kerstmis wenskaart maken: leuke klus Bez\ zijn vrije tijd VEEL BLOEIENDE PLANTEN IN DE HUISKAMER koken goed zagen is een kwestie van goede zagen in huis hebben NATUUR wild en gevogelte ZATERDAG 15 DECEMBER 1979 PZC/zaterdagkrant ^iagen is een techniek die je even „in da vingers" moet krijgen, maar dat lukt nooit wanneer de gereedschapskist te weinig zaaggereedsehap bevat. De prak tijk is vaak dat de hele uitrusting uit één zaag bestaat, of misschien twee. Dat is. ook voor het aanpakken van doodgewone huiselijke karweitjes, onvoldoende. Vanzelfsprekend is de gewone handzaag de basis. Voor het gemiddelde dhz-werk is een voortgezet met de gewone handzaag. Een azalea is een heel bekende kerst plant Volgens een jarenlange tra ditie zien we omstreeks de kerstdagen steeds dezelfde bloeiende kamerplanten bij de bloemist, die dan ook grif verkocht worden. Waar schijnlijk staat omstreeks die tijd in wel negen van de tien Nederlandse huiskamers een kerstster te pronken. De enige verandering die we in dit pa troon kunnen waarnemen, is misschien het feit dat er een sterkere voorkeur voor wit bloeiende soorten is ontstaan. Helaas belandt menig vrolijk bloeien de azalea al vóór de kerstdagen in de vuilnisemmer door verkeerde behan deling. Om dat te voorkomen, zetten we het allemaal nog even op een rijtje. kerstster Een lichte standplaats, maar geen di rect zonlicht. Kan goed in de huiska mer staan, mits we hem regelmatig sproeien en vrij veel lauwwarm wa ter geven. Overhouden is tamelijk moeilijk. Er zijn rode. roze en witte soorten verkrijgbaar. achterblijven. Overhouden door min der water te geven na de bloei, hele maal laten verwelken en de knol over- potten in verse grond. Op een koele plaats weer aan de groei brengen. azalea De azalea is een heel bekende kerst- plant. die de zomer in de tuin kan door brengen en dan met de kerst weer kan bloeien. Ze wil ook het liefst op een koel plaatsje staan. De plant zoveel mogelijk besproeien, vrij veel lauw warm water geven en eén keer in de week in een emmer dompelen. Het bes te kunt u onthard of regenwater ge bruiken. Zomers naar buiten op een beschaduwde plaats; eind september naar binnen halen en op een koele plaats zetten. Als de bloei begint in de huiskamer plaatsen. begonia's In de begonia-familie vinden we ook enkele winterbloeiende soorten, zowel grootbloemige als kleinbloemige. Een licht plaatsje, maar geen direct zon licht en normaal vochtig houden. Een hoge luchtvochtigheid wordt erg op prijs gesteld. De meeste begonia's die we nu in de winkel aantreffen, zijn een jarig en kunnen we dus niet overhou den. kerstcactus Deze lidcactus bloeit omstreeks de kerstdagen met mooie violette of rode bloemen. De plant staat het liefst op een halfbeschaduwd plaatsje en wil normaal water hebben. Regelmatig sproeien. Na de bloei minder water geven en de plant op een koele plaats een rustperiode laten doormaken. In de herfst weer wat meer water geven en op een warmere plaats zetten. Als de knoppen verschijnen de plant niet draaien of verplaatsen, anders vallen de knoppen af. spaanse peper Dit is een eenjarig plantje dat we voor al kennen om de rode, gele en groene pepers die vaak in kerststukjes ver werkt worden. De vorm van de vrucht- jes varieert van kogelvormig tot kegel vormig. Een zonnig plaatsje en vrij veel water wordt op prijs gesteld. Door droogte en warmte zullen de vruchtjes inschrompelen. kerstroos Jammer genoeg zien we hem niet zo vaak in de handel, deze kerstroos. De plant bloeit vanaf