Geluk is niet te koop, zekerheid wei! KU kon keukens kookktoof leveren! ML KETELHUISMACHINIS1 ELEKTRO- ELEKT RONIK AMON TEUR WISSEL BEVELANDEN WISSEL SCHOUWEN Automobielbedrijf v. d. Vliet - Goes BV volvo rib Automobielbedrijf De Groene B.V. Voor al uw bouwmaterialen Van Schilt^^ Oud Gastel VAN SCHILT ambitieuze jongeman Piet Rentmeester b.v. wie.» wie.. JM® wie, wie. nrnmnr nnnomr wie... wie... 'r0 KeuKens PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT Philip Morris Holland B V is een werkmaatschappij van Philip Morris Europe In Europa fabriceert en distribueert Philip Morris voornamelijk sigaretten, waaronder de merken Marlboro, Merit, Philip Morris en Runner. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Lausanne, terwijl België, Duitsland. Engeland. Zwitserland evenals Nederland vestigingen binnen hun grenzen hebben. Philip Morris behoort tot de snelst groeiende zelfstandige tabaksindustrieën ter wereld In verband met de voortgang van de bouw van onze nieuwe fabriek in Bergen op Zoom zoeken wij een De geschikte kandidaat is tussen de 20 en 35 jaar en heeft een opleiding op M.T.S.-E niveau terwijl hij daarnaast kennis van digitale en analoge technieken heeft In verband met het internatio nale karakter van ons bedrijf is een behoorlijke kennis van de engelse taal een voordeel. Tot de taak van de aan te stellen funktionaris zal behoren: - het onderhoud en de kontrole van de elektrische en elektronische installaties van onze produktiemachines; - het repareren van prints; - het verrichten van inciden teel klein installatiewerk; - het i.v.m. de sterke uitbreiding van onze fabriek meewerken aan het installeren en overplaatsen van produktiemachines; - meedenken in het tot stand brengen van technische verbeteringen aan de produktiemachines. De werkzaamheden worden verricht in 2-ploegendienst. De werktijden Wisselen per week van maandag t/m vrijdag van 06.00 uur tot 14.30 uur en van 14.30 uur tot 23.00 uur. Naast een goed salaris hebben wij nog enkele aantrekkelijke voorzieningen. Zo krijgt u 8% vakantiegeld, 5% eindejaars uitkering en 23 dagen vakantie per jaar. Woont u verder dan 10 km van Bergen op Zoom, dan ontvangt u daarvoor een reiskostenvergoeding. Gratis werkkleding hoort ook tot het pakket secundaire voorzienin gen, evenals de 100 sigaretten die u per week krijgt. Interesse? Richt dan uw sollicitatie aan de afdeling personeelszaken van Philip Morris Holland B.V., Pranklinstraatl, 4622 RG Bergen op Zoom, t.a.v. de heer G. J. Dufornée. Telefoon 01640-37750, tst. 45. Philip Morris Holland B.V. Mensen, die de krant maken "Een stoer vak kan je het niet meer noemen". Cor Bronk typograaf. Vorig jaar werd de overgang van de warme zetterij naar de fotozetterij voltooid. Nooit meer meten, passen, persen en sjouwen met lood Aan een tafel zitten en plakken doet hij nu. De blauwe overall vol met zwarte vlekken vervangen door een spierwitte doktersjas. Heeft'ie nog plezier in z'n werk? "Natuurlijk wel", zegt Cor resoluut. Verrijn Stuartweg 10 (verlengde v. d. Fruitlaan) Goes-Zuid, tel. 01100-28751 Zaterdags de gehele dag geopend donderdagavond. Rover zeer geschikt voor LPG off. Leyland-dealer voor Noord- en Zuid-Beveland. Voor alle REPARATIES van LEYLAfMD-PRODUKTEN kunt u bij ons terecht Auto van de jaren 80 Rover 2600-3500, Officiële Rover-dealer Rovers uit voorraad leverbaar. I J I I.Strenge keuring op 41 vitale punten. Elke gebruikle nuio wordt door onze technische I Wij bieden aan: stuf op41 vitale ponten gecontroleerd en zonodig gerepareerd 2. BOVAG garantiebewijs. Gebmïkle auto's van mcbrdan f4000,-verkopcn wij met de bekende BOVACi-garanlie. Met als extra Volvo service- verlaagd eigen risico. 