PZC sport MILDE STRAF VOOR FC UTRECHT RAAS MAAKT SEIZOEN GOED Meespelen Ceulemans en Vandenbergh nog onzeker THIJSSEN EN KROL FIT Weer Nederlandse zege Grote Herfstprijs Biljarter Ceulemans geschorst ■België rechtstreeks op tv THIJS WIL OPSTELLING BELGIË NOG NIET PRIJSGEVEN Zweedse atlete bekent gebruik van anabolica 12 OKTOBER 1981 UTRECHT - Een kale kip kun je niet plukken, moet de UEFA gedacht hebben toen het de straf bepaalde voor het financieel aan de grond zittende FC Utrecht. De Nederlandse deelnemer aan het Europa Cup-lII-toernool werd verantwoordelijk gesteld voor de daden van een vijftal raddraaiers tijdens de return tegen HSV. Men rekende op een boete van tienduizenden guldens, berichten sijpelden door over een jarenlange uitsluiting. Maar zie, de tuchtcommisste onder leiding van de Italiaan Alberto Barbe had een milde bui. De Utrechters moeten voor straf de eerstvolgende twee thuiswedstrijden in de Europa Cup op 150 kilomer van de vertrouwde Dom spelen. Opluchting bij de Nederlandse subtopper, maar voor vreugde is geen plaats. De directe gevolgen van de ongeregeldheden mogen dan meevallen, directeur Cor Hessel berth vreest dat de indirecte gevolgen harder zullen aankomen. ..Net belde een Belgische journalist op voor een reactie. Ik ben ook al gebeld door een Fransman, dat maakt duidelijk datje in heel Europa weer negatiefin beeld geweest bent. Dat is niet goed voor het Nederlandse voetbal, maar vooral wij als Utrecht leiden schade. En niet alleen over de grens. Hoeveel moeite ik niet gehad heb om een tegenstander te vinden voor een vriend schappelijke wedstrijd dit weekeinde. De schade bleek ook vorige week in de competitiewedstrijd tegen Willem n waarvoor slechts 2500 toeschouwers uit hun huizen gekomen waren. Mocht de FC zich weer plaatsen voor een Europa Cup-toernooi dan moet het uitwij ken naar Groningen of Maastricht. Hesselberth: „Lootje een sterke tegen stander dan komen de mensen, ja ook de raddraaiers, toch wel. Maar speel je tegen een zwakke opponent, en die kans is toch groot in zo'n eerste ronde, dan moet er dik geld bij. Dan stappen de mensen niet in hun auto om 150 kilome ter heen en 150 kilometer terug af te leggen. Waarbij de kans bestaat datje in die plaatsen niet eens welkom bent. De straf van de UEFA is niet aan een termijn gebonden. Mocht FC Utrecht zich de eerstkomende jaren niet plaatsen dan blijft de straf dus gewoon staan. BLOIS - Jan Raas is weer helemaal de oude. De snelle kopman van de ploeg van Peter Post onderstreepte dat gisteren met nadruk in Blois-Chaville. Op de valreep van dit seizoen heeft Jan Raas dan toch nog een grote triomf aan zijn lange erelijst weten toe te voegen. Voor de tweede keer in zijn carrière won Raas deze voorlaatste najaarsklassieker. De overwinning in Blois-Chavil le betekende de elfde klassieke triomf van de gebrilde Zeeuw. In het voorseizoen won Raas ook al de omloop Het Volk en Gent- ffevelgem. „Dit is een van mijn mooiste overwin ningen", lachte Jan Raas, „ik heb dit jaar immers nogal wat meegemaakt. Mijn knieblessure heeft me veel hoofd brekens bezorgd. De Tour heb ik door die vervelende blessure moeten missen. Gelukkig heeft me die lange rustperio de veel deugd gedaan. Hoewel er af en toenog wel eens iets in mijn knie kraakt ben ik weer helemaal terug op mijn ou deniveau. Dat is vandaag wel duidelijk gebleken". Toch was Jan Raas zondagmiddag na zijn prachtige triomf in Blois niet hele maal in een echte juichstemming. Raas: „Dat klopt. De meeste journalis ten en fotografen hebben me de laatste maanden min of meer links laten lig gen Er waren er zelfs by die me niet meer tot deze prestatie in staat achten. heb vandaag laten zien dat Ik nog lang niet ben afgeschreven". Jan Raas, de man in vorm, jaagde de algelopen weken driftig op een groot nadat hij na de voorjaarsklas- door zijn