Ook Reynierse mist antwoord op de eindsprint van Breel Vlissingse atleet naar zege in elfde PZC-cross ONDANKS REGEN ZESHONDERD DEELNEMERS PZC/sport VEEBOER TERUG IN ATLETIEK MAANDAG 12 OKTOBER 1981 16 Vooral Johan Breel bleek in de PZC-cross over een krachtige eindspurt te beschik ken. De atleet van Marathon heejl Antheunisse en Reynierse afgeschuden loopt onbedreigd naar de zege. Al vrij snel na de start van de PZC-cross gaf Kim Reynierse <77) het tempo aan. Antheunisse heeft moeite om aan te klampen en Breel (6) volgt de koplopers op afstand. VROUWENPOLDER - Sinds jaren staat de Vlissingse atleet Johan Breel als veldloper slechts in de schaduw van de toppers in dat zware werk. De sierlijke atleet van Marathon mist tegen Johan Antheunisse, maar vooral tegen Piet Vonck meestal de vechtlust om ook dat niveau te halen. Maar bij de start van het Zeeuwse seizoen voor crossers kan Breel soms opeens verrassend tekeer gaan. De Vlissinger deed dat in de PZC-cross zaterdag met een vorm die hij nog maar zelden heeft getoond. Vóór Kim Reynierse (vorig jaar in. Zeeland winnaar van het klassement) en ook vóór Johan Antheunisse liep Johan Breel in Vrouwenpolder naar een schitterend succes. En in de PZC-cross was het voor het eerst dat hij de eindzege opeiste. De Zeeuwse atleten waren weliswaar „Dit was typisch Breel, zoals hij hier niet op volle sterkte naar de eerste cross won", verweet Antheunisse na afloop van deze winter gekomen. Zo ontbrak zijn tegenstander. „Nooit initiatief nc- Piet Vonck (door een blessure) en liet men en tot de laatste ronden blijven ook John Vermeule in de PZC-cross ver stek gaan. Maar alle Zeeuwse veldlo- pers van enig formaat stonden verder aan de start in Vrouwenpolder. Vrü snel al leken Johan Antheunisse en Kim Reynierse dat omvangrijke peloton op afstand te zetten. De twee Dynamo-lo pers hadden die aanval al vooraf ge pland om vooral Breel en De Bart tot een slopend duel te dwingen. Snelle starter Jan de Bart werd inder daad door Antheunisse en Reynierse verrast met die vroege aanval. De at tent lopende Johan Breel kon echter tot halfweg in het spoor van de koplopers blijven en bleek over een krachtig eind- schot te beschikken. „Ik wist toen al dat Antheunisse geen kans meer had", zei de winnaar later. .Alleen Reynierse vreesde ik nog wel, maar hij is in een spurt niet zo snel". De Vlissinger wacht te die eindsprint niet al Breel was in de voorlaatste ronde niet meer te stuiten en kwam zelfs nog met een riante voor sprong door de finish. plakken. Toen Reynierse en ik voorop liepen, zag ik dat al aankomen. Want Breel is vooral gevaarlijk als hij zo dicht bij kan blijven". En Reynierse besefte ook: „Breel had de wedstrijd goed onder controle en koos het mo ment uit om aan te vallen. Ik was zelf nog niet in m'n beste vorm, want ik heb in de zomer te weinig getraind. Daar om kon ik Breel op het laatst niet meer volgen". In de Zeeuwse duels begon Johan Breel vorig jaar ook al opvallend sterk aan het winterseizoen. De Vlissinger werd toen in de PZC-cross door Vonck en De Bart geklopt, maar won één week later de KMS-cross met voorsprong. In de duinloop van Vrouwenpolder wekte Breel zaterdag de indruk dat hij nog niet eens voluit was gegaan. „In het begin wou ik niet forceren", verklaar de hij. „Ik bleef Antheunisse en Rey nierse op zo'n tien meter volgen en ik had verwacht dat ze een terugval zou den krijgen. Twee