I MM il 'lil! IDEEEH VAN^IDEEEN VA! SINT NICO LAAS EEËN VA NICOro LAAS IDl eeënI G {**15) De eerste stille, snelle comfortabele diesel is er Bijons WH Grote beloning voor uw kleine spaarders. ABN Bank HIFI STEREO SPECIAALZAAK VOOR ZEELAND We sound better. Ortofon THOR|N5 ABN Junior-spaarrekening!^^ bethesda st~joseph ziekenhuis vlissingen goed idee adverteer in de pzc daar doe je goeie zaken mee 32 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 23 NOVEMBPa m AANBIEDINGEN VAN DE WEEK: MARANTZ VERSTERKER 1122DC Vermogen 2x61 Wan (RMS/FTC 8 Ohm). Direct ge koppeld van in- tot uitgang (DC). Drievoudige toonregeling, 2x phono, 2x tape, 2x mie. FABRO—MARANTZ AANBIEDING VAN 995,- voor 495,-1 MARANTZ TUNERS. 2100 FM gevoeligheid 1,5 micro V VAN 695,— V. 395,—. 2120 FM gevoeligheid 1,3 micro VAN 825,- V. 495- 2110 FM gevoeligheid 1,5 micro V. metINGEBOUWDE 3-INCH OS- CILLOSCOOP VOOR PERFECTE AFSTEMMING, TEVENS WORDT HET FM KANAALMIDDEN, ANTENNEFLECTIE EN HET AUDIOSIG- NAAL ZICHTBAAR GEMAAKT FABRO-MARANTZ AANBIEDING VAN 995,- VOOR 595,- MARANTZ TU NER-VERSTER KER TYPE 1550 VERMOGEN MAAR UEFST 2x50 WATT (RMS-FTC 8 OHM) MET TAL LOZE REGEL- EN SCHAKELMOGELIJKHEDEN. LET OP VAN 1595,- VOOR 598,- INCL. DRIE JAAR GARANTIE!! O óp oo •000909P Ortofon element FF15XE Zowel in 'DISK' als in 'LUISTER' erg goed getest. Met elliptische naald. Prijs bij Fabro Hi-Fi slechts 39.-! Ortofon VMS20E MK2 Puur topklasse element Enige opmerkingen uit 'Luister'; „Strijkers klinken zijig, percussie staat als een huis, van machtige klappen op pauken en bekkens tot het delicaatste tinkel tje van de triangel. Hetzelfde geldt voor de piano!! Normaal kost dit geweldige element inclusief elliptische naald 165,-. Bij ons slechts 59,-! Om één van deze elementen te bemachtigen, zult u onze ve Hi-Fi speciaalzaak moeten betreden. Maar daar zit u niet mee als het om een belangrijke kwaliteitsverbetering gaat. Komt u wel snel, de uiterst scherpe prijzen zullen niet alleen u opvallen! II ZWITSERSE TOPKLASSE DRAAITAFELS MET DRIE JAAR GARANTIE!!! AANBIEDING VAN DE WEEK: THORENS TD 105 draaitafel eervo geregelde gelijkstroommotor met 72-polige tachogenerator. Voorzien van ISOTRACK TP 22 toonarm en auto. afslag. DEZE WEEK COMPLEET MET ORTOFON VMS20E MK2 ELEMENT (zie boven) VOOR DE UNIEK LAGE PRIJS VAN 398,-ü AUDIORACK AANBIEDING ZO LANG DE VOORRAAD STREKT RACK 1 BESTAANDE UIT: MARANTZ DIRECT-DRIVE DRAAITAFEL 6170 CT Halfautomatische direct aan gedreven draaitafel compleet met MD element MARANTZ VERSTERKER 1050 Vermogen2x25 Watt RMS met talloze re gel- en schakelmoge- lijkheden. MARANTZ TUNER 2050 Zeer selectieve tuner met FM en midden golf. MARANTZ CASSETTEDECK 5000 Frontloadingdeck met DOLBY, automati sche afslag, enz. DEZE WEEK COMPLEET MET TWEE MARANTZ BOXEN TYPE 4G-C VAN 2234,- VOOR 1695,-ü OP DIT MARANTZ RACK UITERAARD DRIE JAAR GARANTIE!!' ENORME SORTERING AUDIORACKS O.A. VAN PIONEER, AKAI, SONY, SANNUSI, REVOX, NAKAMICHI, WEGA, TECHNICS, MARANTZ ENZ., ENZ. ONZE PRIJZEN ZUN DE LAAGSTE. ZIET U DESALNIETTEMIN EL DERS EEN ARTIKEL GOEDKOPER, DEEL HET ONS MEDE, DAN WETEN WIJ WAAR WE IETS AAN MOETEN DOENIÜIÜ! MIDDELBURG - DOMBURGS SCHUITVLOT 3 - TELEFOON 01180-2602& GEMEENTE SAS VAN GENT In verband met pensionering per 1 juli 1980 van de huidige chef afdeling ge meentewerken. roepen burgemeester en wethouders sollicitanten op voor de betrekking van Hoofd afdeling gemeen tewerken De werkzaamheden liggen op het ter rein van de civiel-techniek, bouw- en woningtoezicht, milieu- en bouwzaken, beheer en onderhoud van wegen, riole ringen. plantsoenen en gemeentege bouwen. Het hoofd van de afdeling is belast met de algemene dagelijkse leiding. Tot zijn verdere taken kunnen worden gerekend: - het adviseren van