De Snelle Diesels Vw Gtroën. LEDER MODE AVM FAMILIE BERICHTEN Nieuw CX2500 D met 5-versnellingsbak. ORIGINELE LAMSVACHTKLEDING KORSTANJE - GOES BIEDT TE KOOP AAN: A. BUNGALOWS te: I. LANDHUIS KORSTANJE - GOES camptna ONDERNEMENDE JONGE MANNEN OPLEIDING TOT ZELFSTANDIG MELKHANDELAAR DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT 27 Sop maand •:-:0p maandag 30 oktober hopen onze geliefde ouders L. CIJSOUW X; M. J. CIJSOUW-KALAND X Shun 25-jarig huwelijksfeest te vieren S Hun dankbare kinderen S iv Cobi en Jos S: Els en André :|:j Marjolein. S S Gelegenheid tot feliciteren: maandagavond 30 S S oktober van 20.00 - 21.30 uur in het Badmotel Westkapelle. Grindweg 2 te Westkapelle S Felicitaties liefst tijdens deze receptie g ij Westkapelle. oktober 1978. Molenwal 11. x •:j; op zaterdag 28 oktober 1978 hopen onze lieve ouders en grootouders J. J. WIJKHUIJS jij: en S J. C. WIJKHUIJS-BAAIJENS jx •:j: him 40-jarig huwelijksfeest te vieren. jS S Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de jjj; S wens van hun dankbare kinderen en kleinkinde- :j:: iï ren. j:j: Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-17.30 uur in ;x jjj de ontmoetingsruimte van de Geref. Kerk te :j:j S Grijpskerke. jjj: jij: Grijpskerke, oktober 1978, j:j: C. Visstraat 5. :jj: Dankbaar en blij mocht ik uit het Ziekenhuis (Berg- zicht) en verpleeghuis Ter- valcke. naar huis terug ke ren, uw medeleven in welke vorm dan ook, heeft mij goedgedaan. In bijzonder H. H. doktoren en verple gend personeel van beide inrichtingen, mijn hartelij ke dank, ook mede namens mijn man en kinderen. A. SCHIPPER-OLREE Yerseke, oktober 1978, Emmastr. 1. Voor de deelneming aan ons betoond na het overlijden van onze lieve vader, behuwd vader en opa JAN PIETER FIEGEN betuigen wij onze oprechte dank. A. C. Paauwe-Fiegen J. M. Paauwe kleinkinderen Middelburg, oktober 1978, Klein Vlaanderen 109. Voor uw hartelijke blijken van medeleven als be toond na het onverwacht heengaan van mijn ge liefde vrouw, onze moeder en grootmoeder ANNIE POLS echtgenote van Karl Emde betuigen wij u hiermede onze oprechte dank. Uit aller naam: Karl Emdei 2270 Wijk auf Föhr (Dl.). Badenstrasse 106 (Dl.), 25 oktober 1978. Dankbetuiging Voor de betoonde deelneming bij het verlies van onze geliefde ouders, opa en oma, ADRIANUS GERARDUS LODIERS en JOZINA LODIERS-SMITS betuigen wij u onze hartelijke dank. Fam. L. Lodiers-van Bremen. Fam. C. Lodiers-van de Ven. S. Lodiers. 's-Heerenhoek, oktober 1978. Dankbetuiging Voor de vele blijken van medeleven ondervonden na het overlijden van onze geliefde broer, zwager, oom en huis genoot BAREND GEILMAN betuigen wij onze oprechte dank. Familie Geilman. Fam. Rijckaert vader en opa C. DE KROO Omdat het zo oyerweldigend was is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Uw medeleven heeft ons allen zo goed gedaan. Uit aller naam C. de Kroo-Aamoutse. Koudekerke, oktober 1978. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank, voor uw bewijs van medeleven, ontvangen na het overlijden van mijn zeer geliefde man. onze lieve zorgzame vader, groot- en overgrootvader ANDRIES DE VISSER echtgenoot van Johanna Cornelia Louwerse. Uit aller naam: J. C. de Visser-Louwerse Oostkapelle, oktober 1978. Gelieve geen geld en/of goederen af te geven aan mijn vrouw. A. M. van Meurs-van Voren, Koos Vorrinkstraat 10. Goes. W. P. J. van Meurs. de kranl Wie vandaag de dag diesel wil rijden hoeft zijn wensen op het gebied van snelheid, acceleratie, comfort en vormgeving niet langer te beperken. Citroen heeft diesels die hard rijden, rap optrekken, com fortabel zitten en ook nogbijzonder fraai zijn om te zien. Hun naam: uiteraard CX. Mooi, zuinig,snel, comfortabel en ongelooflijk stil vooreen diesel. Eén van de vele 2,5 liter diesels van Citroën heeft nu een nóg fellere accele ratie en verbruikt nóg minder brand stof dankzij zijn speciale 5-versnel- lingsbak. Hij rijdt enorm soepel en levert vergeleken met andere diesels grote prestaties. Wat dacht u van een top van 156 km/h? NXfet van een 0 tot 1000 m met staande start in 37,7 sec.? En van 0 tot 100 km, zelfs in 17,1 seconden? Het brandstofverbruik is bij 90 km/h 1 op 16,3, bij 120 km/h 1 op 12,3 en in de stad 1 op 11,2. Allemaal bijzondere presta ties van een bijzondere auto. Daarbij het feit dat deze CX, net als alle andere Citroën diesels, opvallend geruisloos is, maakt het geheel tot een volmaakte propositie. Bovendien