Aanvankelijk oppermachtig Breskens werd toch gewipt Middelburg had geen spoortje stootkracht Hattrick Jan Cornelissen: Tern. Boys een ronde verder HONTENISSE HAALT AZVV ONDERUIT IN BEKERDUEL (4-3) PZC/sport OOSTKAPELLE VERRAST NA RUST Eerste punt voor Axel bl-» Si iedroevend Vlissingen langs Wolfaartsdijk TIJDRITTEN MIDDELKAMP EVERSDIJK SPORT MAANDAG 12 OKTOBER 1981 OOSTKAPELLE - De wederopstanding van Oostkapelle in de bekerwedstrijd tegen Breskens was zaterdagmiddag bijna onbegrijpelijk en in ieder geval uiterst verrassend. Voor rust toonde de Walcherse ploeg zich een zeer willig slachtoffer van de furieus op de aanval spelende Bressiaan- ders. In die eerste speelhelft was de ploeg uit Zeeuwsch-Vlaanderen tenminste een klasse sterker en de 0-2-voorsprong van Breskens tijdens de rust was dan ook meer dan verdiend. Maar als de uitdrukking 'een wedstrijd met twee gezichten' ooit opging, dan was het wel op deze stormachtige en regenachtige zaterdagmiddag. Want in de tweede helft deed Oostkapelle geen moment meer denken aan de stuntelende formatie van voor de rust. Integendeel: de thuisclub speelde nu met veel flair en brualiteit, met zowel sterk collectief als individueel spel en in hoog tempo op de aanval. Breskens werd er duidelijk door in verwarring gebracht. De Zeeuws-Vlamingen, die voor rust een 3-0- of 4-0-voorsprong ook verdiend hadden, mochten nog van geluk spreken dat het in de normale speeltijd bij 2-2 bleef (binnen 20 n&inuten realiseerde Oostkapelle die gelijkmakers). Maar in de verlenging ging Breskens toch nog knock-out: 3-2. Het werd een bekerwedstrijd, waarvan clubbestuurders, trainers, spelers en toeschouwers gewoonlijk alleen maar kunnen dromen: een van de eerste tot de laatste minuut uiterst spektakulaire krachtmeting, soms me uitstekend voetbal, soms ook met een opeenstape ling van fouten, maar altijd fascine rend, onder meer door veel hachelijke momenten voor beide doelen. Boven dien kreeg de wedstrijd een uiterst on verwachte ontknoping. Want in feite was er bijna niemand meer, die Oostka pelle tijdens de rust nog een schijn van kans gaf. Niet alleen leidde Breskens1 vrij comfortabel met 2-0, maar boven dien hadden de Zeeuws-Vlamingen zich voortdurend superieur getoond. Merk waardig genoeg waren de rollen in de tweede helft echter volkomen omge draaid en was de Walcherse ploeg plot seling weer de grote favoriet. In de ver lenging herstelde Breskens zich knap, was enkele malen dichtbij de beslissen de treffer, maar in de slotfase sloeg Oostkapelle verrassend toe: 3-2. Als er meer van dit soort wedstrijden te bele ven waren. zou het publiek ongetwijfeld In grotere getale de weg naar de velden weer weten te vinden. Overigens was het met name voor trai ner Wies van Avcrmaete van Breskens eerder een nachtmerrie dan -een droom. Ontgooceld stelde Van Aver- MIDDl pnt i Ihald beeld iMdijl Bau- Itaidljke ümcht Irdenburg 0 0 maete na afloop nog eens vast, dat de situatie in het huidige bekervoetbal momenteel in het voordeel van de za terdagclubs is: „Als een club uit het zondagvoetbal en een club uit het za terdagvoetbal tegen elkaar moeten spelen', wordt de wedstrijd altijd op za- ADVERTENTIE i bas hordijk sportprijzen b.v. MIDDELBURG ROTTERDAM Vlasmarkt 42 Dorpsweg 41a lel. 01180-11585 tel. 