Bij ons kunt u vanaf heden een blik in het toekomstige wonen werpen. Stap eens in onze kooi. inti anchi goed wonen Peugeot 305. De Franse familieauto. Zeventien AB¥^-leden Middelburg gehuldigd PZC/ streek interieurverzorging/binnenhuisarchitectuur Autobedrijf Paul Kruger B.V. J. van den Berge en Zonen Pringle of Scotland VIYELLA Laim Bi De Looff Alleen perfekfe inruiSwagen v krijgen van ons hef OK-label. VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 Het realiseren van een andere woonwijze. Op het eerste gezicht een panelen- wand - daarachter echter een totale nieuwe woón- wereld met vele verschillen de funkties. Alle elementen •zijn individueel te gebruiken of in kombinatie met elkaar. Werkhoek, bar, tv-stereo- ruimte. bibliotheek enz. Wij kunnen u >De Funktiewand' momenteel in een speciale presentatie laten zien. Onze binnenhuis- architekten geven u graag vrijblijvend advies. jac. altena vlissingen scheldestraat 25-29 telefoon (01184) 13476 Maak een proefrit in een auto, waarin u zich prettig voelt. Comfortabel en veilig. Gerustgesteld door o.a.: een kooiconstructie die voorkomt dat de motor bij een frontale botsing het inzittendencompartiment vervormt. Balken in de deuren. Kreukelzönes voor en achter. Een benzine tank, die in een onvervormbaar omhulsel geplaatst is, op een strategische plaats tussen de achterwielen. Schokabsorberend dashboard en stuur. Geen uitstekende bedieningsknoppen of scherpe randen. De Peugeot 305 is een auto die ondanks z'n veiligheidsconstructie toch slank en sierlijk is gebleven. En betaalbaar. Met benzinemotor vanaf f 16.995,-. Als pittige, maar economische diesel vanaf 20.795,-. Neem gerust uw hele familie mee. President Rooseveldaan 745 Vlissingen Tel. 01184-12008 horlogers - juwe liers Lange Delft 40 Middelburg tel. 13353 Uit ons du&GÜQrs cjfiagazim Samenspel van briljanten. De witgouden solitair ring en sier lijke oorknopjes vormen een subtiele drieeenheid met de verfijnde vorm van de briljanthanger. Alle uitgevoerd in witgoud, v.a. 0,03 caraat briljant in spiegelchaton. ring v.aƒ312,- hangertje v.a. 312- oorknopjes v.a. ƒ425,- WARM AANBEVOLEN DECEMBERGESCHENKEN zuiver wollen pullovers en vesten in vele schitterende kleuren Shirts in wol met katoen, effen en geruit fijne leren handschoenen ook met .vacht. Sjaals, wol, ashmere, kameelhaar en mohair. ekdusieve herenkleding SCHELDESTRAAT 40 VLISSINGENTEL. 01184-12903. Verkoopdag en film voor Vlissingse ouderen VLISSINGEN - In het dienstencentrum Baehten Komme te Vlissingen wordt dinsdag een verkoopdag gehouden van door de ouderen gemaakte artikelen, zoals schortjes, pannelappen, poppen, geborduurde en gehaakte kleedjes, spreien en dergelijke. Deze verkoop dag. die uitgaat van de Stichting Wel zijn voor Ouderen, is toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur. Eveneens uitgaande van de Stichting Welzijn voor Ouderen wordt dinsdag middag 11 december in het wijk centrum "Aldegonde' (Westerzïcht) de film 'Love story' gedraaid. De voorstel ling begint om 14.00 uur. Opbrengst collecten WESTKAPELLE - De opbrengst van de collecten van de hervormde kerk in Westkapelle was: eredienst 1018.06, zitplaatsen ƒ253,30. kerk en Israel 423-, Zuiderzeefonds 221,80. huwe lijk ƒ172,25. giften ƒ150.-. zendings bussen tweede kwartaal 377.36. derde kwartaal 587.40. A. MONDEEL 60 JAAR LID MIDDELBURG - Tijdens een feestelij ke bijeenkomst van de ABVA in res taurant 'Du Theatre' te Middelburg zijn zeventien jubilarissen gehuldigd. Districtsbestuurder Th. B. Jacobs opende de avond met een toespraak. Vervolgens ging de heer Jacobs over tot de uitreiking van de bondsspelden, behorende bij het 40- en 25-jarig lid maatschap van de bond. Voor de heer A. Mondeel was er een speciale atten tie in de vorm van een gebrandschil derd raamschild De heer Mondeel vierde donderdag zijn 60jarig lidmaat schap van de bond. De heer M. A. L. Dubregtse kreeg, naast de gouden speld voor het 40-jarig lidmaatschap een set verzilverde onderzetters. De volgende heren kregen de zilveren speld voor het 25-jarig lidmaatschap: J. H. Brouwer. J. van Dijk. W. Faasse, J. W. van de Garde, M. van Ginkel, H. Hen- drikse, J. de Jong, E. Lentze, J. J. Meer man, L. de Nooijer, J. Schout, J. Verrij- zer, M. Visser, J. van de Werfhorst en J. Weyermans. De uitreiking vond plaats tijdens een diner, waarbij, behalve de jubilarissen en hun echtgenotes, het voltallige afde lingsbestuur en hun echtgenotes aan wezig waren. Het bestuur van de bond heeft voor een dergelijke vorm beslo ten, besloten om de uireiking op een meer persoonlijke wijze te laten plaats vinden. In het verleden gebeurde de huldiging van jubilarissen altijd tijdens de jaarvergadering. NCVB Aagtekerke vierde jubileum AAGTEKERKE - De afdeling Aagte kerke van de NCVB vierde het 25-jarig bestaan met een gezellige bijeenkomst in zaal Kodde. De avond stond onder leiding van de presi dente, mevrouw CoomansTuiller. De volgende bijeen komst is woensdag 19 december, wan neer het kerstfeest wordt gevierd in ver enigingsgebouw 'Amicitia'. Jazzkwartet 'Four' in Vlissingen VLISSINGEN - Zondagmiddag 25 no vember geeft het jazzkwartet 'Four' een sherryconcert in café 'De Concur rent' aan het Groenewoud in Vlissin gen. 