3 IK HOUD NIET VAN FUGA'S VAN BACH jan kees haks VERKRACHTING IN HET HUWELIJK extw uitgaan in belgië TENTOONSTELLINGEN Films Zeeuwsch-Vlaanderen VRIJDAG 18 JULI 1980 ZEEUWSCH-VLAANDEREN Woensdagavond 30 juli luistert een internationaal publiek in het Congrespaleis van het Inta- liaanse Florence naar pianist Jan-Kees Haks (17) uit Terneuzen en naar twee composities (Seven Days en Structurel) van directeur Anton van Prooijen van de Terneuzense Muziekschool. Haks en Van Prooijen zijn namelijk door de Florentijnse Accademia Intcrnazionale Medicea uitgenodigd om een festival op te luisteren, georganiseerd ter gelegenheid van het eenjarig bestaan van het gekozen Europese parlement. Een eer voor Terneuzen en een eer voor Nederland, want de tweemansdelegatie uit Zeeuwsch- Vlaanderen is de enige in ons land, die door de Italianen werd benaderd. „Dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de Terneuzense Muziek school in vergelijking met andere mu ziekscholen en conservatoria erg veel aandacht besteedt aan eigentijdse mu ziek", veronderstelt Jan-Kees. Hij is voor zijn leeftijd opvallend lang en lijkt wat verlegen en onhandig. Dat valt weg als hij achter de zwartgelakte pla no in de hoek van de kamer gaat zitten en feilloos zijn weg vindt over de toet sen. Op zijn negende ging hij 'op pianoles' zoals meer jongetjes. „Mijn eerste leraar was meneer Perdeck en later heb ik les gekregen van me vrouw Rodenbach, een Belgische. In die tijd zag ik piano ineens niet meer zo zitten, ik vond het gewoon niet leuk meer. Toch ben ik ermee doorgegaan en toen ging het weer beter". Hij legt zich toe op het gewone, klassie ke pianorepertoire en zegt ook nu nog voorkeur te hebben voor werk van Ra- vel, Satie en Debussy. Maar dat is èén kant van het verhaal. De andere, die te maken heeft met An ton van Prooijen en uiteindelijk Floren ce, begint in '78. computer „Van Prooijen had toen net Structure I gemaakt, 6 variaties op de 'output' van de computer van Dow Chemical. Die 'ontput' heeft hij op verschillende ma nieren in notenschrift verwerkt en hij vroeg mij om dat op een openbare uit voering te spelen. Ik heb dat toen ge daan en Structure I later op een band gezet Die werd afgedraaid tijdens een ten toonstelling van moderne kunst. Ik vind het erg interressant om te zien hoe hij die verschillende stukken heeft ver werkt en dat te spelen. Die structuur komt steeds in een andere vorm terug. Het programma voor Florence omvat ook Van Prooijen's Seven Days uit '71, een werk voor piano en tape. Jan-Kees zal in het Congrespaleis geen geschikte weergave-apparatuur ppara- tuur aantreffen en moet het 'tapedeel' van het stuk er op piano bij-verzinnen. De rest van het 40 minuten durende recital wordt gevuld met Sechs kleine Klavierstücke van Schönberg ('echt klassiek, romantisch') en twee delen van Apostrophe et six reflections van Henri Pousseur. Maandag 28 juli stappenAnton van Prooijen en Jan-Kees Haks op het vlieg tuig. De zenuwen komen later: „Die heb ik meestal op de dag voor mijn optre den". In het jongste streekmuseum van Zeeuwsch-Vlaanderen - Het Land van Axel - is tot eind deze maand een tentoonstelling van oude pren ten te zien. De expositie, met de 'naam 'Axel en Zeeuwsch-Vlaande ren in oude ansichten', is de eerste officiële wisseltentoonstelling in