ehabilitatie Vultink tegen ielis met Europees record SPORTMASSEUR PIET HARDENBERG: WU MOETEN BLESSURES VOORKOMEN Voor Ome Jan de Smidt blijft Vultink favoriet N ARNOUTS BLIJFT AAN TOP MEEDRAAIEN aardere afNAC Trainingsles Geesink Geen amateurvoetbal Nottingham vrij-uit Pijnen-Raas delen topplaats verliest Zeeuwse plaatsje vooral,veel leren en daarbij mikken op een goed moyenne. Inmiddels moet Jan Arnouts voor zich zelf de grenzen hebben verlegd. Een goed gemiddelde lijkt hem niet meer te kunnen ontgaan. Maar het is duidelijk NEUZEN - De beste biljarters zijn amateur. Van die stelling is niet alleen driebandenspecia- laymond Ceulemans, maar ook kadrist Hans Vultink al jaren het levende bewijs. Want waar 36 logenaamde - professionals op het groene laken nog nooit in zijn geslaagd, lukte de 42-jarige tnloër vrijdag in Terneuzen voor de derde maal in zijn carrière. De wijze waarop Vultink hcl® ode op dat moment nog leidende Dielis de 300 caramboles in een ruim één uur durende rush laar tikte, was onnavolgbaar. Het betekende voor de Achterhoeker niet alleen een evenaring ille, in die spelsoort bestaande serierecords, maar bovenal een persoonlijke rehabilitatie. raacnog stond Vultink in de eer- te partijen van dit 18e EK 47-1 «chutteren als een beginneling, )0R' toonde de routinier zijn ware ge- ïkrtii iet gevoel was er weer", sprak ïachteraf opgelucht, „ik heb die •on ft, lug nu wel achter de rug", nirins ttechter te laat voor de Neder- iampioen om nog mee te kun- R :m naar de Europese titel, al li. stel maar nooit. Want het toer- - jj Terneuzen zal nog wel eens lEBlf i kunnen aflopen. Er zijn teke- B daarop wijzen. De favorieten 1,f M Connesson hebben tot nu toe Heclitkunnen imponeren, in te- ting tot de beide jongelingen in ld elschap, de Westduitser Thomas ia «iter en - vooral - intematio- ró'Jiant bij de senioren, Jan Ar- w diEtten-Leur. je Westbrabander lijkt nog te in dit gerenommeerde gezel- djadwerkelijlc de race om de Eu- I Bol te kunnen volhouden. Maar ik debutant kan dit toernooi ei- tal niet meer kapot Nadat hij ■iÊKtt it? wakste deelnemer, de Span- Javier Arenaza, de partij in f beurten had beëindigd, kon HEKI uouts zelf vergenoegzaam vast- P® ide eerste plaats In het klasse- tan Dielis te hebben overgeno- ircetzijn algemeen gemiddelde i^enhetvorstelijke totaal van 40 (e pilen 39.13 om precies te zijn. jni'ta raor Vultink als voor Amouts iS" ibl zij zich ten koste van alles ettoffi kwalificeren voor het wereld je»! Mischap in het 47-1, dat eind n isabetWestduitse Bottrop wordt kw im.Een plaats bij de eerste vier ypd!^, tnfuzen, garandeert deelname, axes* iMBB-vertegenwoordigers moe- II südat worden geacht zich bij het testen op dit EK te scharen, toto a in dat geval, met name voor R. ji Jmiitscen prestatie van formaat lüi'Jlp. De kasteleinszoon uit Westr I,dat kennelijk een vruchtbare rbliJarttalent is, zei nog voor maar Terneuzen zonder al te ateafte reizen. Hij wilde in het TERNEUZEN - Hans Vultink heeft gisteren zijn gram gehaald voor twee nederla gen op de openingsdag van het toernooi om het Europees biljartkampioenschap Ankerkader 