ekKer SULLAIR ALUMINUm OPENBARE AANBESTEDING Sint let op prijzen eil kwaliteit, u ook??? GISTEREN M'N KOELKAST INDE KRANT. VANDAAG VERKOCHT Nevobo praat met regio VRIJDAG 23 NOVEMBER 1979 schroefkompressoren VERKOOP en VERHUUR supergeluidgedempt (68 dB(A)) kapnciteiten van 1.8 tot 45 m3/min transportabel en stationair diesel of elektrisch gedreven zeer geringe onderhoudskosten 2 jaar garantie op compressorblok Bel ons voor nadere informatie of documentatie 01641-3750 HANDELSONDERNEMING j2- j2u.ijbs Tholenseweg 4 - Tel. 01641-3750 HALSTEREN Ook verkoop en verhuur van bouwliften, betonmolens, trilnaalden, grondverdich- ters, steenzaagmachines, aggregaten, sloophamers, sleuvenfrezen enz. Verkoop van houtbewerkingsmachinesi Vlasmarkt 25-27 Middelburg 01180-36122 Er wacht u een gastvrij onthaal en een verfijnde keuken Tevens verzorgen wij de door u sa mengestelde hors d'oeuvre voor u thuis Wij zijn geopend van 10.00 tot 14.00, 17.00 tot 22.00 uur.. Zondags v.a. 17.00 uur. Op maandag gesloten iedereen leest de krant Annelies Planteydt Myranda Brugge Laura Bakker sïeraden de expositie wordt geopend zaterdag 24 november om vier uur 's middags Galerij (fe/cfcettc'CattC/ Lange Geere 18. Middelburg. Open woe. t/m zon. 12-17 uur De Grontmij. N.V. te De Bilt zal namens de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling 'Kieldrecht' te Hulst op vrijdag 4 januari 1980 om 10.30 uur in hotel 'De Linde' te Kloosterzande openhaar aanbesteden bestek, L.V. 1, dienst 1979, orderno. 72766.59, codeno. 5029/072 inzake: 'Het verrichten van grondwerken en het aanbrengen van een beplanting in de ruilverkaveling 'Kieldrecht' met bij komende werken'. Het uniform aanbestedingsreglement is van toepassing. Het bestek wordt toegezonden na beta ling van 50,- (inclusief omzetbelas ting). De betaling moet binnen 7 dagen na het verschijnen van dit blad geschieden a contant of door aanbieding van een giro-overschrijvingskaart of betaalche-' que aan het kantoor van de Grontmij. N.V.. Karei Doormanstraat 2a, 4461 GP Goes, onder vermelding van ON. 72766.59. Op dit kantoor liggen ook het bestek en de nota van inlichtingen met het pro- ces-vèrbaal van aanwijzing ter inzage. Inschrijvingsbiljetten kunnen tot 3 ja nuari 1980 16.00 uur op het genoemde kantoor worden bezorgd. Inlichtingen worden uitsluitend ver strekt op donderdag 20 december 1979 om 10.30 uur in hotel 'De Linde' te Kloosterzande. De aanwijzing wordt direct aansluitend op het verstrekken van de inlichtingen gehouden. Het werk moet voltooid zijn op 1 juni 1980. De betaling geschiedt evenredig aan de vorderingen van het werk in termijnen om de drie weken. Een bankgarantie wordt verlangd. Als u door onze zaak wandelt, vindt u allerlei leuke Sint-Nicolaasgeschenken, zoals 'n boek, gereedschap of 'n artistieke plan tenbak, prachtig aardewerk en zelfs bloemencheques. Via Fleurop bezorgt Sint uw bloemengroet f naar waar ook ter wereld. Sint-Nicolaas geeft ook dit jaar weer vanaf maandag 12-11-'79, bijna 4000,- weg in de vorm van een massa bonnen, variërend van 1,50 tot 10,-,... Ook u kunt hiervan profiteren, elke koper kan bij aankoop van 7,50 of meer één St. Nicolaas- bon trekken!II (Alléén bij contante be taling). Alle bonnen hebben een waarde. Deze zijn besteedbaar tussen 6-12-79 en 31-12-79. Kamerplanten: Cyclamen, zeer mooi vol knop 4.50. 