THEO BOKSGALA MARINUSSEN AAST IN OP EEN REVANCHE Danny Mol lijkt al zeker van de Zeeuwse badmintontitel Ronde Duitsland is nieuw op de profwielerkalender PZC/ sport Zaterdagavond in sporthal te Vlissingen Zwart werk weegt zwaar 5 mee in de economie. Drie Zeeuwen naar NK power-lifting f4et Beste Opleiding voor scheidsrechter zaalvoetbal Witte Paard mag Belgen opstellen DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 19 Hel aantal mensen, in de E E G die werk verrichten zonder de fiscus te melden is schrikbarend toegenomen Men schat hun huidige aantal op 5 miljoen, wat neerkomt op 5% van de beroepsbevolking Zij vormen een bloeiende ondergrondse economie waar. om bepaalde redenen niet zo hard tegen wordt opgetreden U leest hier meer over m het 208 pagina's uni/runrn dikke Het Beste van NUVCmBCn VLISSINGEN - Tamelijk snel is DOS uit Vlissingen erin ge slaagd een stel jonge boksers klaar te stomen voor de wed strijdsport. Vorig jaar haalde een volledig nieuw en energiek bestuur de enige Zeeuwse boksclub uit het slop en begon te bouwen aan de toekomst. Tijdens een boksgala in de Vlissingse sporthal, begin dit jaar, werd voor het eerst de nieuwe lichting gepresenteerd. Uit de enorme belangstelling bleek, dat Zeeland nog altijd warm loopt voor deze vechtsport en voor DOS was dat een stimulans om verder te gaan. Zaterdagavond wordt de sporthal In Vlissingen opnieuw opgetoverd tot een schitterende boksarena En niet zonder trots kondigt DOS-voorzitter Izak de Mey aan: „Het wordt een uitstekend programma met minstens 15 partijen. Daarin komen negen boksers van onze eigen club in de ring. met natuurlijk Theo Marinussen als de grote publiek- trekker. Theo is weer helemaal terug en ik vernacht zaterdag erg veel van hem". Zelf is Theo Marinussen voorzichtig in zijn voorspelling. De robuuste Vlis- singer werd vorige week geveld door de griep en zag daarmee zijn voorberei dingen plotseling doorkruist. Maar Marinussen heeft al vaker karakter en doorzettingsvermogen getoond. Daar om stelde hij maandagavond, voordat hij aan een loodzware training begon: „Ik heb nog een hele week de tijd om m'n conditie weer wat op te schroeven. Natuurlijk krijg ik het zwaar tegen Achtmaal. Hij is immers een van de be tere A-klassers. Maar bang ben ik zekei niet van hem. Vorig jaar verloor ik hiei in Vlissingen. omdat de scheidsrechtei in de tweede ronde vond. dat ik aange slagen was Dat zit me nog altijd dwars Er was eigenlijk niets aan de hand. Ik was tegen een voltreffer van Achtmaal aangelopen en moest alleen weer even op krachten komen. Maar tot mijn ver bazing staakte de scheidsrechter toen de partij. Een paar weken later bokste ik in Amsterdam en daar had ik precies hetzelfde. Ook toen had ik het in de tweede ronde even lastig. Maar de scheidsrechter liet doorgaan en in de derde ronde pakte ik toch maar mooi de winst" Revanche