Edward Sakkers leverde nieuw bewijs kracht Brabants tennis Hongaar Taroczy won voor vijfde maal Melkhuisje Anne Marie Verrijsel ook in Axel niet te overwinnen Een Oostburgs dubbel al in halve finale PZC/sport 14 MET DUBBELE OVERWINNING IN OOSTKAPELLE Amerikaan won satellietstrijd Lendl verloor Moore kon niet uit bed komen OPNIEUW ZEGE OP KARIN VAN MAARLEVELDT MAANDAG 27 JULI 1981 OOSTKAPELLE - Als een gigantisch circus trekken in deze zomervakantie weer honderden jongeren al tennissend door Nederland. Reizend met de trein, de auto of gewoon op de fiets kiezen ze hun favoriete tennistoernooien uit, de tent meevoerend, want naast de banen wordt meestal gekampeerd. Soms wordt de zaak 'professioneel' opgezet. In Oostkapelle's jeugdtoernooi (tot en met 12, 14, 16 en 18) belandde afgelopen week een grote groep uit Uitgeest (22 jongelui met begeleiders) die enkele sponsors bereid had gevonden het toernooibezoek bekostigen. Ze reizen in een busje, dat uit de sponsorgelden betaald is... Ze deden een forse greep van de hoofd prijzen tafel, mede dankzij het feit, dat ze in bijvoorbeeld Michel Molenaar een tweede klasspeler in de gelederen had den, maar juist hij moest in de oudste categorieën enkelspel tot tweemaal toe zijn meerdere erkennen in Edwars Sak kers uit Eindhoven, die in de afgelopen competitie derde klas gespeeld heeft Zijn dubbele zege betekende een nieuw bewijs (ook al geleverd in seniortoer- WASHINGTON - Vier van de zestien geplaatste spelers hadden de kwartfi nales van het internationale tennistoer nooi in Washington gehaald. De door de organisatoren als eerste getipte Ivan Lendl stond een set af aan de Ameri kaan Eddie Dibbs: 3-6. 6-1. 6-1. Evenals de Tsjechoslowaak bereikten de Argentijnen Jose-Luis Clerc (3ei en Guillermo Vilas (4e) en de Amerikaan Mei Purcell (12e) de laatste acht. De overige vier kwartfinalisten zijn Andres Gomez (Ecu), Stanislav Birner (Tsj), Mario Martinez (Bol), en Raul Ramirez (Mex). Met het toernooi in Washington is een prijzenbedrag van 200.000 dollar (540.000 gulden) gemoeid. In de kwartfinales versloeg Andres Go mez de als nummer een geplaatste Lendl in drie sets: 2-6, 7-6, 6-4. Guiller mo Vilas schakelde zeer gemakkelijk in twee sets de Boliviaan Mario Martinez uit: 6-2, 6-1, Jose Luis Clerc had iets meer moeite met de Mexicaan Raul Ra mirez: 7-6, 6-2 nooien in Zeeland) van de kracht van het Noordbrabantse tennis. Edward Sakker toonde zich een door bijter In de groep tot en met 16 jaar haalde hij tegen Michel Molenaar, die als eerste was geplaatst, in de tweede set een 5-2 achterstand op en won ten slotte met 6-3 en 7-5. In de oudste cate gorie deed de Brabander het nog eens dunnetjes over: hij zegevierde toen met 6-2,6-7 en nogmaals 6-2. Ze hadden wei nig moeite gehad om in de finales te komen. In de groep tot en met 16 jaar won Sakkers met 6-0 6-2 van zijn stad genoot Eelko Rooymans. Molenaar ver sloeg Piet-Heir. van der Graaf uit Assen met 6-0 en 6-3. In de oudste groep won Molenaar met 6-1 6-4 van Dominique Schols en Sakkers versloeg Aart Sta- belmeij er uit Nijmegen met 6-1 6-3. Zeeuwse triomf In de groep tot en met 12 jaar een Zeeuwse triomf: Marcel van Sabben uit Middelburg won met tweemaal 6-2 van Jos Verschuure uit Yerseke. Mar cel, als derde geplaatst, won in halve finale van Paul Richard Hellemans uit Goes, (6-0 6-4). Verschuure wees Michel de Vlieger uit Zierikzee terug: 6-3 6-0. De jongens tot en met 14 volgden keu rig de plaatsingsvolgorde: Cas van der Graaf uit Assen won met 3-6 7-5 en 6-4 van Ad Breurc