Fijn massief eiken kasten kijken hij Meubelfabriek Oisterwijk. oor de Chinezen was gewoon een toerist' Meubelfabriek Oisterwijk B HOPE MAAKT TV-SHOW IN CHINA radio toonaangevend in eiken jaG 23 NOVEMBER 19 >0 k.( zaagi n PZC/radio en tv 23 udeicerker tOELES - Via Bob Hope's nieuwe tv-show ..Road to China" kunnen de een blik w erpen op het China van vandaag en maken de Chinezen ieerst kennis met de komiek met het overmaatse reukorgaan. Hope. (Afgekeerd van een verbli jf van een maand in de Volksrepubliek, w aar ;nt uur durende tv-speciat heeft opgenomen, over zijn verblijf daar: (rndrn me daar nog niet. Voor de Chinezen was ik gewoon een toerist". 4voor lang. Het is dan ook bepaald niet eenvoudig om niet op te vallen Big Bird aan de w andel gaat in een stad als Peking. g«n Sjanghai stonden de men- visieshow ..Wat we wilden, was zoveel rrijom een kaartje te bemach- mogelijk laten zien van China er. de Chinezen", zegt de entertainer. „Maar ook de Amerikaanse artiesten moesten erin. Het leukste van de show is echter dat je Peaches and Herb kunt zien op treden in de Hemelse Tempel" ..En moet je eens naar die smoeltjes kij ken als Barysjnikov voor een bal letklasje staat. Met de nodige moeite wordt er een glimlachje uitgeperst. Maar zo gauw ze in de gaten hadden dat dit weinig met serieuze balletoefenin gen te maken had. zag je die gezichtjes gewoon oplichten" Volgens Hope w as de verstandhouding met de Chinezen uitstekend, al waren grappen in de politieke sfeer taboe. „Ik zei tijdens de try-outs dat ik een mao- tai. een stevig drankje, had genomen en dat mijn hoofd nu aanvoelde alsof de Bende van Vier erin te keer ging. Nou, dat mocht niet, want dat was po litiek. Mijn voorstel om m'n hoofd dan maar een culturele revolutie te laten ondergaan werd ook verworpen. Ook politiek...". Zoals altijd paste Hope zijn kwinksla gen aan aan do situatie ter plaatse. In de overbevolkte stad Sjanghai zei hij een vrouw te hebben gezien die struikelde en tien huizenblokken ver der pas viel. Vol lof was hy ook over de wasserij van zijn hotel: „Uitstekend zoals ze m'n pyama hebben gewassen en gestreken - met my er nog in". Na Hope's terugkeer in de VS schreef de Chinese minister van cultuur een brief naar de Chinese ambassade in Wash- [twpecial. die in China op Élip zal w orden uitgezonden. rtRte Amerikaanse show die ti opgenomen sinds het her- i jr diplomatieke betrekkin- fcshow coryfeeen als Mikhail r, Crystal Gavle. Shields mi'jfc-" Peaches and Herb en. ui- gob Hope zelf. Ze brachten un de Chinese Muur. de Trmpel. het hoofdstedelijk krt circus van Sjanghai, het Xiter. de Verboden Stad en jitzn Joe, w aar Hope's vrouw m paar nummers zong voor -120(1 'in de show vertegenwoor- ;rie komieken, een 8-jarige Wfkampioen. medewerkers Opera van Peking, clowns uit i cn de enige gedresseerde ter wereld. seoed als over de gehele we erde Bob Hope was het in de eerste keer dat hij op _;xerd herkend. Dat was hem ;de Sowjet-Unie ook al eens pi Hope „Net toen ik me er- imzoend dat niemand me op f-sende. kwam ik die vent te- jleefstaan en zei „Boep Hoop", temelijk ooit eens ergens een :3ms gezien". gngkeer heeft de Amerikaanse ruker achter elkaar doorge it terugbrengen van 40 uur lot een drie uur durende tele- ington. „Die zei dat de minister hem had verzocht diens dank over te bren gen Verder stond in de brief dat deze show de vriendschap tussen onze beide landen nog zou