6,75 oolooend tot17,50 Prachtige kerststerren 2,75-5,75 Azalea's, prachtig voor deze tija van net jaar reeds van 4.75 oplopend tot 37,50 Kaaps Viooltje 2,25 0\ i bloemen ent LANGEVIELESINGEL 34 - MIDDELBURG Tel. (01180) 25253 vrije rondwandeling eigen parkeer terrein op de meeste Zeeuwse mark ten. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND Bloembollen: 1 Amaryllis 26/28 met pot en aarde /67e 1 3 Glashyacinten 18/19 25 Triumph tulpen 10/11 10 Meerbloemige Tulpen 10/11 jj'd Krentenboom, Amelanchier /47a. Vlinderstruik, Buddleya ƒ5x |W rode Kornoelje, Cornus j'ir Brem, in vele kleuren, Cytisus 4,75 A r Chineesklokje Forsythia gjj 1 Duindoorn, Hippophae dubbele Jasmijn, Philadelphus J475 rode Katwilg, Salix Z4.75 Z6.75 5.00 27,50 ;)fS« Min frme Bruidsluier, Polygonum Clematis, schitterende kleuren groenblijvende klimop, Hodera 10 struikrozen schitterende kleuren Klimrozen, geheel zomerseizoen bloeiend ƒ475 Vraag onze mem prijscourant lè /j vol met nuttige informatie en extn loge pri/ienl ijsen 1 SAS VAN GENT - Het districtsbestuur van de Nevobo afdeling Zeelud dinsdag (27 november) opnieuw een bespreking met vertegenwoordija lifK recreatieve volleybalverenigingen uit Sas van Gent en omgeving. lU Nadat eerder deze maand een informatieve bijeenkomst belegd ra, 1 vertegenwoordigers van de diverse clubs toezegden een eventuele to de officiële bond met hun leden te zullen bespreken, worden diezelfde eneiL nieuwe belangstellenden nu weer uitgenodigd om te proberen tot deOnit ;M.C, spraken te komen. De bedoeling is, dat de verenigingen die momenta! verband' in de 'regio 8as' volleyballen, hun krachten bundelen onderdevr van de sectie Recreatief Volleybal van de Nevobo. De bijeenkomst, die gehouden In T)e Rijnvaart' In Sas van Gent, begint om 19.30 uur. ke Al-Tem. Boys Al, Vlisslngen Al-HW Al. B-junioren: Ter- neuzen Bl-VUsslngen BI. Zierikzee Bl-Com Boys BI, HW Bi- Middelburg BI, RCS BI-Tem. Boys BI, Robur Bl-Goes BI. DAMESVOETBAL ZATERDAGVOETBAL (knvb) MIDDELBURG - In de tweede klas van het landelijk zater dagvoetbal al weer een Zeeuws treffen: WHS-AZW, met de deg radatie in het achterhoofd! Programma- Hoek-De Zwervers (14.30), NSW-Oranjé Wit, SSC 55-Amemuiden, Plershil-SSS. SHO-Roda Boys. WHS- AZW (14.30). Oostkapelle kan rustig bekijken hoe Kapelle en Krabbendijke de moeilijke uitwedstrijden overleven. Programma 3e klas: Kloetlnge-Smerdiek (14.30). Meeuwen-Zaamslag (14.30). Se- rooskerke-Kapelle (14.30), Bruse Boys-Krabbendijke (14.30). Nleuwdorp-Wemeldinge is de topper in de vierde klas Pro gramma (alle wedstrijden 14.30 uur): Rillandia-Sluls. Seolto- Klundert. Tholense Boys-SKNWK. Nieuwland-Chrislandla. Nieuwdorp-Wemeldinge, WolfaartsdUk-Temeuzense