het nu twee maanden geopende streekmuseum. De verzameling ou de prenten is bijeengebracht door de Axelaar Boeye. Hjj haalde de ou de platen uit heel Zeeuwsch-Vlaan deren. mEen groot aantal vrijwilli gers verleende daarbij medewer king. Het Axelse streekmuseum is gevestigd in het voormalig post kantoor aan de Noordstraat. De tentoonstelling loopt tot en met 26 Juli en is te zien van woensdag tot en met zaterdag van 13.30 tot 17.00 uur. Onder het motto "Hulst schildert' is in galerie Van Geyt aan de Steen straat in Hulst een tentoonstelling van werken van vier Zeeuws- Vlaamse kunstenaars. De exposanten - José Heirbaut, A. de Kerf-Jansen, Lou van Lierop en L. van der Wijst - wonen en werken allen in Hulst De onderwerpen van hun tekeningen en schilderijen zijn dan ook vaak aan die plaats ont leent De tentoonstelling - in het kader van 'Hulst 800 jaa stad' loopt to woensdag 23 juli. Te zien dagelijks van 09.00 uur tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00 uur. Zaterdags tot 17.00 uur. Dinsdags is de galerie geslo ten. Achttien 'Terneuzense kunste naars exposeren tot en met 19 Juli hun werk in de hal van stadhuis in Terneuzen. De expositie is eer. uit breiding van het jaarlijks 'Kunst- manifest' in Terneuzen. De gemeente nodigde 22 kunste naars uit. De 18 die reageerden zijn: Cees van Langevelde, John Ver schuren, Digna Blauw. Annie Ble- wanus, Joke van Klaveren, Marcel Roegiers, Krijnie van der Linde, Franklin van den Berg, Riek San- derse, Jan Mikkers, Rie Vermeulen, John Bates, Riet Korbee, Piet Griep. Karei Weijland, Rudolf Bak ker. Freddy de Hulster en Peter Clijssen. Iedere deelnemer Iedere deelnemer exposeert drie werken. De technie ken varieren van olieverf en pente keningen tot glas-in-loodwerk, we ven, tapijtknopen en keramiek. Te zen tot 19 juli van maandag tot e met vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13 00 tot 16.30 uur. Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Te zien tot 19 juli van maandag, tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 16.30 uur. Zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. In het streekmuseum 'De Vier Ambachten' in Hulst (Steenstraat) loopt de tentoonstelling over acht honderd jaar Hulst. Door middel van tekstborden, oude kaarten, ge vonden voorwerpen, boekwerkjes, oude zegels, enzovoorts, wordt de geschiedenis van de achthonderd jaar oude stad Hulst verteld. Bij zondere aandacht voor het oudste nog gave stadzegel van Hulst (uit 1238). Nog dit hele jaar, alle dagen van 14.00 tot 17.00 uur, behalve zon dag. De uitnodiging voor Florence betekent voor Jan-Kees de afronding van een prille muzikale carrière, als je de be zigheden van de vwo-student, die óók nog 'even' eindexamen deed. zo mag omschrijven. Enkele weken eerder, eind juni, behaalde hij met twee ande re leerlingen van de Terneuzense Mu ziekschool, de fluitist Pieter-Jan Neele en de klarinettist Jacques de Bokx, het getuigschrift van de Graad van Uit muntendheid, de hoogste 'klassering' die de instelling kent. Wethouder van culturele zaken (en mu ziekliefhebber en -kenner) Andrë Rek- veld, reikt de drie jonge musici de Prijs van de Gemeente Terneuzen uit, een uitzonderlijk gebeuren, want er gingen jaren voorbij zonder dat iemand van de leerlingen zelfs maar voor het examen in aanmerking