Door die onbenullige beslissing kon Theo Marinussen zijn comeback in ei gen streek niet met een winstpartij be sluiten. Daarom aast hij zaterdag op revanche. „Hij bokst iets aanvallender dan ik. Maar ik kan hem wel opvangen als ik tenminste zaterdag mijn conditie weer op peil heb", bedenkt Marinus sen. Met 20 overwinningen in 41 wed strijden is Theo Marinussen veruit de meest geroutineerde bokser van DOS Vlissingen Vier jaar geleden bereikte AXEL - Zondag worden in Schevcnin- gen de Nederlandse power lift-kam- pioenschappen gehouden. Aan deze kampioenschappen zal ook worden deelgenomen door drie Zeeuwse krachtpatsers: Albert Harms. Rob Boers en Sjaak Elcnhaas. uit Terneuzen, die onlangs in Enschede het Nederlands kampioenschap bankdrukken met groot vertoon van macht voor zich opeiste, geldt ook voor zondag als een van de voornaamste kandidaten voor de titel in de zwaar gewichtklasse. Op de deelnemerslijst voor de bantamgewiehtklasse komt ook de naam voor van Rob Boers uit Axel. die voor de eerste maal op natio naal niveau zijn opwachting maakt. Dat doet ook de eveneens uit Axel af komstige Sjaak Elenbaas. die uit zal komen in de lichtgewichtklasse Zowel Boers als Elenbaas zijn pupillen van de Axelse krachtpatser Krijn Dobbelaar, die overigens in Scheveningen ont breekt wegens werkzaamheden. hij de A-klasse en van de vijf wedstrij den die hij daann bokste, won hij er drie en eindigde een duel onbeslist. Vorig jaar kwam dc Vlissinger niet in de ring. Achteraf zegt hij: „Toen zag ik het even niet meer zitten. De interesse was er niet meer, vooral ook omdat de club op springen stond. Later is er een nieuwe aanpak gekomen. Toen ik voor het bestuur gevraagd werd, kon ik het niet laten om weer te gaan trainen. Ik heb er nog geen moment spijt van ge had. DOS gaat nu weer de goede rich ting op. Er zijn genoeg jongeren, die erg enthousiast zijn. Er wordt hard ge traind en zo wil ik best nog een paar jaar doorgaan". van Willem van Hanegem bij RALGEX SPRAY voor verwarming van sportspieren. 'Broekjes' Met zijn 31 jaar is Theo Marinussen de enige bokser die overgebleven is van de oudere lichting. Trainen doet hij mees tal met André Step. Marinussen: „Die jonge gasten kijken nog te veel naar mijn naam. Ze zijn niet brutaal genoeg, maar dat komt nog wel. André Step. onze trainer, krijgt, me nog wel eens in de hoek. Daar heb ik een uitstekende sparringpartner aan". Van de 'broek jes' van DOS komen er zaterdag drie voor het eerst officieel binnen dc ring Dat zijn Bert de Waard, Johan Joziasse en Tonnie Tilroe. Iets meer ervaring hebben René Step en Piet Marijs, die ieder jaar tien wedstrijden achter hun naam hebben staan. Verder komen van DOS nog André Kik. Gerrie de Mey en Carlos Alejandros in de ring. De tegen standers zijn zo veel mogelijk gelijk waardig. Zegt trainer Henk Dik: „Je bereidt die jongens eerst voor op