Polavision van Polaroid li Polaroid FOTO BACK Boni kopen Dij ons is maatwerk intwerkerii van Orden ezelenöurg bv Nu in prijs verlaagd: 699,- VERKOPER - ADVISEUR komplete set: huishoud-produkten. BOUTE VERKOPER ...want alléén mode naar maat is op maat! Een Honda heeft alle techniek die een moderne klassewagen moét hebben, maar een Honda is bovenal J Introduktieprijs foto-ftfin ZIEKENFONDS MIDDEN-ZEELAND ft 23 NOVEMBER 1979 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 31 Het deze lichtgewicht camera maakt u briljante dlrekt-klaar kleurenfllms. Oe belichte cassette wordt in de projectie-automaat geschoven Deze ontwikkelt zichzelf in 90 sec en slechts enkele minuten later kan iedereen van uw fcnlastische kleurenfilm genieten. lyiUsingen. St. Jacobsstraat 27. tel. 12336 Middelburg, Korte Gee re 17 tel 3777? Goe*. Lange Kerkstraat 31 tel,27324| Binnen onze snel groeiende verkoopor ganisatie hebben wij plaats voor een: Voor het bezoeken van Supermarkets en Zelfbedieningszaken. De afleveringen geschieden direct vanuit de Sorbo Shop-Service auto. Leeftijd 22 t/m 29 jaar. Ervaring strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties te richten aan: NEDERLAND B.V. Postbus 12, Vorden. Postcode 7250 AA Tel. 05752-17 73. taan alle leden van de UfO-sectie in Zeeland. Vrijdag 23 november om half vijfïs, er de oprichtingsbijeenkomst van de AFDELING ZEELAND in de 'PRINS VAN ORANJE' te Goes. ïKERS: de heren W. N. Rehorst en J. N. Hame- ka, leden van het hoofdbestuur van de AVO-sectie over o.a. de Midden school, Mavo-project, enz. ma is er gelegenheid tot het stellen van »n en discussie. Tot ziens in de Prins! BELANGRIJKE KUNST EN ANTIEKVEILING. Bij opbod van kunst, antiek, meubilair en inboedelaoederen. Op zondag 25 november om 13.00 uur in de Roskam, Ant- werpsestraat 23 te Putte (N.-Br.). Deveiling omvat o.a.: antieke eik. secretaires, ook met opstand, ant. eik. halbankkist, ant. eik. commode, ant. eik. rolluik- büreaus, ant. eik. dekenkisten, ant. eik. tin kastje, ant. schommelstoel, ant. eethoek, ant. kinderstoelen, ant. ovale spiegels, ant. brons-, koper-, tin-, porselein-, kristal-, zilver. Perz. tapijten en certificaat, romanti sche schilderijen, lederen voltai- res, veel kleingoed, enz., enz. Kijken van 10:00 tot 12.00 uur. Afhalen van gekochte goederen tijdens de veiling mogelijk. Meubelen kunnen bezorgd wor den. Erkend veilinghouder J. C. M. Pijnenburg, Ooststraat 8, Domburg. Tel. 01188-21 21. TE HUUR aangeb: WINKEL- of KANTOOR RUIMTE totaal plm. 120 m2 IN CENTRUM AXEL inlichtingen na 19 uur 01106-2096 of 01640-42095 f M -• «H jfcs 3 Ma:Oosthaven 22, tel. 01820 -13219 WHaag-.Torenstraat 96, tel. 070 - 462594 vookinZierikzee: Poststraat16,tel. 01110 - 2247 'gastvrouw in onze bontboutique is mevrouw Wijsman -Drehsen, Kir velen geen onbekende als het om bont gaat. Zij heet u van harte welkom! Bij ons staan de rekken niet bol van in massa vervaardigde bontprodukten. Integendeel... slechts enkele creaties dienen u als pasmodel en een keur aan kwaliteitsbont in body's en vellen, alsmede een deskundig advies bepalen in een rustige intieme sfeer uw keuze. Daarom dient onze bontboutique de modieuze vrouw. Maatwerk dus... De Nieuwe Honda Civic. Weer zo'n fraaie auto uit de Honda familie. Die "kleinste telg" is zo klein niet meer, U merkt dat direkt al, bij 't instap- pen.Doorde extra grote portieren is de instapruimte vrijwel voor iedereen uiterst komfortabeL Bovendien kunnen drie passagiers breeduit met u mee, Civic kan met het grootste gemak een volwassen -familiewagen genoemd De voordelen van alle techniek: zuinigheid en veüigheid. De 1335 