kwam. Tussendoor speelt Jan-Kees in Green's Jazz Quartet, een gelegenheidscombo van vier Zeeuws-Vlaamse jazzliefheb bers. Een avondje voor de tennisclub van Zaamslag, ander 'schnabbelwerk' en een bescheiden debuut bü café Du Commerce ('in de pauze van het optre den van een ander'): daar bleef het bij. „De drummer ging weg en toen hebben we geen afspraak meer gemaakt", stelt Jan-Kees spijtig vast. En nu ga je zeker naar het conservatorium, oppert - arge loos - de verslaggever. „Nee hoor. ik wil in Delft werktuigbouw studeren. Ach, misschien dat ik daar in een bandje speel en wat voor mezelf Maar ik ga niet door met mijn muziekstudie". droom De beslissing blijkt ingegeven door Van Prooijen's sombere adviezen en vader Haks' praktische instelling. Da gelijks 6 uur lang piano spelen - want dat wordt van een conservatoriumstu dent verwacht - mondt hier te lande zelden uit in meer dan een leraarsbaan aan een muziekschool. Solisten blijken niet per dozijn leverbaar, welke dro men jonge pianist jes daar ook over mo gen koesteren. „Ik vind het wel een goede combinatie", valt Jan-Kees' moeder, Marijke Haks, actief in Jeugd en Muziek Zeeuwsch- Vlaanderen, in. „Werktuigbouw en mu ziek als hobby. Eigenlijk houdt dat niet zo'n verschrikkelijk grote tegenstelling in. Muziek heeft ook hele concrete kan ten, wiskunde bijvoorbeeld. Peter Schilperoort van The Dutch Swing Col lege Band studeerde óók in Delft, die is ingenieur. En heeft Bach voor zijn fu ga's niet een bepaald wiskundig sys teem ontworpen". Haar zoon mokt. „Ik vind niet dat je dat allemaal door elkaar moet halen. Trouwens, ik houd niet van die fuga's van Bach". Foto: Jan-Kees Haks stapt 28 juli met directeur Anton van Prooijen op het vliegtuig naar Florence voor een optre den in het Congrespaleis. De zenuwen komen later: ,£)ie heb ik meestal op de dag voor mijn optreden". Bob Lagaaij, Foto's: Charles Strijd. i n het Terneuzense Luxortheaier draait de komende week dan eindelijk weer eens een film vanformaat. 'Kramer versus Kramer' van regisseur Robert Benton. Een film over relatie-stoornissen, met in de hoofdrollen Dustin Hoffman en Maryl Streep. De inhoud: Ted en Joanna Kramer besluiten na een aantal jaren huwelijk te scheiden Hun zesjarig zoontje Billy blijft bij de vader, die - na wat aanloopmoei lijkheden - ook de voogdij over zijn kind krijgt. Na anderhalf jaar echter keert de moeder terug en eist haar kind op: er moet een gerechtelijke procedure aan te pas komen... 'Kramer versus Kramer' is te zien: vanavond acht uur en half elf: zaterdag hal] acht en kwart voor tien; zondag vier en acht uur: maandag, dinsdag en woensdag acht uur. Het Luxortheater prolongeert voor 'jong en oud'de Muppetfilm, waarin alle ster ren weer opdraven: zaterdag twee uur en zondag om kwart voor twee. Ook voor jong en oud, kortom de hele familie: 'Pippi Langkous gaat van boord'. Zaterdag twee uur en zondag kwart voor twee. De komende week draait in Terneuzen ook de film 'Papillen': vanavond acht uur; zaterdag half acht en kwart voor tien; zondag vier en acht uur: maandag acht uur Tenslotte de dijenkletser 'Sex-movie Special': vrijdag half elf; dinsdag acht uur. De knok- en lachfilm 'De vier vuisten de lucht in' met Bud Spencer en Terence Hill is te zien in het Oostburgse Ledeltheater. Commentaar over het genre