de wed strijdsport. Dat duurt ongeveer een jaar. dan zijn ze capabel om een wed strijd te boksen. Natuurlijk stuur je ze dan niet in de ring tegen een gerouti neerde jongen. Als je een wedstrijd or- ganïseerd, zoek je bij andere clubs te genstanders van gelijke kracht. Pas dan krijg je interessante wedstrijden". Het programma, dat. om 20.15 uur be gint in de Vlissingse sporthal, ziet er als volgt uit: Theo Marinussen (DOS) tegen Jos Achtmaal (Roosendaal). Rena Step (DOS) ten J. Masseurs (Roosendaal): Piet Marijs (DOS) tegen Ben de Kok (Breda); Bert de Waard (DOS) legen Jim Clayden (Breda); Johan Joziasse (DOS) tegen L. Schuleweit (Kerkraden Gerrie de Mey (DOS) tegen Leo Con- sten (Kerkraden André Kik (DOS) te gen Hermans Heerlen n Carlos Ale jandros (DOS) tegen Driessen (Lim burg); Tonnie Tilroe (DOS) tegen C- klasser van Bredase Ring (naam nog niet bekend). Het programma wordt gecom- plenteerd met de volgende partijen: LIssenberg (Schiedam) tegen Dugerij (Heerlen); J. Tameras (Heerlen) tegèn John Bogerts (Breda): Pieter Koort (Limburg) tegen Said Bouchlagni (Breda). Peter Holtus (Limburg) tegen G. Kramer (Schiedam): Van de Voorde (Schiedam) tegen. Masseurs (Roosen daal) en Leo van Rooy (Breda) tegen Adrie Franke (Schiedam). X X uit Reader's Digest THEO MARINUSSEN: ...geen revanche.. DEN HAAG (ANP) - De internationale kalender van de wielerwedstrijden voor profs in 1979 verschilt nauw elijks van het afgelopen jaar. Toege voegd is alleen de Ronde van West- Duitsland van 8 tol en met 11 augus tus, gelijktijdig met de Ronde van Groot Brittannié. De Amstel Gold- race, Nederlands enige eendagsklas- sieker is opnieuw voor paaszaterdag 1.4 aprili geprogrammeerd en valt volgend jaar na Parijs-Roubaix, dc koninginneklassieker in de hel van Noord-frank rijk, die voor 8 april op de agenda staat. De voornaamste profwedstrijden zijn in 1979 als volgt geprogrammeerd./ FEBRUARI: 4-10: Ster van Besseges. 7-11 Ronde van Andalusiê. 11 Grote Prijs van Saint-Raphael. 12: Grote prijs van Aix- en-Provence, 14-19. Ronde van de Mid dellandse Zee 17 Grote Prijs van Peymeinade. 18 Grote Prijs van Mon- tauroux 20 Grote Prijzen van Laigueglia en Antibes 24 Grote Prijs van Cannes. 28 Ronde van Sardinië 25: Grote Prijs van Valencia en SeillansDraguignan. 28 Grote Prijs van Monaco. 27-4 maart: Ronde van Le vant. MAART: 1 Sassaria-Caghan. 1-4: Ronde van Corsica.3: Omloop het Volk.4: Omloop beide Vlaanderen. Ronde van (Bel gisch» Limburg en Coppa Sabattini 7-14 Parijs-Nice. 9-14 Dwars door Ita lië 12-14 Driedaagse van de Westkust 17 Milaan-San Remo 18 Omloop van het Waasland 24-25: Criterium Natio nal (Fra). 25. Brabantse Pijl 30 Cata laanse Week APRIL 1 Ronde van Vlaanderen 4 Genl-We- velgem 5. Grote Prijs Pino Oerami te Wasmuel 8 Parijs-Roubaix 2-6 Ronde van Baskenland 14 Amstel Goldrace 15-19 Ronde van België 16-20 Ronde van Apuhë 17. Parijs Camenbert. 