JANIS IAN Even puzzelen I o <a m a 0 'X songschrijven is het belangrijkste A'\<% L GHEORGHIU WINT NIEUWBOEK BETERE STANDTAXATIE n fi :EMXAG 15 DECEMBER 1979 Ian is de Amerikaanse zangeres-songschrijfster die met haar hoge altstem een vreemd onderhuidse spanning weet te verlenen aan haar talloze prachtige songs, die veelal hande- wc:c rtrhet mislukken van relaties en het verwerken van nare levenservaringen. Kr van droefheid en melancholie die haar werk vaak uitstraalt, wordt niet zelden onvers- autobiografisch vertaald. „Ik schrijf wel degelijk over eigen ervaringen, met songs als of At Seventeen kun je dat niet ontkennen. Maar de songs zijn zo egocentrisch, dat ik gelijk voor een ander kan herleiden wat er precies bedoeld wordt", zegt ze. ten van je stem is een in- bedroeld. Je moet je innerlijke drang Toch een gevoel voor zakelijkheid? volgen". Keiharde wereld ek. *f"Jf itiiój bmlk( Ei om de bedoeling van je song le laten komen. Om die re- (icen publiek veel aan een con- fjsanler waarop ik Jenny zing. Ie! lied toegankelijker, ook al óe tekst niet begrijpen. Het is brsrljk datje dat overbrengt, [communiceren. Je kunt dan testen, zien hoe je mensen 'e iin. Ik zeg ook niet dat ik niet <p> E den,i ijïeed. omdat dat te zeer zou iranmijn eigen ego, maar het jorfenen van die kant van het izoalhankelijk van techniek", rnveel trucjes nodig om te raar je mee bezig bent. Het tot een mimiek. Het lijkt Onekse amfitheaters van 3000 da,waar de acteurs maskers i Zo voel ik me ook vaak. Op- interesseert me gewoon min- d excuus en ik concerteer ook fm ieop jezelf terug, dat is mijn Ik heb ooit gemeend dat ik Itoormijn omgeving, een betc- li,zelfs even voor mijn gram- iplalcnmaatschappij, maar nu teer bij het enige logische uit- itterug: mezelf! Volgens mij it met integriteit te maken, ;dat woord ook is. Ik heb een Ichlsbcscf ten opzichte van schrijver zou moeten zijn. woordelijkheid? Ja,... hoe be- Itljft hoe meer verantwoorde- jzzcu moeten voelen". djnvoor mij tijdsignalen", Alensen die het reilen en zei- de maatschappij net zo goed lalsstatistieken en balansen, fiijk meten zij nog nauwkeu- lijvers zijn voor mij een soort als Thomas Mann, en Flaubert, hebben dat. Ik voel natuurlijk nooit op één lijn mag stellen. Er is idatje moet volgen, en als je (met gehoorzaamt, dan ben je Op Night Rains, je laatste, merendeels zelf geproduceerde elpee, wijk je aj van de standaardbegeleidingen van je songs. Je huurt mensen in als Chick Corea, Mike Mainieri, Clarence Clem- mons. zelfs Ron Carter of een discopro ducer als Giorgio Moroder? Waarom? Ian lacht: „Och, als ik een hit zou wil len. zou ik een John Denvei^nummer moeten opnemen. Maar de gevolgen krijg je zelf op je nek. Bij elk concert weer dat ding zingen! Moet er niet aan denken. Maar ik wou eindelijk eens voor een formule kiezen, waarbij de muziek transparanter zou klinken, ei genlijk een antithese zou vormen met de teksten, die in mijn ogen schrijnen der zijn geworden. Nog minder een compromis. De keiharde wereld. Een song als Fly too High. is zelfs bijna vulgair. En dan daar de muziek van Giorgio achter, dat dansritme, dat werkt versterkend". „Ik wou allang werken met Moroder; ik vind dat hij fantastische platen voor