{•Walraven MANTELS energieke beheerders 99,- k Westland Utrecht Hypotheekbank Die strijkbout gaat de deur uit. U mag best weten dat er maar één echte Melba Toast is... WUN PAK HUIS voor de Hollandse herfst en winter FLASH MODEMARKT Zet 'n Kleintje in de PZC. Daar doe je goeie zaken mee. Dat er oneerlijke mensen op deze wereld rondlopen, kan Frits van Willigen niet helpen. Dat een van die mensen brood zag in een glimmend-rode „Sport Super" met lichtgewicht frame en 10-speed derailleur,kan Frits van Willigen even min helpen. Kortom: datz'n nieuwe fiets gejat is kan Frits van Willigen niet helpen. Maar dat hij z'n framenummer niet aan de politie kan opgeven, omdat-ie het niet behoorlijk heeft genoteerd, dat is gewoon ongelooflijk van Frits van Willigen. Want nu wordt het voor de politie nóg moeilijker om hem te helpen. Jvj| Voorkoming misdrijven: een zaak van de politie èn u. 10 KARMAN POSTZEGl.l.S MIDDKI.IU'RC, LANGE GEERE 4 open op donderdagmiddag en vrijdagmiddag 13.30-18.00 uur. Zaterdag 9.30-12.30 en 13.30-17.00 uur, en vanaf don derdag 2 november ook op de koop avond. De bakkers van Buitoni maken hun heerlijke, knapperige, goudbruine Melba Toastjes speciaal vooru! Er is dan ook maar één bedrijf in heel Europa dat het originele recept mag gebruiken en daarom ook als enige de originele naam Melba Toast mag voeren Buitoni Alleen Buitoni maakt de echte Melba Toast® JAC. HERMANS Jac. Hermans Wijnpakhuis vraagt met spoed voor 2 filialen in de provincie Zeeland die in het bezit zijn van het vereiste vakdiploma en die na een korte inwerkperiode de zelfstandige funktie van beheerder kunnen gaan vervullen in één van deze Wijnpakhuizen. leeftijd 25-40 jaar wij bieden een uitstekend salaris en goede sekundaire arbeidsvoorwaarden Jac. Hermans heeft een eigen pensioenfonds, dat ingaat op 60-jarige leeftijd. Indien u belangstelling heeft voor deze funktie, ontvangen wij gaarne een met de hand geschreven brief, met pasfoto, waarin een korte opsomming wordt gegeven van ervaring, opleiding, leeftijd enz. Brieven te zenden aan: JAC. HERMANS WIJNPAKHUIS B.V.. LAANSTRAAT 2,3762 KD SOEST. Wie nadere inlichtingen wenst, kan telefonisch kontakt op nemen onder nummer 02155-10404, toestel 148. Ontwerp en advies Woning- en utiliteitsbouw bungalowbouw verbouwing e onderhoud renovatie Wij kunnen op KORTE TERMIJN zorgen voor a. het bouwen van uw BUNGALOW of WONING b. MACHINAAL TIMMERWERK, zoals kozijnen, trappen, lijstwerk, deuren etc, tel. 01180/1 15 56 Noordweg 487 - Middelburg. S t e r d a m In zuiver wol, leer, suède of bont ook op korte modellen Er is een grootse kollektie Zeer laag geprijsd Deze week zuiver wollen mantel Alleen bij WIJNGAARDSTRAAT 32 TE GOES (150 meter vanaf de Grote Markt, t.o. Radio Terako) SCHELDESTRAAT 26, VLISSINGEN (hoek Kasteelstraat) GEOPEND OP DINSDAG t/m ZATERDAG van 10 tot 18 uur. HOGE RENTES Pandbriefbilietten De huidige rente is 814% (effectief rendement 8,50%). In coupures van f 1.000,- en f 10.000,-. Aan toonder. Groeit in 5 jaar naar resp. f 1.504,- en f 15.040,- Na twee jaar reeds inwisselbaar tegen rente-aan passing. Rente ingaande de le en 16e van de maand. Spaarpandbiljetten De huidige rente is 8,6%. Groeit in een vaste loop tijd van 5 jaar naar f 1.000,- resp, f 5.000,-. Aan toonder. Het huidige aankoopbedrag is f 660,- resp. f 3.300,- (door afronding op f 5,- resp. f 25,- naar beneden wordt het effectief rendement 8,67%). Dagelijks ingaande rente. Verkrijgbaar bij kantoren van Westland/Utrecht Hypotheekbank. uw assurantieadviseur of makelaar Middelburg, Markt 65,01180-3 80 00 VOORKOMING MISDRIJVEN PROVINCIALE ZEEUWSE COURANT DONDERDAG 26 OKTOBER 191

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 10