22 Luik-Bastenaken-Luik, 24: Waalse Pijl. 25-13: Ro 25-13 mei: Ronde van Spanje. 25-28: Ronde van InÜre et Loire. MEI: Rundum den Henniger Turm in Frankfort. 5-6. Ronde van de Oise (Proloog 4e) 6 Kampioenschap van MIDDELBURG - Evenals in Terneu zen wordt er medio november ook in Middelburg begonnen met een cursus voor zaal voetbalscheidsrechters. Zodra de veldvoetbalscheidsrechters- cursus in Middelburg is afgesloten kan worden gestart. De cursus duurt vijf avonden en is gratis. Ook op Walcheren en Zuid-Beveland is het tekort aan zaalvoetbalscheidsrechters nog groot en de KNVB-afdeling Zeeland doet er momenteel alles aan aan dit tekort zo snel mogelijk weg te werken. De kan didaten. die deze cursus willen gaan volgen, moeten minimaal 16 jaar zijn. Zürich 8-13: Vierdaagse van Duinker- ken 8-13 Ronde van Romandië 17-10 23-27 Ronde van Aragomé 21-28 Dauphine-Libéré JUNI: 6-10 Ronde van Luxemburg 9 Parijs- Bourges 13-17 Midi Libre 13-22. Ron de van Zwitserland. 18-21: Ronde van Audc 24 Nationale kampioenschap pen 27-23 juli. Ronde van Frankrijk. JULI: 31: Grote Scheldeprijs. AUGUSTUS: Ronde van Groot Brittamè. 6-11: Ron de van West-Duitsland. 11. Coppa Placcil2: Grote Prijs van Dortmund 13-18 Ronde van Nederland 20: Om loop van de Drie Valleien. 26: Wereld kampioenschap op de weg. SEPTEMBER 31: Grote Scheldeprijs. AUGUSTUS: 6-11 Ronde van Groot Brittanië. 6-11: Ronde van West-Duitsl: Coppa Plac- cil2 Grote Prijs van Dortmund. 13-18: Ronde van Nederland. 20 Omloop van de Drie Valleien 26: Wereldkampioen schap op de weg 1: Milaan-Tunjn 2 Ronde van Piemonte. 6-13 Ronde van Cataloniê 9: Grote Prijs van Fourmies. 13: Kam pioenschap van Vlaanderen. 15: Ronde van Lazio. 16: Grote Prijs van Is- bergues 19 Parijs-Brussel 23: Grote Landenprijs. 30' Grote Herfstprijs. OKTOBER: 2' Omloop van de Grensstreek. 2-7 Ster van de Beloften, de van Emilie. 7 Trofeo Baracchi. 13: Ronde van Lom- bardijen 14 Dwars door Lausanne. 21 Grote Prijs van Lugano. MIDDELBURG - De standen dagafdelingsvoetbai luiden: Res. le klas: Aardenbuxg 2 7-14. Steen 27-13, Jong Ambon 2 7-12. Zienkzee 2 7-9. Goes 3 7-7. Breskens 2 7-6, Patrijzen 2 7-6. HW 3 7-6. Noormannen 2 7-3, Walcheren 2 7-3. Axel 3 7-3. Vlissingen 4 7-2. 2e klas A: Hoofdplaat 2 7-11, Braauw l 6-10. Biervliet 2 6-9. Ria W 2 5-8. Terhole 1 7-8. Luctor 1 6-7. Clinge 2 7-7. Com. Boys 2 6-5. Hontenisse 3 5-4. SDO 2 7-4. IJzendijke 2 7-2. Schoondijke 2 7-1. 2e klas B: Hansw Boys 1 6-11. SDO 2 6-10. Cortgene 1 6-8, Vlissingen 5 6-8 RCS 3 6-7, Volharding 1 6-7 Rertesse 1 6-6. SVOWK 1 6-6. Dreischor 1 6-5. Kwadendamme l 6-4. Zeel Sport 3 6-0. Luctor 2 6-0 3e klas A; Vogelwaarde 3 5-9. Sluiskil 2 5-7. Koewacht 2 5-7 Terneuzen 6 5-7. Hulsterloo 2 5-7 HW 4 5-4. Terneuzen 5 4-3. Axel 4 5-3. Steen 3 4-1. Clinge 3 5-0. 