loese burgemeester opende mdieren ten toonstelling Jeugdraad Reimerswaal wil nieuw onderkomen voor JOK mda Streekziekenhuis van Bevelanden vlakbij psychiatrisch ziekenhuis weekend diensten Uitstekende voorstelling 'Theater' in Zierikzee JW >A 800 DIEREN IN HOLLANDSE HOEVE .Burgmeester mr F. G. A. Hu soes heeft vrijdagavond de aaalwrinciale tentoonstelling ge nu sierdui ven. konijnen, hoen- aria's in de grote schuur van ^boerderij 'De Hollandse Hoe- jjfj. Als gastheer treedt de de pluimvee- en sierduiven- tSCl ju'Zeelandia'op. Huber, wenste de orgaru- t Roq k6 15 DECEMBER 1979 iiviitfl succes toe en zei blij te zijn jonstelling weer in Goes te mo- "f- pct in de schuur zijn 450 kóny- M? «gebracht in 28 rassen. De ca- s,^ j met 9 exemplaren wat slecht <ÜI» jmordigd maar 165 hoenders, ''■W.zorgen voor het nodige la- Btntwintlg soorten sierduiven. zitten tot en met vandaag 'fl l ai mooi te wezen in onafzien- hokken van twee-hoog. '..jjnjke keurmeesters hebben ^rdeel uitgesproken over de to- J dieren 1111,11 aisatoren hopen ook nog in de nif' provinciale tentoonsteLlin- «no. in d schuur van de kin- U pjjjij pan moet het aantal in- inlet al te veel toenemen want 300 dieren is de zaak ruim- ibezet. spolitie ÏÏÏtbiirg neemt |er in beslag enij bdrg - Der ifkspolitie in Oost- tfldonderdagavond omstreeks jc'een illegale zender in beslag 5 De zender was eigendom van De K- uit Oostburg. De zen van de illegale zender Boringen hebben veroorzaakt. Dt K. Is proces-verbaal opge- 1001 (landsvrouwen ma 'Ksl jAPELLE - Donderdag 20 de- houdt de Bond van Plate ixffifimuwen afdeling Westkapelle lea: kastviering in het HMER- onjji UJeugdgebouw. voor leden en De aanvang is 20.00 uur. 2 rtbelangen houdt ua|lilering in mis Vlissingen De Stichting Sportbe- slngen houdt donderdag 20 jereen vergadering in het stad- JlVllssingen. Aan de orde komen 1 het jeugdsubsidiebeleid penhet verslag van de accom- Issie. De vergadering be ft 1930 uur. Eén van de vierhonderdvijflükonijnen, die te zien zijn op de tentoonstelling in De Hollandse Hoeve' te Goes Vergunningsaanvraag uitbreiding van General Electric BergenopZoom rond DEN BOSCH - General Electric Plas tic in Halsteren - Bergen op Zoom de voorgenomen uitbreidingen Gedepu teerde.staten van Noord-Brabant heb ben dit vrijdag in een brief aan de fa briek geschreven. De twee progressieve gedeputeerae wilden dat de brief nog niet verstuurd werd. omdat het overleg inzake de veiligheid en de geluidshinder dit vol gens hen nog niet toelaat, aldus lichtte een woordvoerder van de provincie na der toe Het college wijst er in de brief op dat met General Eeciric op belangrijke punten overeenstemming ts gebruikt, maar over andere - eveneens belangrij ke - zaken nog niet Ook blijven er vra gen over die het bedrijf nog niet vol doende heeft beantwoord Het college hoopt maxima vastgesteld voor verlie zen van giftige stoffen, waarmee de fa briek werkt en zal General met meer gegevens moeten komen over de gas- ontsnappingen via de schoorstenen Uit de veiligheidsrapporten moet vol gens g s. nog blijken dat de kans op ca lamiteiten bij de procesvorming aan vaardbaar klein is. Uit een globale veiligheidsstudie van het chemische bedrijf is dat nog niet gebleken Daar om is verdere studie op dit gebied noodzakelijk HUIDIG ONDERKOMEN WORDT GESLOOPT LEGE BARAK TIJDELIJK OPLOSSING KRU1NININGEN - De jeugdraad Rei- merswaal zal het gemeentebestuur adviseren zo snel mogelijk een nieuw gebouw te zetten vood e stichting jon geren ontmoetingscentrum Kruinin- gen (JOK). Dit bleek donderdagavond tijdens een openbare jeugdr.aadverga- dcring in het gemeentehuis te Krui- ningen. Het JOK gebruikt momenteel nog een voormalige notariswoning om dc spullen op te slaan, voor activitei ten is hier geen plaats. Bovendien moet het JOK binnenkort bet pand ontruimen omdat het op de nominatie staat gesloopt te worden- Het JOK staat dan op straat. De gemeente wil de geplaagde jon- gerengroepering graag onderbrengen in een gebouw nabij het nieuw te bou wen sportcomplex. Die zal echter naar verwachting pas begin 1983 klaar zijn. De Jeugdraad vindt dat. wanneer het sportveldenpatroon bekend is, kan worden begonnen met de realisering van de ontmoetingscentrums. Zij zal H2 ■NBURG - Dorpshuis, 20 uur: ■Optater met 'De draad In het entehuls. 