Najaars Meub Helemaal KWEKERIJ 'MOESBOSCH' WATERSCHAP WALCHEREN SOMMIGE KRANTEN ZIJN OMTE BEWAREN. 2 open dagen vrijdag 30 nov. en zaterdag 1 dec. over prijzen gesproken. AUTOVERZEKERING TOEN ERIN NEDERLAND NOG MAAR EEN PAAR HONDERD AUTO'S RONDREDEN, WAS AUTODIEFSTAL EEN RISKANTE ONDERNEMING. TOPKLASSE STEREO AUTO SOUND-SET 1 nSJiSir™**, Het dagelijks bestuur van het water schap Walcheren maakt bekend, dat op ■het waterschap. Groenmarkt 10 te Mid delburg, gedurende 14 dagen voor de ingelanden ter inzage is gelegd en in af schrift tegen betaling verkrijgbaar is: de begroting voor het dienstjaar 1980 eventuele bezwaren kunnen binnen 8 dagen na bovengenoemde termijn bij de algemene vergadering van het water schap worden ingediend. Middelburg. 20 november 1979. Het dagelijks bestuur voornoemd. J. A. Lantsheer. dijkgraaf J. M. Luteijn, griffier. By beschikking van de rechter-commissaris in het faillissement van jacques Johan Groênèweg, Sta tionsstraat 20 te Middel burg, werd bepaald dat de vorderingen bij de curator moeten worden ingediend op uiterlijk 7 januari 1980 en dat de verificatieverga dering gehouden zal wor den op maandag 21 januan 1980 te 9.00 uur in het ge rechtsgebouw Hofplein 8 te Middelburg. Mldelburg 21 november 1979. Dam 67, tel. 1 37 03. De curator mr. W. K. H. Dleleman. Pijlllilllilllllillllll! Nu de verbouwing bijna gereed is, willen wij dit vieren met: U kunt dan zien hoe wij de planten telen met 50% minder energie, hoe duizenden cyclamen en kerststerren al weer in bloei staan in een veel heid van kleuren en prima kwaliteit. Tevens willen wij allen bedanken die tijdens de verbouwing zonder mopperen de ongemakken hebben getrotseerd. Voor al die trouwe klanten maar ook voor hen die voor het eerst met ons bedrijf willen kennismaken, gedurende de 2 open dagen, extra voordeel. Op alle planten, bomen, heesters, coniferen en vaste planten: 10% korting voor particulieren op onze toch al erg gunstige prijzen. Wist u dat wij vanaf 2,50 al een mooie cyclaam voor u hebben? Kerst sterren vanaf 1,75, kaapsviool 2,-. Dat wij een enorme collectie grote groene planten telen, die wij u daar door zeer voordelig kunnen aanbieden? Dat wij erg veel droogbloemen en materiaal voor de doe-het-zelvers hebben? Dat 45 liter potgrond bij ons 5,- kost? Brem 3,75, forsithia, ribes, jasmijn enz. 1,75, ƒ4.-, prunus frilola (amandelboom) 7,50, fruitbomen 8,50, 10 struikrozen 22,50, kerst bomen met kluit 150-175 cm vanaf 15,-. Dit is slechts een kleine greep uit ons sortiment. U kunt ons vinden Gaigeweg Koudekerke tegenover hertenkamp 'Der Boede'. Gebr. D. en W. Jozïasse Tel. 01185-1623, 1795. Illlllllillllllllllllllllllllllllllllllll Indien u uw auto gebruikt voor privé en/of woon werkverkeer hebben wij een speciaal tarief voor u Ook voor zakelijk gebruik gunstige tarieven. Onze tarieven kunnen wij toepassen voor auto's met een bouwjaar vanaf 1970 -en eigenaars-bestuurders in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Naereboutstraat 20, Goes. Telefoon 01100-15448. PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 23 NOVEMBER Vlees-, vis- en mosselspecialiteiten unieke gelegenheid voor uw bruiloft, receptie of personeelsavond iedere di. en wo. gesloten Jachthaven Wolphaartsdijk Tel. 01198-477. "Paris" Sound-set van Handic met "eindeloze" cassette (Topklasse! Dat is de "Pans" stereo- radiocassette van Handic Uitgerust met o a. een auto-revers cassette die on middellijk na het afspelen van 't ene op 't andere tapespoor overschakelt. Achter het unieke Zweedse Handic design schuilen een - ingebouwde stereo-cassette afspeler - radio met FM en MG ontvangst (FM stereo) - voor en achteruit snelspoelcassette - auto-reverse (eindeloos) - 2 x 7 Watt uitgangsvermogen -ARI aansluitmogelijkheid (Verkeers informatiedienst) - storingsondërdrukker Kompleet met montageonderdelen! jj Kompleet met speakers! EEN TOPKLASSE KADO Adviespnjs. f548- HANDIC BENELUX bv Westerweg 198e 1852 AP Heiloo Tel072-337644 Wie omstreeks 1900 een auto stal liep onmiddellijk in de kijker. Omdat er praktisch nog geen auto's waren. Wie er nu met een andermans voer tuig van door gaat valt in het geheel niet op tussen al die miljoenen Nederlanders, die dagelijks in een auto rondrijden. Dat roept elke het einde! teener bij het zien van deze grandioze teenerkamer met kajuitbed {90 x 200 cm.), is samengesteld uit aanbouw-delen en dat betekent dat er legio andere opstellingen te maken zijn; ook in laagbouw. Deze populaire kombinatie Prijzen: Ledikant279,— Dekenkast128,— Opzetkast met twee deuren 160,- Discomeubel155.- Opzetkast disco.81,— Burokast met lamp257,— 2-drs. linnenkast265,— matras en bodem niet inbegrepen Openingstijden. Vrijdagavond koopavond van Dinsdag t/m vrijdag 19.00 tot 21.00 uur. 8.30-12.30 en 13.30-17.45 uur. Zaterdag 9.00 tot 17.00 uur. Dat er zo veel gevallen van auto diefstal, joyriding en ook diefstallen uit geparkeerde auto's voorkomen ligt er niet aan, dat de mensen nu slechter zouden zijn dan vroeger. Maar er zijn nu eenmaal veel meer auto's. En daar gaan we soms nog knap nonchalant mee om ook. Zó maakt ons eigen doen en laten het plegen van een misdrijf extra gemak kelijk. Vwit autodiefstal is zonder meer een misdrijf. Net als bijv. inbraak, zakkenrollen, fietsdiefstal, vandalisme. Misdrijven die vaak alleen maar gepleegd worden omdat de gelegenheid zich voordoet. Dat wil zeggen dat veel misdrijven voorkómen kunnen worden. Bijvoorbeeld door even na te denken als u uw auto neerzet. Vl&t meer zorgvuldigheid betekent vaak wat minder gelegenheid. Ook u kunt zo heel gemakkelijk meewerken aan het voorkómen van misdrijven. In uw eigen belang. Samen met de politie die naast opsporing steeds meer net accent legt op het signaleren van en het adviseren over mogelijkheden om misdrijven te voorkomen. lA&nt anno 1979 is Voorkoming Misdrijven gewoon noodzaak. VOORKOMING MISDRIJVEN. EEN ZAAK VAN DE POLITIE ÈN U. UUORHDMHG

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 26