/H Voordelig met de najaarsmode *qee ABN Spaarplan: uw geld automatisch laten groeien. Wij helpen. V-A-G ABN Bank 'Eg 599,- 499,- Wie een auto zoekt kan bij ons in één uurtje tijd voor vele jaren geld verdienen SINGER WILT U UW WONING VERKOPEN? bevaren matroos VERBOUWINGS UITVERKOOP DOORLOPEND KREDIET GEMEENTE K0RT6ENE 12 PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 26 OKTOBER 1978 Neem dan contact op met 'VAN DER MAAS' B.V. Wij hebben op ons kantoor een computer waarin uw woning direct wordt opgeno men. Reeds de volgende dag wordt uw woning aangeboden aan de bij ons ingeschreven woningzoekenden. Wilt u meer over dit systeem weten? Kom dan even bij ons langs. Ons adres is: Badhuisstraat 23, Vlissingen tel. 01184-18310 Na kantooruren: 01188-2349 of 01184-63654. Gevraagd voor motorschip 'Honte' 1000 ton, goed loon. Sollicitaties richten aan: A. de Graaf tel. 01172-2262, Evertsenlaan 14, Breskens. (met toestemming van K.v.K. 21/10) 60 klassebankstellen 50 eethoeken 40 salonkasten 30 salontafels 20 aparte fauteuils 10 slaapkamers HAAST U! DE JONGE HOEK van DUKE VOOR GOEDE MEUBELEN Dorpsstraat 123, Heinkenszand Tel. 01106-1482 Vrijdagavond koopavond Men noemt het: Uw geldreserve van f 2.000,- tot 100.000,-. Voor betaling van onver wachte hoge rekeningen. A/s aanvulling op uw vakan tiegeld. Als reservepot. Bovendien: Geen boetes. Drie aflossingsvrije maanden. Eerste jaar alleen rente. Bel ons of kom eens langs, ook 's zater dags tussen 10.00 en 12.00 uur. U kunt eventueel een afspraak maken voor een bezoek aan huis. De burgemeester van Kortgene maakt ter voldoening aan het bepaalde in de wet op de ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 27 oktober 1978 ge durende een maand ter gemeentese cretarie voor een ieder ter inzage ligt: -de le herziening van het bestem mingsplan zomerwoningenterrein 'De Zandkreek 1965'; - het besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 19 september 1978, nr. 860/255, 4e afd. r.o. tot goedkeu ring van deze herziening. Omdat tijdens de procedure geen be zwaren zijn ingediend tegen de herzie ning is niemand gerechtigd om beroep bij de Kroon in te stellen. Kortgene 26 oktober 1978 De burgemeester voornoemd, L. M. van der Weele, wnd. Als u volop met de mode mee wilt doen, kan dat echt voor weinig geld Uw Singer naai- machine helpt u zo iets nieuws te maken; volgens de laatste mode, met de nieuwste stoffen Een avondje gezellig aan de slag, en u zult merken; u kunt alles met uw Singer naaimachine.^ En nü profiteert u van eèn forse najaarskorting op twee échte Singers: Singer 161 Merritt met f 140,- korting Superlichtgewicht zig-zag, vnje arm, flexisteken, siersteken, knoopsgaten. 