14 30-15.30 uur: t Hollandse Hoeve, 10-18 uur: itoonstelling; ,2030 uur: Film-huls met 'Die sTormannes beim Elfmeter'. Sl.-Lidulnaziekenhuis, 15,05- 20-21 uur: Uitzending Radio ale. OS - Dorpskerk, 20.45 uur: Instrumentaal Ensemble van 7HBBUBG - Gasthuis. 20-21 30 ^1 Bending Rawa. Tteal.20 uur: Kerstconcert door muziekschool. iDE - De Klorftp, 20.30 uur: faügroep 'La Chlffonnie' - Razzmatazz. 20.30 uur: :kdoor Yaravi kgü - Vestzaktheater, 20.30 -isrr itoneel dopr Eva ,Kant. dj',, lasttngkafltoor. 10-17 uur: Vo- J0W Mistelling.; I juj fik, 20 uur: Weihnachtsorato- m aot.-Josephziekenhuis. 10-12 hete Rawa. 3^2 t - Zaal Koeman. 19.30 uur Muziekvereniging K eo-^fARENDSKERKE - N H. Kerk. Mrentsconcert. itohcafé, 12 uur: Koffiecon- •St-Lldulnazlekenhuis. 15.05- "üending Radio Nightingale, rir - De Warande. 20 uur: el De getemde feeks'. BURG - Concertzaal. 14.30 iïs 'Dtoncert door Jazznuts; n.uk 17 uur: Concert Rex TEG-Burgerzaal Stadhuis. 12 "en. K* GENT De sPeye- 14.30-19 es ïb °vanamateurfotovereniging. .O*# "EN - Bethesda-St. Joseph- nsAO is. 9.30-11.45 en 15.30-17.30 JS DdingRawa iJjfEN DP ZOOM - Roxy, zat en ,55i schat van kasteel 3.1.; zat. 18.45 en 21.15. zon. 21.15 uur Een pak slaag. Huur: Jack en JU1,18 jr. 18.45, zon. 14 en 16 uur: De 18jr, zat. 21.15 en 23.30. zon. ■15 uur: Schoolmeisjes porno. 1 zat. en zon. 19 en 21.30 pto Athens, 12jr: zon. 14 uur. Nraak. a.l, JkKontng van Engeland, zat "ril. 18.45 en 21 uur: Een pak |»t.l9, zon. 13.45.16en 18.45 ~unlng Poolbasis Zebra. 12 Wen 23.15. zon. 14.30.16.15 en Pnete dagboek van een 17-ja- "21.15, zon. 13.45 en 21 uur: Avalance express, 12 jr, zat. 21.15, zon. 21 en 16 uur: I never promised you a rosegarden, 16 jr. MIDDELBURG - City, zat. 20 uur: De vliegende brigade; zon. 14.30 uur: Gul liver's reizen, a.l.; zon. 20 uur: Ontem bare driften VLISSINGEN - Alhambra I, zat. en zon. 19en 21.30 uur: Een pak slaag. 12jr;zon 14 uur. Woody Woodpecker, a.l. Alhambra II, zat. en zon 19 en 21.30 uur: De prijsvechter, a.l.; zon. 14 uur: De prijsvechter, a.l. ZIE RIK ZEE - Concertzaal, zat. 14 en 20, zon. 20 uur Moonraker, a.l TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof. 14-17 uur: Bergen (in) stukken GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. zat. 10-12 en 13 30-17 uur "Nederland - Canada, 35 jaar blijvende vriendschap' en 'Winterbeelden' Lunchcafè Stadhuis, zat 9-18 uur Schilderijen van hedendaags Yerseke. HEILLE - Landbouwmuseum, zat en zon. 10-12 en 13-19, uur: Oude land bouwwerktuigen. MIDDELBURG - Rijksarchief, zat 9.30-12.30 uur: 'Van nabij en verre St-Janstraat 41. zat 14-17 uur Touwplastieken van Anneke Ruim- schotel. 'Artshop Six and Bix. zat 10-18 uur Werken Gera Dauvillier en Wim Vader Galerie De Witte Swaen. zat 12-18 uur Nagelaten werk van Wim Helder Galerie De Klos. dag. 10-24 uur Zeefdrukken van Willem Nel! Galerie 't Kot, 9.30-17.30 uur: Gouaches van Pien Hazenberg Galerij De Cleene Catte. 12-17 uur: Sieraden van diverse kunstenaars NISSE - Galerie De Mooie Staak. 19-20 uur: Werken Messemaker OOSTBURG - Bibliotheek, zat 10-12 uur: Werken Didy Waalwijk-de Baan TERNEUZEN - Ter Schorre. 11-21 uur Werken Luc Willem. VLISSINGEN - Galerie Marquis. 13-18 uur: Werken Otto Völker en Gilbert Mazliah. WATERLANDKERKJE - .In den Ko ning'. vanaf 14 uur: Schilderijen van Karei Weijland sr. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte, zat. 13-18 uur, zon. 14-18 uur: Werken Peter John Voormey UZENDIJKE - Galerie 'M 4 Werken Jan Verschoore. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, teL 01100-14444look voor milieuklachteni. Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarm nummer 01150-12200 (brandweer en ambulancel Telefonische hulpdienst Zeeland, tel 01180-15551. dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel 01180-36251van 10,00-24.00 uur. weekends van 20 00-24.00 uur Zeeuwseh-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA), tel 01172-2168. Stichting 'Blijf van ra'n lijf* Zeeland, tel. 01184-14645. dag en nacht be reikbaar daartoe een advies aan de raad uit brengen. Al met al blijft het feit dat het JOK op korte termijn de notariswoning uitmoet De jeugdraad suggereerde een tijdelijke oplossing, met de nadruk op tijdelijke, door de inventaris op te slaan in een leegstaande barak achter de openbare lagere school te Kruiningen. Als opsuimte Is dit gebouw in ieder ge val voorlopig geschikt. Wanneer er ook activiteiten moeten plaatsvinden, wat dan alleen overdag kan vanwege de geluidsoverlast, moet er wel het een en ander worden opgeknapt. De jeugdraad zal het gemeentebestuur om de benodigde gelden verzoeken. Met dien verstande dat een eventuele toe kenning niet moet werken als eeD rem op de totstandkoming van de per manente behuiziDg nabij de sporthal. Het JOK-bestuur zal zich erover bera den of het bedrag van 20.000 gulden, dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor de aankoop van een barak, zal aanwenden voor het opknappen van de tijdelijke behuizing of voor de nieuw te bouwen accommodatie. Peuterspeelzalen Voorts sprak de jeugdraad zich uit ge- gen de huurtarieven dié de gemeente Reimerswaal hanteert, voor de huisves ting van peuterspeelzalen. De peuter speelzalen betalen voor hun ruimte een vast bedrag van 770 gulden, ongeacht de oppervlakte die zij gebruiken. Dat is veel meer dan de andere vereni gingen in Reimerswaal betalen. In een brief van b. en w. aan mevrouw M. Con- standse, die gevraagd had naar het hoe en waaromt van deze gang van zaken, motiveert het dagelijks bestuur de on gelijkheid. „Gelet op de hoge subsidie die de peuterspeelzalen in de huisves tingskosten krijgen, achten wij dit unifbrmtarief verantwoord", schrijft Kerst feestvieringen SEROOSKERKE (S.) - Op woensdag 19 december zal de bejaardensocièteit, hét kerstfeest vieren in het Dorpshuis. De kerstfeestviering van de zondags school 'Dc Zaaier' is op zondag 23 de cember in de hervormde kerk Voor ganger in deze kerstfeestviering is de plaatselijke predikant ds. B. Baks Kerstfeest christelijke lagere school Nieuwerkerk NIEUWERKERK - Het kerstfeest voor de kinderen van de christelijke lagere school te Nieuwerkerk wordt gehouden op vrijdag 21 december in het gebouw van de hervormde gemeente aan de Kerkring te Nieuwerkerk. Diegenen die aangesloten zijn op de kerktelefoon, zowel hervormde als de gereformeerde kerk kunnen dit. kerstfeest thuis mee- beluisteren De aanvang is 19.00 uur. Oud papieractie te Sint-Annaland SINT-ANNALAND - De zen dingscommissie van de gereformeerde gemeente in Sint-Annaland zal dinsdag vanaf 18.30 uur oud papier ophalen. De opbrengst komt ten goede aan de zen ding van de gereformeerde gemeenten het college van b en w. dat er van over tuigd is dat dit geen bezwaar kan zijn. Voor de jeugdraad is het dat wel Men vindt dat. wanneer er subsidie wordt gegeven terwijl bet met de andere hand wordt teruggepakt, de gemeente net zo goed geen subsidie kan geven. Daar echter bij de subsidievaststelling is ge bleken dat men het geld goed kan ge bruiken, vindt de jeugdraad dat het gemeentebestuur de uitzonderingsbe paling moet herzien Tijdens de jeugdraadsvergadering han teerde voorzitter J Bolluyt voor