Donna Summer heeft geproduceerd. Ik neem op deze plaat risico's; je merkt van jezelf wanneer je jezelf begint in te graven. Maar ik wil geen compromis sen sluiten als gevolg van te weinig contact met andere zaken. Je moetje muzikaal openstellen. Ik zou zelf bij voorbeeld nooit een gitaarsolo in Me mories hebben gepland, maai- Ron Carter hield aan. Hij kreeg gelijk. Voor mijn gevoel was het een opluchting om te merken dat ik me nog niet zo in mijn eigen ik heb verstopt om dat soort er varingen onmogelijk te maken". PI A FN ,;S. icem: M malss V' kbjk: Heuser Zouden dit nu de 'Teenage Loboto- mies' zijn waar de Ramones nog een over hebben gezongen'?, vroeg ik me ai bij het beluisteren van de debuutelpee van de B-52's. Het heeft er alle schijn van.KatePierson, Cindy Wilson,leider Fred Schneider, Keith Strickland en Ricky Wilson maken geestloze, robot achtige popmuziek,geënt opde Ameri kaanse highschool-muziek uit de jaren zestig, maar uniek in hun benadering. De uiterst melodieuze komposities zij n erg'kaal'.rudimentairopmuziekgezet. Hoofdrollen zijn weggelegd voor het fantastische, 'dunne' orgeltje van Kate Pierson; de ritmische gitaar van Ricky Wilson en de schelle stemmetjes van Kate en Cindy. Het ontbreken van de gebruikelijke basgitaar wordt opge vangen met effectief gebruik van de basdrum en de gitaar. De stotende rit miek, met daaroverheen bedrieglijk simpele thema's en loopjes, die voort- durend worden herhaald vormen de kern van het typische B-52's geluid, dat erg 'doorzichtig' werd geproduceerd door Island-baas Chris Blackwell. Hetmeest eigenaardige aan de B-52's is echter de vreemde, kille sound. Bloede loze muziek, zonder emoties, zonder warmte of gedrevenheid. Hetlijkt wel of de groepsleden onder hypnose staan. En wat die warmte betreft, die hoefje van de twee zangeresjes ook niet te ver wachten. Zingende koelkasten, datzijn het. De teksten sluiten daar perfect op aan: beelden uitstripverhalen, goedko pe science fiction-horrorfilms, geen be trokkenheid of de drang iets over te dragen op de luisteraar, en van een ver bluffende - bedrieglijke - kinderlijk heid. De B-52's prediken het credo van een nieuwe generatie; 'jebentjongenje ziet maar'. Verstand op nul, B-52's op de draaitafel, en swingen maar! tegenwoordigen de harde roek-zijde van Blondie. Dankzij de erg herkenba re produktie van Chapman is 'Eat to the Beat' toch nog een tamelijk homo gene plaat geworden, waarbij echter de persoonlijke voorkeur van de luiste raar voor bepaalde muzikale types al gauw een 'schifting' teweegbrengt. Met andere woorden: een plaat, waar van niemand alles goedvindt, maar ie dereen wel lets van zijn gading aan treft. Vhv Blondie-'Eat to the Beat' (Chrysalis 511225) Vhv. riag 15 december fociètelt Razzmatazz in Oost-Souburg brengt vanavond 'Conjunto QK Ween programma van volksmuziek uit de Andes-gebieden. Men CI^gebruik van authentieke, vaak zelfgebouwde instrumenten. Het «begint om 20.30 uur. lonxi ricg 22 december Ierse folkzanger Chris Andreti treedt op in jongerencentrum "Mid- u InMlddelburg. Andreti begeleidt zichzelf op gitaar en brengt tradi- voorj ie en moderne nummers, waaronder eigen composities. Aanvang B londie's 'Eat to the Beat' borduurt voort in