f jese burgemeester opende Mndierententoonstelling Sportcommissie van Breskens opgeheven Wissel Zeeuws- Vlaanderen Ingetogen kerstconcert Praetorius Gezelschap weekend diensten w 16 DECEMBER1979 (A 800 DIEREN IN HOLLANDSE HOEVE Burgemeester F- G. A- Hu- Goes heeft vrijdagavond de „vinclale tentoonstelling ge- Lsierduiven, konijnen, hocn- 1 cavia's in de grote schuur van rtotrdcrU 'Dc Hollandse Hoe- (x5. Als gastheer treedt de de 0plff v pluimvee- en sierduiven- ^,RtC| to's'Zeelandia' op. J,ter Ruber wenste de organi- veel succes toe en zei blij te zijn stelling weer in Goes te mo- in de schuur zijn 450 konij- «bracht in 28 rassen. De ca- sSet 9 exemplaren wat slecht )rdigd maar 165 hoenders, zorgen voor het nodige la- itwintig soorten sierduiven, zitten tot en met vandaag mooi te wezen in onafzien- 'hokken van twee-hoog. jelljke keurmeesters hebben loei uitgesproken over de to- fflareii. latoren hopen ook nog in de provinciale tentoonstellin- iden in de schüur van de kln- ,jri). Dan moet het aantal in- jnlet al te veel toenemen want BOO dieren is de zaak ruim- j bezet. Ilenwedstrijd lmswaarde HAARDE - Ce es Huisman, de [ploegleider van de trimploeg ill Aardewerk, op weg naar een L lustrum In de transport en in lc ook nog actief renner en felier van de Kreekzoora, kent fepnen van de zweep als geen an- Tjk»ls organisator van allerlei linemen ten. cgooide Huisman zijn formatie [pplne op de rollen, in elke woon- vsn din renners komt de ploeg Hing maken. Vandaag - ip-isLamswaarde aan de beurt loStale favoriet Jan van Dorsse- u te moedigen. Dat gebeurt in rtlngdie negen trimploegen aan [brengt in café Klaassen. Huis- sftvoor deze wedstrijd het vol- itldop zijn programma kunnen De Smokkelhoek uit Kapelle je Jong), TC Thuisweg uit Sint- in (Henny Vos-Bertram), De Aaidenburg (Galle), Marinet «Plifclne (Jo Hamelink-Zwartele.e), uira iitant met Theo Wullems, TC waivoor Bram van de Velde op :al klimmen, De Zwaan uit Aar- ■nieuweling' TC Clinge maakt' I-C,! Ejnaarde het rollendebuut, ter-I .itjanlserende vereniging Paul Jmk de kanonnen Willy van de ndetë |aHl,ub Maas in cie stdjd werpt. ilenwedstrijd krijgt er lntema- Untje door de deelname van 'D l"11 ib de Sneltrappers uit Stekene 'x^l1 «startschot valt om half'acht. alvsi Eén van de vierhonderdvijftig konijnendie te zien zijn op de tentoonstelling in 'De Hollandse Hoeve' te Goes. wit! ENBURG - Dorpshuis, 20 uur: erOptater met 'De draad in het rasldl er JS BASILIEK, Hulst Kerstconcert, door het Praetorius Gezel schap uit Bomemonder leiding vaan Jos Noel, "Vrijdagavond gaf het Praetorius Ge zelschap uit Borncm onder leiding van Jos Noei een kerstconcert in de Basi liek van Hulst. Dit gezelschap bestaat uit een vocale groep van ongeveer 55 zangers en een instrumentale groep met oude, of copiêu van oud instru menten. De groep bracht een zeer uit gebreid programma ten gehore dat uit een viel in drie delen. De instrumentale groep begon met kerstwerken van Praetorius. Vulpius en Buxtehude: variaties op en zettingen van kerstliederen. Mooi afwisselend en fraai van stijl hoorde men onder meer "Eln Kind geboren zu Bethlehem". Achtereenvolgens met blokfluiten, kromhoorns en bazuinen. Gezien de praktische kant was het begrijpelijk dat men geen gebruik maakte Van het fraaie Basiliek-orgel, maar het was toch storend zelfs een orgelsolo te aanhoren, die gespeeld werd op een pover tami- tatie-instrument. De klank van een der- 'Gemeentehuls, 14.30-15.30 uur: jconcert. S-Hollandse Hoeve, 10-18 uur: lierenten toons tellln g 1,20.30 uur: Film-huls met 'Die Tormannes beta Elfmeter'. SL-Lldulnaziekenhuls, 15.05- (0 20-21 uur: Uitzending Radio bgale. jij üillS - Dorpskerk, 20.45 uur 'Instrumentaal Ensemble van 8LBURG - Gasthuis, 20-21.2 tending Rawa. 'Qfll taal, 20 uur: Kerstconcert door o irauziekschool- i ANDE - De Klomp, 20.30 uur: ifolkgroep 'La Chiffonnle'. ItlRG - Razzmatazz, 20.30 uur j muziek door YaravJ, INGEN - Vestzaktheater, 20.30 «folotoneel door Eva Kant. itingkantoor, 10-17 uur: Vo- istelllng.; jda; 20 uur: Weihnachtsorato- Duii' stool Mt.