47/1. Tegen de Belg Dielis verbeterde hij het Europees serierecord door de partij in de tweede beurt uit te maken met een serie van 300. dat de Ettense debutant meer ruikt. Arnouts is zelfzuchtig en ambitieus ge noeg om het onderste uit de kan te wil len halen. Waar voor hem het doek pre cies valt, is in dit stadium nog moeilijk te zeggen. Tegen Arenaza zat „de kat vooraf al in het bakkie". Winst voor de jonge Nederlander stond immers al bij voorbaat vast, maar de manier waarop Arnouts de partij afwerkte, was ver rassend imponerend. En dan moet hier vooral diens sprankelende serie van 183 in de vierde beurt worden ge noemd, een reeks die overigens pas strandde op een springbak ofwel in bil jartkringen „butage" genoemd. Tijdens zijn duel tegen de povere Span jaard permitteerde Amouts het zich herhaaldelijk met een scheef oog te blikken naar de andere tafel, waar Vul tink de aandacht van de meeste aanwe zigen in de sporthal naar zich toe trok. Ook de op dat moment met spelende deelnemers in Terneuzen waren stuk voor st.uk getuigen van een ontketende Groenloêr. Slechts diens aartsvijand Francis Con- nesson toonde geen enkel spoor van be wondering bij het aanschouwen van het zeldzaam verfijnde kaderspel. De broodmagere speler uit het Parijse voorstadje Villejuive, zo langzamer hand in Terneuzen de voornaamste kanshebber, schudde slechts af en toe veelzeggend het hoofd tijdens het stun telend arbitraal optreden. En mis schien had Connesson voor deze ene keer wel het gelijk aan zijn kant, want op acht caramboles voor het einde, bij een seriestand van 292, had Vultink ei genlijk afgeteld moeten worden. Moeizaam duel. Nu dat niet gebeurde, kon Hans Vultink vrijdagavond een poging doen het re cord geprolongeerde serie, dat even- •De commissie van beroep be- itilbal heeft NAC een zwaarde- opgclegd dan aanvankelijk lochtcommissie was uitge- r aanleiding van het inci te wedstrijd NAC - Feyenoord |||j Mdag 6 oktober. amelljk zag de door de tucht- opgelegde voorwaardelijke Rn 5000 gulden, met een 18'~2 üvan twee jaar, omgezet in een nndelijke boete tot eenzelfde missie van beroep, bestaande ""ol,mr. C. G. B. H. Winters, HPompe en A. van Zon (secre- itraietigde de uitspraak van de missie en legde de onvoor- lurca geboete op van 5000 geilden. ;ericS Wend werd het duel NAC - leidifM gestaakt nad t grens- a geraakt en gewond was ivoorwerp, dat van de tribunes Mwas geworpen. KNAC gevraagde behandeling commissie van beroep bleef de tde straf (het restant van de i47,Miï Izal zonder publiek moeten uitgespeeld) gehandhaafd, d bovendien veroordeeld tot pan de kosten verbonden aan "OOI® Weling door de commissie van )8t iet? TERNEUZEN - Hoofdsponsor Jan Rouw van het Europees biljartkampioenschap ankerkader 47/1 in Terneuzen stond zichzelf bijna in de weg. Even heerste er paniek in sporthal 't Zwaantje toen bleek dat er geen beelden van het toernooi op de televisie zouden worden vertoond, omdat de hoge Scheldeflats een straalverbinding in de weg stonden. Daarmee zou tevens een flink deel aan reclame wegvallen. Rouw reageerde laconiek: „Dan breek ik die flats af. Ik gooi er