het patroontje dat al op de vorige, zeer succesvolle elpee 'Paral lel Lines' werd uitgewerkt en bevat dan ook weinig verrassingen. Daar mee was het 11a de twee opzienbaren de eerste elpee's ('Blondie' en 'Plastic Letters') wel gedaan. Het Blondie- concept bestaat nu uit een mengeling van rock met disco en reggae, afge wisseld met een enkele ballade. Even als 'Parallel Lines', waarmee de groep in Amerika doorbrak, is 'Eat to the Beat' geproduceerd door Mike Chap man, zodat ook het typische Blondie- soundje behouden bleef. Zoals gezegd: weinig verrassingen, maar wel opnieuw een plaat van hoog niveau. 'Eat to the Beat' drijft op de vaak uitstekende composities, waarin zangeres Debby Harry en vaste vriend Chris Stein het grootste aandeel heb ben. De hit 'Dreaming', 'The hardest part', 'Die young, stay pretty', Ato mic', en 'Sound asleep' zijn van hun hand. De sterke composities redden Blondie dan 00k van de gelijkvormig heid, die andere groepen in de handen van Mike Chapman meestal krijgen. Het meest opvallend zijn de wat zachtere ballades 'Shayla' en 'Sound- a-sleep'. erg mooi en melodieus. De disco is vertegenwoordigd met het wat zwakkere 'Atomic'. De reggae wordt aangepakt in 'Die young, stay pretty' (mooie titel), en dat gebeurt op een zeer aanvaardbare manier. "Acci dents never happen' (met een verwij zing naar Elvis Costello's 'Accidents will happen') en 'The hardest part' ver- Oouthside Johnny and the Asbury Jukes, die met 'Hearts of stone' een van de beste r b-platen maakten die in 1978 werden uitgebracht, hebben een opvolger gemaakt. 'The Jukes', geproduceerd door Barry Beckett in 'de Muscle Shoals Studios. De plaat mag er zijn maar is niet zo indrukwek kend als zijn fantastische voorganger. Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats is de produktie van Beckett be slist niet sterk. Hij heeft de nadruk ver legd van de blazerssectie naar de gita ren waardoor 'The Jukes' weliswaar massaal klinkt maar vergeleken met 'Hearts of Stone' aan 'power' heeft in geboet. De tweede reden is het weg gaan van 'Miami' Steve van Zandt, de vaste gitarist van Bruce Springsteen. Van Zandt leverde voorheen het leeu wendeel van de composities. Zijn bij drage wordt gemist, ook al is het ont stane gat redelijk goed opgevuld door gitarist Billy Rush. Zijn composities kunnen er beslist mee door. maar ech te uitschieters ontbreken. 'All I want is everything', 'I'm so anxious' en 'Paris', de drie eerste nummers van kant één komen na verloop van tijd nog het bes te uit de verf. Voor het overige lijdt 'The Jukes' onder een soort gelijkvor migheid' die enkel en alleen met ijzer- sterke composities kan worden door broken. Op 'Hearts of Stone' was dat het geval. Op 'The Jukes niet. Southside Johnny and the Asbury Jukes - 'The Jukes' (Mercury/Phonogram 9111 047). Vhv. Horizontaai: 1 zuid%Tucht; 6 lat; 11 bevel; 12 zode; 14 voor. 16 zintuigen; 18 sieraad: 20 vroegere rechter; 22 mee. 23 misdrijf; 25 Noorse godheid; 26 insekt; 27 hoofddeksel; 28 schrijfgerei; 30 meisjesnaam; 32 hoeveelheid; 34 bloedvat: 36 vreemde munt; 37 water in N.-Brabant; 39 tijding; 40 mimiek; 41 benard; 43 symbool voor silenium; 44 symbool voor titanium, 45 ambts gewaad; 47 halm. 49 ontkenning; 52 kloosterlinge; 53 speelgoed; 55 Euro peaan. 