overbodig: zaterdag kwart over zeven; zondag twee en acht uur. Ook in Oostburg: 'Een hete familie in Zweden' (zaterdag half tien: dinsdag acht uur) en 'De Schorpioen prikt raak' (vanavond acht uur, zondag half vijf en maandag acht uur). In de Hulster bioscoop 'De Koning van Engeland' nog een zomerprogramma: 'Mij niet gezien' is te zien vrijdag acht uur en kwart over tien; zaterdag kwart over zeven en half tien: zondag twee uur, kwart ove vier, kwart voor zeven en negen uur; maandag en dinsdag acht uur Verder 'Tom Hom' (vrijdag 20.00 uur; zaterdag 19.15 en 21.30 uur; zondag 14.00,18.45, en 21.00 uur; maandagen dinsdag 20.00 uur), 'The Car' (vanavond 20.15 uur; zaterdag 21.30 uur, zondag 21.00 uur; maandag 20.15 uur); 'Eruptie' (vanavond 22.30 uur; zondag 14.30, 16 15 en 19.00 uur; maan dag 14.30 en 16.15 uur; dinsdag 22.15 uur); 'Die Tiroler Blondjes toch' (vanavond 22.30 uur, zaterdag 23,30 uur; zondag 16.15 uur; maandag 14.30 en 16.30 uur; dinsdag 20.15 uur). films ANTWERPEN Rex: Les Sous Doues (De Blokbees- ten van de laatste rij). Een hela klas leerlingen faalt in hun streven dit Jaar hun 'baccalnu- reat' te halen. Ze hebben maar raak geleefd. De directie wil met IJzeren discipline en de modernste onder wijsmethoden het peil van de school weer omnoog naien. Maar mei; een school die meer op een vakantiekamp lijkt is dat wat moeilijk. Dagelijks: 12.00-14.00-10.00-18.00- 20.00 uur. Rex Club: Being thre (Welkom Mis ter Change). Een volhouder. Nog steeds komt de eenvoudige tuinman door stom toeval ln zeer welvarende kringen terecht. Dagelijks: 14.00-16.30- 19.00-21.30 uur. Quellin: The electric horseman (De elektrische ruiter). Ex-rodeokamploen maakt nu - nog wel met paard - reclame voor corn flakes. HU knapt af op de corrupte reclamewereld en trekt eruit. Een Journaliste zit hem op de hielen. Een komische maar tedere liefde is het resultaat. Dagelijks: 14.10- 1.635-19.00-21.25 uur. Astrld: 'The missing link' (De ont brekende schakel). Plcha's wonderlijke tekenfllmvlsle op de evolutie van de mens. Hoofdrollen voor merkwaardige wezens. Dagelijks: 12.00-14.00- 16.00-18.00-20.00-22.00 uur. Capitol: 'Mad Max'. Een politie agent maakt jacht op een 'nacht ridder'. De achtervolging resulteert ln de dood van de motorrijder. Mei Gibson en Johannes Samuel in de hoofdrollen. Dagelijks: 12.00-14.00- 16.00-18.00-20.00-22.00 uur. Abassade. 'The Bitch' (Belgische titel De Nachtvlinder). Een ge scheiden vrouw raakt in financiële moeilijkheden omdat de manager van haar nachtclub weinig initia tieven neemt. Ze is mooi, veel man nen kruisen haar pad en haar bed. maar één trekt haar aandacht. Nico> een rijke Italiaan. Tenminste dat; denkt ze. Dagelijks; 12.00-14.00- 16.00-18.00-20.00-22.00 uur. Rubens: Ted big red one. Samuel Fullers oorlogsfilm met veel spek takel maar vooral ook bloed. De keiharde realiteit van de oorlog ge situeerd in onherbergzame' gebie den van Noord-Afrika, Sicilië en België. Hoofdrollen voor Lee Mar vin, Robert Carradine en Kelly Ward. Dagelijks: 12.00,15.00,16.00, 12.00 uur. Odeon: Cosl come sei (Het meisje). Nieuwe film van Alberto Lattuada met in de hoofdrollen Marcello Ma- stroianni en Natasja Kinski. Gialio (een vijftiger) en Francesca (een stralend jong meisje) ontmoe ten elkaar in Florence. Een oude vriend Gialio vertelt