raai P Onze Kleintjes. Zakenkleintjes. KAARSENAKIE Tennisvereniging Arnemuiden Green Peace Depot. - JEUGDDIENST. RUILBEURS N.C.B.O. leden van de aid. Goes e.o. Weihnachts-oratorium Grote bazar/rommelmarkt Studiecentrum voor Anthroposofie. Zet zelf to Kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. 14 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT VRIJDAG 23 NOVEMRPB MINI KRANT Advertentieopdrach ten voor de Minikrant dienen uiterlijk 's woendags om 12.00 uur in ons bezit te zijn Elke advertentie ruimte vanaf 15,- is iedere vrijdag (in grootte die u wenst) in deze Minikrant be schikbaar. Verschijnt elke vrijdag Scouting Nederland lutemgroep middelburg' 24-11-1978. Verkoop aan Delft, Middelburg verschillende door de kat* zeeverkenners ei Vaart matrozen. Help allen mee groepskas aan te geeft dinsdag 27 november te 20.00 uur een informatieavond in het verenigingsgebouw 'De Arne'. U kunt zich deze avond opgeven als lid. Budo Vereniging Shin Koku Nieuw- en Sint- Joosland heeft nog plaats voor nieuwe leden, zowel junioren als senioren. Trainingen worden gehouden in het dorpshuis. Junioren maandag van 18.30 tot 19.30 uur. Dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur. Vanaf 15 jaar en senioren vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur. Contributies per maand: 5 en 6 jaar 3,50,7 t/m 10 jaar 5,50,11 t/m 14 jaar 6,50, vanaf 15 jaar alleen judo of alleen jiu-jitsu/ 9,50, judo én jiu-jitsu 15,00. Bij voldoende belangstelling start binnenkort spe ciaal voor dames een cursus jiu-jitsu zelfverdedi gingstechniek. Voor verdere inlichtingen tel. 01184 - 6 46 30 of tij dens de trainingen. Uitslag trekking verloting sportvereniging Borssele. 191 557 426 44 806 540 586 823 Prijzen afhalen: West straat 10, Borssele, 01105—1611. 'GEEN ONAFHANKELIJK EUROPA ZONDER EEN VRIJ POLEN' Paus Johannes Paulus II. Geen prijs Is te hoog voor de vrijheid! Voor uw vrijheid en de onze' Toon uw solidariteit met de onverzettelijke vrijheids strijd van Billy Strenk en de Poolse dissidenten die in Polen demonstreren: 'WIJ WILLEN VRIJHEID. DE WAARHEID EN BROOD!' de Stichting Vrij Polen. Jaarlijkse bijdrage door donateur-abonnee te worden vanaf 10.- Postgiro 24 40 13 t n Stichting Vrij Polen. Clijverstraat 53, 4381 PV Vlissingen Verkoop van sweaters, T-shirts, posters, stickers, etc. In!.: Ina Matze, Wes- terzicht 586, Vlissin gen. Tel. 01184 6 46 71. Dagelijks: 14.00-21.00 uur. Uitnodiging is bestemd voor alle leden van de Bouwbonden N.K.V., N.V.V., (F.N.V.) op Walcheren. Discussieavond over de werkomstandigheden op de bouwplaatsen en in de werkplaatsen. Welke zal gehouden worden op: vrijdag 23 november 1979, aanvang: 8 uur n.m. in de Concert- en Gehoorzaal, ingang: Singel straat te Middelburg. Zondag 25 nov. 19.00 uur Koorkerk Middelburg Thema: denk niet dat ik niks geloof! Voorganger: ds. Brummelkamp. Ook jij bent welkom! Ned. Ver. 'De Verzamelaar' (afd. Zld.). Morgen zaterdag 24 nov. '79. 