56 tennisterm; 58 keten; 61 bloem; 63 mep, 65 hoog bouwwerk; 66 heilige; 67 vochtmaat; 69 dop; 70 aanw. vnw.; 71 laan; 72 korting, gewicht van de verpakking. Verticaal: 2 kier; 3 telwoord; 4 deel van de Bijbel. 5 geweerriem; 7 grammofoonplaat. 8 vlaktemaat; 9 rekening; 10 stupide; 12 stap; 13 meisjesnaam; 15 honingd rank; 17 verlost; 18 kern; 19 stuk stof, 21 vroegere heerser; 23 grap; 24 scheepsvloei28 kledingstuk. 29 kleurling; 30 sleeèn; 31 proost; 32 stokkaarten; 33 plaats in Polen; 35 op- 39 varkensvlees: 42 spijker; 46 vrouwelijke godheid: 48 kledingstuk. 50 toegang; 51 weg. 54 hoofddeksel; 55 rivier in Duitsland; 56 sneeuwschaats. 57 gesproken woord; 59 hoogste punt. 60 dun. 61 snaarinstrument; 62 bevel, 64 stevig; 66 Engelse titel; 68 pers vnw.; 70 kindergeluid. D, 9e Schotse schaakmeester Da vid Levy heeft enige tijd geleden in de Engelse schaakpers enkele mis standen aan de kaak gesteld. Hij is zeer verbolgen over omkoopprak tijken. die de laatste jaren regel matig hebben plaatsgevonden. Het begon eigenlijk in het toernooi in Athene tijdens het kolonelsregi me. Papadopoulos c.s. waren op zoek naar prestigegewin en gaven de Joegoslavische grootmeester Trifunovic een buidel vol geld en de opdracht Griekenland twee in ternationale schaakmeesters te bezorgen. Trifunovic slaagde glansrijk. Nooit eerder zijn in een schaaktoernooi zoveel partijen tegen betaling van te voren bekokstoofd. Twee Grie ken veroverden de meestertitel en de strijder voor de mensenrechten Pachman mocht het toernooi win nen. Hij had aanvankelijk wel wat bezwaren tegen de gang van zaken, maar schreef later toch zeer lovend over het toernooi en de organisatie! Een schandelijk geval is ook de af faire Suradiradja. Deze volslagen onbekende Indonesische schaker behaalde plotseling in Bulgarije twee grootmeesterresultaten en kreeg daardoor de grootmeesterti tel! Berucht is de Roemeen Gheorghiu. Deze talentvolle schaker is al bij zo veel zaakjes betrokken geweest, dat Levy voorstelt hem levenslang te schorsen! Gheorghiu heeft het een keertje erg bont gemaakt. In een wedstrijd Roemeniê-Bulgarije in een voorronde voor het Europees kampioenschap moest hij tegen Tringov spelen, altijd een moeilijke tegenstander voor hem. Hij besloot tot een taktische list en stelde Trin gov voor om beide partijen remise te spelen. Tringov (een zeer vrede lievende schaker!) ging daarmee akkoord. In de eerste partij kwam Tringov in ernstig nadeel, hij zat natuurlijk maar wat te suffen. Gheorghiu zei, dat hij de partij nu met remise meer kon geven, want dat zou te verdacht zijn, maar dat gaf niets, want dan mocht Tringov de tweede partij winnen. De tweede partij liep helaas ook niet volgens Tringovs plannen De argeloze Bul gaar kwam weer verloren te staan en had te laat in de gaten dat hij bedrogen was. Gheorghiu won dus met 2-0. wbardoor Roemenië zich plaa'.ste voor de finale Het artikel van Levy heeft alvast "li op merkelijk resultaat gehad. Cd" urghiu schijnt het pad des ver- derfs verlaten te hebben en schaakt de laatste tijd weer als een duivel. In het Interzonale toernooi in Riga plaatste hij zich zelfs bijna voor de kandidatenmatches. Het kort