de laatste maal de voorzittershamer De raad koos met algemene stemmen de heer H L. de Miranda als hun nieuwe voorzitter. De heer De Miranda kan nog niet oföcieel worden geïnstalleerd om dat hij pas tijdens deze vergadering werd voorgedragen als lid van de jeugdraad. De gemeenteraad van Rei merswaal moet zich nog uitspreken over zijn benoeming als zodanig. NED. HERVORMDE KERK. Aagtekerke 10 ds. Vreugdenhll 19 ds Nauta. Amemuiden 10 ds Tukker 15 ds. Klok, Biggekerke 10 15<HAids.Ten Kate. Domburg 10 kand. Bakker 19 ds. De Wit. Gapinge 14 ds De Boer. Grijps- kerke 10 ds. De Wit <HDi 1430 ds. Vreugdenhll; Kleverskerke 9 30 ds. Ka lis. Koudekerke 9 en 10.30 ds De Jong. Verpleeghuis 'Der Boede' 10 30 ds. V d Vrie. Meliskerke9ds Ten Kate 10 15ds. Den Hollander. Middelburg Oostkerk 10.15 ds Hlensch 19 ds V Oorschot. Nieuwe Kerk 10.15 ds Brummelkamp; Koorkerk 10 ds Rinkema. Ontmoe- tingskerk 10 ds. Roodenburg, Thomas kapel 10 ds. Borgers. Stromenwijk Ont- moetingskerk lOdhr. Grefhorst, Nieuw en St-Joosland 11 ds. Nennie. Oostka- pelle 10 ds. Den Hollander. Oost-Sou burg 9.30 ds. V d Heide (HA) 19 ds Cladder; West-Souburg 9 dhr Hondius. Rit them 9 30 ds Nennie. Serooskerke 10 ds Nauta 14 30 ds. Radstake: Str Laurens 10 dhr Jorritsma, Veere 16.30 ds. Kalis: Vlissingen St.-Jacobskerk 10 ds Cladder 17 ds. Post. Johanneskerk 9.30 ds. De Liefde 17 ds. mr. Ten Kate. 15 EN 16 DECEMBER Centraal alarmnummer: 01100- 11444 Ambulance bij ongevallen: 14444. 01184 Borssele geeft folder uit over rampen HEINKENSZAND - De inwoners van de gemeente Borssele hebben één dezer dagen een extra nummer van het ge meenteblad De Westender ontvangen. Deze uitgave is geheel gewijd aan de vredesrampenregeling. De extra uitga ve van De Westender heet dan ook "Vredesrampenfolder gemeente Bors sele'. Doel van de folder is de burger inzicht te verschaffen over de ram penplannen en de alarmeringsregelin gen. zoals Borssele die onlangs in een dik boekwerk heeft vervat. In de uitga-- ve van De Westender staat.de gemeente nog eens stil bij de soorten rampen die in vredestijd zouden kunnen voorko men. Allereerst zijn daar de kern centrales in Borssele en Doel (B). Dan kan de fabrikage en/of verwerking van producten in het Sloegebied een ramp of iets dergelijks veroorzaken. Daar naast zijn er nog: de scheepvaart op de Westerschelde; het vervoer van ge vaarlijke stoffen op de weg of met de trein: en niet te vergeten watersnood De folder geeft voorts informatie over hoe precies te handelen hij een ramp Belangrijk daarby is het telefoonnum mer van het Hulpcentrum Midden- Zeeland (01100 - 14444) Kerstviering van NCVB Aagtekerke AAGTEKERKE - Woensdag 19 de cember houdt de NCVB-Aagtekerke haar kerstviering Dat gebeurt in het gebouw 'Amicitia', aanvang 19 45 uur Het NCVB-koortje zal medewerking verlenen. Voorafgaand aan de kerstvie ring is er een broodmaaltijd, die om 18 uur begint Collecte BIEZELINGE De dankdagcollecte in de Nederlands hervormde kerk te Bie- zelinge heeft 3910.95 opgebracht Artsen Vlissingen: za. 0.00 - 24.00 uur: R. M. Thiadens, Zuiderbaan 23. tel. 64633. Zo. 0.00 - 24.00 uur. A. J. Mijnlieff, Ni©. Beetslaan 15. tel. 12525. Visites aanvra gen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen: 12.30 - 13.00 en 17.30 - 18.00 uur. Middelburg-, vnj. 19.00 - za. 24.00 uur M Reyerse. Seisweg 29, tel. 13456. zo. 0.00 - 24 00 uur G J H Meijer. De Krammen 14 tel 14664. Visites aanvra gen vóór 10 uur. Spreekuur voor drin gende gevallen- 12.30 - 13 00 en 17.30 - 18.00 uur Middelburg - Zuid: Patiënten van dr. Jansen, dr Perquin en dr Kodde zie dienst onder Souburg. Nieuwland en Amemuiden Souburg, Nieuwland en Amemuiden: za. 0.00 - 24 00 uur N Kapteijn, Lekstr. 6. Souburg, tel. 01184-61630. zo. O.OO - 24.00 uur H. Kapteijn-Snijders. (adres zie boven). 