spelden voor penningmeester Van Liere bij afscheid van Vlissingen Keetie heeft angst voor het langste uur van haar leven Thoolse damclub organiseert morgen uniek jubileumtoernooi sneldammen PZC/s Vermoeide Karpov laat winst opnieuw glippen INDUSTRIEBOND NKV IS TEGEN SPONSORING WIELERPLOEG DAF VAN TURENHOUT ONDERSCHEIDEN won driekamp Kioosterzande RONNIE PETERSON DOOR COLLEGA'S BEGRAVEN Catharina sport 13 naar de bekende zure druiven. De scheidsrechter en zijn twee assistenten hadden ook niets gemerkt. Donderdag na het afbreken van de 22e partij had Karpov een nieuwe klacht. Kortsjnoi zou zijn lopers op hinderlijke wijze i met een hoek erini voortbewegen. Kortsjnoi reageerde daar nauwelijks op tot Schmid hem daarover aansprak. De tweekamp werd zodoende weer in de sfeer van de kinderspeeltuin getrokken. Algemene werd vrijdag in Baguio ver wacht dat Karpov zaterdag uitstel van de 23e partij zal vragen. Daar heeft hij nog eenmaal zoncer opgave van rede nen het recht toe. Het verdere verloop van de 22e partij, die donderdag werd afgebroken na de 47e zet van wit i Karpov) hervat Het zettenverloop is: 47 a3xb2. 48 Lb4-d2 Te2-e7. 49 a2-a4 Te7-d7-, 50 Kd3-c2 Kg8-h7,51 Tb8xb2 h6-hó. 52 g4xh5 Pe8-d6. 53 Tb2-a2 Pd6xf5, 54 a4-a5 Pf5-d4 -55 Kc2-c3 Pd4-c6.56 a5-a6 Td7-d5.57 Ld2-f4 Td5-(5. 58 Lf4-d6 T15-d5. 59 Ld6-g3 Td5-g5. 60 Lg3 f2 Tg5xh5 61 Kc3-c4 Pc6-a5-, 62 Kc4-c3 Pa5-c6. 63 Kc3-c4 Pc6-a5- 64 Kc4-c3 Pa5-c6, remise. juniorenvoetbal VLISSINGEN - De uitslagen van het ju niorenvoetbal van zaterdag 9 september zijn. A-JUNIOREN: HOOFDKLAS A JUNIOREN Vlissingen AI - Amemuiden A13-KJoeiinge AI - Temeuzen A10-1Steen AI - RCS A11-0: Middelburg AI - HW A17-0; Tem Boys AI - Yerseke A 14-2 G ROEP AII: Apollo AI - SKNWK A12-3. DFS A I ZSC AI 0 0: Robur A I KapeUe A14-1. GROEP A III: Goes A II - KrabbendiJke A I 7-0, Yerseke A II - Hoedeksnerke A I 1-3. Pa trijzen AI - Kruimngen A12-4; Volharding AI - Kloetlnge A II 2-1 GROEP A IV: Dauwendaele A I - Nieuwdorpo A 18-0. Oostkapelle AI - Middelburg A n 1-2; RCS AII - Zeelandia AII1-4: Middelburg A HI - Borssele A11-3. Meeuwen AII - Vhssingen A II 0-9 GROEP A V: Noormannen A I - Meeuwen AI 1-1. Serooskerkc A I - Zeelandia A I 1-0: Zld. Sport A I - Veere A I 1-5: Jong Ambon A I - Walcheren AI 3-1 GROEP A VI: Philippine A I - Com Boys A I 1-3, Temeuzen A II - Schoondijke A I 1-0; Biervliet AI - Breskens A15-0, Hoofdplaat AI - Sluiskil A17-0; Sluis AI - Aardenburg A15-1. GROEP A VII: Hulsterloo A I - AZW A10-16; Koewacht A I Terhole A I 3-2 HW A II - Clinge A12-1Honlenisse AI - Hontenisse A n 6-0; Zaamslag A I - Axel A I 1-3 B-JUNIOREN: HOOFDKLAS B JUNIOREN; Goes B I - Zierikzee B I 5-2. Kwadendamme B I - Hon tenisse B I 7-0; HW B I - Robur B I 4-2: Com Boys BI - Temeuzen B10-1. Middelburg BI - Vlissingen B I 2-0. GROEP B II: Mevo B I - SVOWK B I 13-0; Renesse BI - Brouwershaven B10-0; WTK BI - Duiveland B I 0-10; SKNWK B I - Bruse Boys B I 18, Zonnemalre B I - DFS B I 1-2 GROEP B III: Corgene B I - Domburg BI 5-1 Veere B I - Meeuwen BI l-l Bevelanders BI - Serooskerke B 14-0. Colpl. Bovs BI - Oostka pelle B I 6-0 GROEP B IV: Vlissingen SII - Zeeland Sport B I 0-1 RCS B II - Jong Ambon B 11-2: Zeel andia B I - Middelburg B112-2: VCK B- RCS B 10-8. Walcheren V. - Dauwendaele B11-2. GROEP B V: Goes B II - "s-Heer-Arendskerke B I 0-3 