Boys. Programma reserve 3e klas: Tem. Boys 2-AZW 2. SSQ 3- Nieuwdorp 2, Zwaluwe 2-WIK 2. Amemuiden 2-Tholense Boys 2. Smerdlek 2-Dlnteloord 2. WHS 2-Kloetinge 2. ZATERDAGVOETBAL (afdeling) MIDDELBURG - Dat wordt vuurwerk In de eerste klas van de Zeeuwse zaterdagcompetitie, met zo'n zes topclubs in drie direc te ontmoetingen tegen elkaar! programma: Eerste klas: Apollo 1-Veere I; S.S.V.l-G.P.C.l: V.C.K.l-Mevo 1; W.I.K.l-S.V.D.l; Be velanders l-'s H Arendskerke 1. Brouwershaven 1-ColpL Boys 1: 14.00 uur; Res. eerste klas: Krabbendijke 2-Yerseke 2. Zaamslag 2-Meeuwen 3; Meeuwen 2-Nieuwland 2; G.P.C 2-Wemeldlnge 2; S.K.N W.K.2-Amemuiden 3: Tem. Boys 3-ApoUo 2; Tweede klas: Hoedekenskerke 1-Borssele 1; kats I-Middelburg 1; Cad- zand l-Wlssenkerke 1. Heinkenszand 1-Krulningen 1; Z.S.C.l-D F.S.l; Spul 1 -Dulveland 1, Res. tweede klas: Tem. Boys4-Helnkenszand 2, Kapelle2-Nieuwdorp3; Mevo2-V.C.K.2; Col.pL boys 2-S.S.V.2; Veere 2-Hoek 2; Derde klas A: Kloetinge 3-Yerseke 4. Brouwershaven 2-W.I K 3. D-F.S. 3-'s H Arends kerke 2; D.F.S.2-S.K N W K 3; Bruse Boys 2-Wissenkerke 2: Der de klas B: Meeuwen 4-Oostkapelle 2; Nieuwland 3-Kloetinge 4, Amemuiden 4-Wemeldinge 3; Rillandia 2-G P.C.4; Derde klas C: Veere 3-Schore 1; G P.C.3-V.C.K.3. Serooskerke 3-Rillanöla 3. Dauwendaele 1-Kruinlngen 2; Vllssingen 1-Kapelle 3, Derde klas D Sluis 2-A.Z.V.V. 3. Waarde 1-Blervliet 1; Tem.Boys 5-Racing White 1; Hontenisse 1-Spul 2; Vierde klasA: Dreischor 1-Bruse Boys 3; Dulveland 1-Z S.C2; W.I.K.4-Bruse Boys 4; Brouwersha ven 3-Mevo 3; Vierde klasB: Krabbendijke 4-Rillandta 4; Ka pelle 4-Yerseke 7; Kloetinge 6-Yerseke 6; Vierde klas C: 8.S.V.3- Wemeldlnge5; Krulnlngen5-Kapelle5; Yerseke8-Krabbendljke 3; Kloetinge 5-Krulningen 4; Vierde klas D: Apollo 3-S.V.D.3, 's H. Arendskerke 3-Hoedekenskerke 3; Borssele 3-WolfaartsdUk 2; Heinkenszand 7-Hetnkenszand 3, Vierde klas E: Borssele 2-Be- velanders 3; Heinkenszand 5-S.V.D.2; Rltthem 2-WolfaartsdJjk 3; Nleuwdorp 5-Apollo 4; Vierde klas F: Heinkenszand 4-Wls- senkerke 3; 's H Arendskerke 4-Heinkenszand 6; Total 1-Beve- landers 2; Colpl. Boys 3-Hoedekenskerke 2; Vierde klas G: Se rooskerke 5-Middelburg 2; G.P.C.ö-Nieuwland 4; Meeuwen 6-Se- rooskerke 0; Domburg 1-V.C.K.4; Vierde klas H: Rltthem 1- Oostkapelle 3, Amemuiden 5-Dauwendaele 3; G.P.C.7-G.P.C.6, VC.K.5-Veere4, Vierdeklas 1: Zaamslag4-RaclngWhite2; Hoek 4-Tem, Boys 6; Com. Boys 1-A.Z.V.V. 4; Cadzand 2-Oostburg 1; Vierde klas J: Spul 3-Hoek 3, Tern. Boys 7-Zaamslag 5; Terhole 1-Zaamslag 3; JUNIORENVOETBAL MIDDELBURG - De wedstrijden ln de juniorenhoofdklassen (aanvang 14.30 uur) zijn als volgt: A-junioren: Kloetinge Al-Ter- neuzen Al. Steen Al-Middelburg Al. Robur Al-Goes Al. Yerse- MIDDELBURG - In de damesvoetbalcompetitie worden de vol gende wedstrijden gespeeld. Ie klas: Vllsslngen-Steen, Oostka- pelle-SKNWK. 