onwillige knie zijn gedeeltelijk in het prak zag lo- n het wereldkampioenschap waagde hij een eerste poging. Maar in Praag bleek dat hij nog veel conditie Itkort schoot. Jan Raas gaf de moed Khter niet op. Hij bleef volharden. Iwte weken geleden gaf hij voor het «rst weer blijk van zijn stijgende rorm.Raas won toen in Leuven de gro lt prijs van Sjef Scherens, een Belgi sche semi-klassieker. Vier dagen later «uitte hij in Parijs-Brussel op de iet wat sterkere Roger de Vlaeminck. Maar de grote vorm had hij weer te pakken. InBlols-Chaville startte Raas als de te Hoppen man. Juist nu Bernard Hinault «wereldkampioen Freddy Maertens hadden afgezegd, marcheerde Jan Raas als een trein. „Ik mag echter niet j vergeten dat ik ontzettend veel te dan ken heb aan mijn ploegmaats. Zij heb- ben de hele koers de kastanjes voor me uit het vuur gehaald. Zelfs Joop Zoete melk: heeft veel werk voor me opge- j knapt. En niet te vergeten Ad Wtf- nands. Wat heeft die jongen veel voor me gedaan vandaag. Wljnands was be slist mijn beste hulp", aldus Raas. het werk gesteld om Demierre en Baz- zo terug te pakken. Daarin zij we dan ook geslaagd. Ons werk was toen ge daan. Joop en ik rekenden erop dat Jan de rest zou doen. Zijn overwinning be tekent ook een triomf voor ons". Jan Raas stelde zijn ijverige ploegmak- kers inderdaad dan ook niet teleur. Met een vergeefse poging van Patrick Bon net in de slotkilometer, won de herbo ren machtsmens uit 's-Heerenhoek met speels gemak de eindsprint van de moe gestreden kopgroep. Blois-Chaville was bepaald goed in handen van de Nederlandse professio nals. Want naast winnaar Raas. Zoete melk en Wijnands behoorden ook Theo de Rooy en Hennie Kuiper tot de goede vlucht. Beiden werden beloond met een mooie ereplaats. Evenals Hennie Kui per complimenteerde Theo de Rooy Jan Raas met zijn mooie succes. De Rooy: „Jan Raas was niet te kloppen. Hij reed beresterk. We hebben gepro beerd om hem te verrassen. Maar Raas gaf ons gewoon niet de kans. Bovendien was ik gehandicapt door een lichte ver koudheid. Maar dat doet geen afbreuk aan de overwinning van Jan Raas. Hij heeft hem dik verdiend". Waarom was deze zege voor Raas broodnodig? Het antwoord ligt voor de hand. Na een goed voorseizoen met overwinningen in de Omloop van het Velk en Gent -Wevelgem begon Raas te sukkelen met zijn knie. In de Ronde van België had hij er al last van. Een en an der resulteerde in een rustperiode van enkele maanden, waardoor de Zeeuw noodgedwongen in zijn huis in 's-Hee- renhoek de verrichtingen van het inter nationale peloton -op de beeldbuis moest volgen. Tijdens het WK in Praag stond hij er weer. maar conditiegebrek maakte dat hij kansloos was voor de regenboogtrui. In de najaarsklassie- kers moest de revanche van de getergde "winner* dan komen. De Grote Herfstprijs, vroeger Parijs - Tours geheten, is het Nederlandse wie- lercontingent altijd goed bevallen. On der de winnaars bevinden zich Jo de Roo (1962 en 1963), Gerben Karstens (1965), Joop Zoetemelk (1977 en 1979) en Jan Raas (1978). Niet altijd was het een levendige wedstrijd. Vorig jaar zege vierde de Belg Daniël Wiilems na een uitermate 'slappe' koers, waarin nau welijks vluchtpogingen werden ge waagd. Dat was in de editie van 1981 wel even anders. Uitslag De uitslag is 1 Jan Raas (Nedi 228.5 km in 5 uur 41 min. 47 sec (gemiddelde snelheid 40.113 km per uur). 2 Ferdi van den Haute (Bel), 3 Luc Colljn (Bel), 4 Gibl Baronchelli (Ita). 5 Ronny Claes (Bel), 8 Patrick Bonnet (Fra), 7 Theo de Rooy (Ned), 8 Hennie Kuiper (Ned), 9 Flip van de Ginste (Bel), allen in de zelfde tijd als Raas, 10 Rudy Pevenage (Bel) op 43 sec., 11 Jean Chasang (Fra), 12 Adne van der Poel (Ned), 13 Frederic Brun (Fra). 14 Serge Demierre (Zwi). 15 Ad Wijnands (Nedi. 16 Joop Zoetemelk (Ned). 17 Francis Cas- talng (Fra). 