Werkgevers: deeltijdbanen voor jeugdige werklozen Docent doodgeschoten bij ruzie over studie Pax ChristV van regering wil uitspraak tegen raketten pzefi Nog weinig kans op provinciale politie FNV PRAA T NIET O VER WA CHTDA GEN BIJ ZIEKTE OPNIEUW TWEE AANHOUDINGEN UNISERZAAK weer Meer dan zeventig Moudjahidins in Iran terechtgesteld Tuinder gedood door machine WRAAK VRIEND VAN LEERLINGE Historische ballonvaart MAANDAG 12 OKTOBER 1981 DEN HAAG (ANP) - Vakatures zouden moeten worden opgesplitst in twee deeltijdbanen, zo dat jongeren die een dergelijke baan gaan vervullen daarnaast een opleiding kunnen volgen voor functies waaraan in het bedrijfsleven behoefte bestaat. Dit is de kern van een plan om de jeugd werkloosheid te lijf te gaan, dat VNO-voorzitter Van Veen binnenkort met de werknemersorgani saties gaat bespreken in de stichting van de arbeid. Van Veen zei dit zaterdag in een radiopro gramma. uitzending dit plan van de werkgevers wel te willen bespreken, maar er niet zoveel heil van te verwachten. Het grootste probleem is het tekort aan ba- Van Veen verwacht op deze wijze jaar lijks dertigduizend jongeren aan werk te kunnen helpen en zo tevens tege moet te komen aan het probleem dat jongeren meestal niet voldoende zijn opgeleid voor functies in het bedrijfsle ven. FNV-voorzitter Kok zei in dezelfde ROTTERDAM (ANO) - De rijkspolitie heeft zaterdagmorgen opnieuw twee arrestaties verricht in de affaire van het chemische afvalverwerkingsbe drijf Uniser in Moerdijk en zijn voorlo per EMK in Krimpen aan de IJssel. Het gaat om de 33-jarige G. J. V. uit Stand- daarbuiten en de 45-jarige B.A. de W. uit Zevenbergen. De twee worden ver dacht van valsheid in geschrifte en me deplichtigheid aan oplichting, aldus een woordvoerder van de rijkspolitie. V. is bij de Uniser-werkmaatschappij Drisolco hoofd operations. De W. be kleedt dezelfde functie bij het onder deel Recycling Terminal Moerdijk (RTM). Volgens de rijkspolitie hebben ze zich onder meer schuldig gemaakt aan het invullen van valse documenten bij de verkoop van afvalstoffen als stookolie en het zenden van valse pa pieren aan hoogheemraadschappen. Verder zouden ze aan anderen de op dracht hebben gegeven de lozings kraan open te zetten. De rijkspolitie heeft tot nu toe in de Uni- serzaak in totaal elf verdachten aange houden. Meer bewolking gevolgd door regen, middagtemperaturen ongeveer 12 gra den. Deltagebied Hoog water Maandag 12 okt. Vlissingen Temeuzen 1 11 241 Zlerlkzee 2 2? 168 Hansweert 2 04 Wemeldinge 2 36 199 14.53 Kreekrak Bruinisse 3 08 201 15.28 185 Dinsdag 13 oktober VM 13.50 Vlissingen 1 24 245 13 42 246 Temeuzen 1 50 269 271 Zlenkzee Hansweert Wemeldinge 3.10 215 15.32 201 Kreekrak 3.15 Bru misse 3.52 218 16.06 205 Laag water Maandag 12 okt. Vlissingen Temeuzen 2lerlkzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bruinisse Diasdag 13 okt. Vlissingen Temeuzen Zlenkzee Hansweert Wemeldinge Kreekrak Bnilnisse uur cm 6.56 173 728 185 7.46 134 7.58 203 8 04 154 825 181 8.20 152 uur cm 7 41 193 8.16 205 8.24 144 845 225 848 167 9 08 195 9.00 162 19.37 215 20.10 227 20.11 172 20 38 245 20.33 194 20 53 228 2043 189 uur cm 20.16 229 20.52 240 2049 177 2120 258 21 13 199 21 32 234 21.22 193 Ongeveer honderd jongeren hebben zondagavond een demonstratie gehou den bij het hoofdbureau van politie in Amsterdam voor vrijlating van de twaalf krakers die eerder deze week werden aangehouden bij de ongereld- heden rond de ontruiming van huize Lydia aan het Roelof Hartplein. De politie voerde een charge uit nadat de betogers door een hek met stenen hadden gegooid naar politie-auto's op de binnenplaats van het hoofdbureau. De