010-291556 terdag vastgesteld. Dat is al in het voordeel van de zaterdagclub. We mis ten vandaag bijvoorbeeld de midden velders Adrie Kodde en Robbie de Munck, die op zaterdag moeten werken. Bovendien zouden we in die situatie wel het voordeel van het eigen veld mogen hebben, maar ook dat kre gen we niet. En verder ben ik het er ook niet mee eens, dat zo'n wedstrijd op zaterdag dan ook nog gefloten wordt door een zaterdagscheidsrechter, ter wijl er toch ook een zondagclub bij be trokken is". Van de zijde van Breskens was de kri tiek op scheidsrechter De Haan uit Zie- rikzee hevig. En bestuursleden, én spe lers én trainer Van Avermaete lieten weten dat de vlak na rust aan Oostka pelle toegekende penalty volkomen ten onrechte was. Scheidsrechter De Haan (die overigens een uitstekende wed strijd floot en die vooral enkele malen de voordeelregel goed toepaste) wilde MIDDELBURG - Axel heeft zijn eerste de vierde klas H binnenge- Id tegen Ria werd thuis 1-1 ge- peler fijceld. HW verspeelde een punt in IJ- iKndijke 2-2. -wat WN 3 2 1 0 5 8-4 2 2 0 0 4 5-0 2 2 0 0 4 4-2 2 1 1 0 3 4-2 3 1113 3-3 1 1 0 0 2 5-1 2 10 12 1-1 2 0 1 1 1-5 0 0-1 Neermannen BSavllet 2 0 0 2 0 2-6 Patrijzen 2 0 0 2 0 1-6 UZENDIJKE - HVV - Al met al een matig duel. dat terecht gelijk eindigde: 2-2. Voor rust hadden de Hulstenaren het beste van het spel. maar misten te veel kansen. Na de rust kwam IJzendlj- ke goed terug maar toen maakten de HW-ers wel twee doelpunten. Na 24 mi nuten kwam de thuisclub op voor sprong. Bennie Smit legde een vrije trap opzij en Hans Porreij knalde die in debovenhoek: 1-0. Een kwartier na rust maakte Jan Boes gelijk (1-1) en tien mi nuten later zorgde dezelfde speler voor ftn 1-2 voorsprong. Vier minuten voor tijd kreeg IJzendijke een hoekschop ca- ideau en Hans Porreij kogelde ook die tegen de touwen: 2-2. VLISSINGEN - Het was allemaal maar heel bedroevend bij het beker duel Vlissingen - Wolfaartsdijk: 3-1. De 'Bitste twintig minuten heeft Vlissin- len de handen mogen dichtknijpen. De «terdagvierdeklassers uit Wolfaarts- mjs roken toen de gelijkmaker, had den een strafschop verdiend, maar *erden negen minuten voor tijd ver slagen: 3-1. Vlissingen bekert verder, jeurig waren ook de omstandigheden waaronder gespeeld moest worden. Op «n bijveld aan de Irislaan (achter het oofdveld) op een bijzonder zacht veld ■et veel zand en vrijwel geen enkele nchtbare lijn. Het was weinig inspirerend en dat von- tn de voetballers dus ook. Vlissingen vT.voor rust sterker, maar geen van a ii» P'°egen kon voetbal van een re- rf niveau laten zien. Het openings- «ipunt was al evenmatig. Rob Baljeu mg over rechts door en wilde de bal a voorgeven. Zijn schot zou voor as gegaan hebben als er bij toeval ^-eenWolfaartsdijks been had tussen 51"0 Kees Leen Westveer was kans- jf minuten na rust leek Wolfaarts- L~,ee" verslagen ploeg. René Moens ff'1 maar Kees van de Kreeke vallen) verkleinde de achterstand toih f.n ook kwamen de zondag- fnifcü615 onder flinke druk te staan. PWttrtsdijic speelde met meer felheid. Int. voetbal en alleen de afwer- ifrwi.f3^ Dat leek dan een kwar" Innoirf toch te kunnen gebeuren. a Aarnoutse gooide werkelijk van de bal. maar arbiter W| v°nd dat toch geen straf- isowi i.iJputte misschien wel *- vnü re meevader en