ZAALVOETBAL ioperen jubileum boerenkapel grg - individualist Jan Dane scoort het makkelijkst in het team van ONA BEVOBO te Terneuzen gaat zich beraden over 'vierde set' Koploper tweede klas is onweerstaanbaar NAAR AANLEIDING VAN OPMERKINGEN TERRA NOVA PZC/ ZAALVOETBAL TERNEUZEN Uitslagen zaalvoetbal Sas van Gent jD ber AG 23 NOVEMBER 1979 iRIL- Het zaalvoetbal, ooit gestart als 'amusement je' voor belegen veldvoetballers, floreert rangen en standen. Iedereen wil wel een balletje tikken in de zaal. Ook in het bedrijfsleven oen na gedane arbeid steeds vaker de zaal. In de kantine wordt een lijst opgehangen, er driftig namen ingevuld en een zaalvoetbalteam is geboren. ONA dat zijn competitiewed- rnin de Vlaanderenlial in Sas van Gent speelt, is zo'n fabrieksteam maar met dit verschil dat tcrkorenen gekozen zijn uit een reeds bestaand voetbalteam dat al een hele tijd op het veld Jan Dane, topscorer van ONA uit Sluiskil. HUlthet elftal zijn gekozen om te spelen", verklaart Jan Da- jorer van ONA dat staat voor jing na arbeid' en elke week rschare supporters achter zich fctkomt", zo legt de 28-jarige „omdat wij erg attractief ibeb het gevoel dat deze men- maar voor ons komen want «strijd afgelopen is dan zie je :aeer in de sporthal. Wij heb- die zich voor 100 procent .dat spreekt natuurlijk aan". rklaas brengt :l aan Nieuw-Hulst Nicolaas en zijn zwarte ï?ngen zondag een een bezoek tjk Nieuw-Hulst in Hulst. De n arriveert om 14.00 uur Lijbaart. Na het bezoek maakt sa rondgang door de wijk. Alle krijgen een tractatie. •vrouwen Hulst bij- ;-Voor een groot aantal belang- ta hield de vrouwenbeweging SKV afdeling Hulst in zaal Van te Hulst een bijeenkomst je Hulster verzamelaar Eddy izijn collectie oude prentbrief- ien foto's tentoonstelde. Daar- ns er een dia-voorstelling, af- rult een grote verzameling van ülman. Het geheel werd voor- commentaar door oud-wet je heer P. Brand. Jan Dane die wekelijks scoort, begon zijn carrière in het eerste team van Zonnemaire, een afdelingsclub ergens op Schouwen-Duiveland. Netzoals vele zaalvoetballers bekoort het veldvoet- Hoela-hoep wedstrijden in Sint-Aloy Graauw GR AA UW - Na het succes van de eerste keer, houdt de sportvereniging 'Sint- Aloy' uit Graauw op zondag weer hoela- hoep-wedstrijden in het sportcentrum van de organiserende vereniging te Graauw. Iedereen kan aan deze wed strijden deelnemen- De aanvang is 14.30 uur. Inschrijven vanaf 14.00 uur. Voor alle deelnemers is er na afloop een prijs. Toepers Hulst versloegen ploeg uit Boschkapelle HULST - In het kader van hetJubileu- m-Nederlaagtoemooi' speelden 'De Lustige Toepers' uit Hulst in café 'Lij- baart' een wedstrijd tegen 'De Bossche Toepers' uit Boschkapelle. De Hulste naren behaalden een 18-2 overwin ning. De persoonlijke uitslagen zijn: C. Herkelmans - B. Strobbe 2-0; R. Ver hagen- R. de Wijs 1-1; J. Geemaert- E. Dankaert 2—0; J. Verschuren - Th. v. Duivelde 2-0; L. Geemaert - C. Vink 2-0; M. Roels - F. Dobbelaar 2-0; F. Freijser- T. Taalman 1-1; H. Crombeen - H. Mei 2-0; W. Dobbelaar - W. Nico laas 2-0; J. Haulez - M. v. Schaik 2-0. bal hem niet omdat hij niet op gezette tijden wil trainen. Zaalvoetbal, een zaak van vrijheid en blijheid. Jan Dane denkt er ook zo over. „Ze