan ciële nadeel dat de in franks vastgestel de salarissen met zich meebrengen voor in Nederland wonende Belgen. De sala rissen zijn volgens het redepersoneel onvoldoende aangepast aan de gevol gen van devaluatie en revaluatie. Eind januari zal daarover opnieuw onder handeld worden met het Belgische mi nisterie van verkeerswezen. Woord voerder R. Rotsaert van het gemeen schappelijke vakbondsfront noemde de actie van zaterdag volledig geslaagd Volgens Rotsaert lagen zaterdagavond rond zes uur ongeveer veertig schepen op de rede van Vlissingen te wachten. Een zegsman van de rijkspolitie te wa ter verklaarde dat de actie geen proble men heeft opgeleverd voor het scheep vaartverkeer op de Westerschelde Glasfabriek de afgelopen jaren te wen sen overgelaten", meent hij. Er is de FNV alles aan gelegen om mo gelijk werkgelegenheid te behouden. Koning denkt dat dat kan door 'pieku ren' in de produktie te laten opvangen door eigen mensen met een aai.6ep<^>U: arbeidstijd en geen krachten van bui ten in te huren, zoals de directie wil. Deeltijdbanen en arbeidstijdverkor ting moeten arbeidsplaatsen veiligstel len in de huishoudelijke, technische en bewakingsdienst, waar de zwaarste klappen vallen. „Voor ons staat vast. dat er in de marge van het reorganisatieplan meer bereikt kan worden dan Kok nu toegeeft, al rea liseren we ons ook. dat er bij de Glasfa briek wèl maatregelen nodig zijn. Maar Kok treedt op dit moment op als een echte crisismanager. Hij wil zoveel mo gelijk vasthouden aan zijn oorspronke lijke plan. Die trein staat op de rails en het schijnt belangrijker te zijn dat de locomotief veilig aankomt dan dat er ccn paar wagons afvallen", aldus de dis trictsbestuurder. De Industriebond FNV polst vanavond (maandag) in zaal 'Engelenroos' de le den. Dinsdag is er opnieuw overleg met de directie. Peter Koning verwacht dat de ondernemingsraad van de Glasfa briek, waar 340 mensen werken, woens dag advies zal uitbrengen over de reor ganisatieplannen. Directeur Brouwer: aantal zeedagen zeevaartscholieren verminderen VLISSINGEN - Directeur G. K. Brou wer van het maritiem instituut De Ruyter in Vlissingen wil het aantal sta ged agen (365) van zeevaartscholieren terugbrengen tot 180 a 200 dagen. Vol gens Brouwer is het steeds moeilijker om voor alle scholieren een stage plaats te vinden en daarom is het ge wenst dat het aantal stagedagen (zee dagen) wordt verminderd. Directeur Brouwer zei dit zaterdagmiddag tij dens de installatie van de eerstejaars studenten. De directeur zei dat het besluit over de nieuwe stageregeling op zo kort moge lijke termijn moet worden genomen in het belang van de studenten Voor wat betreft de werkgelegenheid hoeft de zeevaartscholier zich vooralsnog geen zorgen te maken. Tot nu toe vond elke afgestudeerde zeevaartscholier een werkgever OOK SPEELGOED NIET GEHANDICAPTE KINDEREN KAPELLE - Samen met zes kinderen heeft wethouder dr A. B. J. Sepers za terdagmiddag de speel-o-theek aan de Vroonlandseweg in Kapelle officieel geopend. Dat was ccn - hoe kan het ook anders - speels gebeuren, waarbij de wethouder en de prijswinnaars van de jeugdwedstrijd heel wat handelingen moesten verrichten. Eerst knipte Se pers drie touwtjes door om een wandkleed te verwijderen dat de naam van de speel-o-theck, 'De Schat kist', verborgen hield. Het lidmaatschap van de speel-o-theek bedraagt 25 guiden per gezin per jaar. Voor dat bedrag en per keer een vergoe ding die afhankelijk van de waarde van het speelgoed uiteenloopt van een kwartje tot een rijksdaalder, mag per gezin éen stuk speelgoed of een spel drie weken lang worden geleend. Het is de bedoeling dat na verloop van enige tijd. als de collectie speelgoed wat groter is geworden, ieder kmd uit een gezin iets mee naar huis mag nemen. Volgens het bestuur van 'De Schatkist' is gebruikt speelgoed nog van harte welkom. Daarop kwamen Marcel Huissoon, die de naam had bedacht, Annemarie van Gils. Esther Karelse. Connie Lamper. Olga Bloembergen en Vincent Evers- dijk tevoorschijn Marcel was vermomd als piraat en hij had een schatkist bij zich. Wethouder Sepers viste tussen de parelsnoeren en andere kostbaarheden de sleutel van de speel-o-theek vandaag en daarmee opende hij de deur De kin deren stapten daar met z'n allen door heen en daarmee was de opening einde