verdiepen. En of ik. in bedekte termen gesteld natuurlijk, dan maar wilde zorgen in myn monologen die vriendschap niet in gevaar te bren gen Het leek de censor van NBC wel" „Ik geloof trouwens niet dat we op dat punt moeilijkheden kunnen verwach ten We hebben in China een monoloog van 40 minuten opgenomen Die heb ik al teruggebracht tot 23 minuten Voor de uiteindelijke versie van de show zal ongeveer tien minuten overblijven, denk ik. We hebben in ieder geval ge noeg materiaal om de vriendschap niet te ondermijnen" ..Het opnemen van de show is trouwens een hoop werk geweest", aldus Hope. ..We zijn vier weken in China geweest Mijn special in Rusland heb ik in slechts zes dagen gedaan. Wel is dit de duurste show waaraan ik ooit heb qiec- gewerkt. De hele grap heeft zo'n drie miljoen gulden gekost Maar ik denk niet dat we er op zullen moeten toeleg gen. Die show wordt over de hele wereld verkocht...". AVRO: Fietstocht vervangt autorally HILVERSUM - De traditionele AVRO- autorally is definitief voltooid verle den tijd. Na tien jaar is besloten deze gemotoriseerde gezinspuzzeltocht in te ruilen voor een milieuvriendelijker gebeuren, een nationale recreatiedag. De AVRO stopt met de rally naar aan leiding van het toenemend aantal pro testen van mensen die zich zorgen ma ken over de aantasting van de natuur In de nieuwe opzet is het de bedoeling dat op de laatste zaterdag in september zo'n 1 miljoen mensen op de fiets naar natuurrijke plekjes worden gestuurd I0S-NOS l« Fries voor niet Friestaligen POT Schooltelevisie )S ruws voor doven en slechthorenden tos voor doven en slechthorenden mmstraat kspoort voor Spanjaarden tonaal to op de wereld, serie 's Sportpanorama tanissarls Moulin, misdaadserie tonaal no feprek met de minister-president «ten keerThe Ramblers!!! 1 tïandelende Jood en de Heilige Landloper, do- «ntaire film (2) tos voor doven en slechthorenden OS tos voor doven en slechthorenden ELEAC Btechniek. (herh. les 4) toetje Horlepiep, jeugdserie jeugdserie OS maal Kienspel 'NCRV - '55. een speelse competitie «tol Commando, serie ontsnappingsverhalen :deTweede Wereldoorlog toen nu Ét idee 14 00-15 00 Schooltelevisie 17.00-18.00 Schooltelevisie. 18.00 Jeugdserie. 18.15 Kleuterprogr. 18.30 Open School. 19.00 Korte film. 19.05 Religieus progr. 19.35 Meded. en morgen. 19.45 Joum. 20.10 Weerber. 20.15 Pallieter, speelfilm. 21.45 Tv-portret. 22.35 Joum. 14.00-15.00 Schooltelevisie. 17.00-18.00 Schooltelevisie. 18.00-20.15: Zie NET 1. 20.15 Gier en geur van bloemen (Jauche und Levkojen), tv-serie. 20 40 Filmportret. 21.30 Cultureel magaz. ,22.00-22.25 Een rustig pensionnetje iThe Landlady), tv- spel. BELGIE FRANS 14.00-15.15 Schooltelevisie. 17.15 Schooltelevisie. 17.50 La batallle des planetes. tv-serie. 18.15 Spelprogr. 18.30 Progr. voor de oudere generatie. 19.00 Cultureel magaz. 19.15 Region, magaz. 19.29 Weer ber. 19.30 Joum 20 00 Inform, progr. 21.25-23.00 Tris- tana, speelfilm. 23.00 Journ FRANKRIJK-RUSSEI. 18.02 TF quatre 18.34 Voor de kinderen. 18.57 Dat ge beurt op een dag. 19.20 Reg. nws. 19.44. De onbekenden 20.00 Nws. 20.35 Piège pour un homme seul. toneelstuk van Robert Thjomas, met Michel Le Royer. Geneviève Fontanel e.a. 22.52 Pleins feux. 23.37-23.47 Vijf dagen op de beurs. mmissaris Moulin NED 1. 