18 Sean Kelly (Ier), 19 Yvan La- mote (Bell, 20 William Tackaert (Bel) allen ln dezelfde tijd als Pevenage, 23 Wies van Don gen (Ned) op 23 sec., 27 Stephen Roche (Ier), 33 Giuseppe Saronni (Ita), 43 Johnny Broers (Ned), 50 Roger de Vlaeminck (Bel), allen de zelfde tijd als Van Dongen, 66 Gerrie Knete rn ann (Ned) op 8 minuten en 45 seconden Van de 144 vertrekkers, reden 105 renners de wedstrijd uit. jAd Wijnands was in Blois-Chaville in feite de man die voor Jan Raas de basis legde voor zijn latere succes. Bij het bin nenrijden van de met heuvels bezaaide Chavreuse-vallei bracht de jonge Maas trichtenaar de achtervolging op het ontsnapte duo Demierre-Bazzo op S®?- De twee vluchters waren na de Passage van Orleans (80 kilometer) op avontuur getrokken en hadden na 155 hlometer koers zelfs een voorsprong fan 8.40 minuten. D* Raleigh's achtten totm de tijd aan gebroken om iets aan die voorsprong je gaan doen. Onder impuls van Ad Wijnands kwam er na 175 kilometer een achtervolgingsgroep van tien ren t's tot stand, in de volgende samen stelling: Raas, Kuiper, Wijnands, De ™oy, Zoetemelk, Vandeghinste, Co- lyn.Bonnet. Baronchelli en Simon. De- je laatste - de winnaar van de Tour de [Avenir-werd dooreen val uitgescha- «l± Alleen Ronnie Claes en Van den |«ute slaagden er nog in om zich even ü'er bij deze vluchtgroep te voegen. Se- peloton, met kopstukken als Ro- per de Vlaeminck, Guiseppe Saronni Foils de Wolf, moest zich na een kilo meters lange strijd gewonnen geven. In- ajssen had de zieke Bazzo zijn vlucht- ™wrer Demierre moeten laten gaan. voorsprong was toen ai gesmolten «sneeuw voor de zon. Met nog acht Htómeter voor de boeg mislukte ook de ^ep naar de macht van de moedige r|e Demierre. Vooral het trio van Pe- ®rost(Raas, Zoetemelk en Wijnands) uaa m deze geslaagde achtervolging werk verricht. Nog geen vier kilo- "tteryerder moesten Wijnands en Zoe- kttóm V00r een dag liard werken ft"* "Joop en ik waren aan het it onzc krachten. Vanaf de eer- kilometers hebben we in de frontli jn gr„,reden' We bebben onze krach- al nink moeten aanspreken toen in van de koers het groepje "«Winnen, Alban, Martens, Chalmei nanckaert een flinke voorsprong genomen. Later hebben we alles in MOL - De Belgische biljartbond heeft Raymond Ceulemans voor de rest van het jaar geschorst. Van 15 oktober tot en met 31 december mag Ceulemans niet meer aan kampioenschappen, toernooien of demonstratiesessies meedoen. De kastelei uit Mechelen mist daardoor in ieder geval de we reldtitelstrijd in het anker-kader 71/2, dat in Argentinië wordt gespeeld. De schorsing houdt verband met de partij die Ceulemans tegen een Argen tijnse prof speelde. De Belgische biljart bond stelt echter dat die krachtmeting niet de reden van haar beslissing was. Dat de gevierde biljarter de partij niet eerst bij de bond had aangevraagd, nam de organisatie veel ernstiger op. Het is met uitgesloten dat Ceulemans nog een schorsing wordt opgelegd. De Zuidamerikaanse biljartbond heeft er bij de Europese collega's op aangedron gen maatregelen tegen de Belg te ne men. Het is echter nog onduidelijk of deze organisatie op dat verzoek wil in- Jan Raas juicht al Met ruime voorsprong op Ferdi van den Haute achter hem) en Luc Colijn (rechts op de voorgrondgaat de Zeeuw over de eindstreep. BRUSSEL - Hoewel Erwin Vandenbergh en Jan Ceulemans nog altijd tot de Belgische selectie behoren, waaruit bonds coach Guy Thijs het elftal zal moeten samenstellen voor de woensdag in Rotterdam af te werken WK-kwalificatiewed- strijd tegen Nederland, moet Thijs meer dan waarschijnlijk afzien van de beide aanvallers. Omdat de Belgische bonds coach evenwel nog altijd rekening houdt met het feit dat zowel Ceulemans als Vandenbergh op tijd weer fit kunnen zijn, wilde Guy Thijs dit weekeinde nog altijd zijn definitieve opstelling voor de wedstrijd in Rotterdam niet