demonstranten werden verdreven in de richting van het Leidseplein. nen in het bedrijfsleven en niet dat jon geren niet goed zijn opgeleid, aldus Kok. Van Veen zei voor volgend jaar ruimte te zien voor een loonsverhoging van een half procent, die dan in de verschillende bedrijfstakken selectief kan worden in gevuld. Het VNO blijft voorstander van een aantal wachtdagen bij ziekte, dat wil zeggen dat de werknemer voor zijn eerste ziektedagen geen uitkering krijgt. Kok liet opnieuw blijken daar niets voor te voelen. „Als de werkgevers daaraan blijven vasthouden, komt het arbeidsvoorwaardenoverleg voor vol gendjaar niet eens tot stand", zo zei hij. Spijkerhard Wim Kok eiste zaterdag op een Gelder- MINISTER VAN THIJN: DEN HAAG (ANP) - De provinciale politie komt er waarschijnlijk niet. In het regeerakkoord van het tweede kabinet-Van Agt is een duidelijke keuze voor een lokaal beheer van de politie en dat betekent dat de provinciale politie, de rugge- graat van het huidige wetsontwerp, waarschijnlijk niet doorgaat. Minister Van Thijn van binnenlandse zaken zegt dit in een vraaggesprek met het blad Binnenlands Bestuur van deze week. Het regeerakkoord kiest voor bestuurlijke politie, aldus Van Thijn. die ervan uitgaat dat het kabinet en dus ook de meest betrokken bewindslieden voor een gemeenschappelijke opgave staan om een zo goed mogelijke politie te ontwikke len. Aan de hand van het voorlopig verslag van het ingediende wetsontwerp zal worden bekeken of dit ontwerp kan worden aangepast of dat een geheel nieuw ontwerp beter en doelmatiger is. Van Thijn meent overigens dat vooruitlopend op de nieuwe politiewet binnen de kortste keren moet worden gewerkt aan de aanbevelingen van de commissie Van der Feltz om bij grootschalig politie-optreden geïntegreerde staven mogelijk te maken. Deze moeten worden samengesteld uit zowel de gemeentepolitie als uit de rijkspolitie om gezamenlijk met de burgemeester een grootschalig optreden te kunnen leiden (zoals bij Dodewaard). Een omvangrijke depressie die het af gelopen weekeinde de storm veroor zaakte. ligt nu tegen de westkust van Noorwegen en verandert de komende dagen weinig van plaats. Langs de zuidflank van dit systeem stroomt met west- tot noordwestelijke wind koude, onstabiele lucht over Zeeland. Van daag komen naast opklaringen ook buien voor. De vrij krachtige westen wind draait later naar noordwestHet bhifl koud met een maximum tempera tuur van maar twaalf graden en een minimum vannacht rond de acht gra den. Vooruitzichten voor dinsdag, weinig verandering, maar iets minder wind. Nautisch bericht wind west, later noordwest, 5 tot 6, zicht: meest goed, maar tijdelijk slecht in buien, temperatuur kustwater: ruim 13 graden, afwijking waterstanden: bij hoogwater vanmiddag: iets meer dan een halve meter verhoging, maximum goljhoogte monding Scheldes: rond de meter. ZON EN MAAN 13 oktober Zon op 07.01 onder 17.51 Maan op 18.23 onder 06.25 KLUNDERT (ANP) - Het terrein bij Moerdijk waar afgelopen dinsdag het ongeluk is gebeurd met het F-28 passagiersvliegtuig van de NLM, waardoor zeventien mensen om het leven zijn gekomen, is volgens de rijkspolitie vrijdagmiddag te vroeg vrijgegeven voor het publiek. Ber- gingsploegen van de politie hebben zondag het terrein opnieuw mini- tieus doorzocht. Daarbij is toch nog een vrij grote hoeveelheid kleine fragmenten van stoffelijke resten van slachtoffers gevonden. Een woord voerder heeft dit zondagavond meegedeeld. Zaterdag werd besloten het terrein door ze in de eerste instantie a opnieuw af te sluiten nadat souve- nixjagers bij de politie waren geko men met hun vondsten. De onge veer 25 politiemensen