december met wit te bloemen, die later naar roze en groenachtig wit verbloeien. Na de bloei moet de kerstroos in een koele kamer gezet worden en geven we wei nig water. In het voorjaar kan de plant weer buiten in de volle grond geplant worden. Het is tenslotte een tuinplant die we voor de kerstdagen enige tijd binnen kunnen halen. handzaag die niet al te groot is, maar zeker ook niet te klein mag zijn, de bes te keuze. Een handzaag met een lengte van 40 waarbija 45 cm (over de tandrij gemeten) kan zowel voor het schul pen" als „alkorten" worden gebruikt Schulpen is: in de lengte van de hout- nerf zagen, afkorten is dwars op de houtnerf zagen. Alleen kan het afkorten minder vlot gaan als de vertanding van de zaag te grof is. Er is veel verschil in die vertan ding; ruwweg loopt die van 5 tot 9 tan den per inch (2,5 cm). Ook in dat op zicht moet dus een handzaam compro mis worden gekozen. Een zaag met 7 of 8 tanden per inch is goed voor min stens driekwart van al het gebruikelij ke zaagwerk Het botworden van de zaag is een pro bleem waarmee veel doe-het-zelvers zitten. Zelf slijpen en ..zetten" van de zaag is een karwei waaraan je niet zo gemakkelijk begint. Daarom heeft de zaag met geharde tanden de laatste jaren grote populariteit verworven. Die blijft aanzienlijk langer scherp; hij kan zelfs, bij normaal privé-gebruik, wel jaren mee. Hoewel de handzaag voor het afkorten van vrij dik materiaal bruikbaar is. zal toch de kapzaag moeten worden ge pakt als het om het afkorten van dun ne latjes, lijstwerk enz. gaat. De ver tanding is fijn en het zaagblad is „stijf', meestal door een stalen strip op de rug van het blad, of door een af neembare strip. De kapzaag wordt vaak in combinatie met een verstek- bak gebruikt, om dun materiaal haaks of in verstek zo nauwkeurig mogelijk af te zagen. Gaten, uitsparingen c.d. in het mate riaal uitzagen gaat ook met de schrob zaag, die een smal en spits toelopend blad heeft. In dit geval moet uiteraard een gat worden voorgeboord. schrobzaag sleufzaag Het voordeel van de schrobzaag t.o v. de sleufzaag is. dat hij ook langs een gebogen lijn kan zagen, dank zij dat zeer smalle blad. Een nadeel kan soms zijn dat hij een vrij brede zaagsnede maakt. De vertanding is vrij grof. Een schrobzaag van bedenkeljke kwaliteit loopt vaak al gauw een verbogen zaag blad op, en dan kunt u het ding net zo goed meteen weggooien. Een erg plezierige zaag is de zoge naamde universele zaag. waarvan het blad in verschillende standen t.o.v. het handvat kan worden afgezet. Dat maakt het mogelijk om op moeilijke plaatsen, bijv. vlak langs het plafond, langs muur of vloer te zagen. Hethand- vat kan dan zo worden gesteld, dat men er bij het werken geen hinder van heeft. De vertanding is fijn, meestal is .het zaagblad afgewerkt met een teflon- laag, die het zagen in vochtig hout ver gemakkelijkt. Met de universele zaag kunnen behalve hout ook zachte me talen, kunststoffen e.d. worden ge zaagd. Voor prutserig zaagwerk is de zgn. sleutelgatzaag een heel handig stukje gereedschap. Hij bestaat uit een los handvat waarin zaagjes van diverse types kunnen worden geklemd; ook een metaalzaagblad. Van zo'n betrek kelijk goedkoop stuk gereedschap heb je in allerlei onverwachte situaties vaak veel gemak. Een heel handig zaagtype is ook de sleufzaag, die een kwartronde „neus" heeft. Die neus heeft ook een vertan ding, om zonder voorboren in het ma teriaal een zaagsnede te maken. Die kan dan, wanneer de zaag eenmaal door het materiaal heen