20.05 uur iel heeft ook vleugels' is de op zichzelf staande afleve- ult de serie 'Commissaris j Yves Renier speelt de ti de regie is van Guy Lefranc. St commissaris Moulin door «p is geveld, heeft h(j een van het vliegveld Toussous Fole moeten afzeggen. Het ruig vertrekt zonder hem. en onmiddellyk na de start neer. "i?cn nog meer gebeurtenis- Moulin doen vermoeden mand het op zijn leven heeft 31 Hij vindt het tijd worden - actie te komen en degene op oxen die hem van het leven wil The Ramblers NED 1. 22.05 uur In januari blies het vermaarde dans- en showorkest 'The Ram blers'. onder leiding en met zang van Marcel Thielemans. de laatste Farewell Blues'. Van dit concert, opgenomen in hotel Americain in Amsterdam, zond de AVRO het eerste deel uit op 11 augustus. Het tweede en laatste gedeelte komt vanavond op het scherm. Het re pertoire bestaat uit composities die The Ramblers in hun vijftigja rig bestaan overal ten gehore heb ben gebracht. Gerrit den Braber presenteert het geheel; de regie is van Bob Rooyens The Ramblers Lassie NED 2. 19.25 uur In de serie verhalen rond de hond Lassie zendt de NCRV vanavond het eerste deel van een drieluik uit onder de titel 'Een spannende operatie'. Lucy Baker moet naar het ziekenhuis, want er is een goede kans dat ze door een operatie haar gehoor terug zal krijgen. Lassie gaat met Lucy mee om haar te troosten, maar verdwaalt in de gro te stad. Geheim Commando NED 2, 22.10 uur Vandaag gaat de tweede serie van Geheim Commando' van start; een reeks ontsnappingsverhalen uit de tweede wereldoorlog. In de serie staat de Belgische organisatie Lifeline' centraal, die de geallieer den helpt te ontkomen aan de Duitse bezetters en zo een belang rijke rol blijft spelen in het gevecht om de bevrijding van bezet België Albert Foiret heeft een nieuw res taurant geopend op de Grand Pla ce in Brussel. De clientele bestaat voornamelijk uit Duitse officieren en duistere marktkooplui Al spoedig blijkt het restaurant een uitstekende aflulsterpost te zijn voor de ondergrondse verzetsorga nisaties, die echter een tegenslag te verwerken krijgen als de Duitsers generaal Markham arresteren De arrestatie is een vergeldingsactie voor de moord op een SS-officier De 'Lifeline'-agenten werken koortsachtig aan een plan om de generaal te bevrijden. HILVERSUM-1 VRIJDAG 23 NOVEMBER 12.03 (S) Gevar. proer. (13 03 Echo». Toonder-studio's in de prijzen HILVERSUM - Op het internationale film- en televisiefestival dat in New- York werd gehouden, zijn inzendingen van de Toonder Studio en Geesink met goud. zilver en brons bekroond. Het goud was voor Toonders animatiefilm over de optische beeldplaat van Phi lips „A slice of reality" (regie: Per Ly- gum). Eveneens in de categorie indus triële en opvoedkundige films werd een zilveren onderscheiding toege kend aan de poppenfilm van Geesink „Het is voor je eigen bestwil", onder regie van Jeroen van Blaaderen voor de Nederlandse Hartstichting ge maakt. In de categorie introductiefilms was er eveneens zilver voor drie korte Geesin- k-filmpjes van Henk Kabos en Henk Beumers met Loeki de Leeuw in de hoofdrol. Een bronzen onderscheiding ging naar „De krekel en de mier", een animatiefilm over het spaarsysteem, die Hame Geelen voor de Toonder Stu dio vervaardigde 14.02 (S) 5X3. 15.02 (S) Op de valreep. 17.02 (S) En zo hoort het ook! (NOS. Ieder heel uur nws.). KRO: 18.11 Echo. 18.21 Vervolg van het progr En zo hoort het ook 18.58 Marktberichten ism. K.N.B.T.B. 19.02 (S) Punt Uit 19.55 Overweging 20.03 (Si Van oud zeer tot zeer oud. 21.02 (Si Nine o'clock Jazz. 22.02 (S> Goal. NOS: 23.02-24.00 (Si Met het oog op morgen ZATERDAG 21 NOV VARA 7.03 (S) Hallo hier Hilversum' (8 03 Dingen van de dag.) 9.30 (S) ZI a la creme. 