daarna gehouden toernooi in Novi Sad was helemaal een succes. Met 10 uit 13. een vol punt meer dan Geiler en Swjesjnikov. behaalde hij de overwinning. Een partij uit Novi Sad Belj a vski-Gheorghiu Siciliaans i.e4 c5 2.Pf3 e6 3 d4cd4:4.Pd4a65. Ld3 Pf6 6.0-0 d6 7 c4 g6 8. Pc3 Lg7 9 Tel <H) lO.Lfl bG 11. Lg5 Lb7 Zwart heeft het z.g. drie rijensys- teem gekozen. Een speelwijze waar de Zweed Andersson al opmerkelij ke successen mee heeft behaald. De zwarte stelling is gedrukt, maar zijn stukken zijn harmonisch ont wikkeld. waardoor wilde aan- valsacties van wit weinig kans van slagen hebben. 12.Dd2 Dc7 13.Tadl Tc814.Pc2 Pe8 De zwarte d-pion is zwak. maar dit heeft geen ernstige gevolgen. In een andere vorm van het gespeelde sys teem ontwikkelt zwart zijn loper naar e7. In dat geval is de d-pion helemaal safe. 15.Lh6 Lh8 16 Pe3 Pd7 Zwart speelt niet 16 Lc3 17 Dc3. Le4 omdat 18.Pg4 gevaarlijk is. 17.Khl Lc3. Nu doet hij het wel. Het blijft ris kant. 18.DC3: Le4: 19.Lg5 e5 20.Pg4 f5 21- .Ph6+ Volgens Geiler had wit hier met 21- -Te4: fe4. 22.Dh3 een aan valss tel ling kunnen krijgen. Of dat het ma teriële nadeel van de kwaliteit en een pion zou compenseren is twij- schaken/c. jansen felachtig Gheorghiu weet nu door sterk en doortastend spel de partij geheel naar zijn hand te zetten. 21 Kg7 22 f3 Lb7 23 b4 Pef6 24.D- b2 Te3 25.TÖ2 Te6 26.Tedl Tae8 27.a3 e4! 1 w 4 4 1 1 i 1 141 i t UK 2 1 1 S :2 1 6 Bij uitgeverij Becht verscheen 'Finesses van het bridgespel', de door Gert Jan Förcb vertaalde Neder landse uitgave van Victor Mollo's bestseller 'The fi ner arts of bridge'. In dit boek begeeft Victor Mollo zich in hoofdzaak op het terrein dat in de overige bridgeliteratuur wel ter ra incognita zou kunnen worden genoemd: de psy chologie. Mei boeken over bied- en speelconventies, over troefcoups en eindspelfiguren zou men kasten kunnen vullen, maar over de psychologie aan de bridgetafel hebben de bridgeschrijvers zich in een opmerkelijk stilzwijgen gehuld. Victor Mollo heeft nu op zich genomen dit gebied enigszins in kaart te brengen voor al diegenen, die juist hier zo dikwijls zijn verdwaald. Hij illustreert zijn be toog met een indrukwekkende verzameling voorbeel den, waarin we de hele galerij van coryfeeën uit heden en verleden zien zegevieren of ten ondergaan op het slagveld van deze finesses van het bridgespel. Van de Franse international en bridgeschrijver Le Dentu bijv. beschrijft hij dit staaltje toegepaste psy chologie: Er wordt om geld gespeeld in Cannes. Sch 765 Ha 852 Ru HVB106 KI 87 Hoewel het openkomen van de dia gonaal al-h8 voor wit erg voordelig lijkt, kan wit er niet van profiteren. 28 f4 e3! Deze brutale vrijpion brengt de wit te positie in wanorde. 29.TC2 Dc6 Zwart heeft nu ook zijn diagonaal. 30.Tel e2! 31.Tle2 Te2: 32. Te2: Dc4 33 h3 Te2: 34.Le2: De4 Zwart beheerst het bord. 35.Lfl Del 36,Kgl Ld5! 