hebben me wel gevraagd hoor om op het veld te gaan spelen voor Racing White maar ik ben druk bezig mijn huis te verbouwen en dat gaat voor. Ik heb geen zin om als ik 's avonds moegetraind thiiiskom nog eens een paar uur te gaan werken" ONA is een team met individuele spe lers, het principe van zaalvoetbal ont rouw. „We moeten het vooral hebben van de aanvallende impulsen van Tonnie Bos en mij. We voelen elkaar precies aan en kunnen elkaar blin delings vinden. Maar de grootste kick krijg ik toch als ik alleen een paar man passeer en vervolgens scoor". Het minderwaardigheidscomplex sluipt met een grote boog om Dane heen. Het liefst tergt hij de tegenstan der door treiterend een bal onder zijn voeten te houden totdat ze meestal met twee man tegelijk op hem afkomen. „En dan speel ik de bal tussen hen door naar voren", glundert hij trots over zijn eigen ontdekking. De situatie is toch niet zo rooskleurig als die hier voorgespiegeld wordt. „Op het ogenblik zitten we een beetje moei lijk. Michel van Geetsum, onze laatste man, heeft een enkelband gescheurd. Het ritme is nu uit de ploeg omdat ie dereen bij ons zijn vaste stekkie heeft". Niettemin voert ONA samen met Ra cing White het klassement aan. Giftig kijkt hij als het woord 'gastspeler' valt. „Kijk daar kan ik me nu zo kwaad om maken, wy zijn een fabrieksclub van de Bridgeclub 'Axel' speelde wedstrijd - Op de wekenlijkse clubavond AXEL speelde de bridgeclub Axel in het Cul- tureelcentrum 'de Halle' te Axel, een voetballers? „Dat zeker niet", howell 10 met 10 paren en 27 spellen. De uitslag: 1 dames Kock-Pel 148 pnt. 68,529c; 2 mevr. Scheele-Scheel jr. 121 pnt, 56,029c, 3 dames Bassie-Schiltman 119 pnt, 55,09%4 mevr. Carrière- heer v.d. Casteel 110 pnt,, 50,93%, 5 heren Carriére-Pel 109 pnt., 50,46%. CPC. Bij ons spelen alleen mensen mee die ook daadwerkelijk op de CPC wer ken. Af en toe zie Je dat er bij een club een speler is toegevoegd aan de selectie maar dat is dan meestal wel een jongen die ergens in een eerste elftal loopt te voetballen. Misselijk vind ik dat". Ambiance Kwaliteitsverschil tussen beide klas sen in het Sasse zaalvoetbal is er niet volgens hem. „Ik weet zeker dat ploe gen zoals Racing White en de Scheids rechters een goede eersteklasser zou den zijn maar er kan er maar één kam pioen worden". De ambiance rond het zaalvoetbal heeft op hem en de meesten van zijn teamgenoten een positieve in vloed. „Prachtig is dat die mensen op de tribune. Dat contact met het publiek heb je natuurlijk op het veld nooit", zegt hij verguld. „En die band wordt steeds sterker naarmate je meer succes hebt." De Zaal. met een hoofdletter vindt Dane. Een keus voor luie hij enigszins op de tenen getrapt En mis schien heeft hij wel gelijk. De zaal, vrij heid en blijheid toch? Frank Dey. Fotografie Vlaanderen BV Uw tuin inrichten? bij: HULST TUINCENTRUM. brengt u een uitgebreid sortiment in: lid van PNt TUINCENTRA vruchtbomen bomen heesters heideplanten rozen vaste planten coniferen mening 'kerij 5% extra korting met klantenkaart Absdaalseiceg 70 Hulst Tel. 01140-3738 TERNEUZEN - In het Terneuzense be- drijfsvolleybal waar niet om 'the best of three* of 'the best of five' wordt ge speeld, wil in de uitslagen nogal eens