3e klas B: Ooslburg 2 5-9. Terneuzen 4 5-8. Aardenburg 3 5-7. Philippine 2 5-6. IJzen dijke 3 6-4, Breskens 3 5-3, Groede 1 6-3. Oostburg 3 5-2 3e klas C: Zeelandia 3 7-13. Jong Ambon 3 7-10. Middelburg 5 6-7. Walcheren 4 5-6. Domburg 3 5-6. Zeel. Sport 4 5-5. RCS 4 5-4. Domburg 2 5-4. Noormannen 3 5-3. Vlissin gen 6 6-3. Walcheren 3 6-1 3e klas D: Lewed Boys 2 5-9. Robur 2 4-7. Middelburg 4 5-7. DFS 2 5-6. Lewed Boys 3 5-5. Robur 3 5-5. Hansw Boys25-4.Renesse2 4-2. Gogs 4 5-2. Zierikzee 3 5-1. te klas A: Terneuzen 8 4-8. Graauw 2 4-6. SDO 3 4-6. Axel 5 4-5. Graauw 3 5-5. Vogel waarde 4 5-4, Ria W 3 4-3. Terhole 2 5-3. Hon tenisse 4 4-2. Terneuzen 7 5-2. 4e klas B: Sluiskil 3 6-10. Com. Boys 3 4-8. Hoofdplaat 3 5-6. Philippine 3 5-4. Biervliet 3 4-2 IJzendijke 4 4-1. Com Boys 4 4-1. 4e klas C:Liberty 1 6-11. Middelburg 6 7-11. Noormannen 4 6-9. Zeelandia 4 6-9. Zeelan dia 4 7-9. RCS 5 5-7. Domburg 4 6-5. Vlissin gen 7 5-4. Zeel Sport 5 6-4. Zeelandia 5 6-3. RCS 6 5-2. Vlissingen 8 7-1 te klas D: Luctor 5-9. Volharding 2 3-6. Pa trijzen 3 3-6. Lowed. Boys 4 4-5. Patrijzen 4 5-6, Volharding 3 5-4. Luctor4 5-3. RCS 8 5-3. Hansw. Boys 3 5-3. RCS 7 4-0 4c klas E: Cortgene 2 7-14. Kwadendamme 2 6-10, Zonnemaire 1 7-10. Goes 5 7-8. Dreischor 2 7-7. Cortgene 3 7-7. Robur 4 7-6, Renesse 3 5-4. SVOWK 2 6-4. Renesse 4 4-3. Zierikzee 4 7-3, Hansw. Boys 4 6-0 MIDDELBURG - De standen van de Zeeuw se zaterdagcompetitie luiden als volgt: Tweede klas: VCK 6-10. SVD 5-9. ZSC 5-7. Mevo 5-7. Wissenkerke 6-7. Heinkenszand 7-6. Duiveland 5-5. Kruiningen 6-5. Hoede- kenskerke 7-5. Waarde 7-5. Cadzand 5-1 Res. eerste klas: Nieuwdorp 2 8-13. WIK 2 8-9. Yerseke 2 7-8. Apollo 2 7-8. Zaamslag 2 7-8. Wemeldinge2 7-8. Meeuwen 3 7-7. GPC 2 7-7. Krabbendijke 2 7-5, SSV 2 7-5. Tem Boys 3 7-5. SKNWK 2 7-3 3e klas A: Kats 7-11. Mevo 2 7-11. Heinkens zand 6-10. Kloetinge 3 7-7, Wissenkerke 2 6-6. RUlandia 3 7-6. SKNWK 3 6-3. DFS i 7-3. Bruse Boys 2 5-0. 3e klas B: Nieuwland 2 7-11. Nieuwdorp 3 7-11, Serooskerke 3 7-10. Dauwwendaele 1 6-8. Middelburg 1 6-7. Veere 3 7-5. Amemui- den 4 7-5, VDK 3 6-24. Borssele 2 7-3, Vlissin gen 1 6-5. 3e klas C: Tem Boys 4 6-10. Hoek 2 6-10. Kapelle 2 6-10, Sluis 6-8. Spui 1 6-6. Steen 1 6-5. Zaamslag 3 6-5. Yerseke 3 6-2. Spui 2 6-0. 4e klas A: WIK 3 7-12. Bruse Boys 7-10. Duiveland 2 7-10. ZSC 2 7-10. WIK 4 6-7 Brouwershaven 2 5-6, Mevo 3 7-6. Brouwers- R.ilgox is verkrijgbaar bi| iedere sporlarlikelenzaakol drogist OOSTBURG - Danny Mol krijgt aan staande weekeinde dc Zeeuwse bad- mintontitcl als het ware cadeau. Tenminste zo lijkt het aan dc voor avond van de Zeeuwse badminton kampioenschappen. Want de grootste rivaal van Mol. zijn club- en teamge noot Coen Valckenier. kan door een blessure aan de hand niet meedoen. En de overige Zeeuwen zijn toch niet echt sterk genoeg om Dannv Mol heus te bedreigen. Voor het eerst is deze keer gekozen voor Zeeuwse