negen minu- kv/am dan toch nog het tonrifr doelPunt. Ook al weer met iohnot i Jean Pierre Zutterman fclvio w u en toevallig verdween de to inHA,. d van Johnny Livramen- 10 "toe uiterste hoek* 3-1 AXEL - Onverwachts is AZVV zaterdagmiddag uil het bekeravontuur gestoten. Op eigen veld verloor de in de competitie zo succesvol gestarte Axelse formatie met 4-3 van vierde klasser Hontenisse, dat vooral voor de rust een gaaf spel Iet je speelde en AZVV toen al op een onoverbrugbare achterstand zette (3-0). In feite kwam Hontenisse, vorig jaar nog onder leiding van de huidige AZW-trainer Bennie Pauwels, in de tweede helft anders dan de eindstand doet vermoeden - niet meer in de problemen. Mét dezelfde basis-opstelling als Frans Riekwel met een schitteren- vorige week in het thuisduel met Good Luck Alwin Dey zat wéér op de bank) leek AZW in de beginfase korte metten met Hontenisse te willen maken en toog het ogen schijnlijk energiek in de richting van het door George van Damme verdedigde doel. Maar het offensief, dat kansen had opgeleverd voor Jaap Klein en Frank Dey, luwde al gauw en via een aantal razendsnel le tegenstoten creëerde Hontenisse zich nadien de beste doelkansen. Zo tikte Johnny Maas de bal uit een lage voorzet van Arnold Morcus maar rakelings naast en schoot Jos van Meele vrij voor doel tegen Frans Riekwel aan. Halverwege de eerste helft, toen AZVV al geruime tijd moeizaam draaide, kwam Hon tenisse verdiend op voorsprong. Arnold Morcus leidde de aanval in. Frans van Meele zag zijn schot daarna afspringen, maar Jos van Meele deponeerde de bal vervol gens met een strakke schuiver in de uiterste hoek: 0-1. Afgetroefd Binnen tien minuten troefde Hon tenisse na de openingstreffer AZW volledig af. Toen de AZ W-verdedi ging voor vermeend buitenspel bleef staan, dook Luc Thuy de vrije ruimte in, schudde Johnny Spaans van zich af en versloeg tenslotte de lob vanaf de achterlijn: 0-2. En drie minuten later schoot Jos van Meele op aangeven van Johnny Maas de derde treffer binnen: 0-3. Met Alwin Dey voor Piet Ruiten burg probeerde AZVV in de tweede helft de bakens alsnog te verzetten. En toen Johnny Spaans na amper drie minuten al succes had (3-1), leek Hontenisse nog niet gewon nen. Maar de AZW-hoop vervloog al na luttele minuten, want nog maar nauwelijks in het veld geko men voor Luc Thuy tekende Jan van Joole. na een lage voorzet, voor 4-1 De strijd was toen gestreden, want hoewel AZVV nadien nog de aanval bleef zoeken, ontbrak iedere over tuiging en kon het zich nauwelijks reële doelkansen scheppen. En drong het dan nog eens aan. dan keerden de uitblinkende laatste man Jacco Neve en doelman Geor ge van Damme tijdig het gevaar Pas tien minuten voor tijd kon AZVV de achterstand verkleinen: uit een corner van Jaap Klein kop te Ahvin Dey de stand naar 4-2. En twee minuten voor het laatste fluitsignaal schoot invaller Jan Boeye (voor Jan de Footer) van af stand zowaar nog 4-3 binnen. De resterende tijd was vervolgens te kort om Hontenisse nog werkelijk in moeilijkheden te brengen. op dat punt graag schuld bekennen: „De strafschop was terecht, maar aan die situatie ging een overtreding van Oostkapelle vooraf. Ik had die straf schop dus niet moeten toekennen". Maar bij een 2-0-achterstand schoot Gerard Schipper