aatste Rwanda-puzzel: )e prijzenpot gaat open Zeeland helpt Rwanda. Omdat er water nodig is. 5 )it kunt u winnen: De prijswinnaars van de 12e ronde Onderwijs in Rwanda <''Vicef Dit moet u doen PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 MB! Zes maal duizend gulden 1000,-) (Beschikbaar gesteld door de PZC ter gelegenheid van de 60.000ste abonnee op de krant). Vier maal vijfhonderd gulden 500,-) (Beschikbaar gesteld door: Glasfabriek 'Sas van Gent te Sas van Gent M en T Chemicals bv te Vlissingen. Dow Chemical (Nederland) bv te Terneuzen. Pit Beton bv te Middelburg.) Draagbare kleurentelevisie 14 C S2500B ter waarde van 1145.- (Beschikbaar gesteld door GTI Installatietechniek Zuid bv te Terneuzen) Tuner-versterkercombinatie, type AR 974-90 met platenspeler, cassette-recorder en radio, adviesprijs 1100,- (Beschikbaar gesteld.door De Vitrrte Fabriek bv te Middelburg). Duizend gulden 1000,-) vrij te besteden aan diensten en goederen bij: bv Rottefdamsch Zandstraal- en Schildersbedri|f, filiaal Vlissingen te Vlissingen Zonnescherm ter waarde van 850,- (Beschikbaar gesteld door Brasser Aluminium te Koudekerke) Keukenradio. (Beschikbaar gesteld door De Hoop bv., Terneuzen) Tirion-Hattinga atlas van Zeeland (Beschikbaar gesteld door Boekhandel Bikker te Vlissingen). Vakantiecheque ter waarde van 500.- (Beschikbaar gesteld door Reisbureau Van Fraassen/Holland International te Vlissingen. Middelburg. Goes en Terneuzen). Elektrische luchtkussen-cirkelmaaier, merk Flymo. type GTE. (Beschikbaar gesteld door Groenleer machines te Kapelle). Complete skiset ter waarde van 500,- (Beschikbaar gesteld door Zentra Sport te Goes). Weekend-reis Londen of Parijs voor 2 personen ter waarde van 350,- (Beschikbaar gesteld door Reburo reis- en passagebureau ter Terneuzen) Vier verrekijkers. (Beschikbaar gesteld door P. Maaskant en'Zonen bv te Bruimsse). Drie klimspaarrekeningen a 100.- (Beschikbaar gesteld door Nederlandse Credietbank nv te Middelburg). Een zeemolen (Beschikbaar gesteld door J P Poppe. speciaalzaak dieren en hengelsport te Vlissingen.) Wasemafzuigkap (Beschikbaar gesteld door De Hoop bv te Terneuzen). Spaarbankboekje met 500.- (Beschikbaar gesteld door de Rabo-bank te Goes). Acht brandblussers met manometer (poeder, vier met inhoud van 2 kilo en vier met inhoud van 1 kilo). (8eschikbaar gesteld door De Graaf assurantiën en financieringen te Middelburg IAAG is het zover: de slagzin van 26 letters wordt, inweken puzzelen in het kader van de aktie helpt Rwanda', compleet. En dat betekent dat die deze slagzin instuurt, meedingt naar de Rijzen. Die prijzenpot is de moeite waard. Allereerst urdezes geldprijzen van 1000,-, beschikbaar ddoor de PZC ter gelegenheid van de inschrijving iW.OOOste abonnee, enkele maanden geleden (een jftje per abonnee dus). Voorts liet het Zeeuwse hieven zich niet onbetuigd en bracht een schat aan bijeen, variërend van een draagbare kleuren-tv tot tekendreis voor twee personen naar Londen of tuner-versterkercombinatie, een •jecheque van 500,-, een complete ski-set en een scherm. Bekijk de complete prijzenpot in het kader in deze pagina en neem uw pen ter hand. hetUnicef-vignet, rechts bovenaan, leest u hoe