is, worden figuurzaag Ke. cyclamen De cyclaam is minder geschikt voor onze centraal verwarmde huiskamer. De plant wordt koel opgekweekt en als u hem dan zomaar in de warme huiska mer plaatst, is een teleurstelling bijna niet uitgesloten. Zoek dus een zo koel mogelijk plaatsje, bijvoorbeeld in de vensterbank op het Noorden. Vrij veel lauwwarm water geven, maar beslist niet op de knol. Lelijke bladeren en uitgebloeide bloemen verwijderen door het stengeltje wat te draaien en met een ruk uit de knol te trekken. Er mogen geen restjes steel in de knol kerst- en Nieuwjaarskaarten wor den gewoonlijk kant en klaar ge kocht. Keus genoeg, maar wel alle maal „confectiewerk". Je kunt zo'n kaart met goede wensen ook een veel persoonlijker noot geven door ver werking van een zelfgemaakte foto. Er zijn dan twee mogelijkheden: van een bestaande of speciaal gemaakte foto wordt een aantal afdrukken ge maakt en die worden in een blanco kaart op dun karton opgeplakt. De tweede mogelijkheid is: (fotowens- kaarten te bestellen waarop de wens is gedrukt en alleen nog de foto moet worden geplakt. De prijs van deze per soonlijke wenskaarten ligt, afhanke lijk van het aantal dat wordt besteld, inclusief de enveloppen, zo rond de f 1 ,- tot f 1,20. Een prijs dus die dichtbij die normaal gedrukte en door een ieder gebruikte kaarten ligt. Een reden te meer om juist de persoonlijke foto wenskaarten, die door de ontvangers erg worden gewaardeerd en bewaard, te verzenden. Samen werken Zo'n fotowenskaart maken is echt een werkje waarbij het hele gezin kan worden ingeschakeld. In veel geval len zijn de kinderen het onderwerp van de foto. die speciaal voor dit doel wordt gemaakt. Zeker als de kinderen wat groter zijn, kunnen ze een actief aandeel leveren in het overbrengen van de wens door - bijvoorbeeld - het jaartal 1980 te schilderen, te knippen of op een andere manier in beeld te brengen. Daarmee wordt meteen voorkomen dat ze poseren tijdens het maken van de foto. Met wat fantasie kun je op dat thema vele varianten bedenken van het uitblazen van een 1979-kaars (of het aansteken van de 1980-kaars) tot het met het stralend gezicht vasthou den van een tekstbordje: 'n Gezond nieuw jaar! Ook de afwerking is typisch een bezig heid waar je met z'n allen bij betrok ken kunt zijn. De foto's op karton plak ken, er kleurige sterretjes bij tekenen of plakken en de wens zelf op de kaart schrijven: het is leuk werk. dat je als een „team" kunt doen. Niet wachten Wie erover denkt.om dit jaar te bre ken met de gewoonte om keurig ver zorgde, maar erg onpersoonlijke nieuwjaarskaarten rond te zenden, moet daar niet te lang mee wachten. Want het maken van een aantal leuke foto's en het kiezen van de beste daar uit plus het bestellen van een aantal afdrukken, kost wat tijd. De fotowenskaart wint steeds meer terrein. En niet alleen ter gelegenheid van de jaarwisseling. Zo zijn er ook de wenskaarten met een ingedrukte tekst voor een jong echtpaar, dat wil bedan ken voor de belangstelling voor hun huwelijk, of fotowenskaarten om een jarige een groet te zenden. Een foto van uzelf of van uw gezin geeft een wens het persoonlijke accent, dat juist in deze zakelijke tijd zeer gewaardeerd zal worden. Tenslotte hoort ook de figuurzaag in een redelijk voorziene zaaguitrusting thuis. Behalve voor het typische „huisvlijtwerk" is hij ook bruikbaar voor de wat delicatere zaagwerkjes, het op een gave finish van de zaagsne de aankomt. Dun triplex bijvoorbeeld splintert nogal gauw wanneer een