3 naaldstanden, platliggend doorzichtig spoelklosje voor de naald, khkvoetjes, ingebouwde motor Nu van voor 1UOJC VUUI uc Lichtgewicht zig-zag, vnje arm, rote rend spoelmechamsme, knoopsgaten, platliggend doorzichtig spoelklosje voor de naald, 3 naaldstanden, khkvoetjes, ingebouwde motor. Nu van L63@^- voor Zo zijn er nóg 'n stuk of 10 échte Singers. Allemaal van supeneure kwaliteit voor beter en prettiger werk. Een handelsmerk van The Singer Company. icuuiicmuen, Nieuwe Singer naaimachines met origineel Singer garantiebewijs zijn alleen verkrijgbaar in een echte Singerwinkel. Middelburg: Segeerstraat 9a. tel 12165. Goes: Wijngaardstraat 47. tel. 15172, Oostburg:Brouwerijstraat 59. tel 2064.Terneuzen: Noordstraat 30. tel i266i .Zierikzee:VerreNieuwstraat7. tel 2750 We praten hier over geld, dat u anders beslist teveel zou hebben uitgegeven. Jarenlang. Daarom moet u even bij ons binnenstappen en(nee, de modellen hoeft u nog niet eens direct te zien, die lopen niet weg!)eerst alles weten over: ons V.A.G Financierings- Voordeel ons V.A.G Inruil-Voordeel ons V.A.G Verzekerings-Voordeel «ons V.A.G Onderhouds-Voordeel Als we de hele krant ter beschikking hadden, zouden we het hier ter plekke haarfijn uit de doeken doen. Maar nu moeten wij u vragen om even naar onze showroom te komen. In uw eigen belang! Wie bij ons langs komt merkt dat hij geld verdient. 1 SR Uw V.A.G dealer voor Volkswagen en Audi: AXEL Autobedrijven Jos Voet B.V. Tel. 01155-1500 BROUWERSHAVEN'Automobielbedrijf Slager B.V. Tel. 01119-344 GOES Garage Van Strien B.V. Tel. 01100-14840 OOSTBURG Auto Dekker Oostburg B.V. Tel.: 01170-3751 ST. ANNALAND Fa. P. Dekker en Zn. TeU)1665-2454 KLOOSTERZANDE Autobedrijven Jos Voet B.V. TeL 01148-1412 Autobedrijven Jos Voet B.V. Tel. 01150-3456 Auto Poppe Walcheren B.V. Tel. 01184-19610 Garage Van Strien B.V. Tel. 01131-16091 Er is maar één manier om écht flink te sparen. Om naar een bedrag toe te gaan waar u houvast aan hebt. En dat is regelmatig sparen. Toch komt dat er in de praktijk vaak moeilijk van. Daarom is er het ABN Spaarplan. Dit zorgt bijna ongemerkt voor die nodige regelmaat. Want per maand, kwartaal, halfjaar of jaar wordt er een vast éénmaal afgesproken bedrag automatisch overgeschreven van uw Privé-rekening naar een Spaarrekening. Zodat er een mooi bedrag ontstaat zonder dat u er omkijken naar hebt. Advies: rustig beginnen. Verhogen kan altijd nog. Maak een rustig begin, om te voorkomen dat een bepaald periodebedrag te 'zwaaP blijkt te zijn. U kunt beter het spaarbedrag verhogen zodra u merkt dat dat gemakkelijk kan. De minimale spaarbedragen zijn: f25,- per maand, f75,- per kwartaal, f 150,- per halfjaar en f300,- per jaar. Bij Spaar- deposito's met opzegtermijn geldt per maand en kwartaal een minimum van f 100,-. U kunt bijvoorbeeld automatisch sparen met een gewone Spaarrekening, een Spaar-Extra-rekening, een Girospaar rekening of een Spaardeposito met opzegtermijn. Ook Zilvervloot-sparen is mogelijk via het ABN Spaarplan. ABN Spaarplan. Het is zó voor u verzorgd. U bent vanzelfsprekend van harte welkom in ieder ABN-kantoor, maar als u 't nog eenvoudiger wilt, vul dan de bon in. Dan neemt uw ABN-kantoor contact met u op. Wilt u telefonisch contact met mij opnemen, want Ik wil een ABN Spaarplan Ik wil mijn bestaande Spaarplan verhogen Ik wil nog meer weten over het ABN Spaarplan Ik ben telefonisch bereikbaar onder nummer Postcode:Plaats: In ongefrankeerde envelop zenden aan: ABN Bank, Afdeling 1D 50,Antwoordnr. 1555, 1000 PA Amsterdam. Av

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 12