u, lossing van het kruiswoordraadsel, de nog ekende twee letters voor de slagzin kunt vinden en moet inzenden. njenen die twaalf weken lang trouw hebben «puzzeld en dus al 24 letters weten, zullen die laatste —Jfclters niet nodig hebben om de complete slagzin ■^Hpeicite kunnen invullen. Maar let opl Als u de hebt ingevuld in de letterbalk, dingt u dus (meer mee naar de hoofdprijzen. Maar als u de twee laatste letters, die na oplossing van dertiende puzzel tevoorschijn komen, omcirkelt - met potlood of viltstift, als het maar duidelijk is - komt u bovendien nog in aanmerking voor de laatste serie weekprijzen. En dat alles voor een bedrag van minimaal) een rijksdaalder! Voor wie niet alle keren of nooit heeft meegedaan, zal het vinden van de slagzin, die betrekking heeft op de Zeeuwse actie voor Rwanda (ten behoeve van drinkwaterputten), wel hoofdbrekens kosten of zelfs een complete gok zijn. Maar waarom niet? Het geluk kan met u zijnl (Voor deze puzzelactie is vergunning verleend door de staatssecretaris van justitié bij beschikking nr. 10 670/061/068 d d. 30 juli 1979). Weekprijzen Als u echt geen idee heeft hoe de slagzin luidt, kunt u nog wel in aanmerking komen voor de weekprijzen. Vul dan in de letterbalk alleen de twee laatste letters die vind u met een klein rekensommetje na oplossing van de puzzel) in het juiste vakje in. Dat is nog best de moeite waard: evenals in de afgelopen twaalf weken bestaan de weekprijzen uit: geldprijzen van 500,-, 300,- en 200,-, een radiocassetterecorder, het boek 'De Koninklijke Weg' over de Kon. Mij. De Schelde, een historisch-heraldische kaart van Zeeland en een aantal leuke Unicef-prijsjes.. Een rijksdaalder 3d ia) Of u nu meedingt naar alleen de hoofdprijzen, alleen de weekprijzen of naar allebei: een bijdrage van minimaal 2,50 is voldoende! Maar doe het snel: aanstaande woensdag - 19 december - moet uw oplossing binnen zijn. Donderdag zullen - onder toezicht van notaris mr. A. E. d'Angremont - alle prijzen worden getrokken. De prijswinnaars worden in de 'kerstkrant' van zaterdag 22 december bekend gemaakt. Misschien staat u er ook bij... (Door Willem van LiereI GISOVU - Het Rwandese onderwijssysteem heeft met nogal wat praktische problemen te kampen, die hoofdzakelijk worden veroorzaakt door gebrek aan geld, voldoende goede schoolgebouwen en gekwalificeerd personeel. Het onderwijs begint hier op 7-jarige leeftijd met 6 jaar lagere school. Dit is vooral op het platteland niet voor ieder kind weggelegd. Vaak ontbreekt het geld, maar ook zijn er nog veel ouders die niet zoveel zien in het onderwijs voor hun kinderen. De niet-schoolgaande jongeren passen meestal hele dagen op een paar koeien en schapen, zonder dat ze daar iets mee verdienen. Sinds het afgelopen jaar is de lagere school uitgebreid met nog eens twee jaar. In deze twee jaar wil men de leerlingen voorbereiden op een 'beroepsschool', middelbaar onderwijs of thuis werken. In het pa's ingevoerde achtste jaar wordt examen gedaan voor de middelbare school. Slechts tien procent van het aantal leerlingen wordt toegelaten tot deze onderwijsinstelling. De overigen gaan naar de 'beroepsschool'. te vergelijken met onze ambachtsschool/vakschool, of