gemakkelijk een vierde set terecht ko men. Ploegen die op 2-1 geraken in een derde set, komen uiteraard in de ver leiding via een vierde bedrijf alsnog een gelijkspel te pakken, terwijl de te genstander er al het mogelijke aan kan doen om via spelbederf en vertra gende acties die onderhand 'beruchte' vierde set te verhinderen. Het bestuur van de Bcvobo Terneuzen, een uiterst democratische club, gaat naar aanlei ding van opmerkingen in die richting, de zaken binnenkort eens op een rijtje zetten. Tjjdens de afgelopen speeldag waren er in alle klassen viersetters. Dow-Lera- ren noteerde er een, door Leraren, dat het vooral in de beginfase moeilijk had <13-15 en 15-12) tenslotte winnend afge sloten (1-3 na nog 8-15 en 0-2 Belas- tingen-PZEM in de tweede klas leverde ook een 3-1 eindstand op. PZEM start te daarin erg fel. trok de eerste set naar zich toe (4-15), verraste vriend en vij and daarmee, maar viel daarna ver te rug: 15-6, 15-5 en weer 2-0 brachten de punten weer naar de Rosegracht. PSV 3, tot voor enkele weken onge naakbaar leider, zit (hoewel Fiet de Bosscher daar niets van wil weten: „We hebben een lekker kluppie") nu toch een beetje in de problemen. Philips klapte zich met 10-15 en 3-15 winst door de opening heen, moest de derde set inleveren en was zo sportief om het duel niet te vertragen, toen kwam die vierde set en de 3-1 stand in het voor deel van de 'reservisten' was toen goed voor 2-2, In het Zeldenrust, waar de troepen het recreatievolleybal uitbundig beleven waren er alleen maar viersetters (en nog meer). Bravenboer Scheers komt door winst op Roelofs 2 weer aan de leiding, een sterke start van Roelofs was niet voldoende om winst te halen (8-15, 7-15, 15-0, 15-3 en 15-1). Verstrae- ten en Verbrugge won van Philips 2(15- '0. 15-13, 15-17. 15-3) en Juliana en Sim- ca Dees 2 zetten ook aan voor vier sets. Daar werd de buit gedeeld, dank zij die vierde acte die na 9-15, 9-15 en 15-12 Juliana op de valreep nog net naast zijn tegenstander bracht via 3-1(1). Het ziet er naar uit dat de voorstanders van 'the best of three' het zullen halen. ZEEUWSCH-VLAANDEREN 11 Verdere uitslagen: Eerste klas: De Hoop-PSV 1 1-2 (regelmatige zege waarvoor de basis in de eerste twee sets gelegd werd); Roelofs-Promenade 1-2 (vier prima aanvallers bij Roelofs kregen nooit een behoorlijke set-up. Promenade profiteerde onmiddellijk. Een schande voor deze klasserijke Roelofs-brigade); Promenade 2- Gemeente 1 1-2 (Gemeente had erg veel moeite met tegenstander, pas in finale van elke set af kunnen maken). Tweede klas: Douane-PSV 2 2-1 (Rose- gracht-duel door groene uniformen ge wonnen, weinig problemen); Leraren 2- De Meyer 3-0 (Leraren de laatste weken door geen enkele formatie af te stop pen, gaan langzaam maar zeker naar de top). Standen: Eerste klas Leraren 16. Promenade 1 14, Roelofs 11. Dow 9. PSV 1 8. Simca Dees 6. Gemeente 5. De Hoop 3. Promenade 2 0. Tweede klas: Douane 14. PSV 3 12. Philips 9, Leraren 2 9. Belastingen 8. ABN 7. De Meyer 7. PSV 2 5. PZEM 1. Derde klas- Gemeente 2 8. Bravenboer Scheers 8. Verstraeten en Verbrugge 8. Sim ca Dees 2 7. Juliana 7. Promenade 3 4. Ge meente 3 3, De Meyer 2 3, Dow 2 3, Philips 2 2, Roelofs 2 1, Kon. Marechaussee 0. ALLE