Jeugdraad Reimerswaal wil nieuw onderkomen voor JOK Streekziekenhuis van Bevelanden vlakbij psychiatrisch ziekenhuis Use burgemeester opende 5 indierententoonstelling WISSEL SCHOUWEN m o Uitstekende voorstelling 'Theater' in Zierikzee weekend diensten ig 15 december 1979 IA 800 DIEREN IN HOLLANDSE HOEVE wcw 1 <3atl[| Burgemeester mr F. G. A. Hu- fiofS heeft vrijdagavond de jïiBclale tentoonstelling ge- Zuliltj luslerduiven, konijnen, hoen- ernsllg v|a>s in de grote schuur van wgaij ^erderij 'De Hollandse Hoc- dllehi «Alsgastheer treedt de de n "pli pluimvee- en sierduiven- 'Pei»! i'Zcelandia' op. 'erkc? (sterHuber wenste de organi- onetis eelsucces toe en zei blij te zajn Helling weer in Goes te mo- jnde schuur zijn 450 konij- èbracht in 28 rassen. De ca mel 9 exemplaren wat slecht irdlgd maar 165 hoenders, .zorgen voor het nodige la- jlwintlg soorten sierdulven, "ritten tot en met vandaag mooi te wezen in onafzien- ipokken van twee-hoog. ü^.ii»Ulke keurmeesters hebben P*el uitgesproken over de to- ^fctorsn hopen ook nog in de 'Tprovlnclale tentoonstellln- jen ia de schuur van de kln- 1 Dan moet het aantal in- 'Tjttfll te veel toenemen want 'fa 800 dieren is de zaak ruim- iering Stichting 1 ouderen ■Ett algemeen bestuur van de Jn voor ouderen van de Jt Goes, Kortgene en Wis- ■wgadert donderdag 20 de ft het stadhuis te Goes. Op de iD onder meer de volgende poting 1980; en de introduc- le van de projectleider, re vergadering begint om ^gebedsdienst rikzee EE-Zondag 16 december om rsordt in de Sint-Willibror- te Zierikzee een advehts- éiil gehouden met als thema pi verwachting'. De dienst is ssld door de liturgie-groep parochie, en is voor iedereen m (politie burg neemt '2 erin beslag BG-Der IJkspoLitle in Oost- {donderdagavond omstreeks seen Illegale zender In beslag nmsi Dezender was eigendom van de® De K. uit Oostburg. De zen- mefjbi ÓM van de illegale zender it, Etc Wen hebben veroorzaakt K. Is proces-verbaal opge- Eén van de vierhonderdvijftig konijnen, die te zien-zijn op de tentoonstelling in 'De Hollandse Hoeve' te Goes. Verloting in Nieuwer kerk NIEUWERKERK - Inde grote zaal van 'Ons Dorpshuis' te Nieuwerkerk werd een verloting gehouden, georganiseerd door de plaatselijke middenstandsver eniging. Naast de trekking van de loten was er een rad van avontuur, waarbij leuke prijzen werden gewonnen De op komst was groot. De trekking van de loten geschiedde door burgemeester J van Bommel en notaris Van Eek uit Zierikzee Commissie ruimtelijke ordening Tholen SINT-MAARTENSDIJK - De com missie ruimtelijke ordening van de ge meente Tholen vergadert donderdag 20 december in het gemeentehuls in Sint- Maartensdijk. De commissieleden pra ten over de volgende punten: Komplan Poortvliet en uitbreiding algemene be graafplaats aldaar, bestemmingsplan Buitenzorg, bouw tweepersoonshuis houdens in Tholen, bestemmingsplan Wilhelmlnastraat en uitbreiding alge mene begraafplaats in Tholen. De ver gadering die door een leder kan worden bezocht, begint om 19.30 uur. Kerstfeestviering plattelandsvrouwen in Sint-Annaland De jaarlijkse kerstbijeenkomst van de afdeling SintrAnnaland van de Bond van Plattelandsvrouwen wordt gehou den op dinsdag 18 december om 4 uur in het Dorpshuis te Sint-Annaland. 3URG - Dorpshuls, 20 uur: vljlffl OjKater met 'De draad in het nders gtei tentehuls, 14.30-15.30 uur: tccert. Hollandse Hoeve, 10-18 uur: ^"•«tentoonstelling; dip Ml uur: Film-huis met 'Die beim Elfmeter'. St-Llduinaziekenhuis, 15.05- #41 uur: Uitzending Radio 15 - Dorpskerk, 20.45 uur: tómmentaal Ensemble van nndii draüf icoera SIEI vinslfi J- wetil Tiims'e ZIJ' il HUIDIG ONDERKOMEN WORDT GESLOOPT LEGE BARAK TIJDELIJK OPLOSSING KRUINININGEN - De Jeugdraad Rei- merswaal zal het gemeentebestuur adviseren zo snel mogelijk een nieuw gebouw te zetten vood e stichting jon geren ontmoetingscentrum Kruinin- gen (JOK). Dit bleek donderdagavond tijdens een openbare jeugdraadverga- dcring in het gemeentehuis te Krui- n in gen. Het JOK gebruikt momenteel nog een voormalige notariswoning om de spullen op te slaan, voor activitei ten is hier geen plaats. Bovendien moet het JOK binnenkort het pand ontruimen omdat het op de nominatie staat gesloopt te worden. Het JOK staat dan op straat. De gemeente wil de geplaagde jon- gerengroepering graag onderbrengen in een gebouw nabij het nieuw te bou wen sportcomplex. Die zal echter naar verwachting pas begin 1983 klaar zijn. De jeugdraad vindt dat, wanneer het sportveldenpatroon bekend is, kan worden begonnen met de realisering van de ontmoetingscentrums. Zij zal V'v edel BURG - Gasthuis, 20-21.30 eding Rawa. ',20 uur: Kerstconcert door 'kschool. De Klomp. 20.30 uur: roep 'La Chiffonnie'. Razzmatazz. 20.30 uur: öfk door Yaravi. SN - Vestzaktheater, 20.30 oneel door Eva Kant. -.Jfltagkantoor, 10-17 uur: Vo- 20 uur: Welhnachtsorato- 8Uosephziekenhuis, 10-12 lertal Rawa. lilBlll -Zaal Koeman, 19.30 uur: ioialekvereniglng. 1"» WBNDSKERKE-N.il Kerk. «ntsconcert. s® dnchcafé. 12 uur: Koffiecon- Bt-llduinaziekenhuis, 15.05- «ndlng Radio Nightingale. De Warande, 20 uur: \(,S" stemde feeks'. - Concertzaal 14.30 W ?concert door Jazznuts; 'f"; 17 uur: Concert Rex Burgerzaal Stadhuis, 12 ®NT - De Speye, 14.30-19 aibdi ^namateurfotovereniging. r jol® - Bethesda-St. Joseph- 9.30-11.45 en 15.30-17.30 Mlog Rawa. VUg ER •JariEij OP ZOOM - Roxy, zat. en elnst 0: De schat van kasteel ndeij ta,L; zat. 18.45 en 21.15, zon. inop- 121.15 uur: Een pak slaag, 80 uur: Jack en Jill, 18 jr. '8.45, zon. 14 en 16 uur: De 'Bjr; zat. 21.15 en 23.30, zon. \i>, l5uur: Schoolmeisjes porno, Uat, en zon. 19 en 21.30 «Athens, 12 jr; zon. 14 uur: t. fraak, a.l. naaki ;KonlnS van Engeland, zat. r te K 18 45 en 21 uur: Een pak «19, zon. 13.45,16 en 18.45 Poolbasis Zebra, 12 retail 0123.15, zon. 14.30,16.15 en «'«dagboek van een 17-ja- "•21.15, zon. 13.45 en 21 uur: Avalance expiess, 12 jr; zat. 21.15, zon. 21 en 16 uur: I never promised you a rosegarden, 16 Jr. MIDDELBURG - City, zat. 20 uur: De vliegende brigade; zon. 14.30 uur: Gul liver's reizen, a.l.; zon. 20 uur: Ontem bare driften. VLISSINGEN - Alhambra I, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: Een pak slaag, 12 jr; zon. 14 uur; Woody Woodpecker, a.l Alhambra II, zat. en zon. 19 en 21.30 uur: De prijsvechter, ai.; zon. 14 uur: De prijsvechter, a.l. ZIERIKZEE - Concertzaal, zat. 14 en 20, zon. 20 uur: Moonraker, a.l. TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 14-17 uur: Bergen (in) stukken. GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland, zat 10-12 en 13.30-17 uur: 'Nederland - Canada. 35 jaar blijvende vriendschap' en 'Winterbeelden'. Lunchcafé Stadhuis, zat. 9-18 uur: Schilderijen van hedendaags Yerseke. HEILLE - Landbouwmuseum, zat. en zon. 10-12 en 13-19 uur: Oude land bouwwerktuigen. MIDDELBURG - Rijksarchief, zat, 9.30-12.30 uur: 'Van nabij en verre'. St.-Janstraat 41. zat. 14-17 uur: Touwplastieken van Anneke Ruim- schotel. 'Artsbop Six and Six. zat 10-18 uur: Werken Gera Dauvillier en Wim Vader. Galerie De Witte Swaen, zat. 12-18 uur: Nagelaten werk van Wtm Helder. Galerie De Klos, dag. 10-24 uur: Zeefdrukken van Willem Nell. Galerie 't Kot. 9.30-17.30 uur: Gouaches van Plen Hazenberg. Galerij De Cleene Catte, 12-17 uur: Sieraden van diverse kunstenaars. NISSE - Galerie De Mooie Staak, 19-20 uur: Werken Messemaker. OOSTBURG - Bibliotheek, zat. 10-12 uur: Werken Didy Waalwljk-de Baan TERNEUZEN-Ter Schorre, 11-21 uur: Werken Luc Willem. VLISSINGEN - Galerie Marquis, 13-18 uur: Wei-ken Otto Völker en Gilbert Mazliah. WATERLANDKERKJE - ,In den Ko ning', vanaf 14 uur: Schilderijen van Karei Weijland sr. WESTDORPE - Galerie Troutzaerte, zat. 13-18 uur, zon. 14-18 uur: Werken Peter John Voormey. DZENDIJKE - Galerie 'M 4': Werken Jan Verschoore. HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes. tel. 01100-14444. (ook voor milieuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarm nummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar. Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen in nood. tel. 01180-36251, van 10,00-24.00 uur, weekends van 20.00-24.00 uur. Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA), tel. 01172-2168. Stichting 'Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht be reikbaar. daartoe een advies aan de raad uit brengen. Al met al blijft het feit dat het JOK op korte termijn de notariswoning uitmoet. De jeugdraad suggereerde een tijdelijke oplossing, met de nadruk op tijdelijke, door de in ventaris op te slaan in een leegstaande barak achter de openbare lagere school te Krulningen. Als opsuimte is dit gebouw in ieder ge val voorlopig geschikt. WSnneer er ook activiteiten moeten plaatsvinden, wat dan alleen overdag kan vanwege de geluidsoverlast, moet er wel het een en ander worden opgeknapt. De leugdraad zal het gemeentebestuur om de benodigde gelden verzoeken. Met dien verstande dat een eventuele toe kenning niet moet werken als een rem op de totstandkoming van de per manente behuizing nabij de sporthal Het JOK-bestuur zal zich erover bera den of het bedrag van 20.000 gulden, dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld voor de aankoop van een barak," zal aanwenden voor bet opknappen van de tijdelijke behuizing of voor de nieuw te bouwen accommodatie Peuterspeelzalen Voorts sprak de jeugdraad zich uit ge- gen de huurtarieven die de gemeente Reimerswaal hanteert voor de huisves ting van peuterspeelzalen. De peuter speelzalen betalen voor hun ruimte een vast bedrag van 770 gulden, ongeacht de oppervlakte die zij gebruiken. Dat is veel meer dan de andere vereni gingen in Reimerswaal betalen. In een brief van b. en w. aan mevrouw M. Con- standse, die gevraagd had naar het hoe en waaromt van deze gang van zaken, motiveert het dagelijks bestuur de on gelijkheid. „Gelet op de hoge subsidie die de peuterspeelzalen in de huisves tingskosten krijgen, achten wij dit uniformtarief verantwoord", schrijft Kerst feestvieringen SEROOSKERKE (S.) - Op woensdag 19 december zal de bejaard'ensociëteit het kerstfeest vieren in het Dorpshuis. De kerstfeestviering van de zondags school 'De Zaaier" is op zondag 23 de cember in de hervormde kerk. Voor ganger in deze kerstfeestviering is de plaatselijke predikant ds. B. Baks. Kerstfeest christelijke lagere school Nieuwerkerk NIEUWERKERK - Het kerstfeest voor de kinderen van de christelijke lagere school te Nieuwerkerk wordt gehouden op vrijdag 21 december in het gebouw van de hervormde gemeente aan de Kerkring te Nieuwerkerk. Diegenen die aangesloten zijn op de kerktelefoon, zowel hervormde als de gereformeerde kerk kunnen dit kerstfeest thuis mee- beluisteren. De aanvang is 19.00 uur. Oud papieractie te Sint-Annaland SINT-ANNALAND - De zen dingscommissie van de gereformeerde gemeente in Sint-Annaland zal dinsdag vanaf 18.30 uur oud papier ophalen. De opbrengst komt ten goede aan de zen ding van de gereformeerde gemeenten. het college van b. en w. dat er van over tuigd is dat dit geen bezwaar kan zijn. Voor de jeugdraad is het dat weL Men vindt dat, wanneer er subsidie wordt gegeven terwijl het met de andere hand wordt teruggepakt, de gemeente net zo goed geen subsidie kan geven. Daar echter bij de subsidievaststelling is ge bleken dat men het geld goed kan ge bruiken. vindt de jeugdraad dat bet gemeentebestuur de uitzonderingsbe paling moet herzien. Tijdens de jeugdraadsvergadering han teerde voorzitter J. Bolluyt voor de laatste maal de voorzittershamer. De raad koos met algemene stemmen de heer H. L. de Miranda als hun nieuwe voorzitter. De heer De Miranda kan nog niet