ge wone, zelfs fijngetande zaag wordt ge- bruikt. De fijne zaagblaadjes van de figuurzaag maken heel gaaf werk mo gelijk. Aan veel zaagwerk moeten vrij strenge eisen inzake de nauwkeurigheid wor den gesteld. Daarom is een verstek hulpmiddel onontbeerlijk, niet alleen om zuiver onder 45 graden te zagen, maar ook om zuiver haaks af te korten. De houten verstekbak is een oud „prakLijkhulpmiddel". Een handig ex emplaar is dat op de foto, dat met twee klemmen op de tafel of werkbank kan worden vastgezet. Uiteraard is de ver stekbak tegenwoordig ook in kunst stof verkrijgbaar. De afmetingen zijn wat royaler, zodat wat zwaarder mate riaal kan worden verwerkt. Tenslotte is een zgn. verstekgeleider een goede hulp bij het haaks of onder een bepaal de hoek afzagen van brede planken, dikke balken enz. die niet in de ver stekbak passen. De geleider biedt bo vendien meer keuze in hoeken dan de verstekbak. J-ilkc week worden de lezeressen van 'Libelle' vergast op de door Frans Buissink geschreven en door Marjo lein Bastin geïllustreerde rubriek 'Randje Groen'. Een aantal van die stukjes over de natuur zijn nu gebun deld, zodat de abonnees van 'Libelle' er nog een keer van kunnen genieten en ook anderen er eens kennis van kunnen nemen. Aanraden kan ik u dat niet, want 'Randje Groen' rammelt 'aan alle kanten: de tekeningen zijn helemaal mis, het is een lelijk uitge voerd boek en de tekst lijkt bestemd voor peuters. Je kunt eigenlijk niet serieus op zo'n boek ingaan. Eén citaat uit het hoofdstuk 'Mevrouw Specht wordt verliefd op de drummer en andere liefdesverhalen' maakt wel overduidelijk hoe erg het met 'Randje Groen' is gesteld: 'Waarschijnlijk hameren spechten niet alleen voor hun werk, maar ook voor de lol. Als ze in het voorjaar de jaarlijkse klus weer plat hebben - dus als het nesthol is uitgehakt - zoekt de specht zijn geliefde roffellak op. Dat is een dooie, die lekker meetrilt als hij zit te drummen. Op die manier klinkt zijn solo wat verder door in het bos. Dat is de bedoelingwant hij heeft met zijn geroffel wat te vertellen. Vaak bete kent het: 'hier woon ik. En of de andere heren spechten maar uit de buurt wil len blijven'. Maar net zo vaak kan het zijn: 'Biedt zich aan, mooiesterke he renspecht. Woning beschikbaar'. Wie van deze werkelijk afgrijselijke verteltrant houdt, kan genieten van een heel boek vol van dit geleuter, maar zelden krijg je zo'n slecht boek over de natuur in handen! 'Randje Groen', door F. Buissink en M. Bas grasduinen Tijdschriften over de natuur zijn schaars, en daarom kan het nieuwe blad 'Grasduinen' wel succes hebben. Voor zover je over één nummer oorde len kunt, moet gezegd dat het wel de moeite waard is, er kennis van te ne men. In het eerste nummer vindt u onder meer een aardig artikel over de vliegtechnieken van vogels, een arti kel over edelherten, een rubriek met nieuwtjes en een stuk over orang oc- tans. Ton in 't Veld, hoofdredacteur van 'Grasduinen' schreef een stuk over de doodshoofdvlinder, een insect waar maa? weinig over bekend is. Wat men wel weet is dat de doodshoofdvlinder verzot is op honing en een zwerm bijen trotseert om de bijenkast binnen te ko men. De vlinder is afkomstig uit tro pisch Afrika, maar hij trekt tot in onze streken. Waarom en waartoe de doods hoofdvlinder deze lange tocht begint,is een raadsel. Tenslotte is er in 'Gras duinen' een lang artikel over Jac. P. Thijsse opgenomen - in zijn geest door gaan is het streven van dit nieuwe blad. leert het slot van deze beschou wing. 