4e grote JAARLIJKSE Voor postzegels - kaarten - munten en alle an dere objecten, te KRUININGEIM in ons dorpshuis, Berghoekstr. Inlichtingen. Tel. 01184-1 52 60. U komt toch ook? OLIEBOLLENAKTIE. Paul Krugergroep Middelburg. In de koopweek van 28 november t/m 4 de cember houden de zeeverkenners en welpen hun jaarlijkse aktie. Ditmaal ter aanpassing van spelgelegenheden in groepsgebouw 'De Olyp- hant' en vervanging van spelmateriaal. Verkoop aan huis en aan de kraam op de Markt, 1,50 per zak. Ontspanningsver. Alleenstaanden Op 30 nov. a.s. wordt onze ere-voorzitter dhr. M. C. Zandee 80 jaar. Leden en bestuur bieden op 1 dec. 1979 een RECEPTIE aan in het gebouw 'De Veste', Keizersdijk te Goes. Aanvang: 17.00 uur. Aansluitend is er clubavond. Uitslag verlotingen. Bazaar 'Eigen Home' Sprei, nr. 438 (blauw). Tafelkleed, nr. 5 loranje). Pop. Marjan. Afhalen bij mevr. Verheule. Gen. Eisenhowerlaan 78, Middelburg Bij deze brengen we in herinnering: de afdelingsvergadering op dinsdag 27 november a.s. in rest. 'De Opril', Opril Grote Markt 8 te Goes om 19.45 uur. Hoofdbestuurder Anneveld komt ons vertellen over de stand van zaken op dit moment van de vakbeweging. We hebben een aantal jubilarissen, die we wil len huldigen. Mogen we rekenen op uw komst en medewer king? Dinsdag 27 november a.s. bent u hartelijk wel kom. Het bestuur. Vlissingse Oratoriumvereniging Joh. S. Bach. Zaterdag 15 december 1979. In R.-K. kerk te Vlissingen. Het bestuur van de kruisvereniging Vlissingen- Souburg nodigt hierbij alle leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering welke zal worden gehouden op maandag 3 de cember 1979 in het wijkgebouw, Leliënlaan 1 te Vlissingen. AGENDA: 1. Opening 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken en mededelingen. 4. Bestuursverkiezing. 5. Jaarverslag 1978. 6. Begroting 1980. 7. Rondvraag. 8. Sluiting. De stukken voor deze vergadering liggen vanaf maandag 26 november 1979 ter inzage in de wijkgebouwen: te Oost-Souburg, Corn, van Perestraat 8; te Vlissingen, Leliënlaan 1. Het bestuur. IETS AAN DE HA ND? ZET HET IN DE MINI-KRANT HEEFT GOD ONS IN DE STEEK GELATEN Een dia-presentatie van Ds. J. F. P. van Doornik op dinsdag 27 november om 20.00 uur in WIJKCENTRUM 't ANKER Boned ij kestraat 161, Vlissingen Toegang f3,- Kerkgebouw Lammerenburg. in 't Anker aan de Bonedijkestraat te Vlis singen, op 29, 30 nov. en 1 dec. a.s. Goederen voor de bazaar kunnen t/m 28 nov. a.s. worden afgegeven in 't Anker, 's Middags en 's avonds in de Johanneskerk. OPENBARE VOORDRACHT. 'Wat is onsterfelijk in de mens'. Te houden door dr. N. J. Francken arts. Op vrijdag 23 november 1979. Zaal: Het wapen van Middelburg, Pot- tenmarkt 12, Middelburg. Aanvang: 20.00 uur. Entrée: 3,-. Lezing op 2! 