3. Veilig Verkeer Nederland vignet Onze autotester is door Veilig Verkeer Nederland gemachtigd tot keuren. Een gebatikte auto met het Volvo TesLrapport krijgt ook het keurmerk van WN. 4.Volvo Touring Service. Een unieke service, die u een jaarlang uitgebreide hulp- verlening-o.a. hij aanrijding.ziekte.ongeval, pech en diefstal -garandeert door geheel Europa. Bovendien is uw bagage en die van 3 medeinzittenden tot een bedrag van f2000 - per persoon verzekerd legen diefstal en Ireschadiging als gevolg van opgelopen schade aan de auto. 5. lOOOkm.InspectiebeurL Iedere koper van een gebmikte auto krijgt hij ons een bon.dic recht jgeefi op een 1000 km inspectie-beurt. Volvo 242 GT silvermet1978 Volvo 244 DL en Ipg, bruin1977 Volvo 245 DL en Ipg, rood 1976 Volvo 343 DL spec, silvermet1978 Volvo 343 DL autom. goudmet.1977 Volvo 66 GL, groen1977 Volvo 66 DL, geel1975 Mazda 121 coupé, bruinmet1976 Mazda 323 2x 1977 Citroen 6 spec., blauwmet1978 Renault 14 TL, rood1977 Ford Taunus 2300 S, zwart1978 AI deze zekerheden krijgt u van ons zwart op wit in het Volvo Paspoort voor Zekerheid. r\ Anjelierstraat 5-7, Goes, tel. 01100-16810. ■B AV168B^H speciaal: GEVELSTEEN WAND- EN VLOERTEGELS COMPLETE KEUKENS OPEN HAARDEN SANITAIR Overesselijksestraat 3 - Oud Gastel Tel. (01651) 1457-2035 Gevestigd a.d. Rijksweg B.o.Zoom-Rotterdam Concurrerende prijzen en gratis thuisbezorgd Piet Rentmeester b.v. is een jong dynamisch bedrijf met een toon aangevende positie op de Nederlandse wielermarkt. Import van racefietsonderdelen en wielerkleding en de distributie_ervan aan de Nederlandse rijwiel- en sporthandel zijn onze dagelijkse zorg. Voor de telefonische verkoop en orderverzameling is plaats voor een die binnen ons bedrijf ruimschoots de kans zal krij gen door te groeien, geheel afhankelijk van capaci teiten en inzet. Voor deze functie denken we aan een jongeman met bij voorkeur een middelbare opleiding, die echter vooral beschikt over een gezond verstand en een ruime belangstelling. Alleen diegenen die in een fijn team een dienstver band voor langere duur ambieëren en bereid zijn tot de volle honderd procent inzet verzoeken we hun sollicitatie te richten aan de heer P. L. Rentmeester. Industrieweg 21, Yerseke, tel. 01131-2520 keukens plaatsen kan iedereen, zelfs gratis! maar... zorgt voor het slopen of verwijderen van uw oude keuken? zorgt voor het metseh zorgt voor elektra-aansluiting zorgt voor de aan- en afvoer ingen (loodgieterswerk)? zorgt voor het tegelwerk en verdere wand- en plafond afwerkingen? geeft u het tijdstip waarop uw nieuwe keuken kookklaar is? geeft u het SieMatic keuken- ideeênboek kado? gekruid met 400 kleurige illustraties, voorbeeldfoto's, indelingsplattegronden, inricht-ideeën, waardevolle tips en een unieke checklist! Dit werkelijk grootse keuken- ideeënboek ligt voor u klaar in onze showroom. Even ophalen dus. Hoogerheide 01646-4570 Raadhuisstraat 110 openingstijden showroom. 