officieel worden geïnstalleerd om dat hij pas tijdens deze vergadering werd voorgedragen als lid van de jeugdraad. De gemeenteraad van Rei merswaal moet zich nog uitspreken over zijn benoeming als zodanig. Borssele geeft folder uit over rampen HELNKENSZAND - De inwoners van de gemeente Borssele hebben één dezer dagen een extra nummer van het ge meenteblad De Westender ontvangen. Deze uitgave is geheel gewijd aan de vrcdesrampenregeling. De extra uitga ve van De Westender heet dan ook 'Vredesrampenfolder gemeente Bors sele'. Doel van de folder is de burger inzicht te verschaffen over de ram penplannen en de alarmeringsregelin gen, zoals Borssele die onlangs in een dik boekwerk heeft vervat. In de uitga ve van De Westender staat de gemeente nog eens stil bij de soorten rampen die in vredestijd zouden kunnen voorko men. Allereerst zijn daar de kern centrales in Borssele en Doel (B). Dan kan de fabrikage en/of verwerking van producten in het Sloegebied een ramp of Iets dergelijks veroorzaken. Daar naast zijn er nog: de scheepvaart op de Westerschelde; het vervoer van ge vaarlijke stoffen op de weg of met de trein; en niet te vergeten watersnood. De folder geeft voort-s Informatie over hoe precies te handelen bij een ramp. Belangrijk daarbij is het telefoonnum mer van het, Hulpcentrum Midden- Zeeland (01100 - 14444). ZIERIKZEE - De stichting Jeugd Schouwen-Dui.veland hield de afgelo pen maanden een creatlviteitswed- strijd in het kader van het Jaar van het Kind. Jeugdclubs en schoolklassen konden aan deze wedstrijd deelnemen. In de leeftijdsgroep 4 tot en met 7 jaar wonnen de eerste en tweede klassers van de lagere school uit Zonnemaire de eerste prijs. In de leeftijdsgroep 8 tot en met 14 jaar won de CJV-groep uit Haamstede de eerste prijs. Beide eerste prijswinnaars mogen een aantal spelen aanschaffen ter waarde van vijftig gul den. Vergunningsaanvraag uitbreiding van General Electric BergenopZoom rond DEN BOSCH - General Electric Plas tic in Halsteren - Bergen op Zoom de voorgenomen uitbreidingen. Gedepu teerde staten van Noord-Brabant heb ben dit vrijdag in een brief aan de fa briek geschreven. De twee progressieve gedeputeerde wilden dat de brief nog niet verstuurd werd. omdat het overleg inzake de veiligheid en de geluidshinder dit vol gens hen nog niet toelaat, aldus lichtte een woordvoerder van de provincie na- der toe. Het college wijst er in de brief op dat met General Eectric op belangrijke punten overeenstemming is gebruikt, maar over andere - eveneens belangrij ke - zaken nog niet. Ook blijven er vra gen over die het bedrijf nog niet vol doende heeft beantwoord- Het college boopt maxima vastgesteld voor verlie zen van giftige stoffen, waarmee de fa briek werkt en zal General met meer gegevens moeten komen over de gas- ontsnappingen vla de schoorstenen. Uit de veiligheidsrapporten moet vol gens g.s. nog blijken dat de kans op ca lamiteiten bij de procesvorming aan vaardbaar klein is. Uit een globale veiligbeidsstudie van het chemische bedrijf is dat nog niet gebleken. Daar-, om is verdere studie op dit gebied noodzakelijk. Kerstfeestvieringen van vrouwenverenigingen Zie rikzee ZIERIKZEE - In de week voor kerst houden verschillende vrouwenvereni gingen in Zierikzee hun kerstfeestvie ringen. De CPB komt op dinsdag 18 de cember bijeen, aanvang 19.45 uur, in het hervormd verenigingsgebouw. Me vrouw Lokker-Meijering verzorgt sa men met het CPB-koor de avond. Woensdag 19 december is de kerstvie ring van de NCVB samen met de gere formeerde Vrouwen-Contactgroep, eveneens in het hervormd verenigings gebouw in Zierikzee. aanvang 19.30 uur. Op woensdag 19 december houdt de NCVB in het hervormd verenigingsge bouw een bejaardenmiddag, aanvang halfdrie. Op donderdag 20 december boudt de afdeling Schouwen van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen een kerstbijeenkomst