desnoods dynamiet onder." De soep werd echter niet zo heet gegeten als opgediend. Na haastig overleg met PTT en vele telefoontjes over en weer met de NOS in Hilversum werden de televisie-uitzendingen veilig gesteld: op het dak van de zusterflat van het verpleeg tehuis Ter Schorre werd een steunzender opgesteld, waar door de flats werden omzield. Dat tot grote opluchting van de wedstrijdleiding: „Die tv- uitzendingen konden we echt niet missen, daar is alles op gebaseerd. Geen uitzending zou ons veel geld aan tv-rechten hebben gescheeld." De stevige nederlagen van Hans Vultink donderdag waren voor enkele toeschouwers nauwelijks aanleiding het geloof in de Groenloêr te verliezen. 'Ome' Jan de Smit (74), man van het eerste uur en mede-oprichter van de organiserende bil jartvereniging KOT-Temeuzen: „Mijn favoriet is nog steeds Vultink. Een slechte dag is immers nog geen slecht jaar. Ik heb zelf vijftien jaar gevoetbald en dan had je ook wel eens een slecme dag." Hoewel ome Jan elke dag wel bij de kam pioenschappen te vinden is, heeft hij Vultinks nederlagen niet mee gemaakt: „Ik had telefoonwacht thuis, maar ze hebben me gelijk opgebeld." De man, die alles van het wel en wee van de spelers afweet, is Marien Faas. Samen met Jaap Keyzer verzorgt hij de bil jartcracks op hun wenken. „De biljarter", zegt Marien Faas. „voelt zelf of de goede vorm er is. Hans Vultink zei don derdag: het gaat niet. En Jan Arnouts vertelde na afloop van de partijen: het was echt m'n dag vandaag. Ze praten er trouwens ook onderling over." „Wat de spelers wensen, krijgen ze. Wij zijn van alles voor zien, hebben op alles gerekend. Wij zorgen voor het natje en droogje, de handdoeken enzovoort. Donderdag nog heb ik pvoor de president van de Duitse biljartbond hotelac commodatie gezocht. Die president was hier met de vader van Thomas Wildförster." „De deelnemers aan dit kampioenschap", vindt Marien Faas, „zijn stuk voor stuk aardige mensen. Ze komen sym pathiek over, geen kapsones of zo. Ze zijn sportief en vriendelijk." De kaartjesverkoopster zit inmiddels eenzaam bij de ingang van de sporthal. Veel publiek is er niet bij de middagseances. Zij zegt:Jk geef er niet om dat ik hier alleen zit. Ik praat af en toe met die dames daar. En vanavond, ais 't veel drukker wordt, zijn we hier met z'n tweeën. Dat is toch een stuk gezelliger." eens in zijn handen Is scherper te stel len. Om dat te bewerkstelligen diende Vultink in zijn eerste beurt tegen We senbeek minimaal 87 caramboles te maken. Het werden er slechts twee en die tegenvaller betekende het begin van een uiterst moeizaam duel, waarin de Nederlander geen moment zijn vorm van die middag benaderde. Vultink mocht zich achteraf gelukkig prijzen er levend vanaf gekomen te zijn. Wesenbeek was heel dichtbij de overwinning, werd zelfs een keer per abuis afgeteld, en vormde voortdu rend een bedreiging voor de Achter- hoeker, die pas in de slotbeurt het pleit kon beslechten: 300-242 na 11 beurten. Ondanks zijn slechte optreden klom Vultink vrijdagavond opnieuw op de ranglijst. Ditmaal ten koste van Tho mas Wildfoerster, die in een pure