2e klas A: Nieuwdorp-Hoek, Wemeldlnge-Chrislandla, Kmlnin- gen-Yerseke, Krabbendijke-VCK, Tholense Boys-Rozenoord. BETAALD VOETBAL Eredivisie: Feyenoord - Utrecht. Roda JC - AZ '67; Twente - Haarlem; PEC ZwoUe - Vitesse. NEC - GA Eagles; PSV - NAC; MW - Ajax; Den Haag - Exelslor: Willen H - Sparta. Eerste divisie: Veendam - Cambuur; Graafschap - Den Bosch; SVV - Eindhoven; Amsterdam - Fortuna SWageningen - VW: Telstar - Heracles; Volendam - Vl'dingen; Heerenveen - DS'79; 'Amersfoort - Helmond Sport ZONDAGVOETBAL (knvb) Tweede klasse B:Intemos-Middelburg; Madenseboys-VOAB, NOAD - Zierikzee; Alliance - Ciuzona; Temeuzen - Veerse B.; Vlisslngen - Rood W W. Derde klasse D: RCS - Zeeland Sp.; Steen - Axel; DIOZ- Halsteren; BSC - Goes; Gastel-HW; Jong Ambon -DOSKO Vierde klasse G Nw. Borgvllet-RSV; DIVO- Schutters; Kruisland - Roosendaal; Oudemolen - Stbergen; Vosmeer - NSV. Hoeven - Meto. Vierde klasse H.: Rïa W. - Aardenburg; Biervliet - Slulsil; Breskens - Hontenisse; Vogel waarde - Hoofdplaat. Patrijzen - Koewach; Zeelandia - Clinge. MIDDELBURG - Het programma ln de reserveklasse in Zuid I is als volgt. Reserve le klas: Rood Wit 2-TSC 2. DESK 2-Longa 2, BW 2-PSV 3. Vllssingen 2-Geldrop 2. TOP 2-Madese Boys 2.- Schyndel 2-INA 2 Res. 2e klas B: Internos 2-Temeuzen 2. Veerse Boys 2-Gastel 2. Steenbergen 2-RBC 2. Zeeland Sport 2-Gemert 3. Axel 2-RKC 2. Middelburg 2-Baronle 2 Res. 3e klas D: MOC 2-Middelburg 3. Goes 2-Roosendaal 2. Hon tenisse 2-VUsslngen 3. Zeelandia 2-Vogelwaarde 2. HW 2-Steen 2. RCS 2-Posko 2 ZONDAGVOETBAL (afdeling) MIDDELBURG - De degradatie dreigt wel erg in het duel Com Boys-Phlllpplne in de eerste klas van het zondagafdelings- voetbal. Programma Ie klasse: Noormannen l-8choondiJke 1; Walcheren 1-Lewed. Boys 1; Robur 1-SD.O. 1. Graauw 1-IJzendlJke 1. Com. Boys- Phillpplne 1. Oostburg 1-Domburg 1 14.30. Reserve le klasse; Walcheren 2-Temeuzen 3, H.V.V.3-Patri)zen 2; Goes 3-Zierikzee 2; Vlisslngen4-Breskens 2; Jong Ambon 2-CUnge 2; Aardenburg 2-Noormannen 2; 2e klasse A: Rla 2-Oostburg 2; Terhole 1-Axel 3; Volharding 1-Com Boys 2; Kwadendamme l-S.D.O.2; Sluiskil 2-Blervllet 2; Hansw Boys 1-Hulsterloo 1, 2e klasse B: Cortgene 1-VUssingen 5; Hoofdplaat 2-Hontenlsse 3; Heinkenszand 1-Re- nesse 1. S.V.O.W.K. 1-Dreischor 1. Zeelandia 3-R.C.S.3.3e klasse A: Hulsterloo 2-AxeI 4; Koewacht 2-Graauw 2; Steen 3-IJzen- diJke 2, Vogelwaarde 3-Terneuzen 4, Temeuzen 6-H.V.V.4; 3e klasse B: Schoondljke 2-Corn. Boys 3; Temeuzen 5-Hoofdplaat 3; IJzendljke 3-Breskens 3, Groede 1-Aardenburg 3; Philippine 2-Temeuzen 7; 3e klasse C: R.C.S 4-Patrijzen 3, Robur 2-Jong Ambon 3; Walcheren 3-Noormannen 3; Domburg 2-Middelburg 4; 3e klusse D: Zld. Sport 4-Lewed. Boys 3; Middelburg 5-Zlerik- zee 3; Robur 3-Kwadendamme 2; Renesse 2-Helnkenszand 2; Hansw. Boys 2-Walcheren 4; 4e klasse A: Terhole 2-Vogelwaarde 4; S.D.O. 3-Hontenisse 4; Clinge 3-H V.V.5; 4e klasse B: Rla 3- Axel 5; Biervliet 3-Slulskli 5; Hontenisse 5-Com. Boys 4; Sluiskil 3-Temeuzen 8; 4e klasse C: Oostburg 3-R.C.S. 6; Zeelandia 4-"Zld. Sport 5; Vllssingen 6-Schoondijke 3; 4e klasse D: Noormannen 4-Domburg 3; Zeelandia- Vllssingen 7; Jong Ambon 4-R.C.S.8; Middelburg 6-R.C.S.7; Domburg 4-Zeelandla 