8preekuur voor dringende gevallen: 12.30 - 13.00 en 17.30 - 18.00 Gapinge, Grijpskerke. Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Veere en Zanddijk: J. W. Oosterhoff, Markt 10, Veere, tel. 01181 - 271. Westkapelle, Zoutelande, Koudeker ke, Domburg, Aagtekerke, Biggekerke, Meliskerke: Vrij. 18 00-zo. 24.00uur B. Vaandrager. Weststraat 7. Domburg, tel 01188 - 1271. West-en Midden-Walcheren: vrij. 18.00 - ma. 8.00 uur: B Bouwense, Valkenis- se weg 14. Biggekerke, tel. 01185-2190. Tandarts: spreekuur: za. en zo. van 11.00 - 12.00 uur: P. H E Cappenberg, Choplnlaan 71. Vlissingen, teL 01184 - 65557. Dierenartsen: consult alleen na telefonische afspraak, visites aanvragen van 8.00 - 9.00 uur A. Rufjs en L. A. van Df)k, Souburg, tel. 01184-66517. Apotheken: De dienst van elke apotheek vangt aan te Middelburg om 18.00 uur en te Vlis singen om 17 30 uur en eindigt vrijdag morgen daaropvolgend Middelburg: W K. Hummelen. Markt 69. tel. 12134. Vlissingen: J M. H. v. d. Sande. Bad huisstraat 30-32. tel. 12066 Wijkverpleegkundigen Walcheren-Oost: Middelburg - Stad: L. v Weerlee. Fa zantenlaan 16. Veere. tel. 01181-614. Zuid, Nieuwland en Amemuiden: B. v. d Logt, Bierkaai 5, Middelburg, te! 01180-27396 Aagtekerke, Domburg, Oostkapelle, Grijpskerke, Serooskerke. St.-Lau- rens, Veere, Gapinge en Vrouwenpol der: Zr Corrie Fenyn. Noordstraat 27. Domburg, tel. 01188-1427 Vlissingen: A. M van Sabben. Sotte- gemstraat 22. tel. 12914. Souburg en Ritthem: M. Dekker. Spaamestraat 110. Souburg, tel. 01184- 61736 Koudekerke. Meliskerke. Biggekerke, Zoutelande en Westkapelle: vr. 19.00 - ma. 8 00 uur: A. Mij nders. Zuidstraat 14. Zoutelande, tel. 01186 - 1325. Verloskundige vrij. 18.00 - zo. 22.00 uur: Vlissingen: P J. van Ginkel. Pres. Roo- seveltlaan 232. tel. 12775. OVEREENSTEMMING OVER AANKOOP GROND GOES - Het nieuwe streekziekenhuis voor de Bevelanden komt tussen Goes en 's-Gravenpolder, vlakbij het psy chiatrisch ziekenhuis voor Zeeland. Het bestuur van het ziekenhuis 'De Bevelanden' heeft overeenstemming bereikt over aankoop van ongeveer 7,5 hectare grond, grenzend aan bet ter rein waarop het psychiatrisch zieken huis wordt gebouwd. Het is de bedoe ling dat de besturen van beide zieken huizen nader onderzoeken in boeverre er samenwerkingsmogelijkheden lig gen. Een en ander deelde voorzitter M Loeve van het streekziekenhuis vrfjdag mee tfjdens een bijeenkomst voor de medewerkers HU toonde zich in zijn hopjes over de grondaankoop en de mogelijkheden om samen met het psy chiatrisch ziekenhuis verschillende za ken op te zetten. De heer Loeve bena drukte dat met de bouw van het nieuwe streekziekenhuis in de loop van 1980 moet worden begonnen De staatsse cretaris van volksgezondheid en mi lieuhygiëne heeft er geld voor be schikbaar gesteld Volgens de heer Loeve heeft het ge meentebestuur van Goes \-erzekerd de agrarische bestemming van het aange kochte gebied óp korte termijn te zullen wijzigen in een bestemming volks gezondheid'. zoals enige jaren geleden ook met betrekking tot het psychia trisch ziekenhuis gebeurde. De voorzit ter van net ziekenhuisbestuur 2ei dat in üvcucg mei de gemeente aanvankelijk andere gebieden bekeken zijn voor ves tigingen van het ziekenhuis (onder meer in Goes-zuid en in de Goese Pol der) Mede gelet op de samendoen-mo- gelijkheden viel de keuze uiteindelijk op een locatie bij het psychiatrisch ziekenhuis - ao bleek uit de toelichting van de heer Loeve. Hij deelde mee dat het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne in beginsel goedkeuring heeft gegeven aan de plaatskeuze. Een onderzoekcommissie, waarin verte genwoordigers van streekziekenhuis en psychiatrisch ziekenhuis, gaat nu na der bezien in hoeverre een herverkave ling van grond (24 hectare psychia trisch ziekenhuis. 