van de 11-meterstip de bal keihard over de lat. Schipper- „Ik had die bal gewoon in mijn favoriete hoek. links naast de keeper, moeten knallen, maar ik dacht: laat ik nu eens een keer op de doelman letten. Die kee per bewoog echter helemaal niet en toen knalde ik mis". Vorige week schoot ook Jos Taps uit een penalty niet raak voor Oostka'pelle. Het was dus maar goed voor Oostkapelle. dat het za terdagmiddag niet op strafschoppen aankwam. Door het wegvallen van Kodde en De Munck moest Breskens het spelsys teem belangrijk wijzigen. Sjaak Fe- nijn (met Willem van de Broeke altijd gevaarlijk in de spits) speelde nu ach ter de aanval. Weliswaar deed hij het ook op die plaatsuitslekend en won hij vooral voor rust vele duels van Gerard Schipper, maar het ging toch ten koste van de aanvalskracht van Breskens. Niettemin werd Oostkapelle voor rust vrijwel geheel ingesloten op eigen helft en zelfs rond het eigen strafschop gebied. Trainer Jan Meulmeester gaf het ook toe: „In die periode kregen we geen schijn van kans". Al na 14 minu ten kwam Breskens aan de leiding door een kopbal van Wilco van der Hooft uit een corner van Henk Ottens (0-1) en rond de dertigste minuut scoor de Willem van de Broeke na een voor zet van Van Rattingen. In dat eerste halve uur kreeg Breskens nog meer kansen. Zo knalde Van de Broeke een keer keihard op de paal. In de tweede helft sloeg Oostkapelle plotseling fel terug. De gemiste penalty scheen de Walcherse ploeg eerder te in spireren dan te ontmoedigen. Na 14 mi nuten ging Stoffel Schipper alleen door en scoorde beheerst 1-2en een minuut of vijf later was het al gelijk. Gerard Schipper (die voor rust nergens was, maar na rust de beste speler van het veld werd) zette zuiver voor Patrick de Witte legde de bal voor de voeten van Stoffel Schipper, die weer raak schoot: 2-2. Het mocht een wonder heten, dat Oostkapelle daarna geen voorsprong nam, Verdediger Gilles Maranus, Hans Burgs en Gerard Schipper kregen uit stekende kansen, maai' schoten naast of strandden op de doelman. Pas in de tweede helft van de verlenging viel de beslissing. Gerard Schipper ging uitste kend door op een knappe pass van Hans Burgs omspeelde ook de doel man en schoot de bal m het verlaten doel: 3-2. 13 Jimmy Pleters rechtsvan Breskens geeft een pass voor een verdediger i Oostkapelle tussen beide kan komen. WOLPHAARTSDIJK - Tijdens wieler wedstrijden voor jeugd van Theo Mid delkamp in De Piet waren Annelies de Ridder en Gerrit de Neef een klasse apart tijdens de 6 km tijdrit. Bij de koppels van licentiehouders' trimmers waren het Kees de Vrieze en Frans van Osta die als eerste finishten Er werd gereden om de Piet Scheers- trofee De uitslagen: licentiehouders trimmers 1 Kees de Vrieze'Frans van Osta 6 km in 9.12 min.; 2 Henk de Jonge Kees Magnus; 3 Sam Broersma'Wim v. d Linde; 4 Rinus Verboon/ Kees v d. Linde: 5 Peter Hoondert/Bram Slabbekoorn. Trimsters trimmers Annelies de Ridder/ Gerrit de Neef 6 km in 10.30 min.; 2 Dora Willemse Jan WiUemse; 3 Petra van Tilburg' Jan van Tilburg. 4 Tanneke HerentaJs Jan Herentals, 5 Marianne Wagenmakers Jan Wagenmakers; 6 Anja Phernanbuque' Ad Phemanbuque. 7 Claartje Ulterhoeve'Kees Riemens; 8 Ria Wielens/Bertus Wielens. 