Heinkenszand B I - Wolfaartsdijk B I 2-3. SVD BI - Nieuwland B 17-1. Amemuiden BI - Luctor B10-0. Patrijzen BI - Lewedorpse Boys B I 0-1 GROEP B VI: Yerseke B II - RCS B IH 0-3; Zeelandia B II - Vlissingen B III 2-2: Robur B II - KapeUe B II 1-1 Zeeland Sport BII - Noormannen B 12-6. RCS B IV - Kloeünge B H 5-1. Wolfaartsdtjk B n - Middelburg 3 IH 3-0. ZATERDAG 16 SEPTEMBER 1978 HILVERSUM-Frits van Turenhout. bij de meerste radio luisteraars en televisiekijkers bekend als 'Ome Frits van de toto en de voetbaluit slagen'. is benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. De ver sierselen werden hem vrijdag tij dens een druk bezochte receptie in Hilversum opgespeld door loco burgemeester G. R. Freeman. De receptie betekende een afscheid van de KRO van Van Turenhout. die na een 46-jarig dienstverband we gens het bereiken van de pen- sioengerechtigce leeftijd deze om- roepzuil heeft verlaten. Bij de KRO. waarbij hu op 27 april 1932 zijn intrede deed in een admini stratieve functie, bracht Van Turen hout het tot hoofd van de stu- diodlensts Zijn grote bekendheid bij de buiten wereld verwierf hij echter door het organiseren van de 'kanjer-koning competitie' van sportvissers maar vooral door het presenteren van voetbaluitslagen en de toto. aanvan kelijk alleen voor de radio, later ook voor de televisie. GROEP B VII: KloetlngeBI- Wemeldinge B I 7-2. Kruimngen B I - Hans wee rise Boys B I 1-3 Kapelle B I SSV B I 1-5; Waarde B I - YersekeB I 1-4. Krabbendijke B I - apoUo BI 3-1. GROEP B VIII: OostburgB I - Hoofdplaat BI 2-0. Aardenburg BII - Sluis B13-2: IJzendijke BI - Aardenburg B11-5. Hoek BI - Biervliet B I 1-0 GROEP B IX: Vogelwaarde B I Tem Boys B 10-0. Temeuzen B II - Clinge B 12-3. Ria B I - Steen B I 1-6. AZW B I - Koewacht B 13-1; SDO B I - Axel B I 0-1 GROEP B X; Axel B II - Zaamslag B I 0-9; Graauw B I - Corn Boys B II 5-3. Steen B II HW B II 2-1, Terneuzense Bouys B n - Ter- neuzen B III C-JUNIOREN- GROEP C I: DFS C I - ZSC C II 12-0. Bruse Boys CI - Zonnemaire C116-0: Duiveland CI - Zierikzee C I 1-5: SKNWK C I - Mevo C I 0-8; Zierikzee CII Renesse C10-7. DreischorCI - ZSC C 10-17. Mevo C II - Brouwershaven CI 2-6. GROEP CII: OostkapeUe CI - Colpl. Boys CI 2-0. Veere C II - Wissenkerke C I 3-0. Seroos kerke CI - Bevelanders C13-2, Domburg CI - Noormannen C I 4-2. Meeuwen C I - Cortgene C I 6-0; 7/9 Wissenkerke C I - OostkapeUe C I 0-2. GROEP C III: GPC CI - Zeiand Sport C118-0: RCS C I - VCK C12-1Nieuwland CI - Zeelan dia C I 0-3 Amemuiden C I - Middelburg C I 2-2; Walcheren C I - Vlissingen C 11-2 GROEP CIV: Vlissingen CIIII - Amemuiden CII3-4: Middelburg C V - Walcheren C H 0-2; Zeelandia C II Meeuwen C II3-2; GPC C n - Middelburg CIV 8-0. RCS CIV - Dauwendaele CU 3-4. GROEP C 5: Dauwendaele C I - Kwaden- damme C10-1Middelburg CII - VolhardingC 12-3. Patrijzen CI - SVD C12-0, Nieuwdorp CI RCS C II 2-0; Borssele C I - Vlissingen C II Vlissingen C II n.o.g GROEP C VI: KloeUnge C III - SSV C II 1-4; Yerseke C II - RCS C III 0-4; Goes C II - Ka pelle CIII0-1Walcheren CIII - Middelburg C II 1-0; Krabbendijke C II - RoburC III Robur C III n o g. GROEP C VII:Apollo C l - Luctor CI 5-1Ro bur C I Wolfaarisdijk C I 6-0: KapeUe C I - Goes C I 0-1s-Heer-Arendskerke C I - Ktoeiinge C 11-2 GROEP C VIII: KloetlngeCII - Krabbendijke C I 0-4. Robur C II - Kruimngen C I 3-1; Ka peUe CII - Rillandla C10-9: Hansweertse Boys C I - Yerseke C 11-7 GROEP CIX: AardenburgCI - Groede C10-9; Breskens C II - Sluis C I 0-9. Oostburg C II - OostburgCI 116.CadzandCI-BreskensCI 3-2. Schoondijke C I - Hoofdplaat C I 6-1. GROEP C X: Biervliet CI - IJzendijke C12-2; Temeuzen C II - Hoek C I 1-5; Terneuzense Boys C II - Sluiskil C I 0-5; Zaamslag C I - Philippine Cl 1-1 GROEP CXI: HW CI - Terneuzense Boys CI 3-1; Axel C I - Temeuzen C I 0-0. Steen C I - Hontentenisse C I 0-0; Vogelwaarde C I - Koewacht Cl 4-1 GROEP C XII: HW CII-Clinge C10-3; AZW CII-GraauwCl 1-12: HontenisseCII-Steen CII5-1Terhole CI Axel CII10-0. Temeuzen CIII - Hulsterloo C 13-3. GROEP C XII: Clinge C H ZaamslagC n6-0; Sluiskil C II Hoek C n 10-2: Terneuzense Boys CIII Vogelwarde CII1-3; Terneuzense Boys CIII - Vogelwaarde CII1 -3: Temeuzen C IV- HWCIII 2-1. venge Eendracht-secretaris Jan van Akkeren is over dit aantal lichtelijk teleurgesteld Eerlijk gezegd had hij op een wat. groter deelnemersveld gere kend. In de voorronden zullen de deel nemers over twee groepen worden ver deeld: Groep I Aagtekerke I. Middel burg I Middelburg II. Tholen ijunioren l. Sint-Laurens II. Lammerenburg I. Sint- Philipsland ijunioren) en Zierikzee: cn groep II Aagtekerke II. Middelburg III Middelburg ijuniorem. 's-Grwvenpolder I. Tholen I. Tholen II, SinULaurens II en Souburg. Van elk van deze twee groepen plaatsen zich de bovenste vier teams in de 's middags te verspelen finales, de overige nemen plaats in het troosttoemooi. Prijzen zijn er onder an dere voor de groepswinnaars in de nud- dagwedsi rijden, de bestejumorenteams en de individuele spelers met de hoogste score.Het toernooi begint om 10.00 uur in het recreatiecentrum "De Haeftmge' in Sint Maartensdijk OOSTBURG - Dc Catharina zwcmclub uit Koewacht heeft onder gunstige weersomstandigheden de zwemdric- kamp tussen de niet-startvergun- ninghouders van Kapelle en de Ganzc met groot met groot verschil gewon nen. Deze in het zwembad tc Kiooster zande gehouden direkamp kende op ve le nummers een spannende strijd, waarbij het talrijke publiek geweldig meeleefde. Vooral de strijd bij de meis jes onder de 10 jaar tus&en de plaatse lijke favoriete Nicole Hoofman cn In- grid Wessels van de Ganze kreeg grote bijval. De prestige-strijd tussen de Cathcrina-meis- jes Nandy van Kerckhoven en Ingeborg Eg- germont op de 50 meter vrije slag werd ge wonnen door Nandy in de goede tijd van 35.4. De uitslagen waren: 25 mtr. vrije slag meisjes onder 10 jr. 1 Nicole Hoofman. Catharina ZC 17.5; 2 Ingrid Wessels Ganze 18.5 3 Anja Braam Kapelle 19.-: 25 mtr. schoolslag jon gens onder 10 jr. 1 Jan Peter Kastelein Ganze 23 8: 2 Michael Pieters Catharina ZC 23.8 3 Norbert Remeynse Ganze 24.6. 50 mtr. vrije slag meisjes onder 12 jr.: 1 Nandy van Kerck hoven Catharina ZC 35.4. 2 Ingeborg Eg- germont Catharina ZC 35.8. 3 Dianne Dekker Ganze 36.9. 50 mtr. schoolslag jongens onder 12 jr 1 Toby van de Vreede Kapelle 48.1: 2 Ronald van der Weegen Catherina ZC 48.8: 3 Onno Brouwer Kapelle 49.4: 50 mtr vrije slag meisjes onder 14 jr 1 Ellen van Troost Cat harina ZC 36.7:2 Ingeborg Asselman Cathari na ZC 37.4; 3 Jolanda de Rooze Catharina 'zc 377: 50 mtr rugslag jongens onder 14 jr.: 1 Pierre van de Bulck Catharina ZC 39.9: 2 Pe ter de Jonge. Catharina ZC 44 4: 3 Edwin Al tenburg Catharina ZC 46.5: 50 mt r. vrije slag meisjes boven 10 Jaar: I Alwtne Slootmakcr Game 32.4, o Gonny de Block Catharina ZC 35.4 3 Miek Asselman Catharina ZC 35 8: 50 nilr vlinderslag jongens boven 10 jr.: 1 Hans Altenburg Catharina ZC 35.5; 2 Carlo Bruvsrogge Catharina ZC 36 7; 3 Pierre Ever- aert Catharina ZC 41.9. 