gaan thuis werken. Op de beroepsschool leren de jongens o.m. metselen, landbouw bedrijven en hout bewerken Daarnaast wordt ook theoretisch onderwijs gegeven. De meisjes leren er koken, naaien en wat hygiënisch is, De cursus, zowel voor jongens als meisjes, duurt drie jaar Universiteit De gelukkigen die de middelbare school mogen doen. hebben de keus uit drie, vier of zes jaar onderwijs. Verschillende leerlingen verlaten de school al na het derde jaar wegens geldgebrek of omdat het niet gaat. Hij of zij gaat dan thuis werken of alsnog naar de 'beroepsschool'. Als een leerling zes jaar middelbare school heeft gevolgd, mag hij naar de universiteit. In Rwanda is er slechts één. in het stadje Butare. De meeste Rwandese studenten komen daar terecht Sommigen mogen in het buitenland studeren. Na het kiezen van de studierichting wordt cr redelijk streng geselecteerd. Alle studenten krijgen een studiebeurs van de staat, of men nu in Rwanda of in het buitenland studeert. Degene die naar het buitenland mag, heeft het na z'n studie des te moeilijker bij terugkeer naar Rwanda, omdat hij of zij al vertrouwd is geraakt met de luxe westerse wereld. Zo probeert Rwanda met de jeugd aan de toekomst te werken: een goed onderwijssysteem en goed onderrichte Rwandezen moeten de bouwstenen zijn voor de nogal wankele toekomst van dit zo lieflijke land. Met de laatste Rwanda-puzzel ne men wij ook afscheid van Willem van Liere (23) uit 's-Heer Hendriks kinderen, die sinds januari dit jaar als vrijwilliger in Rwanda werkt. Hij is in het 'tand van de duizend heuvelen' ingezet bij projecten voor verbetering van de drink watervoorziening. In de twaalf voorafgaande weken gaf hij op de Rwanda-puzzelpagina zi/n indruk ken en ervaringen weer en be lichtte daarmee een groot aantal facetten van het dagelijkse wel en wee in dit arme. overbevolkte landje in het hartje Afrika. Vandaag zijn laatste bijdrage. Geldprijs van 500,-: G. Dronkers-Knoppers, Langeviele- singel 20, Middelburg; Geldprijs van 300,-: S. Bos- ch-Verheij, Torenstraat 20, Serooskerke (W); Geldprijs van 200,-: R. A. Versaevel, Bredestraat 46, Oostburg; Ra diocassetterecorder (Philips AR 374): J. Simons, Vloos- wijkstraat 60, 4531 CG Terneuzen; Gedenkboek 'De Ko ninklijke Weg' over de Kon. Mij. De Schelde: Mevr. C. Barentsen-Tange, Radenhove 42, Middelburg; Historisch- heraldische kaart van Zeeland: mej. E. M. C. van Zalinge, Bramestraat 36, Goes; Set Unicef-wensbladen: Christien Manni, Van Citterstraat 4, St. Laurens; Unicef-fotoverza- meling 'De Kinderen van deze wereld': E. Visser, Volkerak- straat 32, Zierikzee; Doos Unicef-kerstkaarten: G. Hame link, Molenwater 89, 4331 SE Middelburg; Unicef-doos kaarten met kunstillustraties: E. van Langevelde- De Blaey, Nieuwendijk 74, Axel; Doos Unicef-kaarten moder ne kunst: mevr. A. Steketee, Nwe. Vlissingseweg 78, Mid delburg; Unicef-legpuzzel: J. F. Lorier-Meijers, Wal- cherseweg'180, Middelburg. De winnaars krijgen de prijzen zo spoedig mogelijk thuisge stuurd. f§ Om de nog ontbrekende twee lettere voor de slegzin te vinden, moet u het volgende doen: na oplossing van het kruiswoordraadsel telt u alle hierin voorkomende lettere N (van Nico) op. Trek