-Josephziekenhuis, 10-12 jdvtrt tanding Rawa. iguili: IDE-Zaal Koeman, 19.30 uur: "*fing muziekvereniging. irlinr, rdMhl'llARENDSKERKE - N.H. Kerk, :Aaventsconcert. Lunchcafé. 12 uur: Koffiecon- - 8t.-Lldulnaziekenhuls, 15.05- imn Ditzending Radio Nightingale. NSTEEN - De Warande, 20 uur: 'De getemde feeks'. 1LIRG - Concertzaal, 14.30 ryconcert door Jazznuts; bof, 17 uur: Concert Rex IBRG- Burgerzaal Stadhuis. 12 lOncert. AN GENT - De Speye, 14.30-19 ireniü oto's van amateurfoto vereniging. voorj#NGEN - Bethesda-St. Joseph- W, 0.30-U.45 en 15.30-17.30 ntiè I toDdlne Rawa. dej [open I8N OP ZOOM - Roxy, zat. en J2 UUr: De schat van kasteel zat. 18.45 en 21.15, zon. '5 en 21.15 uur: Een pak slaag, 123.30 uur: Jack en Jill, 18 jr. t't. 18.45. zon. 14 en 16 uur: De Ui wter.iejr; zat. 21.15 en 23.30, zon. '21.15 uur; Schoolmeisjes pomo. Grand, zat. en zon. 19 en 21.3 ,anii KaPe to Athens, 12jr;zon. 14 uur: imod «dedraak. a.l. ■r, I-De Koning van Engeland, zat. 15 zon. 18,45 en 21 uur: Een pak J2jr;zat, 19, zon. 13.45,16 en 18.45 on® «stemming Poolbasis Zebra, 12 'o30 en 23'15, zon-14'30'1615 en jHet hete dagboek van een 17-ja- W! zat. 21.15, zon. 13.45 en 21 uur: Avalancc expie&o. 12 jr: zat. 21.15, zon. 21 en 16 uur: I never promised you a rosegarden. 16 Jr. MIDDELBURG - City, zat. 20 uur: De vliegende brigade; zon. 14.30 uur: Gul liver's reizen, a.L; zon. 20 uur: Ontem bare driften. VLISSINGEN- Alhambra I, zat en zon. 19 en 21.30 uur: Een pak slaag, 12 jr; zon. 14 uur; Woody Woodpecker, a J. Alhambrall, zat. en zon. 19en 21.30 uur: De prijsvechter, a.l.; zon. 14 uur: De prijsvechter, a.l. ZIERIKZEE - Concertzaal, zat. 14 en 20, zon. 20 uür; Moonraker. a.L TENTOONSTELLINGEN BERGEN OP ZOOM - Markiezenhof, 14-17 uur: Bergen (In) stukken. GOES - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland. zat. 10-12 en 13.30-17 uur; "Nederland - Canada, 35 Jaar blijvende vriendschap' en 'Winterbedden Lunchcafé Stadhuis, zat. 9-18 uur: Schilderijen van hedendaags Yerseke. HELLI.E - Landbouwmuseum, zat. en zon. 10-12 en 13-19 um" Oude land bouwwerktuigen MIDDELBURG - Rijk sar chief, zat. 9.30-12.30 uur: 'Van nabij en verre'. St.-Janstraat 41. zat. 14-17 uur: Touwplastieken van Anneke Ruta- schoteL "Artshop Six and Six, zat 10-18 uur: Werken Gera Dauvillier en Wta Vader. Galerie De Witte Swaen, zat. 12-1.8 uur: Nagelaten werk van Wta Helder. Galerie De Klos. dag. 10-24 uur: Zeefdrukken van Willem Nell. Galerie 't Kot, 9.30-17.30 uur: Gouaches van Pien Hazenberg. Galerij De Cleene Catte, 12-17 uur: Sieraden van diverse kunstenaars. NISSE - Galerie De Mooie Staak, 19-20 uur: Werken Messemaker. OOSTBURG - Bibliotheek, zat. 10-12 uur: Werken Didy Waalwijk-de Baan. TERNEUZEN - Ter Schorre, 11-21 uur: Werken Luc Willem. VLISSINGEN - Galerie Marquis. 13-18 uur: Werken Otto Vólker en Gilbert Mazllah. WATERLANDKERKJE - Jn den Ko ning', vanaf 14 uur: Schilderijen van Karei Weijland sr, WESTDORPE - Galerie Troutzaerte, zat. 13-18 uur, zon. 14-18 uur: Werken Peter John Voormey. IJZENDIJKE - Galerie 'M 4': Werken Jan Verschoore, HULPCENTRA Noord- en Midden-Zeeland - Goes, tel. 01100-14444, (ook voor mllleuklachten). Zeeuwsch-Vlaanderen - Alarm nummer 01150-12200 (brandweer en ambulance). Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 01180-15551, dag en nacht bereikbaar Chr. hulpdienst Zeeland voor mensen In nood, tel. 01180-36251. van 10.00-24.00 uur, weekends van 20.00-24.00 uur. Zeeuwsch-Vlaanderen - Hulpgroep bij drankprobleem (AA), tel. 01172-2168. Stichting 'Blijf van m'n lijF Zeeland, tel. 01184-14645, dag en nacht be reikbaar. gelijk orgel Is toch te beperkt, zodat het spel zeer ondoorzichtig werd. In het eer ste deel vertolkte de sopraan Lieve van Niel enkele kerstliederen. Zij bezit een erg mooie stem. fraai van timbre, of schoon wat klein van volume. Vervol gens was het de beurt aan het koor, dat