25 mtr. schoolslag meisjes onder 10 jr 1 Ingrid Wssels Ganzc 23 5; 2 Nicole Hoofman Catharina ZC 23.9; 3 Godelieve Cappendijk Catharina ZC 24.4; 25 mtr vrije slag jongens onder 10 jaar: 1 Maar ten Kouijzer Catharina ZC 20.4; 2 Norbert Remeynse Ganze 20.6: 3 Angclo Joos Cat- harina ZC 22.7: 50 mtr. schoolslag meisjes on der 12 jr.-1 Diana Dekker Ganze 46: 2 Nandy van Kerckhoven Catharina ZC 47: 3 Petra Kole Kapelie 49.5: 50 mtr. vrije slag jongens onder 12 jr.: 1 Onno Brouwer Kapelle 40.5: 2 Toby van de Vreede Kapelle 415.3 Arjan van der Veld Kapelie 41 9: 50 mtr. rugslag meisjes onder 14 jr.: 1 Ingeborg Asselman Catharina ZC 44 12 Yvonne Ploeg Kapelle 44 5; 3 Janet Kole KapeUe 45; 50 mtr. vrije slag jongens onder 14 jr.: 1 Piere van de Bulck Catharina ZC 31.1. 2 Edwin Altenburg Catharina ZC 391; 3 Peter de Jonge Catharina ZC 40.6: 50 mtr. vlinderslag meisjes boven 10 jr. 1 Alwine Slootmaker Ganze 36 8; 2 Mieke Asselman Catharina ZC40 6:3 Gorrie Kole Kapelle42.2: 30 mtr vrije slag jongens boven 10 jr 1 Fons van Buvten Catharina ZC 30 8.2 Gerard Kos ten KapeUe 31, 3 Carlo Buysrogge Catharina ZC 32. Totaalklassement. 1 Catharina ZC 1162.4 PU. 2 Kapelle 1290.9 ptn.: 3 Ganze 1301.5ptn Foto: Collega's droegen Peterson naar zijn laatste rustplaats Van links naar rechtstechnicus Ake Strandberg. Jody Scheckter. Emerson Fittipaldi cgedeeltelijk zichtbaar). Niki Lauda en Tun Schenken. OREBROS ANP! - Ronnie Peterson, de Zweedse formule I-coureur die maandag bezweek aan de verwondingen dïe hij zondag tijdens de Grote Prijs van Italië in Monza opliep, is vrijdag onder grote belangstelling in zijn geboortestad Órebro begraven. De kist met Petersons stoffelijk overschot werd gedratgen door de coureurs Niki Lauda. Emerson Fittipaldi. John Watson en James Hunt, de Brit. die zyn leven waagde in een poging Peterson te redden. Meer dan vierhonderd personen woonden de kerkdienst bij, zo'n vijfiionderd bleven buiten in de regen wachten. Bij de begra fenis was ook Colin Chapman, de constructeur van Petersons wagen, aanwezig EINDHOVEN - „Een belachelijke in vestering". Dat zegt John Vianen, dis- trictsbestuurder van de Industriebond NKV in Eindhoven, over de beslissing van DAF-Trucks om een wielerploeg te gaan sponsoren. „Er zijn volgens ons wel betere manieren om het geld van het bedrijf nuttig te besteden", aldus Vianen. DAF-Trucks heeft in een reactie ver klaard dat het bedryf een wielerploeg sponsort om op die manier meer be kendheid aan de naam te geven in de Europese landen buiten Nederland Dat is volgens het bedrijf nodig omdat de naam vaak verward wordt njet een Scandinavisch autoconcern (Volvoi. Volgens John Vianen is dat een lach wekkend argument: .Wie zal er nu een truck van DAF kopen omdat dat bedrijf wielrenners in dienst heeft?" Vianen houdt het erop dat de wieler- sponsoring een persoonlijke hobby is van Willy van Doome. een van de direc tieleden, Inderdaad valt de sponsoring onder Van Doome. die de leiding heeft van de