9 To ny Rentmeester/Bas Rentmeester; 10 Marrie- ta Zoetewey/Arjan de Ridder. MIDDELBURG - Het bekervoetbal zorgde in de eerste ronde nog voor veel verrassingen, maar nu blijkt al, dat de clubs toch wel verder willen bekeren. Er is meer logica in de uitslagen te vinden nu. Middelburg won met 2-0 van Apollo, Zeeland Sport verloor op het nippertje (in de tweede verlenging) van Bruse Boys en Goes won met 4-2 van Wemeldinge. Middelburg had een overwicht Natuur lijk beschikt de groen-witte formatie over meer routine, betere voetballers, maar aanvallend was hel bedroevend. Geen beetje stootkracht. Apollo trou wens evenmin. Zo werd het eigenlijk een slechte wedstrijd. Een meevallertje kreeg Middelburg in de eerste helft: een kluwen van spelers, wat duw- en trek- werk en een strafschop, die Taco van de Velde mkogelde. Het Middelburgs over wicht leverde na rust nog een doelpunt op van Johnny Tahapary: 2-0. Zld. Sport-Bruse Boys De Vlissingers beginnen beter te draai en. Maakte de ploeg het vorige week Jong Ambon erg moeilijk, nu moest ook Bruse Boys ervaren, dat Zld. Sport, steunend op een solide verdediging (met uitblinker Adrie van Huizen "aan het hoofd) steeds meer lijn in de ploeg brengt. Maarten de Kok heeft wel dege lijk aanvallers en de Schouwse tweede klasser heeft hard voor de punten moe ten knokken De gelukkigste won Rust 0-0. Wim Geluk bracht na rust de stand op 0-1. maar Zeeland Sport had daarna de beste kansen. Jozef Filadjic (Krief- ke), Rudi Loppies en Herbert Sepers waren al dichtbij de gelijkmaker, die na een half uur verdiend tot stand kwam uit een vrije trap van Jan Fliers: 1-1. In de verlengingen bleven beide ploegen knokken en vijf minuten voor het einde was Wim Geluk voor de boys de geluk kigste: 1-2. Goes-Wemeldinge De Goesenaren hebben een veldover- wicht gehad, maar in de slotfase nog erg veel moeite met de zaterdagvierde klas- sers Na 20 minuten maakte Gé Woiters er al 1 -0 van en tien minuten later kwam. Goes fortuinlijk op 2-0. Nu nog weet nie mand wie het doelpunt maakte. Een formidabele scrimmage, voeten en be nen en plotseling was de bal achter de lijn: 2-0. Op slag van rust verkleinde Jan Kees Zegers de achterstand tot 2-1. Tien mi nuten na rust kogelde Gé Wolters een vrije trap in het Wemeldinge-doel (3-1), maar de zaterdagvoetballers bleven vechten en kwamen tien minuten voor tijd verdiend op 3-2 door John Timmer man. Wemeldinge leek nog mogelijkhe den te hebben Een uitval besliste de partij Jan de Gnp speelde zich knap vrij en André Schillemans plaatste Goes in de derde bekerronde: 4-2. ADVERTENTIEi Paspoortstraat 32, Oost-Souburg, tel. 01184-62134. Nu leden van alle mogelijke verenigingen 10% KORTING Vakkundig bespannen of repareren van alle soorten rac kets. 24 uur service. Winkel tot voorde ingang met auto of (brom)fïets te bereiken. TERNEUZEN - Guust Voet kon na afloop van het bekerduel tegen Steen weer glimlachen. De Terneuzense Boys-trainer die zijn pupillen uit de competitiestart één schamel punt uit drie wedstrijden heeft zien vergaren: „Je ziet, er steekt kwaliteit genoeg in het team, alleen jammer dat het er slechts in de beker uit komt. Vorige week speelden we de sterreu van de liemel, aanvallend werd het echter niet afgemaakt. De vier goals die nu gevallen zijn brengen mogelijk de overtuiging dat het best kan". Voet vergat daarbij