1 vember, 19.45 Spreker: de het, de Bruyne. Volle evangelii meente De gaard, Roren| school, Kriekenhc Middelburg. Bent u kig? Geloof dat uwzonoe» Jezus Christus ver zijn. Dat geeft blijdsd 'Door het geloof v«i gij u in Hem, hoe» m Hem thans niei m een onuitsprekelijk! ft, verheerlijkte vreugd. ,j Petrus 1:8, (Ink: Zpidsingel 78, Konferentie WJ over arbeidstijdverkorting. De jongeren van de Hout- en Bouwbond CNV organiseren op 14 en 15 december a.s. een konferentie met als-onderwerp 'Korter werken in.1980?' Plaats van handeling: vakantie-oord 'Bos en Duin' te Oostkapelle. Heb je belangstelling of wil je je opgeven? Stuur dan even een berichtje aan: Leen de Waal, Antwoordnummer 197, Goes (zonder postzegel!). W Uitslag verlotin 22 23 f, 239 1002 1065 1324 1531 1589 1615 1835 1982 2131 2266 Prijzen af te Oranjepad 38 Gen Tel. 01100-2 249 294 31 3699 Op deze pagina kunnen alle mensen en verenigingen die wat te zeggen hebben adverteren tegen speciale prijzen m wm Alleen voor particulieren. Tot max. 3 regels prijs 5,75. Iedere regel meer 1,15 Brieven bureau van dit blad 3.50 meer. Postgiro 35 93 00 PZC Middelburg. Prijs 0,75 per mm. Contracttarieven op aanvraag. Voor beide rubrieken Opdrachten dienen dagen vóór plaatsing uiterlijk te 16.00 uur aan onze kantoren te worden aangeboden. Voor fouten,ontstaan door telefonische of onduidelij k geschreven opdrachten, wordt door ons geen verantwoording gedragen. «KOOP Spin- en weefhuis 'De Vlucht' biedt u veel kleine kado's voor hobbyisten. Spinwol per ons, lectuur, kaardeplanken, kaardemolen, complete verfmiddelen en beitsmiddelen. Spinnewielen -weefgetouwen - kantkloskussens. Ook voor lessen. Spin- en Weefhuis 'De Vlucht', Nieuwdorp. Havenweg 22. Prachtige bankstellen, fraaie bergkasten, stoere eethoeken. Tijdens de St.-Nicolaasactie 10% korting en inruil. Wij hebben dringend gebrek aan inruilmeubelen. Meubelhuis De Schipper, Nieuwdorp-Middelburg. Modehuizen De Schipper, brengen u, in een leuke verpakking, degelijk textiel, de beste merken linnengoed, dekbedden en hoezen. Maar ook modieuze japonnetjes. Met dubbel Arne- en zilverzegels. Modehuizen De Schipper, Nieuwdorp 's-H.-Arendskerke Arnemuiden. Vrijdagavond koopavond. Iedereen weet het! Voor een 2e hands fiets naar RIJWIELHANDEL-OCCASIECENTRE Keus uit meer dan 200 stuks. En dan die snuffelhoek, vanaf 45,-. wy ruilen uw oude flets ln Occaslecentre. Oude Veerseweg 7. (klein industrieterrein). Middelburg, tel. 01180-24125. zkl Nu massief eiken aanbouwkeuken UIT VOORRAAD LEVERBAAR compleet met inbouwapparatuur Levering tegen zeer lage prij zen. Kom vrijblijvend naar onze showroom. Bouw- en keuken centrum Jan P. Boogert B.V. Lange Dreef 12. Oosterland, tel. 01114-1641. zkl Gebruikt glas Afkomstig van geïsoleerde woningen 4, 5 en 6 mm NOORDER GLASHANDEL MIDDELBURG Grenadierweg5,tel.29056.bgg 14213. zkl Rób Sombroek's pianohandel Koop uw plano bij de man die hem ook onderhouden kan Goede keus, ruime sortering. Goede service. Goed gestemd, eigen transport. Alles onder één dak ln 's-Heer Arendskerke, Torenring 6 tel. 01106-1808/2528. zkl JOBO PARKET Reserveer kosteloos uw vloer Tot 1 Jan. 1981 tegen oude prijzen. Extra korting op eiken, kam- bala en Merbau. Geldig t/,m 31 dec. 1979. Showroom: Haagweg 13. Breda, tel. 076-139032. Zki Alle bouwmaterialen (hout. steen, cement e.d tegen scherpe prijzen. Dumpmaterialen tegen lage prijzen: stalen- en houten kasten v.a. 30,-p.st; stalen- enhoutentafelsv.a./ 20,-p.st;stalen-enhouten bureau'sv.a. 50,- p.stistalen-enhoutenstoelenv a 3,-pst, stapelledikanten 20,- p st;houtenopklapbedden/ 35,-p st.onderste)werktafelsl85x75 x75cm/ 15,-p.st; houten banken2 mtrlang15.