Mitsubishi Colt1200GL "Extra* Nu f13.498,- ^Mitsubishi CoIt.De Gestaalde Perfektil Al vanaf f11.998,- EEN MEDEWERKER Bistro Papegaaienhof I vormvoorbereider drukkerij - binder schoonmaakster VAN FRAASSEN TOURS TELEFONISTE/TELEXISTE enkele part-time medewerkers min. leeftijd 18 jaar. coiitmer cok b.v. GEVRAAGD PZC een krant om te stelt s JONGE ACTIEVE KRACHT mnl/ls 30 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 15 DECFMt TELEFOON 67070 Menu de Noël Surprise du Bistro Potage de Volaille du Chef Salade d'ecrevisses aux fine herbes Cocktail surprise aux champagne Trou Normand Chevreuil du Patron ou Filets de Chevreuil la Bistro ou Sanglier a la forêt noir Plaisir des Pré Plateaux de fromage Mousse au chocolat-amer Café avec pralines maison ou Café patisserie Prijs en reservering op aanvraag Bij de Provinciale Bibliotheek van Zeeland is plaats voor: PROVINCIE ZEELAND DRIE ADMINISTRATIEVE MEDEWERK(ST)ERS AUTOMATISERING voor een periode van vijf maanden Functie-aanduiding: Het bewerken van cataloguskaar tjes tot ponsconcepten; corrigeren van computer-output. Functie-eisen: Een opleiding op havo-niveau (met 3 vreemde talen). Nauwkeurigheid. Het salaris ligt afhankelijk van leeftijd en ervaring tussen 1626,- en 2148,- bruto per maand. Bene den de leeftij d van 21 j aar word t een jeugdaftrek toegepast van 7,5 per leeftijdsjaar. Een vertegenwoordiging van het personeel wordt bij de selectie be trokken. Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad te richten aan de chef van de afdeling personeels- en interne za ken van de provinciale griffie van Zeeland. St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg, onder vermelding van sollicitatienummer 5/PB/79. .yV;> - iC; Voor «on spoedige indiensttreding vragen wij een - - O - -• voor de bediening van de eiec. composer, fotografische zetmachine en doka -werkzaamheden «n Mn voor alle voorkomende werkzaamheden •n Mn •s voor enkele uren In de week I Drukkerij Verhage Zoon l.at. schoolstraat 14-?4, Midd*lbv'0 - Tel, 01160* 2gM1 Jaarlijks wensen familie, vrien den, zakenrelaties en bekenden elkaar het beste toe voor het nieuwe jaar. Om niemand te vergeten is het plaatsen van een nieuwjaars wens in de Provinciale Zeeuwse Courant de meest geschikte wij- U bereikt hiermee ruim 173.000 lezers die het zeer op prijs stellen uw gelukwens te lezen in hun blad. Laat daarom uw wens niet ontbreken in het oude- jaarsnummer. Geef uw advertentie tijdig op. Hella mistlampen vóór De Mitsubishi Colt is een prachtige, zuinige auto zitten bijvoorbeeld al een kilometerdagteller. 1:15 bij IOOkm p/u,volgens norm en opgave A.N.WB.) sigarettenaansteker, groot opbergvak onder het waar u met het grootste genoegen in zult rijden. Telkens weer blijkt dat mensen die de Colt in onze showroom voor het eerst bekijken veel enthousias ter zijn dan ze ooit voor mogelijk hadden gehouden. Geen wonder, want de Colt is niet alleen zeer komfortabel en mooi maar bovendien zeer kompleet. In de 1200 GL uitvoering (f 12.998,-) Hella mistlampato En dit fantastische pakket kost u slechts f500,- meer. dashboard, sportieve bekleding, halogeen kop- Bovendien moet u rekening houden