van dit aantal 4 (vier) af en dan heeft u de plaats van deze letter in de slagzin gevonden. Vervolgens gaat u na hoe vaak de letter A (van Anton) in de puzzel voorkomt en als u dat hebt gevonden, trekt u hiervan 10 (tien) af. Ziezo, de slagzin is compleet! Gebruik voor de inzending van uw oplossing uitsluitend de rood omrande strook rechts onderin deze pagina. Er zijn nu drie mogelijkheden. Als u de slagzin weet, vult u deze in de letterbalk in en dan dingt u mee naar de hoofdprïjzen; Als u vervolgens een cirkeltje plaatst rond de twee letters die in deze laatste puzzelronde tevoorschijn zijn gekomen, dingt u ook nog mee naar de weekprijzen; Als u de slagzin niet weet. maar wel de twee laatste letters, vult u deze in het juiste vakje in de letterbalk in. Dan dingt u mee naar de weekprijzen Inzending Na invulling van ook uw naam, adres en woonplaats (svp met postcode), knipt u de strook uit en doet deze in een gesloten enveloppe. In diezelfde enveloppe voegt u ook uw bijdrage van minimaal 2,50 toe Dat kan in de vorm van- een betaal- of eurocheque; een bankgiro-overschrijving; een giro(betaal)kaart; of losse, geldige postzegels. Indien u gebruik maakt van een cheque, girokaart of bankgiro, hoeft u daarop alleen maar het bedrag in te vullen en - niet vergeten! - uw handtekening te plaatsen. Wij vullen de rest in. De gesloten enveloppe moet normaal gefrankeerd (55 ct) vóór aanstaande woensdag worden opgestuurd aan PZC-puzzel Rwanda, Provinciehuis, St. Pieterstraat 42, 4331 EW Middelburg. Horizontaal: 1 voorgebergte in zee; 5 voor (lat.); 7 opbergmeubel 10 Nederl. staatsman; 11 vertoon van pracht; 12 meisjesnaam; 14 modder; 16 voorz.; 17 eiland v. d. Ned. Antillen; 20 waaronder (afk. 21 grove; 23 Baskische afschei- dingsbew.; 24 telwoord; 26 date rend van (Lat. afk.); 27 kubieke centimeter; 28 tegen (Gr 30 tijd perk; 32 meisjesnaam; 34 dicht; 35 dor; 37 aanzien; 38 zuster (afk.); 39 reverend (afk.); 40 werkw. vorm van hebben; 41 uitspansel; 44 met (Lat,); 46 bankinstelling; 47 wind richting; 48 vieze; 49 en dergelijke (afk.); 50 lade; 51 vaartuig; 54 Am sterdam (afk. bij PTT); 56 zoogdie ren; 58 en volgende (afk.); 59 grijporganen; 60 voorz.; 61 meisjesnaam; 63 hemellichaam; 65 Bijb. figuur; 67 deel v. over hemd; 68 nobel; 69 familielid; 70 orgaan. Verticaal: 2 vaarwel (Fr.); 3 op- pervl maat; 4 stuivers (Eng.); 5 na schrift (Lat.); 6 voorz., 7 stuk; 8 bloeiwijze; 9 listige; 12 verharde weg; 13 schaakterm; 15 hoorn; 18 scheepsexploitant; 19 chocolade- poeder: 22 bron die water geeft; 25 werktuig om water op te pom pen; 29 branieschopper; 31 ro- zenplanten; 33 elk; 35 dat wil zeg gen (afk.); 36 kans. 40 met de hark werken. 42 Germ, god; 43 plaats in Drenthe; 45 hollen; 52 deel v. d. dag; 53 eivormig; 55 sergeant (afk.), 56 vuilnisman; 57 verdie ping; 62 roede; 64 liefkozing; 66 stop: 67 kilometer (afk.). T3tE Vul de slagzin in en omcirkel (voor de weekprijzen) de twee laatste letters. Wie de slagzin niet weet. kan nog wel meedoen voor de laatste serie weekprijzen. Vul dan alleen de twee laatste letters in het juiste vakje in. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ad

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 29