twee essentiële zaken. Steen-voorzitter Ringoot had vooraf al te kennen gegeven weinig interesse te hebben in een verder bekeravontuur: ..We moeten dat maar zo gauw mogelijk vergeten", daarnaast vonden de gasten die mogelijk daarom met invallers voor Van Remortel. De Bock en Mortier het veld instapten, vooral in Ko van Stee een spits tegenover zich die een aantal Steen verdedigers constant aan de praat hield. Het was die Boys-aanwinst die het duel voor een goed deel al na tien minuten een beslissende wending gaf. Eerst stond van Stee tussen twee verdedigers op de enig juiste plek om een voorzet van Verplanke met het hoofd langs doelman de Bot te krukken, het subtiele wippertje waarmee uitblinker Jan Cornelissen een minuut later de Bot kansloos liet verdiende niet alleen de schoonheidsprijs, kon er voornamelijk komen door het voorbereidende werk van Van Stee, 2-0 dus. Een aantrekkelijke start van een acceptabele partij voetbal. Boeiend ook toen vleugelverdediger Donze in de fout ging. Op z'n huid gezeten door de Steen-aanval verdedigde hij uit naar het centrum waar Buyze zijn handen niet thuis kon houden. Een penalty die aanvoerder Sturm tegen het net knalde. 2-1. Steen vocht een kwartier lang om op gelijke hoogte te komen, kreeg daartoe kansen, maar het die - vooral door Nagelkerke - onbenut. Toen Nagelker- ke wat forser aangepakt werd. Rolf Wilting alle luchtduels bleef winnen en Corne lissen nog steeds als een vorst op het middenveld heerste was het alleen nog zaak voor de Boys om op links de gaten te stoppen. Bert Wilting hield daar alleen zichzelf in de dekking, Donze daarachter kreeg prompt problemen toen hij niet op kon komen. Daar kwam Steen soms gevaarlijk door, de schade viel echter mee omdat Rolf Wilting en Theunissen alle slippertjes opraapten. Toen van Stee de - voortdurend gehanteerde - buitenspelval een keer ontweek mocht Verplanke in een lange rush op de Bot af. Zijn solo werd onreglementair algebroken, de trap- techmek van Cornelissen was vanaf elf meter voldoende voor 3-1. Een aanloop tevens voor de hattrick die de geblokte middenvelder kort na de hervatting op zijn naam liet schrijven. Specialist in vrije trappen wuifde Cornelis sen eerst invaller Dingenouts (voor van Stee. „Ko is zaterdag niet beschikbaar, ik moet andere mensen ook in het wedstrijdritme houden" verklaarde Voet na afloop die door velen niet begrepen wissel) weg. de 'carambole' vla een Steen-verdediger sloeg loeihard in. 4-1. Na dat doelpunt was de lol er voor het grootste deel af. De Boys bepaalden zich tot het verdedigen van die ruime voorsprong. Steen kwam niet door de tijdig opgetrokken muur voor Edward van Muyen Behalve dan in de slotminuten toen de voorliefde van de Boys om via het centrum uit te verdedigen door Gino Frankaert afgestraft werd, 4-2 Dient nog vermeld dat scheidsrechter Piet Dieleman knap leidde: toen er moeilijkheden dreigden tussen enkele 'kop pels' was hij er attent bij om de scherpe kanten weg te halen. Daardoor bleef het leuk. Jong Ambon probeert door de verdediging van Arnemuiden heen te breken. MIDDELBl'RG - Gebrek aan vecht lust en mentaliteit, verwijten, die in het verleden Jong Ambon nogal eens ten deel vielen. In de nieuwe competi tie. waar de Middelburgers op dit ogenblik bovenaan