carot- teslag tegen Dielis ten onder ging. De Belg toonde zich de beste in de grote stootbeelden en dat was doorslagge vend: 300-211, nadat beiden liefst twaalfmaal aan de tafel waren versche- De - nu al - veel geroemde wedstrijd mentaliteit van Jan Arnouts werd vrij dagavond laat door hem zelf nog eens extra onderstreept. Want in een ze nuwslopende partij tegen Stenzei, leek de Ettenaar in de aanvangsfase op een onoverbrugbare achterstand gezet (202-20). Op karakter vocht Arnouts te rug, perste op het juiste moment een serie van 196 uit zijn pommerans en kwam ten slotte ook glorieus uit de ca- rotte in de slotfase. Het leverde Ar nouts na de vierde ronde de koppositie op. Zijn algemeen gemiddelde van 36.36 is bijna 5 punten meer dan dat van Connesson (31.57). Beiden zijn als enigen nog ongeslagen. De partijen uit de derde ronde zijn: Wesenbeek (Bel.) 82 10 53 8,20 Wildförster (WDI.) 300 10 201 30,00 Connesson (Fra.) 300 10 110 30,00 Stenzei (Oos.) 98 10 62 9.80 De uitslagen van de vierde ronde zijn: Wildförster 211 12 78 17,58 Dielis 300 12 85 25.00 Wesenbeek 242 11 74 22.00 Vultink 300 11 137 27.27 Arenaza78 8 33 9.75 Connesson 300 8 184 37.50 Stenzei 223 10 85 22.30 Arnouts 300 10 196 30.00 De stand na vier ronden ls: 1. Amouts 8 196 36.36 2. Connesson 8 184 31.57 3. Dielis 6 135 29.45 4. Vultink 4 300 29.36 5. Wüdfórster 4 211 27.89 6. Stenzei 2 89 17.31 7. Wesenbeek o 74 15.28 8. Arenaza 0 51 8.69 MIDDELBURG -Voor een paar honderd Zeeuwse vooral jonge en oudere judoka's heeft Anton Geesink gisteravond in de sportzaal van de PZEM te Middelburg een trainingsles gegeven. De veelvoudig ex- wereld- en olym pisch judokampioen, die momenteel in Oostenrijk woont, was in Middelburg op uitnodiging van de Souburgse judovereniging KI AI. Meer over deze trainingsles van Geesink in onze krant van maandag. MAASTRICHT - De wielerzesdaagse van Maastricht is vrijdag begonnen. Voor 2500 toeschouwers starten tien koppels. Na de eerste koersen moeten de koppels Clark/AIIan uit Australië en Pijnen/Raas de eerste plaats delen met elk elf punten. De stand was om 22.30 uur-1 ex eaquo Clark/ Allan (Aus.)en Pijnen/Raas (Ned.) II punten, op een ronde: 3 Zoetemelk/Hempel (Ned./ WDl.)13,4Knetemann/Peffgen(Ned./WDl.i9, 5 Sercu/Frltz (Bel./WDl.) 2, op drie ronden: 6 De Bosscher/Hermann (Bel./Lle) 12. 7 Venix/ Karstens (Ned. 1118 Vaarten/Toume (Bel.) In de zesdaagse van de toekomst heb ben Wijnands en Bouman de leiding met 14 punten, op een ronde gevolgd door Slot/Huveneers. die de tweede plaats bezetten. Het. Belgisch/West- duitse koppel Pascal Hanssen/Bemard Maiss mag (vandaag (zaterdag) niet meer aan de start verschijnen. Op de eerste avond maakte het amateurkop pel het al te bont Hanssens en Maiss liepen in korte tijd een achterstand op van zeven ronden en veroorzaakten een valpartij. De wedstrijdcommissie be sloot daarop het tweetal van verdere deelneming uit te sluiten. DEN HAAG (ANP) - Voor dit weekeinde is het gehele amateurvoetbalprogram- ma van de KNVB afgelast. Dit geldt ook voor de wedstrijden in de diverse afdelingen. Ook de jeugd-competitiewedstrijden van het