begon met twee fraai gezongen vijf stemmige motetten van Palestrina, welk onderdeel werd gevolgd door mijns inziens het hoogtepunt van dit concert: twee dubbelkorige kerstliede ren van Scheldt en Praetorius. Constateerbaar was dat dit koor veel kwalitatief hoogstaande zangers en zangeressen telt; men zong met een zeer geschoolde stem, beheerst en afge werkt. Misschien mag men zeggen dat er soms te ingetogen, te netjes werd ge zongen. Vooral bij het 'Hodte Christus natus est' van Scheutz werd het zelfs wat irriterend: een forte mag een forte zijn en het steeds ingehouden zingen kan ook nadehg Werken. Overigens moet duidelijk gesteld worden, dat al les zeer zuiver en uiterst licht klonk. Het derde deel van het concert was het kerstverhaal. Getoonzet door Schuetz, uitgevoerd door zesstemmig koor, so praan en bas en een orkestgroep van oude instrumenten. De keuze van dit werk mag een vondst genoemd worden. Na alle zo bekende uitvoeringen was het fljn een werk te horen dat misschien weinig bekend, maar wel erg mooi is. Leden van het koor fungeerden als reei- tanten; opnieuw mag het koor zich prij zen dergelijke zangers onder haar mid den te hebben. Het gebruik van oude instrumenten - misschien in sommige opzichten toch een modeverschijnsel - heeft toch het nadeel dat de stemming niet altijd even zuiver is. Het slotkoor van dit werk vormde mijns inziens wel het hoogtepunt. Al met al was het een bijzonder prettige kennis making met dit Praetorisch Gezel schap, wat een fijn en zeer afwisselend kerstconcert verzorgde. Het publiek dankte hen dan ook met een enthou siast applaus, A. de K. 'De Flamengo's' te Westdorpe vierde tienjarig bestaan WESTDORPE - Het tamboer- en majo- rettenkorps 'De Flamengo's' te West dorpe vierde vrijdagavond het tienja rig bestaan in het verenigingsgebouw 'Concordia' te Westdorpe. Secretaris A. ten Berge heette dc aanwezigen, voor het merendeel ouders van de le den. welkom en richtte een afZondell jk welkomstwoord tot burgemeester W. R. V. Du sard ti i jn en wethouder A. C. de Beleir en hun echtgenotes. De heer Ten Berge sprak tevens de hoop uit nog lan ge tijd op de steun van de ouders te mogen blijven rekenen, „zodat de FLa- mengo's kunnen blijven vliegen". Burgemeester Dusarduijn stek een pluim op de hoed van het bestuur en sprak zijn bewondering uit voor het ve le werk dat het heeft verzet om de vie ring van het tienjarig bestaan mogelijk te maken. Namens het gemeentebe stuur overhandigde hij een oorkonde van de gemeente Sas van Gent aan de voorzitter mevrouw E. Soethaert- Schelst.raete De burgemeester huldig de de voorzitter en de secretaris voor hun tienjarig lidmaatschap van de ver eniging en speldde hen een medaille op. In de huldiging werd tevens een aantal leden betrokken die vijf, 7,5 en 10 Jaar lid zijn van 'De Flamengo's'. Hun na men: Wilfried Jozef, Rudle de Krijger, Robbie Hemelsoet, Winanda Aude- naerd, Miranda de Smet, Jolanda de Blok, Wendy Dobbelaere, Crezia van der Hoes. en Christiaan Soethaerd. Vera Mechellnck las een gedicht voor ter ere van de voorzitter en overhandig de mevrouw Soethaerd een standaard. Mevrouw Soethaerd op haar beurt be dankte alle aanwezigen voorde ontvan gen huldeblijken. Vertegenwoordigers van verschillende verenigingen In Westdorpe dankte 'De Flamengo's' voor alle keren dat de vereniging acte de prèsence gaf bij feestelijke gebeurte nissen. Na afloop van het officiële ge deelte volgde een Informeel samenzijn, dat werd opgeluisterd door het orkest 'Stardust' D'66 onderzoekt kandidatuur voor burgemeester Sluis OOSTBURG - De werkgroep van D'66 in West-Zeeuwsch-Vlaanderen gaat de mogelijkheid onderzoeken om voor Sluis een partijgenoot te kandideren voor de volgend jaar vrijkomende burgemeesterspost in het grensstadje. Dc werkgroep besloot dat onlangs tij dens een bijeenkomst. Verder vindt, de werkgroep dat de reali teit van kabeltelevisie onder ogen moet worden gezien. Men wil dit vla een schrijven aan alle tweede-kamerfrac