5; 4e klasse E: Cortgene 3-Robur 3; Heinkenszand 3-Kwadendamme 3; Vol harding 4-Volhardlng 3; Vlisslngen 8-Hansw. Boys 3; Patrijzen 4-Goes 4; 4e klasse F: Hansw. Boys 4-Zonnemaire 1; Goes 5-Re- nesse 3; Volharding 2-Zlerikzee 4; Renesse 4-Cortgene 2; S^O.W.K 2. VOLLEYBAL Het volleybalprogramma is als volgt samegesteld:3e divisie F dames: Ceverbo - Marathon; Intermezzo - Ovoco; Ericsson - Brevok 2; Zebra' s - Morres; EWC - Ekspalvo (14.15 u.) Bermi - Viano. 3e divisie F heren: Sarto 2 - Van Zandvoort; Minenco - Scheldesport; Ericsson - Udenhout; Geraenservice 2 - Morres; EWC - Sic Pugno <14 15 u.) Smash - Odulphus 2 Promotie klas dames: Athanatos - Scheldesport; Marathon 2 - Ovlsa; Blok - Savok;. promotieklas heren; IJVC - CVC; de Sterre - Ovisa; EWC 2 - Dynamo, eerste klas dames: Morres 2 - Bok; EWC 2 - Ardlto 1; Verdegem - Ardlto 2; PZEM - Sc Morres. Eerste klas heren: Blok 1 - Kikkers; Bok - Even Kijken; Blok 2 - Ardlto; Morres 2 - Ovlsa 2. dames 2A: Ardlto 3 - Ovisa 2; Blok 2- Dynamo 1; Marathon 4 - Dynamo 2; Bok 2- Ovisa 3; SVA-EWC3; Wiska - Marathon 5. dames 2B: Verdegem 2 - VCG; Sluvoc- Savok 2; Voorwaarts - Scheldesport 2; Athanatos 3 - WIK; de Sterre - IJVC; Athanatos 2 - Kikkers, heren 2A: Ardito 2 - Dynamo 2; SVA - Blok 4. Bok - Ovlsa 4; Bok 3 - Bok 4; Wiska - Blok 3; SVA 2 - Veere heren 2B: de Sterre 2 - Scheldesport 2; Verdegem 2 - Attack; Nivoc- Savok; Sluvoc - Athanatos. heren 3B Attack 2- de Sterre 3, Kikkers 2- Sluvoc 2; VCG - Savok 22. Morres3- SSV. ZWEMMEN zondagmiddag staat de zwemploeg van Luctor voor een uiter mate belangrijke wedstrijd. In het Brabantse plaatsje Nuenen komen de Middelburgers uit tegen Aeglr, BZV'Solar en TRBI RES in de tweede wedstrijd voor de landelijke C-competitie Zowel de dames als de heren van Luctor staan na de eerste wedstrijd ln de middenmoot. De Zuidwester trekt naar Dinteloord voor de E/F competitie. De Zuidwester damesploeg staat uitstekend geklasseerd en is zeker niet kansloos voor promotie naar de D-competltle Na de tweede ronde voor de Zeeuwse competitie voor niet start- vergunninghouders komen in Moerbeke op zaterdag en zondag acht clubs ln actie ln Middelburg ontvangt Luctor de teams Onderdak, Kapelle en De Ganze In Oostburg zal Scheldestroom als gastheer optreden. De stand in de competitie luidt; 1 De Stormvogel 2217.0 pnt.; 2. Onderdak 2278,8 pnt3 Zeelandia 2311,1 pnt.; 4 de Zuidwester 2382.1 pnt5. KapeUe 2385.6 pnt.; 6. de Schelde 2387.1 pnt: 7. de Honte 2420.9 pnt.; 8. t Vrije2563.4:9. de Otters 2602.6 pnt 10. ZC Koewacht 2631.6 pnt.. Push A3-Tempo A2, Warande A2-Etten Leur A2. 120. Pelikaan A2-Breda A5, HSD Al-Zevenbergen Al. Warande A3-Zwart Wit A2. 210. Rapide Bl-Tempo BI, Olympla Bl-Teteringen B2, Prin senbeek Bl-Push B3, Breda B2-Etten Leur B2. 211. Goes Bl- Zwart WJt B2, Made Bl-Breda B3. Tempo B2-Vlisslngen BI. de Dunc Bi-Pelikaan B2. Jongens Afd. 218. Zwart Wit B3-Warande B3. Etten Leur B3-Her cules BI. Push B4-Middelburg B2. Breda B5-Mlddelburg BI. Meisjes Afd. 607. Tempo Al-Goes Al. Vllssingen Al-Middelburg Al, Zwart Wit A2-Breda A2, Prinsenbeek Al-Teteringen Al. 608. Push A2-Breda A4. HOGO Al-HSD Al. Breda A3-Warande A2. Pelikaan A2-Prinsenbeek A2. 