SPANNING IS NU GEWEKEN TERNEUZEN - In de tweede klas van de Terneuzense zaalvoetbalcompeti tie is na deze week alle spanning ge weken. Het met een riante voorsprong aan de leiding gaande ABN vergrootte de marge met de 'concurrentie' door het op de tweede plaats staande PZEM in de rechtstreekse confronta tie met 5-1 te verslaan. ABN telt nu na negen wedstrijden 17 punten, zeven meer dan PZEM, dat nog altijd de nummer twee is. De overige uitslagen: HKC 2-Philips 1-3 en Dow 2-NSM 1 2-4. Mistrappers-Instuif kon geen door gang vinden omdat Mistrappers, voor de derde maal al dit seizoen, verstek liet gaan. ABN had in het duel met PZEM tien minuten nodig om in het gewenst rit me te geraken- Toen scoorde Paul van der Hooft tweemaal kort achtereen, waarvan eenmaal met een schitteren de kopstoot. 2-0 was tevens de rust stand. Ook na de hervatting heerste ABN. dat via treffers van Achiel Ver- meersch en nog eens Paul van der Hooft wegliep naar 4-0. Pas toen kon PZEM via Hans de Zeeuw tegenscoren. Jos LaGrand bepaalde tenslotte de eindstand op 5-1 in het voordeel van ABN. dat de titel nu alleen in theorie nog kan ontgaan. HKC 2-Philips werd volledig beheerst door Philips, voornamelijk doordat HKC 2 niet volledig was. Kees van de Velde zette Philips voor de rust op 1-0, waarna Ronny Agten en Peter Laza- roms in de tweede helft de score op voerden tot 3-0. In de slotfase doel puntte Chris Dorssers nog tegen: 1-3. Het nog zonder overwinning zijnde Dow 2 ging tegen NSM 1 fiirieus van start en had in een mum ven tijd een 2-0 voorsprong (doelpunten van Jan de Kok en Piet de Koeijer) opgebouwd. Maar nog voor de rust bracht Johnnv SAS VAN GENT - Met alle geluk van de wereld behield CPC in de eerste klas van de zaalvoetbalcompetitie te Sas van Gent zijn leidende positie. De 2-1 zege op Philippine Veteranen was nauwelijks verdiend te noemen. Maar liefst vier keer moesten paai en lat redding brengen en Philippine had be slist meer verdiend. Fabricom herstel de zich fraai via de zware nederlaag van vorige week. Door de ruime 3-0 overwinning op het tot dan op de tweede plaats staande RIA Veteranen verwisselden zij van plaats met de ploeg uit W'estdorpe. FC RRS fijkt weer op de goede weg te zijn. Het als vierde geklasseerde Com Boys kreeg een zware 1-5 nederlaag te incasseren. FC Molenkreek had in deze klas geen moeite met Com Boys Vete ranen I (0-3) terwijl Luctor maar nipt won van hekkesluiter Com Boys Vete ranen n (2-1). In de tweede klas moest scheidsrech ters/de Kuyper verrassend afhaken uit de kopgroep. Luctor II toonde zich met 4-2 de meerdere. De andere twee lei ders maakten geen fout. Racing White n haalde tegen Com Boys Veteranen m de score van de avond (12-1) terwijl ONA7SU de baas was over Fabricom n (5-1). De overige uitslagen in deze klas waren: CSM-Phllipplne Vet. H 1-2 en CPC Ü-Raclng White 11-1. De standen: eerste klas: 1. CPC 11-18, 2. Fa bricom 11-16, 3. RIA Vet. 11-15,4. Com Boys 11-13.5. FC Molenkreek 11-12, 6. FC RRS 11- 12. 7 Luctor 11-9, 8. Philippine Vet. 11-8, 9. Com Boys Vet. 111.5. 10. Com Boys Vet. II 11-2. Tweede klas: 1 Racing White n 11-17,2. ON- A/SU 11-17, 3. Scheidsrjde Kuyper 11-15, 4 Racing White I 11-13. 5. Luctor H 11-13, 6. Philippine Vet. n 11-2. 