ronden van het ein de kwam ook De Bart nog terug, toen ben ik zelf gegaan". In een korte spurt baalde Breel daarna de koplopers in. „En ik ben er gelijk over gegaan", vertelde hij aan de streep. „Ik hoorde Antheunisse tegen Reynierse roepen dat hij maar mee moest gaan. Toen ik achter me keek, was ik ze allebei kwijt". In de laatste ronde (van de 6 kilometer in totaal) werd Breel niet meer bedreigd. Hij fi nishte ver voor Reynierse, die op zijn beurt Antheunisse en De Bart terug wees. Slijtageslag Met twee man van Dynamo al zo vroeg op kop werd de PZC-cross een slijtage slag in de voorste linies. Kennelijk had Reynierse in die beginfase te veel van zijn krachten gevergd en Antheunisse stond nog niet op zijn normale peil. De Vlissinger die dit jaar voor Dynamo uitkomt moest het in de eindrush af laten weten. Tegen Reynierse zei hij voor de start: „We kijken wel hoe het in de wedstrijd loopt". Maar het was dui delijk dat de twee toplopers van Dyna mo voor aanvang de taktiek al hadden bepaald. Met Verkerk als 'bewaker' lie pen Antheunisse en Reynierse bijna onmiddelijk naar de kop en alleen De Bart, Breel en Blom konden toen nog enigszins volgen. Na één ronoe al was Kees Verkerk ge- lost en bleef Johan Breel nog slechts in de race. Kilometers lang lag Breel op de loer. om tenslotte in zijn soepele stijl toe te slaan. En achter Breel voegde Jan de Bart zich in die laatste ronde nog bijna bij Antheunisse en Reynierse. De Bart slaagde er net niet meer in om de spurt voor de tweede plaats aan te gaan. In de vorige PZC-cross had De Bart zeifis ook Piet Vonck verrast met een pijlsnelle start. „Ik wou het ook nu zo doen", zei De Bart. „Maar Reynierse ging nog veel sneller en Antheunisse ging ook al snel over me heen. Na twee ronden keek ik al tegen een flink gat aan. Ik moest daarna hard gaan om het nog dicht te lopen". snel zal zijn", zei Reynierse. „Hij loopt de laatste maanden zo sterk als een beest". En nadat Breel hem in de PZC- cross had geklopt: „Ik weet dat hij in vorm is, maar het is de vraag of hij dit vol kan houden". Wellicht zal ook Johan Antheunisse zich weer in de top komen melden. De Vlissinger kwam met Jan de Bart in de PZC-cross nog iets tekort. En dat geldt ook voor Simon Blom in dit eerste duel De atleet van Delta Sport gaat zijn laat ste seizoen op de baan in. „Ik wil nog één jaar vlammen", verzekerde Blom. „Na de zomer ben ik keihard gaan trai nen. Soms zelfs wel tien keer in de week. Na dit Jaar ga ik alleen nog de veldlopen doen, omdat ik dan hier in de buurt kan blijven". Uitslag Vroege test Voor de Zeeuwse atleten was de PZC- cross ook nu weer een vroege test. Daarin bleek vooral Breel in conditie en Reynierse ook al bijna in de vorm waarmee hij vorig jaar imponeerde. „De beste Zeeuw van dit moment was hier niet", bedacht Reynierse echter. Daarmee bedoelde hij niet Piet Vonck, die met zijn blessure lange tijd aan de kant moet blijven. „Nee, ik denk dat vooral John Vermeule dit jaar heel 1 Johan BTeel (Marathon), 6 kilometer in 20.10; 2 Kim Reynierse (Dynamo) 20.16; 3 Jo han Antheunisse (Dynamo) 20 17: 4 Jan de Bart (AV56) 20.17, 5 Slmon Blom (Delta Sporti 20.45: 6 Johan de Vlieger (Marathon) 20.50; 7 Jan Zuiderlaan (Avanti) 20.52; 8 Kees Verkerk (Delta Sport) 20.56; 9 Frans Kif] ris sen (AV'56) 20.59; 10 Sam Polderman (Mara thon) 21 06; 11 Steef Kljne (Metro) 2112; 12 Ad Courtin (AV'56) 21.15.13 André Stroo (Ma rathon) 21.16; 14 Cor Peute (Dynamo) 21.17; 15 Peter Hameteman (Zeeland Sport) 21.17; 16 Menno Llevens (Soest) 17 Cees Weststrate (Marathon); 18 Gerard Bras (AV'56); 19 Ko van de Griek (Marathon); 20 Rian van de Broeke (Marathon): 21 Frank Koman (Dyna mo); 22 Ron Abuis (Dynamo); 23 Henk Nieuw- dorp (AV'56)24 Helmut Vercammen (Mara thon). 