616. Tempo A2-Teteringen A2. Push A3-Pelikaan A3, Middelburg A2-Breda A5. Zwart Wit A3- Tempo A3. 710. Prinsenbeek Bl-Breda B3. Etten Leur Bl-Tempo B2. Mid delburg Bl-Push B2. Pelikaan Bl-Vlisslngen BI. 715. Push B3- Rapide BI. Goes Bl-Zwart Wit B2. Warande B2-de Dunc BI. Gilze Rijen B2-Breda B4.716. de Dunc B2-Pellkaan B3. Hercules Bl-Push B4,01ympia Bl-Etten Leur B2. Zevenbergen Bl-Peli- kaan B3. Pelikaan B2-Teterlngen B2. Zaalhockeyprogramma voor zondag 25 november 1979. Sporthal Vlissingen: Jongens A. Vllssingen Al-Middelburg Al. Vllssingen A2-Mlddelburg A2. Vlisslngen A 1-Vlisslngen A2, Middelburg A1- Middelburg A2. Sporthal Voorborch, Middelburg. Jongens B. Goeree B-Goes B. Olympia B-Vlissingen B2. Goeree B-VUssingen BI. Olympia- Goes. Vlissir.gen B2-Middelburg B2. Vlisslngen Bl-Mlddelburg BI. Middelburg B2-Mlddelburg BI. Aanvang van de eerste wedstrijden 12.15. uur. Igepi fSS| Animo4; Luctor3-Zuidwesters 2. Scn.3B:ZSC-Ss'Jl Dreischor 1 - Olympla 2. Sen. 4 A: Zaamslag 2-Zuldw ,tor,J Sen. 4 A: Volharding 2 - Animo 5; Zaamslag 1-Olympla A: O WK - Tjoba 6 (22/11); Brouwershaven - NWK (22/1 Luck 5 - All Ready 3 Sen. 5 B: ONDO - SpciRo 5: Zuidwesters 4; BKC 2 - Luctor 4. Sen. 5 C: Swift Atlas 2 - ONDO 3. Sen. 5 D: Stormvogels 4 - SwIIUAJZjj, Seolto 4. Jun. 1 A: ONDO 1 - Stormvogels 1; Anlrao!-Ij;„v0. Jun. 2 A: Bl Wit 1 - Zuidwesters 1; Volharding-Zoamsll - BKC 1. 1 |KWt Dadi BASKETBAL nnc ZAALHANDBAL RUGBY Zondag spelen de rugbyteams van Oemoemenoe I, Oemoeme- noe H en Tovaal thuiswedstrijden Op het sportpark Voorborch aan de Breeweg te Middelburg speelt om 12 30 uur Oemoemenoe n tegen The Ducks, dat op de ranglijst ietshoger staat. Oemoemenoe I komt om 14.00 uur ln het veld tegen het eerste team van R E L uit Etten Leur. De thuiswedstrijd tegen dat vijftiental werd ruimschoots gewonnen. Tovaal speelt eveneens om 14.00 uur op het sportpark Schenge te Goes tegen R.E.L. H. De mini' s van Oemoemenoe 10-12 Jaar) en en de cubs van die vereniging (12-14 jaar) spelen zaterdag ln Den Haag tegen hun leeftijdsgenoten van H R.C. VELDHOCKEY Het hockeyprogramma voor zondag ziet er als volgt uit: Heren: Derde klas D: Mlddelburg-Etten Leur; Voome-Hoekse Waard; Tempo-Dordrecht; Pelikaan-Krimpen; Oude Maas- Zwart Wit. Vierde klas E: HCGO-Goes; Olympia-HSD; Zevenbergen-Prin senbeek; Vllsslngen-Rapide. Res. derde klas A. DES Il-Olympla H; Warande IV-Pelikaan II; Breda VI-Push IV. Liberty H-MIddelburg U. Res. vierde klas A: Middelburg III-Etten Leur II; Prinsenbeek Il-Zwart Wit IV, Push VI-Raplde H; Vllssingen II-Tempo Hl. Afd. 1 G: Push 8-Olympla 4; Warande 6-Pellkaan 3; Tempo 4- Prinsenbeek 3; Breda 10-Olympla 3, Zwart Wit 5-Etten Leur 3. Afd. 2 A: Rapide 3-Zwart Wit 8; Etten Leur 4-Goes 2; Vlisslngen 3-Warande 8; Breda 12-Pellkaan 5 Afd. 2 B: Push 10-Zwart Wit 6; HSD 2-Breda 14, Tempo 4-Breda 11; Hercules 2-Teteringen 