betaalde voetbal van daag (zaterdag) gaan niet door. De beslissing over het al dan niet doorgaan van de wedstrijden in het betaalde voetbal wordt overgelaten aan consuls en scheids rechters. In de zesde ronde van het om het wereldkampioen en! uwncn voor junioren is Jos iraiit "nde gedeelte eerste naar de 1, Vis Ns gezakt. Stokkel speelde «I de Fransman Fiol, terwijl Weltman won van de Belg nwm de partijen uit de zesde ron- «miBra.i-Sysel (Tsj.)0-2, Schar- ''Balome (Fra.) 2-0, Verschueren w)v(8ov.) 0-2, Stokkel (Ned.) - „0. H, Lcmmens (Bel.) - Weltman jup Simsma (Ned.) - Wlrny (Sov.) 0-2. IK tonden Is: 1 Weltman 10 pnt., )SUlnrovenWimy8,5Hannsma ,ork(?Xsl\Fl01 en 3ysel 5,9 Verschueren, chamnan 4,12 Salome 3. De da- wns8trl)den om de wereldtitel, W "ft Zandvoort wellicht al l jnd jaar jORT - De kans is groot dat hOOI» 'van Zandvoort al in de loop definitief zijn poorten sluit. Wc Staten van Noord-Hol- Jo namelijk geweigerd een "!ht in het circuit toe te ir de rennersorganisatie frte was gesteld voor deel- ,e(lerl y Grand Prix, ndtt* circuit zonder Grand nhori exPl°iteren is zal het ge- Jln te sluiten. Dat zegt circui- !Johan Beerepoot Idetó nvrt' teil 1 (W :ap «I VLISSINGEN - 'In het in 1948 versche nen boek 'Beter Voetbal' van ir A. van Emmenes, schreef dr J. C. van Merve- née in het hoofdstuk Sporthygiëne: „Wij hopen dat de tijd niet ver meer zal zijn, dat alleen zij, die een diploma sportmassage behaald hebben, op de sportvelden zullen mogen masseren" Voornoemde tekst is ontleend uit de in 1977 verschenen nota van het Neder lands Genootschap voor Sportmassa ge, waarin de plaats van de sportmas seur in het totaal van de medische be geleiding in de sport in Nederland, aan de orde komt. Een periode van bijna 32 jaar scheidt ons van liet moment waar op Van Mcrvenée de hoop uitsprak in de toekomst slechts gediplomeerde masseurs op de sportvelden bezig te zien. Al was de wens van Van Mervenée nog zo vurig, in ruim drie decennia is in de toenmalige situatie nauwelijks veran dering gekomen. Tegenwoordig wor den er jaarlijks wel zo'n duizend sport masseurs opgeleid, maar daarnaast is er een groot aantal lieden dat zich zon der de vereiste opleiding uitgeeft voor sportmasseur/verzorger. De Vlissingse sportmasseur Plet Hardenberg geeft een voorbeeld uit de wielrennerij. „Veel wielrenners beschikken over een solg- neur, die in de regel, en dat was vooral in het verleden zo, fervente aanhangers zijn van de wielersport en zich ontwik keld hebben tot goede wrijvers, maar het gebruik van bepaalde stimulerende preparaten niet ontzien. Voor ons is zoiets taboe. Wij denken aan de sociale gevolgen die zulke middelen kunnen hebben. Als een timmerman een stuk hout verpest, dan pakt hij gewoon een nieuw stuk. Bij ons ligt dat veel anders. Daar mogen wij natuurlijk nooit van uitgaan", meent Hardenberg, die te vens voorzitter is van de NGS-afdeling Zeeland. Financieel Bovengenoemd voorbeeld staat niet alleen. Volgens Hardenberg zijn er le gio voorbeelden uit alle takken van sport. De reden waarom niet elke ver eniging beschikt over een gediplo meerd sportmasseur of