in de foyer van Mon- dragon in Zierikzee. Aanvang 19.30 uur. Mevrouw B. Ven- van Zeijtveld vertelt een kerstverhaaL Een koor onder lei ding van mevrouw B. van der Linde- Florusse verleent medewerking. B. enw. Middenschouweru Vervoer van leerlingen o.l.s. te Ellemeet subsidiëren SCHARENDLIKE - Burgemeester en wethouders van Middenschouwen hebben stellen de gemeenteraad van aan de oudercommissie van de openba re lagere school te Ellemeet een subsi die te verlenen van 1000 gulden. Het college wil de oudercommissie met het bedrag iu staat stellen een busje te la ten rijden voor het vervoer van uit Scharendijke afkomstige leerlingen. Deze kinderen, die openbaar onder wijs willen volgen, bezoeken momen teel de bijzondere lagere school te Scharendijke. Voor de instandhouding van de school te Ellemeet is echter uit breiding van het aantal leerlingen zeer gewenst. Ellemeet en omgeving tel t slechts onge veer 290 inwoners. Dat is niet voldoen de om genoeg leerlingen voor een open bare lagere school te leveren, aldus b en w ln een toelichting op het raadsvoor stel. De oudercommissie van de school in El lemeet wil het aantal leerlingen uitbrei den en een busje laten rijden voor de kinderen uit Scharendijke. B en w vin den het belangrijk dat de school voor Ellemeet behouden blijft. Het is ge rechtvaardigd de oudercommissie de gevraagde subsidie te verlenen, aldus het college. De raad van Middenschou wen vergadert dinsdag 18 december in het gemeentehuis te Scharendijke. De vergadering begint om 19.30 uur. Country-muziek manifestatie in Ouwerkerk OUWERKERK - Op zaterdag 12 ja nuari 1980 wordt ln het Dorpshuis te Ouwerkerk een country muziekmani festatie gehouden. Het programma vermeldt: 14.00-16.00 uur: cowboyfilms voor de jeugd van 5 tot en met 15 jaar; 16.00-18.00 uur: dansen op de country- disco voor 15 tot en met 21 jaar; vanaf 20.00 uur: 'live'-optreden van Jim Pes- sey en Windfall, 's Middags en 's avonds Is er een country makrt in de hal. OVEREENSTEMMING OVER AANKOOP GROND GOES - Hel nieuwe streekziekenhuis voor de Bevelanden komt tussen Goes en 's-Gravenpolder, vlakbij het psy chiatrisch ziekenhuis voor Zeeland. Het bestuur van het ziekenhuis 'De Bevelanden' heeft overeenstemming bereikt over aankoop van ongeveer 7,5 hectare grond, grenzend aan het ter rein waarop het psychiatrisch zieken huis wordt gebouwd. Het is de bedoe ling dat de besturen van beide zieken huizen nader onderzoeken in hoeverre er samenwerkingsmogelijkheden lig gen. Eén en ander deelde voorzitter M. Loeve van het streekziekenhuis vrijdag mee tijdens een bijeenkomst voor de medewerkers. Hij toonde zich in zijn nopjes over de grondaankoop en de mogelijkheden om samen met het psy chiatrisch ziekenhuis verschillende za ken op te zetten. De heer Loeve bena drukte dat met de bouw van het nieuwe streekziekenhuis in de loop van 1980 moet worden begonnen. De staatsse cretaris van volksgezondheid cn mi lieuhygiëne heeft er geld voor be schikbaar gesteld. Volgens de heer Loeve heeft het ge meen tebestuur van Goes verzekerd de agrarische bestemming van het aange kochte gebied op korte termijn te zullen wijzigen in een bestemming 'volks gezondheid', zoals enige jaren geleden ook met betrekking tot het psychia trisch ziekenhuis gebeurde. De voorzit ter van nel ziekenhuisbestuur zei dat in uveneg met de gemeente aanvankelijk andere gebieden bekeken zijn voor ves tigingen van het ziekenhuis (onder meer in Goes-zuid en in de Goese Pol der). Mede gelet op de samendoen-mo- gelijkheden viel de keuze uiteindelijk op een locatie bij het psychiatrisch ziekenhuis - zo bleek uit de toelichting van de heer Loeve. Hij deelde mee dat het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne in beginsel goedkeuring heeft gegeven aan de plaatskeuze. Een onderzoekcommissie, waarin verte genwoordigers van streekziekenhuis en psychiatrisch