2; Pelikaan 4-Warande 7. Afd I (VetZwart Wit C-Middelburg A; Goes A-Vllssingen A; Push B-Prinsenbeek A; Olympia A-Pellkaan B. Dames: Derde klas A: Waalwijk-Warande; Middelburg-Hopbel; Eerscl-Vhsslngen. Berkel Enschot-Tempo. Vierde klas A/B Teterlngen-Zevenbergen, Etten Leur-Prin- senbeek. Hercules-Pelikaan; Zwart Wlt-Olympla, Rapide-DES. Afd. P: Push 8-Zwart Wit 3, Warande 4-Breda 7, Middelburg 2-Push 7; Breda 6-Tllburg 10; Rapide 2-Etten Leur 3. Programma voor zaterdag 24 november 1979: Jongens: Afd. 107: Vlissingen Al-Prinsenbeek Al. Tempo Al- Breda A2 Push A2-Goes Al. Zwart Wit Al. Teteringen Al. 114 Het handbalprogramma voor zondag luidt: le divisie B Dames: HVS-Wings; Zonnebloem-EBHV; EMM-Lo- real (13.30); Anlmo-Heel; PSV-Verburch 2e divisie C Dames: Hellas 2-Hercules; Walcheren-Actief (14.50); Zeeland Sport-Olympus (12.20); Athene-Were Dl; Gilze-Hermes. Heren: Groene Ster-AHC 28; GSC-Snelkwiek (15.00); EMM- Olympus (14 40); Animo 2-Dongen: Volt-Tomado. 3e divisie H Dames; Groene Ster-BVC; GSC-EBHV 14.00): Desk- Olympus 2; Hontenisse-Dongen <14.20): Volt-Tomado. Heren' Rapid-Avantl; Walcheren-Marathon (13.30); EMM 2-Vol- harding (12.10); Tachos-Boemerang; GHV-Break-Out. Afdeling; Sporthal Vlissingen. 15 55 u. DJ Walcheren I-Marathon I; 16 45 u. DJ Zeeland Sp. I-Zeeland Sp. n; 17.35 u. Hl Olympus H-EMM HL 18.45 u. HH Marathon H-Olympus IV. Sporthal Souburg: 12.40 u. DJ Marathon n-Utopla. Sporthal Middelburg: 12.10 u. 16 45 u. DJ EMM I-GSC. 17.35 U. HJ EMM H-EMM L Sporthal Goes: 11.40 u.D.I. GSC H-EMM H. 12.40 u. HI OSC H-SlulskU. Sporthal Zierikzee. 15.30 u. HII Delta Sport H-HSC Hl, 16.40 u. Dl Delta Sport-Utopia, 17 40 u. Hl Delta Sport I-Uto pia I. Sporthal Hulst: 13 20 u. DJ Hontenisse-EMM IL 14.20 u. Hon- tenisse-Dongen. Sporthal Temeuzen. 18.00 u. Slulskll-EMM IH. Sporthal Oostburg: 13.55 u. HJ Operatle-GSC. 14.55 u. Operatie- DHC In de rayonhoofdklas spelen de heren van BV S< Hoensbroek tegen Nepomuk De heren van Maiatboo vrij. BU de dames spelen beide Zeeuwse teams th-üü I van Marathon spelen tegen Braggarts en de damesraj '70 spelen tegen Tantalus en belde teams moeten thuis kunnen houden. Het programma: Herenhoofdklas: Springfleld-BrtfsF Raak Meubelen-MS octopus, Nepomuk-BV Soutal Braggarts. Almonte-Black Eagles, ELBC-PSV. Dameshoofdklas: Condor-Agon. WSC-Almonte, Tantalus (Middelburg za. 19.00 uur). Marathon-Bi slngen za. 18.45 uur). Jongens junioren: EBBC-Black Eagles, BS Wetrt Pal kendam-BV Souburg. PSV-Braggarts. Meisjesjunioren- Agon-Easwood Tigers. JFtC 3a 'J' kendam, Raak Meubelen-Bladel. Heren le klas; Scheldesport-BV Souburg 2 (Teroe-JK ^ll( uur), Volhardlng-Valkenisse (Goes vr. 20.30 uuxi, gers-Dynamo-70. BV Hulst-Marathon 2 (Hulst s Jumping Crabs-Matador, Vossenberg-Geronimo Dames le klas: Smokkelhoek-Valkentsse 2 (kapers Heren ne klas: Operatie '71-Smokkelhoek. Jumptceö tador 2. Dames He klas: Volharding-No Goods. Voorwaatts-ï* SC Veere-BV Souburg 2, Marathon 3-BV Souburci Wl Heren me klas; Volharding 2-Valkenlsse 2. Smo'ótH U= Hulst 2. Smokkelhoek 3-Marathon 3 ickh Meisjes junioren: Smokkelhoek 2-Delta 2 Duria kelhoek I-Volharding. BV Souburg-Marathon TAFELTENNIS V :ri.