'tKiekkot in Hulst Kunst- en antiekbeurs een klasse Delft apart Filmweekeinde van Expositie „Getij" PZC/ kunst/cultuur Sherryconcert Krullen Films Muziektheater Urbanus Duo Bittere Honing Hf, Haal 29 ideeën in huis. kadokrant DIT JAAR VOOR DE DER TIGSTE MAAL scheepjes Vivaldi in Knokke VARA WIL BETTE MIDLER TOCH OP TV DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 21 Bittere honing Het Vlissingse concertprogramma gaat zondag - evenals vorig jaar - van start met een sherryconcert, waarin jonge Zeeuwse musici optreden Dat gebeurt in het Vestzaktheater, om half vijf Dan treden op Harry Schroevers (accordeon), Vlissinger van geboorte, die in het laatste jaar van zijn vakstudie zit aan het Brabants conservatorium de sopraan Etty Mechelen. die na een voorbereidende opleiding in Texel solozang studeer de aan de conservatoria van Rotterdam en Arnhem. Leen de Broekcrt (piano), in Oostkapelle geboren, in Den Haag studeerde aan hetconserva- torium. by Gerard Hengeveld en Adriaan Engels respectievelijk piano en orgel studeerde, en Clement van de Bulck klarinet i. aan het Brabants studeerde en in 1978 de Prix d' Exellence won. De uitvoerende musici zijn allen verbonden als docent aan de Zeeuwse muziekschool Vrijdag 3 november gaat onder auspiciën van „Uit" in hotel De Zwaan te Zuidzande een opvoering van de mini-musical „Krullen van Jezelf' met Sytha Bolt en Tetske van Ossewaarde. Dat is om 20 uur. Behalve het film weekeinde in Hulst - waarover elders op deze pagina meer - staan er de komende week drie filmvoorstellingen op het programma. Morgen - vrijdag - draait in het Middelburgse Kulperspoortheater „Stroszek" van Werner Herzog, dezelfde rolprent wordt zaterdag in De Villa in Goes vertoond In Stroszak vlucht Bruno met de stokoude heer Clemens Scheitz'en een hoertje voor het geweld van Berlijnse pooiers naar het droomland Amerika. Een ander soort geweld wacht hen op het bevo- ren land van Winsconsin. Een film met absurde humor en melodramatisch sentiment, die de kyker laat meeleven met de vreemdelingen in een ver bijsterend bar Amerika. Op woensdag in november draait in het Qity theater te Middelburg - 20 uur - ..Si c'était a refaire". van Claude Leloueh: een voorstelling, die door de ZVU wordt georganiseerd Het programma van .Jeugd en Muziek Zeeland" omvat morgen - vrijdag - een avondje muziektheater in het Vlissingse Vestzaktheater Daar kan men het muziektheater „Willem de Zwijger" zien en horen. Het bestaat int Maurice Horsthuis (viool). Fran Waller Zeper (mime), Teho Joling (mime). Leny Breedveld imime), Maarten van Regteren Altena (bas), Maud Sauer (hobo) Philip Bloemendaal (stem). Erik Mosterd (theatertechniek). Giel Cals zorgt voor de rekwisieten en Theo Joling voor het decorontwerp. Het muziektheater begint om 20.30 uur. De Vlaamse zanger-conferencier Urbanus van Anus treedt dit. weekeinde twee keer op in Zeeland Morgen - vrijdag - is hij te beluisteren in het Dorpshuis van Rilland (optreden begint om 20 uur), zaterdagavond speelt en zingt hij in De Speye in Sas van Gent (eveneens 20 uur), voor „Uit" (uitverkocht). Urbanus van Anus treedt sinds 1974 solo op. hij won in dat jaar de eerste prijs op het humorfeest van Heist. Hij maakte enkele platen en maakte vorig jaar een toemee door Nederland. In Axel concerteert zaterdagavond het duo Ferenc Hutyra i fluit i en Leen de Broekert (piano) Zij spelen in ,JDe Halle" werken van Hoffmeister. Martinu en Schubert. Het concert, georganiseerd door „Uit" begint om 20 Ferenc Hatyra <Jlicit)en Leen de Broekertzaterdagavond in De Halle'te Axel. De stichting Middelburgs Theater zei het winterseizoen zaterdag voort met een inkoopvoorstelling in het Middelburgse Kuiperspoorttheater. om 20 uur De Amsterdamse toneelgroep ..Vrij Spelgeeft dan een opvoering van ..A taste of honey" (Bittere honing) van Shelagh Delany Een spel, waarover Graham Greene na de eerste voorstelling in Londen in 1958 schreef, dat „het de frisheid bezit van Osbomes „Omzien in wrok" en zelfs een nog grotere rijpheid. Het opent eveneens nieuwe wegenmaar Shelagh Delanay, een jonge vrouw uit de arbeidersklasse van Lancashire, is het tegenovergestelde van wat men noemt de „Angry Young Man" in Londen, zij weet waarom en wanneer angry te zijn en waarom en wanneer te lachen De Belgische kunstenaarsgroep Het Getij exposeert van 28 oktober tot 13 november in de stichting ETC exposi tie aan de Molstraat te Bergen op Zoom. De tentoonstelling omvat plas tieken. olieverven en grafiek. Het getij bestaat uit Walter Brems (grafiek), Jacques Gorus (grafiek). Guido Mariman (grafiek), Karei Heymans (olieverven) en Willy Krcitz (plastieken). De opening van de ex positie vindt zaterdag 28 oktober om 16.00 uur plaats. De stichting ETC Ex positie is dagelijks geopend van 13.30 uur tot 17.00 uur. op zaterdag en zon dag van 13.30 uur tot 18.00 uur en op vrijdag van 13.30 uur tot 18.00 uur en van 19 00 uur tot 21.00 uur ^et Zeeuws-Vlaamse (niet com merciële) filmhuis 't Kiekkot houdt vrijdag 27. zaterdag 28 en zondag 29 oktober een filmweekeinde in Hulst. In 't Houtenkwartier worden per avond twee films gedraaid. Deze films zijn in de gewone bioscopen niet of zelden te zien. Men begint het filmweekeinde met 'Bor, een Franse kleurenfilm van Claude Faraldo. aanvang 20.30 uur 't Kiekkot omschrijft de film als volgt 'Zes individuen (vader, moeder, zoon en schoondochter, een straatveger en een jonge vrouw) ontstijgen als van zelfsprekend het alledaagse vervreem dend arbeidersbestaan om het onuitr sprekelijke geluk te ontdekken'. De tweede film die voor vrijdag op het programma staat is 'Ich liebe dich, ich tote dich' van de Duitser Uwe Brander. Deze kleurenfilm begint om 22.30 uur. De omschrijving: 'Met een trage came rabeweging wordt de filmkijker een ty pisch Duits doip binnengeleid, waar de schijnwelvaart alle taboes verdreven heeft. Toch blijven ook in deze wel haast. ideale samenleving regels te be staan. waardoor de stap van mens naar dier. van jager naar opgejaagde, bij zonder klein is. Schoolmeester Hannes Fuchs rebelleert tegen zijn zogenaam de vrijheid en ontwikkelt zich tot stro per Dat bekomt hem slecht'. Het zaterdagavondprogramma in 't Houtenkwartier beging (weer om 20.30 uur) met de Poolse film 'Goto l'Ile d'Amour'. Deze zwart-wit fiom met kleurenfragmenten is gemaakt door Walerian Borowczyk. Deze film duurde in de originele versie drie uur. maar werd bekort tot 93 minuten. De film handelt over een bediende van de heer ser van een eiland, die naar de top wil ten koste van alles. 'Eria minor', van Bertrand van Ef- fenterre. is een Zwitserse film op het Kiekkot-filmweekeinde in Hulst Van af 22.30 uur laat deze film zien hoe het burgerlijk intellect zich na de mislukte mei-revolutie in Parijs in 1968 wel kri tisch opstelt tegenover de maat schappij, maar er intussen niet onder uit komt om als een van de vele rader tjes aan de instandhouding van het maatschappelijk systeem mee te wer ken. Saillant detail: alleen vrouwen spelen de hoofdrollen. Volgens Van Effenterre is dat gedaan omdat de vrouwen de hedendaagse problemen veel pijnlijker ervaren. Het zondagprogramma begint om 20.30 uur met 'Ice' van Robert Kramer. Deze film beeldt de strijd van een re volutionaire groep tegen een fascis tisch systeem, dat de staat beheerst, uit. Deze film wordt gevolgd door 'HongerDeze computer-animatie film van Peter Folders besluit het filmwee keinde in Hulst Willem van de velde de oude: de Vliezee bij Terschelling. 