'Grasduinen' maandblad 'september 19791. prijs 5.25. abonnement f 28.50 izes num mersi. 'Grasduinen',Antwoordnummer353, Haarlem. miniatuur Moussault's Miniatuurgidsen zijn zo piepklein dat je ze in jc broekzak mee kunt nemen, en hoewel ze natuurlijk niet uitgebreid zijn, zijn het toch rede lijke gidsjes. In het deeltje over insecten worden 87 soorten beschreven en dat is een heel kleine greep uit de miljoen soorten die bekend zijn. De allerbekendste insec ten komen aan de orde, zoals de wesp, in dit jaargetijde zeer talrij k. het zilver visje. dat welhaast in alle woonhuizen voorkomt, maar ook wat minder alge mene insecten als de koninginnepage. In het boekje over vogels zijn de teke ningen niet erg best uitgevallen, en waarom is. om maar eens iets te noe men, wel dc in ons land schaarse parel duiker opgenomen maar niet de toren valk, de tjiftjaf of het winterkoninkje? Het is al te gemakkelijk om zomaar boekjes te vertalen en ze niet aan ons land aan te passen. Aardiger is het stenengidsje - vanzelf sprekend kan in het korte bestek van zo'n boekje niet veel over de wordings geschiedenis van gesteenten en mine ralen worden verteld, maar Wat be weerd wordt, is zinvol Verder ver scheen in deze reeks een boekje over paddestoelen. Er wordt bij de paddes toelen aangegeven of ze eetbaar zijn of niet. al moet het plukken van paddes toelen worden afgeraden, niet alleen omdat soorten gemakkelijk verwis seld kunnen worden - de kleverige knolzwam lijkt bijvoorbeeld veel op de champignon, maar is dodelijk giftig - maar ook omdat plukken de natuur schade doet. Merkwaardig is dat van de krulzoom en de voorjaarskluifzwam vroeger aangenomen werd dat ze eet baar waren, maar dat nog niet zo lang geleden ontdekt is, dat deze paddes toelen wel degelijk giftig zijn. Je vraagt je af hoe zo'n ontdekking zo lang uit kon blijven. 1. 'Insecten', door B. Landin; 2. "Vogels doorS Durango:3. 'Stenen'.doorP.Lunde- gardh;4. 'Paddestoelen'doorJ. Stordal, be- winter 'De bloeiende wintertuin' van me vrouw A. C. MulleMdzerda is een boekje over planten die in de winter bloeien, 's Winters zijn de meeste tui nen tamelijk kleurloos en dat hoeft niet, als je maar planten kiest die lang door bloeien of planten die juist heel vroeg bloeien. Watje verder ook tegen dit boekje zeg gen kunt, mevrouw Muller is in elk ge val goed op de hoogte en geeft een aar dig overzicht van de planten die bloeien van september tot maart. Als het vriest bloeit er geen enkele plant meer, tot eind januari, de vroegste cro cus, de crocus chrysanthus 'Zwanen burg Bronze' in bloei komt. terwijl ook enkele ericasoorten, winteijasmijn etc. bij de eerste zonnestraal weer op leven. 'De bloeiende wintertuin', door A Muller- Idzerda, Bigot Van Rossum. Blaricum. libellen Libellen worden in ons land zeld zaam; vroeger zag je ze boven elke sloot of plas, maar de meeste soorten zijn verdwenen of bijna verdwenen. In Zuid-Europa zie je ze nog wel, zelfs midden in een miljoenenstad als Athene, waar ik boven het beekje dat door dc Kerameikos stroomt in sep tember de prachtigste robijnrode en turkooisblauwe libellen in grote aan tallen zag. Een werkelijk voortreffe lijk werkje over deze insecten is 'Li bellen' door G. Jurjitza. Libellen verliezen na hun dood hun vaak briljante kleuren zodat fotografie het enige middel is om iets van hun kleurenpracht vast te houden. De zeer fraaie foto's in 'Libellen' dienen niet alleen om de beschrijving van de soor ten te illustreren, maar ook om de bio logie van de