uit Goes. De Drentse jeugdspeler klopte Han van Doorn uit Amersfoort met tweemaal 6-3, de Goc- senaar versloeg Vlissinger Bart Felius: 3-6 6-3 en 7-5. Behalve uit Uitgeest was er ook een gro te groep uit Burg-H aamstede. Drie meisjes uit de Schouwse groep stonden in de halve finales in de groep toten met 12 jaar.Kann Steenstra versloeg haar ploeggenootje Ingeborg Reijdon met 6- 4 en 7-5. Angelina Gelijnse verloor met 6-0 en 6-1 van de Fnese kampioene (tot 12jaar>Wendela Smid. Het Friese meis je won de finale met 6-2 en 6-1 van Karin Steenstra In de groep tot 14 jaar won Jeanette Meijers uit Souburg de finale met twee maal 6-3 van Martine van Ligten uit Vlissingen. In de halve finale won het Souburgse meisje met 6-4 en 6-0 van Heidi Cammelot uit Domburg. Martine versloeg Jeanette Engelse uit Souburg met 6-1 6-3. Annemiek Boekhout uit La ren won de groep tot en met 16 door Anja Molenaar uit Uitgeest te verslaan met 6-3 6-2. In de halve finales won An nemiek van Martina van Ligten (6-4,3-6 6-2) en Anja Molenaar van Diane Cop- poolse uit Domburg 16-2 6-41 Anja Mole- NOORDWIJK - Het vierde satellictcir- cuit in Noordwijk aan Zee is zondag gewonnen door Cliff Skakle. De 25-ja- rige Amerikaan won in een matige eindstrijd voor ruim duizend toe schouwers met 6-2,6-3 van de Zuidafri kaan Willem Prinsloo. Skakle won in Noordwijk na Raai te zijn tweede satelllettornooi. Hij is daarmee tot nu toe veruit het succesvolst in dit toernooiencireuit voor jonge talentvol le spelers. De als eerste geplaatste Zuid- afrikaan Brent Pirow werd in de halve finales door de latere winnaar uitge schakeld In het slottoemooi van dit satellietcir cuit volgende week in Amersfoort zul len de beste zestien spelers uit de voor gaande vier toernooien meedoen. Zes Nederlanders hebben zich hiervoor eveneens gekwalificeerd. Het zijn Huub van Boeckel. Frits Don. Rolf Tun. Mi- chiel Schapers. Marnanne Loudin en Rene Boers. N,a vier toernooien is de stand in het ATP-klassement: 1 Cliff Skakle. Ver enigde Staten (79 punten); 2 Brent Pi row. Zuid-Afrika 73 punten3 Alejand ro Cortes. Columbia (56 punten); 4 Wil lem Prinsloo Zuid-Afrika (36 punten); 5 Peter Herrmann Verenigde Staten (35 punten) en 6 Johan Sjögem Zweden (32 punten). HILVERSUM - Bijna was de finale he rendubbelspel van het tennistoernooi om de open Nederlandse kampioen schappen in Hilversum zondagavond niet, doorgegaan. De Zuidafrikaan Ray Moore, die een duo vormde met de Amerikaan Andrew Pattison. had na melijk last gekregen van een rugblessu re. „Ik had een kwartier nodig om uit mijn bed te komen", zo steunde Moore op de slotdag „Ik zag het helemaal niet zitten om nog een partij te spelen Maar m de loop van de dag ging het weer wat beter". Mede door de blessure van Moore, waardoor hij zich niet kon bewegen zo als hij wilde, kwamen hij en Pattison er tegen Günthardt en Teroczy niet aan te Pas. HILVERSUM - Het is geen wonder dat Balasz Taroczy al maanden van tevo ren toernooidirecteur Piet van Eijsden liet weten dat het Melkhuisje op hem kan rekenen. De Gooische gravelbanen zijn hem bijzonder goed gezind, getui ge zijn overwinningen in 1976, 1978, 1979 en 1980. Alleen in 1977 verloor Ta roczy in de eerste ronde van de Austra liër John Marks. Deze keer haalde Van Eijsden in de Pool Wojtek Fibak een speler naar zijn domein, die enkele plaatsen hoger op de wereldranglijst bivakeert dan Taroc zy. Tot een directe confrontatie kwam het evenwel niet Daar zorgde Heinz Günthardt voor. De 22-jarige Zwitser maakte zondagochtend in de halve fi