7.5 hectare streek ziekenhuis) zinvol is en op welke onder delen er samengewerkt kan worden TerReede 19ds. Bakker. Bethesda-St»- Joseph 10 ds. Joosse. Open Hof 9 30 ds Pettlnga 17 ds Den Heeten. Vrouwen polder 10 ds De Boer (HDi: Westkapelle 9 30 en 18.30 (HA) ds Bezemer; Zoute lande 9.30 en 11 ds Bruining. GEREFORMEERDE KERK Amemuiden 10 dhr V Leerdam 14 30 ds Bossche: Domburg 10 ds Dondorp 17 ds Den Heeten. Gapinge 10 ds. Hof- stra 14.30 dhr. Jorritsma; Grijpskerke 10 ds. Sinke 14.30 ds Schelling, Koude kerke 9.30 ds. V. Stam 19 ds. De Jong: Meliskerke 10 en 14.30 ds. Vreugdenhll. Middelburg Nieuwe Kerk 9 ds Hooger- werf. Oostkerk 9 ds Bakker 17 ds. Meij er. Getuigeniskerk 9.30 ds. Meijer 17 ds. Borgers. De Hoeksteen 9.30 ds Moer man 17 ds De Bakker: OostrSouburg" 9 30 en 17 ds Bosscha; West-Souburg 9 dhr. Hondius; Oostkapelle 10 en 17 kand Hortensius: Serooskerke lOds. V Eyk 17 ds. Hoogerwerf: St.-Laurens 10 ds De Craene 14 30 ds Schelling; Veere 10.30 ds. Kalis 14.30 ds. Hofstra; Vlissin gen Petruskerk 9.30 ds. Den Heeten 17 ds V. d Vrie. Open hof 9.30 ds Pettinga 17 ds. Den Heeten; Vrouwenpolder 10 en 14.30 kand Klaasen. Westkapelle 9 30 ds. Obblnk 16 ds. Noordhof. GEREF. GEMEENTE. Aagtekerke 9 30. 14 en 19 leesdienst. Meliskerke 9.30 en 14.30 ds. V. Stuyven- berg. Middelburg-Centrum 9.30 (HA) en 18 30 ds. V. Vliet 14 leesdienst; Middel burg-Zuid 9 30 en 19 ds Vreugdenhil 14 leesdienst. Oostkapelle 10 en 14.30 lees dienst. Vlissingen 9.30 leesdienst 16.30 ds. Vreugdenhil; Westkapelle 9 30.14 en 18 leesdienst; Zoutelande 9.30 en 14.30 leesdienst NED. GEREF. KERKEN. Middelburg (Engelse kerk).... GEREFORMEERDE KERK VRIJGE MAAKT. Middelburg 9 30 leesdienst 16.30 ds. Moes; Souburg en Vlissingen (De Lan- noystr.) 0.30 en 16.30 ds. Kamphuis CHR. GEREF. KERK. Middelburg 9.30 en 16.30 ds De Vries; Vlissingen 9 30 en 17 ds. Den Hertog VER. VAN VRUZ. HERVORMDEN. Middelburg (Koorkerk) 10 ds Rinke ma. EVANG. LUTH. GEMEENTE. Middelburg 10 ds. Buissing; Vlissingen 10 ds. V. Tuyll (HA). DOOPSGEZ. GEMEENTE. Middelburg 11 ds. Postema; Vlissingen 9.30 ds. Postema HERSTELD APOSTOLISCHE ZEN DINGSGEMEENTE. Vlissingen (Bakkersg.) 10 en 16.30 dienst. GEREDJA KRISTEN MALUKU SE LATAN Dl BELANDA. Oost-Souburg 15 oud. Turumena; Kou dekerke 12 pdt. Waisapy. NIEUW APOSTOLISCHE KERK West-Souburg (Westerbaan) 9.30 en 16, woe. 20 HERSTELD APOSTOLISCHE ZEN DINGSKERK. Vlissingen (Kasteelstraat) 10 en 17 dienst LEGER DES HEILS. Middelburg 10 en 19 kapt. Meulenbelt; Vlissingen 10 en 19.30 samenkomst. BETHEL PENTECOSTAL TEMPLE. Vlissingen (Van Dishoeckstr.) woe.. 19.30 dienst. ANGLICAANSE KERK. VUssingen-Oost (Kapel zeemanshuis Scheldepoort) 10.30 communiedienst 19.30 avondgebed. ZEVENDEDAGS-ADVENTISTEN (ZATERDAG). Vlissingen (Het Anker) 9.15: Middel-' burg (Doopsgez. Kerk) 11. BAPTISTEN GEMEENTE. Middelburg (Kapel Bree 8) 10 ds. V Berghen. PINKSTERGEMEENTE. Vlissingen 14.30 dienst VOLLE EVANG. GEM. 'DE WIJN GAARD'. Middelburg (Zuiderbaken) 9.30 ds. V. d. Zanden; Vlissingen (Vrouwestraat 5, 'Filadelfïa' 9 45 dienst. GEREF. GEM. IN NED. Middelburg (Westerkerk) 9.30. 14 en 18.30 leesdienst, Amemuiden 9.30,14 en 18 leesdienst- EVANGELISCHE GEMEENTE. Westkapelle 9.30 evang. De Jonge. KRISTEN ZUID-MOLUKSE KERK IN NEDERLAND Oost-Souburg (in wijkcentrum 'Mid denhof) 10 ds. Fader MORMONEN Vlissingen (Bloemenlaan 159) 10.30 dienst R. K. KERK. Middelburg 10.15. zaterdag 19. De Hoeksteen 11.30 Souburg 10.30 Paro chiekoor. zaterdag 19; Vlissingen 9.30 dameskoor (ned.i. 12 samenzang, zater dag 18 hererikoor (gregOpen Hof 11 eigen zanggroep 19 samenzang; Dom burg !e en 3e zo. 9. Prijsberlrht 'Zuid-Hol laod Zuid', dou- drrda; 13 december 1S79 Aardappelen 24 000 kg Bintje 18-29; bintje boneken 29-36: eigenheimer 47-64; Irene 23- 32: andijvie 5.000 kg. A 137-195, B 82-156; aubergines 190-280: bloemkool 7 000 st. 6st p bk. 210-230. 8 110-190. 