staan, leek liet erop dat men verlost was van deze oude kwalen. In het bekertreffen met Arne muiden zaterdag werd deze veronder stelling echter gelogenstraft. Want toen de vissersploeg kort na rust op een 2-0 voorsprong kwam, gooide de Ambonese ploeg de handdoek in de ring. Het was uiteindelijk aan de ge makzucht en onbenulligheid van Arne muiden te danken dat Jong Ambon niet naar een grotere nederlaag dan 2-0 w erd gespeeld. Natuurlijk viel de tweede treffer van de r&od-gele formatie van trainer Jaap van Maris zo kort na de pauze op een psy chologisch ongunstig moment voor de Middelburgers. De ploeg was namelijk net bezig aan een offensief, toen Ad Poortvliet aan de andere kant uit een scrimmage de bal in het Jong Ambon- doel schoot en meteen een gevoelige klap uitdeelde „We waren zeker de mindere niet. Onze tegenstoten waren wel degelijk gevaarlijk", stelde trainer speler Paul Telussa van Jong Ambon na afloop. Het was dan ook volkomen onbegrijpelijk dat zijn 'ploeg na die tweede goal het hoofd zo massaal liet hangen. Met een beetje overtuiging en gezonde vechtlust had de Ambonese ploeg het Arnemuiden nog lastig kun nen maken. In de eerste periode speelde Jong Am- bon verdienstelijk Het klasseverschil was wel merkbaar, maar de Middelbur gers zochten als het even kon de aanval op. Arnemuiden deed dit ook. maar echt gevaar ontstond niet. Toch kwam de vissersploeg voor de pauze nog op 1-0 Lieven van Belzen legde uit een vrije trap de bal op het hoofd van de lange Klaas van Belzen. die de bal kans loos achter invaller-keeper Luc Waisa- py (Sammy Telussa moest werken, en kon pas in de tweede helft meedoen, zodat men een beroep moest doen op bestuurslid Waisapy) kopte. Slachtbank Na rust sloeg Arnemuiden dus weer toe via Ad Poortvliet. Jong Ambon leek rijp voor de slachtbank, doordat de Middelburgers weer vervielen in hun oude patroon. Technisch uitstekend verzorgd spel op de vierkante meter, maar geen mensen in de ploeg die de opening eens zochten via een lange pass. En ook teveel spelers, die uit waren op persoonlijk succes en die het collectief dan gemakshalve vergaten. Gevolg, een makkelijke prooi voor je tegenstan der. Arnemuiden verzuimde echter naar een hogere score te reiken. De mooiste kansen werden tot grote woede van Jaap van Mans om zeep geholpen Andermaal kwam in dit duel dus aan het licht dat Arnemuiden de bloedvorm van de oefencampagne nog moet her vinden Want in de voorbereidingspe riode was een dergelijk weerloos Jong Ambon ongetwijfeld naar een forse ne derlaag gespeeld. Doordat echter in de eerste de beste competitiewedstrijd de vissersploeg een gevoelige klap 1-0 ver lies) kreeg te verwerken, is de onrast in de ploeg geslopen. Het zelfvertrouwen is verdwenen. Vooral in aanvallend op zicht. De drie spitsen (Ronald van Bel zen. Ad Poortvliet en Lieven van Bel zen) zijn harde werkers, maar er gaat te weinig stootkracht van uit. Dat is jam mer. want het middenrif en de verdedi ging van Arnemuiden zit prima in el kaar De wedstrijd, die sportief verliep, werd in de slotfase nog enigszins ont sierd doordat aanvoerder Noes Tuhule- ruw van Jong Ambon wegens teveel aanmerkingen op de leiding door scheidsrechter Wielemaker uit het veld werd gestuurd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 13