ziekenhuis, gaat nu na der bezien ln hoeverre een herverkave ling van grond (24 hectare psychia trisch ziekenhuis, 7,5 hectare streek ziekenhuis) zinvol is en op welke onder delen er samengewerkt kan worden. ZIERIKZEE. CONCERTZAAL Toneelgroep 'Theater' met hel spel 'Het be lang van Ernst' van Oscar Wilde. De toneelgroep Theater* beeft het theaterpubliek van Schouwen-Duive- land vrijdagavond in Zierikzee een voortreffelijke voorstelling geboden van Oscar Wilde's merkwaardige spel 'Het belang van Ernst'. In de Zierikzee- se concertzaal voltrok zich bijna drie uur lang een aaneenschakeling van fijnzinnige humor rond weinig geor dende romantische thema's en per soonsverwisselingen. Er was echter heel wat meer te beleven dan 'alleen maar* lichtvoetig amuse ment. Toneelgroep Theater' schilderde onder regie van Ger Thijs operette-ach- tige maar niettemin scherpe beelden van de inhalige wijze waarop de Engel se aristocratie zich in de jaren rond de eeuwwisseling voor het behoud van de eigen machtspositie keerde tegen de "burgerstand'. Oscar Wilde's Komedie der verwarrin gen' is het fantastische verhaal over Jack Worthing's fictieVe broer Ernst, die in de grote stad woont. Dit verzinsel geeft Jack ech ter de mogelij kheid zo nu en dan eens naar de stad te gaan, waar hij zich Ernst laat noemen. De verwar ring wordt compleet ais er ln het dorp van Jack iemand verschijnt, die meldt Jack's broer Ernst te zijn. Het is echter een vriend van Jack. Hij dwingt hem er in feite toe zijn spel tot het eind mee te spelen. Eric van der Donk zette in de persoon van John Worthing op voortreffelijke wijze een onzekere en zachtmoedige Jack/Emst op de planken. Jerome Ree huis voelde zich kennelijk zeer thuis in de persoon van Ernst's veel gebakjes snoepende tegenspeler Algernon. Elïse Hoomans schitterde als de sterke vrouw in het tijdperk van koningin Vic toria. "Het belang van Ernst' voerde ver der nog drie vrouwen ten tonele: de jon gedames Gwendolen, Cecily en de gou vernante miss Prism, evenzoveel fraaie prestaties van respectievelijk Pauline van Rh en en. Bea Meulman en Trees van der Donck. Jan Gorissen was een ondanks zijn verlichtheid een respecta bele dominee. Andy Daal leverde een stijlvolle bijdrage als advocaat, en be diende. jj_ NED. HERV. KERK. SCHOUWEN-DUIVELAND. Brouwershaven 9.30 ds. Seeleman; Bruinisse 10 en 17 ds. De Jonge; Burgh 9.30 dhr. V. Katwijk; Dreischor 11 ds. Geers: Eikerzee (Scharendijke) 11 mevr. De Boon-Tol; Haamstede 10 ds. V. Laar 19 ds. Delhaas; Kerkwerve 9.30 mevr. De Boon-Tol; Nieuwerkerk 10 ds. Goudzwaard; Noordgouwe 9.30 ds. Geers; Noordwelle 9.30 zie Renesse; Oosterland 10 ds. Plante, 18 ds. V. d. Meer; Ouwerkerk 10 ds. V. d. Meer; Re- nesse 9.30 ds. Schipper; Serooskerke 10 ds. Baks; Sirjansland 10 en 18.30 ds. V. <1 Valk; Zierikzee Gasthuiskerk 9.30 dhr. Rouw, 11 ds. Assendorp, 19 ds. Ooms; Zonnemaire 11 ds. Seeleman. THOLEN. Oud-Vossemeer 10 en 18.30 ds. V. d. Heijden; Poortvliet 10 ds. Cij- souw, 18 as. V. d. Berg; Scherpenisse 9.30 en 14.30 ds. Budding; St-Annaland 10 en 18 ds. Geuze (HA); Stavenisse 10 en 18 ds. Gorissen: St-Maartensdijk 9.30 en 14.30 ds. De Jong; St-Philips- land 9.30 ds. V. d. Berg, 14.30 kand. Har- teman; Tholen 9.30 en 18.30 ds. Wüischleger. THOLEN Hervormde gemeente Im- manuel 10 ds. Korevaar; St-Maartens dijk (Rebobotbgemeente) 10 en 19 ds, Roodsant. GEREFORMEERDE KERK. SCHOUWEN - DUTVELAND. Brouwershaven 10 ds. Becker; Bruinis se 10 ds. Moet, 17 dhr. Lodder; Haamstede 10 ds. Streefkerk, 19 ds. Hofetra; Nieuwerkerk/Oosterland 10 dhr. Lodder, 17 ds. Moet; Scharendijke 9.30 (HA) en 14.30 ds. Becker; Zierikzee 10 en 18.30 ds. Arensman; Zonnemaire 15 ds. Becker. THOLEN.Oud-Vossemeer 10 dhr. De Jong, 15 ds. Roose: Poortvliet 10 en 14.30 ds. Tissink; Tholen 10 en 17 kancL V. d. Heuvel. GEREFORMEERDE GEMEENTE SCHOUWEN-DUIVELAND Haamstede 10 en 15 leesdienst; Nieuwerkerk 10 en 15 leesdienst; Oos terland 10,14.30 en 18.30 leesdienst. THOLEN. Poortvliet 10, 14.30 en 18.30 leesdienst; Scherpenisse 9.30, 14 en 18.30 leesdienst; St-Annaland 9.30. 