Europe Domestic Division, een in Aartselaar bij Antwerpen gevestigde afdeling van het bedrijf Deze EDD coördineert alle marketing- en ver- koopactiviteiten van DAF-Trucks in West-Europa. Dure hobby Het bedrijf verklaart uitdrukkelijk dat het geld voor de wielerploeg uit de al bestaande advertentiepot komt: „Geen extra uitgave, maar een „normale" post in het publicitcitsbudget". aldus DAF- Trucks. Maar dc Industriebond NKV wijst erop dat Willy van Doorne on langs bij de presentatie van de ploeg aankondigde dat DAF-Trucks moest uitgroeien tot een Europese ploeg en dat er in de toekomst meer geld be schikbaar zal worden gesteld. „Van daar onze veronderstelling dal het een dure hobby van meneer Willy van Doorne is", aldus Vianen. Hij zegt verder dat de bond veel reacties uit hei bedrijf heeft gekregen van men sen die tegen deze sponsoring zijn, hoewel ze de wielersport een warm hart toedragen. „De mensen hebben over die wielerploeg uit de krant moeten lezen. Ze vonden het een donderslag bij helde re hemel". Vianen vindt dat DAF-Trucks het geld beter kan besteden aan het verschijnen op beurzen in het buitenland en aan propaganda voor z'n produkten in lan den buiten Eüropa, vooral de Arabische wereld. Vianen: „We hebben heus niks tegen wielrennen, ik ben er zelf gek op. Maar dat uitgerekend een bedrijf, dat een paar jaar geleden nog 1200 arbeids plaatsen dreigde te verliezen, nu zo'n investering pleegt daar hebben wij be zwaar tegen" DAF-Trucks gaat in haar per soneelsblad van deze week in op de in vestering: „Wat het uiteindelijke ren dement is van deze vorm van adverteren is nu moeilijk te voorspellen. Watdit be treft zou het interessant zijn de mening van bijvoorbeeld sponsors als Peugeot en Fiat te vernemen". De ploeg van DAF-Trucks heeft de vori ge ploegleider van de wegens doping uit de Tour getreden Belg Pollentier gecon tracteerd. Fred de Bruyne. Hij is een oud-renner en was tot voor kort Bel gisch tv-commentator Om hem heen is een jonge ploeg geformeerd met twee veelbelovende coureurs als trekpleister: Eddy Schepers en Guido van Calster. VLISSINGEN - Vrijdagavond is tijdens een bijzonder druk bezochte receptie in het clubgebouw van de voetbalclub Vlissingen afscheid genomen van de penningmeester van die club, Rinus van Liere. De bijna 69-jarige Van Liere heeft 25 jaar lang de financiën van dc VCV beheerd, de glorietijd meege maakt. hard gewerkt aan de tot standkoming van het huidige club gebouw en daarvoor werd hij vrijdag avond naast de gebruikelijke hul deblijken uitgebreid onderscheiden. Afdelingsvoorzitter Jos Ce vaal kwam zelfs met twee spelden. Nadat Cevaal Rinus van Liere had geschaard in de rij van enthousiaste mensen, die dag in dag uit. jaar in jaar uit klaar staan voor de voetbalsport en hem had geprezen vooi zijn trouw, inzet en vriendelijkheid en benaderingswijze speldde hij Van Liere de speld van verdienste van de KNVB afdeling Zeeland op. Daarna sprak hij namens de KNVB te Zeist (de landelijke voetbalbond) en pnkte de zilveren KNVB-bondsspeld op het rever van Van Liere, waarna hu hoopte, dat die spel den een impuls zullen zijn om actief be langstellend te blijven, ook na zijn af scheid. Dat waren dan drie onderscheidingen want kort daarvoor had Vlissïngen- voorzitter Piet Koster zijn scheidende penningmeester al gebombardeerd tot erelid