7. Fabricom H 11-10, 8. CSM 11-7, 9. CPC H 11-4, 10. Com Boys Vet. m 11-2. Programma ma. 26 november 19 00 uur Fa- bricom-CPC. 19.45 uur Philippine Vet-Corn Boys Vet n. 20.30 uur Luctor-Com Boys Vet. I. 21.15 uur RIA vet-FC RRS. 22.00 uur FC Molenkreek-Com Boys. Programma dL 27 november. 19 00 ONA'SU- CSM. 19.45 uur Scheidsrvde Kuyper-Racing White n. 20.30 uur Luctor ü-Fabricom n. 21.15 uur Philippine Vet. II-CPC H; 22.00 uur Racing White I- Com Boys Vet. HL Beterams NSM 1 terug tot 1-2. In de tweede helft zette NSM I de achter stand vervolgens om in een 4-2 voor sprong door treffers van Johnny Bete rams, Jack DeWaele en Adrie de Put ter. 4-2 was ook de eindstand. Voor de derde maal werd een team de dupe van het niet opkomen van Mistrappers. Na NSM 1 en Philips moest deze week In stuif onverrich terzake huiswaarts ke ren. De stand in de tweede klas ziet er momenteel als volgt uit: NSM 1 Philips HKC 2 Instuif Dow 2 Mistrappers 8 1 0 17 39-11 4 2 3 10 21-19 4 1 3 9 31-29 2 2 3 6 17-16 3 2 3 6 21-19 1 3 4 5 22-31 0 2 7 2 12-36 3 12 1 23-28 xHKC 2 twee winetpunten in minde ring. xxMistrappers zes punten in minde ring. Het programma voor de eerstkomende wedstrijddag ziet er als volgt uit: Maandag 25 november: 20.00 uur Be- lastingen-Dow 3. 20 45 uur Gemeente- Do w 1. 21.30 uur Van der Poel-AZW, 22.15 uur NHI-Temeuzen I. Optreden jeugdcireus in De Halle te Axel AXEL - In het kader van een Sin terklaasviering te Axel. trad het Hul ster jeugdcireus 'Reinardi' op in het cul tureel centrum 'De Halle'. Vooral van de zijde van de jeugd was er grote be langstelling. De Postduif Heikant hield feestavond HEIKANT - De duivenmaatschappij 'De Postduif uit Heikant hield een feestavond in de zaal bij Th. de Block te Heikant. Tijdens de avond werden ver schillende films vertoond over de dui vensport in het algemeen. Vervolgens werden de kampioenen van het afgelo penjaar gehuldigd. De feestavond werd besloten met een gezellig samenzijn en een bingo:wedstrijd. Collecte HULST - Deze week werd de jaarlijkse 'Nationale Collecte Geestelijk Gehan dicapten' in Oost-Zeeuwsch-Vlaande- ren afgesloten. De opbrengst per ge meente is: Terneuzen 1892,16; Hulst 3602.38; Sluiskil 824,88; Sint-Jansteen ƒ539,88; Zaamslagveer ƒ821,92; Hei kant 234,77; Westdorpe 436,63; Phi lippine 884,71; Axel 3338,04; Hengst dijk ƒ142,16; Boschkapelle ƒ623,42; Kloosterzande 782,71; Ossenisse/Wal- soorden ƒ513,50; Terhole ƒ110,42; be jaardentehuis te Groenendijk 149,10. Ruilbeurs Kieldrecht KIELDRECHT - Het centrumwijkco mité Kieldrecht hield zijn maandeüjkse ruilbeurs in 'Het Centrum' te Kiel drecht. De belangstelling was groot. Er werd op grote schaal geruild in sigaren bandjes, postzegels, stickers, munten, sleutelhangers en oude prentbriefkaar ten. 