1 1 -a Geef uzelf de van Scheepjes kado. Om de avonden te korten. Om het thuis gezelliger te maken. Om iets persoonlijks te kunnen weggeven. Kompleet met werk beschrijving (f 1,45). Makkelijk te maken, leuk om weg te geven. Natuurlijk Scheepjes Zoek met, koop Scheepjes. Immers. Scheepjes is de mode altijd een stapje voor. Met unieke garens, stramienen en hand werkpakketten. Bij Scheepjes maken ze het Verrassend veelzijdig. maakt zelfdoen gemakkelijker. Du jaar wordt voor de dertigste maal de Oude Kunst- en An tiekbeurs te Delft gehouden, en wie het klappen van de zweep daar zo'n beetje kent, verwachtte iets bijzonders voor dit lu strum. Twintig jaar werd immers gevierd met miniaturen uit het Koninklijk Huisarchief; het vijfde lustrum werd opge luisterd met zilver uit bezit van de Koningin. Wat zou er thans voor verrassing zijn? Men heeft het buiten de landsgrenzen ge zocht deze keer. In Delft is nu een bijzonder zeldzame collectie kunstschatten uit Hongarije te bewonderen, afkomstig uit het Nationale Museum van Boedapest. Hoewel in 1966 en 1967 in Parijs en Londen kunstschatten uit Hongarije getoond zijn. is de verzameling zoals die thans in Delft getoond wordt, uniek te noemen. Behalve de prachtige aquamaniel (1), uit het begin van de dertiende eeuw. zijn deze voorwerpen nog niet in West-Europa getoond. Er is van alles en nog wat. van prachtig tot curieus en ronduit afschuwelijk, zoals de meerschuimen pypekop (53) die de prijs voor het grootste horreur zou kunnen wegdragen, al is het technisch gezien een wonderwerk. Merkwaardig is ook het exemplaar van de Stefansk- roon dat in Delft tezien is. De echte kroon werd in het voorjaar van dit jaar aan het Hongaarse volk teruggegeven. Doch in 1967 had men een Hongaarse edelsmid de opdracht verstrekt, de Stefanskroon na te maken. Deze vrij nauwkeurige, maar toch vrije copie (de kunstenaar had de echte kroon met ge zien en moest werken naar tekeningen en foto's) is in Delft, ten toon gesteld. Alleen reeds deze 'Hongaarse Zaal' zou een bezoek aan Delft waard zijn. maar uiteraard hebben alle deelnemers (er zijn er dit jaar 36) hun best gedaan om op deze jubileumbeurs zo goed moge lijk voor de dag te komen. Het Prin senhof staat dan ook weer stampvol met de prachtigste dingen. Hoewel er nu al jarenlang geroepen wordt dat an tiek van topkwaliteit zo goed als on vindbaar geworden is, weten de grote Nederlandse antiquairs toch weer keer op keer de mooiste voorwerpen te ver- weiven. Hoogstens op het gebied van de schilderkunst en de beeld houwkunst is het aanbod aan werkelij ke topstukken heel gering geworden, maar toch zijn er ook hier weer tal van uitzonderingen. Wie geregeld antiekbeurzen in den lande bezoekt, zal constateren dat Delft een klasse apart is- deze all-round kwaliteit wordt op andere Nederlandse beurzen in de verste verte niet gehaald Wat de prijzen betreft: die stijgen nog steeds, maar terecht wees voorzitter Nystad erop dat er een verschil bestaat tussen 'duur' en 'kostbaar'. De voor werpen in Delft zijn kostbaar. Wie ech ter wel eens iets in Delft aangeschaft heeft, weet uit ervanng dat antiek van deze klasse van jaar tot jaar in waarde toeneemt, zodat 'het, kostbaarste voorwerp de voordeligste aankoop is' (zoals Nystad zegt). Wie veel geld te missen heeft, lean dan ook het beste in Delft kopen: beter is er in ons land wel niet te krijgen. Maar ook de liefhebber met een niet zo goed gevulde portefeuille kan in Delft fraaie zaken kopen; zelfs beneden de duizend gulden is er in menige stand iets goeds te vinden. En ook daarvoor geldt uiter aard dat die prijs in de loop der Jaren stijgt, al zal dat minder spectaculair zijn dan voor de zeer kostbare stukken. Er is zo verschrikkelijk veel te zien. dat ik enkel een paar dingen wil noe men. een paar opvallende (niet de be langrijkste. mogelijk). Hoogst zeld zaam is bijvoorbeeld de verguld-zilve ren schutterskroon die waarschijnlijk in Sas van Gent gemaakt werd tegen het einde van de zestiende eeuw. Hij werd gebruikt als teken van waardig heid voor de Schutterskoning, de kampioen bij het gaaischieten. De bo venrand van dit exemplaar toont vo geltjes in plaats van parels Dit cu riosum is te bewonderen bij Morpurgo. stand 6. Ander curiosum: de grote achterglas schildering (61.5 x 79.5 cm!) van Jonas Zeuner bij Castendijk (stand 