met bel; lampen, voorruit van gelaagd glas en hoofdsteunen, verhoging (BVB) welke per 1 januari ingaat Maar we doen er tijdelijk nog een schepje bovenop Dat scheelt u dan nog eens een paar honderdgjriif1 met de "EXTRA" uitvoering. Die is uitgerust met Dat is nog een extra voordelige reden om defri *Ja{ O radio AM FM 0 stoot/sierlijsten 0 Hella mist- nu bij uw Mitsubishi dealer te gaan bekijken, lampen vóór O Hella mistlamp achter matten Alle prijzen zijn incl. BTW. vóór en achter tunnel console digitaal klok. Afleveringskosten zijn niet inbegrepen. Aardenburg Garage „De Kaaipoort". Peurssenstraat 54, tel. 01177 1280 Coliinsplaat Fa. A. Tramperen Zn. Havelaarstraat 1, tel. 01199 - 287 's-Gravenpoider Fa. A. Tramper en Zn. 's-Gravenstraat 9, tel. 01103 -14 51 Temeuzen Automobiel Garagebedrijf ..'t Centrum". Axelsestraat 59, tel. 01150 -12321 Hulst Beestenmarkt 19. tel. 01140 - 40 10 Vlissingen Autobedrijf „Paauwenburg" B.V.. Gerbrandystraat 4, tel. 01184 -6 54 96 heeft een vacature voor een voor de bediening van onze telefoon en telexcentrale en het uitvoeren van lichte administratieve werkzaamhe den. Schriftelijke sollicitaties aan de directie, Paul Krugerstraat 21, Vlissingen. SCHOUWBURG - ZALENCENTRUM 'DE PRINS VAN ORANJE' Wij vragen: Inlichtingen: Nieuwstraat 14, Goes Tel. 01100-15154 Bij onze maatschappij, werkzaam op het gebied van brand- en variaverzekering is wegens uitbreiding plaats voor Gedacht wordt aan iemand die zich ten volle in wil zetten om het werk in de buiten dienst mede te behartigen. mavo-diploma en rijbewijs B-E. Bezit van een assurantiediploma of de bereidheid tot studie daarvoor strekt tot aanbeveling. Maximumleeftijd: 30 jaar. Salaris en onkostenvergoeding geschiedt overeenkomstig de cao voor het verzeke ringsbedrijf. Zij die menen voor deze functie i king te komen, gelieven hun schriftelijke sollicitaties vergezeld van pasfoto en per sonalia zo spoedig mogelijk te richten aan: HET BESTUUR VAIM DE O.B.M. 'WALCHEREN', POSTBUS 461 - MIDDELBURG EIND VAN HET JAAR bij JAPONNEN MANTELS KOMBINATIES LAAG GEPRIJSD EVA COUTURE SCHELDESTRAAT 13 VLISSINGEN TEL. 13296 MAANDAG 24/12 GEOPEND^ VEEL KLEUREN VEEL MODELLEN ALLE MATEN EVA COUTURE PAPEGAAISTRAAT 15 GOES TEL. 20366 KOOPAVOND GEOPEND t-z ]onf; Bcgeiij Kide emr jend irift.H irtikr tart: •fa vol IMtflfc it zon' middenweg 6 kapelle tei 01102 1810 xetfstandige onde*neme* 70U Per - Kunnen «orl*®nj.j. Cok Dist Kapelle Tel- y.T-vo1 soestu ci tilworc tfpotte inde «we ithüv a.Wf Bi) het n keer •De 't Izeer.l Mdsre clubs Jtr het Sectie roordei la zake iverar 'sectie Bals ei dlf nog i coda ■htera üelij, trtnne; Notaris mr. E. C. J. van Dissel te 4460 AE Goes, Kleine ^5^ Speler land he bete tyener Venoj Postbus 218, tel. 01100-27888, vraagt voor spoedige indie een: die wil worden opgeleid tot notarieel medewerker. Na een ruime inwerkperiode zal de functionaris werkzaamM gen te verrichten op velerlei gebied. Minimaal HAVO-diploma vereist. Typediptoma strekt toti ling. SOLLICITATIES GAARNE SCHRIFTELIJK AAN BOVENSTAAND ADRES mvaUe toen di y Pelfrse 'R-senTK buitem *ó.hadd Jejen'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 30