9.00-18.00 uur. vri|dag 9 00- 21.00 uur, zaterdag 9 00-16 00 uur, maandag gesloten. sfiijk was - De burgemeester der gemeente «erd-Qua; merswaal maakt bekend: !f' motie le. dat, ter voldoening aan de artike SS 63 en 10 der onteigeningswet,) commissie uit Gedeputeerde j ten van de provincie Zeeland,bl staan door de daartoe door hel -ieliJken' gemeen bestuur aangewezen j kundige, het hoofd van de tec tüeiunc; sche dienst van het waterschap Daan een Brede Watering van Zuid-Ba i"aarin r land', en het hoofd van het hesp 's™16 w' van de gemeente Reimerswaai atoiüati'? het gemeentehuis te Kruini 006 -«f dit verbs ad, die c int'. Hij i Eiten ove te 10.00 uur, teneinde bezwarem belanghebbenden aan te horen gen het plaïi van het werk voorgenomen onteigening tenL me van het waterschap 'De Bi? "ienhfsbl Watering van Zuid-Beveland1^ pn het verhogen en verzwaren vl. zeedijk langs de Westerscheldei de Reigersbergschepolder dp. 13 15 m en dp. 43 70 ml bijkomende werken, in de geméiï Reimerswaai, en nodigt bela hebbenden uit om hun bezw ter plaatse en ure vermeld, me. ling of schriftelijk aan genoeSJ^31 ove commissie mede te delen; 2e. dat de stukken, bedoeld In eerste en laatste lid van artikdl®litomine der onteigeningswet ter inzage van een ieder worden nedergeli SS ter secretarie der gemeentel «ngebo merswaal van 19 december II jsrde r. v totdat de commissie haar tra dde provim zaamheden binnen de geme? B tec[t or -bgroepen dat éissluren heeft volbracht. Kruiningen, 15 december 1979. De burgemeester van Rein- waal. H. Boer. VRIJE EVANGELISCI GEM. WEMELDING! Zondag 16 december half elf dienst in de Geref. kerk half drie dienst in het zondagsschoolge college var rad ook di heer Van agzfjn iherinne legevori ;was te b derf te mak [situatie i enw •Visser (f hadden mei lomstig torslel van ongewijz retaris m Isgezondhi latiel Philip Morris Holland B.V. is een werkmaatschappij van Philip Morris Europe. In Europa fabriceert en distribueert Philip Morris voornamelijk sigaretten, waaronder de merken Marlboro, Merit, Philip Morris en Runner. Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Lausanne, terwijl België, Duitsland, Engeland, Zwitserland evenals Nederland vestigingen binnen hun grenzen hebben. Philip Morris behoort tot de snelst groeiende zelfstandige tabaksindustrieën ter wereld. Voor onze vestiging in Bergen op Zoom zoeken wij sterke uitbreiding van onze fabriek een Deze funktionaris zal in 2-ploegendienst funktioneren binnen het ketelhuis en servicecomplex en zal als taken o.a. krijgen: -het bedienen van de stoomketels, koelinstallatie, luchtcompressoren, vacuum- pompen en verwarmings installaties; - het oplossen van storingen aan bovengenoemde apparatuur. Op toerbeurt met de overige machinisten is er een piket dienst in het weekend. Dit behelst het eenmaal per dag kontroleren van de apparatuur. Voor deze interessante funktie denken wij aan gegadigden in de leeftijd van 25 tot 30 jaar, die in het bezit zijn van een diploma landmachinist A B, scheepswerktuigkundige VD praktijkervaring of een volledige korporaal-machinisten opleiding van de Koninklijke marine. Het aanvangssalaris is f 559,99 per week inclusief 16% ploegentoeslag. De werkzaamheden worden verricht in 2-ploegendienst. De werktijden wisselen per week van maandag t/mvrijdtj van 06.00 uur tot 14.30 uur en van 14.30 uur tot 23.00uur Naast een goed salaris hebber wij nog enkele aantrekkelijke voorzieningen. Zo krijgt u8:: vakantiegeld, 5% eindejaars uitkering en 23 dagen vakante per jaar. Woont u verder dan 10 km van Bergen op Zoom, dan ontvangt u daarvoor een reiskostenvergoeding. Gratis werkkleding hoort ook tot hei pakket secundaire voorzienin gen, evenals de 100 sigaretten die u per week krijgt. Interesse? Richt dan uw sollicitatie aan de afdeling personeelszaken van Philip Morris Holland B.V, Franklinstraat 1, 4622 RG Bergen op Zoom, t.a.v. de heer G.J. Dufornée. Telefoon 01640-37750, tsHi Philip Morris Holland B-V.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 46