kampioenschappen die ingedeeld zijn aan de hand van de competitieklassen In het hoofdtoer nooi komen de spelers uit die mee draaien in de eerste klas van de dis trictscompetitie en in de landelijke competitie Daarnaast is er een tweede klasse kampioenschap en een derde klasse kampioenschap. De organise rende vereniging The Wings uit Koudekerke zorgt nog voor een ander unicum: er wordt gespeeld in twee za len. In de Van Duyvenvoordehal in Oost-Souburg spelen zaterdag de tweede klassers en zondag de derde klassers in het herenenkel. Maar gezien de inschrijvingsaantallen was het voor de organisatoren niet mogelijk om een strikte scheiding per klasse en per zaal aan te houden. Daarom zijn ook in Oostkapelle in de sporthal de 'Halve Maan' spelers aan het werk te zien. die niet aan het hoofdklassetoernooi mee doen. Het volledige hoofdtoernooi zit echter op zondag in Oostkapelle Daar moet een team met aan het hoofd wed- strijdleidster Frieda Hofland (en ver der Jan Rijnders. Matrijn Clowting en Simon Chnstiaansent zorgen dat onder het toeziend oog van hoofdscheids- rechter Hans Brand en bondsgedele- geerde Jan Peters alles op rolletjes verloopt In Souburg heeft Evelien Rijnders de touwtjes in handen. Zij wordt geholpen door Levien Vercoute- rerr. Pierre Francois en Betsie de Gra ve. Hoofdscheidsrechter is hier Frans ten Broeeke. Coen Valckenier dc grote afwezige en Danny Mol mede daardoor dc gedoodverfde kanshebber. Maar wat doet Tobi Lammers of vechter Nico Smolders9 Want één van die twee maakt kans op het beslissende mo ment tegen Mol te komen Bij het damesteam zijn de vraagtekens vrij groot. De vraag is of Nel Rinhena nog wel zo veel beter is als anderen Brigitte van de Water bijvoorbeeld, nu clubgenote van Nel Ririhena. is een ge duchte concurrente. Maar Brigitte van de Water mag niet. wil zij in de finale komen, te licht denken over de kracht van de niet meer in de competitie spe lende Ria Elliott Marijke van Driel en Am ta Lammers lijken toch weinig kans te maken omde hoogste eer mee te mo gen strijden. In het herendubbel moe ten Tobi Lammers en Danny Mol in staat geacht worden om hun titel te prolongeren Nico Smolders, en Ad Proos en ook het Wingsduo Cees haven 3 6-5. SKNWK 4 6-1 ZSC 3 3 6-0. 4e klas B: Oostkapelle 2 7-13. Meeuwen 4 7-13. Serooskerke 6 7-10. Domburg 1 6-9. Dauwendaele 2 6-6. Serooskerke 5 7-6. Veere 4 6-3. VCK 5 6-3, GPC 5 7-2. GPC 6 7-1. 4e klas C: VCK 4 6-11. GPC 3 5-8. Seroosker ke 4 7-9. Serooskerke 3 5-8. Nieuwland 4 6-5, Amemulden 5 7-4. Oost-Kapelle 3 7-5, Meeuwen 54-3. Dauwendaele 3 6-2, Meeuwen' 6 6-2. 