-p.st. Prfizenzljn excl. b t.w L. de Witte B V Prelaatweg 7-9 (100 mtr. van vuurto ren), Westkapelle.tel.Ol 187-1370 zkl Modieus, sportief en Puur praktisch vesten - truien - sjaals - handschoenen - mutsen - flanel overhem den - corduroy pantalons U vindt het bij warenhuis Janse in Koudekerke. Te koop: ronde rode gaskachel. 7500 cal., zgan, tel. 01188- 2032. kl Te koop: sneeuwketUngen b.m 13 x 165 m flets, lft. 8-10 jr. Batavette V 8c A vering na 1300 uur. Koopmansvoetpad 8. O- Souburg, 01184-624 61. kl Glas, pors., kastjes en tafels, veel keus aan Slnterklaaska- do's. Voor uw surprises vindt u vast wat voor 1 kwartje. fa. Potjeslatijn Langevleleweg 1-3, Middel burg. Tel. 37243. zkl Te koop. tuner-verst Sony STR 3800 L. half jr. oud. 2 x 30 W„ muzlekverm. 90 Wnw pr plm. 950,-, vaste vr pr 50u,- Pr Beatrtxstraat 24, Nieuw dorp, tel. 01196-12752. na 17,00 uur. kl Elke week nieuwe aanvoer, niet van antiek maar curiosa, oude kastjes en nog enkele schilderijen. fa. Potjeslatijn Langevleleweg 1-3, Middel burg. Tel. 37243. wo.,vr 14-18 uur do. 14-21 uur za. 10-17 uur zkl Te koop. tegels 30 x 30 cm., plm. 130 stuks. 15 x 30 cm.. 55 stuks, ln één koop. Tel 01106- 2347. Viola voor exclusieve textiel geschenken kom kijken bij speciaalzaak. Viola Lange Vorst 47, Goes. zkl Te koop: open witte kast voor radio, t.v.. plck-up enz., tel. 01100-14076. kl Te koop fraaie oude geglaz. plavuizen afin. 16 x 16 cm., v.a. ƒ6,50 per stuk. Tel. 01180 - 26591. kl zanginstallatie. 160 rms, ln pri ma staat. 1,5 Jr. oud, Tel. 01184 - 67496. zkl Te koop elektr. orgel (originele Hammond) met Lesley ritme box. cassette-box en micro foon, gegarandeerd goed. Nieuwprijs 7250,-. Koopje ƒ4000.-. plus 2 werphengels 3 lang. 1 jaar. nieuw, 50,- na 18.00 uur. De Ruyter- straat 26, Middelburg. kl Te koop: merrieveulen en trekh. v. Ford. Esc., tel. 01180 - 16293. kl Te koop: 3/4 lederen jas. mt. 52, nieuw. Oosterscheldestraat 165, Middelburg, na 18.00 uur. Te koop- schommelstoel 35,-, skelter 45,-, Flandria brom mer met verz. en helm 150,-. Tel. 01180-12379, kl Te koop; wegens ruimtegebrek ant keukenkastje, 40 x 90 x 160 cm 175,-. Na 17.00 uur. Mld- delburgseweg 7, Grijpskerke. Te koop: bergmeubel wengé/ wit 2.50 br. x 1.50 h. 250,-, luxaflex, groen 2.15 br. 175,-. Tel 01102 - 2695 kl Lange bontjas, z.g.a.n. zwart, maat 36 185,-, Weidezicht 77. teL 01100 - 27951 kl Prima openhaard- vuurhout 75,- per m3 thuis bezorgd. Te koop: Schaakspel onix, ln fluwelen opbergkoffer 275,-, z.g.a.n.: 3 nieuwe olieverfschilderijen chin, en Indon., 120,- per stuk (afin. 50 x 65 cm en 2 grote schilderijen (58 x 99 cn.) 140,- p.st.; broodtrommel uit groot moeders tijd 35.