die zondag opnieuw op onderzoek uitgingen hebben ook nog kleine deeltjes van de persoonlijke bezittingen van de slachtoffers aangetroffen. De gesta ge regen heeft vermoedelijk de voorwerpen in de ter plaatste dras sige bodem doen verdwijnen w het oog van de bergingsploegen zijn onttrokken. Zondagavond is het terrein weer vrijgegeven. De rijkspolitie meent overigens dat er geen enkele garantie is te geven dat er nooit meer iets op het terrein kan worden gevonden dat betrekking heeft op de vliegramp. Dit door de terreinomstandighe den zoals riet, sloten, bossages en de drassige bodem. se bijeenkomst van de Federatie Ne derlandse Vakbeweging van de nieu we regering een „spijkerharde toezeg ging" dat ze het jaar 1982 ingaat met een taakstellend werkgelegenheids- program. De FNV verwacht van de regering een program, dat aangeeft hoe jaarlijks „de kop van de werkloosheid wordt afge hakt" tot het werkloosheidsniveau tot een draaglijk peil is teruggedrongen. Kok zei. dat dit voor politici een riskan te zaak is. „Maar als je normen kunt opstellen voor het financieringstekort, voor de begroting, voor de omvang van de collectieve sector in het nationaal inkomen, voor het aandeel van de lonen daarin, kortom voor alles en nog wat, waarom dan niet voor het terugdringen van de werkloosheid. Juist op dit punt moet de politiek volgens hem contro leerbaar worden. Aleen als er een van jaar tot jaar ingevulde werkgelegen- heidstaak op tafel komt, is de FNV be reid te discussiëren over „het prijskaar tje". Kok voegde hieraan toe, er niet in alle opzichten gerust op te zijn dat het nieu we kabinet zo'n brede aanpak zal pre senteren. TEHERAN (AFP) - In de Evimgevan- genis in Noord-Teheran zijn zaterdag 73 leden van de 'Moudjahidin-Chalq' ter dood veroordeeld en terechtge steld. Dit heeft radio Teheran zondag omgeroepen. Onder de geèxcuteerden was volgens de Iraanse radio de man die verant woordelijk was voor de aanslag - op 5 augustus - op Hassan Ayat. een van de kopstukken van de partij van de islami tische republiek. Revolutionaire tribunalen hadden de gevonnisten schuldig bevonden aan "het deelnemen aan betogingen met wa pens. het vechten met hoeders van de revolutie, het aanstichten van branden en het oefenen van leerlingen van lage re en middelbare scholen'. Volgens het kantoor in Parijs van de radicale mohammedaanse beweging van de Moedjahidin zijn een kleine 100 schoolkinderen die werden gewond tij dens de recente betogingen in Teheran, vorige week van hun bedden in de hoofdstedelijke gevangenis Evin ge licht en terechtgesteld. In een verklaring stond verder dat de lijken van de kinderen, in plaats van te worden overgebracht naar het gerech- telijk-geneeskundig instituut om ge reedgemaakt te worden voor de tradi tionele moslimbegrafenis, bijgezet wer den op het kerkhof voor 'heidenen'. MAASBREE - De 36-jarige J. Geerarts uit Maasbree is zaterdag in zijn woon plaats om het leven gekomen toen hij tijdens zijn werkzaamheden op een tuinderij met zijn kleding bekneld raakte in een wortelschraap-wasma- chine. Volgens een woordvoerder van de rijks politie is de man er daarna vermoede lijk met meer in geslaagd zich los te ruk ken en vervolgens door de messen in de machine gedood. Volgens de woord voerder zijn er geen getuigen van het ongeval. MUNTENDAM (ANP) - Zaterdagmiddag is in zijn woning in Muntendam de 34-jarige psycholoog H. M. van Tilburg doodgeschoten door de vriend van een leerlinge. Dat gebeurde tijdens een door de dader afgedwongen gesprek over de studie van de vrouw met wie hij samenleeft. De dader, de 40-jarige L. O. A. H. en de met hem samenlevende vrouw, de 37-jarige M. Z., beiden