10 90-130, 12 50- 100: boerekool 4 000 kg 40-65; broccoli 430- 4 brume bonene 143-145: Chinese kool m 1.500 kg 39-56. knolselderij 13.000 st. 10 St.p.bk. 52- 65. 12 41-50. 15 27-54. 20 13-32, 25 4-21. knol selderij 1.000 kg zonder blad 16-20: koolrapen 4.000 kg 11-33; groene kool 3.000 kg 17-47. wit te kool 1 000 kg 29-45; rode kooi 3 000 kg 14- 62. gele kool 6.000 kg 11-44, kroten 5.000 kg. A 21-28. B10-.... MocUo 14- paprika IH 1.000 kg 280-320: peterselie 11.000 bs. 28-94. pepers 810-. prei 8 000 kg 67-101. rabarber 2.000 kg 260-300. radijs rood 1.000 bs. 66-71. ramen as 49-50. seelderiJ 30.000 bs 8-44, sla glas 150.000 st 15/16poly ds. 14-16.17/1820-22.19-202025. 212/22 plastic bk 21-29. 23,24 22-33. 25/28 31- 40: spitskool 14.000 kg I 49-108. 6-70. uien 28 000 kg boaken 21-48. grof 23-44. middel 21- 41. drieling 13-32, plckler 11 -24. geschoond 48- 69. spruiten 242.000 kg- tussen haakjes de Clldd prijs. Al (86) 80-96. A2 <81.5) 81-83. BI (84.5183-87. B2 (83) 81-86. C2 (75) 73-77. A3(67) 64-70. A4 (38) 38- B3 l51i 35-64. Dl (174) 174- -. D2 (1525) 143-165. D3 (96) 90-105. D4 (6161-E3 (66) 66-..veldsla 700 Jg 170-230; winterpeen 22 000 kg grof 11-28, middel 9-22, fijn 6-15; witlof70.000 kg. Al tn dozen 150-220. Al 142-203. A2 113-179. A3 72-160. Dl 120-156, D2 64-141. D3 40-115. afwijkend 40-95, stek 40-56; pompoenen 90-100, dr-ulven. allcante 710-720; Appelen: Cox's Orange pippin 92 ton: 80,op 145-153. 75,80 99-161. 70175 78-130. 65/70 36-73. 60/65 21-30. Golden Delicious 46 ton. 80/90 41-63. 70/80 27-52. 60,-70 21-28; Goudreinette 37 ton 90/op 33-46.80-85 34-55. 75/80 32-58.70/75 27-33; Rode Goudreinette 13 ton 90'op 36-52.80/85 37-59.75/80 34-64.70,75 27-52: Lombarts Calville 5 ton 80/90 38-45, 70 80 27-60: pereü: Conférence 15 ton. 65/75 56-78. 55,65 46-74. 45/55 20-40: Doyenné du Comlce 46 ton. 80,90 82-91. 70/80 73-94, 60/70 33-57; Gleser Wildeman 3 ton. 70/80 196-201. 60/70 150-171.50/60 112-127,40/50 29-61; Legl- pont 2 ton. 65/75 55-. 55/65 46-Saint Remy 8 ton. 80,90 83-96. 70)80 82-107. 60/70 69-93. 50/60 38-68. Totaal aanvoer hard fruit 285 ton Veiling Bergen op Zoom. 14 december. Golden Delicious. 27-28; Goudrelnet 27-47; Laxton 30-47. Cox Oranee 22-1.29: Doyenné de Commice 69-1.17; andijvie 97-1.50: bloem kool 35-230: kroten 14-32: witte kool 34, sa- voye kool 18-23; knolselder!) P st. 5-27: sla 14-23; bos selderij 8-12: venkel 1.02-1.13; spruiten geschoond 60-3.50; spruiten onge- sehoond 53-135; uien 10-36. witlof 40-1.40: boerenkool 18: prei 28-84. peterselie per ons 17. Aardappeltermijnmarkt. Rotterdam. 14 de cember. Consumptieaardappelen. Bintje. 40 mm op waarts. april, laten 3150; bieden 30,10; slot 3150..stemming kalm geen dagomzet: week- omzet 51; positie 348. Bintje 50 mm opwaarts, april, laten. 40,00: bieden 39.80; slot 39,90; stemming flauw; omzet89 te weten 10x41.20; 2x41.10: 2x41.00: 1x4030; 10x40.90. 5x40.80; 2x40.70: 5x40.50. 17x40,60; 5x40.40. 4x4030; 6x40.00; 4x39.80; 8x39.70: 2x39.80; 3x3990; 2x40.00 en 1x39,90: weekomzet 568; positie min 3 is geworden 3470 VEILING BARENDRECHT Volgens het proefstation Naaldwijk was de straling 13 december 136 joules per cm2 bintjes 20-30; bonken 28-46; eigenheimers 41- 49; Irenes 20-32; andijvie Al.49-1.99; B 1 02- 1.52; bloemkool 6 st. p.bak 1.40-2.50; 8:1.00- 2 60, bleekselderij 10:70 -1.90, 12 st. 35-1.20. Bruine bonen 1.36-1.40; Chinese kool klasse UI 14-76: knolselderij 10 st.p.bak 33-66; 12:26- 58; 15: 21-50: 20: 4-27; koolrapen 19-38; boe renkool 37-64. witte kool 23-37: groene kool 24-36; rode kool-12-56 gele kool 11-47; kroten 10-35; peterselie 39-93, winterpeen grof 14-26; middel 12-22; fijn 6-10; prei 67-96; rabarber export 3.10-3.40; binnenland 1.60-1.70; radijs rood 45-94; selderij 9-29; glassla vanaf maat 13/14, 16-18; 14-22, 23-24; 21-37; 22-12: 3847 