masseuse, ligt volgens de Vlissingse sportmasseur op financieel vlak. „De NGS stelt als els vóór het examen, dat de kandidaat op z'n minst 120 lesu ren op zijn naam heeft staan. Mijn in ziens is dat nog onvoldoende; er zijn minstens 140 lesuren voor nodig om vol doende voorbereid het examen in te gaan Naast al de tijd die je erin steekt zijn er ook nog nog de kosten voor les materiaal, reizen etcetera, Als je dan aan de slag gaat wil je daar toch wel wat geld voor terugzien", verklaart Harden berg. Hij zegt verder dat een vergoeding van 1000,- per j aar voor een vereniging wellicht een dure aangelegenheid is en dat er daarom vaak beroep wordt ge daan op een nlet-gediplomeerd mas- Afstand De afstand d.e er tot op heden nog is tussen cliënt (dus geen patiënt) en mas seur. leidt regelmatig tot misverstan den omtrent de functie van een mas seur. Hardenberg: „Veel mensen den ken pas aan massage als het in feite al te laat is. Ze verwachten dan dan ze in één a twee behandelingen weer de ou de zijn, maar een behandeling op de massage-tafel is dan natuurlijk niet af doende". Zoals een ieder zijn beroep naar vermo gen uitoefent, zo zijn ook de mogelijk heden van een sportmasseur in zekere zin beperkt. Hij is zeker geen wonder dokter zoals sommigen denken. „Onze taak ligt voornamelijk op het preven tieve vlak; het voorkomen van blessu res. Komen ze geblesseerd hier binnen, dan moet een sportmasseur goed on derkennen of de blessure al dan niet ln zijn werkterrein valt, zoniet dan wordt de cllént doorgestuurd naar een arts of fysiotherapeut", betoogt de Vlissingse sportmasseur, die tevens een sauna be heert. Volgens Hardenberg zijn we er ln Zee- Piet Hardenberg: „Onze taak ligt op het preventievé vlak". land met zo'n 60 gediplomeerde sport masseurs nog lang niet. „Vergeleken met een jaar of drie terug is er al heel wat verbeterd, we hadden toen bijvoor beeld nog maar 20 gediplomeerden en dat Ls nu inmiddels verdrievoudigd. Wat we missen in Zeeland is een sport- medisch adviescentrum. Zo'n jongen als Jan Jansma bijvoorbeeld die aan zijn enkel geblesseerd ls, had allang aan zijn blessure geholpen moeten worden, maar hij wordt hier van het kastje naar de muur gestuurd Een speler als Cruijff zou na een dag al op de operatietafel liggen, terwijl Jansma bij wijze van spreken twee jaar moet wachten en weer helemaal terug zou moeten ko men. In een sportmedisch adviescen trum zou dat allemaal veel efficiënter werken", oordeelt de NSG-voorzitter. Psychisch De taak van een sportmasseur, zo meent Hardenberg, ligt niet alleen op het fysieke maar ook op het psychische vlak. „Een sportmasseur is ook een vertrouwensman. Waarom is een at leet drie maanden per jaar in topvorm en stort dan weer in? Dat kunnen so ciale achtergronden zijn. Problemen thuis of met zijn gezin. Zo iemand laat je zijn hart luchten op de massagetafel, of je hebt een zinnig gesprek met hem. Zulke dingen leer je in de praktijk en niet gedurende de cursus. De suggestie speelt een grote rol. Veel mensen den ken dat ze wat mankeren. Dat is dan ook wel zo, maar dan niet lichamelijk. Dan is het geestelijk, terwijl