wonende in Marum, zijn ingesloten. Z. volgde in Groningen een part-time opleiding van de Stichting Opleiding Sociale Arbeid (SOSA) voor het diplo ma HBO maatschappelijk werk. Eerder had de vrouw bij de SOSA al het diplo ma HBO sociale dienstverlening be haald. Nadat Z het eerste jaar van de oplei ding HBO maatschappelijk werk had gevolgd, rezen er moeilijkheden rond haar toelating tot het tweede studie jaar. Het slachtoffer was bij deze affaire, die uiteindelijk leidde tot een kort ge ding. betrokken als cursusleider. Woensdag werd in hoger beroep uit- spraak gedaan in het kort geding. De vrouw werd opnieuw in het ongelijk ge steld. Daarop besloten H. en Z. zater dag de docent in zijn woning in Munten dam op te zoeken. Volgens de vrouw was het de bedoeling tot een gesprek te komen dan wel een datum voor zo'n ge sprek vast te stellen. 'Wapens Het tweetal reed met hun auto naar Muntendam. In de auto was door H. zowel een jachtgeweer als een vuur- buks gelegd (H. beschikt over een jachtakte). De vrouw nam een tasje mee met daarin een mes. Volgens haar verklaringen waren deze wapens mee- Twee Amerikanen hebben zondag een vlucht dwars over de Verenig de Staten heen met een heliumbal- lon van tien verdiepingen hoog vol tooid. Zij landden op een eiland voor de kust van Georgia. De 37-jarige John Shoecrofl en de 40-jarige Fred Gorrell hebben er 55 uur en 25 minuten over gedaan om met 'Superchicken III' de 4.050 ki lometer tussen Californië en het ei land Sapelo af te leggen. De vlucht in de zilveren ballon heeft 80.000 dollar gekost en het was Shoecrofts en Gorrells derde poging In april 1980 maakten Maxie en Kris Anderson een vlucht van San Francisco naar de oostelijke punt van Canada, maar de bemanning van Superchicken zegt dat hun prestatie de eerste heliumballon- vlucht van kust tot kust geheel bin nen de grenzen van de Verenigde Staten is. iADVERTENTIEi AMERSFOORT - Regering en parle ment van Nederland moeten zich nog voor de NAVO-vergadering van de cember uitspreken tegen productie, plaatsing en financiering van de nieu we middellange afstandsrakelten. Ook zal een dergelijk afwijzend besluit van Nederland niet gecompenseerd mogen worden door versterking van bestaan de kernwapentaken enof conventione le bewapening. Een resolutie met deze strekking werd zaterdag tijdens de algemene ledenver gadering van de rooms-katholieke vre desbeweging Pax Christ! met algemene stemmen aangenomen. Regering en parlement krijgen de resolutie toege stuurd. een afschrift gaat naar alle in de Tweede Kamer vertegenwoordigde po litieke partijen. Voor het CDA zal de bnef echter nog een extra alinea bevatten Het partijbe stuur van deze partij heeft namelijk nog steeds niet besloten mee te doen aan de grote vredesmanifestatie op 21 novem ber in Amsterdam. Het CDA wordt ge vraagd zijn wil tot daadwerkelijke ont wapening te onderstrepen door de le den op te roepen in Amsterdam mee te doen. De leden van Pax Christi besloten voorts dat ..totaalweigeraars", diensU pllchtigen die noch in dienst willen, noch een beroep willen doen op de wet gewetensbezwaren, door hun Commis sie Bijstand Dienstplichtigen voortaan evenveel hulp zullen krijgen als jongens die in dienst gaan of jongens die een beroep doen op de wet gewetensbezwa ren. Daarmee erkent Pax Christi totaal wei geren als een reele en te motiveren keu ze voor dienstplichtigen. Volgens de le den van Pax Christi brengen deze men sen met hun weigering tot uitdrukking dat de zich nog steeds uitbreidende be wapening geen bijdrage zal leveren aan een positieve vrede. Ook deze jon gens. die over het algemeen in de ge vangenis terechtkomen, moeten vol gens Pax