het gemeentebe stuur Bij de opstelling van de adviezen ligt duidelijk het accent op de technische aspecten van de aan de orde zijnde aangelegenheden. - deelname aan staf- en beleidsoverleg. Voor deze functie is het diploma HTS- bouwkunde of een gelijkwaardige op leiding vereist Van de kandidaten wordt verwacht dat zij beschikken over: - ruime praktische ervaring: - goede redactionele vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapporten; - leidinggevende capaciteiten; - organisatorisch inzicht, goede con tactuele eigenschappen en sociale vaardigheden. Aanstelling zal plaatsvinden in de rang van hoofd gemeentewerken (salaris 3.674,- - 4.135,- bruto per maand). De bij de gemeenten gebruikelijke rechtpositievoorschriften zijn van toe passing. De te benoemen functionaris dient zich in de gemeente Sas van Gent te vesti gen. Nadere informatie over deze functie wordt u gaarne verstrekt door de ge meentesecretaris of het hoofd van de afdeling financiën/personeelszaken, telefonisch bereikbaar onder nummer 01158 - 2020 toestel 13 resp. 37. Schriftelijke sollicitaties kunnen bin nen 10 dagen na het verschijnen van dit blad gezonden worden aan het college van burgemeester en wethouders. Postbus 28, 4550 AA Sas van Gent. Lange Delft 44/Segeersstraat 4a Middelburg - De zaak op de hoek De ABN Junior-spaarrekening met 5% extra premie en hoge rente van maar liefst 6%. Opgroeien mei geld. In verband met pensionering, bestaat In de civiele dienst van ons ziekenhuis behoefte aan een gediplomeerd instellingskok Gegadigden dienen bereid en in staat te zijn om in teamverband Dé werktijd is vastgesteld op 40 uur por week, Inklusief wisselende en week-end diensten. Salaris afhankelijk van leeftijd en ervaring, begrensd door minimum (1.759,85, maximum I 2.474,44 per maand bruto. De C.A.O.-Ziekenhuiswezen Is van toepassing. Informaties worden tussen 9.00 en 10.00 uur gaarne verstrekt door de heer K.C. Ham, chef kok (tst. 145). Schriftelijke sollicitaties richten onder vermelding "sollicitatie" aan de heer A. Schoute, hoofd personeelszaken. erkseweg 88. 4382 EE Vl>ssmgen. lel (011841 15000 De eerste zescilinder diesel personen auto's ter wereld zijn er: de Volvo 244 GI. D6 en de combinatiewagen Volvo 245 GL D6. Stil, snel, uitermate comfortabel. Topsnelheid 150 km/uur, acceleratie 17,5 sec. van'l - 100 km. Ongekend voor een diesel. En dan te weten dat de motor trillingvrij en dus geruis-arm is. Al rijdend kunt u ongestoord genieten van uw lieve lingsmuziek. Bijzonder comfort gaat samen met dynamische veiligheid. Plotseling uitwijken, ec-n noodstop, scherpe v bochten... alle dynamische bewegin gen worden onmiddellijk cn feilloos door de auto verricht. De Volvo diesel, u moet 'm Ieren kennen. Prijzen Volvo diesel vanaf f 30.661,- excl. B.T.W. en f 36.180,- incl. B.T.W. Afleveringskosten f 225,- (exd. brandstof). Prijs- en uitvoeringsei ijagingen voorbehouden. Goes, Automobielbedrijf De Groene B.V., Anjelierstraat 5-7, tel. 01100-16810 Hulst, Automobielbedrijf H. F. van Ooster hout, Stationsweg 6, tel. 01140-3191 o Sluis, Autobedrijf Murijn. Nieuwstraat 6, tel. 01178-1327 Terneuzen, Garage Du Pont Terneuzen B.V.,Industrieweg 37, tel. 01150-13451 Vlissingen, Automobielbedrijf Van Fraassen B.V.. Service punten te Vlissingen en Middelburg, Showroom: Pres. Rooseveltlaan 768, tel. 01184-16679. b.g.g. 01184-67481. /srR[iiiu;«ic5f „n* BAR-BISTRO 't STREEFKERKSCHE HUIS' Ieder weekend van vrijdag t/m zondag geopend. f Jfïan Uw adres voor gezellig uitgaan. toNs Duinweg 48, Zoutelande tel. 01186-1640. Uw trouwpartij, diner, receptie en koudbuffet verzorgen wij graag voor u. Vrijdag 23 nov. wegens reservering gesloten. EN 0 U: 'E Mu cd. 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 32