schorseneren 52-87: spinazie 4.30; spitskool 39-1.08: uien grof24-44, middel 2141; bonken 3247; geschoond 78-90; drieling 17-31; plkler 12-17; witlof Al in dozen 1.20-2.40; Al 1.10- 1.89; A2 71-1.75, A3 46-1.14; Dl 1.01-1.70; DU 54-1.37; Dm 40-1.04; afwijkend 40-90; stek 40- 42; druiven alicante 4.6O-630. Coöperatieve tuinbouwveiling Walcheren B.A. te Middelburg. Marktbericht van vrijdag 14 december 1979. Aardappelen rode pipo gr 30. koopm blauwe 46-52gr, dr 20, bintjes bo 34-36. gr 24-25. dr. 13. kr 45. Tomaten CU 77-81. appelen: Jona gold 90/ n 121.80/901140-142. COX o p. 70/80 U 98.70/75 H 70-94,60/65 35-46. Golden delicious 80/85IX 28.70/80 H 33-34.60/70 II21-22, Goud reinette 85/95 II 30. 75/85 II 29. 65/75 H 24-31. Peren: Doyenne du c. 85/95 1 85.75/85 1 100 n 89. 65/75196-105, II83. 60/70 II 48, conference n 50/60 54, salnt remy 65/70 1 87-88. II85.60/65 I 70. II 45. kroet I 26. Gl- stoofsla I 50. na- tuurandljvie 50. kasandijvie 92-105. veldsla 92-105. veldsla 158-184, pre) A 49-82. B 49-45. breekpeen 22-27. uien kg 26-40, kroten kg 7-27. gr. sav kool A 21-42. B 3-23. rode kool A 23-25. B 10-18. witte kool A 12-17. B 10-12. boerekool 13-27, spitskool 5. selderij kg 82- 176. seldeiji kist 251. knolselderij kg 12-36. bl. koprapen kg 12-18. glassla 19/20 I 25 18/19 I 19-25. II15-17. 16/18 I 19-22. II 15. 15/17 U 14, witlof AI 211-225. All 103-166. BR 115-133, afw. 31-110. stek 20-58. spruiten AI 74 U 64-90. BI 3546. II42-56, D11 83-125. bloemkool 8 n 113. 10n 44. 12 n 35. Oliebollenactie WESTKAPELLE - Op maandag 31 de cember houdt de jeugdcommissie van de voetbalvereniging 'de Noormannen' te Wetkapelle een oliebollenactie. De opbrengst is bestemd voor de activitei ten van de junioren ZIERIKZEE, CONCERTZAAL Toneelgroep Theater' met het spel 'Het be lang van Ernst' van Oscar Wilde D, toneelgroep "Theater" heeft het theaterpubliek van Schouwen-Duivc- land vrijdagavond in Zierikzee een voortreffelijke voorstelling geboden van Oscar W'iide's merkwaardige spel 'Het belang van Ernst'. In de Zierikzee- se concertzaal voltrok zich bijna drie uur lang een aaneenschakeling van fijnzinnige humor rond weinig geor dende romantische thema's en per soonsverwisselingen. Er was echter heel wat meer te beleven dan "alleen maar' lichtvoetig amuse ment. Toneelgroep 'Theater' schilderde onder regie van Ger Thijs operette-ach- tige maar niettemin scherpe beelden van de inhalige wijze waarop de Engel se aristocratie zich in de jaren rond de eeuwwisseling voor het behoud van de eigen machtspositie keerde tegen de 'burgerstand' Oscar Wilde's 'Komedie der verwarrin gen' is het fantastische verhaal over Jack Worthing's fictieve broer Ernst, die in de grote stad woont Dit verzinsel geeft Jack echter de mogelijkheid zo nu en dan eens naar de stad te gaan, waar hij zich Ernst laat noemen. De verwar ring wordt compleet als er in het dorp van Jack iemand verschijnt die meldt Jack s broer Ernst te zijn Het is echter een vriend van Jack HU dwingt hem er in feite toe zijn spel tot het eind mee te spelen. Eric van der Donk zette in de persoon van John Worthing op voortreffelijke wijze een onzekere en zachtmoedige Jack/Ernst op de planken. Jerome Ree huis voelde zich kennelijk zeer thuis in de persoon van Ernst's veel gebakjes snoepende tegenspeler Algernon. Ellse Hoomans schitterde als de sterke vrouw in het tijdperk van koningin Vic toria. 'Het belang van Ernst' voerde ver der nog drie vrouwen ten tonelede Jon gedames Gwendolen, Cecily en de gou vernante miss Prlsm, evenzoveel fraaie prestaties van respectievelijk Pauline van Rhenen. Bea MeuLman en Trees van der Donck. Jan Gorissen was een ondanks zijn verlichtheid een respecta bele dommee. Andy Daal leverde een stijlvolle bijdrage als advocaat en be diende JJ.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 5