37.Dc2 Pe4 38.Db2+ PefB! Zwart keert even op zijn schreden terug alvorens beslissend uit te ha len. 39.Dc2 b5 40.Dc7 Le6! De laatste zet voor de tijdcontrole. Niet goed was 40 ...Lc4 wegens 41 Lf6:^- Kf6" 42. Dd6;~ Kg7 43.P- fo:-r ef5 44.Dd7 +lGeller) 41 a4 Wit gaf deze zet af. maar staakte de strijd zonder verder spelen. Zwart slaat gewoon op a4 en wint gemak kelijk. In plaats van 41.a4 was ook 41.Dd6 onvoldoende, want dan kan wel 41Lc4 volgen! Gheorghiu is een speler van grote klasse, die helaas zijn naam een beetje te grabbel heeft gegooid. Wellicht is zijn overwinning in Novi Sadhetbegin van een rehabilitatie. bridge/t. schipperheyn Zuid gever. O-W kwetsbaar. Geen enkel bod is goed of slecht met een dichte negenkaart. maar er is nooit enige reden om voortijdig een exotische verdeling van de daken te schreeuwen. Daarom begon Le Dentu be scheiden met 1 SA en dit biedverloop volgde Zuid; 1 SA 3 Ha 4 Ha 4 SA 5 Ha West: 2 Sch 3 Sch pas pas doublet Noord: pas pas pas pas Oost pas 4 Sch doublet Sch AHVB92 Ha 6 Ru 87 KI HB103 Sch 1083 Ha geen Ru A9432 KI AV942 Sch 4 Ha AHVB109743 RU 5 KI 65 Natuurlijk wist de oost-west partij dat Le Dentu had gepsycht en hij wist dat zij het wisten en zij wisten op hun beurt weer dat hij wist dat zij het wisten. Negen kaarten zijn echter witte raven en oost-west wisten niet dat er op dat Ogenblik een eerbiedwaardige spierwitte raaf rondvloog. Bovendien toonde west een betredurenswaardig gebrek aan verbeeldingskracht. Maar dat weet de psycholoog, zich bewust van zijn voordeel, dat het nog belangrijker Is om de tegenpartij er toe te brengen slecht te spelen dan om zelf goed te spelen. Het verhaal heeft een happy end voor Le Dentu. West kwam uit met Sch B en speelde Sch A na, waarop Le Dentu de sleutel-speelwijze koos, hij gooide Ru 5 af Toen de gebeden van José werden vervuld en west argeloos met een derde schoppen vervolgde, werd deze getroefd. Er werd overgestoken naar Ha 8, waarmee tegelijk de enige vijandelijke troef werd getrokken, en Ru H werd voorgespeeld. Ru A werd uitgetroefd en op Ru V B van de dummy met Ha 5 als entree konden de twee verliezende klavers we|. En zo leverde oost-west 350 punten plus de manche In, in plaats van zelf groot slem te bieden en te maken." Hei boek, dat door Förch voortreffelijk is vertaald, is voor iedere liefhebber een kostelijk bezit. Voor een pa perback is de prijs van 24,50 aan de hoge kant De 9e tiende partij was voor Wiers- ma het keerpunt in de titelstrijd tegeu Gantwarg. Na de eerste serie van 5 partijen met de achterstand 4-6 te hebben afgesloten kon hij - dank zij de zevende en tiende par tij welke door hem werden gewon nen - de tweede helft met 11-9 voorsprong ingaan. Een voor sprong welke tenslotte tot 22-18 uitgroeide. Het 'batig saldo' van 4 winst-, 2 verlies-en 14 remisepartij en. De zevende partij was een knap staaltje hogeschooldammen. waar in een verkeerde taxatie van wit in zake de (on)mogelijkheden van zijn lange vleugel meedogenloos werd afgestraft. Ook in de tiende partij toonde Wiersma over een beter standinzicht te beschikken Hij was zelfs zo zeker van de betere kwaliteit, dat hij nog een gambiet, aandurfde om via een fraai eindspel in een winnende overmachtssitua tie te geraken. Spel een wereldkam pioen waardig! De zevende partij: Wit: A. Gantwarg Zwart: H. Wiersma. Gespeeld te Utrecht 09-10-79. 1 32-28. 16-21. 2 31-26. 11-16: 3. 38- 32,18-22. 4 43-38.13-18; 5. 37-31.21- 27:6 32x2116x27; 7.49,-43.18-23; 8. 42-37. 23x32; 9. 37x28. 20-24; 10. 47- 42.7-11. 11.41-37. 1-7,; 12. 37-32.11- 16; 13. 32x21. 16x27, 14. 