'Ons Genoegen' Sas van Gent hield bolling SAS VAN GENT - De krulbolvereni- ging 'Ons Genoegen' hield op hun twee banen in de 'De Vlaanderen' te Sas van Gent een clubbolling. De uitslag ls;R Cardon 40 punten; Th. de Caluwè 39 punten, Rob Hemelsoel 38 punten; M. van Lent 38 punten; 5 W. de Caluwé 38 punten; 6 Fr. Pleters 36 punten; 7 A. Fever 35 punten; 8 Om. Saay 34 punten; 9 R. Warrens 34 punten; 10 Ph. v. Acker 32 punten. KVO Graauw bijeen GRAAUW - De KVO afdeling Graauw hield haar algemene jaarvergadering die door ongeveer veertig leden werd bijgewoond. De twee aftredende be stuursleden, de dames Van Eerdenbur g-van de Velde en Bruggeman-Bal- liauw, werden tijdens de bestuursver kiezing met algemene stemmen herko zen. In de pauze werd een koud buffet, geserveerd, verzorgd door de dames die de cursus 'Fijne keuken' van de KVO volgen. Het programma van de KVO voor de komende maand bestaat uit een kerstfeest, een lezing over de over gangsjaren en een cursus Tuin en plan ten'. nieuzense boerenkapel 'Eigen 'maakt het soms bont. Toen aantal jaren geleden te gast was in Goes, waar men als camaval- sorkest de sterren van de hemel speel de, kreeg men de plaatselijke politie achter de broek. Het was ver na het middernachtelijk uur toen de Terneu- zenaars lichtelijk beneveld de terug tocht naar hun hotel aanvaardden. De stemming zat er flink in, 'Eigen Kweek' toeterde er vrolijk op los, tot groot ongenoegen van de omwonenden, die op hun beurt de politie waarschuw den. die de leiding van.de Terneuzense boerenkapel vermanend op de vingers tikte Orkestleider Luc de Doelderzit er niet bepaald mee „Wjj houden op z'n tijd van een lolletje", verklaart de or kestleider. Binnenkort bestaat de boerenkapel twaalf en een halfjaar. Een koperen ju bileum, dat zaterdag 8 december op be scheiden wijze wordt gevierd. Die dag geeft harmonie 'De Vliegende Hollander', waarvan de kapel een on derdeel vormt, de jaarlijkse uitvoering in het Terneuzense Zuidlandtheater Na afloop concerteert in de foyer van het theater het dansorkest 'The Flying Dutchman", een orkest waarvan de le den dezelfde zijn als van de boeren kapel. Op klanken van Glen Miller en Victor Silvester kan het publiek zich ouderwets vermaken. Beginperiode Piet Eekman was de grote animator van de boerenkapel. Het begon als een grap. Op initiatief van het braderieco mité trokken enkele harmoniemuzi kanten de boerenkiel aan en vrolijkten de Noordstraat op met hun carnavales ke klanken. In die beginjaren vormde de Terneu zense braderie het jaarlijks terugke rende hoogtepunt. Tijdens het carnaval kwam de boerenkapel van de harmonie veelvuldig in actie. Verdere hoogtepunten tilt de begin periode: het afscheidsconcert bij het opdoeken van het veer Temeuzen- Hoedekenskerke en het carnaval te Goes. Medio '74 ging het wat minder. Ver schillende orkestleden bedankten, de 'achterblijvers' waren wat uitgekeken op het camavalsrepertoire. Driftig werden nieuwe wegen gezocht. Uit eindelijk koos men voor dansmuziek: 'Eigen Kweek* werd dansorkest 'The Flying Dutchman'. Het orkest heeft inmiddels een flinke reputatie opge bouwd in Terneuzen en omstreken. Vooral bij personeelsverenigingen is het orkest er populair. De band tussen het dansorkest en har monie 'De Vliegende Hollander" is nog steeds hecht. Alle verdiensten van het dansorkest gaan naar de harmonie. Orkestleider Luc de Doelder: „De enige vorm van vergoeding die we ontvangen is de jaarlijkse maaltijd waar we onze echtgenotes een compensatie kunnen aanbieden voor de vele eenzame avon den". Tekst en foto's: Peter Verdunnen 3 'Y -a! X •'füL j De boerenkapel 'Eigen Kweek'. sf 'The Flying Dutchman'

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 51