van de VCV en hem daarbij de gouden speld uitgereikt. Koster roemde Van Liere om zijn verdiensten en hoewel hij kookte van verlangen ging hij met op het verleden in. want daarover was eigenlijk veel te veel te vertellen Na de VCV-voorzitter volgde er nog een rij sprekers. Namens alle spelende leden van de VCV sprak Jaap Stroo (derde elf talspelcr) cn bood Van Licrc een en veloppe met inhoud aan Een speech vol anekdotes had zijn vriend en oud VCV- voorzitter Pol van der Pluijm klaar, die ook nog eens aanhaalde (evenals trouwens Piet Koster al had gedaan i. dat Van Liere mede heeft bijgedragen tot het schitterende clubgebouw Rinus van Liere zou gezegd hebben: „Ik ga niet eerder weg dan het clubgebouw ons ei gen is' en volgens Van der Pluijm man keert er niet veel meer Van der Pluijm had een fraaie zelf gemaakte tekening voor Van Liere Namens de scheïds- rechtersvereniging Walcheren sprak se cretaris Piet van Baaien en bood een statuette aan. De supportersvereniging Rood Wit was vertegenwoordigd In voorzitter J. Woltema. die zijn wensen met een bon vergezeld liet gaan en tot slot gaf ceremoniemeester Peter Me- lielste het woord aan Cor Westerweel, de vooratter van de Stichting Sport Steunt Zonneveld. Hij bedankte vrij dagavond in feite voor de tweede keer die week de VCV (een delegatie van de Vlissingse vereniging was die week pas ontvangen op Zonneveld) voor hetgeen mede onder aanvoering van Rinus van Liere voor de gehandicapte kinderen in Zeeland is gedaan en overhandigde een platenbon Als laatste sprak natuurlijk de scheidende bestuurder zelf en hij bood gelijk aan zijn opvolger Dirk de Joode aan. altijd bereid te zijn bij pro blemen of moeilijkheden bij te springen en tot voorzitter Piet Koster zei hij tot slot: „De VCV ga ik nog niet helemaal verlaten. Zondag ga ik natuurlijk mee!" VLISSINGEN - De scheidende penningmeester van de VC Vlissingen, Rinus van Liere links i krijgt van afdelingsvoorzitter Jos Cevaal de speld van verdienste van de KNVB afdeling Zeeland opgespeld tijdens een afscheidsreceptie vrijdagavond in hel clubgebouw van de VCV. KLOETINGE - Aan de vooravond van haar aanval op het werel duurrecord wielrennen in München blaakt Keetie van Oosten- Hage niet bepaald van zelfvertrouwen. Terwijl de harde zuid zuidwestenwind om haar woning in Kloetinge giert merkt ze enigszins mistroostig op: „Ik heb er geen flauw idee van wat voor weer het daar is. Maar als het net zo hard waait als hier, ben ik nog al pessimistisch". De weersomstandigheden zijn bij het aanvallen van een record op een on overdekte baan altijd een zeer belang rijke factor. Wat dat betreft waren de weergoden gisteren (vrijdag) op haar hand Want in Munchen was het licht bewolkt en stond er een niet aJ te sterke wind van 7 meter per seconde, ongeveer windkracht vier. Met die gegevens in de hand kan de Kloetingse wat vrijer praten over haar poging. Want dan komt de vorm aan de orde en die is op dit moment meer dan prima. „Als de omstandigheden goed zijn heb ik er meer vertrouwen in. Woensdagavond in Ahoy reed ik bij voorbeeld erg lekker", vertelt ze. Maar desondanks is het erg moeilijk om een indicatie te geven. Zo vlak voor de re cordpoging is het niet verstandig lang durig tijdens de training tot het uiterste te gaan. Daardoor kan de hall uur-rijd hoopgevend zijn, maar het laatste