nales van de bewierrookte Fibak. die op het Melkhuisje geen enkele maal groots speelde, een figurant: 6-3, 6-1. Zo moest Taroczy met twee Zwitsers afrekenen om zich voor de vijfde maal de eerste prijs van 15.000 dollar toe te eigenen. In de halve finales behoefde de Oosteuropeaan bij lange na niet alles te geven om Roland Stadler van zich af te verend tennis was Taroczy er zeker van dat hij de beker uit handen van de mi nister van erm, mevrouw Gardeniers, mocht ontvangen: 6-3, 6-7, 6-4. Het had overigens weinig gescheeld of Taroczy was dit jaar helemaal niet naar Hilversum gereisd. „Ik heb al sinds Wimbledon last van een onwilli ge rechter knie", zei de Hongaar. „Ruim een weck geleden werd het in Stuttgart erger. Daar verloor ik in de eerste ronde al van Maurer. Ik heb toen op het punt gestaan Hilversum af te zeggen. Dat ik toch heb gespeeld is te danken aan het goede werk van de Hil- versumse fysioterapeut Peter Buijs. Hij zorgde er voor dat de blessure dra gelijk bleef". Niettemin besloot Taroczy na de krach tige inspanningen van zondag (hij moest net als Günthardt in vier partij en aantredenvoorlopig een punt te zet ten achter vier maanden onafgebroken tennis. „Het is nu welletjes Ik ga deze week niet naar de Verenigde Staten. Twee weken rust zal me goed doen". Peter Heinz Schoolkate was de pechvolgel van het toernooi in Ooslkapelle naar won de minimale groep tot en met 18. ze versloeg Marjo Smit look Uit geest) met 6-2 en 6-1 Dubbelfinales De resultaten van de dubbelfinales lui den als volgt. Jongens tot en met 12 Mare Rasch en Hans Klijn (Uitgeest)- Dick Breure en Marcel Wolfert (Goes) 6-0 6-3; tot en met 14: Andre Goedege- buure (Goes) en Rene Gelijnse (Burg-H tegen Cas en Jan-Bart van der Graaf (Assen) tweemaal 6-0: tot en met 16: Piet Hein en Cas van der Graaf wonnen van de verrassend tot de finale (via winst op de sterke Eindhovenaren Rooymans en Dickshof) doorgedron gen Domburgers Donald Waasdorp en Oscar Jacobs; tot en met 18 John Bier steker en Paul Klijn (Uitgeesti tegen Jacco Gelijnse en Jacco van Rees (Burg-H) 6-1 4-6 en 6-0. Meisjesdubbel, tot en met 12: Karin Steenstra en Ingeborg Reijdon (Burg- Hl tegen Dorien Brasser en Brenda Gil lissen (Vlissingen) 6-4 6-1. toten met 14 Anene Mol en Jeanette Meijers (Vlissin gen)- Heieen Maat en Heieen Sterk (Uit geest) tweemaal 6-2; tot en met 16 An nemiek en Ellen Boerhout i Laren i te gen Sylvia Wolfert(Goes) en Jacqueline Bleijswijk (Oosterhout) 6-0 6-3; tot en met 18'(via poule) 1 Marjo Smiten Anja Molenaar (Uitgeest. 2 Antoinette Maat en Tessa Muller (Uitgeest). Mixed, tot en met 12: Nathalie Heinsen en Wouter van Bockel (Souburg) tegen schudden (6-2, 6-1) Günthardt. die za terdag in de kwartfinales tegen de als derde geplaatste Smid al bijzonder zelf verzekerd speelde, zorgde twee uur la ter voor waardig weerwerk in de finale. Pas na bijna twee en een half uur ener- thardt: direct na de strijd feliciteert de Zwitser ilizijn opponent met het behaalde succes. Ingeborg Reijdon en Andre Kievit (Burg-H) 3-6 6-4 6-3. tot en met 14 Jea nette Engelse en Andre Goedegebuure tegen Martine van Ligten en Bart Fe lius 6-4 7-5: tot en met 16 Debbie Wig mans en Aart Stabelmeljer (Amers- foortl-Diane en Peter Coppoolse (Dom burg) 7-6 6-3; tot en met 18: Marjo Smit en Michel Molenaar (Uitgeest)-Stefanie Slot en Rob van Wallenburg (Donburgi 6-3 6-2. Hoger peil Dankzij de komst van tweede klasspe lers was het peil van dit vijfde jeugd toernooi van Oostkapelle opnieuw ge stegen. Er waren 120 inschrijvingen (de