bekendmaken. Guy Thijs zondag: „Tot aan Rotterdam zijn er nog altijd drie dagen, waarin nog heel veel kan gebeuren". Zo heel veel zal er zich evenwel ten aan zien van de samenstelling van het Bel gische elftal toch niet meer kunnen wij zigen. Ceulemans, zondag in het Brus selse Heizel-stadion aanwezig om "net nationale team in een oefenwedstrijd tegen de „beloftes" aan het werk te zien, speelt vrijwel zeker niet. Ceulemans wordt niet alleen gehinderd door een heupblessure, maar heeft bovendien van zijn FC Brugge-clubtrainer Spitz Kohn te verstaan gekregen geen onno dige risico's te nemen. Spitz Kohn. by Club Brugge geplaagd met een groot aantal geblesseerde spe lers, wil liever dat Ceulemans zich niet beschikbaar stelt voor het nationale team, omdat hij zodoende extra rust kan nemen om zyn blessure sneller te laten genezen, zodat hy bij de eerstvol gende competitiewedstrijd weer een be roep op Ceulemans kan doen. Behalve Erwin Vandenbergh, die dit weekeinde intensief werd behandeld aan zijn geblesseerde knie, zal de Belgi sche bondscoach evenwel vandaag ook Jan Ceulemans nog aan een laatste test onderwerpen, voordat hy definitief wil afzien van beide spelers. Het is echter niet aannemelijk dat beide spelers van daag in de oefenwedstrijd in het Heinel- stadlon tegen het Belgische militaire team opgesteld kunnen worden. Ook de beide Standard Lnikspelers Erik Gereis en Walter Meeuws liepen vorige week woensdagavond tijdens een competitiewedstrijd een lichte blessure op. Beide internationals kon den evenwel zondag in de oefenwed strijd tegen de „beloftes" aantreden. Uit voorzorg werden beiden na de rust vervangen door respectievelijk De Groote en Baecke. In die wedstrijd kon Guy Thijs voorts nog niet beschikken over de voor het Italiaanse Genua spe lende René Vandereijcken, die zich vandaag in Brussel zal melden om zijn plaats op het middenveld op te eisen. In zijn plaats speelde zondag Albert Plessers, die echter de Lokeren-speler Snelders en Cluytens van Anderlecht voor zich weet wanneer Gay Thijs zijn definitieve elftal voor woensdagavond gaat samenstellen. De oefenwedstrijd (tweemaal een half uur) eindigde in een 4-0 overwinning voor het Belgi sche A-team, dat als volgt was gefor meerd: Pfaff- Gerets, Luc Millecamps, Meeuws en Renquin - Mark Millecamps, Snel ders, Vercauteren en Plessers - Voor- deckers en Czemiatlnsky. Na rust werd Pfaff vervangen door Preud'homme; Gerets door De Groote en Meeuws door Baecke. De doelpunten kwamen op naam van Snelders. Voordeckers. Ver cauteren en Czemiatlnsky uit een straf schop. Voor Jan Raas was er alle reden om te lachen. Met een klassieke zege in Frankrijk besloot hij het Nederlandse, Belgische en Franse wielerseizoen. DEN HAAG - De NOS zal woensdagavond een recht streekse televisie-uitzending verzorgen van de WK- kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en België. De uitzending vanuit het Feyenoordstadion in Rotterdam begint om 19.55 uur op Nederland 1. Het afgelopen weekeinde bereikten de KNVB en de NOS volledige overeenstemming over de speciaal voor deze zo belangrijke interland opgeschroefde vergoedingssom die de NOS aan de voetbalbond moet betalen. Jan Huij- bregts. secretaris van het sectiebestuur betaald voetbal: „Het heetste hangyzer was echter het aantal verkochte toegangskaarten. Wij hadden bedongen dat De Kuip vrijwel of liefst helemaal uitverkocht moest zijn voordat toestemming verleend zou worden de wedstrijd recht streeks uit te zenden. Welnu, De Kuip is praktisch uit verkocht, op enkele honderden, voor het merendeel staanplaatsen, na. En dat mocht geen beletsel vormen om een tv-uitzending in de weg te staan". Gehandicapt ZEIST - Oranjes 12e en 13e man Jan Peters en Bennie Wijnstekers moeten rekenen op een plaats bij de reserves. Het tweetal zou door Kees Rijvers in gepast worden als