ties kenbaar maken. ,.De positieve kan ten van deze ontwikkeling moeten de doorslag geven boven de negatieve", aldus deD'66-ers. die verder'menen dat 'een kortzichtige protectie van mon dige burgers'. Een goede regeling voor kabeltelevisie is volgens D'66 te verkie zen boven 'een omroepbestel gevuld met de eenheidspuddingen van TROS. AVRO, VOO en anderen." De werkgroep wil leder in het voorjaar van 1980 tweedekamerleden van D66 uitnodigen voor een bezoek aan Zeeuwsch-Vlaanderen. Tegen die tijd denkt men ook de oprichting van een afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen van D'66 bekend te kunnen maken. Van onze adverteerders 'stijl jacques bont' geopend in terneuzen TERNEUZEN - Het winkelstand In de binnenstad van Temcuzen is sinds donderdag weer uitgebreid. Die dag opende Jacques van der Meer zijn nieu we bontmodezaak, gevestigd aan de Havenstraat 1, onder de naam 'Stijl Jacques Bont'. Tijdens de drukbezoch te receptie spraken de vele genodigden hun bewondering uit over de inrich ting. Het interieur is zo gekozen, dat de klanten de bontsoortcn optimaal k n- nen bewonderen, mede dankzij de ver lichting. De nieuwe zaak is door middel van een serre verbonden met de al bestaande confectiezaak van zijn vrouw, Qorrie van der Meer Deze 'serre', die voorzien is van gemakkelijke zitbanken en een decoratieve fontein, moet zorgen voor een ongedwongen sfeer. Jacques van der Meer hoopt dat deze nieuwe zaak tot voorbeeld zal dienen voor anderen. Hij zegt: ,,De binnenstad en de Markt met name, zouden best wat aantrekkelijker gemaakt kunnen wor den, zodat Temeuzen eindelijk eens een gezellig centrum krijgt". Rijkspolitie Oostburg neemt zender in beslag OOSTBURG - Der Ijkspolltle in Oost burg heeft donderdagavond omstreeks zeven uur een illegale zender in beslag genomen. De zender was eigendom van de heer De K. uit Oostburg. De zen- dactiviteiten van de illegale zender zouden storingen hebben veroorzaakt. Tegen De K. Is proces-verbaal opge maakt. Adventeconcert id Ooetburg OOSTBURG - Vandaag, (zaterdag) wordt in de hervormde kerk ln Oost burg een adventsconcert gegeven. Aan het concert werken mee het 'Hervormd Kerkkoor' uit Oostburg, het jongeren koor 'De Sluisse Rakkers' uit Sluis, de blokfuitgroep 'Triooitjes' uit Knokke,. de violist Mare Sonnaert. de sopraan Nellie Roose-Decroix en Ria Bukkens- van de Vijver en Rnny Plovle (beiden orgel). Het geheel staat onder leiding van Jaak Roosse. Het concert begint om acht uur. ZONDAG 16 DECEMBER Ned. Herv. Kerk. Aardenburg 10 30 ds. Valk. Axel 10 ds. Hoogendoorn, Biervliet 10 ds. Meeuse; Breskens 9.30 dhr Bergwerff; Cadzand zie Retranchement; Groede 9.30 kand. v Kerckhove en ds Stol; Hoek 10 ds. v. Meeuwen; Hontenisse 9.30 ds. PPost; Hoofdplaat geen dienst; Hulst 11 ds. Post; Nieuwvlipt 9,30 dhr. Allewijn; Oostburg 10 ds. Veenstra, 19 (RK Kerk te Oostburg); Philippine zie Sas van Gent; Retranchement 11 ds. Balk; Sas van Gent 9,30 ds. Schoneveld. Schoon- dijke 10 ds. Brinkman; Sluis 9.30 ds. Balk (HD); Sluiskil 11 ds. Schoneveld; St. Anna ter Muiden zie Sluis; St.-Kruis 9 ds. Valk; Temeuzen Jullanazieken- huls 17 30 ds Koelman. Opstan- dingskerk 10.30 ds Wolbers, Grote Kerk 10 ds. Schellevis, Goede Herder kerk 10 ds Schokking 19 ds. Wolbers; Waterlandkerkje 11 dhr. Hooymeijer; IJzendijke 10 zie Biervliet Zaamslag 10 ds. Schutte; Zuidzande 9,30 dhr. Hooymeijer. GEREFORMEERDE KERK. Aardenburg 10.30 ds. Eikelboom; Axel 10 en 17 ds. Lunshof; Breskens 9.30 en 17 ds. Paksy (HA); Hoek 10 en 15 dhr. V. Beers; Oostburg 9.30 ds. Eikelboom, 15 ds. Lunshof, Temeuzen Noordstr. 