half uur is veel lastiger. Daar is de Kloeting se zelf ook van overtuigd: „In Ahoy kon ik lekker ontspannen rijden. In Mün chen zal dat wel anders zijn. Het is in derdaad niet te doen om voluit te trai nen. Je hebt weer tijd nodig om te her stellen. Ik ben er dan ook zeker van dat ik in het laatste half uur enorm zal af zien". Keetie van Oosten heeft zich voorge nomen het record, dat nu met 41 kilome ter 471 meter en 70 centimeter op naam staat van de Italiaanse Maria Cressari (die dat vestigde op 25 november 1972 in Mexico), met ruim vijfhonderd meter te verbeteren tot 42 kilometer. Weliswaar heeft de baan in München niet de voor delen van die van Mexico. Die ligt hoog en de lucht is er erg zuurstofrijk. Toch heeft Keetie aan Munchen erg goede herinneringen overgehouden. Op 18 augustus van dit jaar reed ze de snelste drie kilometer, die een dames ooit reali seerde. Tijdens de halve finale van het achtervolgingstoemooi liep ze de Rus sin Tamara Garkuchina in en stopten de klokken op 3.49.54 minuten. Drie se conden sneller dan het wereld record van Garkuchina. dat op 3 52,50 staat Dat record bestaat overigens nog steeds, want de tijd van Keetie kon niei. worden geteld, omdat ze daarvoor al leen had moeten rijden Toch stimuleert de gedacht dat ze op de Westduitse piste zo hard heeft gereden haar wel. Maar de onzekerheid over het slagen van haar aanval blijft. „Ik zie niet zo zeer op tegen het feit dat er niemand op de tribunes zal zitten. Dat interes seert me niet. Maar wel tegen dat uur Ik ben bang dat het het langste uur uil mijn leven zal worden", besluit de Kloetingse. die vandaag (zaterdag) voor de eerste maal zal proberen de 42 kilo meter in het uur te rijden. Wanneer dat om welke reden dan ook niet slaagt, probeert ze het morgen weer SINT-MAARTENSDIJK - In het kader van haar 40-jarig jubileum heeft de Thoolse damclub 'De Eendracht' al een stortvloed van activiteiten achter de rug. Om maar eens een greep te doen: oud-wereldkampioen Ton Sijbrands gaf op 30 juni eei) simullaan-scance. er was een kloksimultaan-ontmoeting met de damclub uit Oudenbosch en men organiseerde het sncldamkam- piocnschap van Noord-Zeeland. Ook in de recreatieve sfeer werden evenemen schap nog worden verspeeld, voor het komend voorjaar heeft men zich belast met de organisatie van het jaarlijkse toernooi van het 'Brabants Nieuwsblad' en ook het eerstvolgende jubileume venement op zaterdag 16 september staal al voor de deur. Dat wordt een toernooi dat in Zeeland nog nooit een soortgelijke voorganger heeft gehad namelijk een sneldamtoemooi voor clubviertallen. Via dampropagandist Piet Maas is zelfs nog getracht een Bel gische viertal uit te laten komen, wat het geheel nog een internationaal tintje had gegeven. Maar helaas kon dat geen doorgang vinden. Daar ook Brabantse ploegen, wegens een toernooi in hun ei gen provincie, aan de uitnodigingen geen gehoor konden geven, zullen uit sluitend viertallen van Zeeuwse vereni gingen aan de start verschijnen. Er heb ben 16 kwartetten ingeschreven Vollj- BAGUIO (ANP)-In de22e partij van de tweekamp om de wereldtitel in Baguio heeft wereldkampioen Anatoli Kar pov voor de derde achtereenvolgende keer een overwinning laten glippen. Eerder deed hij dat in de 18e en 20e par tij. telkens met wit spelend. De ver moeidheidsverschijnselen bleken