libellen toe te lichten. Alle levensfasen van een libelle. van larve tot ouderdom, worden zo beschreven - boeiend zijn vooral ook de foto's van de waterjuffer die uit de larvehuid kruipt en na drie uur een gave libel is geworden. Kannibalisme komt veel bij libellen voor, getuige de foto van een wijfje dat een mannetje aan het verslinden is. Verkeerde paringen (tussen verschil lende soorten) komen ook vaak voor, en ook die zijn fotografisch vastgelegd. De belangrijkste vijanden van de libel zijn de watermijt. spinnen, vogels en kikkers. Het vrouwtje van de libelle legt haar eieren In een vochtige omge ving en het mannetje blijft dan in haar buurt. De libelle vertoont vaak een hoog ontwikkeld gedrag: sommige soorten, als de viervlekkige libel, ma ken lange trektochten, de beekjuffer heeft een sterke territoriumdrift. De verschillende soorten worden zeer zorgvuldig besproken en zoals gezegd heel duidelijk op kleurenfoto's afge beeld in de natuurlijke omgeving. Het is erg jammer dat libellen zo schaars zijn geworden: tekenend is dat de Li- beiluia vuigatlssima, blijkbaar vroe ger zo algemeen voorkomend dat dat zelfs in zijn naam tot uiting kwam. nu zeldzaam geworden is. Misschien een reden te meer om dit prachtige en toch goedkope werkje nog eens extra warm aan te bevelen. 'Libellen', door G Jurjitza, bewerking W J. Kabos. prijs f 10,90. Uitgeverij Thieme, Zul- phen. zwam Een verrassend boek is 'Eetbare pad destoelen kweken in eigen huis en tuin' door Jan Lelley. Niet alle pad destoelen kan men zelf kweken: zo weet men nog niet voldoende over de levenswijze van de cantherel. Wel kan de oesterzwam worden gekweekt; als hij jong wordt geplukt is het een sma kelijke paddestoel. Oesterzwammen worden gekweekt op hard en vers hout; in het wild leeft de paddestoel op gevelde loofbomen. Bij het enten wordt het mycelium dooreen boorgat of door een snede in het hout ge bracht. Het myce.lium kan zich dan ontwikkelen en gedurende die tijd worden de houtblokken afgedekt. Na enige maanden worden de hout blokken uitgezet in de tuin of op het balkon tot de paddestoelen kunnen worden geoogst. Ook champignons kan men zelf kweken; een belangrijke klimaatsfactor is frisse lucht; de lucht moet zes a acht maal per uur ververst worden. Het belangrijkste substraat waaop champignons worden ge kweekt is paardemest: men moet daar stro en water aan toevoegen en deze massa laten fermenteren. Als de fer mentatie voltooid is maakt men bed den van de compost, waarin dan het mycelium wordt gestrooid. Nadat het mycelium aangegroeid is. wordt de compost afgedekt met een laag aarde waaruit na twee weken de eerste myce- liumpuntjes te voorschijn komen. Het is dan tijd om de dek-aarde los te krab ben voor een goede ventilatie, en dan kunnen de champignons eventueel naar een beschaduwde plek in de tuin worden gebracht tot ze rijp zijn om te worden gegeten. Het kweken van paddestoelen is een moeilijke bezigheid, maar dit goede boek (dat ook adressen etc. geeft om materiaal te betrekken) zal beslist be langstelling voor deze liefhebberij we ten te wekken. 