ze dat zelf niet weten. Een persoonlijke benade ring is dan erg belangrijk", stelt Har denberg. Iets wat de praktijk inmiddels ook al heeft uitgewezen, is de positieve uitwer king van de oriëntatie van sportmas seurs op verschillende sportgebieden. „Als je je licht opsteekt op een bepaald sportgebied,dan kan je iemand advie zen geven ter voorkoming van blessu res. Goede kleding en schoeisel zijn bij voorbeeld al erg belangrijk. Ikzelf heb een tijdlang een snelwandclaar onder m'n hoede gehad. Je kan zo iemand bij voorbeeld adviseren grotere stappen te nemen, zijn voeten anders neer te zet ten. zulk soort dingen zijn belangrijk en dat geldt ook voor andere sporten", zegt de NSG-voorzitter In oktober van dit jaar bestond het NGS 25 jaar. „Ik geloof niet dat er al te veel veranderd is in die periode oor deelt Hardenberg, die zelf al zo'n tien jaar gediplomeerd sportmasseur is. In die periode van tien jaar volgde hij een aantal applicatiecursussen. Voor de toekomst ziet de Vlissingse sportmas seur een groei op zijn vakgebied. „Er komen steeds grotere groepen trim mers, bovendien zie ik een grote toe komst op het gebied van bandageren". Een manier om de afstand tussen cliënt en sportmasseur op te heffen heeft Har denberg niet voor handen. „Toen ik als voorzitter van de NGS af deling Zeeland werd gekozen, stelde ik mezel f ten doel de sport massage te pro moten. Ik heb een bekende Finse sport masseur in Zeeland een tape-demon stratie laten geven. De aanwezigen konden toen zelf ook een poging wagen een bandage aan te leggen, op voor waarde dat ze zelf de materiaalkosten voor hun rekening zouden nemen. Al leen de aanwezige sportmasseurs ble ven toen zitten, terwijl de rest ver dween. Misschien deed ik het wel fout toen, ik weet het niet. Voorlopig heb ik de goede manier om de afstand tussen cliënt en sportmasseur te verkleinen, nog niet gevonden". MIDDELBURG - De uitslagen van het Zeeuwse juniorenvoetbal luiden: A- junioren hoofdklas A: Vlisslnen Al - Terneu zen Al 5-4. Tem. Boys Al - Robur Al 4-1: Yerseke Al - Steen Al afg.; Goes Al - H.V.V. Al 1-1. Groep 2: Dulveland Al - D.F.S. Al ag.; Zlerikzee Al - Zonnemaire Al 3-0. Groep A3: Veere A1 - Bevelanders Al afg. Groep A4: Amemulden Al - Walcheren Al 6-0; V.C.K. Al - Nieuwdorp Al afg. Groep A5: Kruinin- gen Al - S.S.V. Al 1-3. Groep A6: Hoofdplaat Al - Axel Al afg.; RIa Al - Biervliet Al 4-0; Terneuzen A2 - Aardenburg Al 2-6. Groep A7: Clinge Al-Steen A2 3-l;Zaams!agAl- Koewacht Al 1-2. B-junioren hoofdklas B: RV V. BI - Corn. Boys BI 1-1. Groep B2: Dulveland BI - Renesse BI afg Mevo BI - W.I.K BI 5-1; Bruse Boys BI - Mevo B2 afg. Groep B3: Yerseke BI - Rlllandla BI afg.. Krabbendijke BI - ApoUo BI 5-2. Kapelle BI - Kwadendamrne BI 1-5; Kloetlnge BI - We- meldinge BI afg. Groep B4: S.S.V BI - Pa trijzen Bl 1-3: Volharding BI - Heinkens- zand Bl 2-8; "s H. Arendskerke Bl - Borssele Bl 7-0; Colpl Boys Bl - Wlssenkerke Bl 1-3; Cortgene Bl - Wolfaartsdijk Bl 3-3. Groep B5: Middelburg B2 - Hansw Boys Bl 10-0; Krulnlngen Bl - Robur B2 4-7; R.C.S. B3 - Kloetlnge B2 1-1Yerseke B2 - Kloettnge B3 afg. Groep