Christi begeleid worden. In zijn toelichting op de toekomstplan nen van Pax Christi. benadrukte Boy Tnp. de vice-voorzitter van Pax Christi Nederland, dat ook het komend jaar de kernwapenproblematiek de hoogste prioriteit zal hebben. De aandacht zal het komend jaar ver der gericht zijn op de wapenindustrie in Nederland In samenwerking met de Nederlandse Missieraad, de Bisschoppelijke Vas tenactie en het Centraal Missie Com missariaat zal Pax Christi tot maart 1982 een „deportatie-aklie" voeren. Het doel van de aktie, die ook binnen andere kerken gevoerd zal worden, is om meer mensen te confronteren met de wantoestanden rond de deportaties van de zwarte Zuidafrikaanse bevol king naar de thuislanden. genomen om eventueel te laten zien dat het ernst was. By het huis van het slachtoffer stapte de vrouw uit en belde aan. De docent deed zelf open. Hij verklaarde liever geen gesprek te willen, mar de vrouw drong aan. Toen dit eventjes duurde kwam H. uit de auto met zijn jachtge weer. Het slachtoffer wilde daarop de deur dicht doen, maar H. wrong zich met jachtgeweer naar binnen, waarbij het geweer afging. Het schot trof de cen trale verwarming. H. en Z. gingen hier op de woning binnen, inmiddels was mevrouw Van Tilburg naar buren gelo pen om de politie te waarschuwen Deze arriveerde toen het echtpaar Van Tilburg en H. en Z. in de woonkamer aan het praten waren. De politie belde aan. maar werd niet binnengelaten Het slachtoffer maakte nog een gebaar naar de politiemensen dat ze niet binnen konden komen. De twee politiemannen trokken zich ogenschijnlijk terug, maar terwijl zij naar een andere toegangsmo- gelükheid zochten, vluchtte mevrouw Van Tilburg de woning uit, waarna twee schoten klonken. Toen de politie even later de woning toch binnen kon komen en H. over meesterde lag de psycholoog ai neerge schoten op de grond van de kamer. Een arts constateerde dat de man was overleden. Het was gisteravond nog niet duidelijk wat de reden was dat H. de fatale scho ten op het slachtofTer heeft gelost. Vol gens Z. zou het gesprek in de woonka mer redelijk rustig zijn verlopen. H. heeft nog geen verklaring af kunnen leggen. Directie: K Scherphuis. W F. de Pagter en F van de Velde. Hoofdredactie M P Dieleman en C. van der Maas. BUREAUS: Vlissingen: Walstraat 56-60,4381 EG Vlissingen, tel. (01184) 15144. Middelburg: Markt 51. 4331 LK Middelburg, tel. (01180) 27651. Goes Grote Markt 2. 4461 AJ Goes, tel. (01100) 16140. Temeuzen Nieuwstraat 22, 4531 CW Temeuzen. tel (01150) 94457 Hulst: Steenstraat 6. 4561 AS Hulst, tel. (01140) 14058. In de avonduren is de centrale redac tie bezet van zondag t'm vri|dag van af 19.00 uur. (01184) 15144 Klachten bezorging Plaatselijke kantoren, maandag t'm vrijdag van 08.00-17.00 uur. 's Zaterdags van 09.00 tot 11 30 uur Telefoonnummers buiten kantooruren: Expeditie (01184) 63533 Advertentie-afdeling. (01186) 1584. 's Zaterdags (01184) 15144 van 09 00-11.30 uur Redactie (01184)-14796. Overlijdens advertenties maandag- t m vrgdagavond van 20 30 tot 22 00 uur (011841 15144 Zondagavond van 20 00 tot 22.00 uur Abonnementsprijzen per kwartaal f 53.40; franco per post 63.50. per maand 18,25. losse nummers 0,75 (alle bedragen in clusief 4 pet btw Postrek nr.: 3754316, t.n.v. PZC ab.rek. Middelburg. Advertentietarieven 108 cent per mm, minimumprijs per advertentie 16,20; ingezonden mededelingen 2 Vz x tarief. Voor brieven bureau van dit blad 3.75 meer Volledige tarieven met contractprij zen op aanvraag. Alle advertentieprijzen exclusief 4 pet btw Giro: 35 93 00. Uitgeverij Provincia le Zeeuwse Courant B V Middel burg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 21