hem dat het meisje een dochter is van Fosca, een oude liefde van Giulio. Is het meisje waar hij inmiddels verliefd op geworden is. zijn eigen dochter...? Dagelijks: 14.10-16.35- 19.00-21.25 uur. Savoy: The Amityville horror. Een koloniaal huis met een schijnbaar gewoon uiterlijk blijkt een gruwe lijke geschiedenis te hebben. Die gaat weer leven als er nieuwe bewo ners intrekken. Zenuwslopende en gruwelijke taferelen zijn het gevolg. Dagelijks: 12.00-14.00-16.30-19.00- 21.30 uur. Metro: Fleisch (gedwongen do nors). Èen jong stel betrekt een ver vallen hotelletje in Las Cruces. Hun mooie droom veranderd snel in een kwade. Ze worden, met behulp van de concierge, ontvoerd. Het meisje weet te ontsnappen. Een vrachtwa genchauffeur die haar oppikt zet met behulp van zijn 'bakkie' de achtervolging in. Als de redding voor haar 'liefje' maar niet te laat komt... Dagelijks: 12.00-14.20-16.45- 19.10-21.35 uur. Sinjoor: Watershlp down (Water schapsheuvel). Beroemde filmver- Waterschapsheuvel sie van Martin Rossen naar het 'ko- nijnenverhaal' van Martin Adams. Een groep konijnen onderneemt een hachelijke tocht op zoek naar een nieuwe woonplaats. Anlmatle- beelden met stemmen van. onder meer Hanna Gordon. Ralph Richardson en Roy Kinnear. Dage lijks: 12.00-14.00-16.00-18.00-20.00- 22.00 uur. GENT Captiole: Noth-sea hijack (Noord zee commando). Roger Moore, An thony Perkins en James Mason be leven barre avonturen op het wijde Noordzeewater. Dagelijks: 14.00- 16.15-18.25-20.35 uur. Calypso 1: Annie Hall. Woody Al len's weergaloze meesterwerk op herhaling in Gent. Allen zelf eni zijn tegenspeelster Diana Keaton bouwen een adembenemende spanning op. Psychologie tussen twee mensen in optima forma. Da gelijks: 14.00-16.10-10-18.20-20.30 uur. Calypso 2: Kramer versus Kramer. In Gent nog steeds de belevenissen van een echtpaar in scheiding. Me ryl Streep (Oscar) en Dustin Hoff man zijn de ouders die strijden omi de zorg van het kind. Dagelijks: 14.10-16.00-18.15-20.30 uur. Calypso 3: The Rose (De Roos). Bette Midler schittert nog steeds in deze film over een ster die ten onder gaat. Dagelijks: 14.05-17.00-19.55 uur. Calypso cine club: 'And now some thing completely different'. Monty Python Is populair in Gent. Deze wat oudere fiim van het Britse col lectief draalt Iedere avond om 23.00 uur. Century: Hulk 2 (De terugkeer van de Hulk). Het Amerikaanse superi dool dat groen wordt als hij zich kwaad rtiaakt is aan een vervolg toe. Bill Blxby doet weer zijn best. Da gelijks: 14.00-16.10-18.20-20.30 uur. Majestic Club: 'One flew over the cuckoo's nest'. Milos Formans meesterwerk over het leven in een psychiatrische inrichting blijkt ook in Gent weer aan te slaan. De film werd bekroond met maar liefst vijf oscars. Schitterende hoofdrol van Jack Nicholson. Dagelijks: 14.00-17.05-20.10 uur. Cine Rex: Life of Brian. Nieuw schaterwerk van het bekende Mon ty Python collectief. Twee uur Brit se humor, en absurdisme. Savoy: Elsa, fraulein SS. Harde porno over een kampbeul die geem wreedheid uit de weg gaat. Voor liefhebbers. Dagelijks: 14.00-16.10- 18.20-20.30 uur. Select: The seven percent solution (De terugkeer van Sherlock Hol mes). Film die alles in zich heeft van een klassieker. Met stijl en ac tie en kopstukken als sir Laurence Olivier, Alan Arkin en de beeld