B6: Zeelandïa B2 - Nieuwland B2 O-O; Vllssingen B3 - R.C.S 34 5-0. Middel burg B4- Serooskerke B2 3-2ZldSport B2 - Middelburg B3 1-4; Walcheren B2 - Meeuwen B2 3-1. Groep B7: Meeuwen Bl - Seroosker ke Bl afg.; Nieuwland Bl - Jong Ambon Bl 2-3: Domburg Bl -Dauwendaele Bl 4-1, Zee- landia Bl - R.C.S. B2 4-2; OostkapeUe Bl - Veere Bl 1-2 Groep B8: Walcheren Bl - Vlls singen B2 1-6; Oostburg Bl - Hoofdplaat Bl afg.; Zld. Sport Bl - Schoondijke Bl 10-0; V C.K Bl - Amemulden Bl afg. Groep B9: Philippine Bl - Biervliet Bl 6-0; Sluis Bl - Groede Bl afg.. Sluiskil Bl -Cadzand Bl 9-0; Hoek Bl-Aardenburg Bl 1-6. IJzendlJke Bl - Terneuzen B2 afg Groep B10: Steen Bl - Hontenlsse Bl 0-2; S.D.O. Bl - Koewacht Bl 4-0; ClingeBl-ZaamslagBl 3-3. Groep Bil: Tem. Boys B2 - Com. Boys B2 4-0; Hontenls se B2 - Axel B2 4-1Terneuzen B3 - H.V .V. B3 2-1; Terhole Bl - Steen B2 5-1; Vogelwaarde B2 - H.VV. B2 0-5. C-juniorcn groep Cl: Dulveland Cl - Zonnemaire Cl afg S.K.N.W.K- C2- Z.S.C. Cl 9-2: ZierLkzeeC3- Bruse Boys Cl 0-7; Brouwershaven Cl - S.V O.WZ Cl 4-2; Renesse Cl - D.F.S. C2 9-0 Groep C2: D F S. Cl - Zierlkzee C2 4-0; Zierikzee Cl - Bevelanders Cl O-1Mevo Cl - Colpl. Bovs Cl 2-2; Wlssenkerke Cl - Dret- schor Cl 2-2; Cortgene Cl - S.K.N.W.K. Cl 0-6 Groep C3: Kloetlnge Cl - Yerske Cl afg.. Kapelle Cl - Krabbendfike Cl 0-2. Rillandia CJ-RoburClafg. WemeldingeCl - S.S.V Cl 3-4. Wolfaartsdijk Cl - Wemeldtnge C2 3-0. Groep C5: Yerseke C2 - Robur C3 afg.Krab- bendïlke C2 - Heinkenszand C2 8-1. Kapelle C3 - Goes C2 3-0 Groep C6: Amemuiden C1 - Volharding Cl 7-1; Lewed- Boys Cl - Nieuw dorp Cl 1-11: Kwadendamrne Cl - S.V D Cl 0-0; Heinkenszand Cl - Patrijzen Cl 3-4. Groep C7: V.C.K. Cl - G.P.C. Cl afg.; Seroos kerke Cl -WalcherenCl 1-4.GroepC8: Vlls singen C2 - Domburg C13-2; Veere C1 - Dau wendaele Cl afg.; R.C.S. C2 - Middelburg C2 0-2; Noormannen Cl - Meeuwen Cl 1-2. Groep C9: Meeuwen C2 - Serooskerke C2 afgNleuwland Cl - Noormanne C2 3-0; Mid delburg C3 Zeelandïa C2 1-0. Dauwendaele C2- Middelburg C5 1-1, R.C.S. C 3 - Middel burg C6 1-1. Groep C10: Zld. Sport C2 - G P C. C3 3-1. G.P.C. C2 - R C S C4 11-0; Walcheren C2 - Vllssingen C3 11-0. Groep Cl 1: Aardenburg Cl - Oostburg Cl Oostburg nogIJzendijke Cl - Greede Cl afg.; Schoondijke Cl - BreskensCl afg Philippi ne Cl - Sluis Cl Sluis n.o.g.. Hoofdplaat Cl - AardenburgC2afg Groep C12: Tern Boys Cl - A.Z.V V. Cl 4-2; Hoek Cl - Hontenlsse Cl 2-2; Clinge Cl - Vogelwaarde Cl 6-0; Koe wacht Cl - Axel Cl afg. Groep C13: Terneu zen C2 - Graauw Cl 3-1: Biervliet Cl- Com. Boys Cl 12-0; Zaamslag Cl - Hulsterloo Cl 2-2; Steen Cl - Sluiskil Cl 6-2; Rla Cl - Tem. Boys C2 1-1, Groep CI4: Tem. Boys C3 - Hoek C2 4-1; A.Z.V.V C2 - H.V.V. C2 0-4; H V V. C3 - Terneuzen C3 0-5; Axel C2 - Ter neuzen C4 7-1. LONDEN - De Engelse voetbalbond (F.A.) heeft Nottingham Forest niet schuldig bevonden aan het 'pijltjesin cident' tijdens de competitiewedstrijd Nottingham-Arsenal. In de eerste helft van de wedstrijd werd Pat Jennings, de doelman van Arsenal, getroffen door pijltje in de bovenarm.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 33