belangstelling was veel groter, tot 200 zelfs i maar volgend jaar wil de organisa tie zich toch beperken tot circa honderd deelnemers. Twee jongens van de organiserende club De Sprinck (vlotte afwerking) kwamen opzienbarend in het nieuws tijdens het toernooi. De jonge Brian Poldervaart was liefst 22 maal scheids rechter en telde meer dan 24 uur partij en. Veel minder gelukkig was Peter Heinz Schoolkate, die na afloop van Jeanette Meijer uit Souburg, wmnaares bij de groep tot en met 14 een partij met eeii andere deelnemer achter het tennispark slootje ging springen, maar daarbij zo ongelukkig landde, dat hij een enkelband scheur de. Met twee stokken stuntelde Peter Heinz nu wat door het clubgebouw rond. terterwijl hij in de finale van de groep tot 14 jaar had kunnen staan.... OOSTBURG - Hoewel het Eenhoorn tennistoernooi in Oostburg nog maar twee van de negen dagen oud is zijn er toch al halve finalisten bekend. Het zijn Wil van Remortel uit Sas van Gent en Brigitte Schillemans uit Breda, die in het damesdubbel bij de laatste vier kwamen door een zege op de meisjes Basowski en Sonneveld (6-1 6-0). In het damesenkel D was er succes voor de zusjes Sampon. die tevens bij de wedstrijdleiding betrokken zijn. Marie Christine Sampon won met 6-4 2-6 en 6-2 van M. Basowski en Annemarie Sampon zegevierde over S. Basowski (6-2 4-6 en 6-3». In het damesenkel C be landde de Westduitse Nellie Schmidt bij de laatste acht door winst op Ilse Leijtens: tweemaal 6-0. In het hrenenkel B waren leden van de grote Duitse groep uit Odenthal succes vol. Pandorff versloeg Rob Spaas met Middelburger Marcel van Sabben, win naar van de jongste categorie. -6-4 en 6-1, en Steffens klopte Vlissinger Han Petiet met 6-4 en 6-1. Patrick Mar- teijn uit IJzendijke kwam eveneens een rondje verder door de Duitser Mother te verslaan met tweemaal 6-2. Ook in het C-enkel is Steffens actief hoewel hij niet is geplaatst maakt hij een goede kans om hoog te eindigen, hetgeen hij tegen Ronald de Jong uit Terhneuzen (6-4 7-5) aangaf. Ook Akke Trapman uit Aardenburg kwam in het C-enkel bij de laatste zestien door een 6-1 3-6-64 zege op Fons Stockman uit IJzendijke. In het herenenkel D kwamen er al vier spelers bij de laatste zestien De als eer ste geplaatste Hans Vermoet uit Sluis kil versloeg Veringmeijer met 6-2 en 6-1 Hilgenkamp klopte Han Langeraert met 7-6 en 6-2, de als tweede geplaatste Pierre Lampaert wees Basowski met, 6- 2 en 6-1 terug en Mark Marteijn uit IJ zendijke versloeg Bertelsen met G-l en 6-3. De Friese kampioene Wendela Smid was ook in Oostkapelle erg sterk. Karin Steenstra, enkelfinalist en dub- belwinnares, met clubgenote Ingeborg Reijdon. AXEL- Ondanks de bizarre weersomstandigheden juist op de finaledag werden er in het Axelse jeugdtennistoernooi toch nog een aantal leuke partijen gespeeld. Een hoogtepunt daarvan was ongetwijfeld de finale meisjes enkel tot en met 14 jaar. Anna-Marie Verrijsel uil Rilland-Bath was daarin doorgedrongen door in de halve finale de fel strijdende, vooral in de tweede set. Chantal Baecke uit Hulst met 6-1 en 7-6 te verslaan. In de tweede halve finale had de voor eigen publiek spelende Karin van Maarleveld heel wat minder moeite met Monique Baecke: 6-0 en 6-0. De finale tussen die twee werd een'top- gijn uit Hulst op een goede derde Ie door in de halve finale zijn stadsge- plaatsi kon ook toen de partij niet afma ken. In een schitterend slotstuk schreef opnieuw Anne-Marie Verrijsel de twee de set met 7-6 op haar naam. per'. In de eerste set kreeg Anna-Marie