14 en 18 leesdienst; St-Phllipsland 9.30 en 18 leesdienst; Tholen 10 en 18.30 ds. Mouw, 14.30 leesdienst. OUD GEREF. GEMEENTE. SCHOUWEN-DUIVELAND. Bruinisse 10 en 17 leesdienst; Oosterland 9.30. 14 30 en 18.30 leesdienst. THOLEN. St-Maartensdijk 9.30, 14 en 18 leesdienst; St-Phllipsland 9.30,14.30 en 18 ds. L. Gebraad; Stavenisse 9.30,14 en 18 leesdienst. CHR. GEREF. KERK. SCHOUWEN-DUIVELAND Haamstede 10 en 17 ds. Oosterbroek; Kerkwerve 10 en 18 ds. V. d. Sluys; Zierikzee 10 en 18 ds. De Graaf. THOLEN Oud-Vossemeer 10 en 18.30 leesdienst, 14.30 ds. De Jong; Tholen 10 en 18.30 ds. De Jong. GEREF. GEM. IN NEDERLAND. SCHOUWEN-DUIVELAND. Bruinisse 10 en 17 leesdienst; Nieuwerkerk 9.45 en 15.30 leesdienst; Zierikzee 10,14 en 18 leesdienst. THOLEN Oud-Vossemeer 10,14.30 en 18.30 leesdienst; St-Annaland 9.45, 14.15 en 18.15 leesdienst. LEGER DES HEILS. Zierikzee 10 en 19 samenkomsL R.K. KERK. THOLEN Oud-Vossemeer 8 en 10. za terdag 19; Tholen 8 en 10, zaterdag 19. PINKSTERGEMEENTE. SCHOUWEN-DUIVELAND Zierikzee (Meelstraat) 10 samenkomst; Woensdag 20 samenkomst. Prljsbericht 'Zuid-Holland Zuid', don derdag 13 december 1879. Aardappelen 24.000 kg. Bintje 18-29; btntje boneken 29-36; eigenheimer 47-54; Irene 23- 32; andijvie 5.000 kg. A 137-195. B 82-156; aubergines 190-280, bloemkool 7 000 sL 6st p.bk. 210-230, 8 110-190. 10 90-130, 12 50- 100, boerekool 4.000 kg 40-65; broccoli 430--; bruine bonene 143-145; Chinese kool m 1.500 kg 39-56; knolselderij 13.000 st 10st.p.bk. 52- 65. 12 41-60, 15 27-54, 20 13-32, 25 4-21; knol selderij 1.000 kg. zonder blad 16-20; koolrapen 4.000 kg 11-38; groene kool 3.000 kg 17-47; wit te kool 1.000 kg 29-45; rode kool 3.000 kg 14- 62; gele kool 6.000 kg 11-44; kroten 5.000 kg, A 21-28. B 10--, Modjo 14-...; paprika HI 1.000 kg 280-320; peterselie 11 000 bs. 28-94; pepers 810-...; prei 8.000 kg 67-101; rabarber 2.000 kg 260-300; radijs rood 1.000 bs. 66-71: ramenas 49-50; seelderij 30.000 bs. 8-44; sla glas 150.000 st 15/16 polyds. 14-16.17/1820-22.19/2020,25. 212/22 plastic bk 21-29, 23/24 22-33, 25/28 31- 40, spitskool 14.000 kg I 49-108, H 6-70; uien 28.000 kg bonken 21-48, gTof23-44, middel 21- 41, drieling 13-32, plckler 11-24, geschoond48- 69; spruiten 242.000 kg; tussen haakjes de mldd.prljs; Al (86) 80-96, A2 (81,5) 81-83, BI 184,5) 83-87, B2 (83) 81-86, C2 (75) 73-77. A3 (67) 64-70, A4 (38) 38--.. B3 (51) 35-64, Dl (174) 174--. D2 (152,5) 143-165, D3 (96) 90-105, D4 (61) 61-.„, E3 166) 66--.; veldsla 700 Jg 170-230; winterpeen 22.000 kg grofll-28, middel 9-22. QJn 6-15; wlUof 70.000 kg. Al ln dozen 150-220. Al 142-203, A2 113-179, A3 72-160, Dl 120-156. D2 64-141, D3 40-115, afwijkend 40-95. stek 40-56; pompoenen 90-100, dr-ulven, ailcante 710-720; Appelen: Cox's Orange pippin 92 ton: 80/op 145-153. 75/80 99-161, 70/75 78-130, 65/70 36-73, 60/65 21-30; Golden Delicious 46 ton, 80/90 41-63, 70/80 27-52, 60/70 21-28; Goudrelnette 37 ton; 90/op 33-46, 80/85 34-55, 75/80 32-68,70/75 27-33; Rode Goudrelnette 13 ton: 90/op 36-52,80/8537-59,75/80 34-64,70/75 27-52; Lombarts Calville 5 ton: 80/90 38-45, 70/80 27-60; peren: Conférence 15 ton, 65/75 56-78. 55/65 46-74, 45/55 20-40: Doyenné du Comlce 46 ton, 80/90 82-91. 70/80 73-94, 60/70 33-57; Gieser Wildeman 3 ton, 70/80 196-201, 60/70 150-171. 50/60 112-127.40/50 29-61: Légl- pont 2 ton. 65/75 55-_„ 55/65 46-_.; Saint Rémy 8 ton. 80/90 83-96. 70/80 82-107. 60/70 69-93. 