lijk een feit. De Kapelse speei-o-iheek is de eerste in Zeeland waar met alleen speelgoed kan worden geleend voor lichamelijk en geestelijk gehandicapten, maar ook voor niet-gehandicapte kinderen tot twaalf jaar. Er zijn inmiddels meer dan tweehonderd stukken speelgoed, spel len en ontwikkelingsmateriaal voor alle leeftijden en ontwikkelingsniveaus ver zameld. Dat is onder meer mogelijk ge worden. dankzij de medewerking van het nationaal jeugdfonds 'Jantje Be ton'. en het nationaal comité kinder postzegels. die beide 5000 gulden be schikbaar hebben gesteld. Deze twee instellingen werden zaterdagmiddag nog eens bedankt en ook de gemeente Kapelle viel een dankbetuiging ten deel voor het aanbieden van de ruimte waar in de speel-o-theek nu is gevestigd in de voormalige schooldependance. TERNEUZEN - Het Terneuzense WD- raadslid H. Hockcrt (36) is zondagmid dag tijdens een zaalvoetbaltoernooi in Axel overleden aan een hartinfarct. Hij nam als keeper van één van de teams deel aan wedstrijden in sporthal "t Sportuus' toen hij onwel werd. Een arts liet het raadslid per ambulance overbrengen naar het Julianazieken- huis in Terneuzen, waar bleek dat hij was overleden. Het zaalvoetbaltoer nooi werd na het bekend worden van het overlijden van de heer Hoekert af gelast. Hoekert woonde in Biervliet en zat sinds september in de raad van Terneu zen als lid van de zesmansff actie van de WD. In het dagelijkse leven was hij makelaar in assurantiën. Het raadslid vervulde daarnaast een aantal functies in het openbare leven. Zo zat hij als secretaris zes jaar in het dagelijks bestuur van de woningbouw vereniging Terneuzen, was voorzitter van de afdeling Zeeland van de Neder landse Bond van Assurantiebemidde laars. vertegenwoordigde de Terneu zense bouwvereniging in het bestuur van de Stichting Welzijn voor Ouderen en trad op als vice-voorzitter van de voetbalvereniging Biervliet. Hij was ge trouwd en had geen kinderen. Kandidaat voor de opvolging van de heer Hoekert is L. Vet uit Zaamslag. ze vende op de WD-lijst Dertiende Kerst-Inn in Bochten Reede in Vlissingen VLISSINGEN - Voorde dertiende maal achtereen wordt in Vlissingen de 'Kerst-Inn' gehouden. In samenwer king met de stichting Welzijn voor Ou deren en de di rectie van het bejaarden centrum Ter Rcede organiseert het co mité Kerst-Inn deze activiteiten. De Kerst-Inn is vooral bedoeld voor men sen die zich eenzaam voelen en ouder dan 30 jaar zijn. Er staan verschillende activiteiten op het programma. De Kerst-Inn is op eerste en tweede kerstdag open in het Vlissingse dien stencentrum 'Bachten Reede' van tien uur 's morgens tot tien uur 's avonds. Mensen die gehaald en gebracht willen worden kunnen dit vragen aan leden van het comité in het dienstencentrum Bachten Reede. Het programma ziet er als volgt uit: op eerste kerstdag zijn er sjoel- en biljart wedstrijden. die 's middags gespeeld worden, 's Avonds wordt een aantal films gedraaid over Zeeland. Middel burg en de Zeeuwen. Op tweede kerst dag treedt 's middags het zangkoor 'Zanglust' uit Vlissingen op. 's Avonds geeft de echtparen-volksdansclub van de 'Walk-Inn onder leiding van me vrouw Van de Water een voorstelling. Er is beperkt gelegenheid tol meedan sen In de pauzes is er bingo Ook wor den er gratis eenvoudige maaltijden verstrekt. Beide dagen kunner er ver der allerlei gezelschapsspelen worden gespeeld. Van onze adverteerders Nieuwe vestiging Brilmij geopend in Vlissingen VLISSINGEN - Brilmij is nu ook in Zeeland gevestigd. Zaterdag werd in Vlissingen aan de Lange Zelke de veer tigste optiekwinkel van het bedrijf ge opend. Directeur-bedrijfsleider in de Vlissingse zaak is John Tjia en samen met zijn vrouw probeert hij voorlopig de zaak te runnen. In enkele weken tijd is er in het pand een compleet Brilmij-interieur ge plaatst; dat wil zeggen een ruime en overzichtelijke opstelling van de bril monturen. ingedeeld in een heren-, da mes- en kinderhoek en gerangschikt in prijsklassen, zoals dat in alle Brilmij- vestigingen het geval is. Tevens is er een speciale ruimte voor het aanmeten en passen van contactlenzen, want ook hierin is het bedrijf gespecialiceerd. Te vens is er een volledig ingericht op tieklaboratorium en worden de meest voorkomende brilleglazen op voorraad gehouden, waardoor het mogelijk is om