Verrijsel haar rivale Karin van Maarle veld met bijzonder veel moeite op de knieën 6-4. In de tweede set maakte de jeugdige uit Rilland-Bath verschillen de dubbelfouten en zag daardoor haar verworven riante voorsprong duidelijk slinken Kann van Maarleveld (ook in de halve competitie meisjes tot 16 jaar moest ze in Anne-Marie Verrijsel haar meerdere erkennen met Monique Be nooi Jan-Willem Bartz in drie sets. 2-6, 6-1 en 6-1 te verslaan. Ronald Baarends versloeg op zijn beurt Alexander Bun met 6-3 en 6-0. In de finale jongens tot en met 14 jaar ging de overwinning naar Ronald Baarends uit Oostburg. Hij versloeg een door ziekte maar op halve kracht spelende Peter Burm uit Hulst met 6-0 De finale bij de meisjes tot 12 jaar werd een volledige Hulsterse aangelegen heid. Opvallend hierbij was toch wel de vlotte overwinning met 6-1 en 6-1 van Hanneke Lockefeer tegen Maaike Ver maal niet aan te pas, nadat ze vrijdag in een goede halve finale de sterke Anne- Marie Robesin uit Hoek met. 6-1 en 6-1 had uitgeschakeld. Hanneke Lockefeer stelde haar finaleplaats veilig door de Axelse Peggy Lochter met 6-1 en 6-2 te verslaan. Teleurstellend was toch ook wel het resultaat van Ronald van Re- mortel uit Smt-Jansteen. In de finale jongens tot 12 jaar kreeg luj van Ralph Albers uit Temeuzen een 6-0 en 6-3 ne derlaag te slikken Beide finalisten speelden een goede halve finale waarbij Van Remortel Frank Hamelinck uit Temeuzen met 6-4 en 6-3 versloeg. en 6-0. De Hulstenaar bereikte die fina- straeten. Zij kwam er in die finale hele- Ralph Albers versloeg op zijn beurt de sterke Eric Traas uit Waarde met 6-3 en 6-2. In de finale jongens tot 16 jaar bleef Ser ge Carpentier uit Oostburg met 6-1 en 6-3 de baas over Coen Dobbeleir uit Sas van Gent. In de halve finale hadden bei de finalisten ook geen moeite met hun tegenstanders Serge Carpentier ver sloeg Ronald Baarends met 6-1 en 6-1 terwijl Dobbeleir de Hulstenaar Peter Burm met 6-1 en 6-3 schtpr zich liet Het meisjes dubbel tot 14 jaar eindigde In een 6-3 en 6-2 overwinning voor de zus jes Chantal en Monique Baecke uit Kuist. Anne-Marie Dobbeleir en Femke de Meester die ook in de halve finale tegen Sabinne van Gassen en Marion Schellekens uit Hulst drie sets nodig hadden. 6-3. 2-6 en 5-7. om zich finalis ten te kunnen noemen, waren daarin duidelijk de mindere. Maar ook de late re winnaars. Chantal en Monique Baec ke. hadden het in de halve finale tegen Hanneke Lockefeer en Maaike Ver- straeten met als setstanden 7-5 en 6-3. duidelijk moeilijk. Een slopende partij was ook de finale jongensdubbel tot, 14 jaar Een derde en beslissende set moest de beslissing brengen en die wis ten Ronald van Remortel en Reggy Bun uit Smt-Jansteen pas in de slotfase op hun naam te brengen De eerste set eindigde in een toch wel vlotte 6-2 over winning voor Werner Tak en Jan-Wil lem Bartz uit Hulst. De tweede set werd gewonnen door het Steense duo met de zelfde cijfers. In het mixed tot 12 jaar ging de overwinning naar Annemiek van Dijk en Jacco Dolman. Zij versloe gen in de finale Maaike en Jeroen Ver- straeten uit Hulst met. 6-4 en 6-2 Het mixed 14-16 jaar werd gewonnen door Coen en Anne-Marie Dobbeleir uit Sas van Gent. Serge Carpentier en Monique Begijn uit Hulst kwamen in dit duel met als setstanden 6-2 en 6-2 toch wel iets te kort. ondanks hun toch wel goe de prestatie in de halve finale. Daarin versloeg men Chantal Baecke en Peter Burm uit Hulst met de cijfers 6-3 en 6-1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1981 | | pagina 14