-:,bankstel ln pr.st. 75,-, tel. 01100 - 27456. zkl WPN-rijpaard 6.5 Jaar. v. Jelle v.v, Magneet, goed bereden, tel .01180 - 25241. kl Te koop: Rlha elektr orgel met 2 klav, plus ped prijs 600.-, kleuren Lv. 66 cm. 450,-, draagb. z/w t v 75.-. eiken de kenkist ƒ80.-. RVS-aanrecht- blad. 2 spoelbakken in midden 35.-, Diezestraat 22, O- Souburg. tel. 68666. kl Aquariumbouw Peter 30 x 30 65,-; 100 x 40 x 40 ƒ95,-; 125 x 40 x 40 125,-; ook ln andere maten leverbaar. Te vens tropische zoet- en zee- watervlssen. Aquariumhandel P. Kersbergen, Ooststraat 58, Kapelle, tel. 01102-2306. zkl Voor kwaliteit aanhangwagens 498,-, met garantie enkelassers tandemassers Middelburgsestraat 57a, O.- Souburg, tel 01184-65892. zkl 66156. kl Te koop. aquariummeubel, 120 x 55 x 60 cm., aquarium 78 x 40 x 45 cm., aquarium 42 x 34 x 25 cm. Alles geh. compleet, zoals verwarm., planten, vissen, enz. Tel. 01171 - 1374, Groede kl Horeca te koop Bermene 4-pans. af wasmachine merk Hobard, diepvries 1750 1 inhoud, koelkast klein model, klein modelfrituur.gas.gr 80x40x35 cm., tostleapparaat 2-dellg, koffiezetapparaat 5 liter, keukenfornuis gas 6-plts, 2 verwarmingsplaten, oven ver- warmingskast gr. 2 x 1 m„ hangkast, oud model. Engelsee ladenkast. zeer chique. Oost kapelle. Dorpsstraat 29, tel. 01188-2867, W. Mldavaine. zkl Goed Idee. voor bont eerst kijken bij De Bontkoning1! Enorme sortering korte en lan ge bontmantels. Lage prijzen! Met garantie. Desgew. zeer soepele krediet service. De Bontkoning, Hoog straat 97, Rotterdam-C., tel. 010-117117. Parkeren v zaak. Bi) koop reisgeld binnen geh. Ned. v. 2 pers. terug. Koop avond tot 21 uur geopend. zkl 500,- geven wt) voor uw oud bankstel bi) aankoop nieuw. Won.lnr. Maartense, Korte Noordstr. 53- 57, tel. 01180-12646, Middel burg. zkl Sint-Nikolaas- geschenken bij Maartsense Plein 1940 Korte Noordstraat 53 Middelburg. Te koop- autoradio/cassette Philips 125,-. Cort v.d. Lin- denstr.3,Goes. kl Te koop wegens verh.: palls- sander eethoek met spinne- koptafel (uitgesn.) en vlinder- bank. Biedermeier, staande el- ken klok anno 1850, 2 mah. stoelen, alles ant. Hellebar- dlerstr 6. tel. 01184-18017. kl Te koop. donkere kamer pl. ap paratuur met o a.: vergroter (Olympus III). Koopje! Tel. 01100-14656. kl Inruil Parket. Wegens verhui zing regelmatig origineel Rowi zwevend parket te koop. Vanaf 23,- per m5. Gemakkelijk te leggen, met water te reinigen Verschil lende houtsoorten en patro nen F van Rorselenstraat 19. 's-Heer Hendriksklhderen, tel. 01100-14346. 