schone Vanessa Redgrave. Brugge Memlinc: Manhattan. Woody Al len's bitter-komisch filmwerk op herhaling in Brugge. Een prima zo- merfilm. Dagelijks: 20.00 uur. Zon dag en maandag: 14.30, 17.15 en 20.00 uur. Zwart Huis: Kramer versus Kra mer. Dustin Hoffman en Meryl Streep strijden ook in Brugge (voor de elfde week) om de zorg van het kind, nadat hun huwelijk stukgelo pen is. Een adembenemende regi stratie van 'zomaar' een echtschei ding. Dagelijks: 20.00 uur. Vrijdag en zaterdag: 20.00 en 22.30 uur. Zon dag en maandag: 14.30, 17.15 en 20.00 uur. Rembrandt: Peter en Elliot de draak. Een avonturenfilm in opti ma forma. Dagelijks: 14.30 en 20.00 uur. Zondag en maandag boven dien 14.30-17.15 en 20.00 uur. muziek/theater GENT Morgen (zaterdag) gaan de Gentse feesten van start. Plaats van han deling: terrein rondom de oude Sint-Jacobskerk in Gent. Het fes tijn begint zaterdag om 14.30 uur met een openingstoet, 's Avonds beginnen op twee podia verschil lende optredens; podium I 19.00 uur, Walter de Buck en groep, 20.00 uur fanfare Sint-Juttemis, 21.00 uur Roland, 22.00 uur Pijpekruid (Ne derlandse folk). 23.00 uur Rory Mc Namara (Engelse folk). 00.00 uur: film Mon Oncle van Tati. Podium II: 20.00 uur Pijpekruid, 21.00 uur Rory Mc Namara. 22.00 uur Fanfare Sint-Juttemis en 23.00 uur Jam Sessie. Overmorgen (zon dag) is er om 14.00 uur op de Vlas- markt een Badjesmarkt en om 21.00 uur een volksfeest. Bij de Sint-Jacobs is er vanaf 14.00 uur een kinderanimatie door Pattattie Pattatta. De optredens 's avonds: podium I, 19.00 uur Sabine-teater, 20.00 uur Willem Vermandere, 21.00 uur Yaravie (Peru), 22,00 uur Fanfa re Sint-Juttemis, 23.00 uur Clee's Willem Vermandere. Jazz Trio (Gent), 00.00 uur film The Circus van Charlie Cahplin. Po dium II: 20.00 uur Yaravie 21.00 uur Voljeir, 22.00 uur Walter de Buck, 21.00 uur Wannes van de Velde. 22.00 uur Trio Rum (Vlaamse folk) en 23.00 uur Jam Sessie tot 00.00 uur dan film Concert for Bangia Desh (met George Harrison en Bob Dylan). Podium II: 19.00 uur De Piotto's, 20.00 uur Zwandekulas, 23.00 uur Doedelzakseranade. Walter de Buck. tentoonstellingen GENT In het museum voor hedendaagse kunst aan het Citaldelpark ln Gent is tot eind augustus de expositie 'Kunst in Europa na '6§' te zien. In alle werken is het uitgangspunt de mentaliteitsverandering die zich na het woelige jaar '68 heeft voorge daan. Er is werk te vinden van 'Gro te namen' als Darboven. Long, Gil bert en George, Jan Dibbets en Ger van Elk. De expositie wordt vrij al gemeen beschouwd als de belang rijkste op dit gebied na de Biennale in Venetië en 'Pier en Ocean' in Londen. Te zien tot 31 augustus da gelijks van 10.00 tot 12.30 en van- 14.00 tot 18.00 uur. KNOKKE-HEIST In het kader van het Homorfestival is in de Humorhall van het Lagune- beachhotel in Duinbergen (Knok- ke-Heist) een expositie te zien van l^moristische prenten (cartoons). De tentoonstelling - met de naam Wereldkartoenale - toont 300 hu moristische tekeningen van kun stenaars uit 43 verschillende lan den .Ook Nederland is vertegen woordigd. Een speciale ruimte is toebedoeld aan de expositie 'Hu mor en satire in Joegoslavië'. De Wereldkartoenale is tot 9 septem ber te zien, dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur. OP DE PONTENEUR In Op de Ponteneur van vorige