50/60 38-68. Totaal aanvoer hard fruit 285 ton. Veiling Bergen op Zoom, 14 december. Golden Delicious, 27-28; Goudrelnet 27-47; Lax ton 30-17. Cox Orange 22-1.29; Doyenné de Commice 69-1.17; andijvie 97-1.50; bloem kool 35-2.30; kroten 14-32; witte kpol 34; sa- voye kool 18-23; knolselderij P- st. 5-27; sla 14-23; bos selderij 8-42; venkel 1.02-1.13; spruiten geschoond 60-3.50: spruiten on ge schoond 53-1.35: uien 10-36; witlof 40-1.40; boerenkool 18; prei 28-84. peterselie per ons 17. Aardappel term ljnmarkt, Rotterdam 14 de cember. Consumptieaardappelen, Bintje, 40 mm op waarts, april, laten 31.50; bieden 30,10; slot 31,50; stemming kalm, geen dagomzet; week- omzet 51; positie 348. Bintje 50 mm opwaarts, april, laten 40,00; bieden 39,80; slot 39,90; stemming flauw; omzet 89 te weten 10x41,20; 2x41,10; 2x41,00; 1x40.80; 10x40,90; 5x40,80; 2x40,70; 5x40.50; 17x40,60; 5x40,40; 4x40.30; 6x40.00; 4x39,80; 8x39,70; 2x39,80; 3x39,90; 2x40,00 en 1x39,90; weekomzet 568; positie min 3 ls geworden 3470- VEILING BARENDRECHT Volgens het proefstation Naaldwijk was de straling 13 december 136 Joules per cm2 bintjes 20-30; bonken 28-16; eigenheimers 41- 49; Irenes 20-32; andijvie Al.49-1.99; B 1.02- L52; bloemkool 6 st p.bak 1.40-2.50; 8:1.00- 2.60; bleekselderij 10:70 -1.90; 12 st 35-1.20. Bruine bonen 1 36-1.40; Chinese kool klasse Hl 14-76; knolselderij lOstp.bak 33-66; 12.2&- 58; 15: 21-50; 20: 4-27; koolrapen 19-38; boe renkool 37-64; witte kool 23-37; gróene kool 24-36; rode kool 12-56; gele kool 11-47; kroten 10-35; peterselie 39-93. winterpeen grof 14-26; middel 12-22. fljn 6-10; prei 67-96; rabarber export 3.10-3.40; binnenland 1.60-1.70; radijs rood 45-94; selderij 9-29; glassla vanaf maat 13/14, 16-18; 14-22, 23-24; 21-37; 22-42; 38-47. schorseneren 52-87, spinazie 4.30; spitskool 39-1.06; uien grof 24-44; middel 21-41; bonken 32-47r geschoond 78-90; drieling 17-31; plkler 12-17; witlof Al ln dozen 1.20-2.40; Al 1.10- 1.89; A2 71-1.75; A3 46-1.14; Dl 1.01-1.70; DH 54-1.37; DHI 40-1.04; afwijkend 40-90; stek 40- 42; druiven ailcante 4.60-630. Kerst viering peuters en kleuters Zierikzee ZIERKZEE - Op eerste kerstdag wordt in de Sint-Wtllibroröusparochle te Zierikzee voor peuters en kleuters een kerstviering gehouden. De aanvang is 15.30 uur. Sciiouwèn-Duiveland: alarmnummer 01100-14444 Tholen, St.-Philipsland: alarmnummer 0011 Vanaf vrijdag 18.00 uur tot maandag 8.00 uur wordt de praktijk van A. W. van Geer en J. B. Visser te Zierikzee en L. Lodiers te Noordgouwe waargenomen door; W. Bontkes te Zierikzee, tel. 01110-2280. Westhoek, Brouwershaven: v.a. vrij dagavond 18.00 uur tot maandagmor gen 8.00 uur wordt de praktijk van L. A M. Bruel te Brouwershaven en J. Ph. FP. Sten ger te Haamstede waargeno men door: J. L. Flach, Hogezoom 186 te Renesse, teL 01116-1280. Spreekuur voor spoedgevallen za-zo 11.30-12.00 uur. 16.30-17.00 uur. Bruinisse, Oosterland, Nieuwerkerk: v.a vrijdagavond 18.00 uur tot maan dagmorgen 7.30 uur wordt de praktijk van H. Speelman te Oosterland en M. M. v.d. Berg te Nieuwerkerk waargeno men door: F. Buitendijk te Bruinisse, tel. 01113-1280. Stavenisse, St-Maartensdijk, St-An naland en Scherpenisse: (patiënten dokter v. d. Bel): A. C. J. Noteboom te St-Annaland. tel. 01665-2400. St.-Philipsland, Nw.-Vossemeer: C. H. M. de Groot te Nw.-Vossemeer, teL 01676-545. Poortvliet Oud-Vossfmeer, Tholen en Scherpenisse: (patiënten dokter Padt): R. P. Kale, Molensingel la te Tholen, tel. 01660-2542. Dierenartsen: M. K. Buth te Haamstede, tel. 01115- 2254, v.a. zat. 9.00 uur. Scherpenisse: A. Rinses, teL 01666- 2596, spreekuur vr. 18.30-19.00 uur; za. 8.30-9.30 uur. Wijkverpleging Ond-Vossemeer, Poortvliet Tholen cn St-Phillpsland: zr. Vrlens te Oud-Vos semeer, tel. 01667-775. St-Maartensdijk, Scherpenisse, St- Annaland, en Stavenisse: zr. Pigm&ns te Oud-Vossemeer, tel. 01667-758. Schouwen: zr. W. steutel, Burghseweg 41, Haamstede, tel. 01115-1226. Duiveland - Zierikzee en Bruinisse: zr. T. de Ronde, Schoolstraat 20, Bruinis se. teL 01113-1729/1423. A

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 41