32), het dansen om de vrijheidsboom op de Dam in Amsterdam, puntgaaf, gesig neerd en gedateerd 1795. Een voorstel ling die te denken geeft, ook nog! Heel zeldzaam is ook de op het laatste moment gearriveerde en daarom ner gens afgebeelde Balise gouden offer schaal bij Vecht (stand 14) waar men onder andere ook een fraai terracot tabeeldje (Sicilië, derde eeuw v-Chr) van een moeder met kind kan zien dat nog veel sporen draagt van de originele kleurige beschildering, en een prach tige dertiende eeuwse Madonna met kind uit de Maasvallei. Bij Schulman moet u niet verzuimen het schitterende gouden 20-guldenstuk van Koning Lo de wijk Napoleon te bekijken. Het is bijzonder zeldzaam en het kost, helaas. 24.000.-. Het is haast onzinnig zo'n paar voor werpen er uit te lichten, wanneer hon derden andere uw aandacht even sterk of nog dringender opeisen: de'prach tigste meubels, etsen, zilver, boeddha's, precolumbinaanse honden. klokken, porselein, tin. tapijten (o.a. het Sjah-Abbastapijt uit het Rijksmu seum (stand 11) en twee fraaie zestïen- de-eeuwse Apollo en Daphnetapis- serieën van Karchner/Dosso. bij Ny- stand-Lochem). De Beurs is tot en met 8 november open, en wel op werkdagen van 10-7. zondags van 1-5. dinsdag- en donderdagavond, van 7-10. Toe gang 750,s-avonds f 3.50. De fraaie cata logus kost 25r-1inclusief die van de Hon gaarse tentoonstelling). Die laatste kost los 10Treinreizigers kunnen voordelige trein-toegangbilletten kopen op vele sta tions. HANS WARREN KNOKKE - In de Heilig Hart-kerk te Knokke wordt op zondag 29 oktober een Vivaldi-concert gegeven door het Belgisch Kamerorkest onder leiding van Rudolph Werten Uitgevoerd zul len worden een concert voor Cello, een vioolconcert en een fluitconcert alle van Vivaldi. Het koor Cantabile uit Knokke zal onder leiding van de heer J Maertens een Gloria en een Magnificat, eveneens van Vivaldi, ten gehore bren gen. Het concert begint om 20.30 uur HILVERSUM - De VARA blijft pogin gen ondernemen om de show die op 17 oktober in Den Haag met Bette Midler werd opgenomen uit te mogen zenden. Bette had in haar contract laten op nemen dat zij mocht beslissen of haar show al dan niet op het scherm zou komen. De VARA heeft de uitzending voor aanstaande zaterdag vast gesteld. Na het optreden in Den Haag liet Bette weten „dat je de ene keer wint en de andere keer verliest". Deze keer had ze volgens haar zeggen verloren en ver bood de uitzending. Ze had, zo ver klaarde Bette na afloop, geen contact met het publiek gehad. Regisseur Charles Leeuwenkamp heeft daama alles in het werk gesteld om het programma toch op de buis te krijgen. Hij monteerde zijn opnames en liet die zien aan Aaron Russo, de manager van Bette Midler. Ook daama kreeg de VARA niet de zo gewenste toestem ming. Bette zelfheeft de show overigens niet zelf op band bekeken, maar liet zich informeren door haar manager. Russo zei daarover; Ais ze ue tape ziet dan wordt ze zo gedeprimeerd dat ik drie of vier dagen nodig heb om haar weer op het podium te krijgen". De Ameri kaanse vedette verzorgt momenteel optredens in Australië. Er bestaat momenteel nog dagelijks •contact tussen Leeuwenkamp en Rus so over het al dan niet uitzenden van het optreden. Mocht de VARA niet vóór zaterdag toestemming krijgen, dan wil men toch verder onderhande len om het programma eventueel op een later datum uit te kunnen zender. Attische Sianaschaal. «Kabeljauw op x'n Frans 800 gr kabel|auw filets, 1 citroen, uitjes, bieslook, peterselie, spijsolie, boter of margarine De fijngesnipperde uitjes, de bieslook en de peter selie in een vuurvaste schotel leggen. Daarop de filets Schijfjes met olie bevochtigde citroen aan toevoegen Met paneermeel bestrooien, klontjes boter bijdoen en 25 min. stoven in de oven Een delicatesse! Doe meer met vis, omdat 't zo lekker is. Proöuktschap voor Vis en Visproduklen. s-Gravenhage

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 21