10.30 ds. Verhoog, Opstandingskerk 9 en 17 ds. Verboog; Schoondijke 10 en 15 ds. Vos; Zaamslag 10 en 15 ds. De Jonge. GEREFORMEERDE GEMEENTE. Axel 10 en 15 leesdienst; Temeuzen 10 en 15 ds. V. Ravenswaay OUD-GEREFORMEERDE GEMEEN TE. Oostburg 9.30 en 14 30 leesdienst, 18/12 14,30 en 19.30 ds. Gebraad; Temeuzen 10 en 17 ds. De Reuver. VRIJE EVANGELISCHE GEMEEN TE. Breskens 9.30 ds. Luteijn; Cadzand 9.30 ds. V. Bruggen; Nieuwvliet 11 ds. Lu teijn; Retranchement 11 ds. V. Brug gen. EVANG. LUTH. KERK. Groede 9.30 dhr. V. Kerckhove en ds. Stol (HA) Mogelijk derde uitvoering 'Getemde Feeks' in HuLt SINT-JANSTEEN - De toneelvereni ging 'Camere van Thetorica Sint-Jan ten Stenne' uit Sint-Jansteen onder zoekt de mogelijkheden om in januari 1980 een derde opvoering te geven van het blijspel 'De Getemde Feeks' in het gemeenschapscentrum 'Den Dullaert' te H-lst, De Steense toneelvereniging heeft dit be-sluit genomen paar aanleiding van de voorverkoop voor de twee opvoerin gen die zondag en maandag ln het ge meenschapscentrum De Warande' te Sint-Jansteen worden gegeven. In een tijdsbestek van ruta een week gingen voor die twee opvoeringen ongeveer 800 kaarten van de hand. De grote zaal van 'De Warande' Is zowel zondag als maandag uitverkocht. Raad Temeuzen behandelt stijging gemeentebelastingen TERNEUZEN - Donderdag behandelt de gemeenteraad van Terneuzen tij dens de begrotingsvergadering (die om 14 uur begint) voorstellen om ver schillende rechten en plaatsdlijke be lastingen met gemiddeld 3,5 procent op te trekken. Ook de tarieven van de sportac commodaties gaan gemiddeld 3.5 pro cent omboog, al staat daar tegenover dat de verenigingen 3,5 procent meer subsidie krijgen. De begroüngsvergadering zal vrijdag middag vanaf 13 of 14 uur worden voortgezet, wanneer de raadsleden er donderdag nog niet uitkomen. OVERBODIG DOOR COMMISSIE VOOR GEHEEL OOSTBURG f. gittenbergf.r verzint naam nieuw sportpark BRESKENS - Weihouder J. Vergouwe van Oostburg hoopt dat de sportver enigingen in dc kern Breskens ook in de toekomst regelmatig samen rond de tafel gaan zitten om zo het onderlinge contact en de onderlinge verstandhou ding goed te houden. De heer Vergou we gaf die wens vrijdagavond te ken nen tijdens de laatste vergadering van de 'commissie tot beheer en onderhoud van de gemeentelijke sportaccommo daties in Breskens'. Deze commissie wordt, zo heeft de Oostburgse gemeen teraad,besloten, per I januari opgehe ven. „Jullie kunnen niet als gemeente lijke commissie doorgaan, maar mis schien wel op de wijze waarop ook in Cadzand of in Schoondijke door de sportverenigingen wordt samenge werkt", suggereerde de heer Vergouwe tijdens de bijeenkomst in de bestuurs kamer van het clubgebouw van de voetbalvereniging Breskens vrijdag avond. Hij zei verder dat een dergelij ke overlegcommissie het plaatselijke verenigingsleven van dienst kan zijn, terwijl hij ook aantekende, dat de con tacten tussen gemeente en verenigin gen noodzakelijk blijven. De opheffing van de vijftien Jaar oude Breskense commissie heeft, inmiddels een hele voorgeschiedenis, Vanaf de op richting in 1964 (toen was Breskens nog een zelfstandige gemeente) heeft de commissie in verschillende organisatie vormen de verstandhouding tussen de plaatselijke sportverenigingen in goede banen helpen leiden en weten te hou den. Na de herindeling werd enkele ja ren geleden een sportraad Ingesteld voor de gehele gemeente Oostburg, waar dus ook Breskens onder valt. De gemeenteraad was enkele maanden ge leden in meerderheid van mening dat de gemeentelijke sportraad en de com missie in Breskens 'de laatste jaren een commissie ex artikel 61 van de gemeen tewet' niet naast elkaar konden blijven te bestaan. De sportraad is er voor de hele gemeente en dus ook voor Bres kens. werd er ln de gemeenteraad gere deneerd. Eerlijk CHR. GEREF. KERK. Zaamslag 10 en 15 leesdienst. LEGER DES HEILS. Temeuzen 10 en 17 dienst VOLLE EVANG. GEM REHOBOTH. Terneuzen (geb. Pro Rege) 10 dienst. GEREF. GEM. IN NEDERLAND. Temeuzen 9.30, 14 en 18 leesdienst, Oostburg 10 en 15 leesdienst; Hoek 9.30 en 14 leesdienst. R. K. KERK. Aardenburg 8 en 10, zaterdag 19; Axel 8.30 en 11, zaterdag 19; Biervliet 10, za terdag 19; Boschkapelle 10.30, zaterdag 17; Breskens 10. zaterdag 17; Clinge 8.30 en 10. zaterdag 19; Graauw 9, zaterdag 19; Groede 9.30, zaterdag 19; Groenen dijk 7.30. 