'Four' is een nieuwe Zeeuwse jazzfor matie die hoofdzakelijk 'swing' of derti ger jaren stijl-jazz speelt. De band be staat uit Menno Radema, piano, André van Schaik. tenorsax en klarinet, An dré Muller, bas en John Muis, slagwerk. 'Four' is opgericht op initiatief van John Muis. Het optreden in 'De Concur rent' begint om 15.00 uur. NCVB Koudekerke hield de jaarvergadering KOUDEKERKE - De afdeling Koude kerke van de NCVB hield de jaarverga dering, onder leiding van de presidente, mevrouw C. Aamoutse-Francke. De heer Slagboom uit Vlissingen liet deze avond een diaserie zien over het leven van een herdersgezin in de bergen van Zwitserland. Het dameskoor uit West kapelle zong enkele liederen. De vol gende bijeenkomst is 19 december, wanneer het kerstfeest gevierd zal wor den. Zendingsavond te Oostkapelle OOSTKAPELLE De Zendingscom missie van de Gereformeerde Gemeen te Oostkapelle houdt zaterdag een zen dingsavond in de sporthal aan de To renstraat te Oostkapelle. De zendings predikant ds Vreugdenhil, die momen teel met verlof in Nederland is, zal dan zijn nieuwste film tonen over het werk dat hij doet in Landikma (Irian Yaja, het voormalige NieuwGuinea). De zen dingscommissie wil de mensen bij wie men regelmatig oud papier ophaalt op deze avond duidelijk maken wat er zoal met de opbrengst van dat oud papier wordt gedaan. Deze zendingsavond be^ gint om 19.00 uur. NCVB Zoutelande hield bijeenkomst ZOUTELANDE De afdeling Zoutelan de van de NCVB hield de maandelijkse vergadering, onder leiding van de presi dente. mevrouw CijvatrBurye. De heer A. de Lange, slager te Zoutelande, ver zorgde deze avond, geassisteerd door zijn vrouw, een gourmetrdemonstratie, waarbij hij de vele mogelijkheden uit een zette. Gymnastiekvereniging te Zoutelande geeft jubileum-uitvoering ZOUTELANDE in verband met het 25- jarig bestaan geeft de gymnastiekver eniging 'Willebrord' te Zoutelande van avond (vrijdag) uitvoering in de* gymnastiekzaal aan de Westkapelse- weg te Zoutelande. Alle groepen, van de kleuters tot en met de dames senioren treden voor het voetlicht, onder leiding van Riet Schuit-Florusse. De heren- groep van VTV uit Vlissingen verleent medewerking aan deze jubileumuitvoe- ring De uitvoering begint om 19.30 uur. Aankeuring van herdershonden in Vlissingen VLISSINGEN - De kringgroep Walche ren van de vereniging van eigenaren van Duitse herdershonden houdt zater dag een aankeuring op fokgeschikt- heid. De honden worden gekeurd op ka rakter en andere kynologische keu ringsaspecten. Keurmeester is de heer Haan. Ook is een pakwerker aanwezig. De aankeuring begint om 8.30 uur op het VCB-terrein aan de Zuidbeekse weg in Vlissingen. OK-inruilwagens verkeren sluk voor stu in perfekte konditie. Tenslotte noemen w ze niet voor niets OK- inruilwagens. Bovendien krijgt u ook nog 3 maandai Bi of 10.000 km volledige garantie op onder delen en arbeidsloon. Daarnaast kunt u een OK-innfc twee weken lang testen tot een max van 1500 km. Bevalt hij niet.^an kunti hem inruilen. Vandaar dat een OK-inruilwagen f~ net zo zeker is als een nieuwe. N DEMONSTRATIEAUTO tegen aantrekkelijke prijs. Van 15.500.- nu voor 11.400.-. Komtu langs voor informatie. Opel Kade» City Luxe mei 1978, wit, 17.000 km. Extra's: nylcomat- ten, sportvelgen. Opel Manta Luxe Autom. Opel Ascona 16 S Opel Ascona 19 N 4-drs. Opel Ascona 19 N Honda Civic Opel Kadett Special Opel Kadett Special Opel Kadett City Special Opel Kadett City luxe Opel Kadett City Spec Opel Manta 16 S Opel Manta Berlinetta Fiat 126 Toyota Corolla 30 de luxe Oatsun 100 A Peugeot 504 Tl Ford Taunus 2.0 GL 4-drs. Opel Ascona 19 S deluxe. 4-drs. VW Polo Mer-«>des Benz 230. 6 cil. 1975 90* 1978 13.104 1978 14,20 1978 13.304 1977 6.751 1976 7.50 1977 SM 1977 890 f 19// f 1130 1975 575 1976 1200 V 1977 1550 1977 520 1977 875 1977 6.50 >975 i M f. 1978 15" 1976 7 00 - 1978 1125 1977 13 20 1975 5 2M 1975 135*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 6