week, getiteld 'ver krachting in het huwelijk' ontbreekt een deel van de tekst dat bij de technische verwerking van de krant is weggevallen. Hierbij drukken wij het artikel nog eens af. Een mens kan wel een heleboel lezen maar daarom nog niet alles begrijpen wal hij leest. Die commissie zedelijkheidswetgeving bijvoorbeeld. Wetten, door mensen gemaakt, hebben nu eenmaal geen eeuwig heidswaarde. Ze dienen bij tijd en wijle aan de gangba re maatschappijnormen te worden bijgesteld. Die commissie dan, kortweg benoemd als 'commissie Melai' naar haar voorzitter, professor mr. A. Melai, heeft de zedelijkheidswet eens terdege doorgelicht. Vanzelfsprekend moet deze, nu er zo ontzaglijk veel veranderd is op dit gebied, worden bijgespijkerd Nimmer kwam ons zoveel gedrukte tekst onder ogen over intiem mensenlijk verkeer als de laatste jaren. Ellenlange uitweidingen, er wordt wat afgegraast in deze materie! Liefhebbers van dit genre komen aan hun trekken en ook ik viel met een zekere gretigheid aan op het krantebericht dat in het kort de voornaam ste conclusies meedeelde van de commissie en las het van a tot z. t Was onnozel en een bewijs van geestelijke dorheid, ontstaan in een voorlichtinasloze ïeugd, maar jaren achtereen wist ik niet precies wat verkrachten was. Dat wil zeggen, dat ik wel begreep dat het neerkwam op sexueel geweld. 'Gedwongen sexueel contact' ver neem ik nu uit het verslag. En de commissie wil dat verkrachting ook strafbaar moet worden gesteld als deze in het huwelijk plaatsvindt. Zie je wel, ik vond het altijd al raar van de apostel Paulus - zelf moest hij niets van het huwelijk hebben - maar hij verkondigde: 'De vrouw heeft de macht niet over haar eigen lichaam, maar de man'. En daar zaten we maar mooi mee, als 't meeloopt tot de jaren tachtig. We zijn het van harte eens als hel nieuwe wetje erdoor komt. Maar we zetten wel wat vraagtekens bij de be wijsvoering. Stel, het afdwingen vindt uitsluitend ver baal plaats, dus met zoete woorden, gedrein en gezeur. Stel, dat hier een vrouw is, die altijd hoofdpijn heeft op het cruciale moment en nimmer enige fiducie in het echtelijk verkeer. Dat kan toch? Neem verder in ge dachten dat ze toevallig een vrij viriele echtvriend ge troffen heeft, die er meesterlijk ingetuind is, de sukke laar. Dat kan toch ook? Fout en mis natuurlijk. Herrie in de keet en tenslotte gedwongen sexueel contact om van het gezeur af te wezen. Me dunkt, voor geen van belde partijen een plezierig contact maar dit even terzijde. Zou zo'n man nu ook strafbaar zijn om zijn geestelijke afdwingerij? Maar dan nog. de bewijsvoering. Als de muren wat gehorig zijn, zou het kunnen gebeuren dat buren van het ge bakkelei op de hoogte zijn, maar anders? Tot voor enkele jaren was overspel strafbaar, maxi maal zes maanden gevangenisstraf kon je ervoor krij gen. Ik ken mensen, die, als het bij elkaar opgeteld zou worden, hiervoor jaren inde gevangenis zouden door gebracht hebben, maar er gebeurde niets. Overigens: als doorgaat wat de commissie Melai advi seert dan kan in de toekomst verkrachting in het hu welijk worden bestraft met maximaal acht jaar gevan genisstraf. Die commissie Melai wordt vast op handen gedragen door feministen. Janneke Dierki Harms

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1980 | | pagina 28