16 filialen. Raad pleegde Gouden Gids. zkl Rommelmarkt Vischmarkt, le zaterdag van de maand, te Middelburg, zkl Schaatsen leveren wy ln alle uitvoeringen. Voorkom teleurstelling, koop nu. Ook voor alle toebehoren naar de specialist Jeremiasse Goes,Ganzepoortstraat28. zkl Handschoenen en wanten in leer en skai tegen lage pril zen levert u tweewieler- specialist Jeremiasse Goes. Ganzepoortstraat28. zkl Vogels en kooien, aquaria, vissen, plan ten, en alle toebehoren, u slaagt al tijd bl) dierenspeciaalzaak J. H. Heijnsdijk Buteuxstraat 11, Oost-Sou burg,tel.01184-62843. zkl Te koop: Puch Skytrack, veel chroom. Weinig km. Tel. 01184- 62573,nal8.00uur. Voor uw hengelsportkado's even kijken bij dierenspeciaal zaak J. H. Heijnsdijk Buteuxstraat 11, Oost-Sou burg, tel.01184-62843. Te koop hobblepaard, kin derstoel, autozitje. klnderTol- gordel, nw. afzuigkap Atag, W. Arrondeustr. 90, Middel burg. kl Voor Iemand die het gebruiken kan gebruikte baby-kleertjes gratis af te halen. Ronde Pol derdijk 1, Nisse. kl Te koop: Black Decker Skil, Makitta Bosch hobbymachines met 15% korting Ijzerhandel Konraad Vlissingen en Middelburg. 1 Te koop alle soorten stenen vanaf ƒ0,26, grindtegels van 3,60 p.st en steenstrips vanaf 30,- per m2. M. Boone, Ds. v.d. Wouwstraat 16, Serooskerke (W.). tel. 01189-1844 zkl Steenstrips div. soorten vanaf 20 per m2, gratis thuisbezorgd. 01100- 15264 of01184-62423. zkl Goedkope spoorbiels voor de tuin, gratis thuis be zorgd. Beneluxlaan 23, Middel burg, tel. 28681. zkl Zeer goedkoop vloer- en dakhout 22 x 125 mm. Slechts 9,95 per m2. excl. BTW. Afgehaald a contant Bouw- en handelson derneming Jan P. Boogert, Lange Dreef 12, Oosterland, teL 01114-1641. zkl Te koop: kinderkoppen en klinkers Fa. L. Pekaar, Yerseke, teL 01131-14322069. Opslag Ka naal weg. Vlake. zkl Voor de beste kleurenfoto's Geen haastwerk, wel vakwerk! Foto Verschoore Goes. Vlissingen, Krulningen, Zterikzee.Etten. zkl Het is nu de tijd voor het aan brengen van dubbele beglazing (rijkssubsidie 30%). NOORDER GLASHANDEL Grenadierweg 5, Middelburg, tel. 29056. zkl Snel krediet Heeft u snel een lening nodig? Bel Snelkredlet 01180-15956. Binnen 1 uur rond. zk26 Ruime sortering ln binnen- en buitenlands antiek. Tevens te koop gevraagd Zeeuws antiek Antiekhuis 'de Pauw', Nieuwe Rijksweg 31a, 's H. H.klnderen, 01100-16919. zk27 Te koop: 2 Zündapps 250,-en 450,-. Nwe. Vllssings- eweg310,M'burg. zkl Blank geloogde meubeltjes uit grootmoederstljd zijn gezel lig, betaalbaar en elke keer weer anders. Rótanneke ln Ga- pinge heeft een grote collectie. Levering uit voorraad. Rótan neke. Dorpsstraat 82-84, Ga- pinge bij Veere. tel. 01189-1509. ma. tm.za., 10-17 uur. zkl Te koop: 2 vouwfietsen leeftijd 3-93 jaar, als nieuw 65,- p.st., rolschaatsen 10,-, droogmo len 15,-, elek. radiator 25.-, elek. vloerwr. 25,-, elek. boiler 50 ltr 50.-, nieuwe Itho afzuig- ventllator 50,- Zwinstraat 32 Zoutelande. kl Te koop: z.g.a.n Bell Howell filmcamera, type 1223: Bell Howell projector, type 1735 Belde met geluld. Krokus- vergroter met vele toebehoren. Tevens te koop: dames win- terkleding, mt. 40 en Jon genski., mt 152 ó.a. winterjas sen en trainingspakken. Wes- terzicht 405, Vllss., tel. 62760. kl Steeds voorradig, vers lamsvlees en paardevlees slagerij v. Overmeire, Te koop: enkele zeer goede ge bruikte dames-, heren- en kinderrijwielen Fa. M. P. Meljers, Kanaalstraat 62, Oost-Souburg, tel. 01184- 61253. zkl te koop: 2 Zündapps 250- en ƒ450.