de laatste partijen inderdaad bij de titel verdediger aanwezig te zijn. Deze tweekamp begint dan ok steeds meer tr te lijken op die tussen de beide kemphanen in 1974 In Moskou speel den Karpov en Kortsjnoi de finale van het kandidatentoernooi. Die tweekamp kende het maximum van 24 partijen. Karpov. twintig jaar jonger dan Kortsj noi. behaalde vlot dne overwinningen, maar kwam in de laatste vijf partijen, waarin hij slechts aasde op remises in grote moeilijkheden. Kortsjnoi behaal de toen in de 19e partij zijn eerste over winning en veloor de tweekamp nipt met 3-2 nog onwetend van het feit dat het om de wereldtitel was gegaan, om dat de Amerikaan Bobby Fisher later weigerde zijn titel te verdedigen Raymond Keene. de voornaamste se condant van Kortsjnoi. verklaarde na afloop van de voor zijn kamp weer for tuinlijk afgelopen partU: „Ik ben er nu bijna zeker van dat Viktor Kortsjnoi de tweekamp gaat winnen. Indien Karpov zulke blunders blijft begaan worden de rollen volledig omgedraaid. Keene uitte zich op die manier mis schien wat al te optimistisch. Kortsjnoi immers speelde de laatste week, sinds hij de organisatoren beterschap be loofde en geen politieke zijwegen meer zou bewandelen, niet vee) beter. Over het algemeen is de kwaliteit van het schaken te gering om het predikaat 'wereldkampioenschap' waardig te zijn. Karpov begon zich de laatste week ook ongewoon te gedragen. Na de 20e partij, waann Kortsjnoi op wonderbaarlijke wijze aan een remise kwam. schreef de wereldkampioen een brief aan hoofd- scheidsrechter Lothar Schmid dat Kortsjnoi hem had gestoord door zijn gezicht in allerlei grimassen te trekken. Het kamp van de statenloze uitdager wees dit protest van de hand en verwees KORFBAL VLISSINGEN - De uitslagen veldkortbal i al- deling Zuid-West) van woensdag 13 sep tember luiden als volgt Sen 3e klasse-A Zaamslag l-BKC 2-3. Zuid»eslers-2-Animo 4 4-1 Sen. 4e klasse B Stormvogels- J-Togo 3 4-5 Jun Ie klasse A ONDO-BIauw Wit 9-3. Tjoba 1-Swift 2 10-2; Stormvogels 1-Animo 2 sno; jun 2e klasse A Olympia-Swift 3 12-1: TOP-Tjoba 2 7-3: Seolto-Togo 2-5; Asp. 1-A: Luctor l-BKC 1 2-7- Asp. 2A. Animo 2-A11 Ready 1 0-9; Asp. 3B Swift 4-Olympta 4-2; Asp. 4B" Luctor 4-Zaamslag 3 0-7; Pup. IA Animo 1-Swift 1 1-0, Pup.i-B Blauw-wil 1- Zuidwesters 1 2-2: Olympia 1-TOP 1 8-0: Pup. 2-B Volharding-Dreischor 1 0-7. Pup2C: Seolto 1-Animo 3 0-1: Zuidwesters-2-Swift 3 2-1. Pup2-D: Swift 4-Ondo 2 1-8. Luctor 2- Seolto 2 0-1; Pup.3A Tjoba 3-Olympia 2 1-3: Animo t-Zuidwesters 3 1-0: Pup. 3B Swift 5-SeoltO 3 0-1, Stormvogels 2-TOP 2 0-3: On- do-3-Animo 5 3-0: Pup. 3C: All Ready 2-0 WK 2 2-2. Dreischor 2-Togo 2 0-0. Geen enkele vereniging zou zich dan ook hoeven te generen wanneer aan het eind van dit alles een stevige punt ach ter het jubileumprogramma zou worden gezet. Maar voor de uiterst actieve Tholenaren is het nog lang niet genoeg: onder hun leiding moet in het najaar ook het Zeeuws sneldamkampioen- ten op touw gezet: ter gelegenheid van de festiviteiten rond '50 jaar Thoolse brug' werd onder meer in de mu ziektent 'De Kiosk' en het plaatselijke zwembad door leden van 'Eendracht' simultaan gespeeld tegen het publiek cn ook op de braderie was voor de en thousiaste Thoolse club een plaatsje ingeruimd.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 1978 | | pagina 13