9 en 10.30, zaterdag 18.30; Hengstdijk 9. zaterdag 19; Heikant 9, zaterdag 19; Hoek 10. zaterdag 19. Hoofdplaat 9, zaterdag 17; Hulst 8.30.10 en 11.30. zaterdag 19; De Blaauwe Hoeve zaterdag 17.15; Kloosterzande 7.30, 9 en 10.30, zaterdag 18.30; Koewacht 8.30 en 10. zaterdag 19; Lams-waarde 10. zaterdag 19; Nieuw- Namen 10.30, zaterdag 17; Oostburg 10.30, zaterdag 39; Ossenisse 10, zater dag 17; Philippine 9.30, zaterdag 17; Sas van Gent 9.30 en 11, zaterdag 19.15; Sasput-9, zaterdag 17; Sint-Jansteen 8 en 10. zaterdag 19; Schoondijke 9.45; Sluis 8, lOen 19.zaterdag 19; Sluiskil 11, zaterdag 19; Slijkplaat zaterdag 17; EU- sabeth-ziekenhuis zaterdag 17.30; Stoppeldijk 8 en 10, zaterdag 19; Ter hole 8 en 10, zaterdag 19; Terneuzen (binnenstad) 11 45. zaterdag 19.30. Tri- niteitskerk 9 en 10.15. zaterdag 19.30; Opstandingskerk 9.30 en 11. zaterdag 19. Westdorpe 8 en 10. zaterdag 19; IJ zendijke 10.30, zaterdag 19; Zandstraat 10, zaterdag 19.15; Zuiddorpe 9.45. za terdag 17. PINKSTERGEMEENTE. Temeuzen (geb. Bethel) 10 dienst 8 bid stond. EVANGELISCH CENTRUM OASE. Terneuzen 19.30 dhr. Koster. De heer H. Otte (lid van de Breskense commissie en ook van de sportraad) wees er tijdens de laatste vergadering van de commissie op 'dat het toch wel goed is dat de situatie per 1 januari ligt zoals die komt te liggen'. „Hel is een eerlijke, zaak om te erkennen dat dc sportraad voor de hele gemeente func tioneert. Illustratief voor de Bresken se commissie vind ik wel, dat er tussen de verenigingen hier geen moeilijkhe den voorkwamen. Ik stel me op het standpunt dat het goed is om ook in de toekomst als besturen regelmatig sa men te komen,"maar het is nu tijd om te erkennen dat het goed is dat we als commissie in deze vorm opstappen", aldus de heer Otte. Als laatste daad van de sportcommissie in Breskens (de laatste vergadering werd geopend met koffie en gebak) werd aan de heer F. Gittenberger uit Breskens een fiets overhandigd. De heer Gittenberger verdiende die fiets doordat hij de naam verzon die sinds vrijdagmorgen bij de ingang van het nieuwe Breskense sportpark prijkt.; Baersande. De heer Gittenberger had die naam ontleend aan een kaart uit 1656. Hij overhandigde de voorzitter van de Breskense commissie, de heer J. Jansen, een kopie van de kaart. Deze kopie krijgt een plaats jn de bestuurs kamer van de voetbalvereniging, ZEEUWSCH-VLAANDEREN 15 EN 16 DECEMBER Centraal alarmnummer: 01150 - 12200 WEEKENDDIENST VOOR EERSTE HULP ZIEKENHUIZEN KANAALZONE vr. 17.09-ma. 08.00 uur. Juliana Ziekenhuis te Terneuzen. Artsen: Temeuzen; zat 08.00 - zon 08.00 uur: J. G. Stevens, Scheldekade 27, teL 12020. Zon. 08.00 - ma. 08.00 uur: K. Jiskoot, Oesterputten 2, teL 12303. Oostburg en Aardenburg: vrij. 19 00 - ma. 08.00 uur' H. Bruggeman, Nieuw- straat 53, Oostburg, teL 01170-2121. Cadszand, Retranchement, Sluis en Zuidzande: G. de Meijer, Sluis, teL 01178-1366. Biervliet Hoofdplaat en IJzendijke: H. van der Pas, IJzendijke, tel. 01176-1366. Breskens, Groede en Schoondijke: dr. Laterveer, Breskens, tel. 01172-1956. Axel: vr. 18.00 - ma. 08.00 uur dr. Ham mer, Oranjestraat 10, tel. 01155-1555. Sprreekuren: 10-10.30 en 16-16.30 uur. Sas van Gent en omstreken: M. C. Die- rick. Graaf Jansdljk A-185, Westdorpe. tel. 1366. Speekuur zaterdag om 10.30 uur op Bolwerk Oranje 2. Hulst: Praktijk J. Niesten wordt door eigen artsen verzorgd. Spreekuur: 9.30 - 10 en 17.30 - 18, zon. 12,30-13 uur. Vrij. 18-20 uur: C. L. Th.v. d Mee, Wilhetai- nalaan 13, Hulst. teL 01140-4215. Hoek, Sluiskil en Philippine: H. G. van Haelst Spoorstraat 44, Sluiskil, tel. 01157-1955. Kloosterzande en Hontenisse: vr. 18.00 - ma. 08.00 uur: W. ter Burg, Cloosterstr. 29. Kloosterzande, tel. 01148-1377. Zaamslag: C. Verboom, Axelsestraat 2. tel. 01153-1377 Koewacht, Clinge en St.