-. Nwe. Vlis- slngseweg310,M'burg. zkl BIJEENKOMSTEN/ ONTSPANNING Feestje of receptie thuis? Bij uw bestelling kunt u gratis gebruik Coïflï-Yjn ons glas werk en gioT^JfPulk maken van onze houten wtjnvaatjes. Gratis bezorging aan huis. Des kundig advies. Uitgebreid as sortiment wijnen, gedistil leerd. bieren en frisdranken. Wijnkopen) Van Leerzem. Mo lenwater 137. Middelburg, tel. 13338, Troelstraweg 2. Vlissin gen, teL 60856. zkl4 Trouwen, uw receptie, koffieta fel en diner, ln Hotel Maldegem Beursplein, Vlissingen. 14 Hedenavond kaartavond ln café Traoljewerk te Westka- pelle. tel 01187 -1420 Aanvang TOERISME/ VAKANTIE VERBLIJVEN Doorlopende caravanshow van Constructam IT Spider bagagewagentjes Zeeuws Caravancentrum Voltaweg 10 (bij PZEM-cen- trale). Vlissingen Tel. 01184-65965. zkl2 Tc koop: caravan Adria 450, kachel, koelkast, voortent, bj. '76 6250,-. B, Steketee, Maal stede 19. Kapelle, tel. 01102 - 2489. PERSONEEL actieve agent voor 2 landelijke ochtendbladen te Vlissingen. In! 0155 '-1 of01672-2543. Gevraagd: nette taxichauffeurs Stratenkennis vereist. Tevens gevraagd part-time taxichauffeurs voor het weekend of enkele avonden. Taxicentrale VU Hendrikstraat 14, Vlissingen, tel. 01184-14090 Part-time chauffeurs gevraagd en een chauffeur voor het vervoeren van schoolkind, (enkele uren per dag). Taxicen trale Middelburg B.V., Molen berg 63-65, tel 01180-12600. zk25 Wij hebben plaats voor, aankomend moD Liefst opleiding tn Groenleer Machina Ooststraat 9, KipdV 01106-1656, Gevraagd: automonteur en part-time automonteur Garage Van Oorschot, Flessen- straat 12. Vlissingen, tel. 01184- 14607 of18046 zk25 Gevraagd: oppas TO clodhtertje van2.5J:voor dagen of 4 middagen p< vanaf 1 januari Men D !v ne, tel. 01184 - 64304. Werkster gevraagd voor 2 och» weck. Foto Etman, U Middelburg, tel 01180- V' DIVERSEN Snackerie 't Hapje VUsslngsestraat 7c. Oost-Souburg, nu ook Chln-Lnli om mee te nemen. Vers uit eigen keuktn. Weekendreclame: Nasi Rames speciaal 8,50 DE HAMER VAN NOPPEN BV (LIJSTENMAKERIJ) VAKKUNDIG INLIJSTEN VAN SCHI - RIJEN, PLAATWERK ENZ. RESTAll TIES. LIJSTEN PER STAAF, ALLEACff* SOIRES. BOUWEN EWOUTSTRAAT 3, VLISSINGEN TEL. 01184-12759. Gratis grond af te halen, bellen voor 10 uur vrijdagmorgen. Noordweg 23. Serooskerke, 01189-2273. k24 Problemen! .;,i Gebruik de praa'.iü UJn, anoniem. Grata i ln huweUJks-, drad sooniyke problem® BEL0118IHf Van 10-24 uur. 20-24 uur. Chr. Hulp»lJ1|L land voor mensen inM HYPOTHEKEN VOORTAAN UNIEK LAGE MAANDLASTEN DANKZIJ DE PLANHYPOTHEBI Bel even. wy kunnen u dan direct uitgebreid Inform mogeiykheden. Ook als u één huls wilt kopen of w lening en-of hypoth. wilt wyzlgen kunnen wij u vuu* FIN.KANT. VAN ZUNDERT, Vlncentlusstr. 48, Roosendaal. Tel. 01650-33200, tfwl tot21.00uur).

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1979 | | pagina 14