de blessures van Frans Thijssen en Ruud Krol zich slecht ontwikkelden. De Ipswich-speler meldde na de wed strijd tegen Wolverhampton Wande rers dat zijn gezondheid geen zorgen geeft. Dezelfde positieve boodschap ver spreidde ook record-international Ruud Krol na de competitiewedstrijd tegen Como. Thijssen imponeerde niet, maar gaf zijn pas herstelde rugblessure daarvan niet de schuld. Krol begon na een absentie van drie weken rustig en merkte al snel dat het genezingsproces en de adviezen van de Rotterdamse fy siotherapeut Van Toom zijn kwetsuur goed gedaan hadden. Rijvers test het tweetal vandaag in Zeist, maar zei Krol „Voor mij is dat niet nodig. Ik heb me vandaag prima gevoeld en van mijn blessure geen last gehad." De geselecteerden van AZ kwamen niet in actie in ae vriendschappelijke wed strijd tegen Volendam en ook zij geven Rijvers dus geen aanleiding zijn opstel ling te wijzigen. Met de terugkeer van Ruud Krol is de serie magere resultaten van Napoli af gesloten. Napoli dat uit vier wedstrij den slechts drie punten had veroverd (drie gelijke spelen), won zondag met 2-0 van Como. Het elftal van Napels liet zich gewillig leiden door Krol, die geen moment de indruk wekte drie en een halve week wegens een blessure afwezig te zijn ge weest Krol verklaarde na afloop zich weer vol ledig fit te voelen. ..Wanneer Rijvers mij op het sportcentrum van Zeist wil laten onderzoeken, vind ik het best. maar het is volstrekt overbodig." De Belgische Italiaan, René van der Eycken, was iets minder gelukkig. Zijn ploeg Genua ver loor op eigen veld met 0-1 van Roma. De kans op de gelijkmaker liet Van der Eycken ongebruikt, de Romeinse doel man Tancredi stopte na rust een door hem genomen strafschop. Het groot aantal geblesseerden (ook Coeck en Mommens kunnen niet wor den ingezet, terwijl Van Moer niet werd geselecteerd) heeft de Belgische zeker heid dat Nederland naar een nederlaag gespeeld kan worden aanmerkelijk doen afnemen. Guy Thijs: „Voor Neder land liggen op dit moment de papieren iets gunstiger. Alle tekenen wijzen erop dat we gehandicapt aan de wedstrijd tegen de Hollanders zullen moeten be ginnen. Maar ja. gelukkig zy n mijn spe lers nu geblesseerd en waren ze volko men fit op het moment dat wij de pun ten moesten halen. Voor ons is dat geen pure noodzaak meer, al zou het natuur lijk schoon zijn om als klap op de vuur pijl de tweevoudige vice-wereldkam- pioen op eigen terrein te verslaan". Bovendien vreest de Belg ook de come back van Johan Neeskens in het Neder landse team. Doelman Jean-Marie PfafT bijvoorbeeld: „Neeskens is een type speler dat door zijn enthousiasme en zijn inzet een elftal kan stimuleren. Weliswaar is hij een paar jaar uit het vizier geweest, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat hij het voetballen verleerd is. Misschien wil Rijvers met het opstellen van Neeskens ook wel een psychologisch effect bereiken, zo als hij dat enkele maanden geleden met Johan Craijff wilde. Welaan, we zullen hel na woensdagavond allemaal weten". Na enige tijd geblesseerd te zijn geiveest.. kwam Ruud Krol zondag weer in actie voor zijn Italiaanse werkgever Napoli. Krol hier aan de bal i speelde een uitstekende wedstrijd en zal woensdag aanstaande zeker beschikbaar zijn voor het Nederlands el/lal in de interland tegen België. STOCKHOLM - Linda Haglund, de Zweedse atlete die vorig jaar bij de Olympische Spelen in Moskou vierde werd op de 100 meter, heeft bekend sti mulerende middelen te hebben ge bruikt. Volgens de 25-jarige atlete is het toedienen van de stimulantia bui ten haar medeweten om geschied door haar Finse trainer Pcrtti Helin. Vol gens Lina Haglund heeft Helin haar anabole stcroiden gegeven onder het voorwendsel dat het ging om een vita- minekuur ter bestrijding van rugklachten.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 9