'Eetbare paddestoelen kweken', door Jan Lelley, bewerking H. R. Visscher. Zomer <6 Keuning, Ede. D e liefhebber van wilden, zai zeker aan zijn trekken ki, het mooi uitgevoerde boekw gevogelte' van Christine $ti Het seizoen waarin op wildt den gejaagd loopt voor dt soorten van oktober tot jam en gevogelte is bijna het be;," de diepvries verkrijgbaar.! Adellijk betekent dat het bestorven is; dit wild heefteèt plsche smaak, waar langnie?i gesteld is. er komt ook steedi vraag naar, In dit boek zijn honderd recepten vóórwilde gelte te vinden, er komt een® tal soorten ter sprake, waara bijzondere. Ooit auerhoea eland. gems. antilope of been Beer is wel het meest bui'g Urah gerecht uit 'Wild en gevogei* «lei goede delicatessenwinkelaj eens bereham te koop, diA 3 bereduur. Er wordt een glyi wodka bij gedronken. Bijzonder inheems wild zijndtiL en de houtsnip; op kwartelsiij Slil bo gesloten, maar op de houist!; ons land nog worden ge;;/- Pen h neer je een natuurvriend te; 1" van houtsnip houdt, brengt lekke Under u voldaa Oepr< van deze vogel altijd weeir ^dli Wat weegt zwaarder-het l*'z mooie en zeldzaam geworde: 891 het genot dat je a beleeft? Een culinaire absi-c t"er'' de organen van een snip;®) nbekt dering van de maag kandi houd smakelijk worden maakt, en geserveerd op tont Ook tam gevogelte, als kiput krijgt de aandacht. Tot dra; ®tnt 1 hoort ook de tamme duif, k: wer' dat in onbruik is geraakti;: reiger; hoewel jonge duiven bijzoci zijn. F0011 Als voorproefje volgt hielt f® S1 ^fterhei Rukje t Reefilets Isdeja Voor vier personen is nod: rcer let, zout, witte peper, ufc. neverbessen. boter, madetn aa: sap van een halve citroen j Flinc'f droogdeppen en inwrtjm\ ffiwy peper, wüdkruiden en gebt neverbessen. De filets m verdelen. De steaks op eer kloppen. De boter in en t fiVi I goudgeel laten worden, dei leggen en in drie isa weerszijden bruin bakken i Nüet boter aanlengen met troensap, goed doomern steaks er nog even in leggai onmiddellijk serveren! hij puitt gebakken appel en rodeta A. D. H Aardappelsoesjes of slolW rtS dc I ken er ook uitstekend bij', kn'ent j De idscl {fSCll tr.be.' i polder afnleti Neder iheefter ..Jager wliajc' Over de wijnen die bü wi worden gedronken is mi summier in dit boek: watls| een advies als 'mooie t* bourgognes, alsmede D nen uit de Assmanns' temberg?" (Laten trom vv wijnen uit Duitsland in asl welijks te koop zijn!). Hetiiü tig boek met buitengewoo:: to's, maar het is. doordtxi uitvoering, wel nog al kostts j. vallen. Dat het toch goed en veeli kan bewijst het boekje '2()i voor wild en gevogelte' dsn VanTatc «1 voor ten cn z tersplez: wordt deel verscheen in de serie nair'. Een aantal van der? zelfs gelijk aan die uithelp Dit werkje is eenvoudig 3 gaat niet in op allerlei wild, maar het biedt zekér* pft V; zijn geld. Fazant, haas, kori «nisji wilde eend zult u wèl mdr) den, maar de hoofdschotel gerechten met kip. Dit is het recept voor Kip Verona Benodigd voor vier jvt Jllereei braadkuiken, bloem, peper, uien, worteltjes, Cii tomaten. 0,5 potje gevuldtx gebrek kip in vier stukken snydai met zout en peper en door# telen. In de olijfolie snel om ten bruin bakken en uitdff* In het achtergebleven se! plakjes wortel vijf minuted ken en dan de tomaten en weer toevoegen. Met een dfl pan circa 20 minuten later,! het laatst olijven meewoM hetslee bet aff ft Dit 1 ■jagers- Goeree toch voo side be van eo slid Di: ookvo ■Vele d renc beten s tnletvroi TC wis jwatnüi groot a Iter van Wie, d «and va 'Wild en gevogelte'. Schönherr. bewerking mevr V mevr S. M. Reltsma. grtcw sevter. Amsterdam mwu n 2 200 recepten voor wild en se" imevr C. Thyssen, Ing 15=01 nair reeks 11. Elsevier, Amste* "W va dat ere Mgd op |w! wat ftdeboi «tóen t I teer e fa doei beer Va *n niet iSchouv ingaat lamste i e die zie] Schouwe Die We tcs en d Uting v< 'jaren M dan thettoi een ten i De ver

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 22