4e klas D: Nieuwland 38-15. GPC 78-12, SVD 2 8-10. GPC 4 6-7. Hoedekenskerke 2 6-7, 's-Heer-Arendskerke 3 7-7. Apollo 3 7-7. Be velanders 3 6-6. Wolfaartsdijk 4 7-6. Nieuwdorp 4 6-5. Heinkenszand 5 8-3. Heinkenszand 6 6-0 4e klas B: Wolfaartsdijk 2 7-12. Kruiningen 2 5-10. Yerseke 4 6-10. Bevelanders 2 6-10. Wis senkerke 3 7-6. Wemeldinge 4 6-4. CoHjns- plael Boys 3 6-3. SSV 4 6-3. Kloetinge 5 6-2. Kapelle 5 5-0 4e klas F: Wemeldinge 3 6-12. ApoUo 4 6-9. Heinkenszand 3 6-7. Heinkenszand 4 6-7. Kloetinge 6 6-6. SSV 7-6. Wolfaartsdijk 3 7-6. Nieuwdorp 5 6-4. Hoedekenskerke 3 6-3. SVE 3 6-1. 4e klas G: Yerseke 6 6-11. Kapelle 3 6-4. Krabbendijke 4 6-7. Krabbendijke 3 6-7. RU landia 4 6-6. Kapelle 4 7-6. Apollo 5, 4-5. Waarde 2 6-5. Kruiningen 4 7-5. Kruiningen 3 4-4. Yerseke 5 7-3. Wemeldinge 5 4-2 4c klas H: AZW 3 6-12, Biervliet 1 5-10. Hoek 3 5-6. Oostburg 1 6-6. Com. Boys 1 5-2. Hoek 5 5-2. Cadzand 2 5-0 4e klas I: TemBoys 7 -10. Hontenisse 16-10. Koewacht l 5-8. AZW 4 7-8. Spui 3 6-6. Hoek 4 6-5. Racing White 2 6-5. AZW 5 3-2. Zaam slag 4 5-1. Tem Boys 8 6-1 basketbat Heren II: Marathon 2 4 8. Jumping Crabs 2 3 4. BV Souburg 3 4 4. RZB Matador 2 4 4. Voorwaarts 4 4. Delta Dunkers 5 4. HTS 5 4. Smith Dynamo 2 5 2 lieren III: Mevo 4 6. The No Goods 3 4. Mara thon 34 4 HTS232. Volharding3 32. United Stars 3 2 dames II: Kapelle 77 4 8. Voorwaarts 5 8 BV Hulst 3 6. Marathon 3 5 6. Volharding 2 5 4. BV Souburg 2 4 2. SC Veere 5 2. ZOF 0 0. Schedemond 1 0. Karrewiel 3 4 0. jongens-junioren: Scheldemond 4 8. Kar rewiel 5 8, Smith Dynamo "70 3 4. Seheldes- port, 3 2. Kapelle '77. 3 0. RZB Matador 3 0, Scheldemond 2 10. meisjes-junioren kadclten: BV Souburg 4 8. Scheldemond MJ 2 3 4. Smith Dynamo '70 4 4. RZV Matador MJ 4 4. SC Veere 2 2. Scheldemond MJ 1 3 2. Schim 1 1. Schelde mond 1 IScheldesport 1 0. Kapelle '77 3 0 jongens-kadetten:Smith Dynamo 7036. BV Souburg 4 6. Marathon 4 4, Scheldemond 2 2. Karrewiel 3 2. Scheldesport 4 2. RZB Mata dor 2 0 OOSTBL'RG - Standen districts competitie district Zeeland van de Nederlandse bad minton bond. lste klas: Avanü 2 46, Marathon 2 4 6. Sjuttul 1 4 6, Terneuzen 3 5 6. Pluumpje 1 3 a?. Jong Ambon 13 1. Sjuttul 2 3 0. Terneuzen 4 4 0 2ek!asafd. 1: Astroiden 1 5 in Zierikzee 158. DOK 1 4 6. Pluumpje 2 4 4, Wmgs 3 4 2. Ter neuzen 5 4 2, Avanti 4 4 2. Sjuttul 4 4 0. 2e klas afd. 2: Sinar 1 5 10, Avanti 3 5 8. Marathon 3 4 6. Wings 2 5 6. Astroiden 2 5 4. Sjuttul 3 4 2, DOK 2 4 0. Terneuzen 6 4 0. 3e klas afd. 1: Terneuzen 736. Astroiden 4 3 5, Jong Ambon 2 3 4. Sinar 2 3 3. Den OS- S AERT13 2, Terneuzen 8 3 2. Kortgene 2 31. Marathon 6 3 1 3 klas afd. 2: Terneuzen 9 4 6. Kortgene 1 4 6. Zierikzee 2 4 6. Marathon 5 3 4. Jong Ambon 3 3 2. Terneuzen 10 3 0. Smash 2 3 0. 3e klas afd 3: Astroiden 3 3 5. Smash 1 3 5. Terneuzen 12 3 5. Pluumpje 334. Wings 544. Avanti 5 4 3. DOK 3 3 O.k Stenge 2 3 0. 