wordt elke CX diesel - of het nu om de Confort, Super, Pallas, Break of Familiale gaat, al of niet met 5-versnellings- bak, airconditioning of stuurbekrachtiging - geleverd met de uitgebreide Citroën Kroon- garantie en tegen rijklaarprijs. Een reden te meer om een uitgebreide proefrit te maken meteen Citroën CX Diesel. (Met uitgebreid bedoelen we bij voorkeur een dag.) U rijdt al CX Diesel voor de rij klaarprijs van f29.215,-. Het insirumciiiciipaiieel vergroot het comfon en di veiligheid De belangrijkste schakelaars zijn per fin U kunt ze bedienen zonder het stuur los 'te laten. De vcgliggwg is formidabel. Twee hoogtcregclaars zorgen er voor dat de 4 hydropneumansche vecrelementen met ingebouwde schokdempers de CX altijd op cc afstand van het icegdek houden De stoelen zijn diep en zetten zoals een autostoel behoort 'en. Uw rug wordt door hel uitgekiende model volledig ontzien. BONT MET 20 Jubileumkorting eigen atelier repareren transformeren Nu 20 echte korting THE FURSHOP VAKBEKWAME SPOEDPASFOTO S Verst*it nare GOES - VLISSINGEN KRUININGEN - ETTEN ZIERIKZEE iedereen leest de krant iedereen leest in jacks, jasjes en mantels voor dames, heren en kinderen "~Molêüzêlnödëiiërj?kleuren- Prima kwaliteit en pasvorm! x Alle pnjsklassen!! 2 voorbeelden uit onze grote collectie De speciaalzaak in j Suède, leder en lamsvachtkleding Suède, Leder- en Lamsvachtkleding Meerminnestr. 1, Sluis, 01178-1522 Ook 's zondags geopend Winkelcentrum 'Trefpunt', Vismarkt, Hulst 01140-5659. 's Zondags van 2 tot 6 uur geopend. MAATSCHAP Vosmaertstraat 2 Goes. Tel. 01100-13830/ 13411. Na kant.tyd: 01103-1746. 's-GRAVENPOLDER: Van Hoekënstr.: geh. vrijst. nieuwb. bungalow m. inpand. garage en rondom tuin Esdoornstr. 68: nieuwb. schakelbungalow m. gar. en tuin (op zuiden). HOEKENSKERKE: Molenstr. 11a, fraai en geh. vrij op plm. 1890 m mooie tuin gelegen zeer dergelijke en riante bun galow m. grote extra garage, koelcel en bijgelegen schuur v. stallen en hooiberging. Een mooi object. Prijs n.o.t.k. OVEZANDE: Mooymanstr., 2 degelijke nieuwb. schakelbunga lows m. garage op"lek plm. 735 m2 grond. Koop som 228.500.- k.k. p. st. 's-HEERENHOEK: v. Zijlstr. (ongen)., degelijke nieuwb. bungalow met gar. en tuin. Kooppr.: ƒ248.000,- v.o.n NIEUWDORP Pr. Margrietstr. 53, degelijk, goed en geh. vrij ge legen bungalow met gar. en plm. 623 m2. eigen grond, Vr.pr. 185.000,- k.k. in Midden Zeeland, modem, ruim en degelijk ge bouwd in 1977, landelijk en geheel vrij gelegen op plm. 3 ha. grond, ged. boomgaard. Pracht object. Zie onze aanbieding woonhuizen en bedrijfspan den in de PZC van zaterdag a.s. Nadere informatie en bezichtiging: Vosmaerstraat 2 Goes. Tel. 011100-13830/13411. Na kant.tijd: 01103-1746 De Algemene Vereniging voor Melk- voorziening in Zuid-Nederland, die in het bijzonder de belangen behartigt van de melkhandelaren, biedtdn samenwerking met een vooraanstaand zuivelproducent in het zuiden des lands de kans om gedurende 8 weken intensief kennis te maken met het beroep van zelfstandig melkhandelaar. Niet in loondienst. Tijdens deze 8 weken ontvangen zij als stage-inkomen het minimum loon. Aan het eind van deze periode kunnen zij beslissen of zij al dan niet in dit beroep door zullen gaan. In dit tijdvak krijgen de toekomstige ondernemers deels in praktijk, deels in theorie een eerste Ook na de stage-periode kan de dan zelfstandig werkende ondernemer op een intensieve bedrijfs-economische en sociale begeleiding rekenen. Wij willen graag met geïnteresseerden in kontakt komen om hen te informeren over sociale positie, inkomensmogelijkheden, vestigingsplaats, e.d. Daartoe kan telefonisch of schriftelijk een afspraak worden gemaakt met de AVM, Raadhuisstraat 39, te Berkel-Enschot, tel.: 013-339100, (B), of met Campina Middelburg, Poelendaelesingel 4-6, te!.: 01180-14858. Goed nieuws voor mensen met aambeien: pijn kalmeert, jeuk stopt Er is een middel dat de eigenschap heeft de hinderlijke last van aambeien te verlichten. De pijn verdwijnt en de icuk stopt. Dat middel heet Spent preparation H Spent preparation H is een snel. dtrekt en afdoend middel bn de behandeling van aambeien Het bevat bovendien weefselvernieuwende bestanddelen Last van aambeien? Gebruik Spertt en vergeet ze. Sperti zalf en zetpillen JUFFROUW JANNIE MIJN SECRETARESSE KRIJGT EEN BABY KWEET UTIJDELIJK EEN ANDER de krant helpt u op weg

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 27