% os, fit m MICROKORFBAL Het wedstrijdprogramma mlcrokorfbal voor dit weekeinde ziet er als volgt uit: district 2 zuid-west: lc klasse A: Vriendenschaar - TOP; Pemix - VES; Excelsior - Kinderdijk; TJoba vrij. 2e klasse B: De Zwervers - ADO; Terheljden - Animo; zo. De Ber men - ELKV, zo KVR- WION 2c klasse C: Albatros-NIO; Swlft - Kwiek (R) Voorborch aanvang 15.40 uur; Merwede - KOAG; Vitesse - Ons Eiland. 2e klasse D: DES - DKV: De Overkanters - ONDO; zo. Ten Donck - Crescendo; zo. Merwlc - Eureka. 3e klasse A: HPV - Zuidwesters; Ons Huis - GKV (H); zo. Phoenix - Olymplaan; ODO (D) vrij 3e klasse B: Stormvogels - Maassluis Voorborch aanvang 16 50 uur; zo. Juliana - Dubbel Zes; zo. Har- ga - BKC; HSV vrij. 3e klasse D: Velocltas - Oranje Wit; ODO (M) - All Ready DVS'69 - Olympla. SEV vrij. Res. 2e klasse B: Pemlx 2- ADO 2; KVS 3 - KOAG 2; Vitesse 2 - Kinderdijk 2; Tjoba 2 vry. Rcs. 3c klasse A: Swift 2 - Olymplaan 2 Voorborch aanvang 14.30 uur, ADO 3 - Eureka 2; zo. Ten Donck 2 - Het Zuiden 4; ODO 2 vrij, Res. 3e klasse B: Tjoba 3 - Kwiek 2 Goes aanvang 16.20 uur; Ons Eibernest 4 - Excelsior 3, zo. Harga 2 - Deetos 5; WION 2 vrij. Junioren B: Albatros - Swift; Trekvogels - Pemix; TOP - PKC 2; VEO - GKV. Sen. 1 A: TOGO 1«- TOP 1 Goes aanvang 20.30 uur; Animo 2 - Seolto Souburg aanvang 16.05 uur. Sen. 2 A: TOGO 2 - Animo 3: Luctor 1 - Atlas 1All Ready 2 - Blauw Wit 2. Sen. 2 B: Olympla 1 - Stormvogels 2: BKC 1 - Luctor 2. Sen. 3 A: Seolto 2 - Het tafeltennisprogramma voor dit weekeindt: competitie, dames ereklas:ScyIla - TempoTeam.?- Koningslust; Avant- Amsterdam: OvergangnsklaP VW- Meyel; Phoenix - Vice Versa, Pr. Over?.kbSW Treffers; MZ 2-Phoenix 2;Tielse-JCV; Heren:hoofüü Phoenix; MZ 1 - Ravesteijn; Wilno - Scylla 3;W^ rflas: Sliedrecht - MZ 2; Luto2-Zand 1; LaurensM Jeugd meisjes A-klas: PSV - Shot. Megacles-OTÏ SVE; B-klas: Westerzicht -TCS. TTVN - Iduna: ti 3; Hulzen - TTVN; Irene - MZ; Jongens A- Korenbeurs; Iduna - Zand 1, Amsterdam - Oikos.1 Shot - OTTC; MZ 1 - DHC: B-klas: TSO - TweotJ Salamanders - Good Luck; Zand 2 - HBC; OTI0- VDO - MZ 2; Victory - Steeds Hoger; C-klas: Dordri Twenty One Up 2 - Belcrum; MZ 3 - Westerzicht:!* SAR; R.MoIenaar-Zand 3; Irene - Hotak 2; Nw. Vena? VDO - JOVO; Wilno - Huizen ".Ten DAMMEN De komende week komen in de Zeeuwsce clubcos; im sluitend de eerste-klassers uan bod. Dat gebeurt de wedstrijden-, a. 26 nov.: Aagtekerke H - Middelburg II mr> ixia. zo iiuv.: nugLCKCl Ke u - miuuciuuit, Oostkapelle; Middelhamls - 's-Oravenpolder Ia Amb Lammerenburg II - 's-GravenpoIder IV; Sint PlilllF41 114,8n vr. 30 nov. Tholen H - Zierikzee. ihnU k»t6l «162 M i WATERPOLO Het programma voor dit weekender Distnctswate vember: Moerbeke: Schelde-Scheldestroom. Dames B-West: Zaterdag 24 november: VegheHW® Breda: Vennen-Son. Zondag 25 november: St. Schelde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 18