11 02 (S) De VARA feliciteert HILVERSUM-2 VRIJDAG 23 NOVEMBER 12.25 Meded. voor land- en tuinb. 12.30 Nws. 12.36 Aktua NOS: Nws 13 11 Meer over minder 14 20 Op de zeepkist, komt u maar 14.45 t Kan van nut zijn. met om 14 45 Rechtoprecht 15 00 Stad en land met visrubriek. 15.15 Knollen voor citroenen). 15 30 Van onze redactie, met om 15.30 Kyk op de Derde Wereld en Oost-Europa 16 10 Kijk op West-Euro pa 16 30 Kyk op Den Haas 16.30 Journalistenforum i VOO: 17.00 Infor- Radio 117.24 Meded 17 30 Nws VOO 18 00 Vervolg Info-Radio OVER- HE1DSVOORL 18 40 De Nederlandse Antillen P P.. 18 50 Uitz. van de PvdA VOO 19 00 Veronica Sport NOS 20 00 iSi Europees Concertpodium 22 30 Nws 22 40 NOS-Cultuur-magaz 23.30 (S) Horizon 23.55 Nws ZATERDAG 24 NOV TROS 7.00 Nws. 7 lOOctttendgym 7.20 TROS binnenkort 7.30 Nws 7 36 Ak tua. 8 00 Nws 8 11 Toeraktua. 8.30 Nws. 8.36 Kieskeurig 9.00 Gym voor de vrouw. 9.10 Waterstanden. 9 15 Kom er maar eens bij. 10.30 Aktua-sport. EVEN PUZZELEN HILVERSUM-3 VRIJDAG 23 NOVEMBER 12.03 (S) Goeiemiddag. VOO: 14 02 iS) Tipparade 15.25 (S) Popjourn 15.30 <S) Top-40. (NOS: Ieder heel uur nws.i. NOS: 18.03 (S) De avondspits met de nationale hitparade. 19.02 iS) De rock en roll methode. VPRO 20.02 (Si Oor kussen. 21.30 (S) Black Star Liner 22.30-24.00 (S) Suite. ZATERDAG 24 NOV NCRV 7.02 (Si Popfnsser Presentatie: Henk Mouwe 9.03 (S> Happy Sound. 10.03 (Si Popstation. 11.03 iSi Pop non stop, HILVERSUM-4 VRIJDAG 23 NOVEMBER EO: 13 00 i Si Klankspiegel 14 00 Nws. 14 02 (Si Woord der waarheid. 14 20 (S) Orgelbespeling 14.40 (Si Plaat-Praat. VPRO 15 00-17 00 Muziek-op-vier ZATERDAG 24 NOV AVRO: 7 00 Nws 7.02 (Si Op een klein stationnetje 's morgens in de vroegte 8.00 i S i Klassiek met Caroline 9 00 Nws 9 02 Progr overz 9.05 (Si Piano-an 9.30 (S) Concerto mattmale Horizontaal: 1 met; 3 voertuig: 5 eiland bij China. 8 gedorste halmen. 10 sol- datenkost: 12 muzieknoot; 13 titel, 15 soort onderwijs. 16 zwart paard. 18pl.in Italië. 19 symbool voor Ta: alium; 21. kanaalpeil. 22 pers voornaamwoord'. 23 overzetplaats: 25 kleur: 27 toom. 28 ge steente 29 oogholte Verticaal: 1 wapen, 2 vervelend wezen: 3 hard geluid. 4 soort. 6 pl in Japan: 7 slede: 9 pl in Italië; 11 lekkemy13 pl. in Limburg 14 deel v h. lichaam. 16 titel; 17 muzieknoot 20 tegen: 22 drank; 23 stevig: 24 in; 25 pers. voornaamwoord; 26 verbinding Uitslag vorige puzzel: Roosendaal, Dokter Brabersstraat 24, (in het centrum) tel. 01650-39142. KaSTEN voor dierbare dingetjes, voor boeken,TVen hi-fi. Kasten met dichte en glazen deuren WAT MOOI is 't tochmassief eikehout in huis! Warm,eerlijk, onopgesmukt. Zeker als 't massief eiken van Meubelfabriek Oisterwijk is. Zelf geselecteerd, zelf gedroogd en geloogd. Door eigen vakmensenen naar eigen ontwerpen lot meubelen gemaakt Kom kijken! Tussenkasten op halve breedte. Kasten om naar eigen smaak te combineren tot gezellige woon wanden. Onze meubelen dragen het eigen brandmerk. En worden door eigen vakmensen bij u thuis geplaatst. U krijgt er 12 jaar garantie zwart-op-i bij, op hout en constructie. Als er wat iswe komen. Kost u niks. Dat kan, omdai we bij Meubelfabriek Oisterwijk alles zelf in eigen hand houden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 23