25 Henk Hamelink (Scheldesport). VROUWENPOLDER - Vlak voor de start van de PZC-cross waren de Zeeuwen in het vrij sterke veld toch nog even verrast. De komst van Antheunisse was weliswaar voorspeld door de meeste atleten. „Maar Steef Kijne is hier ook", riep een KNAU-man opgewonden. Nog net op tijd had de atleet van Metro zich in de stromende regen voor het vertrek gemeld. Niet veel later bleek dat Kijne tegen de Zeeuwse toppers kans loos was. Maar op Jan Zuiderlaan, een veteraan uit Polsbroek, had voor af blijkbaar niemand gelet. De vroegere Nederlandse kampioen in het veldlopen kwam voor het eerst naar Zeeland en maakte in de PZC-cross een geslaagde rentree. Vijftien jaar terug stapte 'Zuiderlaan (41) uit de atletiek na een schitterende loopbaan. Des tijds was hij Nederlands kampioen op de 5 en de 10 kilometer cross. „Ik ben veeboer en ik had te weinig tijd om te trainen", zei hij na de PZC- cross. waarin hij als eerste veteraan finishte. „In al die jaren heb ik geen stap meer gelopen, maar nu heb ik weer zin om af en toe eens mee te doen. Ik heb zes kinderen die ook aan sport doen. En die vragen steeds of ik ook eens mee wil gaan". In de PZC-cross kwam Jan Zuiderlaan geen bekenden meer te gen. „Ik had gehoopt om Pietje Vonck hier nog eens te ontmoe ten". zei hij na afloop. „Met Vonck heb ik vroeger wel gelopen en dat was een sterke jongen". Slechte start De Zeeuwse atletiek heeft bij de veteranen een paar sterke lopers, maar Zuiderlaan klopte ze in de PZC-cross op eigen terrein. Frans Krijnsen van AV'56 finishte nog het dichtst in de buurt. „Ik wist niet dat Zuiderlaan er bi j was", be kende de Goesenaar later. „In Bre da heb ik hem twee weken terug voor het eerst gezien. Toen was ik in een stratenloop wél voor hem; in de PZC-cross was m'n start veel te zwak. Ik werd ingesloten en kwam pas na twee ronden een beetje voorin. Pas op het laatst heb ik Zuiderlaan gezien, toen het al te laat was". Van de Zeeuwen maakte Frans Krijnsen in de PZC-cross veruit de beste tijd. De Goesenaar eindigde zelfs nog b(j de eerste tien in het hele veld en dat was verbazend na zijn slechte start. „In Breda ging ik op kop weg", zei de favoriet voor de Zeeuwse titel. „Maarzoslechtalsin de PZC-cross ben ik nog nooit uit de eerste meters gekomen". Krijn sen bleef overigens wel ver voor zijn Zeeuwse opponenten in de oudste groep. Uitslag van de PZC-cross by de vetera nen: 1 Jan Zuiderlaan (Avanti), 6 kilome ter in 20.52; 2 Frans Krijnsen (AV'56I 20 59; 3 Ron Abuis (Dynamoi. 4 Helmut Vercammen (Marathon); 5 Louw Dlnge- manse (Zeeland Sport). De Goese veteraan Frans Krijnsen was veruit de snelste Zeeuw in Vrou wenpolder. Tegen Jan Zuiderlaan kwam hij echter in de slotfase enkele meters tekort. VROUWENPOLDER - In het toale beeld van de PZC-cross bleek de trim- loop ook in deze elfde editie weer hoog te scoren. Ondanks het bar slechte weer kwamen in het duingebied van Oranjezon toch nog zo'n 600 lopers aan' de start. „En dat was meer dan we ver wacht hadden", zei Wim Hofman van de organisatie na afloop. De PZC-cross kwam met de