46-41. 6-11; 15 41-37.27-32; 16. 38x18,12x41; 17. 36x47. 9-13; 18. 42-38, 4-9; 19. 48-42. 13-18, 20. 42-37, 8-13, 21. 37-32, 7-12; 22 33-28.11-16: 23.39-33.2-8. 24.44- 39. 14-20; 25. 47-41, 10-14; 26 41-37. 18-22; 27. 32-27. 12-18; 28. 26-21. 17- x28; 29. 28x17. 8-12: 30. 17x8. 3x12; 31. 38-32, 12-17; 32. 50-14, 17-21: 33. 33-28. 20-25; 34. 34-30. 25x34. 35. 40- x20,15x24 36 39-34.18-23; 37.44-39. 14-20.: 38. 39-33, 20-25; 39. 34-30. 25- x34; 40 33-29. 24x22: 41. 27x40, 19- 23. 42 43-39. 13-18. 43 31-27. 23-28: 44 32x12. 21x41, 45. 12-7. 41-16: 46. 39-33. 46-10, 47. 7-1. 26-31; 48. 33-29, 31-36.49.29-24.36-1150.40-34.10-4 51. 24-19, 41-47; 52. 35-30. 9-14; 53. 19x10, 5x14. 54 1-6. 4-10; 55. 6-17. 10-5; 56 17-6,16-21. 57. 45-40,21-26: 58. 40-35. Stand na 26.... 18-22!! Wiersma Gantwarg Stand na 3612-18 Op veld 31 is op een wat vreemde manier een schijf blijven "hangen', hetgeen eigenlijk de grondoorzaak vormt van wits moeilijkheden op de lange vleugel. De laatste zet van zwart is ijzersterk. Hoe ingewik keld evenwel de stelling is - en welke voetangels en klemmen er verborgen liggen - zien we indien zwart na 27.32-27 foutief met 13-18 zou vervolgen: 26-21,17x26; 28x17, 12x41; 35-30,24x44; 34-30,26x37; 38- 32, 37x28: 33x2, 44x33; 2x4!. De tiende partij Wit: H. Wiersma Zwart: A. Gantwarg. Gespeeld te Utrecht 13-10-79 H. Wiersma-A. Gantware 2-0 1 32-28. 18-22; 2. 37-32. 12-18: 3. 41- 37.7-12; 4 46-11.1-7. 5.34-30.20-25; 6.30-24.19x30; 7.35x24,14-20.8.33- 29, 22x33, 9. 39x28.18-22; 10. 38-33. 10-14; 11.43-39.4-10; 12.42-38.16-21; 13. 31-26. 11-16; 14. 48-43. 14-19. 15. 40-35. 19x30; 16. 35x24, 9-14: 17 45- 40.14-19; 18.40-35.19x30; 19.35x24. 10-14; 20. 44-10. 14-19; 21. 40-35. 19- x30. 22. 35x24. 5-10:23.39-34,10-14; 24. 43-39. 7-11: 25. 50-14. 12-18. 26 36-31.22-27; 27.31x22,18x27; 28.41- 36.14-19. 29 37-31.19x30.30.31x22. 20-24; 31.29x20.15x24: 32.44-10.30- 35; 33. 34-29, 35x44. 34.49x40, 8-12; 35 29x20.25x14. 36. 39-34,12-18; 37. 34-30. 22x31. 38 40-34.13-19. 39 34- 29. 2-8. 40. 29-24. 8-13, 41 47-42. 3-8, 42 33-19. 8-12; 43. 42-37. 12-18; 44. 28-22,17x28; 45 32x12,27-32.46.37- x28, 13-18; 47. 24x22, 21-27, 48. 22- x31.16-21; 49.26x17.11x35.50.12-8, 35-40; 51 8-2. 4044; 52.31-27.14-20, 53. 38-33. 20-25; 54. 33-28 6-11; 55. 2x16. 25-30. 56. 16-7. 30-35; 57. 7-15. 44-49; 58. 27-22. 49-43; 59. 22-18. 43- 39; 60. 28-23, 39-25. 61. 23-19. M a 0' 0 s ja 0 - 0 0 Wmw jSf 0 0 1 0 ->:J 0 0 Wiersma Johnny Poulisse In de onderlinge competitie van de damclub 's-Gravenpolder deed zich op 23-11-79 een aardig moment voor in de partij J Poulisse - J v.d. Beek. waarin Poulisse de mogelijk heden in de stand ook beter taxeer de. Na wederzijds boeiend ope- ningsspel kwam het na de 18e zet van wit (39-34 tot de volgende stand. De laatste zet van wit is er een met stille kracht. Zwart ziet zich plotse ling in zijn bewegingen belemmerd. 14-19 mag niet wegens 38-32, terwijl op 8-13 zou volgen 36-31 en 26-21 Niet verwonderlijk en positioneel ook wel voor de hand liggend is daarom 9-13. hetgeen dan ook ge speeld werd Vernietigend volgde hierop. 38-32,27x29:34x23.18x29:43-38,22- x33; 46-34, 29x40; 38x16 O O O m m ut m

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 25