-Jansteen: vrij. 18.00 - ma. 08.00 uur: R. van Berkel. Nleuwstraat 122, Koewacht tel. 01146- 327. Apotheken Terneuzen: zo. 11.30 - 12.30 en 17.30 - 18.30 uur: A. J. Klaassen, Winkelcen trum Zuidpolder. teL 12090. AXEL: za. 10.00 - 11.00 en 16.00 - 17.00 uur; Apotheek Axel, Oranjestraat 6. tel. 01155-2888. Hulst: za. 11.00 - 12.00 en 15.00 - 17.00 uur en zon. 15.30 - 16.30 uur Apotheek Hulst, Steenstraat 35. tel. 01140-4255 (spoedrecepten telefonisch). Dierenartsen Zaamslag en Hulst' E. F. de Nijs, Wll- helminalaan 11. Hulst, tel. 01140-3004. Temeuzen en Axel: M. P. Schaub, tel. 01150-95017, en C. J. Cysouw, tel. 01155- 1488, spreekuur zat: Temeuzen. W. de Zwijgerlaan 2b van 13.30 - 14.30 uur. Axel, Dierenkliniek, van 11.00 - 12.00 uur. IJzendijke: K. G. M. van de Vijver, tel. 01176-1388, b.g.g. 01174-424. Weekend- spreekuren zat 13.00 en zondag 12.00 uur in de dierenkliniek te IJzendijke. Temeuzen: J P. de Vos. Snelliusstraat 14. tel. 01150-19628, spreekuur zat. van 8.30-9.30 en 13.00 - 14.00 uur. Oostburg en Sluis: J. P. J. v. d. Vijver, Sirius I, Oostburg, tel. 01170-2103. Spreekuren za. en zo. te 13.00 uur. Tandartsen Zeeuwsch-Vlaanderen: za. 10.00-10.30 en 18.00 -18,30 uur en zon. 12.00 - 12.30 uur: P. van Mleghem, Temeuzen. tel. 01150-12685. Wijkverpleegsters West-Zeeuwsch-Vlaanderen: E. F. Lij- baart, v. d. Lindestraat 8, Biervliet tel. 01152-1759. Temeuzen: Tei. no. 13350, u krijgt hier op bet telefoonnummer van de dienst doende verpleegkundige. Hoek, Sluiskil, Philippine, Westdorpe en Sas van Gent: C. Bouwens, Lange- straat 88d, Hoek, tel. 01154-1771. Hulst en Hontenisse: Tel.no. 01140- 2191, u krijgt hierop het telefoonnum mer van de dienstdoende verpleegkun dige. Groot Axel, Zaamslag, Koewacht, Overslag en Zuiddorpe: K. Geleijnse, Onsterstraat 2. Axel. tel. 01155-1885. Prijsbcricbt 'Zuid-Holland Zuid', don derdag 13 december 1979. Aardappelen 24.000 kg Bintje 18-29; bintje boneken 29-36; eigenheimer 47-54; Irene 23- 32; andijvie 5 000 kg. A 137-195. B 82-156; aubergines 190-280; bloemkool 7 000 sL 6st p.bk. 210-230. 8 110-190. 10 90-130. 12 50- 100; boerekool 4 000 kg 40-65; broccoli 430-...; bruine bonene 143-145. Chinese kool UI 1.500 kg 39-56; knolselderij 13.000 st. 10 stp.bk. 52- 65. 12 41-60. 15 27-54. 20 13-32. 25 4-21; knol selderij 1.000 kg. zonder blad 16-20; koolrapen 4.000 kg 11 -38; groene kool 3.000 kg 17-47wit te kool 1.000 kg. 29-45; rode kool 3.000 kg 14- 62. gele kool 6.000 kg 11 -44kroten 5.000 kg, A 21-28. B10-.... Modjo 14-...; paprika UI 1.000 kg 280-320, peterselie 11.000 bs. 28-94; pepers 810-..prei 8.000 kg 67-101; rabarber 2.000 kg 260-300. radijs rood 1.000 bs. 66-71; ramenas 49-50; seelderU 30.000 bs. 8-44; sla glas 150.000 st. 15/16 poly ds. 14-16,17/1820-22,19/2020,25, 212/22 plasUc bk 21-29, 23/24 22-33, 25/28 31- 40; spitskool 14.000 kg I 49-108, II 6-70; uien 28000 kg bonken 21-18, grof 23-44, middel 21- 41drieling 13-32, pickler 11-24, geschoond 48- 69; spruiten 242.000 kg: tussen haakjes de mldd.prijs: Al (86) 80-96. A2 (81,5) 81-83. BI (84.5) 83-87. B2 (83) 81 -86. C2 (75) 73-77, A3 (67) 64-70, A4 (38) 38--.. B3 (51) 35-64. Dl (174) 174-D2 (152,5) 143-165, D3 (96) 90-105, D4 (61) 61--., E3 (66) 66--.: veldsla 700 Jg 170-230; winterpeen 22.000 kg grof 11-28, middel 9-22, fijn 6-15; witlof70.000 kg. Al ln dozen 150-220, Al 342-203, A2 113-179. A3 72-160, Dl 120-156, D2 64-141. D3 40-115, afwijkend 40-95, stek 40-56; pompoenen 90-100, dr-ulven. alicante 710-720; Appelen: Cox's Orange pippin 92 ton: 80/op 145-153, 75/80 99-161. 70/75 78-130. 65/70 36-73,60/65 21-30; Golden Delicious 46 ton. 80/90 41-63, 70/80 27-52. 60/70 21-28; Goudreinette 37 ton: 90/op 33-46,80/85 34-55, 75/80 32-58.70/75 27-33; Rode Goudreinette 13 ton: 90/op 36-52,80/85 37-59.75/80 34-64.70/75 27-52; Lombarts Calville 5 ton: 80/90 38-45, 70/80 27-60; peren: Conference 15 ton, 65/75 56-78, 55/65 46-74, 45/55 20-40: Doyenné du Comlce 46 ton. 80/90 82-91. 70/80 73-94. 60/70 33-57, Gleser Wildeman 3 ton. 70/80 196-201, 60/70 150-171,50/60 112-127.40/50 29-61; Légl- pont 2 ton. 65/75 55-..., 55/65 46--, Saint Rémy 8 ton. 80/90 83-96, 70/80 82-107, 60/70 69-93. 