cc Civic-motor, een kom- binatie van. "power" en zuinigheid Civic gebruikt normale benzine en vraagt maar weinig onderhoud pas na 12000 km de eerste kleine beurt. De probleemloze transistorontsteking behoeft helemaal geen onderhoud en de vijfbak Civics bieden u"inhun vijf' 'n extra brandstofvoordeel en nog min- dermotorgeruis.Enmochtutochliever. Op gas rijden, is ombouwen een sim pele zaak Voor de automobilisten die zelf liever nietschakelen, is er de Civic Hondamatic* een unieke automati sche transmissie met een stand voor extra trekkracht Niet alleen vanwege de voorwielaan drijving is Civic optimaal in z'n weglig- ging, maar vooral door de speciale, on afhankelijke wielophanging. Civic is geschikt voor èlk soort wegdek. Geen enkel nieuwtje op het gebied van veiligheid ontbreekt De Civics rij- den op staalgordel radiaalbanden en elke Honda heeft een beproefd rem- systeem, kooikonstruktie, kreukei- zónes en de stuurkolom is dubbel- beveiligd. Civic vanuit bestuurders-oogpunt. Overzichtelijkheid alom, alles bin nen handbereik Kontrole-lampjes voor alle belangrijke funkties. Een ont- wasemingssysteem voor de zijruiten. En achterruitverwarming. Plus wat handigheidjes als een dagteller, 'n aan steker*, AM/FM radio* en in de vijfbak Civics een toerentelier. Afwerking zoals u dat zelden ziet De Civic is optimaal afgewerkt In detail houdt dat in: een (nieuw) katho- disch lakprocédé, trilling-absorbe rende coating, isolatie motorgeluid, gegalvaniseerd staal op plaatsen waar agressieve stoffen corrosie-kansen vergroten en een extra kunststof paneel aan de binnénkanf van de voor- ste wielkasten tegen beschadigingen. En verder in het interieur geen zicht bare schroefjes of andere bevesti- gingsmaterialea Civic is in alle opzich ten een mooie auto, mede dankzij z'n aërodynamica, minimale luchtweer- stand, optimale wegligging en maxi- •male zuinigheid! En of dat mooi is! *iuet leverbaar in Economy-type. geldig t/m 31 december 1979 kataioguspr.js inkL BTW De afleveringskosten bedragen f 250.-. (Rijk^armaken. transportkosten, kenteken-leges en platea NWransfer). De rijklaarpnjs is f 12.010,- raki. BTW. Honda Civic vanaf f 1L760,-; Accord vanaf f 17.365,-; Accord Sedan vanaf f 16165,-; Prelude vanaf f 17 760.-. Kétalogusprijzert inkL BTW Honda Nederland, Divisie Honda Benelux N.V, Nikkeistraat 17,2984 AM Ridderkerk. Telefoon 01804 - 23333. AUTOBEDRIJF DE OUDE AUTOMOBIELBEDRIJF W.J.SONKE AUTOBEDRIJF BERBO ■j. TERNEUZEN B Mr F. J Haarmanweg 56 Ih*.# Telefoon 01150-18888 Werkplaats: Dr A F. Philipsstraat 10-12. Goes, tel. 01100-14987 B Verkoop: Fruitlaan 18. GOES telefoon 01100-15415 1h'n^B Privé lel 01103-1557 Dealer voor de Bevelanden B VLISSINGEN telefoon 01184-13995 ^KONDA^ PERT Bent u een zelfstandig met veel interesse in fotografie en foto/filmartikelen? Wij zoeken op korte termijn een enthousiaste me dewerker met leidinggevende kapaciteiten (20-35 jr), die onze geheel vernieuwde foto/film speciaal zaak verder wil helpen uitbouwen. I Vlissingen I Nieuwendijk 35-39 Achter de Houttuinen 8 4331 NJ Middelburg De voorzitter en secretaris van de raad van tegenwoorch- gers van de verzekerden-leden maken bekend, dat op donderdag .29 november 1979 om 19.00 uur een vergade ring van verzekerden-leden zal worden gehouden in de Schakel, Bachtensteene 14 te Middelburg. Deze vergadering heeft tot doel verkiezing van leden en plaatsvervangende leden van de raad van vertegenwoor digers van de verzekerden-leden. Verzekerden van het ziekenfonds die belangstelling heb ben voor hét werk van de raad voornoemd zijn welkom.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 31