enige tijd na binnenkomst de winkel' weer uit te gaan met een nieuwe bril. Alle handelingen kunnen worden ge volgd, want de apparatuur is opgesteld op een werkbank in de winkel. Sinds enkele jaren maakt Brilmij deel uit van de Amerikaanse Searle Optical Group, waartoe wereldwijd meer dan duizend optiekwinkels behoren en van af die tijd heeft Brilmij een bijzonder snelle groei meegemaakt. Behalve een groot aantal bezoekers sierden ook talrijke bloemstukken de nieuwe Vlissingse optiekwinkel. DEN HAAG - Van de zes weken (tien, waarvan vier voorwaardelijk) gevan genisstraf die de politierechter in Mid delburg de 23-jarige Vlissinger A. A. oplegde, wilde de procureur-generaal bij het gerechtshof in Den Haag bij de behandeling van deze zaak in hoger be roep er vijf in tact laten. De jongeman moest zich verantwoorden voor dief stallen en een poging tot vrijheidsbe roving. In Vlissingen had A. kratten melk, vla en yoghurt gestolen en had hij ingebro ken m geparkeerde auto's. Op de Markt in Middelburg zou zich de poging tot vrijheidsberoving hebben voorgedaan. Met twee vrienden zat A. in een auto, toen een meisje passeerde. Ze gingen haar achterna en trachtten haar in de auto te trekken. Het meisje verzette zich echter hevig, gilde en zag kans bij een woning aan de bel te trekken. Op het rumoer schoten omwonenden toe en de mannen lieten het meisje los. Vol gens K. zou zijn rol in het geheel juist zijn geweest, dat hij probeerde het meisje te bevrijden, maar tegenover de politie zou hij hebben toegegeven het meisje in de auto te hebben willen trek ken om haar te verkrachten. Voor het hof bekende hij echter alleen de diefstal van vla en melk. De procureur-generaal hield zich evenwel aan de eerder afge legde verklaring. Daar de feiten zich al weer lang geleden hadden voorgedaan, wilde hij nu volstaan met een gevange nisstraf van vyf weken. De verdediger, mr E. Tak, vond het niet bewezen dat zijn cliënt aan de poging tot ontvoering van het meisje had mee gewerkt en daarom dat hem alleen voor de melkdiefctal een lichte straf kon wor den opgelegd. Het hof zal 28 december arrest wijzen. B en w Mariekerke: theaterbureau niet subsidiëren MARIEKERKE - Als het aan burge meester en wethouders van Marieker ke ligt hoeft de Stichting Theaterbu reau Zeeland (een voortzetting van de Stichting Cultuurspreiding) niet te re kenen op een bijdrage van deze ge meente. Op 18 november 1981 besloot de gemeenteraad om de Stichting Cul tuurspreiding niet te subsidiëren, om dat er onder de inwoners van de kern en in de gemeente Mariekerke niet ge noeg belangstelling bestond voor het houden van door de SCZ georganiseer de evenementen. Om deze reden stel len b en w nu voor om ook het Theater bureau geen financiële bijdrage te ver lenen. Dit voorstel komt aan de orde tijdens de raadsvergadering die dins dag 21 december in het gemeentehuis wordt gehouden. De aanvang is 19.30 uur. De Mariekerske raadsleden zullen zich verder buigen over het jaarprogramma specifiek welzijn 1983. De subsidies die in 1983 aan diverse instellingen en ver enigingen zullen worden verstrekt, be lopen in totaal een bedrag van bijna een ton. Het grootste deel wordt opgeslokt door het onderhoud aan en de aanschaf van materialen voor de gemeentelijke trimbaan, in totaal 45.395,-. In het jaarprogramma worden ook in stellingen genoemd die niet voor subsi die in aanmerking kome.n zoals bij voorbeeld de Werkgroep Homofilie Walcheren en wel om de volgende re den: „Er wordt te weinig gemeentelijk belang aanwezig geacht bij de werk zaamheden van de werkgroep". Ook het belang van de activiteiten die worden ontplooid door het Regionaal Educatief Centrum Walcheren wordt door b en w te gering geacht om een Mariekerkse bijdrage aan het REC te leveren. Hetzelfde geldt voor de Vereni ging Milieuhygiëne Zeeland, aldus het dagelijks bestuur van Mariekerke, Kerstwijding in Wandelkerk MIDDELBURG - De hervormde wijk- gemeenten van de Nieuwe en de Koor kerk in Middelburg houden vanavond (maandag) een Kerstwijding in de ver sierde Wandelkerk van het Abdijcom- plexin Middelburg. Er wordt een Kerst spel opgevoerd en Kerstliederen wor den ten gehore gebracht. De kerstwij ding wordt gehouden van half acht tot negen uur.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1982 | | pagina 5