50/60 38-68. Totaal aanvoer hard fruit 285 ton. Aard appel termijnm ark t, Rotterdam, 14 de cember. Consumptieaardappelen, Buitje, 40 mm op waarts, april, laten 31,50; bieden 30,10; slot 31,50; stemming kalm; geen dagomzet; week- omzetölpositie 348. Bintje 50 mm opwaarts, aprü, laten 40,00; bieden 39,80: slot 39,90; stemming flauw; omzet 89 te weten 10x41,20; 2x41.10; 2x41.00; 1x40.80; 10x40.90; 5x40,80; 2x40,70, 5x40.50; 17x40,60; 5x40,40; 4x40.30; 6x40,00; 4x39.80; 8x39,70: 2x39,80; 3x39,90; 2x40,00 en 1x39.90; weekomzet 568; positie min 3 is geworden 3470 Bedrijfsvolleybal Terneuzen: weer winst marechaussee TERNEUZEN - Door de voorbereidin gen op bet EK 47/1 biljarten in sporthal 't Zwaantje hebben de eerste en de tweede klas van he berijfsvolleybal een vrije dag gekregen en konden al leen de ploegen die 'Het Zeldenrust' als domicilie aangewezen kregen, aan de bak. De derde divisie, de recreanten- afdeling, is ook de klasse waar zoveel vrouwen in de formaties gestopt zijn. In dat Zeldenrust een oogst van drie partijen, mager maar wel meteen vol verrassingen. Een enorme surprise deelde Kon. Marechaussee uit. Na en kele weken geleden de eerste competi- tiepunten gepakt te hebben draaide de ploeg nu op volle toeren langs tegen stander Gemeente H, toch een van de topformaües. Allerlei geruchten deden na de 3-0 winst de ronde; er staat een heel nieuw team voor Marechaussee ln het veld, gevolg van overplaatsingenen dienstorders die verplichten om ln Ter neuzen te spelen. Bij 'De Koninklijke' lacht men maar eens fijntjes om die fabels, feit is wel dat de ploeg onherkenbaar sterk is gewor den en zelfs Jan Janse ('de vlo') niets terugkon doen, 7-15,15-17 en2-151iegen er niet om. Gemeente UI kon ook al niet op winst geraken De ploeg blijft, na de nederlaag tegen De Meyer n (ook een brigade uit de onderste regionen) in het gezelschap van Roelofs n in de hoek waar doorgaans de klappen vallen. Ze ker nu Dow II ook al verraste met een 2-2 gelijkspel tegen 'subtopper' Bra- venboer Beheers. Die twee ploegen leverden een enorm boelend gevecht met de aanval als wapen, 12-15, 17-15, 15-12 en 7-12 stonden toen garant voor een prima spektakel. Stand derde klas: Verstraeten Verbragge 10: Gemeente II10; Juliana 9; Simca Dees II 9, Bravenboer Beheers 9, De Meyer n 5; Dow n 5; Philips n 4; Promenade m 4; Ko ninklijke Marechaussee 4; Gemeente UI 3; Roelofs n l. Welzijnsplanning Hulst/Hontenisse in tijdproblemen HULST - De commissie welzijns planning Hulst/Hontenisse kan zich vanwege verschillende omstandighe den niet houden aan het voorgenomen tijdschema. Het inventarisatierapport bijvoorbeeld (waarin de gemeenten Hulst en Hontenisse al hun facetten van welzijn vervat zouden moeten hebben) kan niet eerder gereed zijn dan begin februari, terwijl dat In de planning is opgenomen voor begin ja nuari. ligt ten grondslag, dat het provinciaal opbouworgaan Stichting Zeeland, dat het rapport maakt, met enige tijdelijke interne problemen kampt (ziekte van enkele mensen). De folders die begin januari verspreid zou den worden in de twaalf kemen in het gebied, kunnen dus ook niet eerder uit komen dan ln februari. Dat heeft weer tot gevolg dat de voor de tweede helft van januari vastgestelde hoorzittingen (die overigens tijdens de donderdag avond gehouden commissievergade ring plotseling werden omgedoopt tot informatie-avonden, wat ook niet alle aanwezigen trevreden stelde) geen zin hebben en dus ook moeten worden uit gesteld tot na carnaval. Commis sievoorzitter mr. E. N.J. H. de Rechter stelde ondanks alles duidelijk eind sep tember als streefdatum te willen hou den: dan moet een welzijnsplan op ta- felkunnen liggen,zo vond de voorzitter. Temeuzen huldigt gportkampioenen TERNEUZEN - Het gemeentebestuur van Temeuzen huldigt maandagavond de sportkampioenen. Dat gebeurt om 20.30 uur in de burgerzaal van het stad huis. .i

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 39