wedstrij den en de trimloop zelfs nog aan een deelname van bijna duizend man. Net als vorig Jaar hadden zich voor de wed strijd iets meer dan honderd atleten (se nioren) gemeld. De PZC-cross voor scholleren kreeg 150 jongeren aan de start. En tenslotte was er een trimloop voor dames met deelname van 50 dap pere atletes. Opvallend was in de PZC-cross vooral weer de hevige strijd in de jongste groe pen. Talentjes uit de Zeeuwse clubs en scholleren leverden een fraai duel om de eerste plaatsen. Het Middelburgse Dynamo had de meeste winnaars in de ploeg Maar ook AV'56 vierde in de PZC-cross een aantal successen. Winnaars in de oudste groe pen (15, 16 en 17 jaar) werden Ivar Schutte van Dynamo bij de jongens en Brigitta van Avezaath (eveneens Dyna mo) bij de meisjes. Uitslagen Uitslagen schollerencrossen en jeugd (KNAU): Jongens 8 jaar (900 meter): 1 Patrick Baptist. Dynamo; 2 Ralf Koper. Theo Thijssenschool. Zlerikzee; 3 Jean Marc Dagevos, Openb B) sisschool. Wemeldlnge. Meisjes 8 jaar (900 meter): 1 Jacqueline Kreeke, AV'56, 3.44.3, 2 Sabtne Pent» Openb Basisschool Wemeldlnge, 4.07.3; i Monique Pul, Dynamo '70, 4 08.3 Meisjes 9 jaar (900 meter): 1 Cynthia PoE» De Moolhook Kapelle, 3.53 4. 2 Christ Ginkel. De Moolhook Kapelle. 4.00 9; 3 £3 Schrijver, AV '56. 4.01.9 Jongens 9 jaar (900 meter): 1 Martin BapB Dynamo. 3.20.5, 2 Ai)an de Feyter, AV» 3.28.2; 3 Brian v. d Putte. AV'56.3.3'; 4:40 mar Hofman, De Stelleplt VUssingen.3iri' Marlon Dijkshoorn, Olympus Naaldsjt 3.40.0. Meisjes 10 jaar (900 meter): 1 MarellleU main, AV'56. 3.32 0; 2 Ingrid Pul. DyOS 3.33.3,3 Jeanlne Schrijver. AV'56,3 56. i;4* dith Mulhagie. AV'56.4.08.8; 5 Marleen SS dee. AV'56, 4.12. J Jongens 10 jaar (900 meter): 1 Miquelv."® geren. Dynamo '70, 3.15.6. 2 Udo Ml® AV'56. 3.23.3: 3 Pieter v. d. Kreeke. ATS 3.35.3; 4 Wouter Apner. Dynamo '70. 3jm Meisjes 11/12 jaar (900 meter): 1 CortnaF* te. Dynamo '70, 3 24.7. 2 Marian Mulder. P namo '70.3 34.0; 3 Dorien Rijpkema. De#* hoek. Kapelle. 3.35.8, 4 Jolanda KiS® AV'56, 3.38; 5 Jeanette v. Dijk. De Mee!* Brulnisse. 3.50. Jongens 11/12 jaar (900 meter): 1 Jacco» ter. AV'56,3.02.0; 2 Ronnie Lege mate. A»' 3.03.6, 3 Wijnand Krijnsen, AV'56, 3® Henry Wondergem, Dynamo '701, 3-1' Floris Jan Koole. Dynamo '70,3 20. Meisjes 13/14 jaar (900 meter): 1 W® Schouten, Dynamo '70.3.22 12 AstridU^ Zwanenburg, Vllsslngen, 3 36.8; 3 Bolle. AV'56. 3.45.3, 4 Brigitte Du.™ Waayenburgschool Middelburg. 3 .Hi Sandra v. Allen, Waayenburgschool M» burg, 3 55 Jongens 13/14 Jaar(1800meter):Rienr.^ - -en AV'56. 6.05 5, 2 Leon Sol. AV'56. SCH^ De start van de PZC-cross voor trimlopers in het duingebied bij Oranjezon. Zes honderd man gingen in de elfde editie van start. Twee winnaars van de BZC-cross bij de jeugd. De Middelburger Ivar Schutte (linkswon by" de jongens tol 17 jaar over een afstand van 1800 meter. Brigüla van Avezaath was de snelste bij de meisjes in die categorie. mar Berman, AV'56, 6 16.0. 4 Andrt ff AV'56,6.39 3:5 Frank Zweedp, AV'56,i* "-^O Meisjes 15/16/17 jaar (900 meter): 1 Bnp;/ J«°nisc Avezaath. Dynamo '70.3.10.3.2 LenW™ Dynamo'70.3 13.8. ,»mod.i«r Jongens 151617 jaar (1800 metert -J i Schutte. Dynamo '70. 6 04.3; 2 PtlMJ AV'56, 6 04.9; 3 Robert Begeman, PN-' mansch Zieritaee. 6.16.4 Eric SUgter f'^ Ï^P'ob 6.25.6; 5 John Teulhof. Prof. ZeemaW®' rikzee, 6.33. iook [WiUnj

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 16