3e klas afd. 4: Marathon 4 3 6, Zierikzee 3 3 5, Stenge 1 3 5. Wings 4 3 4. Kolibrie 1 4 4, RiJ- landia 120, Temeuzen 1130. Astroiden 530. Outermans/Mickey Tilaley lijken nog de sterkste belagers te zijn. Zekerheid over de titel bij het dames- dubbel is er in feite ook al Want het duo Nel Ririhela/Brigitte van de Water moet een onneembare veste zijn voor de andere deelneemende koppels zoals bijvoorbeeld Corrie Siwabessy met Ria Elliotte of het Terneuzenduo Elvira Vermeulen met Marijke van Driel. In het gemengde dubbel verdedigen Nel Ririhera en Danny Mol niet samen hun titel Ze hebben er kennelijk de voor keur aangegeven om deze keer met een andere partner aan het werk te gaan. Het betekent in elk geval dat er hier een meer open strijd wordt gestreden dan in andere spelsoorten Het duo Tobi Lammers/Nel Ririhena zal immers niet onder willen doen voor de combinatie Danny Mol met Anita Lammers Een vraag is ook hoe het koppel Ad Proos met Brigitte van de Water uit de verf komt In de tweede klasse groep moeten er in totaal 50 par tijen worden afgewerkt, in de derde klas groep 85 en in de hoofdklasse 41. Zaterdag wordt er in Oost-Souburg ge speeld van 9 uur tot 2 uur en zondag van 9 uur tot 5 uur Dit kon alleen door de medewerking van de badminton vereniging Marathon en die van de tennisvereniging De Schelde. In Oost kapelle wordt op beide dagen van 9 uur tot 5 uur gespeeld. Een groepje tennis sers zorgde er hier voor dat de hal gedu rende deze twee dagen ten volle benut kon worden Op defoto. Net Ririhena en Brigitte van de Water UTRECHT - Tijdens de bondsraads vergadering van de Koninklijke Ne derlandse Schaakbond die zaterdag in Utrecht werd gehouden is het voorstel van de Schaakvereniging Het Witte Paard, dat werd ondersteund door de Zeeuwse Schaakbond, om een beperkt aantal buitenlandse spelers op te stel len. met grote meerderheid aangeno men. Het Witte Paard neemt hiermee een unieke plaats in dc Nederlandse schaakwereld in, omdat het de enige schaakvereniging is geworden die met buitenlandse spelers in de landelijke competitie mag uit komen. Het voor stel werd aangenomen met 206 stem men voor en 71 tegen. Het behelst dat Het Witte Paard met twee a drie buitenlandse spelers mag uitkomen, die in elk geval langer dan een jaar lid moeten zijn van de vereni ging Deze dispensatie heeft ook in Zeeland zelf gevolgen omdat op de laatste algemene vergadering van de Zeeuwse Schaakbond in Temeuzen is aangenomen dat de ZSB zich zou con formeren aan het KNSB-standpunt. Het is voor Het Witte Paard een eclatant succes, waar diverse leden zoals voorzitter Walter Cardon de laatste maanden hard aan hebben ge werkt. Het is duidelijk dat het eerste tiental van Het Witte Paard nu ver sterkt de competitie kan voortzetten' met. spelers als Gunter Deleyn, Eric,- Herman en Rudie van de Wynkele. Re né van Nevele Mare Janssens en ande ren. Voorts zal bij de KNSB worden be keken of deze dispensatieregeling ook voor andere verenigingen, die met het probleem van buitenlandse spelers te maken hebben, in de toekomst zal gaan gelden.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 19